ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ » อาทิตย์ 27 ธ.ค. 2015

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย NARAWUTUS » 29 ต.ค. 2015, 08:55

ปั่นวัดใจ 14 จุดสุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมกับชมรมจักรยานนครบาลเพชรบูรณ์ โดยการรับรองของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ “ปั่นวัดใจ 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์” ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย เพื่อรณรงค์และสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงการใส่ใจสุขภาพ การรณรงค์การใช้จักรยานในการเดินทาง เพื่อลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมบรรยากาศของแหล่งท่องเที่ยว 14 จุดสุดประทับใจ เที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์ โดยแบ่งประเภทกิจกรรมการแข่งขันดังนี้
A1 จักรยานเสือหมอบประชาชนชายทั่วไป ระยะทาง 70 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
A2 จักรยานเสือหมอบชายอายุไม่เกิน 40 ปี ระยะทาง 50 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
A3 จักรยานเสือหมอบชายอายุ 41 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 50 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
B1 จักรยานเสือภูเขาชายอายุไม่เกิน 40 ปี ระยะทาง 40 กม.ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล​ ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
B2 จักรยานเสือภูเขาชายอายุ 41-59 ปี ระยะทาง 40 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
B3 จักรยานเสือภูเขาชายอายุ 60 ปีขึ้นไป ระยะทาง 40 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
C1 จักรยานเสือหมอบประชาชนหญิงทั่วไป ระยะทาง 50 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
D1 จักรยานเสือภูเขาหญิงอายุไม่เกิน 40 ปี ระยะทาง 40 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
D2 จักยานเสือภูเขาหญิงอายุ 41-54 ปี ระยะทาง 40 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
D3 จักยานเสือภูเขาหญิงอายุ 55 ปี ขึ้นไป ระยะทาง 40 กม. ชิงถ้วยเกียรติยศอันดับ 1-5 และเงินรางวัล ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
E – ท่องเที่ยว ไม่จำกัดประเภทจักรยาน ระยะทาง 15 กม.
VIP – ไม่จำกัดประเภทจักรยาน และระยะทาง

เส้นทางปั่น 70 กม.
Start ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านสามแยกศาลเยาวชนฯ ข้ามสะพานปากน้ำ ถึงสามแยกปากน้ำเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวง หมายเลข 2275(เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี) ผ่านบ้านสักแห้ง บ้านน้ำร้อน บ้านถ้ำน้ำบัง บ้านขมวด และไปกลับรถที่แยกยางลาด ย้อนกลับมาเส้นทางเดิม และ Finish ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จุดเดียวกับจุด Start

เส้นทางปั่น 50 กม.
Start ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านสามแยกศาลเยาวชนฯ ข้ามสะพานปากน้ำ ถึงสามแยกปากน้ำเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวง หมายเลข 2275(เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี) ผ่านบ้านสักแห้ง บ้านน้ำร้อน บ้านถ้ำน้ำบัง และกลับรถที่วัดถ้ำน้ำบัง ย้อนกลับมาเส้นทางเดิม และ Finish ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จุดเดียวกับจุด Start

เส้นทางปั่น 40 กม.
Start ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออก ผ่านสามแยกศาลเยาวชนฯ ข้ามสะพานปากน้ำ ถึงสามแยกปากน้ำเลี้ยวขวา ไปตามทางหลวง หมายเลข 2275(เพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี) ผ่านบ้านสักแห้ง บ้านน้ำร้อน ถึงแยกน้ำร้อนเลี้ยวซ้ายไปป่าบง ตะเบาะ เลี้ยวซ้ายผ่านทางขึ้นตาดหมอก เลี้ยวซ้ายมาเฉลียงลับ ปากน้ำ แล้วกลับมาเข้าถนนเพชรเจริญ ย้อนกลับมาเส้นทางเดิม และ Finish ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จุดเดียวกับจุด Start

เส้นทางปั่นท่องเที่ยว 15 กม.
Start ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย มุ่งหน้าไปทางเหนือไปตามถนนหลักเมือง ผ่านศาลหลักเมืองฯ ผ่านสี่แยกดาวเฮง ผ่านกำแพงเมือง ไปเลี้ยวซ้ายที่ถนนเพชรบูรณ์-ปากปู่ ผ่านวัดสนธิกร ผ่านวัดสนามบิน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสระบุรี-หล่มสัก ผ่านพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโรงแรมบูรพา ถึงสี่แยกไร่ยาสูบ เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองมาตามถนนเพชรเจริญ ผ่านหอนาฬิกาแชมป์โลกคู่แฝด ผ่านสวนเพชบุระ และ Finish ที่ถนนเพชรเจริญ หน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย จุดเดียวกับจุด Start

ค่าสมัครและรางวัล
ประเภท A1 จักรยานเสือหมอบประชาชนทั่วไป ระยะทาง 70 กม.
ค่าสมัครท่านละ 500 รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว ​
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับที่ 4 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
ทุกท่านที่ปั่นเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด รับถ้วยปั่นวัดใจ
ประเภท A2 ถึง A3 และ C1 ระยะทาง 50 กม.
ประเภท B1-B3 และ D1-D3 ระยะทาง 40 กม.
ค่าสมัครท่านละ 500 รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว​
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รองชนะเลิศอันดับ 4 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ลำดับที่ 6-10 รับถ้วยเกียรติยศ
ทุกท่านที่ปั่นเข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด รับถ้วยปั่นวัดใจ
E – ท่องเที่ยว ไม่จำกัดประเภทจักรยาน ระยะทาง 15 กม.
ค่าสมัครท่านละ 300 บาท ไม่มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัล รับเสื้อจักรยาน 1 ตัว
ประเภท VIP - ไม่จำกัดประเภทจักรยาน​
ค่าสมัคร 1,000 บาท ไม่มีถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ทุกท่านที่ลงทะเบียน รับ 1.เสื้อจักรยาน 1 ตัว 2.ถ้วย VIP 3.กระบอกน้ำปั่นวัดใจ
ทุกประเภท. มีอาหาร เครื่องดื่ม ในวันแข่งขัน
ทีมหรือชมรมที่มีนักปั่นเข้าร่วมการแข่งขันมากที่สุด 3 ลำดับแรก รับกระบอกน้ำปั่นวัดใจท่านละ 1 ใบ ทั้ง 3 ทีม

กติกาการแข่งขัน
1.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
2.ห้ามผู้เข้าแข่งขันวิ่งออกนอกเส้นทาง
3.ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน (หมวกนิรภัยสำหรับจักรยานที่ได้มาตราฐาน)
4.สำหรับประเภทเสือหมอบ ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โรว์บาร์
5.สำหรับเสือภูเขา ขนาดหน้ายางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่า 1.9 (กรณีหน้ายางเล็กกว่า 1.9 ผู้สมัครต้องแข่งขันในรุ่นเสือหมอบ)
การสมัครลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายนราวุธ กุนาคำ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์
โทร. 084-8220696 / ID line : nui1555 /Email : narawutus@hotmail.com
การสมัคร
1.สมัครด้วยตนเองโดยกรอกใบสมัครและชำระเงินได้ที่ เค้าท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2.http://www.thimtb.com หน้าประชาสัมพันธ์งานแข่งนี้ หรือ ทาง ID line : nui1555 /Email : narawutus@hotmail.com แจ้ง ชื่อ นามสกุล จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ประเภทและรุ่นการแข่งขัน และไซส์เสื้อ
โอนเงินเข้า บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขา เพชรบูรณ์ เลขที่บัญชี 231-2-59973-5 ชื่อบัญชี นราวุธ กุนาคำ
โอนจำนวนเงินตามท้ายด้วยจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง ให้ตรงกับหมายเลขโทรศัพท์ สองตัวสุดท้ายของเบอร์โทรผู้สมัคร เช่น ผู้สมัคร ใช้เบอร์โทร 080-5056706 ให้โอนเงินมาเป็นจำนวน 500.06 บาท หรือ 1,000.06 บาทหลังจากโอนเงินแล้วกรุณาส่ง SMS หรือโทรแจ้งการโอน ที่หมายเลขโทรศัพท์ 084-8220696. ID line : nui1555 /Email : narawutus@hotmail.com
แนบไฟล์
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
แก้ไขล่าสุดโดย NARAWUTUS เมื่อ 13 พ.ย. 2015, 14:30, แก้ไขไปแล้ว 12 ครั้ง.Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย ANUN » 29 ต.ค. 2015, 21:31

ขอแผนที่่ ดูแบบเสื้อและดูของที่ระลึกครับ


Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย likeveloapp » 30 ต.ค. 2015, 11:12

ขออนุญาตนำกิจกรรมนี้เผยแพร่ในตาราง Event ของแอพฯ LikeVelo นะครับ
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีกิจกรรมดีๆต้องการเผยแพร่บนแอพฯกรุณาส่งข่าวประชาสัมพันธ์มาที่อีเมล์ likevelothai@gmail.com


รูปภาพ
LikeVelo Application แอปพลิเคชั่นสำหรับคนรักจักรยาน ดาวน์โหลดฟรี
App Store https://itunes.apple.com/th/app/likevel ... 48018?mt=8
Google Play https://play.google.com/store/apps/details?

Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย teerapompom » 30 ต.ค. 2015, 15:05

ปักครับ
ความคิดเหมือนสายน้ำ ยิ่งกวนก็ยิ่งขุ่น ยิ่งวุ่นก็ยิ่งทุกข์ ยิ่งนิ่งก็ยิ่งใส ยิ่งสงบได้ ก็ยิ่งสุข

Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย bigadisak » 30 ต.ค. 2015, 17:36

ปีที่แล้วไปมา เส้นที่ปั่นรถน้อยมาก วิวดี ลมก็แรงดีใช้ได้ เนินมีมาเรื่อยๆ สนุกดีคับ

แต่ขอปรับปรุงเรื่องน้ำที่จุดพัก ... อุ่นมากคับ อุ่นจนร้อน ดื่มแล้ว กระหายหนักกว่าเดิม 555+

ปล...เพลงนายกที่เปิดในงาน ติดหูดีแท้
ปั่นสนุก

Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย NARAWUTUS » 31 ต.ค. 2015, 10:24

ต้องกราบขออภัยข้อบกพร่องในการจัดปีที่แล้ว เนื่องจากจัดเป็นปีแรก และเวลาเตรียมงานน้อย ปีนี้จะแก้ไขข้อบกพร่องของปีที่แล้วทุกจุดครับ. น้ำจะสั่งถังน้ำแข็งแช่ไว้ที่จุดให้น้ำเลยครับ
แบบเสื้อนะครับ แต่ด้านหลังอาจมีโลโก้ของสปอนเซอร์เพิ่มครับ
แนบไฟล์
image.jpeg


Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย NARAWUTUS » 31 ต.ค. 2015, 20:43

ครับ ถนนสายเพชรบูรณ์-วิเชียรบุรี ทางหลวงสาย 2275 มีต้นไม้เป็นร่มตลอดสองข้างทาง น่าจะไม่ร้อนครับ
แนบไฟล์
image.jpeg
image.jpeg


Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย theppet » 02 พ.ย. 2015, 08:31

น่าจะแบ่งรุ่นเหมือนทัวร์ออฟหล่มสัก2นะครับ จะได้ลุ้นกันมันส์ๆหน่อย

Re: ปั่นวัดใจ 14 จุด สุดประทับใจเที่ยวในเมืองเพชรบูรณ์

โพสต์ โดย ว่าวต้องลม » 02 พ.ย. 2015, 08:35

:D
งานพิมพ์ด่วน รอรับได้เลยยยยยยยย บริการรับพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิด http://www.thaiutsaha.comผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 6 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน