พิชิตเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61 » อาทิตย์ 18 ก.พ. 2018 จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

พิชิตเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

02.jpg
อำเภอโคกสำโรงและชมรมจักรยานโคกสำโรง สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานรายการ พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ตำบลห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ขอเชิญทุกท่านร่วมงานพิชิตเขาวงพระจันทร์ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าสมัครร่วมแข่งขันเพียง 100 บาท ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
ชิงถ้วย 4 รุ่น (พร้อมเงินรางวัล 1-5 อันดับ 2000,1500,1000,500,500 บาท ทุกรุ่น 6-10 ได้ถ้วยรางวัล)
ถ้วยอันดับ
1-10 เสือหมอบชาย
1-10 เสือหมอบหญิง
1-10 เสือภูเขาชาย
1-10 เสือภูเขาหญิง
กำหนดการดำเนินงาน ดังนี้ครับ
- จุด ลงทะเบียน บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ ครับ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00น.วันที่ 17 ก.พ.61
- 18.ก.พ.61 ลงทะเบียน บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ ครับ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

- ปล่อยตัว นักปั่น เวลา 08.00 น (ห่าง 5 นาที ต่อรุ่น)
1.เสือหมอบชาย
2. เสือภูเขาชาย
3.เสือหมอบหญิง
4.เสือภูเขาหญิง
11.30 น. มอบรางวัล รับประทานอาหาร
รับสมัคร แล้ว อาหารน้ำดื่มฟรี ตลอดงาน
สมัครได้เพียงลงชื่อในกระทู้ หรือสมัครทางไลน์ ที่ ไอดี tmtm0723 เลยครับ
สอบถามรายเอียดได้ที่ 0808389242 (โจ้)
ชำระเงินได้.ที่...หน้างาน ตอนมารับ เบอร์ ครับ(ไม่ต้องโอน)
พิเศษ สำหรับ 200 ท่านเเรก จะได้รับ ขากระติกน้ำด้วยครับ
เปิดรับvipด้วยครับเพียง 500 บาท ได้รับถ้วยเลย
เเละสามารถ....มาสมัครงานหน้าได้ด้วย...นะครับ...
แนบไฟล์
147420.jpg
ถ้วย.jpg
147421.jpg
148053.jpg
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภทเสือหมอบหญิง
1.พัดชา พอร์เตอร์
2.นัฐนันท์ นนทะเเก้ว
3.จิดาภา แก้วมุกดา
4.สุพิชชา วรวงค์
5.อภิชญา วีระพงศ์
6.พักตร์วิภา พรหมมา
7.ธนพร ดุเหว่าดำ
8.อรลดา แซ่โค้ว
9.ปนัดดา อุปราวิทยานันท์
10.นส.ไพรินทร์ ฟุ้งสุข
11.นางสาวสิรินันท์ คมขำ
12.สุพรรษา บัวงาม
13.ชนิดา หนูปลอด
14.กนกพร แก้วศรีช่วง
15.กาหลง. ประเสริฐสุโข
16.สุนันท์ เปรมปรีดิ์
17.เจนจิรา หล่อเถิน
18.จันทร์จิรา ยิ้มโสภา
19.สุภัสสา บุญทวี
20.ปาลิดา อิ่มศิริ
21.นางสาวสิรินันท์ คมขำ
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภท เสือภูเขาชาย
1.นายพยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ
2.นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์
3.นายอาเเว อาเเชบากา
4.นาย พงษ์สิน พลกล้า
5.นายอริสมร ภูขลัง
6.ฐิตพล มีลาภ
7.ชาญชัย ศรีจันทร์
8.สมมิตร ศิริ
9.พ.ต.ท. ประภาส ตู้ภูมิ
10.นายชานนท์ นายอง
11.ไตรทศ คณะธรรม
12.ด.ต. เลิศศิลป์ อินทรโยธา
13.ด.ต.ทองจันทร์ เหล่าสมบัติ
14.วีรพล ศิริรังษี
15.พ.ต.นิวัติ อัมเทศ
16.นายมนตรี กล้วยตระกูล
17.นายณัฐพร มะลิบุญ
18.ด.ต.วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา
19.นายลือชัย พันธุ์เกตุ
20.นายวัชระ เยียระยงค์
21.พ.อ.สุรพล พลอยเพ็ชร์
22.ร.ต.ชูชีพ แนบสนิท
23.นิตินัย ปานทอง
24.ประหยัด ครุฑกล่อม
25.ธนบดินทร์ ล้อพูลศรี
26.สมศักดิ์ ใจแก้ว
27.อรุณชัย เชลงนาท
28.เมธี จงอุดมชัยกิจ
29.ไพศาล พยุงวงษ์
30.อำนวย จันทร์เพียร
31.จามร เมืองปัก
32.โกศล จันทร์อินทร์
33.วรกิจ จตุพรวัฒนเจริญ
34.อภิสิทธิ์ เพ็งสลุง
35.ประยุทธ แต่งชุ่ม
36.ชัยชาญ ดวงเกตุ
37.วันชัย ทุ่งเกรียงไกร
38.นรินทร์ ศรสุวรรณ
39.ภาคภูมิ สังข์เต็ม
40.นิพนธิ์ สร้อยทองพูล
41.วิมล ช้างทอง
42.ชโลธร พิจารณ์สรรค์
43.อโนทัย ปานมี
44.ธวัชชัย ขันนันต๊ะ
45ภัทรพล ทองคำกิจเจริญ.
46.ไกรวิทย์. ทองวงศ์.
47.อภิวัฒน์. เสน่หา
48.วิริยะ จตุพรวัฒนเจริญ
49.ไพศาล สวันตรัจฉ์
50.จักราวุธ ณ ลำพูน
51.นายทวี สิมบุตร
52.เกรียงไกร ทำนาเมือง
53.งาม พุทธภูมิ
54.วัฒนชัย โสมาบุตร
55.สมจิตต์ กลั่นอ่ำ
56.อุเทน อุทยานิน
57.รชฏ เลพล
58.อารยะ ทองตรี
59.นัธทวัฒน์ จิตธรรมพงศ์
60.ธวัช เหมาะจิตต์
61.จินดา ลิ้มสกุล
62.อนุชา จารุจันทร์
63.ณัฐณ์ษัณ หิรัญชวรัตน์
64.เกษม. ประเสริฐสุโข
65.ลุงฟรีดริช เปลซ์
66.สมรภูมิชัย สายศรี
67.นพพร คุ้มครอง
68.กำธร เรืองนิ่ม
69.นายอรุณ เบ้าทอง
70.ฉัตรชัย เพียรรักสัตย์
71.พิเนตร มีกุศล
72. ต้น ประมัง
73.สุวิทย์ นามกูล
74.จักรินทร์​ พัฒน์เย็น​
75.ดิเรก​ เคียนทอง
76.ประสพโชค ตันติธิมงคล
77.จ.ต.อัครชัย คงอิ่ม
78.สาโรจน์ เกรียงพุฒานนท์
79.นาย สำราญ เพิ่มผล
80.นายบุญทม นวลนวาระ
81.นายสังวรณ์ บุญประเสริฐ
82.นายสมพงษ์ เหรียญพานรอง
83.นาย นรุตม์ กรวยทอง
84.พ.ต.อ. นรงค์ เเสวงจิตร์
85.นายขุนแผน ตุ้มทองคำ
86.นายทรงโปรด ออกเจนจบ
87.นายนิยม อินธิวงษ์
88.นายสมชาย อินธิวงษ์
89.นายพิชัย มาลีทร
90.วสันต์ สุจริต
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภท เสือหมอบชาย
1.เจมส์ พอร์เตอร์
2.นายวิชัย นุ่มแก้ว
3.นาย อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์
4.เด็กชาย นันทกร นนทะแก้ว
5.นาย ธนกฤต วงษายาน
6.สุพัฒน์ น้อยเผ่า
7.นายรณยุทธ อินทราลักษณ์
8.มงคล ก่ำพรมราช
9.ภักดีบดินทร์ แสนสุภา
10.ภาณุพงศ์ สืบจากสิงห์
11.วัชรพล คงมั่น
12.อภิชน อุดมพล
13.ศักรินทร์ คณะธรรม
14.ร.ต.สมเดช แก้วเกิดมี
15.บุญส่ง เล็กกลาง
16.วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์
17.ธีรพล พรหมสุคนธ์
18.พ.ท.ประเสริฐ ทองแก้ว
19.ร.ต.ดิลก ทองร้อยยิ่ง
20.ร.ต.เจษฎาพร ช่วยค้ำชู
21.จ.ส.อ.สราวุธ วิวัฒนาการ
22.นายสัมภาษ คีรี
23.นายรัชศักดิ์ พิงชัยภูมิ
24.นายจารึก แจ่มฟ้า
25.นายชัยรัตน์ เทียวประสงค์
26.นายสมศักดิ์ ยอดมณี
27.นายหนึ่ง พิมปราโมทย์
28.นายทรงฤทธิ์ นิธิกิจเดชา
29.นายวินัย ประเสริฐ
30.ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
31.นายเสถียร สมณะ
32.นายทรงพล ทาสี
33.นายสมรักษ์ เตียนพลกรัง
34.นายสำราญ หมวดมหิงษ์
35.นายนิรันดร์ ลักษร
36.นายทองสุภเนตร
37.สมศิลป์ กลิ่นอุ่น
38.ปทุม เเก่นดัลัง
39.สุรชัย โสมดี
40.อำนาจ จินดานุ
41วุฒินัย เย็นสถิตย์
42.ธเนศ เย็นสถิตย์
43.นายกิติศักดิ์ นามเสน
44.พงษ์เทพ พันธ์ศิริ
45.จักกฤษ ลิ้มศิริสัมพันธ์
46.นายประสูตร ปิงเมือง
47.นายวัชรพงษ์ รักเจริญ
48.นายสุชาติ อรุญเมือง
49.ด.ต.วุฒิพงษ์ นิติวณิชชา
50.วิรัช เรืองแจ่ม
51. ณัฐวุฒิ พุฒปัญญา
52.ปราโมทย์ อุปราวิทยานันท์
53.อานันต์ รัตนทากูล
54.พชรพล น้อยเผ่า
55.มนชนะ ภักดีสุข
56.มาวิน บุตรสิม
57.สมนึก บัวงาม
58.กิตติพงค์ แก้วประดิษฐ
59.ประสงศักดิ์ คนซื่อ
60.ศุภเดช แก้วศรีช่วง
61.ธนกฤต สุขีเพียร
62.กรีฑาวุฒิ หาญสุวรรณ
63.ศุภวัฒน์. ขำขจิตร
64.ปรเมศ ชูดี
65.ธีรภาพ โตทัพ
66.อนุภัทร โตทัพ
67.ทวีศักดิ์ บุญเสมอกุล
68.ปกรณ์ ประหยัดทรัพย์
69.วิชัย จ้ายภักดี
70.พิชัย ตระกูลโอสถ
71.ปิยพงษ์ เฟื่องนภากิจ
72.เกียรติศักดิ์ ภูอัครนัน
73.ธานี อินทวงษ์
74.Hisashi Takehara
75.จ.ส.ท.สงวนศักดิ์ มังกรทอง
76.ร.อ.ประยูร ปั้นปัญญา
77.นายสุวรรณ พิทักษ์อำนวย.
78.นายประภาส ศรีเจริญ.
79.นายสมคิด ไม้ดง.
80.อมรเทพ พุทธภูมิ
81.อัศวิน สรรพประเสิรฐ
82.แดนชัย แดนนารินทร์
83.ณภัทร อุ่นแก้ว
84.โกวิท แจ่มโกมัย
85.เสถียร จำปา
86.ณรงค์ศักดิ์. ฉัตรรัศมี
87.อรุณ นิจวัฒน์
88.สานนท์ จันทร์กระจ่าง
89.นายเอก พุกสอาด
90.ด.ช.พัชรพงษ์ พุกสอาด
91.สราวุธ วงษ์โปร่ง
92.ณรงศักดิ์ ฉัตรรัศมี
93.ทศพล เวทย์กิตติพฤกษ์
94.ทรงสกุล วงค์ษาไทย
95.มานะ ทับสิน
96.ธนากร ผดุงพัฒน์
97.มาโนช เปรมปรีดิ์
98โสภณ เกตุหอม
99.ร.ต. ธวัชชัย พันธุ์ดี
100.ชวลิต ไกลภัย
101.ภารินทร์ เปรมปรีดิ์
102.รัฐชานนท์ เปรมปรีดิ์
103.ร.ต.ต .รชต ปราบนพชัย
104.ไชยฤทธิ์ สุตสม
105.มานพน้อย เจริญพจน์
106.ไพโรจน์ เบ้าบุญ
107.อำนาจ พรมทองดี
108.ร.ต.ภูมิสิทธิ์ บุญกระเตื้อง
109.สุรพล หาญอนุสรณ
110.พิสิษฐ์ เนียมสุ่ม
111.วัชรชัย พุทธมิลินประทีป
112.บัญญัติ สกุลอินทร์
113. ร.ต.พัฒนศักดิ์ หงษี
114.ศิวะนนท์ แย้มสว่าง
115. ชูชาติ กินจำปา
116. ร.ท.สมพร พัทยา
117.อุทิศ มาลัยกอง
118.วิจิตร จิตจันทร์
119.สิทธิเดช มาลัยศรี
120.เอนก เหล่ามะโฮง
121.สุพล สาวิภาค
122.รังสิต ดุษดีพันธ์
123.พ.ต.ท.จรัญ
124.นาย ทวี ปาลวัฒน์
125.ชนาสิน​ ทำ​กล้า​
126.นิธินันท์​ โพธิ์​ภิรมย์
127.นาย ราชันย์ พุ่มทับทิม หมอบชาย
128.นาย ณัฐพล บำรุงผล
129.ธีรพล พรหมสุคนธ
130.สมศิลป์ กลิ่นอุ่น
131.ปทุม เเก่นดัลัง
132.สุรชัย โสมดี
133.อำนาจ จินดานุ
134.นายนพดล มูลยิ้ม
135.นายชัยพฤกษ์ บุญน้า
136.นายสำราญ หมวดมหิงษ์
137.นายนิรันดร์ ลักษร
138.นายทองสุภเนตร อินทนิล
139.นายระพีพัฒน์ สุวรรณภูมิ
140.นาย ทวี ปาลวัฒน์
141.
142.
143.
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:13

ประเภทเสือภูเขาหญิง
1.ยลธนันท์ พลกล้า
2.น.ส.กาญจน์สุคนธ์ อุ่นอบ
3.นางเมตตา พันธุ์เกตุ
4.น.ส.ธชวรรณ สุทธาธาร
5.นางสาวสุมาลี แก่นแก้ว
6.นางคำนึง แต่งชุ่ม
7.มะลิ แช่มบำรุง
8.กนกนันท์ สิงห์รัชตะสกุล
9.น้ำฝน คุ้มครอง
10.นางสาวกิตติยา จันทรา
11.นางกชนิภา สุภาวิมล
12.นางชลิตา ยันตระกนก
13.นางอารยา อังคณฑี
14.นาง มลฤดี จะริบรัมย์
15.ครูกองสิน พัทยา
16.สุกัญญา แสน พันธ์

17.สุกัญญา อินทรโยธา
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:13

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน
กติกาเงื่อนไขการแข่งขันประเภท เสือหมอบ

1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขัน และทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผลทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
12. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
13. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (5 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ)
14. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
15. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท เสือภูเขา

1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขันและทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือ กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผล ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น
11. แฮนด์จะต้องเป็นแฮนด์เสือภูเขาเท่านั้นและห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด แต่ใช้บาร์เอนได้
12. สามารถใช้โช๊คและตะเกียบได้
13. สามารถใช้วงล้อ 26, 27.5,29 นิ้วได้
14. สามารถใช้ยางเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดของหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
15. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
16. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
17.ผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัล โปรดนำหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และต้องสวมชุดสุภาพในพิธีรับถ้วยพระราชทานฯ(หรือชุดวอร์ม กางเกงขายาว)
18. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว


Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย FZ_2546 » 12 ม.ค. 2018, 21:32

1.นายพยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ เสือภูเขาชาย
2.นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์ เสือภูเขาชาย
3.นายวิชัย นุ่มแก้ว เสือหมอบชาย

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย Padcha Porter » 13 ม.ค. 2018, 01:51

1.พัดชา พอร์เตอร์ หมอบหญิง
2.เจมส์ พอร์เตอร์ หมอบชาย
ทีม ช.นำชัย(พัทยา)

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย neoagent2000 » 13 ม.ค. 2018, 23:14

ฐิตพล มีลาภ
รับบิดสินค้าใน ebay หรือ รับชำระด้วย paypal ทุกรูปแบบครับ เชิญที่
http://www.thai-bid.pantown.com


Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย ronnayut » 15 ม.ค. 2018, 10:36

นายรณยุทธ อินทราลักษณ์ เสือหมอบชายRe: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย skyice9999 » 15 ม.ค. 2018, 16:20

ภักดีบดินทร์ แสนสุภา เสือหมอบชาย


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 30 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน