Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561 » อาทิตย์ 25 มี.ค. 2018 จังหวัดนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 07:34

รูปภาพ


เปิดรับสมัครแล้ว Tour of korat มหกรรมจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ.ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ เมือง จ นครราชสีมา ใจเกินร้อย ระยะทาง 70 กม. และ Fun Bike ระยะทาง10กม.


โดยแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆ ดังนี้
1. A. เสือหมอบชาย ระยะทาง 70 ก.ม.
2. B เสือหมอบหญิง ระยะทาง 70 ก.ม.
3. C. เสือภูเขาชาย ระยะทาง 70 ก.ม.
4. D. เสือภูเขาหญิง ระยะทาง 70 ก.ม.
5. E. Fun Bike ระยะทาง 10 ก.ม.
6.V. VIP ระยะทาง 70 ก.ม. และ 10 ก.ม.

ค่าสมัคร
1. 500 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อจักรยาน
2. 300 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อ T-Shirt
3. 200 บาท ได้รับเหรียญรางวัล
4. VIP 1,000 บาท ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเสื้อจักรยาน และ ถ้วยรางวัล VIP


กำนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561
05.30 น. รายงานตัว
07.30 น. ปล่อยตัวนักกีฬา

ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สโมสรกีฬาจักรยานจังหวัดนครราชสีมา, สภาสื่อสารมวลชนจังหวัดนครราชสีมา, ชมรมจักรยานทัวร์ริ่งนครราชสีมา, ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม
LINE ID : TourofKorat
คุณต่อ 086-2616661
สโมสรกีฬาจักรยาน 095-9787935
ร้านแชมป์สปอร์ตโคราช 044-267411
คุณไววิทย์ กิตติกุลไกรศรีกุล 089-8474488
น้าวัฒน์ ประธานชมรมจักรยานทัวร์ริ่งโคราช 098-1534842


ติดตามข่าวสาร FaceBook : Tour of Koratจักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561
https://m.facebook.com/Tour-of-Korat5-% ... 404399106/

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ[/url]
รูปภาพ


รูปภาพ
รูปภาพ


รูปภาพ


รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 15 มี.ค. 2018, 15:56, แก้ไขไปแล้ว 32 ครั้ง.
...

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 07:35

รูปภาพ


A-เสือหมอบชาย (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
A-001 นายทรงศักดิ์ สิทธิกูลเกียรติ XL
A-002 นายชัชชัย คำพุช XL
A-003 นายอนันต์ พรหมพันธ์ใจ XL
A-004 นายวิรัตน์ หาญสกุล L
A-005 นายสุรินทร์ เรือนงาม M
A-006 จ.ส.อ.ประพันธ์ ลาสงยาง L
A-007 นายชูศักดิ์ ท้าวนิล L โนนศิลา
A-008 นายอุกฤษฎ์ พงศ์ศรีเพียร L
A-009 นายสามภพ ประมาณพล 2XL
A-010 นายประยุทธ ทองเลิส L
A-011 นายธีรพล จันทรวิวัฒน์ L
A-012 นายณัชนันท์ ดอกไม้ M
A-013 นายสุนทร หงษ์ทอง L
A-014 นายจำลอง บุญอนันต์ L
A-015 นายมนตรี ชมชื่น L
A-016 นายอาชวิน พงศ์คุณาจารย์ L 8:00 AM
A-017 นายไพฑูรย์ อ่องสันเทียะ XL เสือโคราชา
A-018 นายสาคร สิตะรุโณ XL U - GANG
A-019 นายกิตติภูมิ ทองเขียว XL U - GANG
A-020 นายสมาน พรมตื้อ L U - GANG
A-021 นายธีระพงศ์ คมกล้า XL U - GANG
A-022 นายภีมปนัชญ์ ขำคมเขตร์ L
A-023 นายกิตติ แถมทอง L
A-024 ร.อ.จันทรเดช สังสะโอภาส อิสระ
A-025 นายนิวัฒน์ บุญมาพบ T/XL ครบุรี
A-026 นายพนมรุ้ง ปรือทะเล T/XL ครบุรี
A-027 นายบัญชา เหลืองอร่ามนภา T/L ครบุรี
A-028 นายภพธร ชัยยุตต์ L ครบุรี
A-029 นายธนวัชร แพเกาะ 5XL ขนมจีนประโดก
A-030 นายสุรชาติ พื้นเกาะ T/M ขนมจีนประโดก
A-031 นายชัชวาลย์ ศรีหมื่นไวย T/2XL ขนมจีนประโดก
A-032 นายชัชนก ศรีหมื่นไวย L ขนมจีนประโดก
A-033 พ.ท.วันชัย แก้วบวร L ทีมรบพิเศษ
A-034 ร.อ.รังสรรค์ ลาจันทึก M ทีมรบพิเศษ
A-035 จ.ส.อ.พูนทรัพย์ ปานขาว 5XL ทีมรบพิเศษ
A-036 นายสมคิด ไม้เง M
A-037 Mr.Tony Diamond M Spirit
A-038 Mr.Warawat Pititeratanapong L Spirit
A-039 Mr.Richard Tarczaly XL Spirit
A-040 Mr.Jin Jung XL Spirit
A-041 Mr.Jean Brown XL Spirit
A-042 Mr.Liam Kean XL Spirit
A-043 Mr.Deepanker Khosla 2XL Spirit
A-044 นายอนุสรณ์ เชยสระน้อย L ทีม เบิ้ม เบิ้ม ไบค์
A-045 นายสระ ทองขาว T/L
A-046 นายคเชนทร์ ทองปาน XL
A-047 นายกิตติกร กว้างนอก 2XL
A-048 นายศรนรินทร์ บัวเงิน T/M อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-049 นายสมพร เย็นใจ T/M อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-050 นายวทัญญู เปรมปรี T/L อ้วนซ่าสพาเพลิน
A-051 นายรุ่งโรจน์ ทิพย์อักษร L
A-052 นายขวัญชัย ค้าชากุล M จักรยานบ้านใหม่
A-053 นายธนวัฒน์ บรรณจงสิ 2XL โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
A-054 นายอนันต์ โชคเกิด L สว.สีคิ้ว
A-055 นายปราโมทธ์ พลพวก 2XL
A-056 นายมงคล สุวรรณ L
A-057 นายอลงกรณ์ สุวรรณ S
A-058 นายชัชวาลย์ งอกเงิน M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-059 นายสุขุม อุบลแก้ว L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-060 นายเผด็จ ยินดี L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-061 นายวันเฉลิม บัวคำ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-062 นายจักรกฤษณ์ พันธ์กล่อม L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-063 นายเจริญ แตงเจริญ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-064 นายเกรียงไกร ไวดาบ M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-065 นายตราชัย ศีวัฒนกุล XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-066 นายจักรภัทร เลิศคำ XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-067 นายเขตต์ ศรีสวัสดิ์ S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-068 นายจันทรวิวิฒน์ จุลพันธ์ S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-069 นายเตือน สุกสี S เสือสมอโพรงหัวหิน
A-070 นายวงศธร บัวรินทร์ L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-071 นายพรเทพ พวงเงิน L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-072 Mr.Johannes Wilhelomos Martinus L เสือสมอโพรงหัวหิน
A-073 นายจิรศักดิ์ ฤกษ์งามสง่า M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-074
A-075 นายสมพร สร้อยสีทอง XL เสือวชิรา
A-076 นายวรพงษ์ อ่องอัน L เสือวชิรา
A-077 นายสะกะ มณีปรุ L เสือวชิรา
A-078 นายสมหวัง แถบวิลัย 2XL เสือวชิรา
A-079 นายวิชัย มีทรัพย์สิน 2XL เสือวชิรา
A-080 นายเชฏฐา สุขสวัสดิ์ XL เสือวชิรา
A-081 นายสมพงษ์ บุญตาม M เสือวชิรา
A-082 นายกองแพง พาพันธ์ L เสือวชิรา
A-083 นายสำรวล แต้เถา XL เสือวชิรา
A-084 นายศุภโชค สียา L เสือวชิรา
A-085 นายเชิด เปรี่ยมพิมาย L เสือวชิรา
A-086 นายประสิทธิ์ แทนบุญมี L เสือวชิรา
A-087 นายวิระ ไชยทุม XL เสือวชิรา
A-088 นายนรินทร์ บุญตาม XL เสือวชิรา
A-089 นายสละ สวนชูผล L เสือวชิรา
A-090 นายธรรมรัตน์ บุญเลี้ยง L เสือวชิรา
A-091 นายจรัล เลาหะพันธ์ XL เสือวชิรา
A-092 นายอัษฎายุทธ ยังกลาง 2XL เสือวชิรา
A-093 นายธีรวัฒน์ อุสาพรหม 2XL เสือวชิรา
A-094 นายสมชาติ วรรณพงษ์ XL เสือวชิรา
A-095 นายณัฐวุฒิ วังสการ 2XL เสือวชิรา
A-096 นายมารุต สังข์สุข XL เสือวชิรา
A-097 นายขวัญ โสภา XL เสือวชิรา
A-098 นายชาคริต แซ่โค้ว L เสือวชิรา
A-099 นายชนาธิป ฝั่งกลาง L เสือวชิรา
A-100 นายอนุศร ดีวงษ์ L เสือวชิรา
A-101 นายธงชัย ศรีพิทักษ์ XL เสือขามสอ
A-102 นายปลอดภัย หนูทองแก้ว L
A-103 นายคณิตนันท์ แนวบุตร M Smile Team
A-104 นายระพีพรรณ ภูมิพาณิชย์ L
A-105 นายไพบูลย์ เนียมสันเทียะ XL โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
A-106 คุณวีระเดช อุดแจ่ม XL ชวนกันปั่น
A-107 คุณสมศรี อุดแจ่ม XL ชวนกันปั่น
A-108 นายศิริศักดิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ L ชวนกันปั่น
A-109 คุณระวี เพชรสูงเนิน L ชวนกันปั่น
A-110 นายเฉลิม เพชรสูงเนิน 2XL ชวนกันปั่น
A-111 นายสุชาติ ปทุมนุกูลศรี 2XL ชวนกันปั่น
A-112 นายสุธิพงษ์ วังเขาแก้ว 2XL ชวนกันปั่น
A-113 นายสมพิศ วังเขาแก้ว L ชวนกันปั่น
A-114 นายภัษฎาวุธ เจิมขุนทด L ชวนกันปั่น
A-115 นายจักรพันธ์ พรจะโป๊ะ L ชวนกันปั่น
A-116 นายขจร ปัญญาทิพย์วิระยะ L ชวนกันปั่น
A-117 นายวัชรี พันโคกกรวด L ชวนกันปั่น
A-118 นายชาญวิท พันโคกกรวด XL ชวนกันปั่น
A-119 นายกฤศณัฎฐ์ เกียรติ์ชัยยุส M ชวนกันปั่น
A-120 นายสมิตร อินทร์สว่าง XL ชวนกันปั่น
A-121 นายสาธิต จิมปวรรณธง L ชวนกันปั่น
A-122 นายสมศักดิ์ เดื่อไธสง M ชวนกันปั่น
A-123 นายพชรพล องอาจ L ชวนกันปั่น
A-124 พ.อ.อ.วิศรุต สมุทรอารักษ์ T/M ชวนกันปั่น
A-125 นายนัฐพล สิงห์พยัคฆ์ T/M ชวนกันปั่น
A-126 นายชัยธวัช เกียมดอน 2XL gsb 13 cycling club
A-127 นายศิริยศ หนูแหยม XL gsb 13 cycling club
A-128 นายทนง เวียงกระโทก L เสือลำแซะ
A-129 นายประถม กุลหอม L เสือลำแซะ
A-130 นายวิโรจน์ ดุมภ์ใหม่ 2XL เสือคนชุม
A-131 นายสมพงษ์ สินปรุ 2XL เสือคนชุม
A-132 นายนพดล สินปรุ M เสือคนชุม
A-133 นายชัยยา สินปรุ XL เสือคนชุม
A-134 นายประพันธ์ สินปรุ 2XL เสือคนชุม
A-135 พ.อ.วรเชษฐ์ ชวนะนรเศรษฐ์ S จักรยาน ทภ.2
A-136 นายทองสุข เอกศิริ L ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-137 นายสุลภาพ ทวีก่อเกียรติกุล L ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-138
A-139
A-140
A-141 นายกมล ป้อมสุวรรณ 2XL ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-142 นายจรัล บุญคำบัว M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
A-143 คุณนภดล บุนนาค M
A-144 ม.ร.ว.เกรียงศักดิ์ วรวุฒิ XL
A-145 คุณสุพจน์ สุวรรณาประทีป M
A-146 น.อ.ธวัชชัย สัณหภักดี L
A-147 คุณคมศิลป์ ศิลปประดิษฐ์ M
A-148 คุณสุชิน โสภณพงษ์ L
A-149 คุณนำชัย หาญไชยนันท์ M
A-150 คุณจีรวัตร กีชานนท์ L
A-151 คุณลายไทย เศวตทัต M
A-152 คุณสายันต์ จารุพัฒน์หิรัญ M
A-153 คุณเจษฎา ระไทรพรมราช ปั่นปวดไข่
A-154 คุณวรรณชัย สัมปันชาติ ปั่นปวดไข่
A-155 ปลัดเกษม M ปั่นปวดไข่
A-156 นายทรงกรต ทิมพรมราช ปั่นปวดไข่
A-157 นายกิติพัฒน์ ประทุมวงค์ ปั่นปวดไข่
A-158 นายพศิษฐ์ ประทุมวงค์ ปั่นปวดไข่
A-159 เรืออากาศโท สมศักดิ์ แก้วกมล M อิสระ
A-160 คุณวิศิษฏ์ ด่านประสิทธิผล M
A-161 คุณเสริมพันธ์ สุวรรณเหม T/M
A-162 ร.ต.สฤษดิ์ สุโพธิ์ L
A-163 คุณมานพ ตรีศักดิ์ 2XL เสือโนนไทย
A-164 นายนพพร สถิตสันธิชัย L เสือโนนไทย
A-165 นายธนกร ไทยน้อย L เสือโนนไทย
A-166 คุณสมชาย งึดสันเทียะ XL เสือโนนไทย
A-167 นายสมชาย หลอดคำ 3XL เสือโนนไทย
A-168 คุณแชน ธัญญานนท์ M เสือโนนไทย
A-169 คุณเกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด 2XL เสือโนนไทย
A-170 นายกิติศักดิ์ โพธิ์ภู 2XL เสือโนนไทย
A-171 ด.ช.เจษฎา พรมใจ เสือโนนไทย
A-172 นายปรีชา อยู่โคกสูง L
A-173 นายสุรชัย อยู่โคกสูง M
A-174 จ.ส.อ.สมชาย หอมสูงเนิน M จักรยาน บชร.2
A-175 นายกฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ M เสืออาสา ดงพญาเย็น
A-176 นายชานินทร์ มุกขุนทด M
A-177 คุณอดุลเดช เพชรทองหลาง L โนนสูง
A-178 นายแมนเดช มามะเริง T/XL ทีมขนมจีนประโดก
A-179 นายอิทธิกร พลายชุม XL เสือสมอโพรงหัวหิน
A-180 นายพงพันธุ์ รุ่งเรือง M เสือสมอโพรงหัวหิน
A-181 นายธีรนนท์ นิลยะรัตน์ L
A-182 นายสุนทร นิลยะรัตน์ M
A-183 นายธนวัตร ติวสร้อย L
A-184 นายทวีวัช ปักษาจันทร์ M
A-185 คุณนิคม สุทธิบูรณ์ XL
A-186 คุณชุมพล เทพหทัย L
A-187 ด.ช.ภัคพล ติระพงศ์ปราชญ์ BIKE CLUB
A-188 ด.ช.คณิน หวังกลุ่มกลาง
A-189 นายชัยสิทธิ์ หวังกลุ่มกลาง
A-190 นายสมจิตร เจียดขุนทด
A-191 นายธนพิสิทธิ์ ภูมิโคกรักษ์
A-192
A-193
A-194
A-195
A-196 คุณสุพจน์ ศิริโชติ XL ชมรมจักรยานสีคิ้ว
A-197 นายประจักษ์ สุขปัญญา M
A-198 นายพัฒนพงษ์ ผาดกลาง L จอหอ 59
A-199 คุณบุญเลิศ นรินทร์ XL
A-200 คุณประสพ พรหมดิเรก L
A-201 คุณศักรินทร์ พรหมดิเรก 2XL
A-202 พ.ต.ท.จริญ คูณกิ่ง XL จักรยานวังน้ำเขียว
A-203 นายดำรงค์ หัตถกิจ L จอหอ 59
A-204 คุณไพฑูรย์ รัตนนนท์ M จอหอ 60
A-205
A-206 คุณบัณฑิต ไทยอุดม L
A-207 คุณสิทธิชัย ปลื้มมะลิง M เสือโคราชา
A-208 คุณชูพงศ์ สาวสายออ L
A-209 ร.ต.ภูมิสิทธิ์ บุญกระเตื้อง ชมรมรบพิเศษ
A-210 นายคะนอง พลกอง
A-211 คุณโกศล ยิ่งยง
A-212 คุณฮานาฟี สง่าดำ ชลอแก่ คริ คริ
A-213 ร.ต.ท. สมพงษ์ ปลั่งกลาง L กลุ่ม อิสระ
A-214 คุณอภิสิทธิ์ แซ่อึ่ง เสือโคราชา
A-215 นายตระกูล กุสุมภ์ L
A-216 นายยุรนันท์ จรสายออ L เสือโนนไทย
A-217 นายไตรทศ อุพัฒระพิน 2XL
A-218 นายปานเพชร ประดับประดา L อิสระ
A-219 พันเอก วิทยา พรจรรยา XL
A-220 คุณณรงค์ เสริมสำราญ L ปั่นไปไหนไปกัน
A-221 คุณอนุพงษ์ ภิญโญ L ปั่นปวดไข่
A-222 นายวิภาส โหม่งสูงเนิน L
A-223 จ.อ.วัชรินทร์ ทิ้งปากถ้ำ 3XL Happy Bike
A-224 คุณสุชาติ มูลเมือง XL Happy Bike
A-225 คุณมานิต ทรามาศ L ฟาร์มโชคชัย
A-226 คุณพงศ์พันธ์ สุวรรณเลิศ L ฟาร์มโชคชัย
A-227 คุณนพรัตน์ สมิงรัมย์ T/M ฟาร์มโชคชัย
A-228 คุณธีรวุฒิ งามจันอัด T/L ฟาร์มโชคชัย
A-229 คุณธนทร วิจิตรประชา T/L ฟาร์มโชคชัย
A-230 คุณอภิวัฒน์ สุขสมบูรณ์ T/M ฟาร์มโชคชัย
A-231 คุณอานุทัศน์ วงศ์ตะวัน T/L ฟาร์มโชคชัย
A-232 คุณกรัณย์พล สนสี XL ฟาร์มโชคชัย
A-233 คุณสุกิจ รัตนวงกูล T/XL ฟาร์มโชคชัย
A-234 คุณสิทธิพร พิมเพ็ง T/L ฟาร์มโชคชัย
A-235 คุณยิ่งศักดิ์ เทียนทองดี 2XL ฟาร์มโชคชัย
A-236 คุณพงษ์พัฒน์ สร้อยมุข L ฟาร์มโชคชัย
A-237 คุณนนทชัย ครุฑไทย L ฟาร์มโชคชัย
A-238 คุณยิ่งพล สบายใจ 2XL ฟาร์มโชคชัย
B เสือหมอบหญิง (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
B-001 คุณเบญจวรรณ งึมกระโทก S Saveone night market cycling
B-002 นางปาลิดา อิ่มศิริ M
B-003 นางสายยวน เจริญสูงเนิน M
B-004 คุณจิราภรณ์ ปานขาว รบพิเศษ
B-005 คุณขวัญหญิง ขวัญคง T/M
B-006 นางสาววิภา ลดากุล 2XL ชมรม รพ.มหาราช
B-007 นางชมจันทร์ ฤาชากรณ์ M เสือโคราชา
B-008 นางสาวนันทยา ถี่ถ้วน L เสือสมอโพรงหหัวหิน
B-009 นางอำไพ สุนิรันดร์ M
B-010 นางอัจฉรา ทวีก่อเกียรติกุล M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-011 นางภาวินันท์ เอกศิริ M ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-012 นางลำไพ ถิ่นโพธิ์ T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-013 นางธัญสินี คงสนิทพะเนาว์ T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-014 นางนิตาพร คชสาร T/S ศิษย์หลวงพ่อดี บ้านโพธิ์
B-015 นางยุพิน ธัญญานนท์ M เสือโนนไทย
B-016 น.ส.หทัยรัตน์ ชูรัตน์ M
B-017 คุณทองสุข นรินทร์ XL เสือด่านเกวียน
B-018 นางสายชล ไทยอุดม S
B-019 คุณสุรีย์รัตน์ บุญเรือง M
B-020 คุณศิริขวัญ สุริยางค์ T/XL ฟาร์มโชคชัย

C เสือภูเขาชาย (Tour of korat 2018)
ลำดับ หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
1 C-001 นายพสันต์ พงศ์เพียรเกาะ 2XL ขนมจีนประโดก
2 C-002 นายสุรัชไกร เทียนศรี XL
3 C-003 นายณัฐชัย ชัยวรวัฒน์ XL
4 C-004 นายกมล ทับทองหลาง 2XL
5 C-005 นายบรรลังค์ ลดากุล L ชมรม รพ.มหาราชนครราชสีมา
6 C-006 นายศิริสัมพันธ์ ฤาชากรณ์
7 C-007 คุณนาวิน บุญมาพล T/L ครบุรี
8 C-008 คุณรุ่งโรจน์ พละศูนย์ T/L ครบุรี
9 C-009 คุณยอดยิ่ง ต้นรัตนะ T/L ครบุรี
10 C-010 นายลือชัย พันธ์เกตุ
11 C-011 นายมนูญ จันทนา 5XL
12 C-012 นายสุพล แก้วหนองแสง T/L เสือดงประทาย
13 C-013 นายมนตรี เกียรติชูวงศ์ XL สว.สีคิ้ว
14 C-014 คุณสมชาย เมืองแพน 2XL
15 C-015 นายธนกร ศุภนราพรรด์ XL เกาะช้าง
16 C-016 นายภาณุเดช แผงกระโทก
17 C-017 นายประมุข เจริญชีพ XL
18 C-018 นายอาทิตย์ โกมุตตานนท์ XL
19 C-019 คุณมนตรี หงษ์อินทร์ XL
20 C-020 นายกฤษฎา จารุหิรัญญากร L
21 C-021 นายนพรัตน์ จารุหิรัญญากร XL
22 C-022 นายยรรยง อุดมญาติ M ปั่นปวดไข่
23 C-023 ธนพันธ์ ธนศุข XL ปั่นปวดไข่
24 C-024 นายศักดิ์สิทธิ์ ทุมมา 0 ปั่นปวดไข่
25 C-025 นายวีระศักดิ์ ชุติมามงคล 2XL เสือจักราช
26 C-026 ร.ท.สวัสดิการกุล ก้อนดำ 2XL เสือจักราช
27 C-027 คุณบุญเชิด โมกข์บรรคกุล M
28 C-028 คุณจุมภฏพงษ์ วงษ์เอก L
29 C-029 นายชัชวาลย์ แป้นบรรจบ 4XL
30 C-030 นายบัญญัติ เขตรัมย์ L
31 C-031 คุณชนะ เครียกระโทก L
32 C-032 คุณเทียมสุริยะ จุนเจือ XL
33 C-033 รต.ท.วัชระ สุวรรณะ L
34 C-034 คุณฐิตพัฒน์ พิพัฒเบญจกูล
35 C-035 นายสมภพ สฤกพงศ์ 2XL โกบิ๊
36 C-036 คุณสุรเชษฎ์ พิมพ์สุวรรณ XL
37 C-037 คุณวีรัช รัตนโพธานันท์ L TOT
38 C-038 คุณโยธิน สง่าเนตร L TOT
39 C-039 นายเกษม เฉวียงหงส์ T/XXL

D เสือภูเขาหญิง (Tour of korat 2018)
ลำดับ หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
1 D-001 นางเมตตา พันธ์เกตุ
2 D-002 นางสาวพิมพ์นารา อิสรียเรืองเดช M มหาราช
3 D-003 คุณฉวีวรรณ กมลศิลป์ XL
4 D-004 นางพรพิมล สีนำเนา M
5 D-005 นางสำเนียง ประสพโชค S ศิษย์หลวงพ่อดีบ้านโพธิ์
6 D-006 คุณพาที วงศ์ทิพากร M
7 D-007 นางสุวลักษณ์ เฉลี่ยวหงส์ T/XL

E-fun bike (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
E-001 นางสารภี คำสิงห์ T/L
E-002 นายสุเทพ เอกตะคุ 3XL
E-003 นาชเชษฐ์สุดา แนวบุตร 2XL Smile Team
E-004 น.ท.พิมล แนวบุตร L Smile Team
E-005 คุณปรวีร์ วิทยากร T/S
E-006 คุณอรชพร อิงควัตอังกูร T/S
E-007 คุณภรณ์ภัฏทรา วงษ์เวา
E-008 คุณบุศยรินทร์ พิพัฒนาเบญจกุล
E-009 ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
E-010 นางฉวีวรรณ รินลา
E-011 คุณสุชาติ ศรีนวลแก้ว 2XL
E-012 นายอรัญ ชนะเพียร 2XL
E-013 พันเอกณัฐพงศ์ จินดาเวช L
VIP (Tour of korat 2018)
หมายเลข ชื่อ นามสกุล Size เสื้อ ชื่อทีม
V-001 นายเจนวิทย์ สิทธิกูลเกียรติ 2XL
V-002 คุณวราภรณ์ สิทธิกูลเกียรติ XL
V-003 นายภาณุวัฒน์ ศุขสุนทร 2XL
V-004 ร.ต.พงษ์เทพ จุลเนตร 3XL เสือลมโชย
V-005 ร.ต.ท.จิรวัฒน์ ผิวผ่อง 3XL เสือลมโชย
V-006 คุณสาธิต เกิดโมฬี L เสือลมโชย
V-007 ว่าที่ ร.ท. ฉัตรชัย แพร่งผักแว่น 2XL เสือลมโชย
V-008 น.ส.เสาวลักษณ์ ลดากุล 3XL รพ.มหาราช
V-009 คุณวสันต์ สุทธพลนารักษ์ 3XL
V-010 นายสมพงษ์ วิริยะจารุ 4XL
V-011 น.ส.กนกวรรณ ประดิษฐ์ผล S/L
V-012 นายประจักษ์ จำปาโพธิ์ L ศิษย์หลวงพ่อดีบ้านโพธิ์
V-013 ภูวดิท ช่อสูงเนิน S ปั่นปวดไข่
V-014 ธัชพล ปลูกชาลี XL ปั่นปวดไข่
V-015 ไพฑูรย์ ลาบพลกรัง 2XL ปั่นปวดไข่
V-016 สุรศิษย์ ครั่งกระโทก M ปั่นปวดไข่
V-017 คุณรัชนีวรรณ ด่านประสิทธิพล L
V-018 คุณสายเดือน สุวรรณเขม M
V-019
V-020
V-021 นายวิบูล จันทร์แหยม 2XL
V-022 นายฉลอง เทียบสา XL U - GANG
V-023 Mr.Keijo Ruuska 3XL
V-024 นายปราโมทย์ พลพวก 2XL
V-025 นายชะอุ่ม พงษ์ใหม่ 2XL


บรรยายกาศงาน จักรยานฉลองชัยท้าวสุระนารี 2560


https://www.youtube.com/watch?v=Rv8Vi8KILnY&t=2150s
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 12 มี.ค. 2018, 15:46, แก้ไขไปแล้ว 13 ครั้ง.
...

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 06 ธ.ค. 2017, 08:03

เสื้อ T-Shirt Tour of korat 2018 สวยๆ พาเที่ยวตลาดเชพวันโคราช ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุด ในภาคอีสาน แหล่งช้อบปิ้งยามค่ำคืน มีสิ้นค้าหลากหลายให้เลือกซื้อ อาหารก็อร่อย มาเที่ยวโคราชต้องแวะมาที่นี่ให้ได้ ไม่งั้นถือว่าพลาดดดดดด

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ


เสื้อจักรยาน Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี”

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย ลูกKORAT เมื่อ 26 ก.พ. 2018, 20:19, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
...Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย vatcharin chuea-in » 12 ธ.ค. 2017, 08:53

ขอทราบเส้นทางครับ ระยะทางอย่าให้ถึงบางอ้ออย่างปีที่แล้วละกันมารู้อีกทีแจ้งเปลี่ยนเส้นทางในวันแข่งจริง :cry:

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย pakchong26 » 12 ธ.ค. 2017, 21:25

รับทราบคับ
ชีวิตจะสุขได้ ถ้าใจรู้จักพอ..


Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย กฤช » 04 ม.ค. 2018, 03:12

ไปครับ บ้านเกิด
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

โพสต์ โดย Chalong Pankong » 26 ม.ค. 2018, 22:22

เปิดรับสมัครทางไหนแ้วยครับปม

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย super50 » 07 ก.พ. 2018, 16:16

ต้องไปลองถนนเลี่ยงเมืองบ้างแล้ว น่าสนุกครับ :D


Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย NR_HWC » 16 ก.พ. 2018, 15:11

มีตัวอย่างเสื้อทีเชิ้ตไหมครับ
รถไม่แพง แรงไม่มี ขี่ไปเรื่อย เมื่อยก็พัก เต็มที่ก็แค่เข็น

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย Kriangchan » 16 ก.พ. 2018, 15:47

ถ้างานปั่นฉลองชัยชนะท่านท้าวสุรนารี ประจำปี มีแบ่งรุ่นแบ่งอายุ จะยอดเยี่ยมมากเลยครับ นักปั่นต่างจังหวัดคงมากมายทีเดียว

Re: Tour of Korat#5 จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 2561 25 มีนาคม 2561

โพสต์ โดย ลูกKORAT » 26 ก.พ. 2018, 19:16

บรรยายกาศงานแถลงข่าว จักรยานใจเกินร้อย Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยท่านนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีการ ร่วมด้วย นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, คุณรุ่งทิพย์ บุกขุนทด ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา,นายพาณิชย์ สินสุข ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา,พลเอกมารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมการกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ,นายฐิติรัตน์ พงษ์พุทธรักษ์ นายกสมาคมนักข่าว จังหวัดนครราชสีมา ,นายชาญชัย บัวสรวง ประธานสโมสรกีฬาจักรยาน จังหวัดนครราชสีมา ที่ห้างเดอะมอลล์โคราช มีผู้สื่อข่าวและประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก นอกจากผู้เข้าร่วมปั่นในงานนี้จะได้ร่วมปั่นจักรยานกันแล้ว ย้งมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่พิการ ในโครงการ "มือที่สร้างโอกาส" ช่วยจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทำอวัยวะเทียม ให้แก่โครงการนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้พิการที่ต้องการความช่วยเหลือต่อไป

ทั้งยังจัดแสดงผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาของนักกีฬาชาวโคราชหลานย่าโม ที่ได้รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย และระดับชาติ ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย

โดยงานจักรยานใจเกินร้อย Tour of korat จักรยานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี “สถาปนาท้าวสุรนารี 190 ปี” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ณ.ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ เมือง จ นครราชสีมา ใจเกินร้อย ระยะทาง 70 กม. และ Fun Bike ระยะทาง10กม


รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
...


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 46 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน