ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย » อาทิตย์ 08 ม.ค. 2017 จังหวัดพิษณุโลก

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:17

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560
ขอเชิญชาวจักรยานทั่วประเทศ มาร่วมสนุกบนเส้นทางที่ท้าทาย กับนักปั่นจังหวัดพิษณุโลก ในงาน
ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย ครั้งที่ 1
(ประเพณีปั่นจักรยานขึ้นเขา เมืองบางยาง-ภูหินร่องกล้า)
เริ่มจากอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก
ขึ้นไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ระยะทาง 35 กม.
"ปั่นปีนดอย ตามรอยประวัติศาสตร์ ยลธรรมชาติภูหินร่องกล้า ตามหาดอกพญาเสือโคร่ง"

"ปั่นสนุก บนเส้นทางท้าทาย ได้ทำบุญ"

สถานที่ทำการแข่งขัน
จุด Start จากลานอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว เส้นทางผ่านตลาด อ.นครไทย อ.บ.ต.เนินเพิ่ม ถึงจุด Finish หน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

จัดกิจกรรมโดย
อำเภอนครไทย เทศบาลนครไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า สถานีตำรวจนครไทย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพพิษณุโลก และชมรมจักรยานนครไทย

รายละเอียดการประชาสัมพันธ์ต่างๆ ติดตามได้ทางเว็ปเพจ "ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า-ตามหาซากุระเมืองไทย" อีกหนึ่งช่องทางนะคร้าบบ
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B ... 788801058/
ข้อมูลที่พัก สำรองที่พักล่วงหน้านะคร้าบบ
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B ... 261892511/
Poster-create--Real-New-logo.jpg

Bun.jpg


S__19587636.jpg
S__19587637.jpg
S__19587638.jpg
S__19587639.jpg
O1.jpg
O2.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 21 พ.ย. 2016, 13:07, แก้ไขไปแล้ว 17 ครั้ง.
BRT

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:19

เนื่องจากนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายของรัฐบาลส่งผลให้ประชาชนตื่นตัวในการออกกำลังกาย เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกกำลังกายโดยการปั่นจักรยานได้รับความนิยมมาก มีรายการจัดแข่งขันจักรยาน รายการปั่นจักรยานใจเกินร้อยเพื่อพิชิตภูเขาสูงในหลายๆ แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นทีต่างๆ ต่อการออกกำลังกายมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จัดการแข่งขันด้วยอำเภอนครไทยเป็นพื้นที่หนึ่งที่รณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยจักรยาน มาร่วมกลุ่มผู้ใช้จักรยานเป็นชมรมจักรยานนครไทยขึ้น
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เป็นอุทยานที่มีธรรมชาติที่สวยงาม มีเส้นทางที่ท้าทายสำหรับนักปั่นจักรยานเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นเส้นทางสูงชัน และภูหินร่องกล้ายังเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมกับการมาเที่ยวศึกษาประวัติสาสตร์ทางการเมือง การต่อสู้รบการจากความแตกต่างทางความคิด ในระบบอบการปกครองที่ต่างกัน
ดังนั้น ชมรมจักรยานนครไทยจึงจัดกิจกรรมการปั่นจักรยานพิชิตยอดเขาภูหินร่องกล้า ขึ้น ในชื่อ “ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย ครั้งที่ 1”


วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของอำเภอนครไทย
2. เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวอำเภอนครไทย ให้เป็นที่รู้จัก
3. เพื่อหารายได้ให้แก่ "โครงการปั่นสู้โรค" เพื่อนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในความดูแลของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
4. เพื่อหาเงินสมทบทุนร่วมกับคณะสงฆ์ในอำเภอนครไทย ในการจัดซื้อคุรุภัณท์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
5. เพื่อหาเงินสมทบทุนในการจัดหาจักรยานเพื่อเด็กนักเรียนที่ยากไร้ในเขตอำเภอนครไทย จากโครงการ "จักรยานให้ลูกรัก" ของกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก


รูปแบบกิจกรรม

เป็นการปั่นเพื่อทดสอบความสามารถของนักปั่นแต่ละท่าน โดยมีการบันทึกเวลาที่ท่านทำได้ไว้ให้ทุกท่านได้เก็บไว้ และท่านสามารถนำไปเปรียบเทียบกับการปั่นครั้งต่อไป
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้จักรยานประเภทใดก็ได้ และพร้อมที่จะปั่นเพื่อพิชิตเส้นทางราบสลับเนินประมาณ 20 กิโลเมตร และปั่นขึ้นภูเขาระดับความสูงประมาณ 1100 เมตรอีก 10 กิโลเมตร ภายในเวลา 4 ชั่วโมง มีการบันทึกเวลาจากแผ่นชิ๊พที่ติดไว้กับเบอร์ประจำรถที่ผู้สมัครได้รับเมื่อรายงานตัว การบันทึกเวลาจะเริ่มเมื่อผู้สมัครปั่นผ่านจุด Start (ไม่ใช่จากจุดปล่อยตัวที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว) จนถึงจุด Finish บนยอดภูร่องกล้า ระบบบันทึกเวลาจะปิดระบบเลิกบันทึกเวลาหลังจากนักปั่นผ่านจุด Start ภายในเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมง เพื่อประมวลผลและพิมพ์ผลการปั่นของนักปั่นทุกท่านที่ผ่านจุด Finish ติดประกาศให้ทราบและเผยแพร่ในสื่อ Online ต่างๆต่อไป นักปั่นที่เข้าจุด Finish หลังจากผ่านจุด Start ไปแล้วเกิน 5 ชั่วโมง ให้ถือว่า "ไม่มีการบันทึกสถิติ"

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

1. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถใช้จักรยานทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมได้ โดยกรอกใบสมัคร ลงลายเมือชื่อ และชำระค่าสมัครให้เรียบร้อยก่อนเริ่มกิจกรรม
2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสวมหมวกกันกระแทกศรีษะและสายรัดคางให้เรียบร้อยตลอดการแข่งขัน
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง
4. หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่จักรยานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้จัดกิจกรรมนี้ได้ในทุกกรณี
5. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับหมายเลขประจำรถจักรยานชนิดมีชิ๊ฟจับเวลา พร้อมหมายเลขติดหมวก ท่านต้องติดหมายเลขไว้กับจักรยานและหมวกของท่านตลอดเวลา จนจบกิจกรรม
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้ใดหรือทีมใด เจตนากลั่นแกล้งทำให้เกิดอุปสรรคในการปั่นจักรยาน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมทันที
7. ระหว่างการปั่นจักรยาน บนเส้นทางการปั่นจักรยานจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลการจราจร พร้อมเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสาร และมีจุดให้น้ำเป็นระยะๆ
8. การนำจักรยานเข้าจุด Start ไม่มีรถบริการ ท่านต้องนำรถเข้าจุด Start ก่อนเวลาปล่อยตัว
9. เมื่อนักปั่นเข้าจุด Finish บนยอดภูแล้ว สำหรับท่านที่ต้องการนั่งรถกลับลงมายังจุด Start จะมีรถบริการจนถึงเวลาประมาณ 16.00 น.เป็นเที่ยวสุดท้ายกติกาในการรับสมัคร
1.สมัครทางเว็บ thaiMTB
1.1 สมัครใน https://goo.gl/forms/BCBKp65BBHPqlQ2n2 ของผู้สมัครลงในเว็บนี้
1.2 โอนเงินค่าสมัคร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพิษณุโลก
หมายเลขบัญชี 004-1-80389-4 นายเจริญบุญ วาดสันทัด

1.3แจ้งการโอนเงินหรือส่งหลักฐานการโอนเงินลงในเว็ปนี้ หรือทาง Line IDLine:hoangtebike พร้อมแจ้งชื่อของผู้สมัครทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
2. สมัครทางเพจ “ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย”
https://www.facebook.com/%E0%B8%9B%E0%B ... 788801058/
2.1สมัครใน https://goo.gl/forms/BCBKp65BBHPqlQ2n2 ของผู้สมัครลงในเว็บนี้
2.2 โอนเงินค่าสมัคร (ใส่เศษสตางค์ด้วยหมายเลข 2 ตัวสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์ของท่าน)
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพิษณุโลก
หมายเลขบัญชี 004-1-80389-4 นายเจริญบุญ วาดสันทัด
2.3 แจ้งการโอนเงินหรือส่งหลักฐานการโอนเงินลงในเว็ปนี้ หรือทาง Line IDLine:hoangtebike พร้อมแจ้งชื่อของผู้สมัครทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
3.สมัครทาง Line IDLine:hoangtebike
3.1 โอนเงินค่าสมัคร
ธนาคาร กสิกรไทย สาขาพิษณุโลก
หมายเลขบัญชี 004-1-80389-4 นายเจริญบุญ วาดสันทัด
3.2 แจ้งการโอนเงินหรือส่งหลักฐานการโอนเงินลงในเว็ปนี้ หรือทาง Line IDLine:hoangtebike พร้อมแจ้งชื่อของผู้สมัครทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
4. สถานที่รับสมัครในจังหวัดพิษณุโลก
1. ร้าน "ฮ่องเต้ไบค์" สวนชมน่าน พิษณุโลก โทร. 0956380994 Line IDLine:hoangtebike
2. Cyclemania (ร้านจ่าเยิ้ม) โทร. 055211898
3. SN Bike โทร. 0818883665
4. Lek Bicylist (อินโดจีน) โทร. 0818875256
5. Chill Bike โทร. 0882938656
Line ID.- ChewChill FaceBook.- CHILL BIKE
6. ไผ่ไบค์ (ซอยโรงแรมเทพนคร พิษณุโลก) โทร. 0869320269

5. ผู้สมัครที่ส่งรายละเอียดครบถ้วนและชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อปรากฎในรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเว็บ ThaiMTB วันถัดไป
6. ผู้สมัครในลำดับต้น ๆ จะได้เสื้อตามขนาดที่แจ้งไว้ ผู้สมัครในลำดับท้าย ๆ อาจได้เสื้อไม่ตรงกับขนาดที่ต้องการ(จัดให้ตามสต๊อคเสื้อที่เหลือ)
7. รับสมัครเพียง 1500 คนเท่านั้น
8. เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว จะปิดการรับสมัครทันที


ค่าสมัคร
ค่าสมัคร 600 บาท ได้รับเสื้อจักรยานเนื้อดีจาก Forz 1 ตัว เข้าเส้นชัยตามกำหนดเวลาได้รับ
เหรียญรางวัลที่ระลึกสำหรับผู้พิชิต 1 เหรียญ
กำหนดการ
7 มกราคม 2560
15.00 น. เริ่มลงทะเบียนที่บริเวณสนามรอบพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์
วันที 8 มกราคม 2560
06.00 น. ลงทะเบียนเพิ่มเติม รับประทานอาหารเช้า
7.00 น. เริ่มต้นปล่อยตัวจากลานอนูสาวรีย์ฯ ปั่น Rolling ผ่านโรงพยาบาลและตลาดอำเภอนครไทย ผ่าน อบต.เนินเพิ่ม เพื่อเลี้ยวขวาผ่านจุด Start จับเวลา

สำหรับเรื่องการรับเสื้อ!!!
เราจะแจกเสื้อผู้ร่วมกิจกรมมหน้างาน เวลาตั้งแต่ 15.00-18.00 น.วันที่ 7 ม.ค. 60
และตั้งแต่ 5.30 วันที่ 8 ม.ค. 60 เท่านั้นครับ
[color=#FF0000]กรณีท่านที่ไม่ได้มาร่วมกิจกรรมถ้าต้องการให้ส่งเสื้อ คิดเพิ่ม 100 บาท จะจัดส่งหลังกิจกรรมเสร็จสินแล้วนะคร้บ[/color]


รูปแบบเสื้อ
B.jpg

ไซส์เสื้อปั่นจักรยาน
jPvwHl.jpg

เหรียญรางวัล
A.jpg

แผนที่เส้นทางปั่น
S__18702560.jpg
S__18702559.jpg
S__18702558.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 21 พ.ย. 2016, 13:11, แก้ไขไปแล้ว 17 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:19

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครที่นี่

001 พ.อ.สุพน เภาด้วง XL
002 คุณพอเจตน์ เดือนแจ่ม M
003 คุณวีระชาติ ฟูคำมี L
004 คุณสมชาย สาตร์กลิ่น 2XL
005 คุณสุกัญญา ขันสังข์ XS
006 คุณพิเชษฐ์ พงษ์มณี M
007 คุณอดิศักดิ์ เหมะ M
008 คุณสุคนธ์ เหมะ S
009 คุณศรัณย์ เหมะ M
010 คุณกานต์ ทิพกร L
011 คุณณัฐรัตน์ วศินวรรธนะ L
012 คุณวราวุธ ลองคำ L
013 คุณชวลิต งามละออ XL
014 คุณสมศักดิ์ มีวงษ์สม 2XL
015 คุณวันชัย แข็งงาน L
016 คุณเสน่ห์ โพธิ์กระจ่าง M
017 คุณบุญเชิด แจ้งใจ XL
018 คุณสมพร เกษรนวล 2XL
019 คุณสุพจน์ ผ่องถ้อย M
020 คุณพัชรี ฝ่องถ้อย S
021 คุณเทอดพงษ์ แจ้งใจ 3XL
022 คุณบุญสม ปรีชาชาติ M
023 คุณปริญญา อนุสนธิ์ M
024 คุณเสน่ห์ ขันทะสิกรรม M
025 คุณประชากร สอนสกุล M
026 คุณสนอง ทวีกูล L
027 คุณชาตรี ไกรเกษ M
028 คุณนรินทร์ โพธิ์ไกร L
029 คุณเจริญ กัลปพฤกษ์ 2XL
030 คุณสุมาลี นารอด M
031 คุณฉนัย อินเมฆ XL
032 คุณอำพร อินเมฆ L
033 คุณสังเวียน ขอนทอง L
034 คุณสมคิด สุวรรณวงศ์ M
035 คุณฉลอง จันทร์ดี XL
036 คุณบุญลือ วุ้นเชื้อ M
037 คุณทวีศักดิ์ ต้อยน้อย XL
038 คุณเสกสิทธิ์ นุ่มฤทธิ์ 3XL
039 จ.ส.ต.พัฒน์รุจน์ เกษร XL
040 จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ สนสาย XL
041 จ.ส.ต.ทิวานัน มั่นอ้น L
042 คุณวีระศักดิ์ สร้อยนาค M
043 คุณณัฎฐพล บุตรโพธิ์ M
044 คุณพงษ์ศักดิ์ รัตนขจิตวงศ์ XL
045 คุณนิตยา มณีท่าโพธิ์ M
046 คุณธวัชชัย พงษ์รักษ์ XL
047 คุณฤชากร มีช้าง M
048 คุณนนลนีย์ อังกูรอมรวัชร์ XS
049 คุณธัญนันท์ อาสว่าง XL
050 คุณถวิกา เสนสม M
051 คุณเฉลิม มีอ่วม L
052 คุณยุทธพร พูลทวี L
053 คุณมงคล กันหาภัย XL
054 คุณเจตต์ อินตลาดชุม S
055 คุณสิทธิชัย อ้นเกตุ XL
056 คุณณัฐพงศ์ กันคำ XL
057 คุณพงษ์เทพ พิพัฒน์ศาสตร์ 3XL
058 คุณสมโภชน์ ทับเปลี่ยน L
059 คุณธีรัตต์ นิไทรโยค M
060 คุณรณสักก์ จุลปโมข M
061 คุณภาณุมาศ คล้ายแท้ L
062 คุณสัจจา สัจจหทยาศรม L
063 คุณยงค์ สมอดี M
064 คุณสิทธิพร สันวิจิตร S
065 คุณสุรพงศ์ สันวิจิตร S
066 คุณเฉลิมพล วันชัย S
067 คุณปิยพงษ์ จันทร์ดี XL
068 คุณกิติกูล พิสุทธิโสภณ M
069 คุณเสกสรร ปิ่นเงิน L
070 คุณไพบูลย์ หมากผิน XL
071 คุณสาคร แก้วบัวรมย์ M
072 คุณสิริพร งอกงาม M
073 คุณสนใจ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ L
074 คุณอภิเชษฐ พฤกษกุลทล 4XL
075 คุณจิราพร รอดทองดี L
076 คุณพยม บุญภัคดี M
077 คุณจำเริญ ชำนาญ L
078 คุณสุริยกมล สีสกล L
079 คุณอนามัย รอดทองดี XL
080 คุณอัมพร หาญแก้ว XL
081 คุณนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว XL
082 คุณสมมาตร แสงบุดดี L
083 ร.ต.วัยวุฒิ สะอาดอ้น L
084 คุณประมาณ พรมคง 2XL
085 คุณประทุม ป้องม่วง XL
086 คุณเกียรติศักดิ์ บุญภักดี L
087 คุณรักษา อยู่เกตุ L
088 ร.ต.อ.ศานิจ บุญศิริ M
089 คุณมนัสนันท์ สวัสดิ์ธรรม S
090 คุณนิธิภัทร เอี่ยมตระกูล XL
091 คุณธัญญลักษณ์ อยู่รับ XS
092 คุณสุรชัย เวชกุล M
093 คุณนาวิน หัตถเกรียงไกร M
094 คุณพรชัย อ่อนสำลี L
095 คุณรัตนา อ่อนสำลี S
096 คุณสันติ จันตี XL
097 คุณประจักษ์ ทักษณา M
098 คุณสุเมธ ปรีชาญาณ L
099 คุณวีระพล รอดมณี M
100 คุณสามารถ เม้ากำเนิด L
101 ร.ต.ท.บุญเทียน ศรีชมภู L
102 คุณนันทพา ศรีชมภู XL
103 คุณอนุวัฒน์ กันแย้ม 4XL
104 คุณนงนุช กันแย้ม L
105 คุณสมชาญ ภักดีโต M
106 คุณชอบ หนูกล่ำ S
107 คุณอดิเทพ ทองคำพงษ์ M
108 คุณอนุวัฒน์ ยอดจันทร์ M
109 คุณสมชาย จำเนียรสุขสกุล M
110 คุณยุทธภูมิ พิทยาโยภาส S
111 คุณอุดม ด่อนดี M
112 คุณจารุวรรณ เทียนยาณี 2XL
113 คุณปิ่นกานต์ ไหลวัฒนา S
114 คุณสมคิด ไชยดีศรีประพันธ์ L
115 คุณสาโรจน์ จ่าชวด M
116 คุณสุปัญญา กิจประเทือง XL
117 คุณเชษฐา ประวาสุข L
118 คุณธีรา ธรรมวาสี XS
119 คุณไพโรจน์ กมลเสถียร M
120 คุณวิสุทธิ์ ประพฤติ 2XL
121 คุณอภิชาติ วงษ์เรือง L
122 คุณบุญธรรม คอนสาร XL
123 คุณจิ๋ว จันทร์กัน M
124 คุณอนุชาติ อุนะพำนัก L
125 คุณภัทรียา เก่งสาริกิจ XL
126 คุณสิรภพ บัววัฒน์ L
127 คุณทิพารัตน์ มหึเมือง S
128 คุณกิตติ นิ่งน้อย M
129 คุณมนทิพย์ นิ่งน้อย M
130 คุณปิยะมิตร เพชรไพศาล L
131 คุณพงษ์พัฒน์ ต้นพงศ์พัฒนกุล M
132 คุณชญาดา พูลสวัสดิ์ XS
133 คุณประยุธ พันธ์แซง L
134 คุณจิตรลดา พันธ์แซง XL
135 คุณสุวัฒน์ วิชาชู L
136 คุณปิยะธิดา เฉลิมสุข L
137 จ.ส.อ.อนุกูล เล็กประเสริฐ 2XL
138 คุณธวัลรัตน์ มีเมตตา M
139 คุณรุ่งทิพย์ อ่อนอ้าย M
140 คุณจรัล งูนิ่ม L
141 คุณจริน อิ่มชม 2XL
142 คุณจเร บัวหลวง L
143 คุณสัญญา อุปราช XL
144 คุณชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ XL
145 คุณมงคล ทองนรินทร์ 4XL
146 คุณวีระยุทธ สังข์เมือง XL
147 คุณธนโชติ จันทร์ธรรม XS
148 คุณโยคิน เปี้ยทา XL
149 คุณพิบูล โฉมอุปฮาด XL
150 คุณวิทยา เฮงมีชัย 4XL
151 คุณพนิต จันทร์เที่ยง XL
152 คุณพิรุณ โฉมอุปฮาด XL
153 คุณประสิทธิ์ พิมพูล XL
154 อ.สุทธิ ศรีเมือง L
155 คุณศรีรัตน์ ศรีเมือง S
156 อ.โกวิท แดงทองดี L
157 คุณบุญเลิศ พะลัง 2XL
158 คุณคำพัน วันเลื่อน M
159 คุณสงกรานต์ นาคพรม M
160 คุณภัครดา คงศรีไพล 2XL
161 คุณสุทัศน์ นวลน้อม 2XL
162 คุณภาคภูมิ สีวระกัน XL
163 คุณภัทราทร สุพงศ์ภิญโญ 4XL
164 คุณพิสูตร สายคำทอน L
165 คุณนพดล เลื่อมตา XL
166 คุณมนัส ยิ้มสบาย 2XL
167 รต.ท.สมนึก รอดเมือง 2XL
168 คุณณัฐพงษ์ รอดเมือง 3XL
169 คุณปรีดี ดิษร 2XL
170 คุณพิจิตร ดิษร XL
171 คุณบวรพจน์ รัตนาประภาพันธุ์ XL
172 คุณชัชวิทย์ สุนทรชัย XL
173 คุณนักรบ ศิริพละ M
174 คุณพีระชัย มงคลวัจน์ L
175 ร.ต.นิรุตน์ พวงทอง XL
176 คุณสิทธิเดช กุลทอง L
177 พญ.สุรีย์ ต้นทีปธรรม S
178 คุณปรีชา ฉวีทอง XL
179 คุณนิตยา ฉวีทอง M
180 Mr.Dominique Poussin S
181 คุณอิศณรงค์ คณาวิมล L
182 คุณธนาคาร น้อยจันทร์ XL
183 คุณนัฐวุฒิ ปัญญา M
184 คุณปรีชาวัฑฒ์ ปลอดทอง 2XL
185 คุณเจริญ สิงห์โต M
186 คุณสุธนี สิงห์โต M
187 คุณบุศราวดี อินคำไพ M
188 คุณสมปอง เกษประสิทธิ์ L
189 คุณแป๊ด ด่อนจันทร์ 2XL
190 ด.ช.จิรายุ หาญแก้ว XL
191 คุณณัฐพล พัดเจริญ L
192 คุณสมคิด เผือกเจริญ XL
193 คุณราตรี เผือกเจริญ M
194 คุณพิมล ภูเขาทอง L
195 คุณมณีรัตน์ ชนะเดช S
196 คุณวิรันดร บุนนาค M
197 คุณประเสริฐ จินดาสถาน XL
198 คุณปทิตตา แสนจักร์ S
199 คุณธำรงศักด์ บุญเรือง 3XL
200 คุณระวิวรรณ บุญเรือง L
201 คุณสมนึก พุ่มแก้ว L
202 คุณสมเกียรติ หุ่นทอง L
203 คุณชาญเดช เชิญตระกูล M
204 คุณชุติมา เชิญตระกูล S
205 คุณสามารถ จีงวานิช XL
206 คุณณัฐวุฒิ จึงวานิช L
207 คุณทรงวุฒิ ผ่องจิตร L
208 คุณธีระศักดิ์ ผ่องจิตร XL
209 คุณยุพา สีแพง L
210 คุณอัครพล พันโสดา XL
211 คุณรชาวัตร ยาโต L
212 คุณชาตรี พลเยี่ยม M
213 คุณชะเอียน ยาโต M
214 คุณวศินภัทร์ วัฒนศิริโสภณ M
215 คุณธงชัย โตประเสริฐ L
216 คุณพรเทพ สมัยสมบัติ 2XL
217 คุณสมหมาย แก้วเขียวเหลือง M
218 คุณนคร แย้มเสาธง L
219 คุณสุรเทพ ไฉไลพานิช L
220 คุณสุกานดา ชาญสิกขกร M
221 คุณสัตตบงกช ณ ราช S
222 คุณสุดารัตน์ รอดเทศ XS
223 ส.อ.กฤษณะ ฤกษ์สกุณี 2XL
224 ส.อ.ธนกฤต อินทรทัต M
225 ส.อ.ปิยณัฐ จันทร์รักษ์ 2XL
226 จ.ส.อ.วีรชัย สุดเขต 2XL
227 คุณอนุวัต สร้อยนาค M
228 คุณวิไลวรรณ สร้อยนาค XL
229 ว่าที่ร้อยตรี โทน ตะพานแก้ว L
230 คุณต่อศักดิ์ เลี้ยงเพชร XL
231 คุณสุรศักดิ์ ชาดี L
232 คุณสำเรือง ชัยเดช M
233 คุณวิทู เนตรนี M
234 คุณสนอง แสงสุรินทร์ 3XL
235 คุณสุริยา ล่องแซง L
236 คุณเสวรวิทย์ ยอดสง่า XL
237 คุณประชา คุตจำเนียร L
238 คุณศิริ หาญชนะวงษ์ L
239 คุณจรรยา พาที L
240 คุณวิชัย กัลยากิติกุล L
241 คุณยุทธเสณีย์ ชุมพล XL
242 คุณเลิศชัย กันเอ้ยสืบ XL
243 คุณพรทนา กันเอ้ยสืบ 2XL
244 คุณเอกลักษณ์ เครือแปง L
245 คุณประกิจ แท่งทอง S
246 คุณอภินันท์ ก้านหมากกลาง M
247 คุณจิรันธนิน สุดตา L
248 คุณวันทนา นุตวงษ์ M
249 คุณพิษณุ แพรทอง L
250 คุณสายชล ประสิทธิธัญการ L
251 คุณรุ่งนิพา ประสิทธิธัญการ L
252 คุณมานะ พูลศรี L
253 คุณชาตรี จุลภาค 4XL
254 คุณอาเธอร์ พอลลอค M
255 คุณวงศ์พิชัย ขาวผ่อง XL
256 จ.ส.อ.สิรวิชญ์ สุขสา XL
257 คุณประทานพร อนุชน XL
258 คุณอุทัย พระคุณ XL
259 คุณบุญชอบ สิทธิ XL
260 คุณทองหลาง สิทธิ M
261 คุณทองสาน สมทอง M
262 คุณพีรนุช สมทอง M
263 คุณจิรารัตน์ นามมูลน้อย 2XL
264 คุณเดชณรงค์ แสนโคตร L
265 คุณรินทร์ดา แสนโคตร M
266 คุณธนพร ธรรมบุตรธนูกิต S
267 คุณนิพนธ์ บุตรทา 2XL
268 คุณสมถวิล เหล่าบุตรดา L
269 คุณวิไลวรรณ อ่อนบุญมา M
270 คุณสุวัฒน์ อ่อนบุญมา M
271 คุณจิรนันท์ นามวันทา M
272 จ.ส.อ.จรัส มีสมบัติเลิศ L
273 คุณวิลาวัณย์ สิริบุตรวงศ์ M
274 คุณชัชวาล สุขสุจริตกุล L
275 คุณธนิดา ปัจจัยยัง M
276 คุณชาญชัย ดำรงค์พงศ์สวัสดิ์ L
277 คุณสมพร มีสมบัติเลิศ XL
278 คุณนิตยา บุตรดีวงศ์ M
279 คุณวิระ บุตรดีวงศ์ XL
280 คุณสัญญพงศ์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ L
281 คุณสุธาสินี สราญรมย์ L
282 คุณบุษบา ล่อใจชน XL
283 คุณสนม อยู่เจริญกิจ XL
284 คุณไพรัช สุรรัตน์ L
285 คุณสายัญ มาตยาคุณ L
286 คุณเกรียงไกร กุลวิบูลย์ XS
287 คุณอภิวัฒน์ นาแสวง XS
288 คุณธนพงษ์ สมควร XS
289 คุณจเรศักดิ์ อุ่นไพร 2XL
290 คุณสุวนัย แสงราช S
291 นพ.ไตรเทพ เชี่ยวชาญวิทย์ XL
292 พญ.ดวงรัตน์ เชี่ยวชาญวิทย์ L
293 คุณจำรัฒร พรมมาศ L
294 คุณปองพล โภคาทรัพย์ M
295 คุณปิติพล โภคาทรัพย์ M
296 คุณศิรวิชญ์ ปานานนท์ L
297 คุณณัฐพล สายโกสุม 2XL
298 คุณสุรเชษฐ์ อยู่กรุง XL
299 ตุณสุรชัย อยู่กรุง XL
300 คุณจุฑารัตน์ กิ่งสายหยุด S
301 คุณพัลลพ ทิพย์เจริญ L
302 คุณพีระ ตันตราจิน XL
303 คุณพัสกร นัยเนตร XL
304 คุณจุฬานุช พึ่งอ่อน M
305 คุณรัตนา เมฆนันทไพศิฐ L
306 คุณภิเศก ศักดิ์เพ็ชร XL
307 ร.ต.อนุกูล หลวงภักดิ์ 2XL
308 พ.ต.ต.กิตติ ผึ้งสีใส S
309 คุณพงษ์ศักดิ์ กุลชาติ XL
310 คุณนอบ ไชยวงศ์ XL
311 คุณทองดำ ไชยวงศ์ S
312 คุณณัฎฐชัย อักษรดิษฐ XL
313 คุณศุภกร ตันเฮง XL
314 คุณสุนทร ใหม่บุตรดา S
315 คุณภูกิจทัช สกุลศุภรัตน์ XL
316 คุณยุทธภูมิ วิจารณ์พล 3XL
317 จ่าเอก จีรนันท์ ทองน้อย XL
318 Mr.Tony Annmargrett XL
319 พต.อ.สุชาติ หนองหารพิทักษ์ L
320 คุณพีระพันธุ์ พร้อมพวก XL
321 จสอ.มิตร S
322 คุณสุวิทย์ ดอกเกี๋ยง M
323 จสอ.มานพ หนูจ่าแสง L
324 คุณเรวัตร ประเสริฐศักดิ์ XL
325 คุณวิษณุ จุลจันทร์ XL
326 คุณเทวัญ ตันกายา 2XL
327 คุณปรีชา ไตรพรมมา M
328 คุณทรงวุฒิ ภานุไพศาล S
329 คุณพรรณพิลาศ กล่อมจันทร์ S
330 คุณธีรศักดิ์ ทิพยปิ่นวงค์ XL
331 คุณสรารัตน์ ทรงเจริญ S
332 คุณนิรัดร์ พิริยะประไพรพันธุ์ XL
333 คุณธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ M
334 คุณสมบูรณ์ คำมา XL
335 คุณอัคนี ศุขโรจน์ XL
336 คุณบัณฑิต โพธิดก 2XL
337 คุณปิยะศักดิ์ ไทยโกษา L
338 คุณนที บางยิ้ม XL
339 คุณศศิวรรณ ยิ้มแสง L
340 คุณฉัตรชัย ถิ่นเครือจีน 3XL
341 คุณชินดนัย ดอกไม้ทอง L
342 คุณวรยุทธ พิเคราะห์ L
343 คุณอดุลย์ จำปาทอง M
344 คุณไกร ยิ้มแสง L
345 คุณวุฒิรงค์ จันสร้อย M
346 คุณต่อศักดิ์ สุวรรณลาภา 3XL
347 คุณสุวัฒน์ ชัยพิทักษ์สุข 3XL
348 คุณณรงค์เดช ศิริลักษณ์ M
349 คุณวาสนา ศิริลักษณ์ M
350 คุณยุทธพงษ์ ศิริลักษณ์ XL
351 คุณจันจิรา ศิริลักษณ์ L
352 คุณสมเกียรติ ชื่นใจชน M
353 คุณพิษณุ เอี่ยมสนธิ M
354 คุณทีรยุทธ์ กองแสน 3XL
355 คุณประพันธ์ เหลืองทองนารา XL
356 คุณนรัตน์ สีสุกใส L
357 คุณลำแพน สีสุกใส 3XL
358 คุณยุทธนา ชุมพงษ์ XL
359 คุณสมเกียรติ เข็มภู่ทอง 3XL
360 คุณอาวุธ พรมมา XL
361 คุณนุชนาถ บุญเสือ M
362 คุณซุป มาดี 2XL
363 คุณทรงกริช คุณคำ XL
364 คุณชัยภัฏ เชื้อชวลิต 2XL
365 คุณธีรพงษ์ ธนเดโชพล M
366 คุณปาริฉัตร เบ้าชัย XS
367 คุณสาธิต นิ่มพิทักษ์พงศ์ XL
368 คุณมงคล XL
369 Steve crane M
370 คุณวิสันต์ มณีกรรณ์ XL
371 คุณดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล L
372 คุณวีระ ดีมั้น M
373 คุณสงคารม สิงหะ M
374 คุณสุพจน์ พันสด L
375 คุณกัลยา เทียมศร S
376 คุณอรววณ เจือจารย์ S
377 คุณสมบัติ ขุนทวี M
378 คุณอัมพาพัชร์ จันทร์กลิ่น S
379 คุณพงศกร จันทร์กลิ่น M
380 คุณสุวัฒน์ จันทา XL
381 ว่าที่ ร.ต.วิศณุพงษ์ เทียบพิมพ์ XL
382 คุณศรายุทธ ศรีศุภร L
383 คุณวศิน ปัญญาวุธตระกูล L
384 คุณสุทิตร์ บุญเรือง L
385 คุณจักรพันธ์ จันทราทิพยรักษ์ 3XL
386 คุณสมหวัง นาคสวัสดิ์ XL
387 คุณสุนทร จันทรมณี XL
388 คุณธีรเดช ถาวรศักดิ์ 2XL
389 คุณปองภพ เข็มพล XL
390 คุณสุพจน์ ศิริวงศ์ 2XL
391 คุณพัชณัท ภัคพบพบธัญ L
392 คุณสุขสรร ก๊กพิทักษ์ M
393 MR.MYINT ZAWOO M
394 คุณสันติ แก้วชูเชิด M
395 คุณพิษณุวัตร หอมวุฒิวงศ์ XL
396 คุณภคิน อังกูรเดชานนท์ M
397 คุณทิพวรรณ ฉุยฉาย M
398 คุณสุธิดา แก้วจาเครือ M
399 คุณณรินทร์ ศิริพงศ์ XL
400 คุณภาคภูมิ ปัญญาเครือ XL
401 คุณสุรศักดิ์ ชูส่งแสง XL
402 คุณเจริญชัย ไชยนันทน์ M
403 คุณพิศาล บุญลอย L
404 คุณมงคล อินทร์จันทร์ L
405 คุณกฤษณะ ภูมิรัตน์ L
406 คุณพงศ์เทพ ใจหวัง M
407 คุณพิชน ศรีนวลชัย XL
408 คุณนิวัฒน์ น้อยเนตร XL
409 คุณชัยวัฒน์ สุวรรณบริบูรณ์ XL
410 คุณไพโรจน์ สุมังเกษตร L
411 คุณศุภชัย เมษา L
412 คุณปรียาภรณ์ ก้อนวิมล XL
413 คุณปราณี สาระนันท์ L
414 คุณชัชพล แสงสี L
415 คุณสุรพล อนุสรณ์ M
416 คุณสุรศักดิ์ ใจรัก L
417 คุณปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์ L
418 คุณอภิรักษ์ พูลทจักร XL
419 คุณภูสิต อินทร์ ธนู XL
420 คุณวินัย บัวหิน S
421 คุณวีระยุทธ คุ้มสุวรรณ L
422 คุณอุทิศ บุญเกิด XL
423 คุณประเวช ปลัดเทศ M
424 คุณจันทนา บุญแท้ M
425 คุณโพธิ์ บุญแท้ 2XL
426 คุณชาตรี ทรัพย์มา L
427 คุณศราวุธ แสงเกตุ L
428 คุณไพรทูล ปั้นแสง M
429 คุณปัญญา มายา M
430 คุณสำเริง รอดสุข M
431 คุณพจนาถ ส่งประเสริฐ XL
432 คุณดั่น อินทะแสน XL
433 คุณเดชา สิทธิสุนทรพูน M
434 คุณวัชรพงษ์ ปั้นแสง M
435 คุณธีรภัทร์ ปั้นแสง M
436 คุณหยกแก้ว มายา S
437 ร.ต.ท.สมคิด ดีทอง 2XL
438 คุณบุญเตือน ทรัพย์มา M
439 คุณอรธีรา มายา M
440 คุณประทีป คงทิพย์ L
441 คุณรวย ดีนิล XL
442 คุณนวพร คงศิริ M
443 คุณภัทระ พิพัฒน์ตระกูล XL
444 คุณอาวุธ ดาด้วง M
445 คุณสุพจน์ ฟักอ่อน 2XL
446 คุณธานี สกุลณี M
447 คุณขจรศักดิ์ โรจน์สุนทรกิตติ L
448 คุณสมยศ วิสิพรรณ L
449 คุณดุษฎี แสนเสนา M
450 คุณดิเรก เย็นใจ L
451 พ.ท.ยงยุทธ เพ็ชรอำไพ M
452 คุณอานนท์ จันต่อม S
453 คุณชัยพัชร สุขนิตย์ 2XL
454 คุณกฤษณะพงศ์ สกุลเฮง M
455 คุณณราวดี รอดสิน S
456 คุณสันติ โทจำปา 3XL
457 คุณพิษณุพันธุ์ ภู่สวัสดิ์ L
458 คุณธีระพงศ์ แก้วทุย L
459 คุณวิทวัส อริยะสังวรวินัย L
460 คุณโกสินทร์ ศรีบุญมี L
461 คุณสิงหพันธ์ พุทธรักษ์ L
462 คุณสุนีย์ พุทธรักษ์ M
463 คุณสลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ M
464 คุณจุฬาลักษณ์ คำอินทร์ S
465 ร.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์ M
466 คุณสุรพล จีรพงษ์พันธ์ L
467 คุณไพศาล เผ่าเสรีพงษ์ L
468 คุณยงยุทธ รมมณีพิกุล L
469 คุณศิริเชาว์ คำคล้อย XL
470 Mr.Kent Jorgensen L
471 คุณธรรมรัตน์ แสงสีดา
472 คุณทองสุข มิตตัสสา M
473 คุณสิงหพันธ์ พุทธรักษ์ L
474 คุณสุนีย์ พุทธรักษ์ M
475 Mr.Ian Howchin XL
476 คุณรัฐการ บุญนวม XL
477 คุณกัมปนาท เลี่ยมสกุล XL
478 คุณปรภณ เดชะศิลารักษ์ S
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 07 ม.ค. 2017, 15:22, แก้ไขไปแล้ว 63 ครั้ง.

ภาพ Testrun ภาพเส้นทาง และการทดสอบเส้นทางโดย นักปั่นชาวพิษณุโลกทุกกลุ่ม นครไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:20

ภาพเส้นทาง และการทดสอบเส้นทางโดย นักปั่นชาวพิษณุโลกทุกกลุ่ม
นครไทยอำเภอเล็กๆที่ห่างไกล มีสิ่งดีที่จะอวดท่าน

8 มกราคม 2560 "ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย"
จากอนุสาวรีย์พ่อขุนศรีอิทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์ชาติไทย ถึง วนอุทยานแห่งขาติภูหินร่องกล้า 38 กิโลเมตร
ไม่โหดเหมือนอินทนนท์ ไม่ง่ายจนไร้เหงื่อ มีเนินให้หอบยาวๆ สนุกๆ ที่สำคัญ 10 กิโลเมตรสุดท้าย ไม่ชันมากนัก
เพียงแต่ขึ้นตลอดหยุดไม่ได่ หยุดเป็นใส่เกียร์จูง 27 พ.ย.59 เจ้าถิ่นนครไทย ต้อนรับคณะจากพิษณุโลก หนุ่มหล่อ สาวสวย สว. ทดสอบแล้วสนุกครับ ไม่ยาก แต่ก็ให้กินกันง่ายๆหรอกน่า มาทดสอบกับชาวนครไทย แล้วจะติดใจ "ใจเกินร้อยแน่นอน" ชาวนครไทยยินดีต้อนรับ

IMG_0053.JPG
IMG_0173.JPG

ดูภาพได้ตามลิงค์เลยครับ
https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%9B%E ... 1631286440

https://www.facebook.com/sanit.nakhonth ... 995&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set ... 409&type=1
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 29 พ.ย. 2016, 07:00, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:21

ด่วน!!!!
หางบัตรมีจับรางวัล
รางวัลใหญ่เป็นจักรยานเสือภูเขา ktm รุ่น ULTRA 5.65 มูลค่า 18,900 บาท
และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
Fast-New.jpg
15268033_1269465886429747_2532939830293387062_n.jpg

หมายเหตุ ภาพรถใช้ประกอบการประชาสัมพันธ์เท่านั้น ไม่ได้ถ่ายจากรถที่จะใช้จริง แต่เป็นรุ่นเดียวกัน
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 06 ธ.ค. 2016, 12:48, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย pp-mosso » 16 ต.ค. 2016, 11:22

เวลา ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

Male

1. 404 คุณมงคล อินทร์จันทร์ 1:21:56 -
2. 470 Kent Jorgensen 1:22:19 +23
3. 180 Mr.dominique Poussin 1:27:39 +5:46
4. 286 คุณเกรียงไกร กุลวิบูลย์ 1:28:35 +6:38
5. 287 คุณอภิวัฒน์ นาแสวง 1:29:25 +7:29
6. 9 คุณศรัณย์ เหมะ 1:31:51 +9:57
7. 345 คุณวุฒิรงค์ จันสร้อย 1:32:55 +11:00
8. 140 คุณจรัล งูนิ่ม 1:35:44 +13:48
9. 47 คุณฤชากร มีช้าง 1:36:23 +14:37
10. 10 คุณกานต์ ทิพกร 1:36:39 +14:46
11. 79 คุณอนามัย รอดทองดี 1:39:26 +8:21
12. 444 คุณอาวุธ ดาด้วง 1:42:13 +20:28
13. 43 คุณณัฎฐพล บุตรโพธิ์ 1:44:16 +22:31
14. 2 คุณพอเจตน์ เดือนแจ่ม 1:44:43 +25:00
15. 71 คุณสาคร แก้วบัวรมย์ 1:45:57 +24:12
398 คุณสุธิดา แก้วจาเครือ 1:46:57
288 คุณธนพงษ์ สมควร 1:47:05
16. 105 คุณสมชาญ ภักดีโต 1:47:05 +25:11
17. 353 คุณพิษณุ เอี่ยมสนธิ 1:47:06 +25:24
18. 402 คุณเจริญชัย ไชยนันทน์ 1:47:25 +25:32
19. 403 คุณพิศาล บุญลอย 1:49:07 +27:13
20. 62 คุณสัจจา สัจจหทยาศรม 1:49:46 +28:41
21. 489 อนุชิต ศรีสามยอด 1:50:57 +29:51
22. 66 คุณเฉลิมพล วันชัย 1:51:37 +29:40
23. 3 คุณวีระชาติ ฟูคำมี 1:51:59 +32:17
24. 492 บพิตร คำมูล 1:52:31 +30:51
25. 400 คุณภาคภูมิ ปัญญาเครือ 1:52:41 +30:50
26. 341 คุณชินดนัย ดอกไม้ทอง 1:52:42 +34:08
27. 296 คุณศิรวิชญ์ ปานานนท์ 1:53:33 +33:51
28. 64 คุณสิทธิพร สันวิจิตร 1:53:58 +34:16
29. 392 คุณสุขสรร ก๊กพิทักษ์ 1:54:15 +34:18
30. 119 คุณไพโรจน์ กมลเสถียร 1:55:25 +36:27
31. 92 คุณสุรชัย เวชกุล 1:55:34 +34:28
32. 135 คุณสุวัฒน์ วิชาชู 1:55:35 +33:53
33. 294 คุณปองพล โภคาทรัพย์ 1:57:02 +37:25
34. 321 จ.ส.อ.มิตร 1:57:40 +35:44
35. 183 คุณนัฐวุฒิ ปัญญา 1:58:39 +42:10
36. 295 คุณปิติพล โภคาทรัพย์ 1:59:26 +39:50
37. 182 คุณธนาคาร น้อยจันทร์ 2:00:25 +43:55
38. 52 คุณยุทธพร พูลทวี 2:01:36 +40:40
39. 450 คุณดิเรก เย็นใจ 2:01:37 +39:48
40. 482 สมปอง เขียวแก้ว 2:01:42 +39:47
41. 65 คุณสุรพงศ์ สันวิจิตร 2:02:19 +42:35
42. 181 คุณอิศณรงค์ คณาวิมล 2:02:53 +46:24
43. 495 สุเทพ สีกนทน 2:03:08 +47:26
44. 25 คุณประชากร สอนสกุล 2:03:33 +42:31
45. 90 คุณนิธิภัทร เอี่ยมตระกูล 2:03:58 +42:10
46. 325 อนุชาติ ภูมี 2:04:16 +42:29
47. 493 สุพรรณ ถิ่นสูงเนิน 2:04:38 +46:40
48. 27 คุณชาตรี ไกรเกษ 2:05:42 +44:36
49. 159 คุณสงกรานต์ นาคพรม 2:05:49 +47:18
50. 447 คุณขจรศักดิ์ โรจน์สุนทรกิตติ 2:06:29 +44:45
51. 342 คุณวรยุทธ พิเคราะห์ 2:06:37 +46:57
52. 465 ร.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ชำนาญณรงค์ 2:06:37 +44:55
53. 333 คุณธีระวัฒน์ สิทธิวงศ์ 2:06:46 +47:05
54. 468 ยงยุทธ รมมณีพิกุล 2:07:46 +46:01
55. 59 คุณธีรัตต์ นิไทรโยค 2:07:47 +46:43
56. 469 ศิริเชาว์ คำคล้อย 2:08:17 +46:34
57. 67 คุณปิยพงษ์ จันทร์ดี 2:08:38 +47:41
58. 471 ธรรมรัตน์ แสงสีดา 2:10:28 +48:42
59. 88 ร.ต.อ.ศานิจ บุญศิริ 2:10:30 +48:59
60. 56 คุณณัฐพงศ์ กันคำ 2:11:21 +50:25
61. 123 คุณจิ๋ว จันทร์กัน 2:12:31 +51:22
62. 124 คุณอนุชาติ อุนะพำนัก 2:12:35 +50:56
63. 449 คุณดุษฎี แสนเสนา 2:14:28 +53:13
64. 254 คุณอาเธอร์ พอลลอค 2:15:37 +53:59
65. 1 พ.อ.สุพน เภาด้วง 2:15:44 +53:53
66. 157 คุณบุญเลิศ พะลัง 2:15:45 +58:28
67. 108 คุณอนุวัฒน์ ยอดจันทร์ 2:17:02 +55:15
68. 401 คุณสุรศักดิ์ ชูส่งแสง 2:17:21 +55:28
69. 250 คุณสายชล ประสิทธิธัญการ 2:17:42 +55:54
70. 332 คุณนิรัดร์ พิริยะประไพรพันธุ์ 2:18:30 +56:40
71. 76 คุณพยม บุญภัคดี 2:18:37 +57:02
72. 240 คุณวิชัย กัลยากิติกุล 2:19:14 +58:26
73. 427 คุณศราวุธ แสงเกตุ 2:19:31 +59:31
74. 344 คุณไกร ยิ้มแสง 2:19:57 +58:42
75. 213 คุณชะเอียน ยาโต 2:20:36 +1:01:48
76. 467 ไพศาล เผ่าเสรีพงษ์ 2:20:53 +59:10
77. 171 คุณบวรพจน์ รัตนาประภาพันธุ์ 2:21:04 +59:08
78. 466 สุรพล จีรพงษ์พันธ์ 2:21:55 +1:00:11
267 คุณนิพนธ์ บุตรทา 2:23:56
79. 211 คุณรชาวัตร ยาโต 2:24:00 +1:05:20
280 คุณสัญญพงศ์ ฟองฤทธิ์ถิรายุ 2:24:08
80. 414 คุณธัชพล แสงสี 2:24:13 +1:04:00
81. 415 คุณสุรพล หาญอนุสรณ์ 2:24:25 +1:03:05
82. 430 คุณสำเริง รอดสุข 2:25:07 +1:06:00
83. 488 ศุภกร ด้วงนาค 2:25:10 +1:04:32
84. 394 คุณสันติ แก้วชูเชิด 2:25:27 +1:06:10
85. 360 คุณอาวุธ พรมมา 2:25:46 +1:04:17
46 คุณธวัชชัย พงษ์รักษ์ 2:26:08
86. 94 คุณพรชัย อ่อนสำลี 2:26:14 +1:09:09
490 อำนวย กกกนทา 2:26:54
87. 252 คุณมานะ พูลศรี 2:27:00 +55:55
231 คุณสุรศักดิ์ ชาดี 2:27:42
232 คุณสำเรือง ชัยเดช 2:27:57
88. 235 คุณสุริยา ล่องแซง 2:27:58 +1:07:09
89. 110 คุณยุทธภูมิ พิทยาโยภาส 2:28:02 +1:06:15
90. 176 คุณสิทธิเดช กุลทอง 2:28:13 +1:07:04
386 คุณสมหวัง นาคสวัสดิ์ 2:28:18
91. 142 คุณจเร บัวหลวง 2:28:28 +1:09:30
92. 121 คุณอภิชาติ วงษ์เรือง 2:28:59 +1:11:52
93. 60 คุณรณสักก์ จุลปโมข 2:30:11 +1:09:10
94. 74 คุณอภิเชษฐ พฤกษกุลทล 2:31:14 +1:09:12
95. 99 คุณวีระพล รอดมณี 2:32:20 +1:11:17
96. 308 พ.ต.ต.กิตติ ผึ้งสีใส 2:32:33 +1:13:07
97. 78 คุณสุริยกมล สีสกล 2:33:40 +1:12:10
98. 120 คุณวิสุทธิ์ ประพฤติ 2:35:07 +1:16:08
99. 317 จ่าเอกจีรนันท์ ทองน้อย 2:35:11 +1:15:34
100. 395 คุณพิษณุวัตร หอมวุฒิวงศ์ 2:35:20 +1:13:46
101. 337 คุณปิยะศักดิ์ ไทยโกษา 2:35:32 +1:15:52
102. 437 ร.ต.ท.สมคิด ดีทอง 2:35:44 +1:16:40
103. 405 คุณกฤษณะ ภูมิรัตน์ 2:36:06 +1:18:57
104. 476 ภูษิิต พรมทอง 2:36:36 +1:14:55
315 คุณภูกิจทัช สกุลศุภรัตน์ 2:36:58
105. 320 คุณพีระพันธุ์ พร้อมพวก 2:37:31 +1:15:41
106. 451 พ.ท.ยงยุทธ เพ็ชรอำไพ 2:37:33 +1:15:40
107. 318 Mr.tony Annmargrett 2:38:38 +1:16:46
108. 443 คุณภัทระ พิพัฒน์ตระกูล 2:38:48 +1:17:20
109. 35 คุณฉลอง จันทร์ดี 2:39:52 +1:21:39
110. 100 คุณสามารถ เม้ากำเนิด 2:40:18 +1:19:02
111. 37 คุณทวีศักดิ์ ต้อยน้อย 2:40:22 +1:20:41
112. 210 คุณอัครพล พันโสดา 2:40:30 +1:21:41
113. 323 จ.ส.อ.มานพ หนูจ่าแสง 2:40:33 +1:20:55
114. 352 คุณสมเกียรติ ชื่นใจชน 2:40:44 +1:19:15
115. 73 คุณสนใจ เนินเพิ่มพิสุทธิ์ 2:41:23 +1:20:16
116. 372 คุณวีระ ดีมั้น 2:42:01 +1:22:10
117. 393 Mr.myint Zawoo 2:42:01 +1:22:11
118. 350 คุณยุทธพงษ์ ศิริลักษณ์ 2:42:23 +1:20:46
119. 201 คุณสมนึก พุ่มแก้ว 2:43:42 +1:22:14
120. 58 คุณสมโภชน์ ทับเปลี่ยน 2:44:09 +1:23:01
121. 247 คุณจิรันธนิน สุดตา 2:44:10 +1:22:23
122. 205 คุณสามารถ จีงวานิช 2:46:15 +1:30:32
123. 68 คุณกิติกูล พิสุทธิโสภณ 2:46:26 +1:24:52
124. 425 คุณโพธิ์ บุญแท้ 2:46:46 +1:25:11
125. 109 คุณสมชาย จำเนียรสุขสกุล 2:48:10 +1:26:24
126. 207 คุณทรงวุฒิ ผ่องจิตร 2:48:37 +1:29:53
127. 98 คุณสุเมธ ปรีชาญาณ 2:48:38 +1:27:10
128. 55 คุณสิทธิชัย อ้นเกตุ 2:48:58 +1:28:45
129. 11 คุณณัฐรัตน์ วศินวรรธนะ 2:49:02 +1:27:28
130. 319 พต.อ.สุชาติ หนองหารพิทักษ์ 2:50:59 +1:29:05
131. 23 คุณปริญญา อนุสนธิ์ 2:51:18 +1:30:16
132. 499 ปรภณ เดชะศิลารักษ์ 2:51:42 +1:34:45
133. 238 คุณศิริ หาญชนะวงษ์ 2:52:07 +1:31:10
134. 233 คุณวิทู เนตรนี 2:52:17 +1:31:30
135. 241 คุณยุทธเสณีย์ ชุมพล 2:52:18 +1:31:34
136. 382 คุณศรายุทธ ศรีศุภร 2:54:21 +1:32:29
137. 434 คุณวัชรพงษ์ ปั้นแสง 2:54:34 +1:35:49
138. 411 คุณศุภชัย เมษา 2:54:53 +1:34:41
139. 264 คุณเดชณรงค์ แสนโคตร 2:57:11 +1:39:59
140. 203 คุณชาญเดช เชิญตระกูล 2:57:13 +1:39:48
141. 261 คุณทองสาน สมทอง 2:58:12 +1:41:02
142. 388 คุณธีรเดช ถาวรศักดิ์ 2:58:19 +1:38:23
143. 313 คุณศุภกร ตันเฮง 2:59:20 +1:38:03
144. 143 คุณสัญญา อุปราช 2:59:48 +1:38:14
145. 216 คุณพรเทพ สมัยสมบัติ 2:59:57 +1:41:59
146. 301 คุณพัลลพ ทิพย์เจริญ 2:59:58 +1:40:17
147. 259 คุณบุญชอบ สิทธิ 3:01:35 +1:44:13
148. 21 คุณเทอดพงษ์ แจ้งใจ 3:02:34 +1:45:37
149. 497 กิตติชาญ จันทร์โสดา 3:02:39 +1:41:24
150. 14 คุณสมศักดิ์ มีวงษ์สม 3:03:22 +1:46:23
151. 306 คุณภิเศก ศักดิ์เพ็ชร 3:03:23 +1:46:13
152. 17 คุณบุญเชิด แจ้งใจ 3:03:25 +1:46:28
153. 340 คุณฉัตรชัย ถิ่นเครือจีน 3:03:40 +1:43:59
154. 202 คุณสมเกียรติ หุ่นทอง 3:04:05 +1:45:40
155. 12 คุณวราวุธ ลองคำ 3:04:07 +1:44:26
156. 484 ศิริพงศ์ มุ่งมงคลธนินร์ 3:04:39 +1:47:17
157. 208 คุณธีระศักดิ์ ผ่องจิตร 3:04:46 +1:45:59
158. 38 คุณเสกสิทธิ์ นุ่มฤทธิ์ 3:04:51 +1:46:19
159. 57 คุณพงษ์เทพ พิพัฒน์ศาสตร์ 3:04:58 +1:45:48
160. 26 คุณสนอง ทวีกูล 3:05:00 +1:44:02
161. 389 คุณปองภพ เข็มพล 3:05:17 +1:45:27
162. 480 จักร์กรี อุดมศรี 3:06:58 +1:49:38
163. 330 คุณธีรศักดิ์ ทิพยปิ่นวงค์ 3:07:12 +1:45:21
164. 279 คุณวิระ บุตรดีวงศ์ 3:07:12 +1:49:57
165. 293 คุณจำรัฒร พรมมาศ 3:07:29 +1:50:05
166. 84 คุณประมาณ พรมคง 3:07:45 +1:51:06
167. 237 คุณประชา คุตจำเนียร 3:08:05 +1:49:41
168. 422 คุณอุทิศ บุญเกิด 3:08:28 +1:48:39
169. 169 คุณปรีดี ดิษร 3:08:38 +1:49:15
170. 347 คุณสุวัฒน์ ชัยพิทักษ์สุข 3:09:38 +1:48:07
171. 481 ชวลิต อำนาจพิชิตไพรี 3:09:43 +1:52:34
172. 457 คุณพิษณุพันธุ์ ภู่สวัสดิ์ 3:10:07 +1:48:30
173. 433 คุณเดชา สิทธิสุนทรพูน 3:10:56 +1:51:50
174. 130 คุณปิยะมิตร เพชรไพศาล 3:11:59 +1:52:18
175. 428 คุณไพรทูล ปั้นแสง 3:12:07 +1:53:01
176. 343 คุณอดุลย์ จำปาทอง 3:12:14 +1:53:42
177. 500 เสกสรร ฉัตรตระกูล 3:12:14 +1:50:35
178. 324 คุณเรวัตร ประเสริฐศักดิ์ 3:13:30 +1:53:14
179. 36 คุณบุญลือ วุ้นเชื้อ 3:13:44 +1:55:50
180. 328 คุณทรงวุฒิ ภานุไพศาล 3:13:48 +1:56:28
181. 63 คุณยงค์ สมอดี 3:14:06 +1:52:54
182. 453 คุณชัยพัชร สุขนิตย์ 3:14:55 +2:02:01
183. 149 คุณพิบูล โฉมอุปฮาด 3:15:50 +1:58:57
184. 168 คุณณัฐพงษ์ รอดเมือง 3:15:59 +1:58:55
185. 178 คุณปรีชา ฉวีทอง 3:16:00 +1:58:07
186. 173 คุณนักรบ ศิริพละ 3:16:07 +1:56:24
187. 307 ร.ต.อนุกูล หลวงภักดิ์ 3:16:22 +1:55:03
188. 309 คุณพงษ์ศักดิ์ กุลชาติ 3:16:35 +2:03:41
189. 454 คุณกฤษณะพงศ์ สกุลเฮง 3:17:19 +1:58:38
190. 158 คุณคำพัน วันเลื่อน 3:17:20 +2:00:05
191. 24 คุณเสน่ห์ ขันทะสิกรรม 3:17:36 +1:59:07
192. 163 คุณภัทราทร สุพงศ์ภิญโญ 3:17:50 +2:01:40
193. 34 คุณสมคิด สุวรรณวงศ์ 3:17:53 +1:59:23
194. 303 คุณพัสกร นัยเนตร 3:18:01 +1:58:41
195. 432 คุณดั่น อินทะแสน 3:19:10 +2:00:04
196. 387 คุณสุนทร จันทรมณี 3:19:11 +1:59:15
197. 199 คุณธำรงศักด์ บุญเรือง 3:19:49 +1:48:43
198. 346 คุณต่อศักดิ์ สุวรรณลาภา 3:20:12 +1:58:51
199. 29 คุณเจริญ กัลปพฤกษ์ 3:20:30 +2:02:03
200. 236 คุณเสวรวิทย์ ยอดสง่า 3:21:24 +2:02:45
201. 477 ประทีป เนตรสุวรรณ 3:21:36 +2:00:33
202. 390 คุณสุพจน์ ศิริวงศ์ 3:21:45 +2:01:49
203. 276 คุณชาญชัย ดำรงค์พงศ์สวัสดิ์ 3:21:51 +2:00:25
204. 146 คุณวีระยุทธ สังข์เมือง 3:22:05 +2:05:23
205. 33 คุณสังเวียน ขอนทอง 3:22:36 +2:04:56
206. 206 คุณณัฐวุฒิ จึงวานิช 3:22:43 +2:05:49
207. 338 คุณนที บางยิ้ม 3:23:13 +2:04:40
208. 151 คุณพนิต จันทร์เที่ยง 3:25:31 +2:04:50
209. 272 จ.ส.อ.จรัส มีสมบัติเลิศ 3:25:37 +2:08:29
210. 255 คุณวงศ์พิชัย ขาวผ่อง 3:25:52 +2:09:16
211. 270 คุณสุวัฒน์ อ่อนบุญมา 3:26:08 +2:08:47
212. 355 คุณประพันธ์ เหลืองทองนารา 3:26:20 +2:04:52
213. 285 คุณสายัญ มาตยาคุณ 3:27:47 +2:08:08
214. 426 คุณชาตรี ทรัพย์มา 3:28:17 +2:09:10
215. 6 คุณพิเชษฐ์ พงษ์มณี 3:28:34 +2:10:41
216. 117 คุณเชษฐา ประวาสุข 3:28:58 +2:11:57
217. 429 คุณปัญญา มายา 3:30:22 +2:11:37
218. 494 สมบูรณ์ สิทธิศรีจันทร 3:30:42 +2:09:05
219. 16 คุณเสน่ห์ โพธิ์กระจ่าง 3:31:03 +2:14:04
220. 435 คุณธีรภัทร์ ปั้นแสง 3:31:16 +2:12:43
221. 192 คุณสมคิด เผือกเจริญ 3:32:33 +2:13:14
222. 336 คุณบัณฑิต โพธิดก 3:32:51 +2:01:45
223. 381 ว่าที่ ร.ต.วิศณุพงษ์ เทียบพิมพ์ 3:32:58 +2:11:06
224. 373 คุณสงคารม สิงหะ 3:33:13 +2:13:22
225. 107 คุณอดิเทพ ทองคำพงษ์ 3:34:16 +2:12:47
226. 185 คุณเจริญ สิงห์โต 3:34:51 +2:13:52
227. 15 คุณวันชัย แข็งงาน 3:35:21 +2:18:38
228. 144 คุณชัยอนุชิต ม่วงน้อยเจริญ 3:35:33 +2:18:44
229. 274 คุณชัชวาล สุขสุจริตกุล 3:36:16 +2:19:35
230. 40 จ.ส.อ.ทนงศักดิ์ สนสาย 3:36:48 +2:18:17
231. 148 คุณโยคิน เปี้ยทา 3:36:48 +2:20:02
232. 421 คุณวีระยุทธ คุ้มสุวรรณ 3:37:53 +2:16:39
233. 217 คุณสมหมาย แก้วเขียวเหลือง 3:39:18 +2:22:12
234. 218 คุณนคร แย้มเสาธง 3:39:45 +2:22:39
235. 246 คุณอภินันท์ ก้านหมากกลาง 3:39:45 +2:22:40
236. 212 คุณชาตรี พลเยี่ยม 3:39:54 +2:20:04
237. 219 คุณสุรเทพ ไฉไลพานิช 3:40:21 +2:23:18
238. 359 คุณสมเกียรติ เข็มภู่ทอง 3:41:02 +2:19:27
239. 215 คุณธงชัย โตประเสริฐ 3:41:11 +2:22:44
240. 446 คุณธานี สกุลณี 3:41:40 +2:24:27
241. 423 คุณประเวช ปลัดเทศ 3:41:55 +2:20:41
242. 399 คุณณรินทร์ ศิริพงศ์สวรรค์ 3:43:02 +2:21:13
243. 258 คุณอุทัย พระคุณ 3:43:07 +2:26:03
244. 374 คุณสุพจน์ พันสด 3:43:28 +2:23:27
245. 54 คุณเจตต์ อินตลาดชุม 3:44:52 +2:25:15
246. 452 คุณอานนท์ จันต่อม 3:47:33 +2:29:00
384 คุณสุทิตร์ บุญเรือง 3:48:41
247. 456 คุณสันติ โทจำปา 3:50:36 +2:19:30
248. 322 คุณสุวิทย์ ดอกเกี๋ยง 3:57:46 +2:39:16
249. 145 คุณมงคล ทองนรินทร์ 4:00:21 +2:43:11
250. 61 คุณภาณุมาศ คล้ายแท้ 4:00:36 +2:39:37
251. 335 คุณอัคนี ศุขโรจน์ 4:01:06 +2:39:14
252. 461 สิงหพันธ์ พุทธรักษ์ 4:01:43 +2:40:25
253. 448 คุณสมยศ วิสิพรรณ 4:02:26 +2:45:37
254. 314 คุณสุนทร ใหม่บุตรดา 4:02:43 +2:41:35
255. 312 คุณณัฎฐชัย อักษรดิษฐ 4:05:33 +2:44:21
256. 18 คุณสมพร เกษรนวล 4:05:41 +2:48:42
257. 156 อ.โกวิท แดงทองดี 4:09:14 +2:48:34
258. 97 คุณประจักษ์ ทักษณา 4:14:10 +2:55:28
259. 115 คุณสาโรจน์ จ่าชวด 4:16:11 +2:55:16
260. 150 คุณวิทยา เฮงมีชัย 4:16:34 +2:59:49
261. 161 คุณสุทัศน์ นวลน้อม 4:22:42 +3:06:54
262. 116 คุณสุปัญญา กิจประเทือง 4:22:50 +3:01:54
263. 147 คุณธนโชติ จันทร์ธรรม 4:23:31 +3:06:45
264. 152 คุณพิรุณ โฉมอุปฮาด 4:23:43 +3:06:58
265. 354 คุณทีรยุทธ์ กองแสน 4:26:01 +3:04:24
266. 408 คุณนิวัฒน์ น้อยเนตร 4:27:38 +3:06:27
267. 167 รต.ท.สมนึก รอดเมือง 4:34:09 +3:17:08

CP1
1. 128 คุณกิตติ นิ่งน้อย 37:13 -
2. 406 คุณพงศ์เทพ ใจหวัง 37:14 +1
5. 214 คุณวศินภัทร์ วัฒนศิริโสภณ 37:23 +9
4. 137 จ.ส.อ.อนุกูล เล็กประเสริฐ 37:23 +9
19. 369 Mr.steve Crane 40:57 +12:55
45. 28 คุณนรินทร์ โพธิ์ไกร 44:29 +17:23
74. 256 จ.ส.อ.สิรวิชญ์ สุขสา 47:06 +9:52
152. 114 คุณสมคิด ไชยดีศรีประพันธ์ 56:57 +33:46
153. 101 ร.ต.ท.บุญเทียน ศรีชมภู 56:59 +33:48
165. 81 คุณนัฏฐวุฒิ หาญแก้ว 58:23 +34:54
199. 175 ร.ต.นิรุตน์ พวงทอง 1:06:11 +40:15
202. 230 คุณต่อศักดิ์ เจี้ยงเพชร 1:06:21 +42:56
208. 290 คุณสุวนัย แสงราช 1:08:04 +39:38
263. 4 คุณสมชาย สาตร์กลิ่น 1:19:11 +54:54
274. 189 คุณแป๊ด ด่อนจันทร์ 1:32:41 +1:09:22
275. 190 ด.ช.จิรายุ หาญแก้ว 1:32:45 +1:09:26
276. 316 คุณยุทธภูมิ วิจารณ์พล 1:32:55 +1:09:37
239 คุณจรรยา พาที 2:03:37
234 คุณสนอง แสงสุรินทร์ 2:03:37
Start
- 498 ปาระสิทธิ์ แก่นท้าว - -
- 445 คุณสุพจน์ ฟักอ่อน - -

Female

1. 397 คุณทิพวรรณ ฉุยฉาย 1:44:15 -
2. 496 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ 1:56:21 +12:05
3. 177 พญ.สุรีย์ ต้นทีปธรรม 1:57:59 +14:12
331 คุณสรารัตน์ ทรงเจริญ 2:00:50
4. 366 คุณปาริฉัตร เบ้าชัย 2:04:44 +25:20
5. 263 คุณจิรารัตน์ นามมูลน้อย 2:22:11 +42:38
6. 278 คุณนิตยา บุตรดีวงศ์ 2:22:11 +42:42
262 คุณพีรนุช สมทอง 2:22:15
7. 265 คุณรินทร์ดา แสนโคตร 2:22:16 +42:40
257 คุณประทานพร อนุชน 2:22:21
8. 269 คุณวิไลวรรณ อ่อนบุญมา 2:22:22 +42:49
413 คุณปราณี สาระนันท์ 2:23:05
412 คุณปรียาภรณ์ ก้อนวิมล 2:23:22
277 คุณสมพร มีสมบัติเลิศ 2:23:41
9. 483 ประมวล สังยวน 2:24:37 +45:08
194 คุณพิมล ภูเขาทอง 2:24:46
305 คุณรัตนา เมฆนันทไพศิฐ 2:24:59
10. 251 คุณรุ่งนิพา ประสิทธิธัญการ 2:27:00 +33:34
11. 193 คุณราตรี เผือกเจริญ 2:27:09 +45:27
12. 195 คุณมณีรัตน์ ชนะเดช 2:27:10 +45:29
13. 243 คุณพรทนา กันเอ้ยสืบ 2:27:10 +45:27
14. 266 คุณธนพร ธรรมบุตรธนูกิต 2:37:38 +44:12
15. 91 คุณธัญญลักษณ์ อยู่รับ 2:38:00 +55:24
16. 396 คุณภคิน อังกูรเดชานนท์ 2:38:59 +55:26
17. 479 เสาวณีย์ อุดมศรี 2:40:33 +1:00:51
18. 311 คุณทองดำ ไชยวงศ์ 2:43:23 +49:57
19. 329 คุณพรรณพิลาศ กล่อมจันทร์ 2:45:55 +1:06:14
20. 304 คุณจุฬานุช พึ่งอ่อน 2:46:31 +1:04:51
21. 222 คุณสุดารัตน์ รอดเทศ 2:49:42 +1:06:08
22. 5 คุณสุกัญญา ขันสังข์ 2:50:32 +1:15:18
23. 485 สาลินี ศรีวิชา 2:51:29 +1:12:02
24. 371 คุณดวงพร พูลสวัสดิ์กิติกูล 2:53:12 +1:11:01
25. 95 คุณรัตนา อ่อนสำลี 2:55:42 +1:15:59
26. 260 คุณทองหลาง สิทธิ 2:58:50 +1:19:11
27. 186 คุณสุธนี สิงห์โต 3:05:53 +1:22:32
28. 478 เปรมฤทัย มุนนี 3:09:42 +1:30:12
89 คุณมนัสนันท์ สวัสดิ์ธรรม 3:10:24
29. 439 คุณอรธีรา มายา 3:11:36 +1:30:10
30. 75 คุณจิราพร รอดทองดี 3:17:48 +1:24:23
31. 275 คุณธนิดา ปัจจัยยัง 3:18:39 +1:35:09
32. 30 คุณสุมาลี นารอด 3:19:27 +1:38:31
33. 351 คุณจันจิรา ศิริลักษณ์ 3:19:30 +1:35:39
34. 391 คุณพัชณัท ภัคพบพบธัญ 3:19:45 +1:37:29
35. 200 คุณระวิวรรณ บุญเรือง 3:19:51 +1:26:25
36. 417 คุณปิยกานต์ พงษ์พิสุทธินันท์ 3:20:02 +1:37:47
37. 349 คุณวาสนา ศิริลักษณ์ 3:22:24 +1:38:34
38. 455 คุณณราวดี รอดสิน 3:24:53 +1:44:00
39. 438 คุณบุญเตือน ทรัพย์มา 3:28:20 +1:47:13
40. 198 คุณปทิตตา แสนจักร์ 3:28:42 +1:47:01
41. 436 คุณหยกแก้ว มายา 3:30:35 +1:49:27
42. 273 คุณวิลาวัณย์ สิริบุตรวงศ์ 3:32:12 +1:48:44
43. 209 คุณยุพา สีแพง 3:34:42 +1:51:10
44. 138 คุณธวัลรัตน์ มีเมตตา 3:38:55 +1:45:29
45. 118 คุณธีรา ธรรมวาสี 3:42:30 +2:03:09
46. 491 นฤมล นึ่งแจ่ม 3:57:43 +2:13:44
47. 462 สุนีย์ พุทธรักษ์ 4:03:11 +2:19:32
48. 179 คุณนิตยา ฉวีทอง 4:04:55 +2:26:46
49. 80 คุณอัมพร หาญแก้ว 4:06:36 +2:24:49
50. 113 คุณปิ่นกานต์ ไหลวัฒนา 4:08:49 +2:29:19
51. 155 คุณศรีรัตน์ ศรีเมือง 4:09:14 +2:26:14
52. 160 คุณภัครดา คงศรีไพล 4:12:23 +2:29:23
53. 424 คุณจันทนา บุญแท้ 4:25:18 +2:41:23
54. 139 คุณรุ่งทิพย์ อ่อนอ้าย 4:26:01 +2:32:35
55. 102 คุณนันทพา ศรีชมภู 4:27:00 +2:33:34
CP1
1. 463 สลิลทิพย์ อินทร์จันทร์ 37:13 -
2. 136 คุณปิยะธิดา เฉลิมสุข 37:13 +0
48. 49 คุณธัญนันท์ อาสว่าง 1:29:26 +1:04:08
Start
- 87 คุณรักษา อยู่เกตุ - -


1. 472 3:13:39 -

ผู้ที่ทำเวลา ลำดับที่ 1 และ ลำดับ 2 ครับ
S__20824225.jpg
S__20824226.jpg


supporter-2.jpg
แก้ไขล่าสุดโดย pp-mosso เมื่อ 11 ม.ค. 2017, 11:17, แก้ไขไปแล้ว 10 ครั้ง.

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย wakin » 16 ต.ค. 2016, 18:36

รอรายละเอียด
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย noom_ninja650 » 17 ต.ค. 2016, 09:16

ขออนุญาติฝากบริการครับ
Taxi4you
บริการบรรทุกจักรยาน ปั่นทริป ปั่นเที่ยว มีถุงใส่ล้อ ถุงคลุมเบาะ ผ้าคลุมแฮนด์
เฟสบุ๊ค : Taxi4you
โทร : 0863723324
จ.ส.อ.ภาคย์พรหม รอดทอง ( หนุ่ม )
ไลน์ : 0863723324
ขอบคุณครับ
ตั้งใจแต่ยังไปไม่ถึงRe: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย wakin » 02 พ.ย. 2016, 15:48

จัดทั้งทีมีรุ่นแข่งขันด้วยครับเพื่อความสนุกและความกระตือรือล้นในการอยากมาจะได้มีทั้งขาแรงและขาใหม่เหมือนอย่างผู้จัดพิษณุโลกคลาสสิค แบ่งใจเกินร้อยและรุ่นแข่งขัน
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: ปั่นพิชิตภูหินร่องกล้า ตามหาซากุระเมืองไทย

โพสต์ โดย chatchawanTERM » 02 พ.ย. 2016, 19:24

เส้นทางสวยๆ....ไม่พลาดแน่นอนครับ :mrgreen:โพสต์ โดย tim.manee » 05 พ.ย. 2016, 22:48

ทางปั่นชันมากมั๊ยคะ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 17 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน