เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา » อาทิตย์ 25 มี.ค. 2018 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 15 ธ.ค. 2017, 18:13

รูปภาพ
รูปภาพ
]เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่า
ขอเชิญชวนนักปั่นท้าลม ที่มีใจรักในสองล้อ...เข้าร่วมปั่นกับเราในโครงการ "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ"
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง

รูปภาพ
กติกา และเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท A และ ประเภท B
-การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
-อุปกรณ์จักรยานทุกอย่างต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข่งขัน และได้ทำการฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้ว
-ความเสียหายใดๆ ต่อทรัพย์สินและชีวิต อันเกิดจากการแข่งขัน ผู้แข่งขันและผู้เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกสำหรับจักรยานตลอดการแข่งขัน
-ผู้เข้าร่วมกาแข่งขันสามารถใช้จักรยานได้ทุกประเภท แต่ต้องมีอุปกรณ์ห้ามล้อ
-รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องติดป้ายเบอร์แข่งขันที่หน้ารถและเสื้อด้านหลังทุกคน
-หลักฐานในการรับรางวัล ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องแสดงหลักฐานที่ทางราชการออกให้ต่อคณะกรรมการ
-ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง (ผู้ปกครองนำมาสมัคร)
-การประท้วงผลการตัดสิน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ภายใน 20 นาที หลังประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินประกัน 1,000 บาท (เงินประกันคืนให้เมื่อการประท้วงเป็นผล)
-การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัคร
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 (สำหรับท่่านใดที่สมัครหลังวันที่ 10 มีนาคม 2561 จะไม่ได้รับเสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัล ในวันแข่งขันคือวันที่ 25 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อ เหรียญรางวัล และโล่รางวัลให้ในภายหลัง โดยผู้สมัครต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุด้วยตนเองทั้งหมด)

ประเภทและอัตราค่าสมัคร
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยานจำนวน 500 คน
-ประเภท A ประเภทใจเกินร้อย ทั้งประเภทชาย และประเภทหญิง ระยะทาง 60 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
-ประเภท B ประเภทประชาชนทั่วไป ระยะทาง 30 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
-ประเภท VIP ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท
-ประเภททีม (เวลาสมัครเลือก A,B,VIP ตามปกติ แต่ต้องป้อนชื่อทีมให้เหมือนกัน วันปั่นคนในทีมต้องสวมเสื้อเหมือนกัน)

ช่องทางในการรับสมัคร
สมัครได้ 2 ช่องทาง
1. รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=257
2. สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เลขที่ 999 ม.7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุุธยา 13170

รายละเอียดกิจกรรม
-ประเภท A ประเภทใจเกินร้อย ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
oประเภทชาย ที่เข้าเส้นชัย 20 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
oประเภทหญิง ที่เข้าเส้นชัย 10 คนแรก จะได้รับโล่รางวัล
-ประเภท B ประเภทประชาชนทั่วไป ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
-ประเภท VIP 10 ทุกท่านจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+โล่รางวัล+ประกันอุบัติเหตุ
-ประเภทการสมัครแบบทีม (Team) จำนวน 5 รางวัล (แจ้งเลือกระยะ 60 กม หรือ 30 กม หรือ 10 กม. ได้เป็นรายบุคคล การตัดสินทีมจะตัดสินพร้อมกันหน้างาน สิ้นสุดการเพิ่มสมาชิก ในวันแข่งขัน)
**ทีมที่มีสมาชิกมากที่สุด 5 ทีม จะได้รับโล่รางวัล (ใส่เสื้อทีมสี,ลวดลายเหมือนกันเป็นจำนวนมากที่สุด 5 ทีม ถือเป็นทีมที่ชนะเลิศ และ ถ้าจำนวนเท่ากัน ให้ทีมสมัครก่อนเป็นผู้ชนะ)
**หมายเหตุ 5 ทีมที่ชนะ จะได้รับโล่รางวัล และจะได้ภาพถ่ายรวม ปริ้นขนาด 12x24 นิ้ว ทีมละหนึ่งภาพ (รับได้ที่ร้านถ่ายรูปดีจังดิจิตอลสตูดิโอ หรือ จัดส่งไปรษณีย์ให้ภายหลัง)
-การประกวดนักปั่นและจักรยานคู่ใจแต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง เพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับสร้างความสุขและรอยยิ้มผ่านกิจกรรม โล่รางวัล จำนวน 3 รางวัล ใช้หลักเกณฑ์การตัดสินโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องแต่งกายแฟนซีและจักรยานก็ต้องมีการตกแต่งเช่นกัน โดยมีคะแนน 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น คะแนนความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน คะแนนสวยงาม 30 คะแนน และคะแนนการนำเสนอชุดแฟนซี ภายใต้หัวข้อ “ปั่นเพื่อสุขภาพ สร้างรอยยิ้ม” 40 คะแนน

ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม
1.เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันภายใต้โครงการ “บ้านสร้างเมืองน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ” ประจำปี 2561 ที่สนใจ ทุกประเภท ทุกระยะ ทุกกลุ่มอายุ ทั้งนี้ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนในระบบการรับสมัครสมบูรณ์แล้ว (ลงทะเบียน พร้อมทั้งชำระค่าสมัครเรียบร้อย และมีชื่ออยู่ในระบบ)
2.ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมกิจกรรม ณ บูธรับสมัครกิจกรรม “นักปั่นและจักรยานคู่ใจแต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง” หน้างาน เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น. ของวันแข่งขัน

กำหนดการจัดกิจกรรม
ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
เวลา 06.00-07.00 น. - ลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก และหมายเลขประจำตัว ลงทะเบียน “นักปั่นและจักรยานคู่ใจ
แต่งกายแฟนซีโดดเด่น คนเห็นแล้วยิ้มกว้าง"
เวลา 07.00-07.30 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ณ บริเวณจุดปล่อยตัว (หน้าสำนักงานเทศบาล)
เวลา 07.30-08.00 น. - กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมเชิญประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
เวลา 08.00 น. - เริ่มปล่อยตัวนักกีฬา
เวลา 11.00 น. - ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าถึงเส้นชัยทั้งหมด
เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน
เวลา 13.00 น. - พิธีมอบโล่รางวัลให้กับนักกีฬาทุกประเภท
เวลา 14.00 น. - สิ้นสุดการจัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
**กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม**

ความปลอดภัยระหว่างกายแข่งขัน
เส้นทางที่ใช้แข่งขันจะมีการดูแลความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ ประจำตามจุดต่างๆ ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน และมีรถเจ้าหน้าที่บริการ (ด้านหน้า กลางกลุ่ม ปิดท้าย และในขบวนนักกีฬา) อีกทั้งยังมีทีมงานมาแชลมอเตอร์ไซค์ และมาแชลจักรยาน ดูแลความปลอดภัยแบบมืออาชีพตลอดเส้นทางการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันที่บริเวณด้านหน้าจักรยานและด้านหลังของเสื้อ โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด หรือทำให้มีขนาดที่แตกต่างไปจากเดิม การดูแลขบวนและกำหนดความเร็วโดยเจ้าหน้าที่ (โรลลิ่ง) ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างเคร่งครัด **มีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่าน**

การบริการทางการแพทย์
จะประกอบไปด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินและรถพยาบาล ผู้เข้าร่วมสามารถหยุดชั่วคราวหรือออกจากการแข่งขันได้หากมีการบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุ โดยบริการทางการแพทย์จะประจำอยู่ตามจุดต่างๆ เพื่อให้เข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว กรณีต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ใกล้ที่สุด

การออกจากการแข่งขัน
หากต้องการออกจากการแข่งขัน ในระหว่างการแข่งขัน ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ท่านสามารถใช้บริการรถปิดขบวน

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสร้าง
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.081-8688051 (คุณวริศรา) และ 089-8548444 (คุณศิรายุทธ)
ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน โดย เทศบาลตำบลบ้านสร้าง และ สมาคมกีฬาจักรยานกรุงเก่า
คุณศิริรัตน์ ทองไถ่ผา โทร.085-8323611
หมายเหตุ : มีอาหารกลางวัน พร้อมเครื่องดื่ม (ฟรี) ตลอดการแข่งขัน
แก้ไขล่าสุดโดย tmay390 เมื่อ 14 มี.ค. 2018, 11:16, แก้ไขไปแล้ว 27 ครั้ง.Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 23 ม.ค. 2018, 10:22

rac เขียน:ขอรายระเอียดหน่อยครับ

รายละเอียดจะนำมาลงให้ทราบภายในเดือนมกราคมนี้คะ ต้องขอโทษด้วยนะคะ เนื่องจากทางเทศบาลดำเนินการจัดโครงการแข่งเทควันโด วันเด็ก และอีกหลายๆโครงการ จึงทำให้การสรุปรายละเอียดล่าช้า

Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 24 ม.ค. 2018, 20:47

Maam Rapeephan เขียน:ขอเป็นงานแข่ง มีถ้วยอันดับนะครับ

ต้องขอโทษ คุณ Maam Rapeephan ด้วยนะคะ การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้มีการแข่งขันจัดอันดับคะ

Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย knight » 25 ม.ค. 2018, 13:54

ขอรายละเอียดของช่องทางในการสมัครออนไลน์
แล้วก็ขอแผนที่สถานที่จัดงานและเส้นทางแข่งด้วยครับ

Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 25 ม.ค. 2018, 18:44

knight เขียน:ขอรายละเอียดของช่องทางในการสมัครออนไลน์
แล้วก็ขอแผนที่สถานที่จัดงานและเส้นทางแข่งด้วยครับ

การสมัครออนไลน์ต้องรอทาง thaimtb ลงสมัครให้สักนิดนะคะ ส่วนแผนที่สถานที่จัดงานกับเส้นทางการแข่งขัน ทางทีมงานกำลังดำเนินการทำอยู่คะ แล้วเสร็จจะนำมาลงให้นะคะ


Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 26 ม.ค. 2018, 20:05

sanon chankrachang เขียน:ขอดูแบบเสื่อและเหรียนครับ.... :D :D :ugeek:

ทีมงานจะทยอยลงให้ได้ชมกันนะคะ ต้องขออภัยนะคะที่ล่าช้า


Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 31 ม.ค. 2018, 11:14

knight เขียน:ขอรายละเอียดของช่องทางในการสมัครออนไลน์
แล้วก็ขอแผนที่สถานที่จัดงานและเส้นทางแข่งด้วยครับ

ลิงค์เข้าสมัครงานปั่นจักยานคะ
https://event.thaimtb.com/event.php?e=257

Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย tmay390 » 31 ม.ค. 2018, 11:20

sanon chankrachang เขียน:เส้นทางปั่นบนถนนใหญ่หรอครับ

เส้นทางปั่นหลักๆ เป็นเส้นทางในเขตชุมชน ตามหมู่บ้าน ซะส่วนใหญ่ มีถนนใหญ่อยู่ในระยะ 5-6 กิโลคะ


Re: เชิญชวนนักปั่นร่วมปั่น "บ้านสร้างน่าอยู่ ปั่นเพื่อสุขภาพ" จ.พระนครศรีอยุธยา

โพสต์ โดย sanon chankrachang » 21 มี.ค. 2018, 13:04

ไปสมัครที่หน้างานได้หรือป่าวครับพอดีเคลียวันว่างได้แล้วผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 21 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน