“ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2558 » อาทิตย์ 20 ธ.ค. 2015

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

“ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2558

โพสต์ โดย mr.t » 28 ต.ค. 2015, 17:42

รูปภาพ
เสื้อที่ระลึก และเหรียญวัดใจ 2 หน้า ครับ

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

รูปภาพ
รูปภาพ
ถ้วยเป็นแบบเดียวกันทุกรุ่น รุ่นละ 10 รางวัล ครับ

โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ กำแพงแสน,ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนร่วม ปั่นจักรยานแข่งขัน “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธ.ค.๕๘ ชิงถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่างเวลา ๐๖๐๐ – ๑๕๐๐ โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดบริเวณลานจอดอากาศยาน รร.การบิน โดยใช้เส้นทางการปั่นจักรยานภายใน รร.การบิน และพื้นที่รอบ ๆ รร.การบิน ระยะทาง ๗๘ และ ๕๔ ก.ม.

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชน มีจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อส่วนรวม พร้อมทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนร่วมในลดการใช้พลังงาน และลดมลภาวะจากไอเสีย อันจะส่งผลดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
๒. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายและการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
๓. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เข้ามาท่องเที่ยวในโรงเรียนการบินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหารแห่งที่ ๔ ของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั่นจักรยานตามเส้นทางจักรยานภายในโรงเรียนการบิน ที่ปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม และมีต้นไม้ร่มรื่นเกือบตลอดเส้นทาง
๔. เพื่อหารายได้เข้ากองทุนช่วยเหลือประชาชนและโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนการบิน โดยจัดหาสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ยาและเวชภัณฑ์ รวมทั้งการให้การบริการด้านต่าง ๆ ตามขีดความสามารถสอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน
๕. เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม และสร้างรายได้ให้กับข้าราชการและครอบครัว รวมทั้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียนการบิน

เป้าหมาย ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมการแข่งขันประมาณ ๒,๐๐๐ คน

การดำเนินกิจกรรม จัดการแข่งขันจักรยานแบบปั่นวัดใจชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และมอบเหรียญที่ระลึกการแข่งขันให้กับผู้ร่วมกิจกรรม โดยการจัดการแข่งขันแบ่งออกได้ดังนี้
- รุ่น A เสือหมอบ (ชาย) ระยะทาง ๗๘ กม. ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รุ่น B เสือภูเขา (ชาย) ระยะทาง ๗๘ กม. ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รุ่น C เสือหมอบ (ชาย) ระยะทาง ๕๔ กม.ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รุ่น D เสือหมอบ (หญิง) ระยะทาง ๕๔ กม.ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รุ่น E เสือภูเขา(ชาย) ระยะทาง ๕๔ กม.ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- รุ่น F เสือภูเขา (หญิง) ระยะทาง ๕๔ กม.ชิงถ้วยเกียรติยศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
- VIP ระยะทาง ๒๔ กม. 1.000 บาท รับเสื้อวัดใจแขนยาว และถ้วยเกียรติยศ
A - F ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อแขนสั้นวัดใจ และรับเหรียญที่ระลึก
ชื่อบัญชี ประเภทออมทรัพย์
กองทุนปั่นวัดใจปั่นเลาะรั้วทัวร์รอบฐานบิน เพื่อประชาชนรัศมี 16 กม. ของ รร.การบิน
ธนาคารทหารไทย สาขากำแพงแสน
เลขที่บัญชี 345 - 2 -42489 - 2ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสำนึกที่จะต้องดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพดีร่วมกันตลอดไป รวมทั้งได้ส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง รร.การบิน กับประชาชน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รู้จักและเข้ามาท่องเที่ยวในโรงเรียนการบินซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหารแห่งที่ ๔ ของกองทัพอากาศ

เปิดลงทะเบียนงานปั่นล่วงหน้าได้ ตาม URL ด้านล่างนี้ จนกว่าจะแจ้งปิดการรับสมัครครับ
http://npbike.com/RegisterCyclists/Inde ... n=25581220

การอำนวยการสดวก
1.จุด จุด start-finish อยู่ในลานบิน
2.สถานที่จอดรถ ใกล้สนามแข่งขัน
3.มีที่พักรับรอง (ห้องแอร์) ราคาถูก คืนละ 400 บาท มีสามเตียงต่อห้อง
4.สามารถกางเต็นท์และห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ ที่ศูนย์ยั่งชีพ ค่าบำรุงสถานที่ และอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ๓๐ บาท/ท่าน
5.มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง
6.มีอาหารเช้า-กลางวัน
7.มีประกันอุบัติเหตุให้กับท่านที่โอนเงินก่อนวันงาน
8.จุดให้น้ำทุกๆ 20 ก.ม.
9.มีรถเซอวิส และรถพยาบาล ติดตามขบวนและจอดตามจุดที่สดวก
กฎกติกาและข้อบังคับอุปกรณ์
1. ห้าม ดุน-ดัน-ดูด นักแข่งที่ปั่นนำหรือตามหลังช่วยดัน หากมีข้อโต้แย้ง ในการตัดสินของกรรมการ ผู้เข้าแข่งขันสามารถทักท้วงได้ โดยจะต้องไม่เกิน 30 นาที นับจาก ประกาศผลของแต่ละรุ่น และต้องวางเงินประกันจำนวน 1,000 บาท
2. ห้ามผู้เข้าแข่งขันตามรถนำหรือรถมาร์แชลหรือพาหนะอื่นใดที่เป็นการทุ่นแรง
3. ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องสวมอุปกรณ์ ป้องกัน (หมวกนิรภัยสำหรับจักรยานที่ได้มาตราฐาน)
5. ไม่อนุญาตให้ติดตั้ง แอร์โรว์บาร์ จักรยานทุกประเภท กรณีติดตั้งจะไม่ได้รับรางวัลอันดับ
6. ท่านที่สมัครหลังจากวันที่ 25 พ.ย. 2558 แบบไซค์ใหญ่ XXL ขึ้นไป และ ไซค์เล็ก S อาจไม่ได้ขนาดที่ต้องการ มีมีแค่ไซค์มาตรฐาร M- L- XL 3 ไซค์ที่มีสั่งสำรองให้ครับ
7 .- รุ่น54ก.ม ปั่นเข้าเส้นชัยภายในเวลา 2.5 ชม.
- รุ่น 78 ก.ม. " " “ ภายในเวลา 3.5 ช.ม
8..จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นจักรยานประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา ส่วนจักรยานชนิดอื่นๆ สามารถลงร่วมได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์ รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ อันดับ 1-10
9.จักรยานเสือภูเขา ขนาดยางต้องไม่ต่ำกว่า 1.50
10.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ต้องติดหมายเลขประจำตัวผู้เข้าแข่งขันที่ด้านหน้ารถ และชายเสื้อด้านหลัง
11.อุบัติเหตุและความเสียหายใดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้าแข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันและกรรมการจัดการแข่งขันใดๆได้
(มีประกันอุบัติเหตุให้ ทุกท่าน จะจ่ายตามวงเงินสูงสุดของเบี้ยประกัน)
12.ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
13.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าส้นสุด

กำหนดการ โครงการ “ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” วันที่20 ธันวาคม 2558
- เวลา 06.00 น. ลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ติดจักรยาน และรับประทานอาหารเช้า
- เวลา 08.00. เคารพธงชาติโดยพร้อมเพียงกัน
- เวลา 08.20 น. ประธานจัดงาน กล่าว รายงาน
- เวลา 08.30 น.ประธานในพิธี ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน กล่าวเปิดงานละปล่อยตัวนักกีฬาแข่งขันจักรยาน ฯ ตามลำดับรุ่น
- เวลา 11.00 น.นักแข่งจักรยานเริ่มทยอยเข้าเส้นชัย รับถ้วยวัดใจ ที่ปั่นเข้าตามเวลาที่กำหนด
-เวลา 12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ที่กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
-เวลา 12.30 น.เริ่มประกาศแจกรางวัลถ้วยชนะเลิศ และรองชนะเลิศทั้ง 6 รุ่น รุ่นละ 10 รางวัล
-เวลา 14.00 น.เสร็จสิ้นพิธีการ เชิญทุกท่านตามอัธยาศัย

การแข่งขันปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ได้รับหนังสือรับรองจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมชูปถัมภ์ แล้วโดยมีกรรมการจากสมาคม 6 ท่านมาร่วมตัดสินในงานนี้ หนังสือจะโชวไว้ที่หน้าบอร์ดลงทะเบียน ครับ


*** แจ้งไซส์เสื้อก่อน 25 พฤศจิกายน. 2558 หลังจากนั้นท่านอาจได้เสื้อไม่ตรงไซส์ที่ต้องการครับ
ท่านที่แจ้งสมัครผ่านเว็บไซค์ http://npbike.com/RegisterCyclists/Inde ... n=25581220 จะแก้ไข หรือมีปัญหาเรื่องสมัคร ติดต่อแอ๊ดมิน คุณใหญ่ รวยมหาศาล 081-4596542 หรือ081-9472084 หรือถ้าถามรายระเอียด โทร 081-8430155
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 16 ธ.ค. 2015, 20:08, แก้ไขไปแล้ว 20 ครั้ง.

Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย mr.t » 28 ต.ค. 2015, 18:09

รูปตัวอย่างเส้นทาง งานนครปฐมคาร์ฟรีเดย์ 2015
เปิดลงทะเบียนงานปั่นล่วงหน้าได้ ตาม URL ด้านล่างนี้ จนกว่าจะแจ้งปิดการรับสมัครครับ
http://npbike.com/RegisterCyclists/Inde ... n=25581220

มีรางวัลชมรมหรือกลุ่มจักรยานที่ส่งมากที่สุด 5 รางวัล

รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ รูปภาพ

Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย Yai_np » 28 ต.ค. 2015, 19:46

AB78.jpg

20151214_154005.jpg

เส้นทาง A B กม.72 ลูกรัง 50 เมตร

20151214_154511.jpg

เส้นทาง A B กม.73 ตามป้าย ไม่เกิน 30 เลี้ยวหักศอก สามศร อันตรายมากถ้าไม่เบรค

20151214_155035.jpg

เส้นทาง A B กม.73 ตามป้าย ปู้นๆๆๆ

20151214_154843.jpg

เส้นทาง A B กม.73 เรียบดี แต่กลัวเลย เชื่อป้ายเถอะขอร้อง

ถ้าส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ 0819472084 (ใหญ่) Line ID 0819472084
A เสือหมอบชาย 78 กม.
A001 คุณรังสิมันต์ คงคาประเสริฐ Krungsri Bike Club M
A002 คุณวิริยะ จันทรานนท์ Krungsri Bike Club L
A003 Mr.Yoshihisa Tokazu Krungsri Bike Club L
A004 Mr.Tawiwat Boonchoo Krungsri Bike Club M
A005 คุณธันว์ธิติ แสวงกิจ Krungsri Bike Club L
A006 คุณมิ่งขวัญ รอบคอบ Krungsri Bike Club XS
A007 คุณวัฒนา แน่นอุดร ชมรมจักรยานเอื้ออาทร S
A008 คุณณัฐพงษ์ สุกรณ์ ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A009 คุณวันชัย คณะมะ ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A010 คุณอภิรุจ หมู่โสภิณ ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A011 คุณกสิน ทาปัน ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A012 คุณปฏิเวส ปอแก้ว ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A013 คุณสมชาย ศิลาสูงเนิน ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A014 คุณสุชาติ ชะลอยรัมย์ ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A015 คุณอาณัฐพล ผลิผล ชมรมจักรยานเอื้ออาทร M
A016 คุณวรวิทย์ คะเนวันย์ ชมรมจักรยานเอื้ออาทร S
A017 คุณสัตชัย ประทุมทอง EBT_SS TEAM XL
A018 คุณสมชาย ปิยวัฒน์โกศล EBT_SS TEAM 2XL
A019 คุณยศพงษ์ ยศอ่อน-2XL
A020 คุณสุพจน์ เหมือนแท้-L
A021 คุณพิเชฎฐ์ ประจวบเหมาะ Krungsri Bike Club 2XL
A022 คุณสุรเดช ประโพธิทัง Krungsri Bike Club M
A023 คุณประสงศักดิ์ คนซื่อ เต่าน้อยเทอร์โบ 2XL
A024 คุณสุรชัย เหล่ามานะเจริญ-L
A025 คุณอนันต์ ประทุมมา-S
A026 คุณฐานพงษ์ น้อยลา-M
A027 คุณสมพร ประทุมมา-M
A028 เรืออากาศตรีภัฏ คมภัสอัษดิน-XL
A029 คุณสันติ สุขมาก หมีพูส์ XL
A030 คุณอานนท์ จอมพันธ์ หมีพูส์ M
A031 คุณสราวุฒิ แสงทอง หมีพูส์ L
A032 คุณทรงชัย ทองประสิทธิ์ BPCC XS
A033 คุณประครอง ยอดสิน เฮงไบค์ XL
A036 นายอโนชา ชัยรัตน์ บางเลน M
A037 คุณธนพล โอบอ้อม-L
A038 นายธัชชัย ลิ้มเจริญ Magnecomp Cycling Club L
A039 MrYves Thonat หมีพูส์ L
A040 คุณสมพล วะน้ำค้าง-XL
A041 คุณยุพิน บุญถึง-S
A043 นายสุมิตร เตชะสุขสันติ์ SOITAN M
A044 นายธนาวุฒิ เดชะนันท์ SOITAN M
A045 นายอาทิตย์ พึงสมบุญ SOITAN L
A046 นายธีรวัฒน์ ลิมปิผลไพบูลย์ SOITAN M
A047 นายโกวิท เกตุนวม SOITAN L
A048 นายสมศักดิ์ ศิริมาตรพรชัย SOITAN L
A049 นายศุภชัย ปฏิยันต์โยธิน SOITAN L
A050 นายสมภพ ซิ้มเจริญ SOITAN XL
A051 นายนิธินันท์ วงษ์วิสิฎฐ์ SOITAN L
A052 นายพัชรพล โสภาวันดี SOITAN XL
A053 นายสนัด คำเขื่อน SOITAN M
A054 นายศักรินทร์ วรรณโก SOITAN M
A055 นายวรพงษ์ ลาภนิตยพันธ์ SOITAN M
A056 คุณธนภร มังกรวงค์ ปั่น ปัน เลย L
A057 คุณพงศกร พัทรถาวรกุล ปั่น ปัน เลย XL
A058 คุณประสิทร ประชากร ปั่น ปัน เลย M
A059 พ.ท.อาณัติ มิ่งเมือง Dream team bike มีนบุรี L
A060 คุณกฤษฎาพร ส่งแสง Dream team bike มีนบุรี L
A061 คุณเกรียงไกร ศิริแสง Dream team bike มีนบุรี 2XL
A062 นายสุทธินันท์ อาภาศิริผล SOITAN XL
A065 คุณชาตรี สุจริต Suphanburi Cycling Club S
A066 นายธนพล วัฒนะ ฒ. เนิบ..เนิบ S
A067 นายสำเร็จ เมฆฉาย ฒ. เนิบ..เนิบ XL
A068 นายดวงใจ ภูผา ฒ. เนิบ..เนิบ M
A069 นายโชคชัย น้ำทิพย์ ฒ. เนิบ..เนิบ M
A070 นายสมหมาย สูงปานเขา ฒ. เนิบ..เนิบ M
A071 นายวิรุชต์ วันเกิด ฒ. เนิบ..เนิบ XL
A072 นายวิจิตร เมฆฉาย ฒ. เนิบ..เนิบ XL
A073 นายนพพล นิจนันท์ บางมด L
A074 นายสุชิน พูลสมบัติ บางมด XL
A076 นายอาทิตย์ เพ็ชรตระกูล บางมด XS
A077 นายสุปัญญา สุรเวคิน บางมด XL
A078 คุณวิรัช วุฒิธนาเศรษฐ์-L
A079 นายไวพจน์ นาคทอง ฒ. เนิบ..เนิบ XL
A080 นายลิขิต มีบำรุง เสือป่าโมก S
A081 นายวิชัย จิรเศวตวิมล NKB L
A082 นายทวีศักดิ์ พึงลำภู เพื่อนกันชวนปั่น M
A083 นายจารุวัตร คำคุ้ย เพื่อนกันชวนปั่น M
A084 นางสาวรุ่งทิพย์ ตั้งปริมณฑล เพื่อนกันชวนปั่น M
A085 คุณกอบชัย ช่างเสนาะ-2XL
A086 นายธีรชัย จันทร์วิกูล 7th Heaven L
A087 นายวิชัย เอื้อสุชน 7th Heaven L
A088 นายไอศูรย์ อภิณัฐธีรศิริ 7th Heaven L
A089 นายยุทธพงษ์ แสนประเสริฐศรี 7th Heaven L
A090 นายณัฏฐกิตติ์ ฉลองจันทร์ 7th Heaven M
A091 นายอดิศร ทองวัฒนพร 7th Heaven M
A092 นายวีราพัชร์ เกียรติสูงชาติ 7th Heaven L
A093 นายบุณยโชค บุณฑริกสดใส 7th Heaven 2XL
A094 นายสมศักดิ์ ศศิพิศุทธิ์พรรณ 7th Heaven M
A095 นายเฉลิมพล พรภควา 7th Heaven 3XL
A096 นายสยาม เเซ่ฉั่ว 7th Heaven L
A097 นายณัฐดนัย ยุวทองไท MCC XL
A098 นายกวีพงษ์ อ่องดี MCC L
A099 นายเกรียงศักดิ์ คำฝอย MCC XL
A100 นายแสงสรวง แสงชลินทร์ MCC L
A101 นายสุรเมธ พูลทรัพย์ Free bike L
A102 นายถาวร แก้วสุข Free bike M
A103 น.อ.ดิษฐพล ชูวงษ์ โรงเรียนการบิน XL
A104 นายชาญยุทธ ธนการ NKB XL
A105 นายวิทยา กิตติวุฒิไกร แรงน่องปราณบุรี M
A106 คุณณรงค์ ชุมรัมย์ ฟ้าใส M
A107 คุณเฉลิมพล อิ่มอารมณ์ ฟ้าใส M
A108 คุณดนัยสัญฑ์ ศิริคุตาภรณ์ ฟ้าใส M
A109 คุณสมพงษ์ หอมหวล-XL
A110 นายรังสรรค์ ไชยกิจไพบูลย์ศรี NKB L
A111 นายโกศล อุฬารตินนท์ NKB L
A112 นายพรชัย โตกระโทก NKB M
A113 นายวิชัย จันทร NKB XL
A114 นายพรชัย กล่อมราตรี NKB L
A115 นายชัยวัฒน์ หิรัญรัตน์ NKB S
A116 นายกฤษกร เนตรจินดา NKB S
A117 นายธีระพงษ์ ฐานะ NKB L
A118 คุณเอกชัย เบญจชาติ นักปั่นขั้นเทพ XL
A119 คุณนุกูล วงศ์ยุทธนาพงศ นักปั่นขั้นเทพ M
A120 คุณทรงพล หนูคง นักปั่นขั้นเทพ L
A121 นายวิศนุ พรหมจุล แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
A122 นายศักดา สุจริตจริยกุล wild lives XS
A123 นายภูมินทร์ เฉลิมศรีภิญโญรัช wild lives S
A124 นายพบชัย หริ่มรุ่งเรือง SK 107 L
A125 นายวรเดช หริ่มรุ่งเรือง SK 107 M
A126 นายบัญชา อินกรรไกร SK 107 L
A127 นายธีระ ฐิติอังกูร SK 107 M
A128 นายวีระชัย ณ สงขลา SK 107 S
A129 นายธนากร วรรณวโรทร-L
A130 คุณเพชร พิเศษฤทธิ Friends Riders Prakan Team M
A131 คุณปิยะศักดิ์ เทพรัตน์ Friends Riders Prakan Team M
A132 คุณไพศาล ฐานิตย์ Friends Riders Prakan Team L
A133 คุณสมควร ขันธนิยม Friends Riders Prakan Team M
A134 คุณสุชัจจ์ บุญช่วย Friends Riders Prakan Team M
A135 คุณปุณยวัจน์ แดงศิริ Friends Riders Prakan Team M
A136 นายสิทธิพัฒน์ มโนจุรีหกุล-XL
A137 คุณภากร ฉัตรชาตรี เต่าน้อยเทอร์โบ M
A138 คุณประดิษฐ์ โพธิ์ทอง Suphanburi Cycling Club XL
A139 คุณศราวุธ มณีวงษ์ Suphanburi Cycling Club M
A140 คุณพันศักดิ์ พัฒน์ไพบูลย์ Friends Riders Prakan Team M
A141 คุณบุญศรี แน่นอุดร Friends Riders Prakan Team M
A142 นายชัยนันต์ ทะไชย-XL
A143 นายณัฐวุฒิ ธรรมสามิสรณ์ Suphanburi Cycling Club M
A144 นายเมธา ระหงษ์ Suphanburi Cycling Club L
A145 นายไตรสิทธิ์ วัฒนพูนพงศ์ MCC L
A146 คุณอนุวัฒน์ จิตรเอียด barawindsor XL
A147 คุณสรศักดิ์ เเย้มกลิ่น barawindsor M
A148 คุณจิตติ สิงห์สุขโต barawindsor M
A149 นายอภิวัฒน์ แสงประดับ นกน้อยบางเลน L
A150 นายศราวุธ เรือนใจหลัก นกน้อยบางเลน XL
A151 นายคงศักดิ์ ชาญประเสริฐ นกน้อยบางเลน L
A152 นายสมบูรณ์ จรุ่มเครือ Cool70 L
A153 นายพรชัย วิพิธทัศนา Cool70 S
A154 คุณขจรพัตน์ ธีระเดชธนะพงศ์ บางเลน 2XL
A155 นายจักรา มุ่งชูเกียรติสกุล แสงตะวัน M
A156 นายศิรศักดิ์ ธีระเดชธนะพงศ์ นกน้อยบางเลน 3XL
A157 คุณสุคล ลามาตร Suphanburi Cycling Club L
A158 นายกิตติคุณ หรือโอภาส นกน้อยบางเลน XL
A159 คุณชวพล พลอยแสงสาย นกน้อยบางเลน XL
A160 นายสามารถ เอี่ยมนาค - M
A161 นายสมคิด ภราดรภาพ จักรยานโอ้เอ้ L
A162 นายนัฐพล โพธิ์ศรีทอง จักรยานโอ้เอ้ XL
A163 นายสมโภชน์ สันต์เสริมสุข จักรยานโอ้เอ้ L
A164 นายสุภพงศ์ เกษมวิวัฒน์กุล จักรยานโอ้เอ้ L
A165 นายสุกิจ เพ็ชรรุ่ง จักรยานโอ้เอ้ 2XL
A166 นายวีรยุทธ บุตรพรม จักรยานโอ้เอ้ M
A167 นายเฉลิมชัย สุวรรณพรรณ จักรยานโอ้เอ้ M
A168 นายอาคม มุตโตอัต จักรยานโอ้เอ้ XL
A169 นายวิเศษ และสง่า จักรยานโอ้เอ้ XL
A170 นายโกศล ห่วงเนาวกุล จักรยานโอ้เอ้ L
A171 นายณัฐพงศ์ ไชยชมภู จักรยานโอ้เอ้ S
A172 คุณภาคภูมิ ณไทร นกน้อยบางเลน XL
A173 นายบุญรัตน์ ศรีพนมวัน เพื่อนกันชวนปั้น L
A174 นาย สุริยนต์ สอโส เสือหนามกอล์ฟ L
A175 นายธวัชชัย นาบุตรบุญ เสือหนามกอล์ฟ L
A186 นายธนภัทร วัฒนชโนบล Suphanburi Cycling Club L
A187 นายนิติพัฒน์ สุขสถาวรพันธุ์ Suphanburi Cycling Club M
A188 นายยิ่งยศ วิภาณุรัตน์ Suphanburi Cycling Club L
A189 นายวิมังสา แจ้งชัด Suphanburi Cycling Club M
A190 นายกิตติคม จิยะจันทน์ครับ Suphanburi Cycling Club XL
A191 นายสุรศักดิ์ รักภูมิ Suphanburi Cycling Club 4XL
A192 นายหัสชัย วรกิจธำรงค์ชัย Suphanburi Cycling Club 3XL
A193 นายณัฐพงศ์ สามิตสมบัติ Suphanburi Cycling Club L
A194 นายสุกิจ ศรีทองเกิด Suphanburi Cycling Club L
A195 นางสาวนฤมล เพ็ชรศรี Suphanburi Cycling Club XL
A196 นางสาวพชรรัชต์ อัศวฤกษ์วิสูตร Suphanburi Cycling Club XS
A197 นายภณ นุ่มละมูล บางมด S
A204 คุณดำรงค์เกียรติ ภักตรจันทร์ Over Train L
A206 คุณอมรเทพ วรรณประสาท ECT M
A207 นายศักรินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ เสื้อยิ้ม S
A208 นายทศพร ลิ้มไพเราะ เสื้อยิ้ม L
A210 นายสิปปกร มากพานิช-XL
A211 นายพิทักษ์ ศรีวงศ์ษา KPS.Bike L
A212 นายเอกอนันต์ ผลสิริกาญจน์ KPS.Bike S
A213 นายสุดเขตต์ เหมะสถล KPS.Bike XL
A214 นายเจริญศักดิ์ ชูวงษ์ KPS.Bike XL
A215 นายธีรภาพ โตทัพ KPS.Bike M
A216 นายสละ นิลสาลิกา KPS.Bike XL
A217 นายนพพร จิระวโร KPS.Bike M
A218 นายศุภชัย หน่อแก้ว KPS.Bike XL
A219 นายสุเทพ หอยสังข์ทอง KPS.Bike M
A220 นายณรงค์ แช่มเจริญพร KPS.Bike XL
A221 นายวิชัย จ้ายภักดี KPS.Bike M
A222 นายพชระ อรุณรัตน์ KPS.Bike L
A223 นายปิยะพงษ์ เฟื่องนภากิจ KPS.Bike L
A224 นายทวีศักดิ์ บุญเสมอกุล KPS.Bike S
A225 นายอชิรอิชย์ ไทยงามศิลป์ KPS.Bike L
A226 นายอิสรพงศ์ วังปรีชา KPS.Bike L
A227 นายกฤษฎา ทองเชื้อ KPS.Bike L
A228 นายศุภกฤต เข็มศรี KPS.Bike L
A229 นายณพงศ์ ยังอยู่ KPS.Bike L
A230 นายธวัชชัย โชติดิษฐ์สกุล KPS.Bike L
A231 นายสุขสันต์ มงค์พิสุทธิ์พร KPS.Bike L
A232 นายสมศักดิ์ วรรณคนึง KPS.Bike XL
A233 นายสมศักดิ์ ทองหล่อ KPS.Bike 4XL
A234 นายวันชัย สระทองพูล KPS.Bike XL
A235 นายสุวัจชัย เกียรติสกุลทอง KPS.Bike L
A236 นายณรงค์ชัย เกียรติสกุลทอง KPS.Bike 2XL
A237 นายประเสริฐ วงษ์สวัสดิ์ MCC M
A238 นายนวพล วงษ์สวัสดิ์ MCC M
A239 นายอนุชิต มุ้ยสกุล MCC XL
A240 นายปัญจะ สังข์ทิพย์ MCC L
A241 นายสมภพ พุ่มพึ่ง MCC L
A242 นายอนุรักษ์ เกียรติจริยวัตร MCC XL
A243 นายณัฐสิท เจริญไทย MCC L
A244 นายไพบูลย์ กิ่งเกตุ MCC M
A245 นายศราวุฒิ ฤทธิพูน MCC M
A246 คุณประจักษ์ พูลผล Suphanburi Cycling Club M
A247 นายณัฐพงษ์ วชิรพงศ์ ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว L
A248 นายเฉลิม มุ่งก่อกลาง ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว M
A249 นายสมปอง วงศ์ใหญ่ ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว M
A250 นายชัยสิทธิ์ กลิ่นหอมหวล ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว L
A251 นายประพงษ์ พินพวง ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว L
A252 นายวัชระ ไฝสอาด ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว L
A253 ร.ต.ท.อุทัย พิมพ์มัชฉา ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว M
A254 นายสุวรรณ จันทร์สมบรูณ์ ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว XL
A255 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธุ์ นุ่มนาค ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว XL
A256 ร.อ.มรกฎ โหบาง โรงเรียนการบิน L
A257 ร.ต.สินชัย โล้หนู โรงเรียนการบิน XS
A258 นายสมจิตต์ ห้าวหาญ เสือหนามกอล์ฟ L
A259 คุณชัยวัฒน์ เจริญรื่น UC L
A260 นายภานุพงศ์ วัจนสุนทร-L
A261 นายรุ่งอรุณ ทานุมา เพื่อนกันชวนปั่น XL
A262 นายวิชัย จันทร์งาม เพื่อนกันชวนปั่น M
A263 นายพศวีร์ เดชศราเดโช-M
A264 นายโสภณ ช้อยหิรัญ เหนื่อย.โฮก. M
A265 นายเชาวลิต คุณคุ้มภัย เหนื่อย.โฮก. 3XL
A266 นายกันตภณ คุณคุ้มภัย เหนื่อย.โฮก. M
A267 นายเผด็จชัย ประสิทธิ์พงษ์ชัย เหนื่อย.โฮก. L
A269 นายสมโภช วิศิษฏ์วัฒนกุล-M
A270 นายจักรพันธุ์ ศรลัมพ์ KAMEN BIKER 3XL
A271 นายสนิท กองแก้ว KAMEN BIKER M
A272 นายบุญกอง สุริอาจ KAMEN BIKER M
A273 นายฤทธิกร กิติไชยเดช-XL
A274 พ.อ.อ.ธนัท ณ ลำปาง-L
A275 นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์วงษ์ Suphanburi Cycling Club M
A276 นายธนัทเทพ ชัยยะคำ Dixk Ride L
A277 คุณจิรพงศ์ ลงลา เสือ กระเสียวด่านช้าง L
A278 คุณภากรณ์ ใจผ่องใส เสือ กระเสียวด่านช้าง 3XL
A279 คุณสุธินันท์ ปานบุญ เสือ กระเสียวด่านช้าง M
A280 นายมาหามะ จะโน ปามาเนียไบค์ XL
A281 นายโซเฟียน จะโน ปามาเนียไบค์ L
A282 นายศิระ สมเดช เหนื่อย.โฮก. M
A283 นายนิกร สุ่มจันทร์ กินลมชมวิว XL
A284 ด.ช.ยศกร สุ่มจันทร์ กินลมชมวิว XS
A285 นายขจร บุญรอด-XL
A286 นายสมาน ธำรงวุฒิ เทียนทะเล L
A287 นายเอกราช อิสริยโรจน์ เทียนทะเล S
A288 นายกิตติเวช เกษมจิตมั่น เทียนทะเล M
A289 นายสงกรานต์ ขุนศรี เทียนทะเล M
A290 นายหลาบ เกตุสุวรรณ เทียนทะเล M
A291 นายสมชาย เกื้อกิ้ม เทียนทะเล M
A292 นายอพิรัตน์ กัลกุล เทียนทะเล M
A293 นายนิรัตน์ ตั้งจิตมุ่งมั่น เทียนทะเล M
A294 นายศุภกิจ หิรัญรัตน์ เทียนทะเล M
A295 นายเมธา แย้มประชา-3XL
A296 นายเกรียงไกร แย้มประชา-3XL
A297 นายธีรพงษ์ สิทธิศุภฤกษ์-3XL
A298 ร.อ.เล็ก 3 อู่วณิชย์กุล อู่วณิชย์กุล L
A299 ร.อ.เล็ก 2 อู่วณิชย์กุล อู่วณิชย์กุล L
A300 ร.อ.เล็ก อู่วณิชย์กุล อู่วณิชย์กุล L
A301 นายชนินทร์ ใจตรง-L
A302 นายสายัณห์ แนวสมโรง ECT 2XL
A303 นายจรุณ พักร์ผ่อง-2XL
A304 คุณฐิฏิพงษ์ ตันติชวลิต ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 2XL
A306 คุณพีระฉัตร พุกพิพัฒน์ Over Train M
A307 นายนิพนธ์ นพสุวรรณ์ สุดปลายฟ้า L
A308 นายวิทูรย์ เพิ่มพูล สุดปลายฟ้า M
A311 นายศุภศักดิ์ ดุละลัมพะ-M
A312 นายชยุต จิตระพันธ์ เต่าน้อยเทอร์โบ XL
A313 นายสมนึก บัวงาม เต่าน้อยเทอร์โบ M
A314 นายกิตติพงค์ แก้วประดิษฐ เต่าน้อยเทอร์โบ L
A315 นางสุพรรษา บัวงาม เต่าน้อยเทอร์โบ XS
A316 นางจันทิมา จิตระพันธ์ เต่าน้อยเทอร์โบ XS
A317 นายจิรพงษ์ กุญชรินทร์ เต่าน้อยเทอร์โบ L
A318 น.ส.ชนิดา หนูปลอด เต่าน้อยเทอร์โบ S
A319 น.ส.พุทธชาติ ตรีรัตน์ฤดี เต่าน้อยเทอร์โบ S
A320 นายจิรทัศน์ นิวัฒน์ภูมินทร์ Team Sahavit M
A321 MrDavid Lonsdale Team Sahavit M
A322 MrEwen Stewart Team Sahavit XL
A323 MrKurt French Team Sahavit M
A324 MrPatrick Dubravica Team Sahavit L
A325 นายธนัช เมตตพันธุ์ Why Ride M
A326 นายสันติภาพ คำมอญ Why Ride M
A327 นายกอบชัย มงคลนิมิตร OSK Cycling Club L
A328 พ.ต.สุทิน เฟื่องฟุ้ง-L
A329 ร.อ.ปฐมพล ฟักทอง-2XL
A330 นายปราช สันติวัฒนา OSK Cycling Club 2XL
A331 นายณัฐชัย สุวิสุทธะกุล OSK Cycling Club S
A332 นายศุภชัย เจริญกุลดิลก OSK Cycling Club XS
A333 นายพลวุฒิ หล่อดำรงเกียรติ OSK Cycling Club 2XL
A334 นาย สรรเพชญ บุญประกอบกูล OSK Cycling Club 3XL
A335 นายทศพล ทรงจิตรัตน์ OSK Cycling Club L
A336 นายสุธีคม ทยาพัชร ECIO M
A337 นายอรรถพงศ์ คุณกมุท ECIO L
A338 นายเจษฎา วงค์ขวัญเมือง ECIO 2XL
A339 นายสุธีระ พุ่มตะโก ECIO 2XL
A340 นายวิศวะ สุวรรณเกิด ECIO L
A341 นายต่อตระกูล เหลียวตระกูล ECIO 2XL
A342 นางสาวณิชพร คำเถียร ECIO M
A343 นายบัณฑิต ปักษาทอง ECIO L
A344 นายกิตติพงศ์ โชคดีอนันต์-XL
A345 นายสมชัย พิรุณพฤกษา ดำเนินสะดวก L
A346 นายโกวิทย์ เจริญธรรม ดำเนินสะดวก 2XL
A347 นายประสูตร หอมบรรเทิง ดำเนินสะดวก L
A348 นายเฉลิมพล ภาณุวัฒน์ยิ่งยงค์ ดำเนินสะดวก 2XL
A349 นายฐิติพันธ์ สมบุญ ฟ้าใส M
A350 นายวรินทร อยู่สบาย ฟ้าใส M
A351 นายสุพจน์ แก้วพรหมมาลย์ BBL CLYCLING CLUB XL
A352 นายนิคม ทรัพย์สมบูรณ์ SKD M
A353 นายเฉลิมพล นันทนาวุฒิ SKD M
A354 นายเมธา ปล้องคำ-L
A355 คุณอัครฤกษ์ ไกรฤกษ์-XL
A356 นายเฉลิมพร ตันเจริญ-XL
A357 นายศักดิเกติ์ ปีเตอร์ซัน Cycling Projects S
A358 นายศิรวิชญ์ แก้วประดิษฐ์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
A359 นายบุรินทร์ แสงสุวรรณเลิศ Chubby Riders M
A360 นายพลภัทร วัฒนอเนก-M
A361 นายชายชาญ ปฐมกาญจนา - M
A362 นายศิริสัณฑ์ กิตติพงษ์ถาวร ECT L
A363 นายนาวิน หมื่นเข็ม ECT L
A364 นายอธิวรรธน์ เลิศสกุลบรรลือ ECT M
A365 นายรุจิพจน์ ป.ปาน ECT 2XL
A366 นายจุฑาวุธ คะชะนา ECT L
A367 นายจิรพัฒน์ คะชะนา ECT L
A368 นายปิยพันธ์ ปัญญานุตรักษ์ The Lover Bike XL
A369 นายปริชญ์ ปัญญานุตรักษ์ The Lover Bike XL
A370 นายสมบัติ จันทรบัญชร-M
A371 นายณัฐพล ผาเบ้า BETAGRO BF BIKE CLUB XL
A372 นายกิตติศักดิ์ ชูนาวา BETAGRO BF BIKE CLUB 3XL
A373 นายสรรค์พงษ์ ชมบำรุง BETAGRO BF BIKE CLUB M
A374 นายกิจขจร เดชะวรวุฒิ BETAGRO BF BIKE CLUB L
A375 นายอภินันท์ วิไลรัตน์ BETAGRO BF BIKE CLUB XL
A376 คุณอุดม ทานคำ ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
A377 คุณสุชาติ พงษ์สัจจา ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
A378 คุณสุรัตน์ บุญทรัพย๋ ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
A379 คุณประมวล อันทะเกษ ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
A380 คุณไฟศาล แสงสี ชมรมข้าวหงษ์ทอง 2XL
A381 นายภัทรพล แจ่มประทีป สาครไบค์ (SKB) M
A382 คุณวสันต์ ยาทุม-L
A383 นายอภิญญา ปิ่นแก้ว สายลมแสงแดด M
A384 นายจักร เจริญไชย-L
A385 นาย คำนึง สอิ้งทอง ทุ่งคอก XL
A386 นายสุธี ชูมณี เทียนทะเล L
A387 นายชัยวัฒน์ ตติยบวรชัย เทียนทะเล XL
A388 นายนก ชัยศิริพัฒน์ เทียนทะเล M
A389 นายชัยยุทธ ตติยบวรชัย เทียนทะเล XL
A390 นายเทพนิมิตร แตงเนื้อเหลือง เทียนทะเล M
A391 นายทองสุก ปิตตัง เทียนทะเล L
A392 นายปรีดา เหมวรรณานุกูล เทียนทะเล L
A393 นายพานุมาศ แตงเนื้อเหลือง เทียนทะเล XL
A394 นายธีรทร อินจัน NKB M
A395 นายวิริยะ เปี่ยมสวัสดิ์ NKB M
A396 คุณสายัณห์ ปัญญาคณานุกูล สวนเบญ M
A397 คุณรัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา สวนเบญ L
A398 นายธนะบดี วงศ์แสง CSC THAILAND M
A399 นายพิชานัน ตั้งธนะวัฒน์ Pra_Nakhonpathom XL
A400 นายปราโมทย์ สารบรรณ์-M
A401 นายนรินทร์โชติ เจริญอาชาวงศ์ ICI CYCLING TEAM M
A402 นายวันชัย เหมาะสามน ICI CYCLING TEAM S
A403 นายยุทธนา ฟองช่อทิพย์-L
A404 คุณนัทรินทร์ธร เมฆเสือ SKD ทรายกองดิน M
A405 คุณนคร ธัญรัตนศรีสกุล ฅนกำแพง100,000 M
A406 คุณเอกชัย รื่นนุสาร ฅนกำแพง100,000 M
A407 คุณอำนวย อาจณรงค์ฤทธิ์ ฅนกำแพง100,000 XL
A408 ด.ต.สิงห์สมุทร ปรีชา ฅนกำแพง100,000 L
A409 คุณธนพร มโนมั่น ฅนกำแพง100,000 L
A410 ด.ต.ศักดิ์เกษม อ้นทอง ฅนกำแพง100,000 XL
A411 คุณจิรวัฒน์ สรณะพิบูลย์ ฅนกำแพง100,000 M
A412 คุณรุ่งธรรม เฉิดฉัน ฅนกำแพง100,000 M
A413 คุณจิรภัทร เมืองนก ฅนกำแพง100,000 L
A414 คุณสำเภา จิรวัฒนาภรณ์ ฅนกำแพง100,000 L
A415 คุณชูชาติ โชครุ่งเจริญชัย ฅนกำแพง100,000 L
A416 คุณโอภาส ทั่งพิมพ์ ฅนกำแพง100,000 L
A417 คุณอัษฏาวุฒิ อิ่มสำราญรัชต์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
A418 นายสุนทร ม่วงทรัพย์สม ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
A419 นายสมโภช ทองสิมา ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
A420 นายสมนึก เหมไชย เสือหนามกอล์ฟ M
A421 จ.ท.พงษ์พัฒน์ คล้ายมงคล โรงเรียนการบิน L
A422 นายโชคดี วิชิต Chic Bike Club M
A423 นายอัครเดช เชษฐ์ชุติธร Chic Bike Club L
A424 นายเกรียงไกร จตุรงค์พันธุ์ CLUB SUNDAY L
A425 นายพลไตรลักษณ์ สีหอำไพ CLUB SUNDAY L
A426 นายอารมย์ ไทยกล้า จักรยานโอ้เอ้ 2XL
A427 นายจิรพัส พงค์พนมเวช-S
A428 นายเด่นภูมิ ผาสุก-XL
A429 นายนิรุติ เกิดวิบูลย์เวช-S
A430 นายลัทธวัฒน์ พงค์พนมเวช-L
A431 นายพรพิพัฒน์ อัจฉริยญาติ-M
A432 นายชยพล ณทัตชนัย สองขาพาปั่น XL
A433 นายณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม Woodland M
A434 นายเอกพจน์ ชมพูศรี Woodland M
A435 นายวันชัย เกียรตระกูล Woodland M
A436 นายศุภมิต อาชนันท์ Woodland S
A437 นายศุภชัย ศิริวทย์ภักดีกุล Woodland XS
A438 MrPatrick Beilby Woodland M
A439 นายธนารัตน์ ผาสุก-XL
A440 นายนาที ทรัพย์แตง หนอนน้อยค่อยๆปั่น XL
A441 นายพรชัย ไตรเพิ่ม หนอนน้อยค่อยๆปั่น L
A442 คุณปัญญวัฒน์ ใช้เจริญ-XL
A443 คุณพิมล คงอุดมทรัพย์-M
A444 คุณนฤพนธ์ จายะกัน-L
A445 คุณเผ่าพงษ์ เอี่ยมไตรรัตน์-M
A446 คุณประชา โพธิ์แดง-M
A447 คุณอภิศักดิ์ เชี้ยวบางยาง-L
A448 คุณสุพงศ์ธร จีนสมบูรณ์-XL
A449 นายทวีชัย อัครเพ็ญพรรณ คนต้นทาง XL
A450 นายอัศวิน จีนพงษ์พันธ์-2XL
A451 นายอธิคม กิ่งจันทน์-3XL
A452 นายธวัชชัย สินเจริญ แรงน่องปราณบุรี M
A453 คุณพิสิษฐ์ พันธกิจเจริญกุล-L
A454 คุณวันนิวัต เย็นเจริญ modify bike (banpong) 2XL
A455 นายพิเชษฐ์ บุสดี ROC Bike 2XL
A456 นายสงกรานต์ แสงหิรัญ ROC Bike XL
A457 นายมณีโชติ พฤฒิธัญ ROC Bike L
A458 นายทศพล ศิริประเสริฐ ROC Bike L
A459 นายธรณ์ธเนษฐ์ เศวตชัยยุทธ ROC Bike XL
A460 นายประวันวิทย์ อ่วมศาสตร์ ROC Bike XL
A461 นายเอกลักษณ์ วงษ์นามใหม่ ฅนต้นทาง 3XL
A462 นายทวีชัย อัครเพ็ญพรรณ ฅนต้นทาง XL
A463 นายนราชัย เจริญธัญญากร ฅนต้นทาง XL
A464 คุณชาติชาย ชัยรัตน์ บางเลน M
A465 นายอนุทิน ถนอมทรัพย์ ไม่สังกัด M
A468 คุณกิตติพศ ชูเดช Friends Riders Prakan Team S
A469 นายชวลิต เกตุอู่ทอง เสือยิ้ม L
A470 นายทวัชชัย แย้มเกษร เสือยิ้ม L
A471 นายพศิน ฉิ่งทองคำ เสือยิ้ม 2XL
A472 นายอนุ แย้มเกษร เสือยิ้ม 2XL
A474 คุณสำเริงศักดิ์ พจนิธนกรกุล เสือยิ้ม L
A476 คุณภูวนัย กิจกอบชัย เสือยิ้ม L
A477 คุณสายฟ้า ไตเม้ง ECIO S
A478 คุณสกล ภาคไพลี-S
A479 นายสนิท คงกระพันธ์ Chill Chill Bike Hua Hin XL
A480 นายอนุศักดิ์ ทองนาค Chill Chill Bike Hua Hin 2XL
A481 นายอัครพงศ์ นิรัติศยางกูร-L
A482 นายจงกล ปัดมะลิด G-bike 2XL
A483 นายวิริทธิพล ศักดิ์วรกุลชัย G-bike L
A484 นายฉัตรเฉลิม เตชะวิจิตรจารุ G-bike L
A485 นายนุกูล กลางแท่น G-bike L
A486 Mr.Nakapone Wongsawang Nok-Ko+ L
A487 Mr.Siwat Yaem-Ot Nok-Ko+ XL
A488 คุณพลานันต์ แจ่มจำรัส-L
A489 นายสมเทพ บุญมี-L
A490 นายทรงยุทธ ปูวิเมฆ-XL
A491 นายชาติชาย บุญเสริม-M
A492 ร.ต.ท.ธนกร จาวรุ่งวณิชสกุล-M
A493 นายภคิน บริสุทธิ์-M
A494 นายเฉลิมเกียรติ เวียงซุ้ย-L
A495 นายวรเทพ วชิรพันธุ์ Enamorate L
A496 คุณเจริญ กรทรวง ACT Bike 2XL
A497 นายรังสรร เกิดน้อย ACT Bike 2XL
A498 นายจิระพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์ ACT Bike XL
A499 นายปรมินทร์ แก้วเขียว ACT Bike XL
A500 คุณณัฐวุฒิ ชวนปัญโญ Over Train M
A501 พ.จ.อ.สมเกียรติ อ่วมน้อย-L
A502 คุณอรรถวิทย์ จิตสำรวย-L
A503 นายปฏิฐาน นิลวงศ์ จักรยานโอ้เอ้ 2XL
A504 นายชานนท์ อบแสงทอง thursday night XL
A505 นายชาญณรค์ สมบูรณ์ใจ-M
A506 นาย ยุทธชัย วีระทวีพร โรงเรียนการบิน L
A507 นาย สดายุ พิบูลวิทยากุล โรงเรียนการบิน M
A508 นาย ชานน ลัดลอย โรงเรียนการบิน L
A509 นาย รัชตะ เหลืองสะอาด โรงเรียนการบิน M
A510 นายนราพงษ์ วงค์วิเศษ THE SPACEFRAME RACING TEAM XS
A511 นายคณิศร วงศ์สุวรรณ THE SPACEFRAME RACING TEAM XS
A512 นายภุมรินทร์ บุญรอด THE SPACEFRAME RACING TEAM XS
A513 นายกฤษดา ประเสริฐรุ่งเรือง THE SPACEFRAME RACING TEAM S
A514 นายเฉลิมเกียรติ บุญสะอาด THE SPACEFRAME RACING TEAM S
A515 นายณัฐวุฒิ เวียงสิมา THE SPACEFRAME RACING TEAM XS
A516 นายปัญญพัฒน์ อาศัยป่า THE SPACEFRAME RACING TEAM M
A517 นายสุริยา สังขบูณ์ THE SPACEFRAME RACING TEAM M
A518 นายศรันย์ ชลศิริพงษ์ THE SPACEFRAME RACING TEAM M
A519 นายสุธี เหลือจันทร์ Over M
A520 คุณพิเชษฐ โชคศรีวิจิตร ฅนต้นทาง L
A521 คุณวิโรจน์ โชคศรีวิจิตร ฅนต้นทาง XL
A522 นายมนัส ชาวบ้านกร่าง 2ขาพาปั่น M
A523 นายทรงพล หอมศิริวรรณ 2ขาพาปั่น L
A524 คุณกษิดิศ ตรัยรัตนมงคล-S
A525 คุณบัญชากิจ ภู่กาญจน์ T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร XL
A526 คุณโอภาส เชาวลิตพร T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A527 คุณวิฑูรย์ สามเรือนทอง T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A528 คุณสุริยา สังข์บูรณ์ T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A529 คุณเปรมปรี มีเสน T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A530 คุณอรรณพ ชาวไร่ปราณ T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A531 คุณเสรี ใจชุ่ม T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร M
A532 คุณกนกชัย พันธุ์ไชย T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร M
A533 คุณวรรณชัย ใบสมุทร T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร L
A534 คุณประวิทย์ รอดสุข T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร S
A535 คุณกฤษกร แพทย์ประเสริฐ T.N.R. BIKE TEAM สมุทรสาคร 3XL
A536 นายศรุต จิตตัดคานนท์-3XL
A537 ร.อ.ปากร ศรีธรรม - S
A538 คุณศุภฤกษ์ มีดี ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี L
A539 นายวชิรัตน์ จันทร มาลัย Cycling M
A540 นายปราการ แก้วเขียว ACT Bike 3XL
A541 นายภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์ EBT_SS TEAM M
A542 นายนนทวัฒน์ คงพิศุทธิ์ไพศาล Sangfahbike M
A543 นางสาวทัศนีย์ กีรติรัตน์วัฒนา-L
A544 นายวุฒิชัย ก้องอัมพร OPTIMA THULE M
A545 นายจันวิวัฒน์ จุลพันธ์ OPTIMA THULE M
A546 นายสุระชัย นันทาทอง Run Away Cycling Team XL
A547 นายสุรชัย ทองกราย Run Away Cycling Team XL
A548 นายถวัลยศักดิ์ มฤคทัต วัดน้อย S
A549 นายพริษฐ์ มฤคทัต วัดน้อย S
A550 นายพิเชษฐ์ แสงอุไรประเสริฐ แก๊งค์แฟนฉัน XL
A551 นายคณาวุฒิ นำสวัสดิ์ แก๊งค์แฟนฉัน XL
A552 น.ต.พงศ์เทพ พุกะนัดด์ โรงเรียนการบิน 2XL
A553 ร.อ.อติคุณ เอี่ยมเชย โรงเรียนการบิน XL
A554 ร.อ.นราพัฒน์ ช่อสอึก โรงเรียนการบิน L
A555 ร.อ.ภาณุพันธ์ ทองฤทธิ์ โรงเรียนการบิน L
A556 นายพงศธร อ้นสูงเนิน บางมด 3XL
A557 น.ต.พจน์ อิศระ TGPC XL
A558 MrVentura Anthony SKD M
A559 คุณสรวิชญ์ โสธร-L
A560 คุณปฏิพัทธ์ อิ้วเจริญ นักปั่นวัดเด สามพราน XL
A561 คุณปภาวิน บุญปลอด นักปั่นวัดเด สามพราน M
A562 คุณณัฐชพล ทองใน นักปั่นวัดเด สามพราน L
A563 คุณอนุพล ชินเจริญทรัพย์ นักปั่นวัดเด สามพราน L
A564 นายธีรวิทย์ ศิริวิทย์ภักดีกุล CZ Bike Club L

B เสือภูเขาชาย 78 กม.
B001 คุณบุญเลิศ จันทพงษ์-L
B002 คุณพีรพันธ์ พราหมณกุล AROONSILP M
B003 พตท. บุญมี อยู่เย็น Dream team bike มีนบุรี L
B004 คุณสมบัติ เกษศรี Dream team bike มีนบุรี L
B005 คุณคำนึง ศรีสำอางค์ Dream team bike มีนบุรี M
B006 คุณสากล ธิสังคะ Dream team bike มีนบุรี L
B007 นายไพศาล สุขศิริ เฮงไบค์ M
B010 คุณชูพงศ์ พิสุทธอานนท์ จอมบึง M
B011 คุณวัฒชัย เอี่ยมนาค ฟ้าใส M
B012 คุณธเนศ บุญช่วย Friends Riders Prakan Team M
B013 คุณสมชาย แซ่เห Friends Riders Prakan Team M
B014 คุณทวน บุรารักษ์ Friends Riders Prakan Team M
B015 นายณัฐกรณ์ ชื่นขำ-L
B016 นายวีระชาติ วงษ์สวัสดิ์ จักรยานโอ้เอ้ M
B017 นายไพฑูรย์ ชาญอนุเดช ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว L
B018 นายยงยุทธ วิชัยกุล พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB M
B019 คุณวิเชียร จีนขี โรงเรียนการบิน M
B020 นายพงศ์เทพ อิ่มแก้ว เหนื่อย.โฮก. M
B021 คุณบัณฑิต สกุลเวียงกาญจน์ เสือ กระเสียวด่านช้าง L
B022 คุณชิรศักดิ์ จงชาณสิทโธ เสือ กระเสียวด่านช้าง L
B023 นายประเสริฐ เกษรบัว สุดปลายฟ้า M
B024 นายปิโยรส ปู่เถา สเปเซี่ยล ทีม XL
B025 นายกิตติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ (SKB) M
B026 นายพีรพงษ์ จาตุย สาครไบค์ (SKB) M
B027 นายภีศเดช อาเขต-2XL
B028 นายโปรยชัย รอดประเสริฐ Gemburi M
B029 ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ ทองดอนพุ่ม CSC Thailand XL
B030 คุณวินัย เจริญช่าง SKD ทรายกองดิน XL
B031 คุณเอกรินทร์ ขำมินทร์ SKD ทรายกองดิน M
B033 นายสตรองวิลร์ ปราบชายแดน ช.นำชัย พัทยา M
B034 นายกิตติชัย กระปุกนาค เสือยิ้ม M
B035 คุณเอิบ หมวดใหม่-S
B036 นายธวัช เหมาะจิตต์-M
B038 นายรชฏ เลพล-M
B039 นายบัณฑิต กลัดสำเนียง TSN XL
B040 คุณวิบูลย์ มากสอน ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี L
B041 คุณเกษม ประเสริฐสุโข ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี 3XL
B042 นายปรีชา เขียวชอุ่ม เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
B043 นายประสิทธิ์ อาสนะเวช เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
B044 คุณวิชิต ทองดอนเหมือน นักปั่นวัดเด สามพราน XL
B045 คุณมณฑล ตั้งสมบูรณ์ นักปั่นวัดเด สามพราน L
B046 นายณัฐพงษ์ คล่องแคล่ว อักษะ ศรทัตทีม S
B047 คุณปุรวัฒน์ วัฒนะนุพงษ์ อักษะ 2000 M
B048 คุณแจะ มาผาสุข เสือยิ้ม L
แก้ไขล่าสุดโดย Yai_np เมื่อ 18 ธ.ค. 2015, 17:51, แก้ไขไปแล้ว 32 ครั้ง.

Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย Yai_np » 28 ต.ค. 2015, 19:51

CDEF.jpg

ถ้าส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ 0819472084 (ใหญ่) Line ID 0819472084


C เสือหมอบชาย 54 กม.
C001 คุณชัยชลิต ฑิฆัมพรวโรกาศ Krungsri Bike Club XL
C002 คุณณพล พรสมบุญ Krungsri Bike Club M
C003 คุณณัฐ พรสมบุญ Krungsri Bike Club L
C004 คุณเถลิงศักดิ์ ตระกูลหวังวีระ Krungsri Bike Club M
C005 คุณธนภูมิ จองบุญวัฒนา Krungsri Bike Club S
C006 คุณคงศักดิ์ กนกพรวศิน Krungsri Bike Club L
C007 คุณเอกรัตน์ เต็มไตรเพท-2XL
C008 คุณบุญเศรษฐ์ อนันต์พัฒนา Krungsri Bike Club L
C009 คุณธนวัฒน์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ Krungsri Bike Club XL
C010 คุณไตรทิพย์ ศุภศิริวัฒนา Krungsri Bike Club L
C011 คุณพชร ทิพย์เกตุ Krungsri Bike Club L
C012 คุณพัชสันต์ เต็ง Krungsri Bike Club M
C013 คุณศุภกร วณิชยาวโรดมกุล-M
C014 คุณวรรณธนวิทย์ เข็มทอง โพธาราม XL
C015 คุณภักดี แก้วพลอย โพธาราม 2XL
C016 คุณสมิง จันทร์พูล โพธาราม XL
C017 คุณสมปอง ศิริโต โพธาราม L
C018 คุณปราโมทย์ สุขดำ อิสระสุพรรณบุรี XL
C019 นายสันติชาย บุญบำรุง-M
C020 คุณอรุณชัย วัฒนพันธุ์-2XL
C021 คุณชุมพล ประทุมมา-M
C022 คุณชูเกียรติ รุ่งกระจ่าง-XL
C024 คุณสุชาติ ทับทิม บางเลน XL
C025 คุณพุฒิพงศ์ ธิเตจ๊ะ PONG BIKE นครปฐม XL
C026 นายนภ จิวรรจนะโรดม บางเลน L
C027 นายจักรพงษ์ สวัสดิเทพ บางเลน 2XL
C028 นายลีนวัตร ปัญญสังข์ มะกาไบค์ L
C029 นายพิพัฒน์ รักนาม มะกาไบค์ L
C030 นายวิเชียร หิรัญรัตน์ประยูร มะกาไบค์ XL
C031 คุณวินัย มาหาธนประทีป-3XL
C033 คุณชัชวาลย์ พร้อมโกมล pexx cycling XL
C034 คุณชูชาติ พร้อมโกมล pexx cycling 3XL
C035 คุณปรเมศวร์ ชุมพล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
C036 น.อ.สุมิตร บุญเพิ่ม-2XL
C037 นายธนาทร ศิริวงศ์-M
C038 พ.อ.อ.วีระพงษ์ เทศยา วารีทีม XL
C039 พ.อ.อ.เอนกพงษ์ อาจกิจ วารีทีม M
C040 จ.อ.ทวีชัย พิพัฒนกิจอนันต์ วารีทีม M
C041 คุณสหพันธ์ ปฐมวัฒนานุรักษ์ AROONSILP XL
C042 คุณธนาวุธ สุบรรพวงศ์ Dream team bike มีนบุรี L
C043 นายนนทวัฒน์ ข้องรักสัตย์ Over Train L
C044 นายธนภัทร ข้องรักสัตย์ Over Train M
C045 นายเกียรติกูล ตาบทอง-XL
C046 นายอัฑฒ์ธกานย์ ม่วง คลองใหม่-M
C047 คุณธีรเชษฐ์ ปิยะเมธานิธิศ-L
C048 นายสมเกียรติ ศรีจารุพฤกษ์ pexx L
C049 นายเรวัติ ใหลงาม pexx XL
C050 นายอุดร พลศักดิ์ ชมรมจักรยานลาดกระบัง M
C051 นายนพพล อธิจักราวุธ เฮงไบค์ M
C052 นายไพโรจน์ ศุภรัตนาวงศ์ เฮงไบค์ XL
C053 นายพีรนันต์ เทียมสุวรรณ เฮงไบค์ L
C054 คุวิทวัส เหล่าวาณิชย์-XL
C055 นายเทพภูวัสส์ พิโรดมอังกูร Suphanburi Cycling Club M
C056 นายมงคล สกุลทราวัฒน์ Suphanburi Cycling Club L
C057 นายณัฐฏพล โอชารส Suphanburi Cycling Club L
C058 นายนพภูพัฒน์ ภูสินเดชาพลับ Suphanburi Cycling Club M
C059 นายสุธี ดิษฐวุฒิ Suphanburi Cycling Club L
C060 นายชนภัช เกษตรเจริญกิจ Suphanburi Cycling Club 3XL
C061 นายรณกฤต สุขอินทร์ Suphanburi Cycling Club M
C062 นายบูชิต อรรถีโภค Suphanburi Cycling Club L
C063 นายพิสิฎฐ์พล (บิ๊ก ภุชิสสะ) ศุภธนพัฒน์ เฮงไบค์ L
C064 นายจรินทร์ แจ้งสนอง Suphanburi Cycling Club M
C065 นาย อำนาจ ปรางทอง Suphanburi Cycling Club L
C066 นายดนัย เคหสว่างวงศ์ Suphanburi Cycling Club XS
C067 นายศักดิ์ชัย จรูญศิริ Suphanburi Cycling Club L
C068 นายปริญญา เจริญโห้ Suphanburi Cycling Club M
C069 นายไชสิทธิ์ กิจประชากร Suphanburi Cycling Club XL
C070 นายสันติ ฉัตรเมธี Suphanburi Cycling Club 2XL
C071 นายประสิทธิ์ ไม้เท้าทิพย์ Suphanburi Cycling Club M
C072 นายเสรี จิตวิริยนนท์ เฮงไบค์ 2XL
C073 คุณจำรัส ไพสี-XL
C074 นายอภิชาต สุติคา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา L
C075 นายมนต์เรืองยศ นัยพร เสือป่าโมก M
C076 นายสมบุญ แจ่มจันทร์ เสือป่าโมก L
C077 คุณเฉลิมพล สุวรรณประเสริฐ-L
C078 นายชนาสิน นิธิคุณอนันต์ Suphanburi Cycling Club L
C079 นายทศพล จาดทองคำ Suphanburi Cycling Club L
C080 นายอารักษ์ สุทธิแย้ม Suphanburi Cycling Club M
C081 นายนรินทร์ เที่ยงเจริญ อิสระ L
C082 นายกรภัทร์ สุทธิดารา -XL
C083 นายสุภาพ แก้วศรีงาม สองแรงน่องป้องกันโรค 2XL
C084 พ.อ.อ.พิเชษฐ์ เทียนทอง โรงเรียนการบิน M
C085 ร.ท.นพดล เขี้ยวงา โรงเรียนการบิน M
C086 นายสุริยา แย้มเกตุ โพธาราม M
C087 คุณวิวัฒน์ ตัณฑ์เจริญรัตน์-M
C088 น.อ.สมบัติ วงศาโรจน์ ATF 9 Families L
C089 นายภานุวัฒน์ พันธ์แตง - M
C090 นายธนกร มาลาพงษ์ Suphanburi Cycling Club L
C091 นายศุภมิตร เอี่ยมขจร พระยาประชาศัย XL
C092 นายธรรมรงค์ กิจสนิท พระยาประชาศัย 2XL
C093 นายประวิทย์ ไทรระพันธ์ พระยาประชาศัย XL
C094 นายเกริก สุภาทิตย์ พระยาประชาศัย 2XL
C095 นายธนกฤต สุภาทิตย์ พระยาประชาศัย M
C096 นายนิมิตร ไทรระพันธ์ พระยาประชาศัย 2XL
C097 นายธีระพงษ์ แสงสุริยงค์ พระยาประชาศัย XL
C098 นายนิเวศ ศรีตงกิม พระยาประชาศัย 2XL
C099 นายพิชัย ไทรระพันธ์ พระยาประชาศัย L
C100 เด็กชายพงษธร กิจเจริญ พระยาประชาศัย M
C101 นายรุ่งศักดิ์ กิจสนิท พระยาประชาศัย 2XL
C102 นายเอกลักษณ์ ศรีตงกิม พระยาประชาศัย L
C103 นายเฉลิมศักดิ์ อินทร์กรุงเก่า พระยาประชาศัย M
C104 นายธนาทร แตงมีแสง-L
C105 นายนพดล อรรคราช-XL
C106 นายวัลลภ ภักดีสุวรรณ-S
C107 คุณนิตย์ วารีระรื่นจิตต์ นักปั่นขั้นเทพ M
C108 คุณวัชระ วรรณกร นักปั่นขั้นเทพ XL
C109 คุณรวี เมตตา นักปั่นขั้นเทพ L
C110 คุณปิยวุฒิ ศรีสุรางค์กิจกุล นักปั่นขั้นเทพ XL
C111 คุณอัธยา อธิรัตน์ปัญญา นักปั่นขั้นเทพ 3XL
C112 คุณอนันดา เลิศอำนวยอนันต์ นักปั่นขั้นเทพ S
C113 นายภิญโญ เฉลิมศรีภิญโญรัช wild lives M
C114 นายธนาสิน จิตแก้ว คลานเป็นเต่า 3XL
C115 คุณวินัย โพธิพัฒน์ ชมรมจักรยานลิ่นถิ่น-หินดาด L
C116 นายธีระศักดิ์ เขม้นกิจ-L
C117 นายออม หมื่นนาค เสือหนีหมา XL
C118 นายเอี่ยม หมื่นนาค เสือหนีหมา L
C119 นายอรรถยุทธ เอกรัตนชัยสกุล เสือหนีหมา XL
C120 นายธีระ ชาวนาไร่ เสือหนีหมา XL
C121 นายฉัตรชัย ชื่นด้วง เสือหนีหมา 3XL
C122 นายภาสกร เรือนนุช เสือหนีหมา L
C123 นายกิจติชัย ห้วยหงษ์ทอง เสือหนีหมา L
C124 คุณศุภณัฐ อินคุ้มวงศ์ ชมรมจักรยานนครชัยศรี 3XL
C125 นายรินทร์ จันทร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา L
C126 นายธนากร เกตุวิชิต ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพเทศบาลโพธิ์พระยา XL
C127 นายนิตินัย ปานทอง Jumbike Cycling S
C128 นายชัยวัฒน์ นำช้าง Jumbike Cycling M
C129 นายประสาท ไตรรงค์วิจิตร์ Jumbike Cycling L
C130 พ.อ.อ.วชิระ แก้วมีมาก-XL
C131 นายเฉลิมพล ลิมปโกมล โพธิ์พระยา แก๊งค์หมุนล้อ XL
C132 นายไชยพงษ์ เรืองชวลีย์-M
C133 นายชาตรี บุญเจริญ ชมรมจักรยานลาดกระบัง 3XL
C134 นายมิ่งศิษฐ์ คมสุรศิษฐ์ HYKC XL
C135 นายกฤษณ์พีรัช คมสุรศิษฐ์ HYKC L
C136 นายกุณฑล อนะธรรมสมบัติ HYKC L
C137 นายวัฒนา อนะธรรมสมบัติ HYKC L
C138 นายธีรวัจน์ คมสุรศิษฐ์ HYKC 3XL
C139 นายดิเรก เอี้ยงทอง Panabike XL
C140 น.อ.สมชาย มูลบรรจง ฟ้าสีคราม kps 2XL
C141 ร.ต. กฤษธิศักดิ์ สร้อยทะสิน ฟ้าสีคราม kps XL
C142 คุณจุกฉันท์ จินดารัตน์ ฟ้าสีคราม kps 2XL
C143 ร.ต.สมชาย นพเกษร ฟ้าสีคราม kps 2XL
C144 ร.ต.สงคราม แก้วคำ ฟ้าสีคราม kps XL
C146 ร.ต.ทวีป แสวงกิจ ฟ้าสีคราม kps 2XL
C147 น.ท. เจริญ ลาทอง ฟ้าสีคราม kps L
C148 ร.อ.พงษ์ชัย สิทธิรัตน์ ฟ้าสีคราม kps L
C149 คุณ เทวินทร์ นิกรพิทยา ฟ้าสีคราม kps L
C150 คุณชานนท์ วิไลวงศ์เสถียร บางเลน L
C151 นายวีรภัทร จันทวงษ์ ตะวันไบค์ S
C152 นายทิวา แก้วชิงดวง ตะวันไบค์ L
C153 นายเพิ่มเกียรติ์ พัฒนไพบูลย์ ตะวันไบค์ 2XL
C154 คุณสงกราณ ธุระกิจ HYKC M
C155 คุณบุญส่ง อินหลวงดี HYKC M
C156 คุณธีรภัทร์ ศิริแสง Dream team bike มีนบุรี XL
C157 นายวุฒิกุล เรียงแก้ว พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) M
C158 นายทรงยศ สุขคำไฮ พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) M
C159 นายธนวัฒน์ เหมสุข พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) M
C160 นายทรงกลด ม่วงโพธิ์ พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) M
C161 นายณัฐกิตติ์ สินพิทักษ์ พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) L
C162 คุณเจริญ ทิศษา-M
C163 นายสุรสิทธิ์ ลิ้มศฤงคาร-XL
C164 นายจันทร์แรม สวัสดิ์รักษา-XL
C165 นายวสันต์ รัมมะวาส HYKC L
C166 นายแสงสม ตระกูลแสงไพศาล HYKC L
C167 นายสหรัฐ นิลทองคำ HYKC M
C168 นายพันธวิทย์ นิลทองคำ HYKC M
C169 พตท.ศุภชัย ศรสุคนแก้ว Krathumban4056 L
C170 นายณรงค์ เนียมษร Krathumban4056 M
C171 นายจักรพันธ์ ศรีสกุล Krathumban4056 2XL
C172 นายนรา รอดสิน Krathumban4056 L
C173 นายประภาศ วัฑฒนะพงศ์-S
C174 นายชารี แก่นโมก-XL
C175 นายรวีโรจน์ ริ้วทองชุ่ม-2XL
C176 นายรัฐกรณ์ งามวิลัย-2XL
C177 นายมงคล อัชฌาเอกลาภ-2XL
C178 นายอาทิตย์ ริ้วทองชุ่ม-XL
C179 นายศักดิ์ชัย กิตติจิรายุ-XL
C180 ดชนราวิชญ์ กิตติจิรายุ-S
C181 นายธงชัย กิตติจิรายุ-L
C182 นายณรงค์ ศรีประมงค์ KPS.Bike L
C183 นายมนัส เซี่ยงฉิน KPS.Bike M
C184 นายพรชัย เซี่ยงฉิน KPS.Bike XL
C185 นายพรศิริชัย ลาวัณย์วิสุทธิ์ KPS.Bike L
C186 นายเกษมสันต์ จิระสกุลไทย KPS.Bike L
C187 นายชาญ ผลวิเศษชัยกุล KPS.Bike XL
C188 นายอิทธิเชษฐ์ ทรัพย์อำนวย KPS.Bike M
C189 นายทัศน์เทพ ฐานบัญชา KPS.Bike XL
C190 นายสมชาย บูชา KPS.Bike XL
C191 นายมนัส กิจประเสริฐ KPS.Bike L
C192 นายปกรณ์ ประหยัดทรัพย์ KPS.Bike M
C193 นายปิยะทัศน์ ประหยัดทรัพย์ KPS.Bike XL
C194 นายเตชิน ประหยัดทรัพย์ KPS.Bike L
C195 นายเกียรติศักดิ์ ภูอัครนันท์ KPS.Bike M
C196 นายปรีชา หลิววัฒนา KPS.Bike XL
C197 นายณัฐชนน สุวรรณกุล KPS.Bike XL
C198 นายเมธากิตติ์ สร้อยจารุสกุล Suphanburi Cycling Club 3XL
C199 นายประเสริฐ ลี้กาญจนะ Suphanburi Cycling Club M
C200 นายไพโรจน์ กิจบัญชา Suphanburi Cycling Club L
C201 ด.ช.ภูริวัชร์ นาคลำภา Suphanburi Cycling Club S
C202 คุณสันธาร แสงสว่าง ตะวันไบท์ L
C203 นายดิเรก โพธิ์ทองนาค ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
C204 น.ต.ฉัตรพงศ์ มั่นคงปิติพัฒน์ โรงเรียนการบิน L
C205 นายวัชรากร แก้วงาม โรงเรียนการบิน S
C206 นายณัฐพล อิ่มจันทร์ โรงเรียนการบิน L
C207 คุณ เกษม สมบูรณ์เจริญชัย ลาดบัวหลวงไบค์ L
C208 คุณ ปรีชา สมบูรณ์เจริญชัย ลาดบัวหลวงไบค์ L
C209 คุณ ชาคริต สมบูรณ์เจริญชัย ลาดบัวหลวงไบค์ M
C210 คุณ อนุวัฒน์ สมบูรณ์เจริญชัย ลาดบัวหลวงไบค์ M
C211 คุณ อิทธิพงษ์ วัชรโกเมธ ลาดบัวหลวงไบค์ 2XL
C212 คุณ สุทธิพงษ์ ตันเฉลิมชัย ลาดบัวหลวงไบค์ L
C213 คุณ ประภาส แหวนทองคำ ลาดบัวหลวงไบค์ XL
C214 คุณ ภมร ตีระกิจวัฒนา ลาดบัวหลวงไบค์ L
C215 คุณ ประสิทธิ์ ตีระกิจวัฒนา ลาดบัวหลวงไบค์ M
C216 คุณ ไพโรจน์ ไหลนำเจริญ ลาดบัวหลวงไบค์ L
C217 ดต. ชำนาญ ขันเงิน ลาดบัวหลวงไบค์ L
C218 คุณนิธิ มังกรไชยา JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
C219 คุณธีรพล สินศุข JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
C220 คุณอนุภาพ ปุณฑริกธาดา JR.BIKE DAMNOEN TEAM L
C221 คุณสว่างวงค์ เชื้อชูชาติ JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
C222 คุณชุติพงศ์ เชื้อชูชาติ JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
C223 คุณสุวรรณ จีระมะกร JR.BIKE DAMNOEN TEAM M
C224 คุณณัฐนนท์ จีระมะกร JR.BIKE DAMNOEN TEAM S
C225 คุณเจริญ ปัญญาสวรรค์ JR.BIKE DAMNOEN TEAM L
C226 คุณบุณยกร ปัญญาสวรรค์ JR.BIKE DAMNOEN TEAM M
C227 คุณกฤตธี ชัยจินดา JR.BIKE DAMNOEN TEAM S
C228 คุณธเนตร แซ่ตั๊น JR.BIKE DAMNOEN TEAM 2XL
C229 คุณนริศ ศรีประเสริฐ JR.BIKE DAMNOEN TEAM M
C230 คุณอดุลย์ จงเพียร JR.BIKE DAMNOEN TEAM M
C231 นายสุคนธ์ มาลาเวช-M
C232 นายสถาพร เวทยังกูร-L
C233 นายธวัฒน์ชัย ศุภมงคลชัยสิริ - 2XL
C234 คุณบัญชา ขาวแปลก-L
C235 นายฉัตรชัย ดวงกมล พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB M
C236 นายสุชาติ เดชศราเดโช-M
C237 นายปิยะ มณีไพโรจน์ CR2 2XL
C238 นายอภิวัฒน์ สกุลกิตติพงษ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C239 นายสุริยา สกุลกิตติพงษ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C240 นายกัมปนาท สกุลกิตติพงษ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C241 จ.ส.อ.สายันต์ พิการัตน์-3XL
C242 คุณบุญรอด สนธิดี-M
C243 นายบุญวัฒน์ ฉัตรร่มเย็น-M
C244 นายเอกนิติ กล่ำประทุม KAMEN BIKER L
C245 นายทรงศักดิ์ สิงห์เทห์ KAMEN BIKER L
C246 นายกิตติพงษ์ ชีวชื่น อสุจี๊ด L
C247 นายสมพร แซ่ลี้ อสุจี๊ด M
C248 นายทรงยศ แซ่โง้ว อสุจี๊ด L
C249 นายจักรกฤษ ชีวชื่น อสุจี๊ด XL
C250 นายวินัย ชีวชื่น อสุจี๊ด L
C251 คุณนิพนธ์ โพล้งเศรษฐี NKB L
C252 คุณอัฐพงษ์ เต็มวิริยะนุกุล เสือ กระเสียวด่านช้าง XL
C253 คุณมานะ ฉวีกุลมหันต์ เสือ กระเสียวด่านช้าง M
C254 คุณวรายุทธ ธัญญเจริญ เสือ กระเสียวด่านช้าง L
C255 คุณสมชาย พูลอุดร เสือ กระเสียวด่านช้าง 2XL
C256 คุณทศพร กาฬภักดี เสือ กระเสียวด่านช้าง L
C257 คุณธนกฤษ อินทรประสิทธิ์ s.j.bike M
C258 พ.ท.ประทิน หาสุนทรี s.j.bike L
C259 คุณบุญสม คำไพเราะ s.j.bike L
C260 คุณอนันต์ หวังแก้ว s.j.bike L
C261 คุณพงษ์ศักดิ์ จำแนกสาร s.j.bike XL
C262 คุณสุพจน์ จันทรมณี s.j.bike L
C263 นายภราดร แสนเมือง HYKC M
C264 นายชวลิต สุขสำราญ HYKC XL
C265 นายทวีศักดิ์ กิจปาโล HYKC 2XL
C266 นายธัญยธรณ์ เอื้อวิเศษธรรม HYKC L
C267 นายจิรายุ วิศรียา HYKC L
C268 นายสุรเชษฐ์ กลั่นเงิน สองแรงน่องป้องกันโรค 2XL
C269 นายอภิรักษ์ เดชสุวรรณ MA KA BIKE Thailand M
C270 นายพีระภัทร สุขนิ่ม MA KA BIKE Thailand L
C271 นายศุภชัย ทรงศิลป์ MA KA BIKE Thailand M
C272 นายนฤกานต์ ศรีสวัสดิ์ MA KA BIKE Thailand 3XL
C273 นายนรารัตน์ ปิ่นปกบุตร MA KA BIKE Thailand L
C274 นายชรินทร์ สุขโอภาส MA KA BIKE Thailand 3XL
C275 นายสมเจตน์ กฤดาวุฒ-XL
C276 นายสุชาติ สุดยอด-L
C277 นายมณเฑียร นาสิงห์ขันธ์-XL
C278 นานกมลพัฒน์ จิระพันธ์ทิพย์ MA KA BIKE Thailand L
C279 นายพิจิตร สุวรรณศรี MA KA BIKE Thailand XL
C280 นายบัญชา เพลงเกษม - M
C281 นายสุรัตน์ สมบัติไพรวัน B Bike L
C282 คุณธีรชัย ทับทิมทอง-2XL
C283 คุณภูเบศ เรืองเที่ยง-2XL
C284 คุณธีระ วีระวงศ์-M
C285 คุณพสิษฐ์ วีระวงศ์-XS
C286 นายภูวเดช จันทร์สนธิ KPS.Bike M
C287 นายสุพจน์ พงษ์พรรณเจริญ ปั่นกะเฮีย L
C288 นายยุทธการ วสุวัต ปั่นกะเฮีย 2XL
C289 นายเวทัส ศักดิ์เดชยนต์ ปั่นกะเฮีย L
C290 นายวรชาติ อินต๊ะเสน Why Ride 4XL
C291 นายอนุศร สุรัตนะ มะกาไบค์ maka bike L
C292 นายสุชาญ กุมารบุญ มะกาไบค์ maka bike M
C293 คุณพิสิฐ สิมสวัสดิ์-M
C294 นายชาญชิต ปรีชานฤชิตกุล-L
C295 น.อ.ภูวเดช สว่างแสง โรงเรียนการบิน XL
C296 น.อ.สุวรรณ ขำทอง โรงเรียนการบิน XL
C297 นายรัชพล อยู่ประพัฒน์ BCC137 Bike Club 2XL
C298 นายนัทธ์ อธิบาย BCC137 Bike Club XL
C299 นายจีรศักดิ์ โรจนวงค์ BCC137 Bike Club L
C300 นายอัฐ อุตสาหกิจอำนวย BCC137 Bike Club XL
C301 นายศมา สุภพันธ์ BCC137 Bike Club 2XL
C302 Mr.CHIEN HSIEN HO ไม่สังกัด S
C303 Mr.Sakdiphan Ketkarn ไม่สังกัด XL
C304 นายพิรุณ สวนตะโก จักรยานโอ้เอ้ XL
C305 นายชนกานต์ ศุกระศร เสือยิ้ท XL
C306 นายกัมพล ศิริวรวิจิตร เสือยิ้ท L
C307 คุณเสาร์ อันทบาล บึงสะแกงาม S
C308 นายสมสุข ทวีศิลป์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
C309 นายมนตรี ศรีอักขรกุล เพื่อนมนุษย์ราชบุรี M
C310 นายประเสริฐ กมลวิทยานันท์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
C311 นาย พิชาติ โอภาสพาณิชยกุล เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
C312 นายกำพล ชุนสนิท เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
C313 นายนรินทร์ เตชะสุรินทร์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
C314 พ.ท.เฉลิมชัย วงฉยา เพื่อนมนุษย์ราชบุรี S
C315 นายชาญเลิศ อำไพวรรณ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี 2XL
C316 นายอุเทน กิ่งทอง เพื่อนมนุษย์ราชบุรี S
C317 จ.อ.เพิ่มศักดิ์ มณีโชติ วารีทีม XL
C319 นายศักดิ์สิทธิ์ พลตรี RIDE OR DIE XL
C320 นายสมชัย ศิริมาลีวัฒนา RIDE OR DIE M
C321 นายชุติพนธ์ ศิริมาลีวัฒนา RIDE OR DIE M
C322 นายวรรณชัย ศรีสุข RIDE OR DIE L
C323 นายประเสริฐ แสงสุวรรณ RIDE OR DIE M
C324 นายสมชาย ชมชื่น RIDE OR DIE S
C325 นายสุริยะ สัมพันธ์จิตร RIDE OR DIE M
C326 นายอรรฆรัตน์ เหล่าอัจฉริยะพร RIDE OR DIE L
C327 นายเอกพล เมฆรารัตน์ RIDE OR DIE L
C328 นายราชันย์ เปรมสวัสดิ์ RIDE OR DIE XL
C329 นายสมพงษ์ ฤทธิ์กระจาย RIDE OR DIE L
C330 นายไพรวัลย์ ศรีระวัง RIDE OR DIE XL
C331 นายวิรุฬ อิ่มสำราญ โรงเรียนการบิน M
C332 ร.อ.มานะชัย บูชา โรงเรียนการบิน XL
C333 พ.อ.อ.ธีระชัย เกษวิเชียร โรงเรียนการบิน L
C334 คุณสมพงษ์ อินสว่าง บึงสะแกงาม XL
C335 คุณณัฐเศรฐ เข็มทำ บึงสะแกงาม L
C336 คุณสมชาย เมะกี บึงสะแกงาม L
C337 คุณธนกาญจน์ เมะกี บึงสะแกงาม L
C338 คุณนิพันธ์ เพ็งมืด-L
C339 คุณวิศรุต จินดารัตน์ หัวเสีย สปริ้นเตอร์ XL
C340 คุณสาโรจน์ สามเพชรเจริญ หัวเสีย สปริ้นเตอร์ XL
C341 คุณนิพนธ์ แก้วมา หัวเสีย สปริ้นเตอร์ L
C342 คุณศักนรินทร์ อุ่นกงลาด หัวเสีย สปริ้นเตอร์ XL
C343 WG CDR.Surapol Homsuwan-XL
C344 นายขวัญชัย จันทร์ทอง BETAGRO BF BIKE CLUB XL
C345 นายอัญวุฒิ สิริทรัพย์พูลผล BETAGRO BF BIKE CLUB M
C346 นายณัฐวุฒิ เปี่ยมพรกุล BETAGRO BF BIKE CLUB L
C347 นายธวัชชัย ไม้สัก สาครไบค์ (SKB) M
C348 นายสันติ เซี่ยงฉิน สาครไบค์ (SKB) M
C349 นายปรัชญา บุญหนุน สาครไบค์ (SKB) L
C350 นายภรรดร แดงมุกดา สาครไบค์ (SKB) M
C351 นายธนารัตน์ สิทธิสา สาครไบค์ (SKB) XL
C352 นายเสกสรรค์ พ่วงเปีย สาครไบค์ (SKB) L
C353 นายบัณฑิต เจริญเลิศ-L
C354 คุณสมชาย หวังฤทธิไกรกุล บึงสะแกงาม L
C355 คุณอุดมพร ดอนฟุ้งไพร-3XL
C356 นายสนธิชัย ทาจินะ P.O.P Cycling Team L
C357 นายพรมนริน พุดนิล ทุ่งคอก L
C358 นายสมชาย บรรจง นักปั่นสมัครเล่น XL
C359 นายโสฬส เผือกโสภา นักปั่นสมัครเล่น M
C360 คุณไข่ มาตะโก ทีมถนนขาดนครปฐม M
C361 คุณอดุลย์ อินลิน ทีมถนนขาดนครปฐม L
C362 คุณวัชระ วนิชพงษ์พันธุ์ ทีมถนนขาดนครปฐม 2XL
C363 นายสมทวี ชื่นกิติญานนท์ แมวเทียนทะเล L
C364 นายกฤตพงศ์ บุญวิริยะกุล I cycling XL
C365 คุณมนตรี หวังเกษม SKD ทรายกองดิน XL
C366 คุณสมศักดิ์ ยงมาลี SKD ทรายกองดิน M
C367 คุณชาลี จันท้วม SKD ทรายกองดิน M
C368 คุณสมนึก บำรุงอิสลาม SKD ทรายกองดิน M
C369 คุณไพโรจน์ นิซู SKD ทรายกองดิน M
C370 คุณตุ้ย สง่าวีรกุล SKD ทรายกองดิน M
C371 คุณหล่อ สุดประเวศ SKD ทรายกองดิน L
C372 คุณสุวิชา สืบวงศ์ SKD ทรายกองดิน XL
C373 คุณเสรี การุณย์ SKD ทรายกองดิน S
C374 คุณธีระยุทธ นาคอนุเคราะ SKD ทรายกองดิน M
C375 คุณปวีณ ยุวบูรณ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
C376 คุณนิวัติ โป้สมบุญ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C377 คุณโสภณ ฮวดพิทักษ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C378 คุณสมเดช ท้วมชื่น ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
C379 คุณสุริยา พรทรัพย์สุนทร ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C380 คุณพิชัย เชื่อสาย ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน XL
C381 คุณภูษิต ภพักตร์จันทร์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
C382 คุณปรัชญา ขุนบุญยัง ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
C383 คุณพูนเพิ่ม เจริญศิริ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
C384 คุณทศพล ภู่ทอง ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C385 คุณณรงค์ชาญ อุณหพิพัฒน์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
C386 นายก้องภพ บุตรเพ็ชร ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C387 นายวสันต์ จันทร์ร่มเย็น ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน XL
C388 นายสุวัฒน์ เหล่าสมาธิกุล ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
C389 คุณประเวศน์ ไพสิฐวิโรจน์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
C390 นายสรายุทธ เกตุแก้ว ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
C391 นายสราคาน มหะหมัด เสือหนามกอล์ฟ L
C392 นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ-L
C393 นายยุทธเดช ปัทมานนท์-XL
C394 คุณอุดมศักดิ์ วิมูลชาติ-XL
C395 นายสมบัติ ณะไทร ฅนแอบปั่น 2XL
C396 นายวิชาญ หวานคำเพราะ ฅนแอบปั่น XL
C397 จ.ท.ชาญณรงค์ ตงศิริ โรงเรียนการบิน 4XL
C398 น.ท.บัณฑิต ทองมี โรงเรียนการบิน XL
C399 คุณสังข์ กลักวงศ์ Over Train XL
C400 คุณพรเทพ ฤกษ์ชัยมงคล Over Train XL
C401 คุณกิตติธร วรพลาวุฒิ Over Train XL
C402 คุณชยุต อภิโชครวรกร Over Train L
C404 คุณพิพัฒน์ สิงห์บัว Over Train M
C405 นายถนัด ศรีชู Chic Bike Club XL
C406 นชทนเรศ แดนสูงเนิน โรงเรียนการบิน XL
C407 จ.ท.พิรพงศ์ ก้อยเหาะกูล วารีทีม 2XL
C408 นายอภิสิทธิ์ ศรีทอง Banpongchillchill XS
C409 นายอนุชิต นิจนารถ - S
C410 นายปิยนัย ทองเบ็ญจมาศ - M
C411 คุณสุรพล แซ่คั่ง อัดสุดจี๊ด L
C412 คุณนพรุจ ดิษกุล อัดสุดจี๊ด XL
C413 คุณภัทรพล โพธิ์นิ่มแดง อัดสุดจี๊ด M
C414 คุณบุญฤทธิ์ ธรรมศร อัดสุดจี๊ด L
C415 คุณสุวัสส์ วุฒิพัฒนานันท์ อัดสุดจี๊ด M
C416 คุณวิทวัส กลิ่่นสุข อัดสุดจี๊ด M
C417 คุณชาญชัย เปียถนอม อัดสุดจี๊ด M
C418 คุณปฐมพงษ์ พิพัตนาคบุญ อัดสุดจี๊ด M
C419 คุณนคร นิลสิทธิ์ อัดสุดจี๊ด L
C420 คุณธนัทพร ไชยรัตน์ อัดสุดจี๊ด M
C421 คุณเกียติศักดิ์ ศักดิ์ดา อัดสุดจี๊ด L
C422 นายภูมิ สกุลพัฒนะเจริญ Aggie KU S
C423 นายจิรันธนิน พิชิตชัยปรีชา-XL
C424 นายณกฤช สูญจันทร์-L
C425 ด.ช.รชต สูญจันทร์-L
C426 คุณสาวิตร อภัยพลชาญ-XL
C427 นายอนันต์ ศรีเอี่ยม บางเลน 2XL
C428 นายสมปอง ชัยรัตน์ บางเลน M
C429 นายอาคม โรยภิรมย์-2XL
C430 นายสุนทร พุมมา เสือยิ้ม M
C431 คุณประจักร แสงรุ่งเรือง ราชบุรี XL
C432 นายเมตตา เลิศรพ-M
C433 นายดำรงค์ ทรัพย์มี-M
C434 นายอรรถ มนัสไพบูลย์ Enamorate M
C435 นายวิทวัส ภู่เกิด Enamorate M
C436 นายวีรวัฒน์ ใจรัก เสือหนามกอล์ฟ L
C437 คุณณัฐพล มอญถนอม Over Train L
C438 คุณชัชวาลย์ เหมือนประสาท บางเลน 2XL
C439 น.อ.วสุ มโนสิทธิศักดิ์ Wing 6 M
C440 น.อ.อธิราช คงทรัพย์ Wing 6 M
C441 น.ท.สมนึก เรียงเครือ Wing 6 L
C442 น.ท.ศิวะ ภุมรินทร์ Wing 6 L
C443 ร.อ.ทัศไนย เถินมงคล Wing 6 M
C444 พ.อ.อ.สมศักดิ์ เถินมงคง Wing 6 L
C445 นายรชต ยศไกร Wing 6 L
C446 น.ท.วรพร เชื้อฉ่ำหลวง Wing 6 M
C447 ร.ท.ภารุพงศ์ จันทร์สีทอง Wing 6 M
C448 นายภูมินทร์ ฤกษ์ฤทธิชัย Dragon5 XL
C449 นายอานนท์ อุ้ยฟักเจริญ Dragon5 L
C450 นายชิษณุชา ศรพรหมมาศ Optima L
C451 นายสันติ ธาราไทย Optima L
C452 นายจิตวัต ปลื้มใจรักษ์ Optima L
C453 นายระพี เรียงไธสง Optima S
C454 นายอนุชา ทองนุ่ม-XL
C455 คุณพิเชษฐ์ สิทธิศักดิ์-XL
C456 นายธัชชัย รัตน์ธนดล-2XL
C457 นายวีระพล สร้อยสมุทร Freewheelers 2XL
C458 นายเสรี ชัยสงเคราะห์ Freewheelers XL
C459 นายนพพร สวาทวงศ์ Freewheelers L
C460 นายคำนูน เกล็ดเครือมาศ Freewheelers 3XL
C461 นายสรณ์ศักย์ วงษ์วาลย์ LH M
C462 นายพิเชษฐ์ แก้วบัวดี LH L
C463 นายเกษมสิน แซ่เตียว LH S
C464 นายชวนนท์ เผ่าพันธุ์บุญ LH S
C465 นายกิตติ สุธีรากุล-L
C466 คุณณัฐวุฒิ เลี้ยงอำนวย ฅนกำแพง100,000 M
C467 คุณฐิติกร ห้วยหงษ์ทอง ฅนกำแพง100,000 M
C468 นายศุภณัฐ จอมพันธ์ Krathumban4056 XL
C469 ด.ช.ธนบดี จอมพันธ์ Krathumban4056 XL
C470 ร.ต. เฉลิมวงศ์ วณิชาชีวะ โรงเรียนการบิน L
C471 นายจิรวัฒน์ ปฏิบัติบุญอนันต์ หนองปลาดุกไบค์ M
C472 นายอรรถพล มะลิ หนองปลาดุกไบค์ 2XL
C473 นายบัญชา คล่องแคล่ว หนองปลาดุกไบค์ L
C474 นายนพรัตน์ แรมไพร อิสระ S
C475 นาย จตุพล จรูญศิริ Suphanburi Cycling Club L
C476 นายณัฐศักดิ์ กล่ำเสือ Krathumban4056 M
C477 นายมนูญ เภาด้วง พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) XL
C478 นายพิทักษ์ราม จุนธกุล พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) XL
C479 นายทศพร หู้เต็ม พี่น้องวังไทร (W.S.S. TEAM) M
C480 นายทัศไนย์ รอดสิน Krathumban4056 XL
C481 คุณนาย ประเสริฐ เลาะเมาะ-L
C482 นายนายภานรินทร์ เพชรทอง-XL
C483 ด.ต.วชิรพงศ์ อุ่นนวลบุรพงศ์-S
C484 นายธนดลณรงค์ฤทธิ์ จันทรสิตางกูร ซอยยับ XL
C485 คุณถนอมศักดิ์ หัสดาพรม-L
C486 คุณธนพล หัสดาพรม-XL
C487 นายคมกฤษณ์ ไชยฤกษ์-2XL
C488 นายเฉลิมชนม์ สิงห์สูง-L
C489 นายอาทิตย์ กองขวัญ-XL
C490 ร.ต.อ.พงศกร ตันอารีย์-2XL
C491 นายกฤติภาคย์ สุวรรณคำ-M
C492 นายอรชุน เพชรรัตน์ OPTIMA THULE M
C493 นายปาริชาติ เกษะศิริ OPTIMA THULE S
C494 นายอบีดิน แวซู OPTIMA THULE M
C495 นายจิรวัฒน์ สุวรรณ์วิศว OPTIMA THULE L
C496 นายพิษณุ มะปัญญา OPTIMA THULE L
C497 นายจักรกฤช จงรักษ์ OPTIMA THULE L
C498 คุณนวพล แฉ่งบำรุง - S
C499 คุณรติ ศรีประมงค์ - XS
C501 คุณณพงศ์ชัย หงส์สุวพัชร Over Train M
C502 น.ต.ธารา นันลังค์ โรงเรียนการบิน L
C503 ด.ช.ฐิติวัฒน์ นันลังค์ โรงเรียนการบิน M
C504 ด.ช.สหรัฐ เสือหิน โรงเรียนการบิน M
C505 ด.ช.สหชัย เสือหิน โรงเรียนการบิน M
C506 พ.อ.อ.รัฐกรณ์ นนท์นิธิรัชต์ โรงเรียนการบิน L
C507 คุณประเชิญ เลี้ยงอำนวย เสือยิ้มนครปฐม L
C508 นายนพชัย ฤกษ์สมบูรณ์-L
C509 คุณนิธิศ จาละ-M
C510 นายสุทัน ศิริวาสน์ Bangtanod Bike L
C511 นายสุวรรณ์ ศิริวาสน์ Bangtanod Bike 2XL
C512 นายกรกฏ สระน้ำหวาน-2XL

D เสือหมอบหญิง 54 กม.
D001 คุณกุลธิดา กุลวิบูลย์อนันต์ Krungsri Bike Club S
D002 คุณวราภรณ์ อัชฌากรลักษณ์ Krungsri Bike Club S
D004 คุณชาลิสา ราตรี Krungsri Bike Club M
D005 คุณนิกุลณ์ แซ่ตั้ง-M
D006 คุณเทพสุดา รักวัฒนานนท์-L
D007 คุณมาริสา ประทุมมา-L
D008 คุณมยุรี ประทุมมา-L
D009 คุณศิริมา จินดาทองดี-L
D010 คุณศิริพรรณ จินดาทองดี-S
D011 คุณผาณิต แย้มนก-XL
D012 น.ส.กอบกุล เรือนนุช บางเลน L
D013 นางธิดา ศรีเอี่ยม บางเลน L
D014 น.ส.ศุภวรรณ หน่องพงษ์ บางเลน L
D015 คุณสมพิศ นิยะมะ-S
D016 คุณสุพัตรา สุฐาปัญณกุล-M
D017 คุณธีรภรณ์ เรือนนุช-M
D018 คุณนิตยา โอบอ้อม-M
D019 น.ส.พิชามญชุ์ ชมเอ วารีทีม S
D020 นางสาวอชิรญา มาลัยแดง SOITAN M
D021 คุณสุพรรณ สุบรรพวงศ์ Dream team bike มีนบุรี M
D022 คุณสุทธิกานต์ หลายรุ่งเรืองชัย Dream team bike มีนบุรี S
D023 คุณน้ำค้าง สุจริต Suphanburi Cycling Club S
D024 นางสาววดี ปฐมกาญจนา pexx S
D025 นางวารุณี พลศักดิ์ ชมรมจักรยานลาดกระบัง M
D026 นางสาวมณธิชา แซ่เตียว เฮงไบค์ XS
D027 น.ส.เอกวีณา โภคาเสริมส่ง เฮงไบค์ S
D028 นางสุกัญญา เมฆฉาย ฒ. เนิบ..เนิบ M
D029 นางสาวขวัญภูษิต พรมทอง Suphanburi Cycling Club M
D030 นางนภาพร พูนจันทร์ทึก Suphanburi Cycling Club S
D031 นางสาวพัทธนันท์ อธิศธนาพงศ์ Suphanburi Cycling Club S
D032 นางตรรปนีย์ สกุลทราวัฒน์ Suphanburi Cycling Club M
D033 นางอารีรัตน์ สุขศิริ เฮงไบค์ XS
D034 นางฐิติมา เคหสว่างวงศ์ Suphanburi Cycling Club XS
D035 นางสาวรัตนา เคหสว่างวงศ์ Suphanburi Cycling Club XS
D036 นางน้องนุช ไม้เท้าทิพย์ Suphanburi Cycling Club S
D037 คุณภัชริทร์ จิตวิริยนนท์ เฮงไบค์ XS
D038 น.ส.อัญชลีพร รักษพันธุ์ เสือป่าโมก M
D039 นางสมหมาย นัยพร เสือป่าโมก M
D040 นางรุ่งทิพย์ แจ่มจันทร์ เสือป่าโมก M
D041 คุณพิศารัชต์ ใจบริสุทธิ์ Suphanburi Cycling Club S
D042 นางณิชกมล พูลทรัพย์ Free bike M
D043 นางสาวนภัสสร ไชยกิจไพบูลย์ศรี NKB S
D044 นางสาวชญาภา วรรณภาหุล NKB S
D045 นางเนาวรัตน์ กิจสนิท พระยาประชาศัย L
D046 นางนงลักษณ์ ศรีตงกิม พระยาประชาศัย M
D047 นางสาวภควีร์ แดงแก้ว พระยาประชาศัย S
D048 นางสาวชัชชญา วัฒนะชานนท์-L
D049 คุณวีรนุช แดงอร่าม นักปั่นขั้นเทพ XL
D050 คุณชรัณยภัทร์ รวมชนอนุเคราะห์ นักปั่นขั้นเทพ XS
D051 คุณรุจิรา อาจมงคุล นักปั่นขั้นเทพ XS
D052 คุณกมลรัตน์ พิมพ์อินทร์ นักปั่นขั้นเทพ XS
D053 นางสาวปรียวรรณ สุวรรณสูนย์ คลานเป็นเต่า M
D054 คุณนลดา ถึงพิทักษ์ ทีโอที S
D055 คุณธนกฤตา หงษ์เจริญ ทีโอที M
D056 นางสาวศุภรดา ธนาจารุภวัต SK 107 XS
D057 นางสาวศิริลักษณ์ กรจิรมนตรี SK 107 S
D058 ดญ.รังสิมา เผือกศรี ชวนปั่น L
D059 นส.นงคราญ หอมจันทร์-S
D061 คุณอรทัย คำภูแสน Friends Riders Prakan Team M
D062 คุณสุภลักษณ์ พงษ์ภัทระวิทย์ Suphanburi Cycling Club S
D063 คุณวาสนา แป้นกลม Suphanburi Cycling Club S
D064 คุณรุจิรา ธนะกมลประดิษฐ์-M
D065 นางสุภาพร วราวัฒนธำรง อิสระ S
D067 คุณณภัค เลิศกุลธกร barawindsor XL
D068 นางจรัลรัตน์ เรืองชวลีย์-M
D069 นางสาวสภาณัฏฐ์ คมสุรศิษฐ์ HYKC M
D070 คุณสุชัญญา กำจรกิตติคุณ-M
D071 คุณภิญญดา กลักวงค์ Over Train XL
D072 คุณวราภรณ์ วงษ์จักร์ Over Train XS
D073 คุณนุชทินี ชวนปัญโญ Over Train L
D074 คุณจรรยา ทซ๊อพ ECT XS
D075 คุณธัญรัตน์ บุญญานุภาพพันธ์ ECT XS
D076 คุณวทันยา ธรรมคุณนนท์ ECT XS
D077 คุณปิยธิดา แซ่ก๊วย ECT XS
D078 คุณสิตตา มารัตนชัย ECT XS
D079 คุณศศิญา ดุมใหม่ ECT XS
D080 นางสาวการณ์ภัสร์ คมสุรศิษฐ์ HYKC L
D081 นางสุปราณี สุดยอดดี Krathumban4056 XS
D082 นางจันทร์เพ็ญ แก่นโมก-L
D083 นางสาวน้ำเย็น ภู่ระหงส์-L
D084 นสวริษฐา ธนมิตรสมบูรณ์-XS
D085 คุณเบญฐนาศิวรัตน์ ไกรทิพย์ KPS.Bike L
D086 คุณณธษา เติมคุนานนท์ KPS.Bike M
D087 คุณอุทุมพร เติมคุนานนท์ KPS.Bike XS
D088 คุณกมลวรรณ มงคลหัตถี KPS.Bike L
D089 คุณอชิรญา เฟื่องนภากิจ KPS.Bike XL
D090 คุณพรรณี ฐานบัญชา KPS.Bike S
D091 คุณอชิตา ไทยงามศิลป์ KPS.Bike L
D092 นางนันทิยา พูลสวัสดิ์ โรงเรียนการบิน L
D093 คุณ สุมาลี วัชรโกเมธ ลาดบัวหลวงไบค์ L
D094 คุณ วาษิณี สมบูรณ์เจริญชัย ลาดบัวหลวงไบค์ XL
D095 คุณ โชติรส โกมลศรี ลาดบัวหลวงไบค์ L
D096 คุณณัฐนิชา สงวนทรัพย์ JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
D097 นางพิมสิริ ศุภมงคลชัยสิริ - L
D098 นางสมกรึก หอมชุนภิรมย์ - L
D099 น.ส.เสมา ขาวชม - L
D100 นางสาวทิตวรรณ ดวงกมล พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB L
D101 นางสาวธัญญาลักษณ์ กำลังงาม CR2 S
D102 นางสาวพนิดา มาสวัสดิ์ เหนื่อย.โฮก. M
D103 นางสาวอภัสรา ปัดจังหรีด เหนื่อย.โฮก. L
D104 นางสาวดวงกมล คิดสม SOITAN S
D105 นางสาวอัญชลี รุ่งโรจน์ศรีบุญ SOITAN XS
D106 นางสุชีลา พิการัตน์-M
D107 คุณสรินณา สนธิดี-L
D108 นางสาวพันธุ์ทิพย์ ลออพงศ์พฤกษ์-XS
D109 คุณกรรณิการ์ โมระกรานต์ NKB S
D110 คุณพิมพ์นุช เต็มวิริยะนุกุล เสือ กระเสียวด่านช้าง XL
D111 คุณภัทรานิษฐ์ หิรัญฉัตรพงศ์ เสือ กระเสียวด่านช้าง S
D112 นางจิริภา เกษรบัว สุดปลายฟ้า L
D113 ดญ.จีรนันท์ เกษรบัว สุดปลายฟ้า S
D114 นางรินดา นพสุวรรณ์ สุดปลายฟ้า XS
D115 นส.กรรวี เขียวเจริญ ปั่นกะเฮีย M
D116 นางรุ่งทิพย์ ปรีชานฤชิตกุล-S
D117 คุณสุชาดา อู่วิเชียร โรงเรียนการบิน L
D118 คุณดวงสุดา ยอมิน บึงสะแกงาม L
D119 น.ส.กาญจน์สุคนธ์ อุ่นอบ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี S
D120 นางดุษฎี รัตนโสภณ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี M
D121 นางนิตยา อำไพวรรณ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
D122 นางสาวจุไรภรณ์ ศรีฟ้า-S
D123 นางสาวอาภาภัทร ศิริมาลีวัฒนา RIDE OR DIE XS
D124 นางมีนา นิลขำ RIDE OR DIE M
D125 นางสาวนิภาพรรณ เพียขุนทด RIDE OR DIE XS
D126 นางสาวสมใจ มะขาม RIDE OR DIE M
D127 คุณจักษณา อินสว่าง บึงสะแกงาม L
D128 คุณจุฑารัตน์ เพ็งมืด-M
D129 นางสาวดวงรัตน์ เสถียรไชยกิจ BETAGRO BF BIKE CLUB S
D130 นางณัฐพร เปี่ยมพรกุล BETAGRO BF BIKE CLUB S
D131 นางวนิดา ปิ่นทอง MVP บางเลน L
D132 นางสาววิภาพร ธรรมสวัสดิ์ MVP บางเลน L
D133 นางสาววีณา นันทมานพ P.O.P Cycling Team S
D134 นางสาวเพ็ญศรี ตันจริยภรณ์ ทุ่งคอก M
D135 นางสาวกัลยา ตันจริยภรณ์ ทุ่งคอก S
D136 นางสาวน้ำอ้อย จินต์ธนารักษ์ ทุ่งคอก L
D137 ด ญธนารักษ์ จินต์ธนารักษ์ ทุ่งคอก M
D138 นางสาวสุวสา เล้าเสรีวัฒนกุล ทุ่งคอก L
D139 นางสาวศุภาวีร์ เปี่ยมด้วยธรรม ทุ่งคอก M
D140 นางสาวภัทรนฤดี สายหยุด NKB S
D141 นางสาวสกาวเดือน มีสุข ECT GT01 XS
D142 นางสาวณัฐสินี กนกวรกาญจน์ ECT GT01 XS
D143 นางนงลักษณ์ เจริญอาชาวงศ์ ICI CYCLING TEAM M
D144 น.ส.นลินรัตน์ เจริญอาชาวงศ์ ICI CYCLING TEAM XS
D145 คุณxuanling lin SKD ทรายกองดิน M
D146 คุณสุดารัตน์ เจริญช่าง SKD ทรายกองดิน M
D147 คุณธัญญ์ฐิตา อธิชัยบวรพงษ์ ฅนกำแพง100,000 S
D148 คุณธนภรณ์ โชครุ่งเจริญชัย ฅนกำแพง100,000 M
D149 คุณเฉลิมขวัญ ทองสิมา ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
D150 คุณวิชุดา สร้อยสน ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน XS
D151 น.ส.พัชยา มาสมบูรณ์ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน S
D152 คุณเสาวลักษณ์ นิลอ่อน ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
D153 นางสุดารัตน์ คำลาพิศ เสือหนามกอล์ฟ S
D154 นางสาวอรุณณภา พาณิชจรูญ Woodland S
D155 คุณปภาดา ใจหล่อ-XL
D156 คุณชญานี โฆษิตกุลพร อัดสุดจี๊ด S
D157 คุณจันทร์เพ็ญ อิ่มสุดรส modify bike (banpong) XS
D158 คุณสุวรรณี ตรีพลี modify bike (banpong) XS
D159 นส.อาระยา บุญคง Aggie KU XS
D160 นางสาวณัฏฐา คล่องแคล้ว อักษะ ศรทัตทีม XS
D161 นางสาวชนันท์ญาณ์ สินสกุลชัย เสือยิ้ม 4XL
D162 น.สธนนันท์ จิว Young Heart XS
D163 นางสาววิรินพร จันทร ISUZU CYCLING CLUB M
D164 Ms.Saranya Ruangtrakool Nok-Ko+ S
D165 Ms.Phuntinee Pinjumponsang Nok-Ko+ S
D166 นางสาวเอกวรรณ เขียววิลัย Enamorate S
D167 นางสาวมณฑา หล่อวีระธรรม Enamorate XL
D168 จ.ต.วิไลวรรณ เที่ยงตรง Wing 6 2XL
D169 นางสาวกมลวรรณ เชยชิน Dragon5 M
D170 นางสาวสมจิตร มุมแดง Dragon5 L
D171 นางสาวโสภา จันทร์ดี-M
D172 คุณวัชรินทร์ หวิงปัด-M
D173 คุณมรกต ศิวะกุลรังสรรค์ ฅนกำแพง100,000 L
D174 คุณพินศรี เลี้ยงอำนวย ฅนกำแพง100,000 M
D175 น.ส.หทัยรัตน์ นาคสุวรรณ์ 2ขาพาปั่น S
D178 นางสาวนิภาพร ศิรินันตชัย มาลัย Cycling S
D179 น.ส.สุภาพร เขียวชม ไม่สังกัด L
D180 นางสาวณัฏฐาพร เวชศิลป์-3XL
D181 คุณนาเดีย ศิลาพงษ์ ND Team XL
D182 น.ส.กานดา มาประกอบ สุดปลายฟ้า XL
D183 นางพิพัฒพร ฉายาพันธ์ สุดปลายฟ้า L
D184 นางสาวพรทิพย์ ท้วมพงษ์ Sangfahbike S
D185 นางสาวสุณัฐกาญจน์ สิงห์สูง-S
D186 น.อ.หญิงกัญจน์ณิชา ประเสริฐศรี - M
D187 ด.ญ.เยาวเรศ จิตรมาตร OPTIMA THULE M
D188 ด.ญ.ภาสิริ เจริญทรัพยานนท์ OPTIMA THULE L
D189 นสศิริพร โสธิกุล-XS
D190 นสวรรณา เลิศเดชเดชา-XS
D191 นสศุภราภรณ์ อัศวทิพย์ไพบูลย์ TTCT S

E เสือภูเขาชาย 54 กม.
E001 คุณฤดี บุนนาค Krungsri Bike Club M
E002 คุณธงชัย ธาดา สองล้อสำโรงทาบ สุรินทร์ XL
E003 คุณเอนก ปิ่นแสง-XL
E004 คุณNutaanon Pheaukphuk-M
E005 คุณปฐมชัย จุ่นมีวงศ์-L
E006 คุณวิชาญ ม่วงคลองใหม่-XL
E007 คุณวรพจน์ จันทร์เกิด -L
E008 น.อ.กรกฏ ทิมไสว โรงเรียนการบิน 3XL
E009 นายทนงค์ เหมระ มะกาไบค์ L
E010 นายวินัย อรุณรัตน์-L
E011 พ.ท.รพีพงศ์ คำวิลัย โรงเรียนการบิน 4XL
E012 คุณสมยศ ศรีจารุพฤกษ์ AROONSILP L
E013 พล.อ.ต.ไชยศ เทียนคำศรี โรงเรียนการบิน L
E014 คุณภัทรชัย ยอดคำ Dream team bike มีนบุรี XL
E015 น.อ.ณรงค์ แย้มประยูร โรงเรียนการบิน M
E016 น.อ.สุวิทย์ วัฒนฤกษ์ โรงเรียนการบิน L
E017 พ.อ.ปรีดา ชื่นรุ่งโรจน์ bike-2238-ok L
E018 น.อ.ฐากูร สมัตถะ BIKE-2238-OK XL
E019 คุณอดิสรณ์ อมรพิทักษ์-L
E020 คุณวัชระ เยียระยงค์-M
E021 นายปรเมษฐ์ พูลทรัพย์ Free bike L
E022 ด.ชธีรพัฒน์ พูลทรัพย์ Free bike L
E023 ด.ชธีรพันธ์ พูลทรัพย์ Free bike L
E024 นายอนุชิต เสริมนอก โรงเรียนการบิน 2XL
E025 ร.ต.ธาดา เหมือนใบ โรงเรียนการบิน 2XL
E026 ด.ช.กิจจา กิจจาภินันท์ โรงเรียนการบิน S
E027 นายอนุรุทธ โกศัยศาสตร์-2XL
E028 นายสตุพร สังข์อยู่สุข ไม่สังกัด M
E029 นายไพรัช สงวนไชยกฤษณ์ ไม่สังกัด XL
E030 นายวสุศักดิ์ ฉิมสอน-XL
E031 คุณกษิดิ์เดช อัตตวงศกร นักปั่นขั้นเทพ S
E032 นายพงศ์ศักดิ์ จีรพรชัย แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก L
E033 นายวัฒนา สมประสงค์ แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
E034 นายกัมพล สิริเดชชัย-XL
E035 นายสยาม เผือกศรี ชวนปั่น 3XL
E036 นายสมบัติ ทองแจ้ง VR. Bike Thailand L
E037 ว่าที่ ร.ต.จารุวัฒน์ ทองแจ้ง VR. Bike Thailand 2XL
E038 นายธานี ประสิทธิกุล VR. Bike Thailand L
E039 นายสมบูรณ์ ทองแจ้ง VR. Bike Thailand XL
E040 นายถนัดกิจ จงหวัง VR. Bike Thailand XL
E041 นายประจวบ ศรีศักดิ์วัฒนะ VR. Bike Thailand 2XL
E042 นายไพศาล สุภาพ VR. Bike Thailand XL
E043 นายพรพันธ์ กิตติโฆษน์ VR. Bike Thailand 2XL
E044 นายฉัตรพงศ์ อุตตรนคร-XL
E045 นายวรวิทย์ ชลมหาสวัสดิ์ Cool70 M
E046 นาย ธนพล เผ่าหฤหรรษ์ HYKC 3XL
E047 ร.ต. ศุภชัย ร่าเริง ฟ้าสีคราม kps M
E048 น.อ.สมบูรณ์ น้อยไม้ ฟ้าสีคราม kps XL
E049 ร.อ.สรรเสริญ ไตรสัจจะ ฟ้าสีคราม kps L
E050 นายศักดิ์รินทร์ บัวกลับ จักรยานโอ้เอ้ XL
E051 นายชลวุฒิ เกิดชื่น จักรยานโอ้เอ้ 2XL
E052 นาย สุพจน์ จันทวงษ์ ตะวันไบค์ M
E053 นายนิสิต สาตแฟง ตะวันไบค์ M
E054 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วสองดวง ตะวันไบค์ 3XL
E055 นายนราพัฒน์ เกาะกลาง นักบุญไบค์ XL
E056 น.ต.อัศวิน จ่าหมื่นไวย์ บัวชมพู สิงห์บุรี 2XL
E057 นายมนตรี ยิ่งยง-M
E058 นายสำเริง ขำอ้วม-2XL
E059 คุณวสันต์ ขำขจร-M
E060 นายสันติ ศรีสิริวัฒน์ KPS.Bike L
E061 นายปัญญา มงคลหัตถี KPS.Bike XL
E062 นายเกียรติชัย ดอนกอนไพร KPS.Bike L
E063 ว่าที่ ร.ต.นิวัต ปรางทับทิม-3XL
E064 น.ต.รังสันต์ สรรค์สวาสดิ์ โรงเรียนการบิน XL
E065 ร.ท.อนุชา เสือสุข โรงเรียนการบิน 2XL
E066 พ.อ.อ.สันติ อรัญญิก โรงเรียนการบิน 4XL
E067 พ.อ.อ.อำนาจ มุกดา โรงเรียนการบิน 2XL
E068 น.ต.วิฑูรย์ คล้ายวงษ์ โรงเรียนการบิน XL
E069 ร.อ.สมาน สุวรรณกิจ โรงเรียนการบิน XL
E070 พ.อ.อ.สถาพร ศงสนันทร์ โรงเรียนการบิน 2XL
E071 พ.อ.อ.ไพโรจน์ เผือกผุก โรงเรียนการบิน 2XL
E072 นายอาทร บัวโต โรงเรียนการบิน L
E073 ดต. ศิวกรณ์ หวดสันเทียะ ลาดบัวหลวงไบค์ XL
E074 นาย นพดล ใจตรง ลาดบัวหลวงไบค์ 3XL
E075 คุณปัญญา กิติโรจน์พันธ์ JR.BIKE DAMNOEN TEAM XL
E076 นายสำลี เมฆอินทร์ น่องตึง กำแพงแสนไบค์ L
E077 นายปัญญา โตหลิ่ม น่องตึง กำแพงแสนไบค์ L
E078 นายประวิทย์ ลื่นนุสาร น่องตึง กำแพงแสนไบค์ L
E079 นายนิติกร อิ่นแก้ว พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB XL
E080 นายอภิชาติ ดวงจิตร พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB 2XL
E081 นายสุภาพ สัจจเสนีย์ พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB L
E082 นายปริญญา มากหนู พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB M
E083 นายพิทักษ์ บอกสันเทียะ เพื่อนกันชวนปั่น L
E084 นายพงษ์กร เที่ยงธรรม เหนื่อย.โฮก. 3XL
E085 นายสุรศักดิ์ งามเลิศศุภร เหนื่อย.โฮก. M
E086 นายปรเมศร์ งามเลิศศุภร เหนื่อย.โฮก. M
E087 นายวรวิทย์ ปุณณะวรกุล เหนื่อย.โฮก. L
E088 นายสุชาติ เหลืองอรุณวิไล เหนื่อย.โฮก. L
E089 นายอริยะ เจ๊กสกุล เหนื่อย.โฮก. L
E090 นายดนัย อิ่มแก้ว เหนื่อย.โฮก. L
E091 นายฌัฏฐ์ดนัย โชติทรัพย์ชานน เหนื่อย.โฮก. L
E092 นายปัญญา เลิศวิไลนริศ เหนื่อย.โฮก. M
E093 นายทองหยด แสงค้า TSN M
E094 นายอภิวิชญ์ ชัยเกียรติศักดิ์-M
E095 นายพรเกียรติ บุญจริง-L
E096 นายสมชัย จงฤทธิ์สิทธิโชค บางมด XL
E097 นายปนพ ภู่ปั้น ฟ้าสีคราม kps XL
E098 นายธรรมรักษ์ วีระพงศ์ ฟ้าสีคราม kps XL
E099 นายทวีศักดิ์ วีระพงศ์ ฟ้าสีคราม kps XL
E100 นายกิตติวัฒน์ ลาวงศ์ ฟ้าสีคราม kps M
E101 นายสำเริง ศรีสม ทุ่งภูเขาทองอยุธยา XL
E102 นายอานนท์ เงินกร ทุ่งภูเขาทองอยุธยา M
E103 นายดี สันโส ทุ่งภูเขาทองอยุธยา M
E104 นายบรรจง สร้อยสม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E105 นายมิ่ง แป้นอินทร์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
E106 นายสิริชล เสรีบุรี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E107 พตท.จิรศักดิ์ ภักดีพันธ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
E108 นายสาทร คำกลั่น ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E109 นายสมยศ นิลเพ็ชร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 4XL
E110 นายณัฏฐ์ เอี่ยมสุภาษิต ปั่นกะเฮีย 2XL
E111 คุณประดิษฐ์ ศรีนิธิกีรติสาธร ก็อบไบค์จาวา S
E112 นายถกล เถื่อนขวัญ สองคนผัวเมีย 2XL
E113 คุณจักรพงษ์ กอมณี-M
E114 น.อ.ถาวร ศิริสัมพันธ์ โรงเรียนการบิน XL
E115 นายประจักษ์ แซ่ตั้ง-L
E116 น.อ.อาทิตย์ อู่วิเชียร โรงเรียนการบิน XL
E117 นายฑิฆัมพร ธรรมเที่ยง - M
E118 นายวสุพล สุรวัฒนวิเศษ - L
E119 นายนภณัฐ เตชะเพิ่มผล - L
E120 นายอรุณ ทำดี - M
E121 นายไชยยศ อ่วมสะอาด หวานเย็น XL
E122 นายพิทักษ์ อ่วมสะอาด หวานเย็น XL
E123 นายมาโนช ทองแนบ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E124 นายวีระพจน์ รัตนรัตน์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
E125 นาย เฉลิมณรงค์ วงฉยา เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E126 นายนันทวุฒิ รัตนโสภณ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี 2XL
E127 ด.ต.เสรี นิภากรพันธ์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E128 พ.ท.อำนวย ลูกรัก เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E129 นายสุรศักดิ์ เช้าเที่ยง เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E130 นายอัคคเดช ลิมาลัย เพื่อนมนุษย์ราชบุรี 2XL
E131 นายวสัน พิหูสูตร RIDE OR DIE M
E132 นายอภิชาติ มูฮำหมัด RIDE OR DIE M
E133 นายจุลพล คิดสม RIDE OR DIE XL
E134 ร.ต.ประสงค์ บรรจง โรงเรียนการบิน XL
E135 น.ท.ปวเรศ มหาวัง โรงเรียนการบิน L
E136 น.ท.สุรักษ์ เพ็ญจันทร์ โรงเรียนการบิน L
E137 น.ท.พรชัย วันแพ โรงเรียนการบิน L
E138 พ.อ.อ.มาโนช ปานเฟือง โรงเรียนการบิน S
E139 พ.อ.อ.ชัยพร เรณุมาร โรงเรียนการบิน XL
E140 คุณประพันธ์ ปานเอี่ยม หัวเสีย สปริ้นเตอร์ XL
E141 นายธนกฤต ลิ้มวัฒนพันธ์ชัย BETAGRO BF BIKE CLUB XL
E142 คุณสกล น้อมสูงเนิน ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
E143 นายศักดิ์ดา ปัญจรัก สาครไบค์ (SKB) M
E144 นายวรรณชัย พรหมเพชร - L
E145 นายวันฉัตร แสวงศักดิ์ CSC Thailand M
E146 น.อ.สืบสกุล จงรักษ์ โรงเรียนการบิน L
E147 ด.ต.ก้าน ใจสำรวม ฅนกำแพง100,000 XL
E148 ด.ต.ภคิน ผลจันทร์ ฅนกำแพง100,000 L
E149 ด.ช.ธีวิชร์ ผลจันทร์ ฅนกำแพง100,000 XL
E150 นายสุชิน บัวอำไพ ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 3XL
E151 นายสม กมลวิสัยยิ่ง ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน L
E152 นายชญศักดิ์ ทรัพย์สิน ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน 2XL
E153 นายบุญเลิศ อุณหเลขจิตร ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน XL
E154 นายปวุติ กานต์ปริยวาที-L
E155 นายศุภกิจ ชัยวัฒนพงษ์-M
E156 นายอดุลย์ ภู่รุ่งเรือง ฅนแอบปั่น XL
E157 นายเพลิน พรหมสุรินทร์ ฅนแอบปั่น 2XL
E158 นายทรงพล ใจจาง ฅนแอบปั่น XL
E159 ร.ต.ณภัทร ภัทรศีลสุนทร โรงเรียนการบิน M
E160 ร.ต.พรภวิษย์ กลับไชย โรงเรียนการบิน L
E161 ร.ต.มฆวัน ปึกขาว โรงเรียนการบิน M
E162 ร.ต.นนทวิทย์ สินอุดม โรงเรียนการบิน S
E163 ร.ต.ชลวิศ สิริสนธิ โรงเรียนการบิน XL
E164 ร.ต.นภพล อรัญพูล โรงเรียนการบิน S
E165 ร.ต.ภูริวัฒ อาศิรวาท โรงเรียนการบิน L
E166 ร.ต.ภัทร์ อยู่สบาย ร.น. โรงเรียนการบิน XL
E167 คุณชิต ปุยทอง อิสระ L
E168 คุณประวิทย์ รามศักดิ์-L
E169 นายวิชัย อมรสิริพาณิชย์-2XL
E170 คุณพีรพัฒน์ สีสายคำ อัดสุดจี๊ด L
E171 คุณบุญส่ง พัดมา-L
E172 คุณปอนนท์ วุฒิอุดม-L
E173 นายมนต์ชัย จ้อยร่อย ฅนกำแพงแสน M
E174 นายวรานนท์ เตชะวิจิตรจารุ G-bike L
E175 คุณนายองอาจ จินต์จันทรวงศ์ ไก่ขัน XL
E176 คุณนายวัฒนา ศรีบุญลอย ไก่ขัน XL
E177 นายศักดา นารี-L
E178 น.อ.จิรภัทธ์ ปี่ทอง Wing 6 3XL
E179 จ.ท.สรุศักดิ์ สุนทรภักดี Wing 6 M
E180 น.อ.จักรพล หิรัญรัตนา Wing 6 M
E181 พ.อ.อ.วิชาญ แสงสุวรรณ Wing 6 L
E182 คุณวิรัช ชูพลาย กำแพงแสนไบย์ 3XL
E183 คุณอภิสิทธิ์ ทองดอนเหมือน กำแพงแสนไบย์ 3XL
E184 นายมานัต แป้นน้อย Dragon5 L
E185 นายเกรียงศักดิ์ จิตนิยม-L
E186 นายอนุตร นิ่มอนงค์-L
E187 ร.อ. พีรพันธ์ ไชยเสน โรงเรียนการบิน XL
E188 นายธัน ปฏิบัติบุญอนันต์ หนองปลาดุกไบค์ 2XL
E189 นายมาลี คล่องแคล่ว หนองปลาดุกไบค์ 2XL
E190 ด.ชปริญญา โนรี-L
E191 คุณสมัคร เทพสถิตย์ ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี M
E192 คุณวิฑูรย์ ไล้สุวรรณชาติ ยุทธหัตถี สุพรรณบุรี 3XL
E193 นายโชคชัย แน่วแน่ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี XL
E194 น.อ.สฤษฏ์ วุทธีรพล Wing 6 M
E195 นายสัจจา สามเพชรเจริญ-L
E196 นายไพฑูรย์ ถุงแก้ว-M
E197 นายไพศาล พลอยพิมพ์ จักรยานโอ้เอ้ 2XL
E198 นายดำรงชัย ตรีโชติ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
E199 ร.ท.ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี - XL
E200 นายวิโรจน์ สุรธรรมานันท์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 3XL
E201 นายเฉลิมชัย สามน้อยงาม ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E202 นายชัยฤทธิ์ ศรีสุข ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 2XL
E203 นายไชยยันต์ น้อมถวาย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E204 นายสมบุญ ปิยะไตรภูมิ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
E205 นายทองดี มีวาสนา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
E206 นายศรศักดิ์ ทองแดง OPTIMA THULE M
E207 ด.ช.วิศวะกรณ์ แก้วทอง OPTIMA THULE M
E208 นายวัชรินทร์ จงกลาง ชีวาไบ XL
E209 นายมหัคฆพันธ์ ถูกหมาย ชีวาไบ XL
E210 นายกำจร มุ่งซ้อนกลาง ชีวาไบ L
E211 นายสุธน ธรรมเพียร-2XL
E212 พ.อ.อ.ณัฐวัฒน์ พนมฐิราพัชร โรงเรียนการบิน L
E213 นายสถิต วัดน้อย โรงเรียนการบิน XL
E214 คุณเอกดนัย2 เดชธงชัย-L
E215 น.ท.นิยม ตรีเมฆ ฟ้าสีคราม kps XL
E216 คุณสำเริง ศรีนวลขำ เสือยิ้ม L
E217 นายพรชัย แป้นใจเย็น ไม่สังกัดทีมสังกัดทีม 2XL
E218 คุณณรงค์ชัย หลีสุขเสริฐ-L

F เสือภูเขาหญิง 54 กม.
F001 คุณฐิตาภรณ์ เอี่ยมสำอางค์ Krungsri Bike Club 2XL
F002 คุณสยุมพร พานแก้ว หมีพูส์ S
F003 ร.อ.หญิงภัทรียา สุรเสวี โรงเรียนการบิน L
F004 คุณรสราริน เลียวหิรัญ โรงเรียนการบิน M
F005 คุณรินนภา เลียวหิรัญ โรงเรียนการบิน M
F006 ร.ต.หญิงรัตนสุดา แดนสูงเนิน โรงเรียนการบิน L
F007 คุณสุภาพร มีวงศ์ Dream team bike มีนบุรี M
F008 คุณพาชื่น พิสุทธอานนท์ จอมบึง S
F009 คุณธชวรรณ สุทธาธาร-S
F010 น.ส.พจนา ดอนเหนือ โรงเรียนการบิน 4XL
F011 น.ท.หญิงวัชราภรณ์ เพราเพริศภิรมย์ โรงเรียนการบิน XL
F013 นางวนิสา ดอนเหนือ โรงเรียนการบิน 2XL
F014 นางสุกัญญา หมั่นมาก ATF 9 Families L
F015 คุณสมทรง ทิมเจริญ-L
F016 นางสาวเปมิกา และภูเขียว แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก M
F017 คุณวลีรักษ์ อุดมพงศ์นิธิศ ชมรมจักรยานนครชัยศรี M
F018 คุณกาญจนา อินคุ้มวงศ์ ชมรมจักรยานนครชัยศรี 2XL
F019 น.ส.สุนิสา หง่าสงฆ์ VR. Bike Thailand XL
F020 น.ส.วรรณี แซ่ตัน VR. Bike Thailand XL
F021 น.ส.นภาพร อังควานิช VR. Bike Thailand L
F022 น.ส.จิตรา ทองศาลา VR. Bike Thailand L
F023 น.ส.ลินดา ทองศาลา VR. Bike Thailand 2XL
F024 นางสาวณัฐย์ธนภรณ์ เดชฉกรรจ์-2XL
F025 คุณจุรีพร จันทร์ทอง barawindsor L
F026 คุณบุษบา น้อยไม้ ฟ้าสีคราม kps L
F027 คุณจรรยา นพเกษร ฟ้าสีคราม kps 2XL
F028 ด.ญ. นันท์นภัส ตรีเมฆ ฟ้าสีคราม kps S
F029 คุณบุญจริง แก้วคำ ฟ้าสีคราม kps M
F030 นางสาวเพ็ญศรี คำทอง บัวชมพู สิงห์บุรี S
F031 นางสาวสัญจร อินกาย เพื่อนกันชวนปั้น L
F032 นางขวัญใจ ไฝสอาด ชมรมจักรยานลาดหลุมแก้ว 2XL
F033 น.ท.หญิงหทัยรัตน์ ทูลพุทธา โรงเรียนการบิน XL
F034 น.ต.หญิงทองสี บุตรอ่ำ โรงเรียนการบิน L
F035 นางเบญจวรรณ เสือสุข โรงเรียนการบิน XL
F036 พ.อ.อ.หญิงทิพย์วรรณ อรัญญิก โรงเรียนการบิน XL
F037 นางมานิตย์ สุวรรณกิจ โรงเรียนการบิน XL
F038 นางจริยา คล้ายวงษ์ โรงเรียนการบิน L
F039 จ.ต.หญิงวิไลพร อุไกรหงสา โรงเรียนการบิน M
F040 นางมาลัย อุไกรหงสา โรงเรียนการบิน M
F041 นางสาวเพชร ดีวัน พฤกษาวิลล์ 15 BIKE CLUB S
F042 นางสาวสิริวงศ์ เพิ่มศรีสุข เพื่อนกันชวนปั่น L
F043 น.ส.รัตนา แซ่หลิ่ว-S
F044 นางอุบลวรรณ ศรีสม ทุ่งภูเขาทองอยุธยา L
F045 นางจินตนา แนวสมโรง ECT L
F046 คุณจิดาภา แซ่เฮ้ง ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
F047 คุณดุษราภรณ์ พิพัฒพลกาย โรงเรียนการบิน XL
F048 นางสุภารัตน์ เถื่อนขวัญ สองคนผัวเมีย XL
F049 นางมณีรัตน์ พฤกษากร เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
F050 น.ส.สุธรรมา นพเก้า เพื่อนมนุษย์ราชบุรี 2XL
F051 น.ส.มันทนา ช่วยรัตน์ เพื่อนมนุษย์ราชบุรี L
F052 นางมะลิ แม่นใจ โรงเรียนการบิน M
F053 นางอัมพร ง่วนดา โรงเรียนการบิน M
F054 นางศุภวรรณ ธานี โรงเรียนการบิน S
F055 น.ส.ณิชกมล พ่วงเพิ่ม โรงเรียนการบิน M
F056 คุณสมพิศ แสงสี ชมรมข้าวหงษ์ทอง L
F057 นางสาวบุษบา เชี่ยวพิมลพร นักปั่นสมัครเล่น S
F058 คุณกุลณัฎฐา ผลจันทร์ ฅนกำแพง100,000 M
F059 คุณปุณณภา สวัสดี ฅนกำแพง100,000 L
F060 คุณวรินทร พันธ์ผูก ฅนกำแพง100,000 M
F061 คุณอรัญญา อุณหเลขจิตร ชมรมจักรยานเทศบาลเมืองสามพราน M
F062 น.ส.จิตติมา กานต์ปริยาที-S
F063 น.ส.วราภรณ์ วิบูลคณารักษ์-M
F064 คุณวรรณี ภู่รุ่งเรือง ฅนแอบปั่น L
F065 คุณรพีพร ภูษาทอง ฅนแอบปั่น L
F066 คุญปราณี อระวีพร ฅนแอบปั่น XL
F067 คุณสมพร ใจจาง ฅนแอบปั่น M
F068 คุณเรณู เทพแสน ฅนแอบปั่น S
F069 คุณกนิษฐา ทองมณี ฅนแอบปั่น M
F070 คุณน้องนุช ใจช่วงโชติ ฅนแอบปั่น M
F071 คุณประนอม คำสอน-M
F072 คุณอารีย์ แสงสวัสดิกุล-XS
F073 นางภิญญดา เพชรทอง-L
F074 คุณชมพูนุช ตานี ND Team L
F076 นางศิริพร สามเพชรเจริญ-S
F077 น.ส.กมลทิพย์ ปฐมกนก ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
F078 น.ส.สุภาวดี ศรีมันตะ OPTIMA THULE M
F079 ด.ญ.วรินรดา กิรติการัณยภาส บางขะโมย M
F080 คุณ วิไล โครตสมบัติ barawindsor M
F081 นางเสมอ ศิริวาสน์ Bangtanod Bike M
F082 นางประชุม คุ้มอยู่ Bangtanod Bike M
F083 น.ส.จิราพร คุ้มอยู่ Bangtanod Bike M

ถ้าส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ 0819472084 (ใหญ่) Line ID 0819472084


VIP.jpg

V.I.P. 24 กม.
V001 นายฉลาด แจ่มโสภณ-XL
V002 คุณสุนันทา เสือโพชน์ Krungsri Bike Club XL
V003 คุณชวลิต ประพฤทธิ์ภิญโญ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V004 คุณบุญเรียม ทับทิม บางเลน L
V005 คุณรุ่งเพ็ชร ทับทิม บางเลน L
V006 คุณสุพรรณี มีถาวร บางเลน M
V007 คุณสมยศ วงษ์น้อย บางเลน L
V008 คุณสมพงษ์ ชุมพล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V009 คุณอภิสรา ชุมพล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
V010 คุณวารินรัตน์ ชุมพล ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V011 คุณณัฐชา พุกพบสุข ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
V012 คุณศรัญยา ธนสารสกลภพ-2XL
V013 คุณจิราภรณ์ สุวรรณพงศ์-M
V014 คุณนุภา สุรเสวี โรงเรียนการบิน L
V015 นายสายชล คงเมือง ส.สยามคอนเทนเนอร์ L
V016 นางกมลภัทร แสวงกิจ Krungsri Bike Club L
V017 คุณนพดล ชูจิตร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 2XL
V018 คุณศุภชัย เถื่อนบุญ HYKC 3XL
V019 คุณปรีดา อมแย้ม-XL
V020 นางสาวสายชล ฉ่ำแก้ว-M
V021 นายกฤษณชัย สินธุประสิทธิ์ เสือป่าโมก L
V022 นายกฤติณัฏฐ์ นิลประพัฒน์ อิสระ L
V023 นายรัชพงศ์ ศุกระชาต-L
V024 นายวริษฐ์ ศุกระชาต-2XL
V025 นายสมชาย ชาวกงจักร สหกรณ์เมืองนครปฐม L
V026 นางมลฤดี ชาวกงจักร สหกรณ์เมืองนครปฐม L
V027 นายจำรัส สิงห์ทอง สหกรณ์เมืองนครปฐม M
V028 ร.ต.สุรศักดิ์ บุญรอด โรงเรียนการบิน L
V029 น.อ.ปรีชา ภัทรศีลสุนทร โรงเรียนการบิน XL
V030 น.อ.กิตติกร ลักษณะลม้าย โรงเรียนการบิน M
V031 นายณรงค์ศักดิ์ ศิริกิจพาณิชย์กูล อำนวยศิลป์สิงห์นักปั่น L
V032 น.ส.พลอยณัชชา เกิดรอดนิธิวัฒน์ - 3XL
V033 นายประพันธ์ ประสงค์มงคล - L
V034 คุณสิริเกศ เนียมลอย โรงเรียนการบิน M
V035 คุณศุภณัฏฐ์ หาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนการบิน L
V036 นางอภิสรา มาลาพงษ์ Suphanburi Cycling Club L
V037 นายสมบูรณ์ บังชะฎา-M
V038 ว่าที่ร้อยตรีภักดี ตรีสุวรรณ์-XL
V039 นางกนกรัตน์ ตรีสุวรรณ์-M
V040 นายธัชพงศ์ เปรมประยูร - L
V041 ร.ต.ต.จรูญ ไชยมนตรี แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V042 นายวิรุทฬ์ วังอุดม แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V043 นายแผน กำพุด แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V044 นายสมพล จีรพรชัย แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V045 นางพิศมัย จีรพรชัย แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V046 นายไพศาล เทพมงคล แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก M
V047 นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก L
V048 นายสุวิช เขียวสวาสดิ์ แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก XL
V049 นายสุขใจ วงษ์บัวงาม แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก 2XL
V050 นางอารีวรรณ สมประสงค์ แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก M
V051 นายเอกชัย วังยายฉิม แก่...แต่ใจเกินร้อย จ.นครนายก L
V052 คุณสุรีย์ สุขคู ชมรมจักรยานลิ่นถิ่น-หินดาด XL
V053 คุณชูชาติ แซ่ปึง ISUZU Cycling Club (G/Way) XL
V054 น.ต.จินตวัชร์ เพชรเรียง โรงเรียนการบิน L
V055 คุณธีรภัทร จุลนิพิฐวงษ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V056 คุณดวงใจ มูลบรรจง ฟ้าสีคราม kps L
V057 น.ท.พิทักษ์ คำจันทึก ฟ้าสีคราม kps 2XL
V058 น.ท.นพดล โพธิ์ทองนาค ฟ้าสีคราม kps 3XL
V059 นายจาตุรงค์ จุลอุณห์-S
V060 นายไพฑูรย์ กิตติสารวัณโณ-L
V061 นางอรพิณ จ่าหมื่นไวย์ บัวชมพู สิงห์บุรี S
V062 นางรวิสุดา อมตะพิงกุล บัวชมพู สิงห์บุรี M
V063 นางนิตยา ทองไทย บัวชมพู สิงห์บุรี S
V064 คุณอัศนี ชันทอง-M
V065 คุณฐานิส อังเพชร ฅนกำแพง100,000 L
V066 คุณธนัญธร อังเพชร ฅนกำแพง100,000 M
V067 คุณปุณยาพร แสนศรีจันทร์ ฅนกำแพง100,000 M
V068 พล.อ.ต.รัชชาพงษ์ สมนาม โรงเรียนการบิน XL
V069 คุณสุกาญจน์ดา สมนาม โรงเรียนการบิน M
V070 ร.ท.สุวิน อุไกรหงสา โรงเรียนการบิน L
V071 คุณที่รัก เฉียบแหลม - L
V072 นายชัยยศ จินดาไตรรัตน์ KAMEN BIKER XL
V073 นายชัยรัตน์ จินดาไตรรัตน์ KAMEN BIKER L
V074 คุณสุรภา สุรภาพันธุ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
V075 คุณอนุชัย ปฐมชัยอัมพร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
V076 นายธวัชชัย ตันตระรัตนะ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V077 คุณดอกรัก เจียมจิตร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
V078 นายชัยนรินทร์ ถวิลวิสาร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
V079 นายธวัชชัย เอกธุระประคัลถ์ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V080 นายเด่น ก่อเกษมพร ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
V081 คุณไพศาล วิชากรธัญศิริ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
V082 คุณอารีรัตน์ ตติบรรจงภาพ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม L
V083 คุณ มนตรี วิชัยธรรมคุณ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 2XL
V084 นายสมชาย จารุเกียรติคุณ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม M
V085 นายสุกิจ พิพัฒนมงคล Forty up bike XL
V086 นางขจรวรรณ พิพัฒนมงคล Forty up bike L
V087 นายศุภอรรถ นิ่มเจริญ ท่าอิฐทีม L
V088 คุณรินนา ยอมิน บึงสะแกงาม M
V089 คุณมนตรี บำรุงอิสลาม บึงสะแกงาม L
V090 คุณประสิทธิ์ เบ็นแซ็ส บึงสะแกงาม XL
V091 น.อ.วิมล ทูลพุทธา โรงเรียนการบิน 2XL
V092 ร.อ.อำภรณ์ เจนปรุ โรงเรียนการบิน XL
V093 นางสาวเบญจภรณ์ เอี่ยมสอาด โรงเรียนการบิน XS
V094 พ.อ.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน โรงเรียนการบิน 2XL
V095 นายชูวิทย์ เลาหสุรโยธิน โรงเรียนการบิน 2XL
V096 พ.อ.อรรถพล สอยเหลือง โรงเรียนการบิน 2XL
V097 นายประชุม แก้วประดิษฐ์ MVP บางเลน 2XL
V098 น.ส.พิสุทธิ์ บุติมุลตรี Suphanburi Cycling Club S
V099 น.ส.ณัฐพร เข็มหนู Suphanburi Cycling Club S
V100 คุณเพลิน อาจจีน ฅนกำแพง100,000 L
V101 คุณเอศรา แสนกันคำ ฅนกำแพง100,000 2XL
V102 น.ส.สุนันทา โธนบุตร โรงเรียนการบิน XS
V103 น.ท.มหิทธิพงศ์ วรฉัตร โรงเรียนการบิน XL
V104 นายพงศ์ธร อัคคะเดชานนท์ โรงเรียนการบิน XS
V105 คุณจตุพร สุรเนาวรัตน์ บึงสะแกงาม M
V106 นายอรุณ บุญชู Hino Cycling Club M
V107 นายวิเชียร เที่ยงสมบูรณ์ Hino Cycling Club XL
V108 น.อ.สมชนก หลำริ้ว โรงเรียนการบิน XL
V109 น.ส.หทัยชนก หมื่นอนันต์ โรงเรียนการบิน XL
V110 น.ท.ประยงค์ เนียมสิน โรงเรียนการบิน XL
V111 นางปราณี ไตรสัจจะ โรงเรียนการบิน M
V112 คุณวศิน สุรเนาวรัตน์ บึงสะแกงาม L
V113 นายพรเทพ ทองดอนเอ พายบริการ โต๊ะ-เต๊นท์ กำแพงแสน S
V114 ด.ญ.ปภาวี แสนศรีจันทร์ ฅนกำแพง100,000 M
V115 คุณตันติมา นิลสิทธิ์ อัดสุดจี๊ด S
V116 พ.อ.ประวิทย์ แก่นจันทร์-XL
V117 นายโชคชัย กูเปีย ISUZU CYCLING CLUB 3XL
V118 นายสี จันทร ISUZU CYCLING CLUB M
V119 นายพลกฤษณ์ อาบัส ISUZU CYCLING CLUB L
V120 นายบุญเลฺิศ โฮนทุมมา ACT Bike 2XL
V121 คุณวันชัย ชัยรัตน์ บางเลน 3XL
V122 คุณศิวะพร สุดใจ บางเลน M
V123 คุณวันชัย ผู้มีจรรยา ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 4XL
V124 คุณพิบูลย์ ศรีสวัสดี ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม XL
V125 ร.ท. ธนกฤต จันทรโชติ โรงเรียนการบิน L
V126 คุณยสุไลมาลย์ ศิลาพงษ์ ND Team 2XL
V127 คุณบุญประกอบ สุนทรส บึงสะแกงาม L
V128 นางฉันทชื่น ขาวมะลิ-XS
V129 นายสำราญ บุญชิต - M
V130 คุณวศินี คำนึง - M
V131 คุณเอกดนัย1 เดชธงชัย-L

ถ้าส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาติดต่อ 0819472084 (ใหญ่) Line ID 0819472084
แก้ไขล่าสุดโดย Yai_np เมื่อ 18 ธ.ค. 2015, 18:03, แก้ไขไปแล้ว 20 ครั้ง.


Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย mr.t » 28 ต.ค. 2015, 20:07

สมาชิกชมรมจักรยานนครปฐม

1.วันชัย สิบศรี M
2.สุมิตรา เอกธุระประคัลภ์ M
3 คุณสิริชล เสรีบุรี(คุณลุงหมอ) L
4 คุณธวัชชัย ตันตระรัตนะ(เฮียเก้า) M
5 คุณไพศาล วิชชากรธัญศิริ(เฮียเลี้ยง) L
6 คุณอารีย์รัตน์ ตติบรรจงลาภ L
7 คุณมนตรี วิชัยธรรมคุณ XL
8 คุณสุรภา สุรภาพันธุ์(น้อง) M
9 คุณชัยนรินทร์ ถวิลวิสาร(ตี๋ ตู้เย็น) L
10 คุณกิตติคุณ มหาเจริญ(เฮียป๊อด) XL
11 คุณสรวัส ธีรลดานนท์(พี่เรวัตร) M
12 คุณอภิชัย อมรรัตนไพจิตร(เฮียจั๊ว) M
13 คุณเด่น ก่อเกษมพร M
14 คุณไชยกาล จิตฐิวงศ์(เฮียบ๊อก) XXL
15 คุณสาธร คำกลั่น(พี่เล็ก) L
16 คุณณรงค์ รับความสุข(พี่ณรงค์) L
17 คุณสำเริง ศรีนวลขำ(ผู้ใหญ่บุญ) XL
18 คุณนิฐิณัฏฐ์ นิธิวรรัชญ์(ผู้ใหญ่น้อย) XL
19 เรือตรีสมชาย วิชูปถัมภ์(พี่สมชาย) L
20 คุณวันเพ็ญ วิชูปถัมภ์ XL
21 คุณจินดา แซ่ลิ้ม(พี่ติ๋ม) M
22 คุณประเสริฐ ปฐมพรสุริยะ(เฮียบู๊) L
23 คุณสุวัฒน์ กิตติรักษ์นนท์(เฮียล้ง) L
24 คุณอุดม ปกรณ์ธรรม(ลุงดม) XL
25 คุณจินตนา ปกรณ์ธรรม(ซ้อแดง) M
26 คุณปรเมศวร์ ชุมพล(ลีโอ) XL
27 คุณสมพงษ์ ชุมพล(พงษ์) L
28 คุณสมชาย จารุเกียรติกุล(ลุงโฮ้ M
29 คุณเฉลิมพร ชูศรี(พี่สันต์) XL
30 คุณเฉลิมชัย สามน้อยงาม(ช่างคราม) XL
31 คุณสมศักดิ์ เลิศจิรวณิชย์(เฮียเฉียว) L
32 คุณณรงค์ ดาวเจริญ(อ.ณรงค์) L
33 คุณสุทัศน์ ธนะจินดานนท์(เฮียยันต์) L
34 คุณโกศล โพธิ์สิทธิ์วิญญู L
35 คุณณัฐเสฎฐ์ วิชชากรธัญศิริ L
36 คุณปรียาภรณ์ ศรีสุวรรณ์ L
37 คุณไพรบูรณ์ สุวรรณไตร L
38 คุณสมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข XXL
39 คุณสมเกียรติ พัฒนพร้อมสุข L
40 คุณสุปราณี พัฒนพร้อมสุข M
41 คุณอาทิตย์ พัฒนพร้อมสุข XL
42 คุณเมตตา พัฒนพร้อมสุข XL
43 คุณธีรพงษ์ เจ้าวิลาศ(เฮียพงษ์บะหมี่) XL
44 คุณจารุรัตน์ ปิยะศรีสวัสดิ์(จอย) M
45 คุณอนุชัย ปฐมชัยอัมพร(เฮียยิ้น) XL
46 คุณภรณ์ธน ปฐมชัยอัมพร(ซ้อนิ) XL
47 คุณเอี่ยม แสนบุญ(ป๋าเอี่ยม) XL
48 คุณสมพร ผู้มีจรรยา(ลุงพร) L
49 คุณบรรจง สร้อยสม(ลุงจง) L
50 คุณวัฒนา ศรีบุญลอย(พ่อตาอ๊อฟ) L
51 คุณจิดาภา แซ่เฮ้ง(สาวใจ) XL
52 คุณสมยศ นิลเพ็ชร(ลุงหน่อย) XXL
53 คุณอภิชิต เหลืองธุวปราณีต(เฮียฮวด) XL
54 คุณอนุพันธ์ ธนาพันธ์สิงห์(คุณอุ๋ย) XXL
55 คุณฉัฐวัฒน์ ศักดิ์อิทธิพล(เฮียโม่ง) L
56 คุณวันชัย ผู้มีจรรยา(เฮียตี๋ แบตเตอร์รี่) XL
57 คุณมนัส อ่ำระมาด M
58 คุณเสรี จิตวิริยนนท์(บ๊วย) L
59 คุณภัชรินทร์ จิตวิริยนนท์(พัด) S
60 คุณดำรงชัย ตรีโชติ(พี่ดำ) L
61 คุณกมลทิพย์ ปฐมกนก(แหม่ม) XL
62 คุณปสุต สุขผ่อง(โม่) L
63 คุณฐิติพงษ์ ตันติชวลิต(คุณอ้วนใหญ่) XL
64 คุณธนภณ ปิติธรรมกิตติ์(ทนทน) XL
65 คุณนิติพงษ์ ปฐมชัยวัฒน์(พี่อี๊ด) XL
66 คุณวิทวัส สอดสุข(บ๊อบบี้) L
67 คุณนิยม ลิมปสันติศิลป์ L
68 คุณองอาจ จินต์จันทรวงศ์ L
69 คุณอรุณศรี จวนสงวน(โอ๋) L
70 คุณสมชาย ธนปฐมสินชัย(เพื่อนพี่เล็ก) L
71 คุณอิทธิพันธ์ อนุรักษ์สกุลเวช(ไท) L
72 คุณธีระ พรจรูญโรจน์ XL
73 คุณชลเดช เตชะเพิ่มผล(เฮียตี๋ใหญ่) L
74 คุณสุกมล เปล่งเจริญศิริชัย(เอก) L
75 คุณเต็กหยุ่น พิกุลทอง(พื่อนลุงจง) XL
76 คุณเต๋ารงค์ชัย L
77 คุณพินิจ สำรวญหันต์ XL
78 คุณสมชาย ถุงศิลป์ XL
79 คุณหมึก ชินนะ XL
80 คุณประเสริฐ โรจนาบุตร (เม้ง) XL
81 คุณมงคล รุ่งวิทยากรผดุง L
82 คุณมาริสา ประทุมมา XL
83 คุณชุมพล ประทุมมา L
84 คุณชวิศา ประทุมมา L
85 คุณรัตนสิริ ประทุมมา
86 คุณมยุรี ประทุมมา
87 คุณอนันต์ ประทุมมา
88 คุณสมพร ประทุมมา
89 คุณณัฐนันท์ ประทุมมา
90 คุณสถิต โสภาผิว L
91 คุณสุรี โสภสผิว XL
92 คุณพุทธางกูล แก่นลออ L
93 คุณเชาวลิต ภาวิไล
94 คุณปฐมชัย จุ่นมีวงศ์
95 คุณอเนก บุญมาสูงทรง
96 คุณสมพิศ นิยะมะ
97 คุณสมศักดิ์ วงษ์อุบล
98 คุณมณฑา แสงสว่าง
99 คุณสายัน ปานพิมพ์ใหญ่
100 คุณอภิชยากานต์ ปานพิมพ์ใหญ่
101 คุณเกณิกา คล้ายแดงคล้ำ
102 คุณชวนชม ถุงศิลป์ L
103 คุณสมยศ รอดอารมณ์
104 คุณสุกัญญา วังน้อย
105 คุณหฤทัย กิรติการัณยภาส
106 ด.ญ.วรินรดา กิรติการัณยภาส
107 คุณศรีรัตน์ กิรติการัณยภาส
108 คุณมนตรี แจ้งหงษ์วงษ์
109 ด.ช.บุญฤทธิ์ รอดอารมณ์
110 คุณสุวรรณชัย นิยะมะ
111 คุณสุพจน์ นิยะมะ
112 คุณวรรณ์ดี นิยิมะ
113 คุณเกรียงศักดิ์ เสรีดีเลิศ
114.นาย สุวิทย์ ฐินปุตโต (L)
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 29 ต.ค. 2015, 09:19, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย peep_bmw » 29 ต.ค. 2015, 00:02

sombut1234 เขียน:ตกลงแข่ง
20พฤศจิกายนหรือ20ธันวาคมกันแน่
งงครับ ขอบคุณครับว่าจะถามเหมือนกัน ผมเดาว่า 20 ธ.ค. นะครับ

Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย mr.t » 29 ต.ค. 2015, 06:48

ท่านที่แจ้งสมัครผ่านเว็บไซค์ http://npbike.com/RegisterCyclists/Inde ... n=25581220 จะแก้ไข หรือมีปัญหาเรื่องสมัคร ติดต่อแอ๊ดมิน คุณใหญ่ รวยมหาศาล 081-4596542 หรือ081-9472084 หรือถ้าถามรายระเอียด โทร 081-8430155
ที่พัก อีกแห่งที่พักได้ที่ติดต่อได้ แสนปาร์ม เทรนิ่งโฮม 034-351400 ตรงข้ามโรงเรียนสาธิต ม.เกษตรฯกำแพงแสน
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 17 พ.ย. 2015, 13:38, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: “ปั่นวัดใจ ปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน ” โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ, ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครปฐม 20 พฤศจิกายน 2558

โพสต์ โดย mr.t » 29 ต.ค. 2015, 06:53

:D

ร.ร.การบิน มีที่พักรับรอง ห้องแอร์ 28 ห้อง ๆละ 400 บาท มี สามเตียง ติดต่อสำรองห้องพักได้ที่
น.ท.หญิง เขมิกา 0870037831
คุณวิไลลักษณ์ 0877529979

มีสถานที่กางเต็นท์ ที่ศูนย์ยั่งชีพ ได้ 500 หลัง ห้องน้ำ 50 ห้อง เสียค่าทำความสอาดห้องน้ ท่านละ 20 บาท
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 17 พ.ย. 2015, 13:47, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 5 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน