ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4 » จันทร์ 28 พ.ค. 2018 จังหวัดน่าน

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 30 ก.ย. 2017, 12:46

ครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
-เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและเปิดเส้นทางปั่นจักรยานสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามภาย ในจังหวัดน่าน
-เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการปั่นจักรยาน
-เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง และปลุกจิตสำนึกให้แก่ เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
ให้สนใจเล่นกีฬา และออกกำลังกายจนเป็นวิถีชีวิต ห่างไกลยาเสพติด
-เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากภาคต่างๆทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบางส่วนร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วยโดยส่งมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
รายละเอียดกิจกรรม
การแข่งขันปั่นจักยาน “ ครั้งหนึ่งในชีวิตปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4 ”
-สถานที่จัดกิจกรรม ณ. สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ 200 ปี อ.ปัว จ.น่าน (จุด เริ่มต้น อ่าง200ปี)
-จุด finishจุดชมวิวสูงสุด 1715 อุทยาน แห่งชาติดอยภูคา ( รวมระยะทาง 35 กม.)21 มกราคม 61 นี้เจอกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนักปั่นทุกท่าน
กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขัน ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4 ยินดีต้อนรับทุกท่าน
แนบไฟล์
banner.jpg
S__5693471.jpg
22405974_1887568357925244_178660395258329443_n.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr เมื่อ 21 พ.ย. 2017, 13:07, แก้ไขไปแล้ว 6 ครั้ง.
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 30 ก.ย. 2017, 12:53

อัพรายชื่อพิชิตดอยภูคา 4 วันที่ 15 ธ.ค 60
1. R เสือหมอบชาย OPEN
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
R-1 นายอร่าม วิทยาคม SLC M
R-2 ร.ท.ฐาปนันท์ ฟักอังกูร SLC M
R-3 นายนัฐพล จันทร์อ่อน เพื่อนนักปั่น ระยอง M
R-4นายศุภกิตติ์ วิมาละ เพื่อนนักปั่น ระยอง XS
R-5 นายพงษ์พัฒน์ วนเก่าน้อย SLC S
R-6 นายกัมปนาท พรมปา Spcycling XL
R-7 นายสุภาพ ประจิต ทีมนันทบุรีไบค์ M
R-8 นายชวลิต หมอมาก ช้างไชโย-สมุทรปราการ L
R-9 นายปรัญชัย สุขสันต์ แข้งอ่อน เชียงราย S
R-10 นายวัชระ ศรีสุวรรณ บ้านยาเภสัช-น่าน L
R-11 นาย รัชต์ธานี แสนจิตต์ Lampangeoadrunner Team M
R-12 นายสรศักดิ์ ก้าหรีมละ khaoyoi Phetchaburi-เพชรบุรี S
R-13 นายทวีชัย กอเกียรติธำรงค์ ทะลึ่งปั่น-กรุงเทพมหานคร L
R-14 นายพิพัฒน์พงษ์ คำนวณ ทะลึ่งปั่น-กรุงเทพมหานคร L
R-15 นายสุทธา เจียรบรรพต ทะลึ่งปั่น-กรุงเทพมหานคร S
R-16 นายณัฐนันท์ เกียรติวรพล ทะลึ่งปั่น-กรุงเทพมหานคร M
R-17 นายกฤช บวรธนสาร ทะลึ่งปั่น-กรุงเทพมหานคร M
R-18นายสมบูรณ์ ศรีแก้ว NCB น้ำชำไบค์-แพร่ XL
R-19 นายสุวัฒน์ อุ่นกาศ NCB น้ำชำไบค์-แพร่ M
R-20 นายเขมทัต บัวบาน NCB น้ำชำไบค์-แพร่ L
R-21 นายปริญญา งามพริ้ง NCB น้ำชำไบค์-แพร่ M
R-22 นายยุทธพงษ์ ปลอบโยน NCB น้ำชำไบค์-แพร่ XL
R-23 นายเอกทน กันทะกาลัง นันทบุรีไบค์-น่าน S
R-24 จ.ส.อ.วิทยา ตาลาว LbCycling&นันทบุรีไบค์-น่าน S
R-25 นายณัฐสิษฐ์ สุขประเสริฐ warm up café-เชียงใหม่ S
R-26 นายนพดล คำป้อ REDLINE-เชียงใหม่ M
R-27 นายณัฐชนนท์ ใยสุข Cyclingism-กรุงเทพมหานคร M
R-28 นายอภิสิทธิ์ ลัทธกาญจน์ อิสระ-น่าน XS
R-29 MR.Zoltan Horvath cycling corner-กรุงเทพมหานคร M
R-30 นายชาติพัฒน์ ผลภาค แมลงสาปไซค์ลิ้งทีม-กรุงเทพมหานคร XS
2.M เสือภูเขาชาย OPEN
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M-1 นายจิรายุ หนูวรรณะ เพื่อนนักปั่น ระยอง s
M-2 นายกิติกร พัฒนโชติ FORZ cycling พิษณุโลก M
M-3 นาย ติณณ์วัชร์ มะโนวรรณา JJ Bike-ลำพูน M
M-4 นายเวคินทร์ กาญจนธนานนท์ FORZ cycling พิษณุโลก L
M-5 ด.ต.ไพรสนธ์ กันท๊ะวงค์ เสือแม่ใจ-พะเยา M
M-6 นายนัฐพงค์ คำชื่น เสือแม่ใจ-พะเยา L
M-7 นายศุภนันท์ ขันไร่ ลมเหนือ-ลำพูน S
M-8 นายเฉลียว จองกว้าง ชุมชนดอนแก้ว-น่าน XL
M-9 นายสุรชาติ ก้อนแก้ว ชุมชนดอนแก้ว-น่าน L
M-10 นายธงชัย มารินทร์ ชุมชนดอนแก้ว-น่าน L
M-11 นายราชัน เทพยศ ชุมชนดอนแก้ว-น่าน 2XL
M-12 นายวิทยา แรงจริง เสือแม่ข้าวต้ม-เชียงราย M M-13 นายสุรินทร์ เวียงคำ เสือแม่ข้าวต้ม-เชียงราย M
M-14 นายอภิชัย สุมาลี ปั่นตามแรงเกิด- อุตรดิตถ์ M
M-15 นายสมบัติ กันธิยะ รีเลทีฟไซคลิ่งทีม-เชียงราย M
M-16 นายสัมพันธ์ จันทร์เรือง นันทบุรีไบค์-น่าน L
M-17 นายประสิทธิ์ สืบตั๋น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล S
M-18 นาย อัครเดช จันเทมา REDLINE-เชียงใหม่ M
M-19 นาย ภาคิน วรรณงาม REDLINE-เชียงใหม่ S
M-20 นาย..รักชัย ศรีนวล REDLINE-เชียงใหม่ S
M-21 นายนิรุธ มัชฌิมา โอเล่ไบด์ บ่อวิน-ชลบุรี L
M-22 นายจักฤษณ์ ทาราช บ้านยาไบค์-น่าน S
M-23 นายณัฐพงศ์ วจนานวัช เสือหอบแพร่-แพร่ L
3.RWเสือหมอบหญิง OPEN
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
RW-1 นางสาว สิริกร วิญญูสิงขร 1014 XS
RW-2 นางสาวดวงใจ จันทร์ภู่ SLC-กรุุงเทพมหานคร XS
RW-3 ร.ต.หญิงจิตรารัตน์ พูลศิลป์ SLC-กรุุงเทพมหานคร XS
RW-4 นางสาวกชนิช หมวดไหม น่าน XS
RW-5 นางสาวอรวรรณ หอมมาก ช้างไชโย-สมุทรปราการ L
RW-6 นางอัมพวัน พิสัยเลิศ แม่สรวยไซคลิ่ง เชียงราย XS
RW-7 นางสาวนัฐฐินันทร์ ผาบสิมมา SLC-กรุุงเทพมหานคร XS
RW-8 น.ส ศรัญญา โรจน์พงษ์ น่าน M
RW-9 นางสาวพัทธรา กัณทะพนม เสือสารภี-เชียงใหม่ M
RW-10 นางสาวรำพู พรวิไล เสือสารภี-เชียงใหม่ XS
RW-11 นางยุวรี รัตนะ เสือทองกวาว-เชียงใหม่ S
RW-12 คุณ วันทนีย์ การะเกตุ Peter Bike-ชลบุรี S
RW-13 นางรินจง ทองอู๋ ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ XS
RW-14 นางวัฒนา อ่อนพุทรา ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ S
RW-15 นางจิตติมา ศิริวิมาตย์ ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ S
RW-16 นางทวีพร เหลี่ยมนำชัย ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ M
RW-17 น.ส.กัญญา บุญเครือชู ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ S
RW-18 น.ส.นงนุช ไกรเกรียงศรี ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ L
RW-19 นางปาริฉัตร ปัญญา ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ s
RW-20 นางเพชรา นิโรจน์ ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ M
RW-21 นางภัชรา โชติมานนท์ ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ M
RW-22 นางกิ่งกานต์ ภานุศุภนิรันดร์ ปั่นตามแรงเกิด จ.อุตรดิตถ์ s
RW-23 คุณรงค์รุจา ชัยสุวรรณ์ เสือลายพราง-เชียงราย S
RW-24 น.ส.ดุจดาว คนยัง อิสระ-แพร่ M
RW-25 นางสาวเสาวนีย์ นิษฐ์ธนกร AIS-เชียงใหม่ L
RW-26 นางสาววิราวรรณ ยะอิตะ AIS-เชียงใหม่ XL
RW-27 คุณกิ่งดาว ลีออง เดี่ยว –จังหวัดน่าน M
RW-28 นางสาวสุกัญญา มณี TWP cycling&drink-น่าน XS
RW-29 น.ส.จันทรากานต์ วุฒิกรไพศาล cycling corner-กรุุงเทพมหานคร S
4.MW เสือภูเขาหญิง OPEN
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
MW-1 นางดารินทร์ ตารินทร์ เสือบ้านเวียง@แม่สาย-เชียงราย M
MW-2 น.สนิตยา คำประมุข ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน XL
MW-3 นางวิธิดา บุญมา เสือประตูป่า -ลำพูน XS
MW-4 นางจีราภรณ์ ดวงวะนา เสือประตูป่า -ลำพูน M
MW-5 น.สสุพรรณิการ์ สุทธหลวง นักปั่นน่องทอง-ปัว XL
MW-6 น.ส.ศิรฎา อุดมศิลป์ นักปั่นน่องทอง-ปัว M
MW-7 นางคริสต์มาส ยิ้มสาระ พระเยา 60 M
MW-8 นางเพ็ชรี ปฏิกรณ์ สายขมกลมเดียวไม่เคยพอ เชียงราย XS
MW-9 น.ส.ภิวาภรณ์ สุจารี สายขมกลมเดียวไม่เคยพอ เชียงราย S
MW-10 นางสุกัญญา ขันสังข์ อัยการพิจิตร XS
MW-11 นางลัดดา ไชยงาม อิสระ-เชียงใหม่ XL
MW-12 นางมาณี นิตย์อำนวยผล อิสระ-น่าน M
MW-13 นางศุกลรัตน์ กันท๊ะวงค์ เสือแม่ใจ-พะเยา เสือแม่ใจ-พะเยา
MW-14 นางจันทร์ฉาย คำชื่น เสือแม่ใจ-พะเยา เสือแม่ใจ-พะเยา
MW-15 นางวัชญาณ์ ยอดหล้า รักปั่นอิสระ น่าน. L
MW-16 นางชลฤดี สวนนันท์ ทีมปั่นสายชิลล์-น่าน L
MW-17 นางกิ่งกาญจน์ มิสกุล จักรยานเมืองเทิง M
WM-18 นส.จุลินดา พรมเสน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม L
WM-19 นาง ศรีไพร เชียงน้อย ชากังราว-กำแพงเพชร S
WM-20 น.ส.นงนุช อิ่มอุระ ปั่นตามแรงเกิด อุตรดิตถ์ s
WM-21 นางดวงฤทัย. ยะตุ้ย อิสระ น่าน. M
WM-22 นางจุฬาภรณ์ ยนต์นิยม TV3-น่าน M
WM-23 นางชลธิชา บุญสนอง ปั่นตามแรงเกิด- อุตรดิตถ์ M
WM-24 นางลักษมี ดิษฐทิม ปั่นตามแรงเกิด- อุตรดิตถ์ XS
WM-25 นางมุกดา จองกว้าง ชุมชนดอนแก้ว-น่าน M
WM-26 นางดวงพร ก้อนแก้ว ชุมชนดอนแก้ว-น่าน M
WM-27 น.ส.อุบล ชัยรัตน์ บอสเซ็นเตอร์-ลำปาง L
WM-28 น.ส.ชนิดา ประทุมวรรณ์ บอสเซ็นเตอร์-ลำปาง XL
WM-29 น.ส.นิภา ทิพย์วงศ์ บอสเซ็นเตอร์-ลำปาง XL
WM-30 คุณอภิรดี นิ่มใหม่ เวียงสา-น่าน s
WM-31 คุณอุไรวรรณ์ ชัยสุวรรณ์ เสือลายพราง-เชียงราย S
WM-32 นางไพวัลย์ กันธิยะ รีเลทีฟไซคลิ่งทีม-เชียงราย XL
WM-33 นางมลิวัลย์ พรหมผกา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล XL
WM-34 นางแอ๊ว ประสาทเงิน ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล S
WM-35 นางสุนีย์ พุทธรักษ์ บ้านรถถีบ-น่าน M
WM-36 นางแสงจันทร์ สัญญา ธรรมชาติ-แพร่ L
WM-37 นางสุเรียน อุตคำเที่ยง ธรรมชาติ-แพร่ L
WM-38 นางสุวรรณา พอสม ธรรมชาติ-แพร่ XL
WM-39 นางสงกรานต์ ถิ่นลำปาง ธรรมชาติ-แพร่ M
WM-40 นางลดาวัลล์ สีสด ธรรมชาติ-แพร่ L
WM-41 นางเยาวลักษณ์ ทาเจริญ บ้านรถถึบ-น่าน 3XL
WM-42 น.สจารุณีย์ ชินพิเศษ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน M
WM-43 น.สวรรณา ท้าวหน่อ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน M
WM-44 น.สวินนัส อุตยะราช ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน M
WM-45 นางกมลพรรณ ไชยวงศ์ พะเยาไบค์คลับ-พะเยา M
WM-46 นางทองใบ สุฤทธิ์ อิสระ-น่าน S
WM-47นางสุชาดา สมฤทธิ์ เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ M
WM-48 นางสาวฉวี จันทรนิภา เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ XS
WM-49 นางเยาวเรศ รัตนะ ทุ่งช้าง-น่าน S
WM-50 น.ส.ระเบียบ มัชฌิมา โอเล่ไบด์ บ่อวิน-ชลบุรี M
WM-51 น.ส.นันท์นภัส ทูคำมี โอเล่ไบด์ บ่อวิน-ชลบุรี M
WM-52 นางสายพิณ ใจผาวัง สักทองไบค์-เชียงราย L
WM-53 นางภัทรพร ขวัญใจ บ้านรถถึบ-น่าน L
WM-54 นางยุพิน เจดีย์ปัน บ้านรถถึบ-น่าน M
WM-55 นางดวงสมร เหรียญทอง บ้านรถถึบ-น่าน L
5.VIP
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
VIP-1 นายสุริยะ กูลพิมาย เสือบ้านเวียง@แม่สาย-เชียงราย XL
VIP-2 น.ส.ศุภานัน ศีตะรัตนะ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XS
VIP-3 นายพงศกร นันทแก้ว น่าน L
VIP-4 นางพิสมัย ชมเชย ปั่นตามแรงเกิดอุตรดิตถ์ XS
VIP-5 นายวิฑูยร์ จิณะเสณ อบต.ภูเพียง-น่าน L
VIP-6 นายธวัชชัย สุขหล้า ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล XL
VIP-7 นายพงษ์พัชร์ ยุทธ์ธนสาทร แม่สอด-ตาก M
VIP-8 ร.ต.ท.สุวิน พรมมา ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพพาน –เชียงราย M
VIP-9 ร.ต.ท.ชัยทัศน์ พัสดุธาร ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพพาน –เชียงราย m
VIP-10 นางอำไพ สุทธิ เชียงกลาง-น่าน M
6.R2 เสือหมอบชายอายุไม่เกิน 29 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
R2-1 นายณัฐรินทร์ แก้วแสนตอ lampang Roadrunner team L
R2-2 นายจิรัฐติ ทองพะวา SLC-กรุุงเทพมหานคร XL
R2-3 นายพลวัฒน์ เฮ่อทรงศิริ ชมรมจักรยาน อ.พบพระ จ.ตาก S
R2-4 นายไกรสร พิลัย ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี S
R2-5 นายกิตติพงษ์ หงษ์ยีสิบเอ็ด Aomdoi bike-แพร่ L
R2-6 ด.ช.วศิน อัมพรสว่าง CKR AUTOPARTS- อุตรดิตถ์ L
R2-7 นาย.ศรายุทธ เเซ่ลี NKN-น่าน S
R2-8 ดช.ปุญญวัฒน์ เงินงาม prajak pro cyclist-พะเยา S
R2-9 นายวัชรพงศ์ มาลัย BFB sukhothai-สุโขทัย XL
R2-10 นายชาติพัฒน์ ผลภาค แมลงสาปไซค์ลิ้งทีม-กรุงเทพมหานคร XS
R2-11 นายภาณุพงษ์ คำสองสี อิสระ XL
7.R3 เสือหมอบชายอายุไม่เกิน 30-39 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
R3-1 นายพิเชษฐ์ ศรีชวลิตกุล The gang S
R3-2 นายสิทธิชัย น้อยสันเทียะ SLC L
R3-3 นายนิรุจ อังศุสิงห์ ชมรมจักรยานเสือพบพระ L
R3-4 นายกิติภพ จารุธีรากุล SWK 37/40 cycling&run-เชียงราย XL
R3-5 นายดนัย คำสุข RFF-เชียงราย M
R3-6 นายฌาน์วีร์ ไตรแสง RFF-เชียงราย S
R3-7 นายธวัชชัย พงษ์รักษ์ ปั่นป่วนทีมพิษณุโลก XL
R3-8 นายภีรเดช เดชะชาติ น่าน XL
R3-9 นายปิติพันธ์ สุริยุทธ ชินจังไบค์-เชียงใหม่ M
R3-10 นายสุเมธ กรสุรัตน์ ชินจังไบค์-เชียงใหม่ M
R3-11 นายวสันต์ ลักษณ์ไกรศร Tonseeshop-เชียงราย L
R3-12 นายสาธิต ลักษณ์ไกรศร Tonseeshop-เชียงราย XL
R3-13 นายมาโนจน์ สอนเชล บ้านยาเภสัช-น่าน XL
R3-14 นายรณรงค์ สิงห์คำ ASC-แพร่ L
R3-15นายมนต์ชัย คำวิริยะพันธ์ ASC-แพร่ M
R3-16 นายวินัย ชัยคำมูล อิสระ-เชียงใหม่ 2XL
R3-17 นาย มูฮำมัดไดนูดิง เปาะแมรีซอ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี M
R3-18 นายพิทักษ์พล เรืองเวชติ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ L
R3-19 นายสกล หลงศิริ ออมสินเชียงใหม่ M
R3-20 พ.จ.อ.กุลภัสสร์ ยอดสกุล มะกาไบค์-กาญจนบุรี 3XL R3-21 นาย วัชระ หล้าตุ้ย เสือลายพราง-เชียงราย XL
R3-22 นายแพทย์มงคล ลัคนาเลิศ รถถีบทุ่งช้าง-น่าน M
R3-23 นายจักรพงศ์ บุญบุตร นครน่าน M
R3-24 นายศุภชัย จันทะวัง NKN XL XL
R3-25 นายปฏิญญา สิงห์นะ อิสระ-น่าน M
R3-26 นายชัชวาล กัลย์จาฤก อิสระ-น่าน L
R3-27 นายสุรศักดิ์ คงประจักษ์ Aomdoi bike- Aomdoi bike L
R3-28 นายสมานมิตร กำนนท์ เชียงกลาง-น่าน L
R3-29 นายเคน อริยะศักดิ์ NCB น้ำชำไบค์-แพร่ XS
R3-30 นายจิรวัฒน์ กล้าจริง AIS-เชียงใหม่ XL
R3-31 นายวรพล สิทธิศักดิ์ AIS-เชียงใหม่ XL
R3-32 นายธงชัย เครือคำ SWK 37/40 cycling&run-เชียงราย S
R3-33 นายณัฐพล ไชยมิ่ง TWP cycling&drink-น่าน M
R3-34 นายวีระชาติ ฟูคำมี ASC-แพร่ M
R3-35 นายยุทธพงษ์ ทองทับ BFB sukhothai XL
R3-36 นายสมิทธ์ อัศวรุจิกุล มิตรไซคลิ่ง จ. แพร่ L
8.R4 เสือหมอบชาย อายุไม่เกิน 40-49 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
R4-1 คุณภูมิไฑ ปทุมสูติ tonseeshop L
R4-2 นายวัชรศักดิ์ ตันปาสิริพัฒน์ lampang Roadrunner team L
R4-3 นายรัตนเศรษฐ แสงวงค์ SLC L
R4-4 นายสันติพงษ์ วรราช SLC XL
R4-5 นายปิยะวัฒน์ สักดิ์สร้อย น่าน M
R4-6 นายจิรัฏฐ์ เข็มเล็ก RFF-เชียงราย S
R4-7 นายณัฐพงษ์ กันคำ ปั่นป่วนทีมพิษณุโลก L
R4-8 นายวีระศักดิ์ สร้อยนาค ปั่นป่วนทีมพิษณุโลก M
R4-9 กภ.วิทยากุล สมชาติ ride for fun-เชียงราย M
R4-10 นายยุทธภูมิ สายสั้น ทีมนันทบุรีไบค์-น่าน M
R4-11 นายไกรสิทธิ์ ชายังกูล Girfield ang friend-สมุทรปราการ S
R4-12 นายวิชัย คุณา เสือประตูป่า -ลำพูน L
R4-13 นายนิคม คำบุรี เสือประตูป่า -ลำพูน L
R4-14นายพงษ์ศักดิ์ สุขสันต์ แข้งอ่อน เชียงราย S
R4-15นายวิศรุต ทิพะใส SLC-กรุงเทพมหานคร L
R4-16 นายธนพัชร์ นามมุง ID Driver -เชียงใหม่ S
R4-17 นายสหรัฐ เส้งสุย อิสระ-กรุงเทพมหานคร M
R4-18 นายวีรชน ตนพยอม เสือทองกวาว-เชียงใหม่ L
R4-19 นายศราวุท คำสองสี น้ำครกใหม่ไบค์-น่าน M
R4-20 นายประยุธ พันธ์แซง ลัลล้านครไทย-พิษณุโลก XL
R4-21 นายบัญชา จำปาจี ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XL
R4-22 นายสุรชัย ภัทรเกียรติเจริญ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ L
R4-23 นายศรายุทธ แก้วลอย ลำพูน L
R4-24 นายเสน่ห์ สุธวธรรมานนท์ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ M
R4-25 นายฤทธิไกร ใจเกิด swk 37/40 cycling&run-เชียงราย M
R4-26 นายครรชิต ศรีแก้ว ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี M
R4-27 นายยงยุทธ ชัยรัตนาวรรณ แม่สรวยไซค์ลิ่ง-เชียงราย 2XL
R4-28 นายชัยยุทธ เสาวรส แม่สรวยไซค์ลิ่ง-เชียงราย M
R4-29 นายอิศรา จิตน์รัตนสวัสดิ์ แม่สรวยไซค์ลิ่ง-เชียงราย S
R4-30 นายประกิต ทิมขำ 59 cycling club-น่าน M
R4-31 นายกฤษฏา ยาใจ 59 cycling club-น่าน M
R4-32 นายบริสุทธิ์ สว่างอารมณ์ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XL
R4-33 นายนิคม อุทุมพร น่าน XL
R4-34 นายเฉลิมชัย งามเริง ป่าป้อง-เชียงใหม่ M
R4-35 นายสุวิท อินทา อิสระ-น่าน M
R4-36 นายสุรจิต ใจสมิง Aomdoi bike-แพร่ M
R4-37 นายสมคิด อุดธรรมใจ Aomdoi bike-แพร่ M
R4-38 นายโชติกิตติ์ ศรีใจ Aomdoi bike-แพร่ L
R4-39 นายชัยกร สุทธิ เชียงกลาง-น่าน M
R4-40 นาย สมิทช์ ธรรมเจริญไมตรี REDLINE-เชียงใหม่ S
R4-41 ด.ต.ณรงค์ จี้อาทิตย์ NCB น้ำชำไบค์-แพร่ M
R4-42 นายประดิษฐ์ ชัยวุฒิ เชียงกลาง-น่าน XL
R4-43 นายไชยศรี ชัยวุฒิ AIS-เชียงใหม่ XL
R4-44 นายกษิดิ์เดช กันอินทร์ ว.ก.ปัว-น่าน XL
R4-45 นายสิทธิกร ทองวัฒนา มิตรไซคลิ่ง จ. แพร่ M
R4-46 นายคมสันต์ ดูแก้ว มิตรไซคลิ่ง จ. แพร่ M
R4-47 ร.ท.รัตนะ พูลสวัสดิ์ รถถีบทุ่งช้าง-น่าน L
R4-48 นายพิเชฐ โพธิ์ทอง โอเล่ไบด์ บ่อวิน-ชลบุรี L
R4-49 นายสรยุทธ มาลาวัลย์ DSC เชียงราย-เชียงราย L
9.R5 เสือหมอบชายอายุ 50 ปีขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
R5-1 นายทนง จอมศักดิ์ เสือล้านนา L
R5-2 นายสุธีร์ กิจฉวี minburi technical bike club XL
R5-3 นายวรกุล ชะนะมา minburi technical bike club L
R5-4 นายสมสุข ทวีศิลป์ SLC L
R5-5 นายพิชัย ทองใบน้อย SLC L
R5-6 นายยืนยง อินทะวงค์ เสือประตูป่า-ลำพูน L
R5-7 นายสหภพ จักษุพันธ์ ชมรมASC แพร่-แพร่ L
R5-8 คุณ สาเรศ กันตรัตนากุล กรุงเทพ L
R5-9 นายอานนท์ แป้นกลัด กรุงเทพ L
R5-10 นาย สมพร วัลลิยะเมธ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ S
R5-11 นายรุ่งโรจน์ ริเป๊ก TWP Cycling & Drink -น่าน S
R5-12 นาย จักรพงศ์ พรหมสกุลปัญญา อิสระ-น่าน XL
R5-13 พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ อินทฤทธิ์ Forensic LP-ลำปาง XL
R5-14 นายศัรญย์วิทย์ ก้อนแก้ว เสือทองกวาว-เชียงใหม่ L
R5-15 นายนคร สายแก้ว เสือทองกวาว-เชียงใหม่ L
R5-16 ร.ต.ยศวัฒน์ สิริโรจนานันท์ งาช้างดำ-น่าน XL
R5-17 นายอดิศร ศิริพันธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ L
R5-18 นายภราดร เพ็งมีศรี เวียงสา M
R5-19 นายบุญหนา ศิริวิมาตย์ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ S
R5-20 นายแสนชัย พุ่มไสว ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XL
R5-21 นายโอฬาร เหลี่ยมนำชัย ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ L
R5-22 นายสังวาล ดวงแก้ว ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ M
R5-23 นายบุญแล บางจับ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ M
R5-24 ด.ต.สมพงษ์ รัตนะ ทุ่งช้าง-น่าน XS
R5-25 นายสาคร พิษถา ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี XL
R5-26 นายประเสริฐ ภิวงค์ ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี M
R5-27 นายสำราญ สุริยะพรหม ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี M
R5-28 MR.CHRISTOPH SOMKID HOELBER ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี M
R5-29 MR.PETER SCHIRMER ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี XL
R5-30 นายมงคล กันหาภัย ปั่นป่วนทีมพิษณุโลก L
R5-31 นายเชาวฤทธิ์ ศรีสุวรรณ บ้านยาเภสัช-น่าน XL
R5-32 นายสุรชัย เวชกุล minburi technical bike club-กรุงเทพมหานคร S
R5-33 ร.ต.อ.เทิดศักดิ์ ทาทอง Forensic LP-ลำปาง M
R5-34 นายศุภวัฒน์ โสภารัตน์ Aomdoi bike-แพร่ L
R5-35 นายศักดิ์ งามสังข์ Aomdoi bike-แพร่ M
R5-36 นายพยุง มะโน เชียงกลาง-น่าน M
R5-37 นายชาติชาย ปรีเลิศ TWP Cycling & Drink -น่าน S
R5-38 นายเมธา ปิจจะ รุ่นวัดใจ REDLINE-เชียงใหม่ M
R5-39 นายบุญเร็ว ก้อนสมบัติ เชียงกลาง-น่าน XL
R5-40นายพรรัตน์ เจนจรัส AIS-เชียงใหม่ L
R5-41 นายวิรัตน์ อิ่นแก้ว TWP cycling&drink-น่าน L
R5-42 นายสว่าง ไชยวงศ์ พะเยาไบค์คลับ-พะเยา M
R5-43 นายสมบูรณ์ ศรีนวลชาติ หมอบทางตัน กทม. L
R5-44 นายทองดี เนตรวีระ TWP Cycling & Drink -น่าน M
R5-45 นายประสงค์ เมืองเก่า หมอบทางตัน-กรุงเทพมหานคร L
R5-46 นายประดิษฐ์ อุปรี ลองปั่นเล่น-เชียงใหม่ M
R5-47 นายสมบูรณ์ มูหะหมัดอารี หมอบทางตัน-กรุงเทพมหานคร L
R5-48 นายชาติชาย มุกดา หมอบทางตัน-กรุงเทพมหานคร M
R5-49 นายเสถียร ช่างเงิน มงฟอร์ด-เชียงใหม่ M
R5-50 นายจักรกฤช อภิสุนทราวงค์ 3aa cycling phitsanulok-พิษณุโลก M
10.M2 เสือภูเขาชายอายุไม่เกิน 29 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M2-1 นายเอกพจน์ กะสินัง เอกอะไหล่ยนต์บ่อวิน XL
M2-2 นายธีรวัฒน์ สอนนนฐี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน L
M2-3 ด.ช. พีรศุษม์ ธนบูรณ์ณิชกุล ฝ่ายจักรยาน-น่าน S
M2-4 นายกฤษฏา สืบตัน โอเล่ไบด์ บ่อวิน-ชลบุรี M
11.M3 เสือภูเขาชายอายุ 30-39 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M3-1 นายมานิตย์ จิตอารีย์ มิตรภาพบนหลังเสือบ้านหลวงไบค์-น่าน M
M3-2 นายสมเกียจ เปี่ยมมาดี ชมรมจักรยาน อ.พบพระ จ.ตาก S
M3-3 นายจันทร์ เฮ่อทรงศิริ ชมรมจักรยาน อ.พบพระ จ.ตาก XL
M3-4 นายมนต์ชัย ปั้นงาม ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ 3XL
M3-5 นายสุรเชษฎ์ นิลประดิษฐ์ ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี XL
M3-6 นายภินัน ประวัติดี ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี M
M3-7 นายมานพ ปวงศิริ ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี XL
M3-8 จ.ส.ต.พงศ์ดนัย แดงวัน ต.ช.ด 324-น่าน L
M3-9 ร.ต.ยุทธศักดิ์ ดวงไทย เสือลายพราง-เชียงราย L
M3-10 นายอภิรักษ์ ไก่แก้ว Aomdoi bike-แพร่ M
M3-11 นายธาชีวัตร วรินทร์ Aomdoi bike-แพร่ 2XL
M3-12 นายแพทย์ยุทธนา นิละนนท์ องค์กรแพทย์ L
M3-13 นายถวัลย์รัฐ เกียรติวรพันธุ์ อิสระ-น่าน M
M3-14 นายสรพงษ์ วงค์เมือง เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย XL
M3-15 นายพัฒนชัย นาระต๊ะ เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย XL
M3-16 นายอุทัย ทองทา เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย XL
M3-17 นายสวิง ไชยวงค์ REDLINE-เชียงใหม่ L
M3-18 นายสมานมิตร กำนนท์ เชียงกลาง – น่าน L
M3-19 นายบุญธรรม บุญนิล Ngao MTB-ลำปาง S
M3-20 นายพงศ์ธัช ตาหมื่น AIS-เชียงใหม่ XL
M3-21 นายวรุตม์พงศ์ ฉัตรมหากุล RFF-เชียงราย L
M3-22 นายามศักดิ์ ตันดี ว.ก.ปัว-น่าน XL
M3-23 จ.ส.ต.ชัยวุฒิ คำดี นันทบุรีไบค์-น่าน S
M3-24 นายธนัชพร แก่นทอง บ้านรถถึบ-น่าน 3XL
M3-25 นายชัยสุรัตน์ วงค์ปางมูล สักทองไบค์-เชียงราย S
12.M4 เสือภูเขาชาย อายุ 40-49 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M4-1 นายวรุชพงค์ วงค์คำ เสือล้านนา L
M4-2 นายประสาน รุ่งเรือง เอกอะไหล่ยนต์บ่อวิน XL
M4-3 นายพลัฏฐ์ ภูกลับสวรรค์ เอกอะไหล่ยนต์บ่อวิน XL
M4-4 นายสุบิน ตารินทร์ เสือบ้านเวียง@แม่สาย-เชียงราย XL
M4-5 นายธนวัฒน์ อินตุ้ย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน น่าน
M4-6 นายคมสัน สมวงษ์ เสือล้านนา L
M4-7 นายปวีณ ศิริเวทิน PEA น่าน L
M4-8 นายประหยัด อดทน มิตรภาพบนหลังเสือบ้านหลวงไบค์-น่าน L
M4-9 นายพงษ์ศักดิ์ แน่นอุดร ascแพร่ M
M4-10 นายเจน ลือโฮ้ง ascแพร่ M
M4-11 นายชิน ไชยงาม อิสระ-เชียงใหม่ 3XL
M4-12 นายวิชาญ ศรีสุขคำ อิสระ-น่าน XL
M4-13 นายกุศล อยู่คร้าม ชมรมจักรยานอุตรดิตถ์ S
M4-14 นายศราวุธ เนาว์ชมภู เชียงราย M
M4-15 นายวีระพงษ์ ยอดแก้ว แข้งอ่อน เชียงราย L
M4-16 นายเศกสรร วุฒิการ งาช้างดำ-น่าน 2XL
M4-17 ด.ต.ดรงค์กรณ์ ยะวงค์แล ปั่นลั้ลลา ลำปาง M
M4-18 นายชัชวาล รักษาราฎ์ ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี 4XL
M4-19 นายวิเชียร หมวด ไธสง ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี L
M4-20 นายสมบัติ ตันศิริ ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี XL
M4-21 นายธีระยุทธ ยนต์นิยม TV3-น่าน L
M4-22 นายหฤษฎ์ ศักดิ์แสงไทย ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XL
M4-23 นายอนุศักดิ์ คำพันธ์ แม่สรวยไซค์ลิ่ง-เชียงราย L
M4-24 นายวิชัย นิลคง สสจ.น่าน S
M4-25 นายนพดล คร้ามแสง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล L
M4-26 นายพนาดร พอสม ธรรมชาติ-แพร่ L
M4-27 นายปราโมทย์ สีสด ธรรมชาติ-แพร่ L
M4-28 นายสรวีย์ รอบทอง ปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน L
M4-29นายศราวุธ ตันมา Aomdoi bike-แพร่ M
M4-30 นายวรพจน์ แก้วใส ชมรมจักรยานทุ่งช้าง M
M4-31 นายธนพัฒน์ กุมสันเทียะ อิสระ-น่าน L
M4-32 นายวิรัตน์ ปัญญาแก้ว ปั่นแอ่วแม่สรวย-เชียงราย M
M4-33 นายอัศวิน ชินพิเศษ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน XL
M4-34 นายสมศักดิ์ คำแทง TWP cycling&drink-น่าน S
M4-35 นายธนกฤติ หอมนาน เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ 2XL
M4-36 นายภาสกร หอมนาน เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ M
M4-37 นายธนัญชัย บุญเผือก อิสระ-อุตรดิตถ์ XL
M4-38 นายอัษฏางค์ ว่องอิสริยวณิช NBT bike-น่าน 3XL
M4-39 นาย ชัยสุรัตน์ วงค์ปางมูล สักทองไบค์-เชียงราย S
M4-40 นาย ชาญศักดิ์ เชื้อเมืองพาน สักทองไบค์-เชียงราย M
M4-41 นายวิฑูรย์ สาระจูม รีเลทีฟไซคลิ่งทีม-เชียงราย L
M4-42 นายชาญศักดิ์ เชื้อเมืองพาน สักทองไบค์-เชียงราย M
M4-43 นายสาคร ฑีฆาวงค์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพอำเภอสันติสุข L
13.M5 เสือภูเขาชาย อายุ 50-59 ปี
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M5-1 นายวรินท์ พฤกทยานนท์ เสือล้านนา L
M5-2 นายสุบรรณ ศรีจันทร์ดร เสือล้านนา L
M5-3 นายสุทัศน์ ศรีบุญมา เสือล้านนา XL
M5-4 นายระเบียบ สุวรรณโกสุม เสือล้านนา M
M5-5 นายธัญวัฒน์ นันท์ธณวนิช เสือล้านนา XXL
M5-6 นายพนมกร ปึงศิริวัฒนา เสือล้านนา M
M5-7 นายศุภโชค กระแสชัย เสือล้านนา 2XL
M5-8 นายฉลอยชัย กะสินัง เอกอะไหล่ยนต์บ่อวิน XL
M5-9 นายธรรมนูญ ชัยไธสง เสือหำห่อยโคราช-นครราชสีมา M
M5-10 นายสมนึก หวั่นท๊อก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน L
M5-11 นายสมยศ แค้วงไชยชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน M
M5-12 นายสุพัฒน์ ดวงวะนา เสือประตูป่า-ลำพูน M
M5-13 ด.ต.สำราญ ท้าวหน่อ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่านL
M5-14 นายมานพ ยิ้มสาระ พระเยา 60 L
M5-15 นายสะอาด มิสกุล จักรยานเมืองเทิง M
M5-16 นายประวิทย์ ฮอมณี สายขมกลมเดียวไม่เคยพอ เชียงราย M
M5-17 นายคมสันต์ ปฏิกรณ์ สายขมกลมเดียวไม่เคยพอ เชียงราย L
M5-18 นายจักรพงศ์ กิตติ น่าน M
M5-19 นายบุญรักษ์ บุญเรือง เสือสารภี-เชียงใหม่ L
M5-20 นายโชติ นิตย์อำนวยผล อิสระ-น่าน L
M5-21นายจำนง ยอดหล้า รักปั่นอิสระ น่าน L
M5-22 นายประวิตร ประเสริฐสูง อิสระ-อุตรดิตถ์ L
M5-23 นายมนต์ชัย ยิ้มแย้ม ชมรมจักรยานอุตรดิตถ์ M
M5-24 นายสุทัศน์ นพคุณ เสือเพื่อนล้านนา-เชียงใหม่ M
M5-25 นาย วสันต์ ธรรมส้งวาลย์ ชากังราว-กำแพงเพชร L
M5-26 นาย สำราญ คงธนะ ชากังราว-กำแพงเพชร M
M5-27 นาย มนัส กลิ่นชู ซ้อมเยี่ยมเชียงใหม่ M
M5-28 นายสุรเชษฎ์ ยะคะเรศ ยูนิคซี บ่อวิน-ชลบุรี 4XL
M5-29 นายศุภกร อยู่เจริญ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ XL
M5-30 นายพลัฏฐ์ภณ พิรามรักษ์ อิสระ-น่าน L
M5-31 นายชูพงศ์ ภานุศุภนิรันดร์ ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ M
M5-32 นายสมบัติ บุญสนอง ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ M
M5-33 นายธวัชชัย นันทสว่าง รถถีบทุ่งช้าง-น่าน L
M5-34 นายศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ชมรมจักรยานเสือพบพระ-ตาก L
M5-35 พ.ท.จำนงค์ ชัยสุวรรณ์ เสือลายพราง-เชียงราย M
M5-36 ร.อ.ทศพล ปันนะสุทธิพันธ์ เสือลายพราง-เชียงราย XL
M5-37 นาย กฤตนัน ไชยานนท์ เสือลายพราง-เชียงราย XL
M5-38 นายศักดิ์ ศรีสิทธิ์ ชมรมจักรยานเสือพบพระ-ตาก L
M5-39 นายณัฐชัย ศรีธรรมรักษ์ อิสระ-ลำปาง L
M5-40 นายสุมิตร บูรณะโรจน์ตระกูล Mud Cycling Lampang M
M5-41 นายสุเทพ เขาหลวง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล L
M5-42 นายชาติชาย ภูนวล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล M
M5-43 นายวัชรินทร์ ชูโฉม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล XL
M5-44 นายสิงหพันธ์ พุทธรักษ์ บ้านรถถีบ-น่าน L
M5-45 นายชาญณรงค์ สัญญา ธรรมชาติ-แพร่ L
M5-46 นายบุญเรื่อง ถิ่นลำปาง ธรรมชาติ-แพร่ L
M5-47 นายวิเจตน์ พุ่มสวัสดิ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพลตาก XL
M5-48 นายวิชา เหล่ากาวี Aomdoi bike-แพร่ L
M5-49 นายอุธาน โคตร TWP Cycling & Drink -ท่าวังผา M
M5-50 ด.ต.สายรุ่ง ถุงแหวน ปั่นเพื่อสุขภาพชุมชนสถารศ น่าน M
M5-51 ว่าที่ ร.ต.คธาวุธ ใจจุมปา เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย M
M5-52 นายวุฒิชัย ยานะ เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย L
M5-53 นายธีรเดช สุตะวงค์ เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย XL
M5-54 นายสมฤทธิ์ จงถนอม Ngao MTB-ลำปาง XL
M5-55 นายบุญธรรม กาวิล Ngao MTB-ลำปาง M
M5-56 ร.ต.อิทธิพล ฟักมงคล บ้านรถถึบ-น่าน XL
M5-57 นายสุวิทย์ มณทาลพ เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ XL
M5-58 นายสุระศักดิ์ พันมะวงศ์ เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ XL
M5-59 นายอรรณพ สมฤทธิ์ เชียงคำไบค์คลับ-เชียงคำ M
M5-60 นาย สุพรรณ อริยะภาพ สักทองไบค์-เชียงราย M
M5-61 นายเสนห์ สายต่างใจ เสือเถินชวนปั่น-ลำปาง L
M5-62 นายวินิจ สว่างงาม REDLINE-เชียงใหม่
14.M6 เสือภูเขาชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป
เลขที่ ชื่อ-สกุล ทีม ไซด์เสื้อ หมายเหตุ
M6-1 นายวิชัย เพชรรัตน์ เสือล้านนา M
M6-2 นายสัมพันธ์ คงประเสริฐ ชมรมจักรยานเสือพบพระM
M6-3 ร.ต.ท.วุฒิโรจน์ สอนนนท์ฐีกุล จักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่าน L
M6-4 นายสุรพงศ์ เรืองนาราบ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแม่จริม-น่านL
M6-5 พ.ต.ท.อำนวย ศรีโรย จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง L
M6-6 พ.ต.ท.ชาตรี ศิริปัญญา จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง L
M6-7 ร.ต.ต.สมเดช วงศ์ใหม่ จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง M
M6-8 ด.ต.สมเกียรติ ทองฟู จวนกั๋นปั่นแอ่ว ลำปาง L
M6-9 นายสมยศ เจษเกษตรการณ์ อัยการพิจิตร L
M6-10 นายสนธยา ยอดแก้ว สวนตุง-เชียงราย XL
M6-11 นายอดุลย์ ปัญญาภู เวียงสา-น่าน M
M6-12 นายตะวัน สวนนันท์ ทีมปั่นสายชิลล์-น่าน 2XL
M6-13 นายทินกร สืบสกุลแก้ว we love bike –เชียงราย L
M6-14 นายสมศักดิ์ ศรีฟ้า we love bike –เชียงราย L
M6-15 นายสศักดิ์ พวงกุหลาบ we love bike –เชียงราย M
M6-16 นาย ธวัชัย อนุรักษากรกุล ชากังราว-กำแพงเพชร M
M6-17 นายสมชาญ ภักดีโต ชากังราว-กำแพงเพชร M
M6-18 นายสนิท เรืองศรี เชียงใหม่ L
M6-19 นายสงวนศักดิ์ รัตโน ปั่นตามแรงเกิด-อุตรดิตถ์ L
M6-20 นายประเสริฐ ไชยวุฒิ We love bike เชียงราย L
M6-21 นายเสน่ห์ ครุธเงิน ปั่นเพื่อสุขภาพน่าน XL
M6-22 นายวิสุททธิ์ ศรีเมือง ปั่นเพื่อสุขภาพน่าน XL
M6-23 นายเสนี ธรรมคุณพิทักษ์ ปีเตอร์ไบค์-ชลบุรี M
M6-24 นายกฤษ พุ่มศิริ เทคนิคมีนไบค์คลับ-กรุงเทพ L
M6-25 นายสุจริต ศรีสมวงษ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเขื่อนภูมิพล L
M6-26 นายวีรชัย อินต๊ะก้อน ป่าป้อง-เชียงใหม่ M
M6-27 นายภูวนาถ สายต๋า ป่าป้อง-เชียงใหม่ M
M6-28 นายแสนสุข สิงห์รัตนพันธุ์ ธรรมชาติ-แพร่ M
M6-29 นายนิติศักดิ์ รัตนะภักดีพัฒน์ บ้านรถถึบ-น่าน L
M6-30 นายมนตรี อัมพรรัตน์ ปั่นแอ่วแม่สรวย-เชียงราย L
M6-31นายฉลอง เตมีศักดิ์ เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย L
M6-32 นายอาด ราวิชัย เสือสุขภาพเชียงแสน-เชียงราย
M6-33 ร.ต.จำนง ศรีวิชัย บ้านรถถึบ-น่าน M
M6-34 นายวรพล รูปงาม ชมรมรถถีบเพื่อสุขภาพพาน-เชียงราย L
M6-35 นายกิติพงศ์ แก้วไชโย บ้านรถถึบ-น่าน L
M6-36 นายสุพรรณ อิรยะภาพ สักทองไบค์- เชียงราย M
461
แก้ไขล่าสุดโดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr เมื่อ 17 ธ.ค. 2017, 08:01, แก้ไขไปแล้ว 63 ครั้ง.
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 30 ก.ย. 2017, 13:04

จอง
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย เสรีเสือภูเขาน่านmjr » 30 ก.ย. 2017, 13:05

จอง
ปั่นทั่วทิศ ได้มิตรทั่วไทย ยิ่งปั่นยิ่งแข็ง แรงยิ่งดี ไม่มีโรคภัย.


Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย ข้าวต้มข้าวก่ำ » 15 ก.พ. 2018, 07:47

ตกลงครั้งที่ 4 จัดเมื่อไหร่ครับ รายละเอียดกับหัวข้อไม่ตรงกันยัง งงๆ อยู่ครับ

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย ข้าวต้มข้าวก่ำ » 15 ก.พ. 2018, 07:47

ตกลงครั้งที่ 4 จัดเมื่อไหร่ครับ รายละเอียดกับหัวข้อไม่ตรงกันยัง งงๆ อยู่ครับ


Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย Songsak-pua » 16 มี.ค. 2018, 11:55

งานแข่งจัดไปแล้วครับลงประกาศน่าจะเกิดการผิดพลาด รบกวนผู้ดูแลระบบแก้ไขครับ

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย paitoonkumnai-9669 » 23 มี.ค. 2018, 10:44

ไปราวมงานปั่นมาเสื้อยังไม่ได้รับเลยครับ

Re: ครั้งหนึ่งในชีวิต ปั่นพิชิตดอยภูคา ครั้งที่ 4

โพสต์ โดย Idin-mongkon » 23 มี.ค. 2018, 12:44

กลุ่มสุโขทัยก็ยังไม่ได้รับเสื้อหลายคนเหมือนกันครับ
"ไม่ได้ดีกว่าเพื่อน" "แค่ดีกว่าตัวเอง"


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 21 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน