Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน » อาทิตย์ 28 ม.ค. 2018 จังหวัดหนองคาย

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 18 มิ.ย. 2017, 08:40

ขออนุญาติปิดรับ ทาง Line นะครับ ท่านที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อหน้างานได้ครับ

Unseen 2 Bang Phuan สัตตมหาสถาน หนึ่งเดียวในโลก @ หนองคาย วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
รายละเอียดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแนะนำและส่งเสริมการท่องเที่ยว สัตตมหาสถาน หนึ่งในสี่แห่งของโลก และเป็นแห่งเดียวในโลกที่ยังคงเหลือ สัตตมหาสถาน ครบทั่ง 7 สิ่ง ที่จังหวัดหนองคาย ดินแดนพญานาค
2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างสุขภาพ อนามัย ห่างไกลโรค
3. ส่งเสริมกิจกรรม เล่นกีฬาห่างไกลยาเสพติด
กำหนดวันจัดกิจกรรม วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561
รูปแบบกิจกรรม เป็นกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมชื่องาน Unseen 2 Bang Phuan วัดพระธาตุบังพวน จ. หนองคาย กลุ่มกิจกรรมแบ่งออกเป็น กลุ่มทั่วไป เส้นทาง จุดเริ่มต้น สวนสาธารณะหนองถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย ตามเส้นทาง อ.ท่าบ่อถึง วัดพระธาตุบังพวนสัตตมหาสถาน หนึงในสี่ของโลก และกลุ่ม VIP. เส้นทาง สวนสาธารณะหนองถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย เส้นทางไป อ.ท่าบ่อ ถึงทางแยก ต.เวียงคุก เลี้ยวซ้ายไปวัดพระธาตุบังพวน ทั้งสองกลุ่มแวะพักนมัสการสัตตมหาสถานทั้ง 7 พร้อมทั้งสนุกสนานกับงานประจำปี วัดพระธาตุบังพวน และกลับมาสิ้นสุดที่จุดเริ่มต้น สวนสาธารณะหนองถิ่น อำเภอเมืองหนองคาย.
การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
จำนวนรับสมัครนักปั่นจำนวน 500 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ทั่วไป 400 คนตามความต้องการของผู้สมัคร และ VIP. 100 คน หรือมากกว่า ตามความต้องการของผู้สมัคร จำนวนผู้สมัครรวมทั้ง 2 ประเภท 500 คน วันที่รับสมัคร เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม.เป็นต้นไป
ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่มทั่วไปค่าสมัครท่านละ 600 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อปั่น Unseen 2 พระธาตุบังพวน และ เหรียญที่ระลึก กลุ่ม VIP. ค่าสมัครท่านละ 1,000 บาท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อปั่น Unseen 2 พระธาตุบังพวน และ ถ้วยเกียรติยศ VIP. สลักชื่อ – นามสกุล สมัคร เป็นที่ระลึก
การบริการ คณะผู้จัดยินดีต้อนรับทุกท่านด้วย อาหารเช้า ผลไม้หรือของว่างรองท้อง อาหารเที่ยงสิ้นสุดการทำกิจกรรม และน้ำดื่มตลอดเส้นทางการร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนการรับสมัคร ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทาง Line App. ID. Unseennk2 หรือ QR.Code ดังปรากฏ ด้านล่าง
รายละเอียดผู้สมัคร
- ชื่อ นามสกุล
- เพศ/อายุ
- ขนาดเสื้อ SS , S , M , L , XL , XXL , ... สำหรับท่านที่ต้องการไซด์พิเศษ ขอความกรุณาสมัครโดยเร็ว เพื่อผู้จัดจะได้สั่งทำเป็นพิเศษให้ การสั่งทำเสื้อจะสั่งประมาณปลายเดือน พ.ย. นี้ นะครับ
- ประเภทการสมัคร (ทั่วไป,VIP)
- ชื่อทีม (ถ้ามี)
- ไม่เปิดรับสมัครหน้างาน ครับ
การโอนเงินค่าสมัคร ผู้สมัครสามารถโอนเงินค่าสมัคร ประเภททั่วไป 600 บาท ประเภท VIP. 1,000 บาท ชื่อบัญชี นายกฤช เรืองดิษฐ์ ธ.กรุงศรีอยุทธยา สาขาอัศวรรณ ช้อปปิ้งคอมเพล็ก หนองคาย หมายเลขบัญชี 694-1-08870-8
สอบถามรายละเอียดติดต่อ 089-1201317 (คุณกฤช) , 085-2910504 (ถาวร) , และ 085-3507555 (อาภากร นายกสมาคมฯ) หรือ พูดคุยกันผ่านช่องทาง Line App. ID. Unseennk2 ได้ตลอดเวลา
ท่านที่สมัครและโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ Line App. ผู้จัดได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วจะได้กำหนดหมายเลขผู้สมัคร ประกาศให้ทราบทั่วกัน (เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการตรวจสอบการโอนขอให้ผู้สมัครโดยมีเศษทศนิยม และแจ้งการโอนด้วยนะครับ)

กฎกติกา เนื่องจากกิจกรรมการปั่นนี้เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม
- ผู้สมัครไม่จำกัดเพศ อายุ (เฉพาะอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องขอให้มีผู้ปกครองรับรอง)
- ไม่จำกัดประเภทจักรยาน ผู้สมัครสามารถนำรถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกประเภท
- รถจักรยานที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ระบบขับเคลื่อน ล้อ-ยาง ระบบห้ามล้อ และควรมีไฟสัญญาณเพื่อความปลอดภัย
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องแต่งกายรัดกุมโดย สวมเสื้อกิจกรรม Unseen Bang Phuan ต้องสวมหมวกนิรภัยจักรยาน รองเท้า และอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลตมที่เห็นสมควร ห้ามสวมรองเท้าแตะปั่นจักรยานเด็ดขาด
- การขับขี่เนื่องจากเป็นการปั่นเชิงท่องเที่ยว และการปั่นเพื่อสุขภาพ พลานามัยและความสามารถในการปั่น ทางคณะผู้จัดเห็นว่ามีนักปั่นที่ต้องการใช้ความเร็วหลายระดับจึงมีความเห็นว่าไม่จำกัดความเร็ว มีแนวทางที่จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่ม A ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ -40+ , กลุ่ม B ใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ -30+ , กลุ่ม C ใช้ความเร็วเฉลี่ประมาณ -20+
และกลุ่ม VIP. ใช้ความเร็วตามอัธยาศัย
- ระยะทางการปั่น ผู้สมัครสามารถเลือกปั่นร่วมกันได้ทั้ง 2 ระยะทาง ท่านที่สมัคร VIP. สามารถปั่นร่วมเส้นทางกับประเภททั่วไปได้ ผู้สมัครทั่วไปก็สามารถปั่นเส้นทางร่วมกับ VIP. ได้
- สถานที่จัดงาน บริเวณลานกิจกรรม สวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
- การรักษาความปลอดภัย และอุบัติเหตุ ไม่มีประกันอุบัติเหตุให้กับนักปั่น ทางคณะผู้จัดมีทีมงานกู้ภัย และทีมงานเซอร์วิสคอยให้ความช่วยเหลือนักปั่นที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรถเสียระหว่างทาง ตลอดกิจกรรม
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 เปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 18.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม
05.00 เปิดรับลงทะเบียน รับประทานอาหารเช้า
07.30 นักปั่นรวมตัวเริ่มพิธีเปิด
08.00 เริ่มปล่อยตัวนักปั่น
- การปล่อยแถวนักปั่น ปล่อยทีละกลุ่ม A,B,C และ VIP. ตามลำดับ แต่ละกลุ่มห่างกัน ประมาณ 1 นาที
รายละเอียดอื่นๆ ผู้จัดขอแจ้งเพิ่มเติมภายหลัง นะครับ หรือท่านผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือข้อเสนอแนะ ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 089-1201317 (คุณกฤช) , 085-2910504 (คุณถาวร) และ 085-3507555 (คุณอาภากร นายกสมาคมฯ)หรือทาง Line.App. ID. Unseennk2 หรือรับเพื่อนผ่านทาง QR.Code ด้านล่าง ขอบคุณมากครับ
แนบไฟล์
ป้ายประกาศ.jpg
QR. Code.jpg
ขนาดเสื้อ.jpg
เสื้อ.jpg
เหรียญ หน้า.jpg
เหรียญ หลัง.jpg
ถ้วย VIP.jpg
ป้ายถ้วย VIP.jpg
ป้ายหน้ารถ VIP.jpg
ป้ายหน้ารถ ทั่วไป.jpg
ผู้พิชิต VIP.jpg
ผู้พิชิต ทั่วไป.jpg
เส้นทาง VIP.jpg
เส้นทาง ทั่วไป.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 26 ม.ค. 2018, 12:39, แก้ไขไปแล้ว 15 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 18 มิ.ย. 2017, 08:44

นอกจากบั้งไฟพญานาคแล้ว ในจังหวัดหนองคายยังมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความ เชื่อว่ามีเมืองมีวังพญานาคอยู่ที่นี่มีถ้ำประหลาดที่เชื่อกันว่าเป็นถ้ำพญา นาคมีคนเคยเห็นสัตว์ตัวยาวในแม่น้ำโขงที่เชื่อกันว่าเป็นพญานาค มีร่องรอยที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นรอยพญานาคมีวัดที่เกี่ยวพันกับพญานาครวม ไปถึงมีพระธาตุที่มีความเกี่ยวโยงกับพญานาคอย่าง “พระธาตุบังพวน” ประดิษฐานอยู่“พระธาตุบังพวน” เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคายตามตำนานอุรังคธาตุกล่าวว่า ในสมัยพุทธกาลพื้นที่แห่งนี้คือ “ภูเขาลวง” ริม น้ำบางพวน (หรือภูลวง) เป็นที่อยู่อาศัยของพญานาค ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยังดินแดนแถบลุ่มน้ำโขงพญานาคได้มาเข้า เฝ้าพระพุทธองค์ทำให้ดินแดนแห่งนี้ถูกยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ส่วนอีกข้อมูลหนึ่งระบุว่ามาจากตำนานอุรังคธาตุเหมือนกันแต่ที่มาของการ กำเนิดพระธาตุไม่เหมือนกันคือเชื่อว่าหลังการก่อสร้างพระธาตุพนมเสร็จสิ้น เหล่าพระอรหันต์ 500 องค์ที่ทำการสร้างพระธาตุพนมได้เดินทางไปอินเดียอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้านำมาประดิษฐานไว้ยังสถานที่ 4 แห่งในเมืองหนองคายและเมืองเวียงจันทน์โดยหนึ่งในนั้นก็คือพระธาตุบังพวน นั่นเอง
สัตตมหาสถานคือ การจำลองสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 7 แห่ง (7 สิ่ง) วัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือซากโบราณของสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 ได้แก่
1. โพธิบัลลังก์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์เป็นเวลา 7 วันภายหลังการตรัสรู้ในช่วงสัปดาห์แรกจากนั้นจึงเสด็จลงจากวัชรอาสน์
2. อนิมมิสเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์ในสัปดาห์ที่2 เป็นเวลา7 วันโดยมิได้กะพริบพระเนตรอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์ช
3. รัตนจงกรมเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจงกรมในสัปดาห์ที่3 อยู่7 วันเพื่อแสดงปาฏิหาริย์และบรรเทาความกังขาของเทวดา
4. รัตนฆรเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกในสัปดาห์ที่4 เป็นเวลา7 วันในเรือนแก้วที่เทพยดานิมิตถวาย
5. อชาปาลนิโครธเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับใต้ต้นไทรซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะเป็นเวลา7 วันเพื่อเสวยวิมุตติผลสมาบัติในสัปดาห์ที่5 โดยทรงมีพุทธฎีกาต่อนางมารว่าพระองค์ทรงละซึ่งกิเลสหมดสิ้นแล้ว
6. มุจลินทเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นจิกเสวยวิมุตติผลเป็นเวลา7 วันในสัปดาห์ที่6 ใกล้สระน้ำโดยมีพญานาคนาม“มุจจลินท์” ขึ้นมาแผ่พังพานป้องกันลมฝนให้พระพุทธองค์
7. ราชายตนะเจดีย์ : สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับใต้ต้นเกดเสวยวิมุติผลสมาบัติเป็นเวลา7 วันโดยมีพระอินทร์ถวายผลสมอทิพย์และมี2 พาณิชย์หนุ่มถวายข้าวสัตตุจึงเกิดปฐมอุบาสกในพุทธศาสนาขึ้น
แนบไฟล์
WBP1.jpg
WBP2.jpg
WBP3.jpg
WBP4.jpg
WBP5.jpg
WBP6.jpg
WBP7.jpg
WBP8.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 28 ต.ค. 2017, 14:24, แก้ไขไปแล้ว 4 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 18 มิ.ย. 2017, 08:45

ชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Unseen Bangphuan สัตตมหาสถาน วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม มกราคม 2560
กลุ่มสมัคร VIP.
หมายเลข ชื่อ - นามสกุล เพศ อายุ ทีม / จังหวัด ไซด์เสื้อ
VIP. 1 นายวิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 2 นายสุรชัย เจี่ยกญธร ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 3 นายศักดา เลิศธนาปรีชาสกุล ชาย ฿ หนองคาย 4XL
VIP. 4 นายทักษิณ สดานันท์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 5 นายขันชัย ชัยจันทร์ ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 6 นายอรรคเดช ชัยจันทร์ ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 7 น.ส.ประภาสร ดวงแสงฤทธิ์ หญิง ฿ หนองคาย XS
VIP. 8 น.ส.ภคอร ณ หนองคาย หญิง ฿ หนองคาย S
VIP. 9 นายอาภากร ตุลยานันท์ ชาย ฿ หนองคาย 2XL
VIP. 10 น.ส.วิไลลักษณ์ ประเสริฐกุล หญิง ฿ หนองคาย XS
VIP. 11 นายชวนินทร์ เรืองจิรพจน์ ชาย S จักรยานจาวา M
VIP. 12 นายวิทยา เชี่ยวชัยวัฒนากุล ชาย S เกียรติไทยการค้า 4XL
VIP. 13 นายวรากร เจียรเสริมสิน ชาย S สมาพันธ์ SME 4XL
VIP. 14 นายศัตภัทร สหัชพงษ์ ชาย S แดงแหนมเนือง L
VIP. 15 นายธวัชชัย เก่งเกษม ชาย S อำนวยชัยจักรยาน L
VIP. 16 ชมรมชาวใต้ หนองคาย ชาย S ชมรมชาวใต้ หนองคาย XL
VIP. 17 นายธงชัย จิระโชคฺพัฒน์กุล ชาย S หมูยอแม่ถ้วน L
VIP. 18 นายสุทธิ ศรีเมือง ชาย ฿ นักปั่นนครบาล เพชรบูรณ์ L
VIP. 19 นางศรีรัตน์ ศรีเมือง หญิง ฿ นักปั่นนครบาล เพชรบูรณ์ S
VIP. 20 นายสมโภชน์ ศรีเมือง ชาย ฿ นักปั่นนครบาล เพชรบูรณ์ 2XL
VIP. 21 ผ.อ.โชคชัย ปาณศรี ชาย ฿ โพนพิสัย 2XL
VIP. 22 นายแพง แก้วอุ่น ชาย ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 23 นายภัควัฒน์ จิตต์ปิยะมิตร ชาย ฿ ชมรมจักรยาน อุดรธานี M
VIP. 24 พ.ต.ต.ชวน จันทร์เทา ชาย - ทีมหนองบัวพยัคฆ์ M
VIP. 25 นางสรัญณี คนยัง หญิง ฿ หนองคาย XL
VIP. 26 นายสุนิจ คนยัง ชาย ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 27 นายเสกสิทธิ์ เตียวศิริชัยสกุล ชาย ฿ หนองคาย S
VIP. 28 นายดำรงค์ศักดิ์ วัฒนศรีเมือง ชาย ฿ หยองคาย M
VIP. 29 นายฉัตรชัย เต็งสถิตย์พงษ์ ชาย ฿ หนองคาย M
VIP. 30 นายสำราญ โคตรแสนลี ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 31 นายจันโสม สิงนาค ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 32 นางสะอาด สิงนาค หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี S
VIP. 33 นางอำไพ โคตรแสนลี หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 34 นายบุญศรี ขันทองคำ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 35 นางจุฑามาตย์ สายบัว หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 36 ร.ต.ทองใบ อุปแก้ว ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 37 ร.ท.อำนาจ อินทะกนก ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 38 ร.ท.ทนงจักร โคตมะ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 39 นางทิพย์อักษร โคตรแสนลี หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 40 นายธนภณ สร้อยน้ำ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 41 นายสาธิต คูณทวีทรัพย์ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 42 นายวิศิษย์ ปรัชญาทิพย์กุล ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 43 นายเกรียงไกร บาลไทยสงค์ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 44 น.ส.สุดารัตน์ ธรรมรักษ์ หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี 3XL
VIP. 45 น.ส.มัตติกา พังพี หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี M
VIP. 46 นางสุพีรย์ กาญจนวิเศษชาญ หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 47 น.ส.สุคนธ์ญาณี เถื่อนธรรมโฮง หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 48 นางละออง ทาสีแสง หญิง ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี S
VIP. 49 นายครองทิพย์ อินทร์ลา ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 50 นายทินกร สวัสดิ์พีระ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 51 นายวิรัตน์ วงศ์วานิช ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 52 นายสมชาย ธนานุกุล ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 53 นายบุญ เดชะคุณ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 54 นางรุ่งปราณี บ่องาม ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี M
VIP. 55 นายเพียง บุญสิทธิ ชาย ฿ ชมรมจักรยาน อุดรธานี XL
VIP. 56 นายอัธวัน บุญศักดิ์ ชาย ฿ ชมรมจักรยาน อุดรธานี 3XL
VIP. 57 นายชัยยง แก้วเกิดมี ชาย ฿ ทีม ไช่ลวก XL
VIP. 58 ร.ต.ท.ไพศาล ภูมิบุตร ชาย ฿ ทีม ไช่ลวก M
VIP. 59 นายอดุลย์ ศรีนันทะ ชาย ฿ Freedom L
VIP. 60 นายชิษณุพงศ์ ครสิงห์ ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 61 ว่าที่พันตรีนิวัฒน์ มาตย์นอก ชาย ฿ ทีมลูกพระทองดำ 2XL
VIP. 62 น.ส.อรุณี ปันทะนา หญิง ฿ หนองคาย M
VIP. 63 พ.อ.อ.พรเทพ คันทะพรม ชาย ฿ มือใหม่หัดปั่น XL
VIP. 64 นางมยุรี คันทะพรม หญิง ฿ มือใหม่หัดปั่น M
VIP. 65 นายภัทร์ สุขนิคม ชาย - อุดรธานี 2XL
VIP. 66 นายอรรถพล มีกลิ่น ชาย - หมากแข้ง อุดรธานี M
VIP. 67 นายพิฑูรย์ วารีศรี ชาย ฿ ทีม ไช่ลวก XL
VIP. 68 นายสงกรานต์ สร้อยคำ ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี XL
VIP. 69 นางชำมะนาด สกุลคู หญิง ฿ หนองคาย M
VIP. 70 นายสมบัติ อ่อนสิงห์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 71 น.ส.มุจจรินทร์ ทัศดรกุลพัฒน์ หญิง ฿ หนองคาย M
VIP. 72 นางเพ็งศรี มีแก้วศิริรัตน์ หญิง ฿ หนองคาย 2XL
VIP. 73 นางกมลฉัตร นนทะสินธุ์ หญิง ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 74 ร.ต.อ.ศานิจ บุญศิริ ชาย ฿ เสืออัย นครพนม M
VIP. 75 Mr.Phoungeun PHOMMAHA ชาย - สปป.ลาว L
VIP. 76 นายสุรชัย อ้วนแพง ชาย ฿ ทีม ไช่ลวก XL
VIP. 77 นางพิศมัย หุ่นศิริ หญิง ฿ ทีม เสือเซเว่นกุภวาปี L
VIP. 78 นายบรรพต พระยาลอ ชาย ฿ Freedom 2XL
VIP. 79 นางศริญญา พระยาลอ หญิง ฿ Freedom 2XL
VIP. 80 นายสุเทพ พนาลิกุล ชาย ฿ หนองคาย 2XL
VIP. 81 นายวุฒิไกร ช่างเหล็ก ชาย ฿ หนองคาย M
VIP. 82 นายพิพัฒน์ พงษ์ลิมศรี ชาย ฿ หนองคาย M
VIP. 83 นายณัฏฐชัย เธียรธนเกียรติ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 84 นายณรงค์ ธนาเพิ่มสุข ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 85 นายฐิติวัฒน์ ดาวพิพัฒน์ชัย ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 86 ด.ช.จิตรภณ อัปมาตย์ ชาย ฿ โพนพิสัย XL
VIP. 87 ด.ต.สุจิตร อัปมาตย์ ชาย ฿ โพนพิสัย 2XL
VIP. 88 นายสุทธิพร ฝ่ายหมื่นไวย ชาย - ชมรมฯ หนองหญ้าไทร M
VIP. 89 นายอภิรักษ์ พรหมแสนปัง ชาย ฿ ทีม สาลิกาดง L
VIP. 90 นายชูศักดิ์ ศรีสูงเนิน ชาย ฿ ชมรมฯ กุภวาปี 2XL
VIP. 91 นายสมหมาย พรหมสาขา ณ สกลนคร ชาย ฿ ชมรมฯ กุภวาปี XL
VIP. 92 นายสาคร อำคา ชาย ฿ ชมรมฯ กุภวาปี 2XL
VIP. 93 นายกิติศักดิ์ เพิ่มวานิชกุล ชาย ฿ ชมรมฯ กุภวาปี 2XL
VIP. 94 น.ส.จีรนุช อุณาพรหม หญิง ฿ หนองคาย XS
VIP. 95 นายธาตรี แก้วศรีนวม ชาย ฿ เสือเมืองไกร L
VIP. 96 นายอดุลย์ ช่อวงศ์ ชาย ฿ เสือเมืองไกร L
VIP. 97 นางชุติมา ช่อวงศ์ หญิง ฿ เสือเมืองไกร M
VIP. 98 น.ส.ชนกานต์ กลางประพันธ์ หญิง ฿ เสือเมืองไกร S
VIP. 99 นายวิเชียร สลางสิงห์ ชาย ฿ เสือเมืองไกร L
VIP. 100 นางรัศมี สลางสิงห์ หญิง ฿ เสือเมืองไกร M
VIP. 101 นายประชา สลางสิงห์ ชาย ฿ เสือเมืองไกร M
VIP. 102 นางภาวิณี สลางสิงห์ หญิง ฿ เสือเมืองลือ M
VIP. 103 นางคำ พัลลภ หญิง ฿ หนองคาย XL
VIP. 104 นายพรชัย องค์วิเศษ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 105 นายอัศวิน มณีธร ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 106 นายอนุวัฒน์ บัวพรหมมี ชาย ฿ หนองคาย L
VIP. 107 นางกมลรัตน์ สืบวัฒนา ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 108 นายคณิน พานบูชาวงศ์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 109 นายพูนทรัพย์ สูตรสุคนธ์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 110 นายทวีผล แก้วชิน ชาย ฿ Freedom L
VIP. 111 นายกฤช เรืองดิษฐ์ ชาย ฿ หนองคาย 2XL
VIP. 112 นายไพรัช บุญเฉลียว ชาย - ทีมไบค์เซ็นเตอร์ อุดรธานี L
VIP. 113 นายจิราวัฒน์ มุขอาษา ชาย ฿ ชมรมจักรยาน ศรีบุญเรือง L
VIP. 114 นางสิรินาฏ มุขอาษา หญิง ฿ ชมรมจักรยาน ศรีบุญเรือง XL
VIP. 115 นายสาธิต จันทร์ดวง ชาย ฿ เสือสามหาว XL
VIP. 116 นางขวัญใจ ชัยจันทร์ หญิง ฿ หนองคาย XL
VIP. 117 นายพงษ์ศักดิ์ แสนล้อม ชาย ฿ อุดรธานี M
VIP. 118 น.ส.ทัศน์ลักษณ์ ยศรุ่งเรือง หญิง ฿ ปั่น ปั่น ไบค์ (ร้าน) M
VIP. 119 ว่าที่ ร.ต.อุดมศักดิ์ สุ่มมาตย์ ชาย ฿ ชมรมจักรยาน โนนสัง 2XL
VIP. 120 นางนันทนา สุ่มมาตย์ หญิง ฿ ชมรมจักยานโนนสัง 2XL
VIP. 121 นางราตรี พิมพ์บุตร หญิง ฿ ชมรมจักยานโนนสัง M
VIP. 122 นางสมพวย บุญศรี ชาย ฿ ชมรมจักยานโนนสัง M
VIP. 123 นายถาวร เหลืองตระกูล ชาย ฿ หนองคาย 4XL
VIP. 124 ร.ต.ท.วินัย ศิริอุดม ชาย ฿ ชมรมจักยานโนนสัง 2XL
VIP. 125 นายรันดร ศรีสังวาล ชาย ฿ ชมรมจักยานโนนสัง 2XL
VIP. 126 น.ส.สุชัญญา ศรีหาทัพ หญิง ฿ ชมรมจักยานโนนสัง 2XL
VIP. 127 Mr. Khanthone VORACHITH ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 128 Mr. Kitsada KHOUNTHAVONG ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 129 Mr. BounGneun DUANGSONE ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 130 Mr. Nikom SOMVISETH ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 131 Mr. Viengkhone PHETSOMPHOU ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 132 Mr. Bountham LUANGLATH ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 133 Mr. Somsy MUENGHAN ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 134 Mr. Bounta LUANGLATH ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 135 Mr. Khankham PHONEVILAY ชาย ฿ สปป.ลาว M
VIP. 136 Mr. Phonedala (Jee) ชาย ฿ สปป.ลาว M
VIP. 137 Mr. Khantay ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 138 Mr. Chanthaphasouk ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 139 Mr. Bounkeut VONGXAYA ชาย ฿ สปป.ลาว M
VIP. 140 Mr. Litsamai THONGPHANH ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 141 Mr. Sengphet ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 142 Mr. Latsamee XINGHUA ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 143 Mr. Soukkaseum PANGKHAMPHAT ชาย ฿ สปป.ลาว M
VIP. 144 Mr. Khamsouk KOMOUTTHAVONG ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 145 Mr. Thongxay CHALEUNVONG ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 146 Mr. Phonephout (Tee) ชาย ฿ สปป.ลาว XL
VIP. 147 Mr. Yao ชาย ฿ สปป.ลาว L
VIP. 148 นายประทาน ใจบุญธรรม ชาย ฿ ร้าน G Bike สกลนคร L
VIP. 149 นายทองมาก พลแก้ว ชาย ฿ ทีมหนองบัวพยัคฆ์ L
VIP. 150 ผ.อ.สมศักดิ์ บุตรรัตนะ ชาย ฿ ทีมหนองบัวพยัคฆ์ L
VIP. 151 ผ.อ.ชูศักดิ์ ปรีจำรัส ชาย ฿ ชมรมนักปั่นภูไทหนองยาง L
VIP. 152 ร.ต.ต.เถลิง ศิริกัน ชาย ฿ ชมรมนักปั่นภูไทหนองยาง M
VIP. 153 นายทองเยี่ยม คุณสาร ชาย ฿ ชมรมนักปั่นภูไทหนองยาง XL
VIP. 154 นายนัฐพล เสนานุช ชาย ฿ สว.ซาดิสม์เลย L
VIP. 155 นายกิตติพงษ์ เสนานุช ชาย ฿ สว.ซาดิสม์เลย 2XL
VIP. 156 นายอภิเดช ชะศรี ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 157 นายประมวล พินิจมนตรี ชาย ฿ ชมรมจักรยานโนนสัง 2XL
VIP. 158 นางพัชรินทร์ พินิจมนตรี หญิง ฿ ชมรมจักรยานโนนสัง XL
VIP. 159 นายสงบ นนท์ตา ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 160 นายชาครินทร์ มาตย์เหมาะ ชาย - ชมรมจักรยานอุดรธานี XL
VIP. 161 นายหัสดิน จิตประเสริฐ ชาย ฿ กฟ.ภ.กุดจับ อุดรธานี 3XL
VIP. 162 นายสุพรรณ กิ่งมีแฮ ชาย ฿ Bikisan XL
VIP. 163 นางเดือนเพ็ญ อเนกเวียง หญิง ฿ ชมรมจักรยาน ธกส. M
VIP. 164 Mr.Phaisane PHONGSOPHA ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 165 Mr.Veingkeo PHOMMAHAXAY ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. L
VIP. 166 Mr.Souksavanh SANYAKHONE ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 167 Mr.Phosy SYHAPANYA ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 168 Mr.Somphon PHETSAVANH ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 169 Mr.Souliya LUNGSUPHOM ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 170 Mr.Sengdueng KHONGSUVANKHAM ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 171 Mr.Sommay SOUKSAMLA ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XS
VIP. 172 Mr.Phaivanh SONGKHAM ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. 2XL
VIP. 173 Mr,OUDOM LUNGLATS ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. L
VIP. 174 Mr.Sathaphone SAYALOP ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. M
VIP. 175 Mr.Somkiat RAMASOOT ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. L
VIP. 176 Mr.Nikone INSYXINEGMAI ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. L
VIP. 177 Mr.Ounkeng SENGDAVANH ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. XL
VIP. 178 Mr.Kiakeo THAMMAVONG ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. 2XL
VIP. 179 นางมะลิวัลย์ นามศรี หญิง ฿ กลุ่มอิสระ อุดรธานี L
VIP. 180 นายจรูญ วงษ์เจริญ ชาย ฿ Freedom L
VIP. 181 น.ส.ณิชชาภัทร ทองวิเศษ หญิง ฿ Freedom M
VIP. 182 นางชวนชม ธรรมศร หญิง ฿ หนองคาย L
VIP. 183 นายธง ธรรมศร ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 184 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม ชาย ฿ หนองคาย M
VIP. 185 Mr.Oudom XAYALOP ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. L
VIP. 186 Mr.Oudone XAYALOP ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. M
VIP. 187 Mr.Khamsouk XAISONGKHAM ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. S
VIP. 188 น.ส.นรนาถ สัสดี หญิง ฿ หนองคาย 2XL
VIP. 189 นายรณชิต ผลทิพย์ ชาย ฿ เสือภูเขียว L
VIP. 190 นายนิพนธ์ พลศักดิ์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 191 ร.ต.ต.สมบัติ ศรีพันธุ์ ชาย ฿ หนองคาย XL
VIP. 192 นางอัญชนา ศรีพันธุ์ หญิง ฿ หนองคาย XL
VIP. 193 นายเล็ก คำคุ้ม ชาย ฿ Freedom M
VIP. 194 นางวิไล คำคุ้ม หญิง ฿ Freedom XS
VIP. 195 นายอรุณ ขอคำ ชาย ฿ Freedom 2XL
VIP. 196 นายวิชน คำดี ชาย - KK Freedom L
VIP. 197 นายอดิศร สิงห์ชาญ ชาย - หนองวัวซอ XL
VIP. 198 นางพรญาณี สิงห์ชาญ หญิง - หนองวัวซอ M
VIP. 199 นางณัฐกฤตา กาสีใส หญิง - หนองวัวซอ 2XL
VIP. 200 นายเอกวิทย์ กาสีใส ชาย - หนองวัวซอ L
VIP. 201 นายเสถียร ศรีทอง ชาย ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 202 นายประยูร โคชิเสน ชาย ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 203 นายสงคราม ศิริมาลา ชาย ฿ Freedom L
VIP. 204 ร.ท.สมจิตร์ สารกุล ชาย ฿ ทีมเก่าน้อย อุดรธานี L
VIP. 205 นายประการ เคหะฐาน ชาย ฿ Freedom XL
VIP. 206 นายพีรพงค์ ณ หนองคาย ชาย - สมาคมกีฬาจักรยานหนองคาย XL
VIP. 207 นายปรัชญา โยธวงษ์ ชาย ฿ หนองคาย 3XL
VIP. 208 นางปาลิดา คำพิบูลย์ หญิง ฿ Clcling Love ศรีบุญเรือง M
VIP. 209 นายสิโรฒม์ ศรีเคน ชาย ฿ Clcling Love ศรีบุญเรือง M
VIP. 210 นายจิระศักดิ์ วงษ์ใสย์ ชาย ฿ Clcling Love ศรีบุญเรือง M

กลุ่มสมัคร ทั่วไป
BP 1 นายทรงกรด สรรพอาษา ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 2 นายสมบูรณ์ ปัญญาทิพย์ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 3 นายเสถียร รุ่งเรืองวรโชติ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 4 นางกลีบผกา ศรีภูมี หญิง ฿ หนองคาย M
BP 5 นางชฎาพร รุ่งเรืองวรโชติ หญิง ฿ หนองคาย M
BP 6 นายเชิดชัย แสงประเสริฐ ชาย ฿ สปป.ลาว XL
BP 7 นายบัววัน นันทะลาด ชาย ฿ สปป.ลาว XL
BP 8 นายคำพัน คำก้อน ชาย ฿ สปป.ลาว S
BP 9 นายประดิด กิตติสิง ชาย ฿ สปป.ลาว L
BP 10 Mr.Souksavanh SISOULATH ชาย ฿ สปป.ลาว XL
BP 11 Mr.Hongkham PHIMMASONE ชาย ฿ สปป.ลาว L
BP 12 Mr.Phonesawanh PHETLAMPHANH ชาย ฿ สปป.ลาว L
BP 13 Mr.Sengphet SANAMIXAY ชาย ฿ สปป.ลาว M
BP 14 นายอดิศักดิ์ ทวีมงคล ชาย ฿ หนองคาย L
BP 15 นางจินตนา กองพิมพ์ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 16 นายวิชาญ วิวัฒนกุลพานิชย์ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 17 นางเบญจมาศ ทำเนาว์ หญิง ฿ Freedom L
BP 18 นายวรวิทย์ โชคดุรงค์ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 19 น.ส.ญาวัลณินท์ จันทร์อร่ามตระกูล หญิง ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี M
BP 20 ว่าที่ ร.ท.ปัญญา ฤกษาภิรมย์ ชาย ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี L
BP 21 นายหลาย ปุริโส ชาย ฿ ทีม เก่านอย อุดรธานี XL
BP 22 นายโฆษิต สกุลคู ชาย ฿ หนองคาย L
BP 23 นายสิทธิชัย หุ่นศิริ ชาย ฿ ทีม เสือเซเว่นกุภวาปี L
BP 24 นายสังคม ศรีพันดอน ชาย ฿ ทีม เสือเซเว่นกุภวาปี L
BP 25 ร.ต.ท.สมัคร ธารเอี่ยม ชาย ฿ สภ.โพนพิสัย 2XL
BP 26 นายจักรเรศ สัสดี ชาย ฿ หนองคาย 4XL
BP 27 นางแก้วสุข พรหมแสนปัง หญิง ฿ ทีม สาลิกาดง M
BP 28 นายถวัลย์ เพียสักขา ชาย ฿ ขอนแก่น XL
BP 29 นางปรางทิพย์ ปริบาล หญิง ฿ ขอนแก่น XS
BP 30 น.ส.รัชนี วิศิษฐ์ชัยนนท์ หญิง ฿ หนองคาย M
BP 31 นางธัญญ์วรัตน์ เหลืองอ่อน หญิง ฿ หนองคาย 2XL
BP 32 น.ส.ภัสราภรณ์ สิงหศิริ หญิง ฿ หนองคาย 2XL
BP 33 นายบุรินทร์ ศรีสุภาพ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 34 นายชาติ เทพสุรินทร์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 35 นางเพ็ญแข กลายสุข ชาย ฿ หนองคาย XS
BP 36 นางอัญชนา ศิริลักษณ์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 37 Mr.Richard Edward Dyne ชาย ฿ หนองคาย 3XL
BP 38 นายธีรศักดิ์ นาคา ชาย ฿ หนองคาย M
BP 39 นายสงกรานต์ หลวงเทียม ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 40 นายวิบูลยศักดิ์ ศรีโยธา ชาย ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี M
BP 41 นางสุรัฐวิภา ขวัญยืน หญิง ฿ หนองคาย M
BP 42 น.ส.วิไล วงค์อุตส่าห์ หญิง ฿ หนองคาย S
BP 43 นายชาติชาย อัครรีดากุล ชาย ฿ หนองคาย 2XL
BP 44 น.ส.หนูจวน เข็มสันเที๊ยะ หญิง ฿ หนองคาย L
BP 45 นางไพฑูรย์ ศรีฮาด หญิง ฿ หนองคาย XL
BP 46 นางภคมณ พรรณนากูล หญิง ฿ หนองคาย M
BP 47 นางรัญจวน พงษากลาง หญิง ฿ หนองคาย L
BP 48 นางสมปอง สมบูรณ์ หญิง ฿ หนองคาย L
BP 49 ร.ต.ภคพล ทวีมงคล ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 50 นางพีรยาภรณ์ ปัดภัย หญิง ฿ หนองคาย L
BP 51 นางแพรวพรรณ พนาลิกุล หญิง ฿ หนองคาย L
BP 52 นายพงศ์พันธุ์ หรูจิตตวิวัฒน์ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 53 นางดอน แสงฟ้า หญิง ฿ หนองคาย XL
BP 54 พ.ท.ชัย ชัยภิบาล ชาย ฿ เสือสามหาว 2XL
BP 55 ร.ต.ต.นิยม คำแก้ว ชาย ฿ น้าด้วงรักปั่น L
BP 56 ด.ต.หญิง อารีพัชร กองแก้ว หญิง ฿ น้าด้วงรักปั่น L
BP 57 นายพเยาว์ หงษ์ยิ้ม ชาย ฿ น้าด้วงรักปั่น M
BP 58 นายวิชัย หาญตระกูล ชาย ฿ ทีมเสือสำราญ อุดรธานี L
BP 59 น.ส.กรรณิการ์ ฌวหารเดช หญิง ฿ ทีมเสือสำราญ อุดรธานี M
BP 60 นายกิตติศักดิ์ ดวงแก้ว ชาย ฿ ทีมเสือสำราญ อุดรธานี XL
BP 61 นางนภวรรณ วิสุเวช หญิง ฿ หนองคาย M
BP 62 นายวีระชัย อโนรส ชาย ฿ หนองคาย L
BP 63 นายพร อำภานนท์ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 64 นายบิน เงินอุดม ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 65 นางกนกพร สุภาพงศ์ภักดี หญิง ฿ หนองคาย M
BP 66 น.ส.อรัญวดี ชัยจันทร์ หญิง ฿ หนองคาย XL
BP 67 นางดุจเดือน พรมวิโย หญิง ฿ หนองคาย M
BP 68 น.ส.วราลักษณ์ สังข์แก้ว หญิง ฿ หนองคาย XS
BP 69 นายคำมี แก้วเชียงหวาง ชาย ฿ หนองคาย 4XL
BP 70 นางบุษบา ขจีวรกุล หญิง ฿ หนองคาย L
BP 71 นายวัชรินทร์ พุฒยืน ชาย ฿ หนองคาย M
BP 72 นายอภิเชษฐ์ ทมถา ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 73 นายณัฐพล พลอยงาม ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 74 นางกองมณี สาลิกา หญิง ฿ ชมรม ฯ บ้านถ่อน S
BP 75 นายชัย เดทะสุทธิ์ ชาย ฿ หนองคาย 4XL
BP 76 นายบุญรอด พงษ์สวัสดิ์ ชาย ฿ สปป.ลาว XL
BP 77 นายชาตรี บูรณะปิยะวงศ์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 78 Mr. To ชาย ฿ สปป.ลาว XL
BP 79 นายสมศักดิ์ โคตรชมภู ชาย - ชมรม ฯ บ้านถ่อน XL
BP 80 นางละออง โคตรชมภู หญิง - ชมรม ฯ บ้านถ่อน L
BP 81 นางทิพาพรรณ กะโด หญิง ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM XS
BP 82 นางนภาพร ธัชเฉลิม หญิง ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM S
BP 83 นายธวิตร องคะลอย ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM M
BP 84 นายดนุกานต์ กะโด ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM L
BP 85 นายเจนลิ่ม ธัชเฉลิม ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM L
BP 86 นางสายฝน จิตติเจริญกุล หญิง ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM L
BP 87 นายจีระศักดิ์ หลำเบ็ญสะ ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM L
BP 88 นายฝีอี มูเก็ม ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM XL
BP 89 นายสานนท์ นิลสุวรรณ ชาย ฿ THIRTEEN CROWNS TEAM M
BP 90 นายสุรศกดิ์ ชาดี ชาย - ทีม Nampong power bike XL
BP 91 นางจิราภรณ์ ชาดี หญิง - ทีม Nampong power bike L
BP 92 นายลิขิต อุ่นคำ ชาย - บึงกาฬ XL
BP 93 นางดลนภัส อุ่นคำ หญิง - บึงกาฬ L
BP 94 นางปวีณา สามารถ หญิง ฿ ทีม ทัวร์ริ่ง อุดร M
BP 95 นาธนิดา ปัจจัยยัง หญิง ฿ ทีม ทัวร์ริ่ง อุดร M
BP 96 นางวิลาวัลย์ สิริบุตรวงศ์ หญิง ฿ ทีม ทัวร์ริ่ง อุดร L
BP 97 นายวิโรจน์ สกุลพรรณวร ชาย ฿ Freedom S
BP 98 น.ส.นิรุชา มลสุวิมน หญิง ฿ Freedom XS
BP 99 นายธานี ช่างปรุง ชาย ฿ Freedom M
BP 100 นางพิศมัย ช่างปรุง หญิง ฿ Freedom M
BP 101 นาง ฐิติตา พานประเสริฐ หญิง ฿ หนองคาย XL
BP 102 นายจรัล สมจันทร์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 103 นางราพร พัฒนา หญิง ฿ หนองคาย S
BP 104 นางแอ๊บ โคตรชมภู หญิง ฿ หนองคาย M
BP 105 นายสุทธิพงษ์ บุญสถาพร ชาย ฿ หนองคาย L
BP 106 นางนลัทพร อ่อนสิงห์ หญิง ฿ หนองคาย M
BP 107 นายวิวัฒน์ ศรีจันทร์สอาด ชาย ฿ หนองคาย L
BP 108 นายรัศมี เขียนจูม ชาย ฿ Freedom M
BP 109 นายอมฤต วัฒนะสิมากร ชาย ฿ Slomono 4XL
BP 110 นายอณิวุฒิ กฤษณคุปต์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 111 น.ส.พันธิวา ชนะภักดิ์ หญิง ฿ หนองคาย S
BP 112 นายจรัญ สว่าง ชาย หมาป่า & นางแมว M
BP 113 นิตยา จันทร์ศรี หญิง หมาป่า & นางแมว M
BP 114 นายไพบูลย์ ศรีชมพู ชาย หมาป่า & นางแมว L
BP 115 นายอุดร วุฒิเสน ชาย หมาป่า & นางแมว L
BP 116 นายสรยุทธ บุปผาสังข์ ชาย หมาป่า & นางแมว XL
BP 117 นายสมชาย หนุ่มขุนทด ชาย หมาป่า & นางแมว M
BP 118 นิตยา วงศ์ศิริยานนท์ หญิง หมาป่า & นางแมว 2XL
BP 119 คีรติ แสนสิงห์ ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 120 เนตรฤมล แสนสิงห์ หญิง ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 121 ธนพล บัวระภา ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู XL
BP 122 กิริยา บัวระภา หญิง ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 123 สมัย จรไพร ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู 2XL
BP 124 ทวี สู้ณรงค์ ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 125 สุรีพร สู้ณรงค์ หญิง ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 126 ณัฐพร นามมัน ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู L
BP 127 ไตรภพ โฮมหงษ์ ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู XL
BP 128 หอม พลซา ชาย ฿ ทีมสุวรรณคูหา หนองัวลำภู 2XL
BP 129 นายวนิช ผลาฤทธิ์ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี L
BP 130 ด.ช.จารุวิช ผลาฤทธิ์ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี M
BP 131 นายสมชาย ภูวานคำ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี L
BP 132 นายอานุภาพ เสนีย์พัลย์ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี S
BP 133 ว่าที่ ร.ต.วิศาลศักดิ์ มาตญาณ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี M
BP 134 ด.ช.เขมนันท์ มรรคญาณ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี S
BP 135 ด.ช.เขมรัตน์ มรรคญาณ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี S
BP 136 นายฤทธิศักดิ์ สมบูรณ์ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี M
BP 137 นางชนิดาพร เหง้าพรหมมินทร์ หญิง ฿ หนองคาย L
BP 138 นายศิริพงษ์ ศรีจักร ชาย ทีมโพนพิสัย L
BP 139 ร.ต.ต.สุพล นัติพันธ์ ชาย ทีมโพนพิสัย XL
BP 140 นายโอภาส โคตรชมภู ชาย Freedom L
BP 141 นายเชษดิหลก เอนเกษร ชาย Freedom 3XL
BP 142 นายณัฐพงศ์ อำภวา ชาย Freedom M
BP 143 พีรนุช ตั้งพูลผลวนิชย์ หญิง ชมรมจักรยานอุดรธานี L
BP 144 นายสำเภา วงศ์ก่อ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 145 นายธรรมนูญ สุพรหมจักร์ ชาย ฿ หนองคาย 2XL
BP 146 นายศักดิ์ประกันภัย ศรีวรษา ชาย ฿ ปากคาด บึงกาฬ XL
BP 147 นายสนธยา อเนกเวียง ชาย ฿ ชมรมจักรยาน ธกส. L
BP 148 Mr.Saysana PHAFONG ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. S
BP 149 Mr.Soudsakhone TANVONG ชาย ฿ Happy Bike Laos.PDR. M
BP 150 นายพงษ์รัตน์ สารีบุตร ชาย ฿ ทีมอุดรธานี L
BP 151 นายอดิสรณ์ ดำรงค์มงคลกุล ชาย ฿ ทีมอุดรธานี L
BP 152 นายจิริสุดา ดำรงค์มงคลกุล ชาย ฿ ทีมอุดรธานี M
BP 153 ด.ช.ภูมิรพี ดำรงค์มงคลกุล ชาย ฿ ทีมอุดรธานี S
BP 154 นายถนอม เพ็ชรยิ้ม ชาย ฿ หนองคาย M
BP 155 นางริษา เพ็ชรยิ้ม หญิง ฿ หนองคาย L
BP 156 นายวรัตน์ อินจงล้าน ชาย ฿ หนองคาย L
BP 157 นายไพฑูรย์ ธุรารัตน์ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 158 นายธรวดี กริชกำจร ชาย ฿ หนองคาย L
BP 159 นายสันติ พรพิรุณโรจน์ ชาย ฿ หนองคาย M
BP 160 นายประภาส บุตรสีน้อย ชาย - หมาป่า & นางแมว M
BP 161 นางชรินทร์ทิพย์ อ่อนสิงห์ หญิง ฿ Freedom M
BP 162 นายเกรียงศักดิ์ งามสมบัติเจริญ ชาย - หมาป่า & นางแมว M
BP 163 นายวสันต์ พงษ์มาตรสุวร ชาย ฿ ทีม น้ำพอง L
BP 164 นายศิริ หาญชนะวงศ์ ชาย ฿ ทีม น้ำพอง L
BP 165 นางครองทิพย์ หาญชนะวงศ์ หญิง ฿ ทีม น้ำพอง L
BP 166 นายอำนวย กกกนทา ชาย ฿ ทีม น้ำพอง L
BP 167 นายนิทัศน์ สุภรัตน์กูล ชาย ฿ ทีม น้ำพอง L
BP 168 เอษนะ จันทร์ทองศรี ชาย - เสือภูวัว M
BP 169 นายอนุกูล เกตุจำนงค์ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 170 นางจตุพร เกตุจำนงค์ หญิง ฿ หนองคาย L
BP 171 นายชาตรี คุรุอังกูร ชาย - Nongkhai tour L
BP 172 Mr.Danny Klima ชาย - Nongkhai tour 2XL
BP 173 นายประเสริฐศักดิ์ ไหลมนู ชาย ฿ หนองคาย L
BP 174 นายชัยมงคล ชัยสว่าง ชาย ฿ หนองคาย M
BP 175 นายคณาธิป หลอมประโคน ชาย ฿ ทีมหนองบัวลำภู XL
BP 176 นพ.สุรพล เอียตระกูลไพบูลย์ ชาย ฿ หนองคาย S
BP 177 นายคำมูล นิรมล ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 178 นายสวัสดิ์ สุวรรณชัย ชาย ฿ ชมรมจักรยาน ควนลัง จ.สงขลา L
BP 179 นายมนูญ คำพลาย ชาย ฿ ชมรมจักรยาน ควนลัง จ.สงขลา L
BP 180 นางจวงจันทร์ สุวรรณชัย หญิง ฿ ชมรมจักรยาน ควนลัง จ.สงขลา L
BP 181 นายพงษ์ศิลป์ ภูครองทุ่ง ชาย - ทีมอุดรธานี M
BP 182 นายศุภกร มหารัตนวงศ์ ชาย ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี M
BP 183 นายรังสรรค์ กันทิสา ชาย ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี M
BP 184 นางสุชิรา มหารัตนวงศ์ หญิง ฿ หมากแข้ง อุดรธาธี XL
BP 185 นายวิเชียร ศรีปรุ ชาย ฿ Freedom L
BP 186 นายณัฐนันท์ เหง้าพรหมมินทร์ ชาย ฿ ทีมอุดรธานี L
BP 187 ศรัญญา พริ้งเกษมชัย หญิง - ทีม น้ำพอง M
BP 188 นายทรงศักดิ์ ลือจินดา ชาย ฿ หนองคาย L
BP 189 นายจรัล ทวยจันทร์ ชาย ฿ หนองคาย L
BP 190 นายธนโชติ ศิริทรัพย์ ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 191 นายชัยโรจน์ สีหไตร ชาย ฿ หนองคาย M
BP 192 นายชุมพล พงษากลาง ชาย ฿ หมาป่า & นางแมว 2XL
BP 193 นายทวีศักดิ์ ริยะบุตร ชาย ฿ หนองคาย M
BP 194 นายสามารถ ซ่อนกลาง ชาย - ทีม น้ำพอง L
BP 195 นายสมหวัง สีทอง ชาย - ทีม น้ำพอง M
BP 196 นางพรทิพย์ โคตรจรัส หญิง ฿ หนองคาย M
BP 197 นายสมเดช เว้นบาป ชาย ฿ หนองคาย XL
BP 198 นายสมหมาย แก้วศรีสุข ชาย ฿ ทีมอุดรธานี XL
BP 199 มัณฑกาญ นาคกระจาย หญิง - ทีม น้ำพอง XL
BP 200 ทิพย์วรรณ อภิชนบุตร หญิง ฿ นครปฐม XL
BP 201 นายอธิปพัฒน์ แสงทอง ชาย ฿ Freedom L
BP 211 นางอารีวรรณ จุลโสม หญิง ฿ Freedom 2XL
BP 212 นายเฉลิมเกียรติ สัตตรัตนมาลัย ชาย ฿ Freedom M
BP 213 นายสังคม กองธรรม ชาย ฿ Freedom L
BP 214 นางไกรษร กองธรรม หญิง ฿ Freedom M
BP 215 นางอรัญญา สุขเกษม หญิง ฿ Freedom M
BP 216 นางทนัญสยา ทาทอง หญิง ฿ Freedom 2XL
BP 217 นางนงค์คิด โสภาหอม หญิง ฿ Freedom L
BP 218 นายมนตรี มุลนี ชาย ฿ หนองคาย L
BP 219 นายนิสิต ลอยมี ชาย ฿ ทีมโซ่พิสัย L

สำหรับท่านที่แจ้งสมัครมาแล้วกรุณาแจ้งหลักฐานการโอนค่าสมัครให้ด้วยนะครับ เบื้องต้นผมลงชื่อไว้ในบัญชีแล้ว
เรียนท่านผู้สมัครทุกท่าน ในวันลงทะเบียนบางท่านอาจจะได้รับเสื้อปั่น Unseen Bangphuan ไม่ตรงกับขนาดที่ท่านสั่ง เนื่องจากคณะผู้จัดต้องสั่งผลิตเสื้อล่วงหน้าโดยการประมาณการ ผู้จัดพยายามจัดเสื้อให้ใกล้เคียงกับขนาดที่ท่านสั่งให้มากที่สุด ขอให้ทุกท่านทดลองสวมก่อน ถ้าไม่สามารถสวมใส่ได้จริงขอให้ติดต่อที่จุดลงทะเบียน ต้องขออภัยล่วงหน้า ครับ
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 31 ม.ค. 2018, 01:56, แก้ไขไปแล้ว 133 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย บอยไง » 08 ก.ย. 2017, 17:09

ครั้งที่แล้ว vip เข้าคนแรก ปีนี้จะไปอีกคระบ


Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 28 ต.ค. 2017, 14:29

นอกจากจังหวัดหนองคาย จะเป็นเมืองชายแดนที่มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจการค้าแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวของเมืองชายแดนริมแม่น้ำโขงแห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจ แถมยังเป็นตัวเลือกที่ดีให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์กันได้ไม่ยากเลย วันนี้เราเลยแวะไปรวบรวมเอาที่เที่ยวหนองคายมาแนะนำกัน ส่วนจะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างนั้นตามไปชมพร้อม ๆ กันเลย
1. วัดโพธิ์ชัย
วัดโพธิ์ชัย หรือวัดหลวงพ่อพระใส วัดดังที่มีชื่อเสียงของจังหวัดหนองคาย ภายในประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยหล่อด้วยทองสีสุก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวเมืองหนองคายนับถือกัน มาก
โดยมีตำนานเล่าว่า พระธิดา 3 องค์ของกษัตริย์ล้านช้างได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนามพระพุทธรูปตามพระนามของตนเอง คือ พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง และพระใสประจำน้องสุดท้อง เดิมประดิษฐานที่กรุงเวียงจันทน์
2. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว
ถือเป็นสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งแรกในประเทศไทยที่ตัวสะพานข้ามแม่น้ำโขง จากจังหวัดหนองคายไปยังเมืองท่าเดื่อ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเวียงจันทน์ (เมืองหลวงของประเทศลาว) ประมาณ 20 กิโลเมตร นับเป็นสะพานที่สร้างความ สัมพันธ์ไทย-ลาว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเดินชมความสวยงามได้ถึงกลางสะพานทางฝั่งชาย แดนไทยเท่านั้น ส่วนการเดินทางข้ามไปท่องเที่ยวยังฝั่งประเทศลาวต้องใช้ใบตรวจคนเข้าเมือง หรือพาสปอร์ต โดยการเดินทางข้ามไปเที่ยวยังฝั่งประเทศลาวนั้นจะเปิดทำการทุกวันในเวลา 06.00-22.00 น. สำหรับในการนำรถยนต์ออก-เข้าประเทศนั้นจะต้องทำเอกสารนำรถออกและเสียค่า ธรรมเนียมตามที่กำหนด
3. ตลาดท่าเสด็จ ( ตลาดอินโดจีน )
มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวเอาใจนักช้อปกับ ตลาดท่าเสด็จ หรือตลาดอินโดจีนหนองคาย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมือง แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย เพราะด้วยการค้าขายสำหรับคนท้องถิ่นเอง
4.อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ
เป็นอนุสาวรีย์คู่บ้านคู่เมืองแห่งเดียวในจังหวัด หนองคาย ตั้งอยู่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ภายในบรรจุอัฐิของผู้ที่เสียชีวิตในการปราบกบฏฮ่อ เมื่อปี ร.ศ. 105 หรือ พ.ศ. 2429 เสด็จในกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมซึ่งเป็นแม่ทัพปราบกบฏฮ่อในครั้งนั้น
5. ศาลาแก้วกู่ อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา
พื้นที่ 42 ไร่ ในชุมชนสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคายที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 3 กิโลเมตรนี้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมความแปลกตาด้วยความแปลกใจเพราะเต็มไปด้วยรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ (พ.ศ.2476-2539) ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ "อุทยานเทวาลัย" หรือ "ศาลาแก้วกู่" หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันง่ายๆว่า "วัดแขก" เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
6. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย (Nongkhai Aquarium)
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย(Nongkhai Aquarium) เป็นสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน มีอุโมงค์ปลายาว และตู้ปลาขนาดใหญ่ ที่ให้เราได้เห็นฝูงปลาบึก ปลาน้ำจืดในลุ่มน้ำโขงที่ใหญ่ที่สุด ยังมีส่วนจัดแสดงปลาน้ำเค็มหรือปลาทะเลด้วย
• เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัยด้านการประมง การรวบรวมพันธุ์ปลาในลุ่มน้ำโขง
• เป็นส่วนจัดแสดงสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
• มีอุโมงใต้น้ำ ที่เราจะได้เห็นฝูงปลานานาชนิด ฝูงปลาบึก ปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุด และฝูงปลาตะเพียนสีสวยงาม และปลาอื่นๆอีกมากมาย ความยาวของอุโมงค์ ยาว34 เมตร
• ชั้นบนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหนองคาย แสดงปลาน้ำเค็ม ส่วนชั้นล่างจะแสดงปลาน้ำจืด และปลาโบราณพื้นบ้าน ปลาลุ่มน้ำโขง
7. ถนนคนเดินวันเสาร์
ถนนคนเดินหนองคาย เริ่มเปิดตัวได้เมื่อช่วงปลายปี 55 หากพูดถึงถนนคนเดินแต่ละสถานที่ก็มีเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใคร ถนนคนเดินหนองคายก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวเช่นกัน แต่ก่อนอื่นมาดูข้อมูลเบื้องต้นของ "ถนนคนเดินหนองคาย" กันก่อนดีกว่า อย่างแรก ถนนคนเดินหนองคาย จะเปิดเฉพาะเย็นวันเสาร์ ซึ่งจากข้อมูลส่วนใหญ่มักจะเขียนว่า เปิดช่วง 16.00 - 22.00 น. แต่หากจะไปเดินควรจะไปก่อน 21.00 น. เพราะร้านค้าบางร้านจะเริ่มปิดแล้ว แต่หากให้ทางทีมงาน Thaimaptravel.com แนะนำควรจะไปช่วงสักประมาณ 17.00 น. เลยคับเพราะว่าแดดเริ่มที่จะไม่ร้อน อากาศเริ่มเย็นสบาย สามารถเดินชมวิวของริมฝั่งแม่น้ำโขงได้ รวมไปถึงสามารถเก็บเกี่ยวช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกสวยๆ ของริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นของแถมได้อีกด้วย นอกจากนั้นร้านค้าจะเริ่มเปิดกันเต็มพื้นที่ประมาณช่วง 18.00 น. ดังนั้นการที่ไปช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. คงเป็นช่วงที่ดีที่สุด
8. พระธาตุหล้าหนอง (าตุกลางน้ำ)
พระธาตุหนองคาย หรือพระธาตุกลางน้ำ หรืออีกชื่อ พระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เนื่องจาก แม่น้ำเชี่ยวกรากจึงกัดเซาะตลิ่งจนพระธาตุพังลงในแม่น้ำ ทำให้ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำโขงห่างจากฝั่งไทย 180 เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ล้มตะแคงไปตามกระแสน้ำ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดยด้านหนึ่ง โผล่ ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งฐาน องค์พระธาตุมีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมเท่าที่ยังเหลืออยู่เป็นชั้นฐานเขียง 2 ชั้น ฐานสี่เหลี่ยม ย่อเก็จ ต่อขึ้นมาอีก 4 ชั้น จึงเป็นเรือนธาตุ ต่อด้วยบัวลูกแก้วอีก 2 ชั้น ความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ 12.20 เมตร ความกว้างของ ฐานองค์พระธาตุชั้นล่างสุด 15.80 เมตร
9. วัดลำดวน
วัดลำดวน ตั้งอยู่คุ้มวัดลำดวน ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อยู่ใกล้กับตลาดอินโดจีนหรือตลาดท่าเสด็จ จุดเด่นของ วัดลำดวนนอกจากจะได้มาไหว้พระทำบุญแล้ว วัดลำดวนยังมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่เรียกกันว่า "หลวงพ่อพระบุญคุ้ม" ที่ประดิษฐานอยู่อยู่บนอุโบสถของวัด ซึ่งใหญ่ขนาดว่าหากมองมาจากทางฝั่งลาวยังเห็นเด่นชัดทีเดียว รวมถึงด้านบนยังสามารถมองวิวสวยๆ ของแม่น้ำโขงได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังมี หลวงพ่อพระศิลาคำ, เจดีย์ศรีสารพัดนึก, พลวงพ่อพระบุญค้ำ ที่ผู้คนให้ความเคารพนับถืออย่างมาก
10. ถนนจักรยานหนองคาย Nongkhai Bike Lane
กระแสการปั่นจักรยานกำลังมาแรงในตอนนี้...หนองคายก็เช่นกัน บริเวณริมแม่น้ำโขงตลอดความยาว เขตเมืองหนองคายกว่า 10 กม.ถูกเนรมิตเป็น bike lane แห่งนี้มี highlight ด้วยเส้นทางที่ขนานไปกับแม่น้ำโขง
ผ่านแลนด์มาร์คต่างๆของเมืองหนองคาย
แนบไฟล์
วัดโพธิ์ชัย.jpg
หลวงพ่อพระใส.jpg
ตลาดท่าเสด็จ.jpg
ท่าเสด็จ.jpg
ศาลาแก้วกู่.png
สะพานมิตรภาพ.jpg
ถนนคนเดิน.jpg
ถนนจักรยาน.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 02 ม.ค. 2018, 13:29, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 03 พ.ย. 2017, 02:39

สถานที่ท่องเที่ยว
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 02 ม.ค. 2018, 21:02, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 03 พ.ย. 2017, 02:40

สถานที่พักในเมืองหนองคาย
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้


Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย เสือเฒ่า 1 » 09 พ.ย. 2017, 15:03

สวัสดีครับ
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพหนองคาย

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย เสือเฒ่า 1 » 05 ธ.ค. 2017, 15:35

สวัสดีครับ
พี่น้อง นักปั่นทุกท่าน ผม อาภากร ตุลยานันต์ นายกสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย
ขอเชิญชวน ทุกท่าน เข้าร่วมสมัคร มหกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว
Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบัวพวน รุ่น VIP 1000 บาท จะได้รับเสื้อจักรยาน
สวยหรู และถ้วยรางวัล ลงนามโดย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และ ชื่อของผู้สมัคร
งานนี้ เตรียมอาหารหลากหลาย ไว้คอยต้อนรับ ทุก ๆ ท่าน กรุณาสมัครด่วน
ขอขอบพระคุณอย่างสูง ครับ
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพหนองคาย

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย เสือเฒ่า 1 » 05 ธ.ค. 2017, 15:43

ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่สมัครเข้ามาแล้ว รุ่นทั่วไป 600 บาท รับเสื้อจักรยาน และ เหรียญรางวัล
งานนี้ งานมีคุณภาพ สนุกแน่นอน น้ำดื่ม ผลไม้ อาหาร ไอศครีม กาแฟ ทุกอย่างจัดอย่างเต็มที่
แล้วพบกันนะครับ ปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุข และ โชคดีตลอดไปครับ

นายอาภากร ตุลยานันต์
นายกสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อสุขภาพหนองคาย
ชมรมจักรยาน
เพื่อสุขภาพหนองคาย

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 22 ธ.ค. 2017, 22:20

:arrow:
แก้ไขล่าสุดโดย กฤช เมื่อ 27 ธ.ค. 2017, 10:34, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย prajun2013 » 26 ธ.ค. 2017, 15:45

หมดเขตรับสมัครยังครับ

Re: Nongkhai Unseen 2 วัดพระธาตุบังพวน

โพสต์ โดย กฤช » 27 ธ.ค. 2017, 10:35

ยังครับผม ยังรับสมัครต่อเนื่องครับ
การสร้างสมความดี นำสุขมาให้


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 25 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน