Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516 » อาทิตย์ 17 ม.ค. 2016

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 15:01

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเชียงใหม่ - ลำพูน และชาวจักรยานจังหวัดเชียงใหม่


ขอเชิญร่วมแข่งขันจักรยาน
โครงการปั่นจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมสุขภาพ
ณ ห้างสรรพสินค้า Promenada ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่


รายการ “ Tour de Chiang Mai 1st ”
ตูร์ เดอ เชียงใหม่


วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ ห้างสรรพสินค้า Promenada


วัตถุประสงค์ขอบการจัดงาน
๑. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้จักรยานมาเป็นสื่อในการส่งเสริม
๒. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการใช้จักรยาน ซึ่งจะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนในสังคมรู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำให้ห่างไกลยาเสพติด
๓. เพื่อเป็นการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยงาน และองค์กร ตลอดจนบริษัทห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่
๔. เพื่อนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเป็นค่าบริหารจัดการของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ และ
๕. รายได้อีกส่วนหนึ่งจะมอบให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ในจังหวัดเชียงใหม่
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 24 ธ.ค. 2015, 20:59, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 16:43

รายละเอียดเรื่องการแข่งขัน

กรุณาอ่านให้ชัดเจนนะครับ

ประเภทการแข่งขัน

๑. ประเภทเสือหมอบชาย ( Road Bike Male ) แบ่งรุ่นการแข่งขัน เป็น ๗ รุ่น ดังนี้

A รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ( Road Bike Under 18 Year Male )
B รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ( Road Bike Open Male )
C รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย ( Road Bike 30 - 39 Year Male )
D รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย ( Road Bike 40 - 49 Year Male )
E รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย ( Road Bike 50 - 59 Year Male )
F รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย ( Road Bike Above 60 Year Male )
G รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไปชาย ( Road Bike Above 85 Kg. Male )

๒. ประเภทเสือหมอบหญิง ( Road Bike Female ) แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็น ๒ รุ่น ดังนี้
H รุ่นทั่วไป หญิง ( Road Bike Open Female )
I รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ( Road Bike Above 35 Year Female )

๓. ประเภทเสือภูเขาชาย ( MTB ) แบ่งรุ่นการแข่งขัน ๑๐ รุ่น ดังนี้
J รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ชาย ( MTB Under 18 Year Male )
K รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ( MTB Open Male )
L รุ่นอายุ 30 - 34 ปี ชาย ( MTB 30 – 34 Year Male )
M รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย ( MTB 35 – 39 Year Male )
N รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย ( MTB 40 – 44 Year Male )
O รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย ( MTB 45 – 49 Year Male )
P รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย ( MTB 50 – 54 Year Male )
Q รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย ( MTB 55 – 59 Year Male )
R รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย ( MTB Above 60 Year Male )
S รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป ชาย ( MTB Above 85 Kg. Male )

๔. ประเภทเสือภูเขาหญิง ( MTB Female ) แบ่งรุ่นการแข่งขัน ๓ รุ่น ดังนี้
T รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีหญิง ( MTB Under 18 Year Female )
U รุ่นทั่วไป หญิง ( MTB Open Female )
V รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ( MTB Above 35 Year Female )

๕. ประเภทท่องเที่ยว ( Tour )


ถ้วยรางวัล


- ผู้ชนะเลิศของแต่ละรุ่น จะได้รับถ้วยเกียรติยศที่มีคุณค่าสำหรับนักปั่น ( เป็นของใครนั้นกำลังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณา )
- ผู้เข้าเส้นชัย อันดับที่ 2 – 5 ได้รับถ้วยรางวัลตามลำดับ
- ถ้วยรางวัลสำหรับเจ้าความเร็ว และเจ้าภูเขาทุกรุ่น


ของที่ระลึก

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมแข่งขัน 1,000 ท่านแรก จะได้รับเสื้อจักรยานอย่างดี ท่านละ 1 ตัว พร้อมของที่ระลึก

ตัวอย่างของที่ระลึก
- ถ้วยรางวัล อยู่ในช่วงออกแบบสรรหา
- เสื้อที่ระลึก อยู่ในช่วงออกแบบกรุณารอ
- เหรียญที่ระลึก อยู่ในช่วงรอการอนุญาต
กรุณาอดใจรอสักระยะ


ค่าลงทะเบียน
- ค่าลงทะเบียน 500 บาท

สนใจเข้าร่วมแข่งขัน


- เริ่มลงทะเบียนทางเว็บ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 ม.ค.2559 เวลา 24.00 น.
- ผู้สมัครล่วงหน้า และผู้ที่จะสมัครหน้างาน ลงทะเบียนพร้อมรับเบอร์ได้
ในวันที่ 16 ม.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00
ณ บริเวณลานจอดรถห้าง PROMENADA เท่านั้น

- วันงานวันที่ 17 ม.ค. 2559 ไม่มีการรับสมัครหน้างาน
- ทำการปล่อยตัว จะเริ่มเวลา 7.00 น.จะทำการโรริ่งจากห้าง PROMENADA ไปตามเส้นทางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ จนถึงบริษัท SCG เพื่อให้พ้นเขตการจราจรที่อาจเกิดอันตรายได้ กรรมการจะทำการปล่อยตัวเป็นรุ่น ระยะห่างกันรุ่นละ 3 - 5 นาที อยู่ในดุจพินิจกรรมการตัดสิ้น หากท่านใดไม่ทำการโรริ่งจากห้าง PROMENADA ไม่ได้รับการเช็คจะถือว่าไม่ได้ร่วมทำการแข่งขัน กรรมการจะทำการเช็คก่อนปล่อยตัวอีกครั้ง หากไม่ได้ทำการเช็ค ณ ห้าง PROMENADA จะถือว่าผิดกติกาจะไม่ได้รับการบันทึกว่าเข้าร่วมแข่งขัน

โดยโอนเงินไปที่บัญชี
- บัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาประตูช้างเผือก
ชื่อบัญชี สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 390 - 4 - 55540 - 0
หลักจากโอนแล้วขอความกรุณาโพสต์สลิปแจ้งไปที่ไลน์ ID : piak4495


สิ่งอำนวยความสะดวก

- ที่พักจะทำการขอที่พักกางเต้นท์ที่เทศบาลตำบลท่าศาลา ใกล้บริเวณจัดงาน
- อาหารเช้า – เที่ยง พร้อมน้ำดื่ม และน้ำ ขนมตามจุดที่กำหนดของการแข่งขัน


กติกาการแข่งขัน

ใช้กติกาสากลครับ
- เสือหมอบ ห้ามใส่แอร์โรบาร์
- เสือภูเขา โชคหรือตะเกียบก็ได้ ขนาดยางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว ขนาดล้อไม่จำกัด จานหน้าไม่จำกัด กรณีที่ต้องการทดสอบไม่หวังผลการแข่งขันจะไม่จำกัดครับ ใช้ได้ ยางเล็กยางน้อยได้หมด


การประทวง
- ต้องยืนประทวงภายหลังที่เข้าเส้นชัยแล้วไม่ต่ำกว่า .30 ชม. ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด การตัดสินจะมีตัวแทนสมาคมจักรยานมาร่วมเป็นสักขีพยาน 2 ท่าน
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 24 ธ.ค. 2015, 21:02, แก้ไขไปแล้ว 10 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 16:44

แผนที่เส้นทางการแข่งขัน

40 - 1.jpg


122 Km..jpg
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 15 ม.ค. 2016, 22:57, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 16:45

สนใจสมัครได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

http://goo.gl/forms/1mhZuxniDR

ขั้นตอนการกรอก
1.เลือกประเภทที่ต้องการลงแข่งขัน แล้วเช็ครุ่นที่ต้องการลงแข่งขัน
2.กรอก ชื่อ - นามสกุล
3.กรอก สังกัดทีม จังหวัด
4.เลือกขนาดของไซด์เสื้อที่ต้องการ
5.กรอกหมายเลขโทรศัพย์
6.เช็คสถานะการโอนเงิน เมื่อโอนเงินแล้ว ให้โพสต์สลิปที่หน้ากระทู้ หรือไลน์บอกที่ ID Line : piak4495
หรือโพสต์สลิปที่หน้าเฟดนี้เท่านั้น

https://web.facebook.com/%E0%B8%8A%E0%B ... 996346222/
ขอบคุณครับ
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 24 ธ.ค. 2015, 06:21, แก้ไขไปแล้ว 12 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 16:45

สรุปรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประเภทเสือหมอบ

๑. ประเภทเสือหมอบชาย ( Road Bike Male ) แบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้

A รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย ( Road Bike Under 18 Year Male )
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 A - 01 ภัทรพล อะปินะ เชียงใหม่ S 088 2523014 ค้างชำระ
2 A - 02 นาย ธนพงษ์ สุภาชาติ เชียงใหม่ M 083 0886912 ค้างชำระ
3 A - 03 ณัฐภูมิ ปันชัย เชียงใหม่ M 087 5757769 ค้างชำระ
4 A - 04 นาย กลวิทย์ ใจรักษ์ เคหะทีม L 093 2343202 ค้างชำระ
5 A - 05 สหัสวรรษ ธิปั๋น life and living bike net phayao S 080-1297009 ค้างชำระ
6 A - 06 เด็กชายชุติพนธ์ ศิริมาลีวัฒนา ซอยตันหรรษา M 081 4841082 ค้างชำระ
7 A - 07 นาย พีรวิทย์ อินหอม S 094-6349198 ค้างชำระ

B รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ( Road Bike Open Male )
ลำดับที่ No ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 B - 01 นายธนดล เสถียรชัยภักดิ์ เสือต้นยาง-สารภี L 099 2957976 ค้างชำระ
2 B - 02 นายพูนทรัพย์ ลำพูน TDC Teendoi Cycling Club M 099 5397891 ค้างชำระ
3 B - 03 นายวิภูชิต สิริเขมาภรณ์ S 086 4208420 ค้างชำระ
4 B - 04 นายศุภการ ศรีแกวงศ์ Teendoi cycling M 082 7629252 ค้างชำระ
5 B - 05 นายเจษฎา ยุกตะบุตร ปั่นลืมเมีย L 086 7309075 ค้างชำระ
6 B - 06 นายกวีวิชย์ ไชยแก้ว ปั่นลืมเมีย S 087 6879629 ค้างชำระ
7 B - 07 นายรัตวิศิษฏ์ ศรีวิชัย L 091 0711001 ค้างชำระ
8 B - 08 นายสรรเสริญ พึ่งจิตต์ประไพ M 083 5646969 ค้างชำระ
9 B - 09 นายณัฐพล นำเสนาพล เชียงใหม่ L 084 4800080 ค้างชำระ
10 B - 10 นายเพิ่ม มงคลสวัสดิ์ อิสระ 2XL 090 3199401 ค้างชำระ
11 B - 11 นายธีรศานติ์ บุญอุประ อิสระ M ค้างชำระ
12 B - 12 นายทินภัทร ศรีสวัสดิ์ StoneBike Cycling Club M 083 5159752 ค้างชำระ
13 B - 13 Mr.Alex Destribois CCVSA M 858536886 ค้างชำระ
14 B - 14 นายกตัญญู คำโพธิ์ S 089-8547039 ชำระเงินแล้ว
15 B - 15 นายกวีวิชย์ ไชยแก้ว ปั่นลืมเมีย S 087-6879629 ค้างชำระ
16 B - 16 ปิยะพงษ์ กองอินทร์ M 097-9377501 ค้างชำระ
17 B - 17 นาย ศุภพงศ์ เชียรวิชัย หมาเห่า cycling club เชียงใหม่ L 089-1381060 ค้างชำระ
18 B - 18 นายมรกต อินทเสน ASSAWIN Chiangmai XL ชำระเงินแล้ว
19 B - 19 สถาปนา โยธา เพื่อนปั่น M 086 - 1842737 ค้างชำระ

C รุ่นอายุ 30 – 39 ปี ชาย ( Road Bike 30 - 39 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 C - 01 ว่าที่ร้อยตรีรัชพงษ์ คำธิตา BP Cycling M 958951535 ค้างชำระ
2 C - 02 คมสัน การบัญชี Vitamilk vanilla residence chiangmai L 087-3048319 ค้างชำระ
3 C - 03 วัชรพงษ์ วงค์มะโน ลำพูน M 835786567 ค้างชำระ
4 C - 04 นพดล ภิรมย์ เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์)เชียงใหม่ XL 866586606 ค้างชำระ
5 C - 05 อำนาจ งามจริง ปั่นละฮา จังหวัดเชียงใหม่ L 089-7577717 ค้างชำระ
6 C - 06 นายสกลภัทร ราชาตัน HEDLOM Cycling Lampang XL 896334781 ค้างชำระ
7 C - 07 จีรพันธุ์ จันทร์ศรี S 816039925 ค้างชำระ
8 C - 08 นรวัฒน์ กุณามา - M ชำระแล้ว
9 C - 09 อนุวัฒน์ ขัตทจักร์ เสือเหมืองแก้ว เชียงใหม่ M 995618821 ค้างชำระ
10 C - 10 Dylan Hartmann Soitan Hansaa, Chiang Mai S 949416652 ค้างชำระ
11 C - 11 ธนกฤต แก้วชมภู ปั่นลืมเมีย M 817642174 ค้างชำระ
12 C - 12 เอกสิทธิ์ เขยกลาง mhahao cycling club L 840454647 ค้างชำระ
13 C - 13 กิตติพงษ์ อินทนิน 1000Tripnight ride M 909149923 ค้างชำระ
14 C - 14 ไกรฤกษ์ จันทร์พรหม ปั่น กิน เที่ยว เชียงใหม่ M 811798247 ค้างชำระ
15 C - 15 กฤศ ทองนันไชย L 817064783 ค้างชำระ
16 C - 16 จารุวัตร จองสิทธิ์ ซอยตัน XS 894333434 ค้างชำระ
17 C - 17 ภานุเมศวร์ ถิ่นภาบาง ทีมพะเยา M 918586762 ค้างชำระ
18 C - 18 เกรียงไกร โพธิวงศ์ INJUSTICE CLUB สมุทรปราการ S 089-2669333 ค้างชำระ
19 C - 19 ธีระพงษ์ สุภาษิต เชียงใหม่ L 861840254 ค้างชำระ
20 C - 20 จีรพันธุ์ จันทร์ศรี M 816039925 ชำระเงินแล้ว
21 C - 21 กฤษณ์ กิจระการ กองกีด เชียงใหม่ M 835155505 ค้างชำระ
22 C - 22 เจษฎา นาตะโย JK LPN M 871179594 ค้างชำระ
23 C - 23 นายสถาพร ศรีสวรรยา บ้านธิ M 841507852 ค้างชำระ
24 C - 24 นายณัฐพงษ์ ถาติด XL 861815317 ค้างชำระ
25 C - 25 ธีรกุล เกตุแก้ว XL 096-5564451 ค้างชำระ
26 C - 26 David lorault I.S.E M 097-9300340 ชำระเงินแล้ว
27 C - 27 Frederic Diacre I.S.E M ชำระเงินแล้ว
28 C - 28 นายวัชรักษ์ สุขเกษม เชียงใหม่ L 086-9106059 ค้างชำระ
29 C - 29 ธนกฤต แก้วชมภู ปั่นลืมเมีย M 081-7642174 ค้างชำระ
30 C - 30 วัชรพงษ์ วงค์มะโน ฮาน่า L 835786567 ชำระเงินแล้ว
31 C - 31 ตะวัน ดาวลับเมฆ Vitamilk - Vanilla Residence XS082-3921516 ค้างชำระ
32 C - 32 ปิยะพงษ์ มหานาม - L 088-414514 ค้างชำระ
33 C - 33 นาย สรรญศิริ มีหลีสวัสดิ์ morningtigers M 089-9500701 ชำระเงินแล้ว
34 C - 34 วัชรา โพธิยอด อิสระ ลำพูน M 084-5038502 ค้างชำระ
35 C - 35 นายวสันต์ จอมศักดิ์ ท่าศาลา L 086-1943162 ค้างชำระ
36 C - 36 นายพีระศักดิ์ พรหมศรี ซอยตันหรรษา M 086 9163005 ค้างชำระ
37 C - 37 กฤตชัย จินณะแก้ว Fuck ALone L 820341174 ชำระเงินแล้ว
38 C - 38 พร้อมบุญ บุญสม Fuck ALone L 098-9096799 ค้างชำระ
39 C - 39 นายชายชัย ทาสุธะ 605 CooLDown เชียงใหม่ XL 098-7467965 ค้างชำระ
40 C - 40 นายธีระศักดิ์ คำทอง 605 CooLDonw เชียงใหม่ XL 098-7467965 ค้างชำระ
41 C - 41 นายปกรณ์ จันทรางกูร 605 CoolDown เชียงใหม่ L 098-7467965 ค้างชำระ
42 C - 42 วรวุฒิ เทียนหล่อ หวานเย็น พิษณุโลก ค้างชำระ

D รุ่นอายุ 40 – 49 ปี ชาย ( Road Bike 40 - 49 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 D - 01 นาย ไสว ศรีสวัสดิ์เพ็ญ ทีมสุดซอยเชียงใหม่ M 086-6547217 ค้างชำระ
2 D - 02 David Vilches Nadales Nuad Boran - Pura Vida Cycling Team M 983514987 ชำระแล้ว
3 D - 03 Anupob Taerpairach M 897556357 ค้างชำระ
4 D - 04 สมชาย ไฝเครือ คันทรีโฮม ลำพูน 3XL 812310184 ค้างชำระ
5 D - 05 เสรี สันป่าแก้ว เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์)จ.เชียงใหม่ L รอโอน
6 D - 06 พีรพงศ์ ปัญศิริ สิงห์ เชียงใหม่ L 841516466 ค้างชำระ
7 D - 07 สิทธิพร นันทขว้าง lazy cycling club XL 821861464 ค้างชำระ
8 D - 08 อมรเทพ วรรณประสาท ECT M 818186796 ค้างชำระ
9 D - 09 นายเพียรชัย ดุมดก เสือเมืองปง พะเยา S 819513239 ค้างชำระ
10 D - 10 รุจรวิศร์ นาดี เห็ดลม ลำปาง M 081-8842279 ค้างชำระ
11 D - 11 เวธิต สุนทรญาติ แพร่ M 818838858 ค้างชำระ
12 D - 12 ชรินทร์ ชัยเลิศ ห้วยทราย เชียงใหม่ L 811635026 ค้างชำระ
13 D - 13 นายสุรชัย สุปินชมภู อิสละ L 093-1858847 ค้างชำระ
14 D - 14 สุรทิน ธีระวิทยานุกุล ปั่นลืมเมีย L 089-2669299 ค้างชำระ
15 D - 15 Reino Andersen PI Copenhagen L 613027561 ชำระเงินแล้ว
16 D - 16 โฆสิต ภูมี กองกำลังผาเมือง L 085 - 2363041 ค้างชำระ
17 D - 17 นายสุรชัย สุปินชมภู ASSAWIN Chiangmai L ค้างชำระ
18 D - 18 สังเวียน ธิปั๋น พะเยาไบค์คลับ XL 080-1297009 ค้างชำระ
19 D - 19 นายธีรวัณณ์ อนุจารกุล L 089-9532097 ชำระเงินแล้ว
20 D - 20 นายธีรวัฒน์ ลิมปิผลไพบูลย์ ซอยตันหรรษา M 081 4841082 ค้างชำระ
21 D - 21 นายสุมิตร เตชะสุขสันติ์ ซอยตันหรรษา L ค้างชำระ
22 D - 22 นายทรงกุล ศิริวรกุล Bike 99 แพร่ S ชำระเงินแล้ว
23 D - 23 กฤษฎาต์ ตุลสงวนกิจ Lampang RoadRunner S 888040008 ชำระเงินแล้ว

E รุ่นอายุ 50 – 59 ปี ชาย ( Road Bike 50 - 59 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 E - 01 สนิท ผัดเวียง ลุ่มน้ำฝาง L 882677881 ค้างชำระ
2 E - 02 กำธร สมปาน เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์)เชียงใหม่ M 866586606 ค้างชำระ
3 E - 03 วิชัย หงส์ใส เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์)เชียงใหม่ M 866586606 ค้างชำระ
4 E - 04 Saree Maneechot PEA BC S 964100153 ค้างชำระ
5 E - 05 นายอนุกุล ธะกุลนา ไม่สังกัด-เชียงใหม่ M 081-8849979 ค้างชำระ
6 E - 06 สืบสกุล กสิณธรรมคุณ พระราม 9 soitan bkk L 901164562 ค้างชำระ
7 E - 07 นายปัจจุบัน คันธา บ้านป่าป้อง M 089-5525811 ค้างชำระ
8 E - 08 นายวีระชัย อินต๊ะก้อน บ้านป่าป้อง M ค้างชำระ
9 E - 09 นายภูวนาถ สายตา บ้านป่าป้อง M 089-5525811 ค้างชำระ
10 E - 10 นายนิวัต ตรีรัตน์ พะเยา S 089-5551640 ค้างชำระ
11 E - 11 นายอนุกุล ธะกุลนา เชียงใหม่ M 081-8849979 ค้างชำระ
12 E - 12 นายสุรัตน์ ทานำ ยอดอัสวิน L 084-9484506 ค้างชำระ
13 E - 13 นายสิทธิพันธ์ ใจแก้ว PEA N1 M ค้างชำระ
14 E - 14 นายณรงค์ คำรินทร์ PEA N1 M ค้างชำระ
15 E - 15 ณรงค์ จาตุรพจน์ เชียงใหม่ L 819525262 ค้างชำระ
16 E - 16 นพรุจ อุ่นตระกูล สลัดคุณหน่อง M 084-6171133 ค้างชำระ
17 E - 17 นายโอภาส ผลาฤทธิ์ Happy Bike Chiangmai M ชำระแล้ว
18 E - 18 พันเอกเดชชาตอ คชอัมพล กองกำลังผาเมือง M 097 - 2310996 ค้างชำระ
19 E - 19 โกวิท สุขประเสริฐ อิสระ ลำพูน L 087-1721800 ค้างชำระ
20 E - 20 นายสุรัตน์ ทานำ ASSAWIN Chiangmai L ค้างชำระ
21 E - 21 นายอนุกูล ธะกุลนา ASSAWIN Chiangmai M ค้างชำระ
22 E - 22 สืบสกุล กสิณธรมมคุณ soitan - rama9 L 090-1164562 ชำระเงินแล้ว
23 E - 23 ณรงค์ กองมณี ทรายคำลำพูน M 086-1907722 ค้างชำระ
24 E - 24 พ.ต.ท.พัชรพงษ์ อัครเมธากุล ตง พัชรพงษ์ เชียงใหม่ XS 095-6924949 ค้างชำระ

F รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย ( Road Bike Above 60 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 F - 01 นายจรัญ รัตนศรี เสือสันป่าตอง M 081-289-2051 ค้างชำระ
2 F - 02 นายบุุุญมี คำปัน เชียงใหม่ L 811806057 ค้างชำระ
3 F - 03 นายสมศักดิ์. อินทะไชย เชียงใหม่ XL 894309304 ค้างชำระ
4 F - 04 นายสุริยะ เหรียญประยูร บ้านป่าป้อง M 089-5525811 ค้างชำระ
5 F - 05 นายจรัส ทองบุญ ทีมแม่ฮ่องสอน M 081 2872980 ชำระเงินแล้ว
6 F - 06 นายปราโมทย์ ประสิทธิ์ ธนาคารออมสิน ภาค 8 เชียงใหม่ S 082-7657546 ค้างชำระ
7 F - 07 นายโรมชัย ใจวงค์ ท่าศาลา L 089-6321052 ค้างชำระ


G รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไปชาย ( Road Bike Above 85 Kg. Male )

ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 G - 01 นายนิพนธ์ กันทาใจ เชียงใหม่ 2XL 894321734 ค้างชำระ
2 G - 02 saksakul Boonprasarn SudSoi Thailand XL 085-7214114 ค้างชำระ
3 G - 03 RANIT CHUREPOOL XL ค้างชำระ
4 G - 04 นุรักษ์ จันทรากุลศิริ สุพรรณบุรี 3XL 818235211 ค้างชำระ
5 G - 05 พิเชฐ สวัสดิ์ตระกูล เชียงใหม่ 2XL 897010322 ค้างชำระ
6 G - 06 ยุทธนา คงเฉลิมวัฒน์ ปั่นลืมเมีย เชียงใหม่ L 894302020 ค้างชำระ
7 G - 07 กิตติภพ ใจรินทร์ BCC Brothers Cycling Club 2XL 818966531 ค้างชำระ
8 G - 08 ภูริวัฒน์ ดวงพัฒน์ S-Team Chiang mai XL 083-569-2365 ค้างชำระ
9 G - 09 ชินดนัย ชื่นใจชน PTTEP S1 Cycling 4XL 898580846 ชำระเงินแล้ว
10 G - 10 นาย ภุชงค์ จักรแก้ว เสือดอยคำ เชียงใหม่ XL 092-2689699 ค้างชำระ
11 G - 11 กิตติภพ ใจรินทร์ BCC Brothers Cycling Club 2XL 081-8966531 ค้างชำระ
12 G - 12 นายพิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ XL 081-8829460 ค้างชำระ
13 G - 13 นายณัฐพล ผดุงเจริญ เสือสันป่าตอง L 081-0242765 ค้างชำระ
14 G - 14 อภิลักษณ์ แสงทรัพย์ อิลุมินาไต่ XL 086-6561066 ค้างชำระ
15 G - 15 นายณัฐพล ผดุงเจริญ สันป่าตอง เชียงใหม่ L ค้างชำระ
16 G - 16 ณัฏฐพัชร ลิ่มประเสริฐ ลำพูน XL 081-4300196 ชำระเงินแล้ว

๒. ประเภทเสือหมอบหญิง ( Road Bike Female ) แบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้
H รุ่นทั่วไป หญิง ( Road Bike Open Female )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 H - 01 ปัทมาพร พิทยาปรีชานนท์ 1000Tripnight ride S 865414600 ค้างชำระ
2 H - 02 น.ส.ธัญญารัตน์ บุญก๋า เชียงใหม่ L 085-1257700 ค้างชำระ
3 H - 03 อัมพรรณ์ จุปะมัดถา ECT ChiangMai S 089-7565298 ค้างชำระ
4 H - 04 น.ส.ดาริกา สุวรรณมงคล น่องป้อม M 081-033-222 ค้างชำระ
5 H - 05 น.ส.นารีรัตน์ กาบคำ ท่าศาลา S 086-1943162 ค้างชำระ
6 H - 06 นางสาวอาภาภัทร ศิริมาลีวัฒนา ซอยตันหรรษา XS 081 4841082 ค้างชำระ
7 H - 07 นางสาวดวงกมล คิดสม ซอยตันหรรษา XS 081 4841082 ค้างชำระ
8 H - 08 ส.ต.ต.หญิง กฤติกา ศิลาพัฒน์ จักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ S 873905160 ค้างชำระ

I รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ( Road Bike Above 35 Year Female )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 I - 01 มยุรี ไม้แดง อิสระ S 086-2760308 ค้างชำระ
2 I - 02 นางสาวธนพร เหมือนปิ๋ว Networkcnx.com L 081-5842753 ชำระเงินแล้ว
3 I - 03 สุจิตรา ไชยวงศา ทรายคำลำพูน L 086-1907722 ค้างชำระ

สรุปรายชื่อผู้เข้าแข่งขันประเภทเสือภูเขา ( MTB )

๓. ประเภทเสือภูเขาชาย ( MTB Male) แบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้
J รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปี ชาย ( MTB Under 18 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 J - 01 นาย อานันท์ ยามะสัก เสือสันป่าตอง S 614092567 ค้างชำระ
2 J - 02 โชติมันต์ แก้วยศ XL 900168508 ค้างชำระ
3 J - 03 นายกฤษติพงษ์ โพธิ์ป้อม อิสระ S 087-3119949 ชำระเงินแล้ว
4 J - 04 นาย จักรพงษ์ เปียคำ อิสระ L 063-2292072 ค้างชำระ

K รุ่นทั่วไป (Open) ชาย ( MTB Open Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 K - 01 นาย กอบชัย อริยจักร์ M 888061754 ค้างชำระ
2 K - 02 นาย กัณพงศ์ แสนยศ TCC เชียงใหม่ M 087-5799051 ค้างชำระ
3 K - 03 นาย อนุสรณ์ บุตรมูล TCC เชียงใหม่ S 858677891 ค้างชำระ
4 K - 04 ธนาชาต ยะตั๋น อาร์มไบค์ดอยสุเทพทีม M 993935669 ค้างชำระ
5 K - 05 ว่าที่ ร.ตธีรวัฒน์ สารเงิน อาร์มไบค์ ดอยสุเทพ M 838636684 ค้างชำระ

L รุ่นอายุ 30 - 34 ปี ชาย ( MTB 30 – 34 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 L - 01 ริเริ่ม ศรีวรรณะ ชมวิวดอยสุเทพ M 817847592 ค้างชำระ
2 L - 02 อนุวัตร พจน์พรพิทักษ์ 40 BIKE L 863035598 ค้างชำระ
3 L - 03 นายเชิดพงษ์ เกทุมะ L 811670890 ค้างชำระ
4 L - 04 นายไกรสร เลาหชนะกูร BBL Phrae Team M 625915329 ชำระเงินแล้ว
5 L - 05 ศุภพงษ์ ขัติสาร L 084-046-6775 ค้างชำระ
6 L - 06 นฤบวร ภิรมย์พลัด ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา S 089-9986533 ค้างชำระ
7 L - 07 วราวุธ มานะการ XL 061-8436363 ค้างชำระ
8 L - 08 นายอนุพงษ์ จอมกันท์ เสือสันกำแพง เชียงใหม่ M 813870385 ค้างชำระ
9 L - 09 อรรถวุฒิ โพธิพฤกษ์ ทรายคำ ลำพูน M 086-1907722 ค้างชำระ

M รุ่นอายุ 35 - 39 ปี ชาย ( MTB 35 – 39 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 M - 01 สิทธิพงศ์ เหมสรา เสือสันทราย L 822119775 ค้างชำระ
2 M - 02 สิทธิพงศ์ เหมสรา สันทราย L 822119775 ค้างชำระ
3 M - 03 นาย วีระพงษ์ อินทะพงศ์ MTB ป่าซาง ลำพูน M ค้างชำระ
4 M - 04 นาย ธวัชชัย. แสนยศ TCC เชียงใหม่ L 086-1978539 ค้างชำระ
5 M - 05 นาย ธวัชชัย. แสนยศ TCC เชียงใหม่ L 086-1978539 ค้างชำระ
6 M - 06 นาย ธวัชชัย แสนยศ TCC เชียงใหม่ L 861978539 ค้างชำระ
7 M - 07 อนุสรณ์ อินทะชัย TCCเชียงใหม่ L 866590050 ค้างชำระ
8 M - 08 นฤบวร ภิรมย์พลัด ชมรมจักรยานมหาวิทยาลัยพะเยา S ค้างชำระ
9 M - 09 พิศาล บุญลอย หวานเย็น พิษณุโลก XL ชำระเงินแล้ว
10 M - 10 Pradit Suan-arun - S 859106007 ค้างชำระ

N รุ่นอายุ 40 - 44 ปี ชาย ( MTB 40 – 44 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 N - 01 ขัตติย คล่องอักขระ คอสไบค์ L 818852513 ค้างชำระ
2 N - 02 วิรุณ มิยะยม กู่ช้าง ลำพูน L 817468603 ค้างชำระ
3 N - 03 นายเสรี ประไพร์ เสือ CM เชียงใหม่ L 086 7824628 ค้างชำระ
4 N - 04 Luke Macann Prem international school L 083-5654902 ค้างชำระ
5 N - 05 นายกฤษณะ ภูมิรัตน์ เสือแม่ฮ่องสอน L 087-1817711 ค้างชำระ
6 N - 06 นายสรพงษ์ วงษ์อินทร์ เสือสันป่าตอง S 086-1889476 ค้างชำระ
7 N - 07 ศรายุทธ เกิดผล ธนาคารออมสินภาค8 L 088-2520409 ชำระเงินแล้ว
8 N - 08 นายสรพงษ์ วงษ์อินทร์ สันป่าตอง เชียงใหม่ S ค้างชำระ
9 N - 09 นายอาทิตย์ ทำสวน SALA TEAM M 899531910 ค้างชำระ
10 N - 10 นายอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล อิสระเชียงใหม่ L 080-4983993 ค้างชำระ

O รุ่นอายุ 45 - 49 ปี ชาย ( MTB 45 – 49 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 O - 01 ด.ต.สมบัติ บุญอินทร์ เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์) XS 866586606 ค้างชำระ
2 O - 02 นายพัฒ กันธวัฒนะ เสือสันกำแพง M 819938483 ค้างชำระ
3 O - 03 ไชยพร ทะนูญวงศ์ ชมรมจักรยานเจ้าพ่อกู้ช้างลำพูน L 898557606 ค้างชำระ
4 O - 04 นายกฤตพล ลำจวน PEA N1 XL 816713861 ค้างชำระ
5 O - 05

P รุ่นอายุ 50 - 54 ปี ชาย ( MTB 50 – 54 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 P - 01 ธนา พรหมทอง เสือต้นยาง(หัวขัวแก็งค์)เชียงใหม่ M 866586606 รอโอน
2 P - 02 Saree Maneechot PEA BC S 964100153 ค้างชำระ
3 P - 03 นายมงคล เจริญ อิสระ จ.ลำพูน XL 083-2090662 ค้างชำระ
4 P - 04 อนุชาติ ตันพงษ์ TC 2XL 861171853 ค้างชำระ
5 P - 05 นายไกร เพลิดเพลิน PEA N1 M 899991124 ค้างชำระ
6 P - 06 นายพิชัย บุญเป็ง PEA N1 L 895558757 ค้างชำระ
7 P - 07 นายเสกสิทธิ์ วงศ์คุณ PEA N1 L 812876084 ค้างชำระ
8 P - 08 นายนพพร พันธุวัฒน์ PEA N1 L 818827889 ค้างชำระ
9 P - 09 นายชาติชาย กลางชัย เชียงใหม่ XL 081-7644847 ค้างชำระ
10 P - 10 นายธนาธร กรรเชียง PEA N1 S 861901419 ค้างชำระ
11 P - 11 นายบุญยัง ภูคำใบ ลำปาง M 082-1958971 ค้างชำระ
12 P - 12 นาย วีระพันธ์ ใจรักษ์ เคหะทีม M 086-1168000 ค้างชำระ
13 P - 13 เตรียม จุปะมัดถา ECT ChiangMai L 083-9456981 ชำระเงินแล้ว
14 P - 14 นายเจริญ ปัญญาพรหม คุ้มเสือ SPN การไฟฟ้า S 086-1903032 ค้างชำระ

Q รุ่นอายุ 55 - 59 ปี ชาย ( MTB 55 – 59 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 Q - 1 นายสิทธิพร ทาปัน ชมรมสันมะโกจังหวัดลำพูน XL 948326849 ค้างชำระ
2 Q - 2 นายมนต์ชัย ไชยวงศ์ PEA N1 L 898532472 ค้างชำระ
3 Q - 3 นายจำเนียร คำใส ทีมแม่ฮ่องสอน M 084 9494107 ชำระเงินแล้ว
4 Q - 4 นายภูวนาถ สายตา ชมรมจักรยานบ้านป่าป้อง M 089-5525811 ค้างชำระ
5 Q - 5 นายทนง อินต๊ะโดด อาร์มไบค์ดอยสุเทพ M 085-0323345 ค้างชำระ
6 Q - 6 นายนิตย์ นามวงค์ คุ้มเสือ SPN การไฟฟ้า S 089-2656125 ค้างชำระ
7 Q - 7 สมพงษ์ วุฒิเฟย sara team S 089-4353940 ค้างชำระ

R รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ชาย ( MTB Above 60 Year Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 R - 01 การูณ มานะการ TC เชียงใหม่ L 819511989 ค้างชำระ
2 R - 02 นายอำนวย เดชวงศ์ญา PEA N1 S 897562100 ค้างชำระ
3 R - 03 นายสุทิน วงศ์สวัสดิ์ PEA N1 L 818858555 ค้างชำระ
4 R - 04 นายสมโภช เลาประสพวัฒนา PEA N1 M ค้างชำระ
5 R - 05 นายสุชาติ สุบินมิตร อาร์มไบค์ดอยสุเทพ M 086-9165239 ค้างชำระ
6 R - 06 พ.ต.อ.ไพศาล คชทรัพย์ ส่วนบุคคล XL 085-2138888 ชำระเงินแล้ว

S รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ขึ้นไป ชาย ( MTB Above 85 Kg. Male )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 S - 01 วุฒิพงษ์ ไวมุงคุณ XL 891035477 ค้างชำระ
2 S - 02 พัชรวัฒน์ ยังสวัสดิ์ 2XL 869851864 ค้างชำระ
3 S - 03 อรรถพล อ่วมจันทร์ 2XL 914792328 ค้างชำระ
4 S - 04 พัชรวัฒน์ ยังสวัสดิ์ เชียงใหม่ 2XL 086-9851864 ค้างชำระ
5 S - 05 เมธวิน มีสุวรรณ ชมรมมุสลิมบ้านดอน 2XL 081-9060232 ค้างชำระ
6 S - 06 นายวุฒิชัย ไชยชนะชมภู ท่าศาลา XL 091-0691097 ค้างชำระ
7 S - 07 นายอัศวิน กิญ็ง ์Networkcnx.com 2XL 089-8531105 ชำระเงินแล้ว
8 S - 08 สุรพงษ์ สมมะโน ทรายคำลำพูน 2XL 086-1907722 ค้างชำระ

๔. ประเภทเสือภูเขาหญิง ( MTB Female ) แบ่งรุ่นการแข่งขันดังนี้
T รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีหญิง ( MTB Under 18 Year Female )


U รุ่นทั่วไป หญิง ( MTB Open Female )

V รุ่นอายุ 35 ปีขึ้นไป หญิง ( MTB Above 35 Year Female )
ลำดับที่ No. ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 V - 01 ปูริดา วงศ์ไฝ คอสไบค์ S 818852513 ชำระเงินแล้ว
2 V - 02 สุภาพร จันทรเทพ FF Cycling M 947508899 ค้างชำระ
3 V - 03 นางทิพากร ภูคำใบ ลำปาง S 085-7087918 ชำระแล้ว
4 V - 04 อรรถพล อ่วมจันทร์ 2XL 091-4792328 ค้างชำระ
5 V - 05 อารี วงศ์สวย ชมรมนักปั่นเพื่อสุขภาพสวนดอก M 897005991 ค้างชำระ

หมายเหตุ สถานะการโอนเงินอาจไม่ตรง ท่านสามารถนำสลิปไปยืนยันการโอนได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัครวันที่ 16 ม.ค.2559
ณ ห้าง PROMENADA เวลา 10.00 - 20.00 น.
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 15 ม.ค. 2016, 23:23, แก้ไขไปแล้ว 11 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 31 ต.ค. 2015, 16:46

ประเภทปั่นใจเกินร้อย ระยะทาง 40 กม.
ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล สังกัด เสื้อ โทร สถานะ
1 นางสาลี่ สุขเอม Bicycle City นครสวรรค์ M ค้างชำระ
2 สิทธิพงศ์ เหมสรา เสือสันทราย L 822119775 ชำระแล้ว
3 ชัชวาลย์ ใจแดง ทีมอัศวิน เชียงใหม่ M 839426354 ค้างชำระ
4 นาถลดา ชัยอชรายุ (Srisuda Numat) สายปั่นเมืองมรดกโลก สุโขทัย S 861999902 ค้างชำระ
5 รำพู พรวิไล สารภี เชียงใหม่ M 843780967 ค้างชำระ
6 กษฤณา กุลศิริ สารภี เชียงใหม่ M 843780968 ค้างชำระ
7 ยศพัทธ์ ชินสวัสดิ์ สารภี เชียงใหม่ L 843780968 ค้างชำระ
8 ธนพงษ์ ไลยยางกูล อิสระ ประจวบคีรีขันธ์ 2XL 843780967 ค้างชำระ
9 นายศตคุณ ยาวิราศ เชียงใหม่ M 899503190 ค้างชำระ
10 พิสิศักดิ์ ศรีวะโสภณ สารภี เชียงใหม่ M 843780967 ค้างชำระ
11 จันทร์ศรี ยาอินตา ปั่นเอาม่วน M 081-6819787 ค้างชำระ
12 ผ่องศรี วรศิลป ปั่นเอาม่วน M 089-5525828 ค้างชำระ
13 นายนิพนธ์ กันทาใจ เชียงใหม่ 2XL 894321734 ค้างชำระ
14 ชูชาติ นันติ ปั่นเอาม่วน M 086-1922080 ค้างชำระ
15 อังคนา สุต๋า ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 081-3667459 ค้างชำระ
16 พิมพ์บุญ โนกุล ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ S 085-725308 ค้างชำระ
17 วันชัย โนกุล ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 098-3532583 ค้างชำระ
18 อดุลย์ สูขแสวง ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ L 081-4726949 ค้างชำระ
19 สหภพ จักษุพันธ์ ทีมascแพร่ XL 897555945 ค้างชำระ
20 อุดม จันทร์เป็ง เสือทองกวาว เชียงใหม่ L 859548913 ค้างชำระ
21 พรพรรณ์ ทองสุข สารภี เชียงใหม่ M 082-381-5350 ค้างชำระ
22 เกษม สุกิน สารภี เชียงใหม่ M 082-381-5350 ค้างชำระ
23 ประสิทธิ์ เรืองฤาษี สารภี เชียงใหม่ M 819514867 ค้างชำระ
24 ดวงเนตร ภิรมย์ สารภี เชียงใหม่ XL 897572645 ค้างชำระ
25 พัทธรา ศรีวิชัย สารภี เชียงใหม่ L 820375142 ค้างชำระ
26 นาย ปภาณ อัศเวศน์ 40 BIKE L 897005473 ค้างชำระ
27 วิชัย​ แสง​ทอง​ 40​ Bike​ XL 089-151-7425​ ค้างชำระ
28 นายเทียน งูเขียว สุขภาพฝาง L 810218882 ค้างชำระ
29 วีระยุทธ โวหาร เหมืองง่า ลำพูน L 869241650 ค้างชำระ
30 นายเชิดพงษ์ เกทุมะ L 811670890 ค้างชำระ
31 รุจรวิศร์ นาดี เห็ดลม ลำปาง M 081-8842279 ค้างชำระ
32 อนุชาติ ตันพงษ์ TC 2XL 861171853 ค้างชำระ
33 นายการุณ ร่มแก้ว สองล้อ ผ่อเมือง M 086-9179019 ค้างชำระ
34 ยสินทร จิกแหล่ม งอแงทีม เชียงใหม่ 3XL 954482888 ค้างชำระ
35 การูณ มานะการ TC เชียงใหม่ L 819511989 ค้างชำระ
36 การุณ ร่มแก้ว สองล้อ ผ่อเมือง M 869179019 ชำระเงินแล้ว
37 เกษม จันทร์เมา สารภี เชียงใหม่ L ค้างชำระ
38 นายชาติชาย กลางชัย เชียงใหม่ XL 081-7644847 ค้างชำระ
39 จันทร์ศรี ยาอินตา ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 081-6819787 ชำระเงินแล้ว
40 อดุลย์ สุขแสวง ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ L 081-4726949 ชำระเงินแล้ว
41 ผ่องศรี วรศิลป์ ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 089-5525828 ชำระเงินแล้ว
42 พิมพ์บุญ โนกุล ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ S 085-7255308 ชำระเงินแล้ว
43 วันชัย โนกุล ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 098-3532583 ชำระเงินแล้ว
44 ชูชาติ นันติ ปั่นเอาม่วน เชียงใหม่ M 086-1922080 ชำระเงินแล้ว
45 ธีระพงษ์ สุภาษิต เชียงใหม่ L 861840254 ค้างชำระ
46 นลินรัตน์ ชื่นใจชน PTTEP S1 Cycling Chiangmai M 899530316 ชำระเงินแล้ว
47 จำลอง พรหมเทศ ลำพูน L 089-7580666 ค้างชำระ
48 นายบุญรัตน์ เรือนชัย จักรยานลุ่มน้ำฝาง-บ่อน้ำมันฝาง จ.เชียงใหม่ L 081-9809361 ค้างชำระ
49 บุรินทร์ ฉายาพัฒน์ เชียงใหม่ XL 088-3234466 ค้างชำระ
50 นายธวัช ธนันชัย ท่าศาลา L 081-7160728 ค้างชำระ
51 นายณรงค์ จาตุรพจน์ ทีม- จังหวัดเชียงใหม่ L 081-9525262 ค้างชำระ
52 นายอนุ คงกระพันธ์ NBT เชียงใหม่ L 092-2468578 ชำระเงินแล้ว
53 บุรินทร์ ฉายาพัฒน์ NBT เชียงใหม่ XL 088-3234466 ค้างชำระ
54 บุรินทร์ ฉายาพัฒน์ NBT เชียงใหม่ XL 088-3234466 ค้างชำระ
55 นายพงศกร กันสุทธิ มักปั่น ลำพูน L 089-2626642 ค้างชำระ
56 นางพรรณปรพร กันสุทธิ มักปั่น ลำพูน XS 087-1760717 ค้างชำระ
57 นายกีรติ ปรีชานุกูล มักปั่นลำพูน L 088-5479980 ค้างชำระ
58 อาทิตย์ จอมขันเงิน มักปั่นลำพูน L 087-3020499 ค้างชำระ
59 ศุภสวัสดิ์ จอมคำ มักปั่น ลำพูน M 083-8646022 ค้างชำระ
60 นายกฤษฎา ญาณพันธุ์ มักปั่น ลำพูน L ค้างชำระ
61 มนตรี ขันคำกาศ มักปั่นลำพูน L 871777088 ค้างชำระ
62 สราวุธ อินทจักร์ กองกีด Hexotus จังหวัดเชียงใหม่ S 089 - 6368165 ชำระเงินแล้ว
แก้ไขล่าสุดโดย เปี๊ยกบ้านดง เมื่อ 15 ม.ค. 2016, 23:17, แก้ไขไปแล้ว 5 ครั้ง.
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย numvitamilkchiangmai » 01 พ.ย. 2015, 11:54

ครับผม...
noomvitamilk
viewtopic.php?f=56&t=293089ทีมไวตามิ้ลค์-วนิลาเรซิเด้นซ์ เชียงใหม่


Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 01 พ.ย. 2015, 19:27

ชุณพล สุขจิดามณี เขียน:จะหาที่พักทันป่าว?

คงไม่ขนาดนั้นมั้งครับ
numvitamilkchiangmai เขียน:ครับผม...

จัดไปครับหนุ่ม ซ้อมหนัก ๆ เดาได้มั๊ยคิดว่าจะเป็นเส้นไหน
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuang

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย Koonnie » 02 พ.ย. 2015, 01:02

น่าจะเส้นทางเดียวกันกับงานจากใจพี่ ใส่ใจน้อง (วัดดอนจั่น) หรือ มาสเตอร์ทัวร์ออฟเชียงใหม่ สเตจ 2 หรือเปล่าครับ
ผมทิ้งเค้าไป 16 ปี แต่ตอนนี้ผมกลับมาหลงรักเค้าอีกแล้วครับ "จักรยานจ๋า" ตอนนี้ก็สามปีละนะ ^_^

" Save our Cyclists. "

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย ว่าวต้องลม » 02 พ.ย. 2015, 08:07

:D
งานพิมพ์ด่วน รอรับได้เลยยยยยยยย บริการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด http://www.thaiutsaha.com

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย numvitamilkchiangmai » 02 พ.ย. 2015, 11:42

ขอโรลลิ่งใกล้ๆหน่อยนะครับ...(สนามวัดดอนจั่นมันส์มากครับ) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
รูปภาพ รูปภาพ
noomvitamilk
viewtopic.php?f=56&t=293089ทีมไวตามิ้ลค์-วนิลาเรซิเด้นซ์ เชียงใหม่

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย wakin » 02 พ.ย. 2015, 22:04

น่าจะตรงกับสนามครอสสุโขทัย
ถึงผมจะช้า แต่ผมก็ถึง....ชัวร์

Re: Tour de Chaingmai 2016 # 1 ณ.จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2516

โพสต์ โดย เปี๊ยกบ้านดง » 02 พ.ย. 2015, 23:24

wakin เขียน:น่าจะตรงกับสนามครอสสุโขทัย

ดีครับพี่ใหญ่คนที่อยากได้ถ้วยรวมสนามก็ไป แต่สนามนี้เหนื่อยครั้งเดียวมีโอกาสได้ถ้วยไปครองเลย โดยเฉพาะถ้วยพระราชทาน มืออาชีพก็มาแข่งครอส มือดอยก็ไปใจเกินร้อย 122 กม.เอง :lol: :lol: :lol:
:P ทุกขโต ทุกขตขานัง การให้ความทุกข์แก่คนอื่น ทุกข์นั้นถึงตัว :P
:P ความสุข ที่ได้จากการรับ มันช่างมีโอกาสน้อยนัก
แต่ความสุข ที่ได้จากการให้ มันช่างมีโอกาสมากมาย
ที่สำคัญ เราคิดขึ้นมาเมื่อไร เราก็จะมีความสุข ทั้งกายและใจ
:P

http://www.facebook.com/suchat.moonmuangผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 21 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน