**ปิดรับสมัคร**งานสระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 » อาทิตย์ 25 ก.พ. 2018 จังหวัดสระบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

**ปิดรับสมัคร**งานสระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 21 ก.ย. 2017, 13:21

รูปภาพ

ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก, ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลเสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ขอเชิญนักปั่นมาสัมผัสเส้นทางความท้าทายของเทือกเขาดงพญาเย็น ในช่วงลมหนาวสุดท้ายของปี พร้อมชื่นชมความงดงามธรรมชาติท่ามกลางขุนเขา น้ำตก และฟาร์มวัว ในพื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในรายการ สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 “ The Mountain View” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงและปลูกจิตสำนึกให้เล่นกีฬาและการออกกำลังกายโดยจักรยาน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ
2. เพื่อรณรงค์การใช้จักรยานส่งเสริมนโยบายการประหยัดพลังงานและขับขี่อย่างปลอดภัย
3. เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักมากขึ้น
และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
4. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด
5. เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล
6. เพื่อสนับสนุนงบประมาณแก่สาธารณกุศล ให้แก่ โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก , อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

รายละเอียดกิจกรรม
รับสมัครผู้เข้าร่วมงานปั่นจักรยาน (ประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา) จำนวนจำกัด 2,000 ท่าน ผู้สมัครทุกท่าน
จะได้รับเสื้อปั่นจักรยานที่ระลึก (มีกระเป๋าหลัง) พร้อมเหรียญรางวัลที่ระลึก มีรายละเอียดประเภทดังนี้
1) ประเภท A ระยะทาง 70 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
2) ประเภท B ระยะทาง 35 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท
3) ประเภทวีไอพี(VIP)ชาย-หญิง ระยะทาง 7 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่จำกัดชนิดจักรยาน
และเลือกปั่นตามอัธยาศัย

*** พิเศษสำหรับสุภาพสตรีที่ลงทะเบียน 500 ท่านแรก ***
จะได้รับเสื้อจาก ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ฟรีอีก 1 ตัว

โดยต้องมาลงทะเบียนรับเสื้อด้วยตนเอง พร้อมบัตรประชาชน เช้าวันอาทิตย์ที่ 25 ก.พ. 2561 ให้สิทธิ์คนที่มาปั่นจริงเท่านั้นนะครับ

การรับสมัคร
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ไปจนกว่าจะครบตามจำนวน 2,000 ท่าน หรือไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
สมัครได้ 2 ช่องทาง

1.รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://event.thaimtb.com/event.php?e=223 (มีค่าบริการ 20 บาท)
2.สมัครทาง Line ให้โอนเงินเข้าบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล แล้วเขียนชื่อ – นามสกุล,
เลขบัตรประจำตัวประชาชน ,ประเภทการแข่งขัน,ขนาด size เสื้อ และเบอร์โทรศัพท์
แล้วส่งมาที่ Line ID : sbc_2015 ***โดยจะลงรายชื่อ ผู้ที่ส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วเท่านั้น

บัญชีสำหรับโอนเงินค่าสมัคร ชื่อบัญชี นายชูเกียรติ สัจจะไพศาล
ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุดบรรทัด เลขที่บัญชี 0318100101
รูปภาพ


การลงทะเบียนรับเสื้อ
ให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดง ผู้ที่ไม่ได้มารับด้วยตัวเองจะต้องฝากบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ มากับผู้ที่รับแทน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัครทุกท่าน

***ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการประกันอุบัติเหตุจาก บริษัทประกันภัย
*** ไม่รับสมัครหน้างาน ***

ติดต่อสอบถามรายละเอียดกิจกรรม/การสมัคร/เส้นทาง เพิ่มเติมได้ที่
อาจารย์จำเริญ โล่ห์เงิน โทร 089-9006326
คุณกิตติพงษ์ ฉายาวัฒนะ โทร 084-1184679
คุณชูเกียรติ สัจจะไพศาล โทร 083-1086964
ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี โทร 065-0583208
Facebook : สระบุรีใจเกินร้อย http://bit.ly/2xUAruh
หรือที่ Facebook:ชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี http://bit.ly/2hmPb9M
หรือที่ Line ID : sbc_2015

แนวทางเพื่อความปลอดภัยของนักปั่น
1. ผู้เข้าแข่งขันต้องสวมหมวกกันกระแทกตลอดการปั่น
2. ทางผู้จัดงานมีการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักปั่นทุกท่าน ในวันปั่น
3. ไม่จำกัดประเภทรถที่เข้าร่วมการแข่งขัน แต่รถทุกคันต้องมีระบบห้ามล้อ หน้าและหลัง
4. ห้ามมิให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกระทำการที่ก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการแข่งขัน เช่น เกาะรถยนต์
หรือขับขี่ในลักษณะอันตรายต่อกลุ่ม
5. ระหว่างเส้นทางจะมีป้ายกำกับเส้นทางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทางร่วมทางแยก)
6. นักปั่นทุกท่านต้องปฏิบัติตามกติกาที่คณะกรรมการระบุไว้โดยเคร่งครัด หากเกิดอันตรายใดๆ
ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบ
7. จุดประสงค์ของผู้จัดไม่ใช่การแข่งขันความเร็ว ดังนั้นจึงขอความกรุณานักปั่นที่เข้าร่วมงานทุกท่าน
ให้ใช้ความเร็วที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดอันตรายกับตัวเองและผู้อื่น

สวัสดิการในวันจัดงาน
อาหารเช้า , อาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม , น้ำดื่ม , ประกันอุบัติเหตุ

กำหนดการจัดงาน
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

-เวลา 13.00 - 17.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ ณ สถานที่จัดงานมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
-เวลา 05.30 - 07.00 น. ลงทะเบียนรับเสื้อ , รับประทานอาหารเช้า
-เวลา 07.30 น. ประธานในพิธีปล่อยตัวนักปั่น
-เวลา 11.00 – 12.00 น. เข้าเส้นชัย และรับเหรียญรางวัล พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน , เครื่องดื่ม
-เวลา 13.30 น. เสร็จสิ้นกิจกรรม

แบบเสื้อ ซิปยาว จาก Signature ผู้ผลิตเสื้องานอินทนนท์ 11
รูปภาพ

รูปภาพ


แบบเหรียญที่ระลึก
รูปภาพ


เส้นทางปั่น
เส้นทาง A
รูปภาพ

เส้นทาง B
รูปภาพ

เส้นทาง VIP
รูปภาพ


พร้อมช่างภาพมือโปรจากเพจ ต่าย งานเข้าจิ๊งจิง,รักคนปั่น, ขวัญใจช่างภาพ และนักปั่นน่ารัก

รูปภาพ

รูปภาพ

และช่างภาพนักปั่นจากชมรมจักรยานจังหวัดสระบุรี
รูปภาพ

เชิญปั่นร่วมกับนักปั่นสาวสวยจากทีม HugMe Cycling Ladies
รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ


บรรยากาศงาน สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 1
ขอบคุณภาพสวยๆจาก ทีมงาน ต่าย งานเข้าจิ๊งจิง, รักคนปั่น, ขวัญใจช่างภาพ และชิวไบค์ นะครับ
https://youtu.be/Njwlika5ukQ
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 16 ม.ค. 2018, 20:31, แก้ไขไปแล้ว 103 ครั้ง.
BRT
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “ปั่นกินนมชมฟาร์มที่มวกเหล็ก” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 21 ก.ย. 2017, 13:22

เส้นทางปั่น สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 2
แนบไฟล์
DSC_001.jpg
DSC_002.JPG
DSC_003.JPG
DSC_004.jpg
DSC_005.JPG
DSC_006.jpg
DSC_007.JPG
DSC_008.JPG
DSC_009.JPG
DSC_010.JPG
DSC_011.JPG
DSC_012.JPG
DSC_013.JPG
DSC_014.JPG
DSC_015.JPG
DSC_016.jpg
DSC_017.jpg
DSC_018.JPG
DSC_019.JPG
DSC_020.JPG
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 13 ต.ค. 2017, 00:45, แก้ไขไปแล้ว 12 ครั้ง.
BRT
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “ปั่นกินนมชมฟาร์มที่มวกเหล็ก” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 21 ก.ย. 2017, 13:22

เส้นทางปั่น สระบุรีใจเกินร้อย ครั้งที่ 2
แนบไฟล์
DSC_021.JPG
DSC_022.JPG
DSC_023.JPG
DSC_024.JPG
DSC_025.JPG
DSC_026.JPG
DSC_027.JPG
DSC_028.JPG
DSC_029.JPG
DSC_030.JPG
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 13 ต.ค. 2017, 00:45, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “ปั่นกินนมชมฟาร์มที่มวกเหล็ก” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 21 ก.ย. 2017, 13:28

รายชื่อนักปั่นงานสระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 " The Mountain View"
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
http://bit.ly/2qo1GtC
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 04 ม.ค. 2018, 22:27, แก้ไขไปแล้ว 17 ครั้ง.
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 25 ก.ย. 2017, 12:54

รายชื่อนักปั่นงานสระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 " The Mountain View"
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
http://bit.ly/2qo1GtC
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 04 ม.ค. 2018, 22:28, แก้ไขไปแล้ว 14 ครั้ง.
MTTS 27


Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย pormoss » 30 ก.ย. 2017, 11:00

ปักหมุดก่อน :roll:
[color=#0000BF]ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน จิตใจเบิกบานร่างกายแข็งแรง[/color]

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 30 ก.ย. 2017, 16:27

แบบเสื้อสระบุรีใจเกินร้อย 2 ซิปยาว จากบริษัท Signature
รูปภาพ
BRT
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 01 ต.ค. 2017, 19:27

แบบเหรียญที่ระลึก
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 13 ต.ค. 2017, 00:18, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
MTTS 27
Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 06 ต.ค. 2017, 10:08

เส้นทางปั่น
เส้นทาง A
รูปภาพ

เส้นทาง B
รูปภาพ

เส้นทาง VIP
รูปภาพ
แก้ไขล่าสุดโดย คัมภีร์ เมื่อ 13 ต.ค. 2017, 00:13, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
MTTS 27

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย PUE » 11 ต.ค. 2017, 20:17

เสือภูเขา 35.7 Km ปั่นทางถนน หรือ มีทางแทรคด้วยครับ

Re: สระบุรีใจเกินร้อยครั้งที่ 2 “The Mountain View” วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โพสต์ โดย คัมภีร์ » 11 ต.ค. 2017, 21:07

PUE เขียน:เสือภูเขา 35.7 Km ปั่นทางถนน หรือ มีทางแทรคด้วยครับ

ทางถนนครับ ไม่มีทางแทรค
MTTS 27


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 23 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน