พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61 » อาทิตย์ 18 ก.พ. 2018 จังหวัดลพบุรี

ประชาสัมพันธ์ ทั้งงานปั่นท่องเที่ยว หรือ งานแข่งขัน โดยต้องมีลักษณะงานที่มีการจัดการดูแลนักปั่นที่เป็นระบบเช่นการรับสมัคร,การดูแลขบวนนักปั่น ถ้าเป็นการชักชวนไปปั่นทริปย่อยๆอย่างไม่เป็นทางการ ดูแลกันเองตามสมควร ให้ตั้งกระทู้ในหมวด "จัดทรืปย่อย" ครับ

พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

576395595b5aa0f52d8b4672-2.jpg

ชมรมจักรยานโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ร่วมกับชมรมจักรยานในสังกัด สำนักงานการท่องเทียวและกีฬาจังหวัดลพบุรี ได้กำหนดจัดการแข่งขันจักรยานรายการ พิชิตยอดเขาวงพระจันทร์ ณ วัดเขาวงพระจันทร์ ต.ตำบลห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
พิชิตเขาวงพระจันทร์ ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
ค่าสมัคร 100 บาทเท่านั้น ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร
ชิงถ้วย 4 รุ่น (พร้อมเงินรางวัล 1-5 อันดับ 2000,1500,1000,500,500 บาท ทุกรุ่น 6-10 ได้ถ้วยรางวัล)
ถ้วยอันดับ
1-10 เสือหมอบชาย
1-10 เสือหมอบหญิง
1-10 เสือภูเขาชาย
1-10 เสือภูเขาหญิง
กำหนดการดำเนินงาน ดังนี้ครับ
- จุด ลงทะเบียน บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ ครับ ได้ตั้งแต่เวลา 15.00น.วันที่ 17 ก.พ.61
- 18.ก.พ.61 ลงทะเบียน บริเวณวัดเขาวงพระจันทร์ ครับ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.
- ปล่อยตัว นักปั่น เวลา 08.00 น (ห่าง 5 นาที ต่อรุ่น)
1.เสือหมอบชาย
2. เสือภูเขาชาย
3.เสือหมอบหญิง
4.เสือภูเขาหญิง
11.30 น. มอบรางวัล รับประทานอาหาร
สมัคร เพียง 500 ท่าน เท่านั้น อาหารน้ำดื่มฟรี ตลอดงาน
สมัครได้เพียงลงชื่อในกระทู้ หรือสมัครทางไลน์ ที่ ไอดี tmtm0723 เลยครับ
สอบถามรายเอียดได้ที่ 0808389242 (โจ้)
ชำระเงินได้.ที่...หน้างาน ตอนมารับ เบอร์ ครับ(ไม่ต้องโอน)
พิเศษ สำหรับ 200 ท่านเเรก จะได้รับ ขากระติกน้ำด้วยครับ
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภทเสือหมอบหญิง
1.พัดชา พอร์เตอร์
2.นัฐนันท์ นนทะเเก้ว
3.จิดาภา แก้วมุกดา
4.สุพิชชา วรวงค์
5.อภิชญา วีระพงศ์
6.พักตร์วิภา พรหมมา
7.ธนพร ดุเหว่าดำ
8.อรลดา แซ่โค้ว
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภท เสือภูเขาชาย
1.นายพยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ
2.นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์
3.นายอาเเว อาเเชบากา
4.นาย พงษ์สิน พลกล้า
5.นายอริสมร ภูขลัง
6.ฐิตพล มีลาภ
7.ชาญชัย ศรีจันทร์
8.สมมิตร ศิริ
9.พ.ต.ท. ประภาส ตู้ภูมิ
10.นายชานนท์ นายอง
11.ไตรทศ คณะธรรม
12.ด.ต. เลิศศิลป์ อินทรโยธา
13.ด.ต.ทองจันทร์ เหล่าสมบัติ
14.วีรพล ศิริรังษี
15.พ.ต.นิวัติ อัมเทศ
16.นายมนตรี กล้วยตระกูล
17.นายณัฐพร มะลิบุญ
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:12

ประเภท เสือหมอบชาย
1.เจมส์ พอร์เตอร์
2.นายวิชัย นุ่มแก้ว
3.นาย อธิพงษ์ สุวรรณสิงห์
4.เด็กชาย นันทกร นนทะแก้ว
5.นาย ธนกฤต วงษายาน
6.สุพัฒน์ น้อยเผ่า
7.นายรณยุทธ อินทราลักษณ์
8.มงคล ก่ำพรมราช
9.ภักดีบดินทร์ แสนสุภา
10.ภาณุพงศ์ สืบจากสิงห์
11.วัชรพล คงมั่น
12.อภิชน อุดมพล
13.ศักรินทร์ คณะธรรม
14.ร.ต.สมเดช แก้วเกิดมี
15.บุญส่ง เล็กกลาง
16.วชิรพันธ์ ศรีสุวรรณ์
17.ธีรพล พรหมสุคนธ์
18.พ.ท.ประเสริฐ ทองแก้ว
19.ร.ต.ดิลก ทองร้อยยิ่ง
20.ร.ต.เจษฎาพร ช่วยค้ำชู
21.จ.ส.อ.สราวุธ วิวัฒนาการ
22.นายสัมภาษ คีรี
23.นายรัชศักดิ์ พิงชัยภูมิ
24.นายจารึก แจ่มฟ้า
25.นายชัยรัตน์ เทียวประสงค์
26.นายสมศักดิ์ ยอดมณี
27.นายหนึ่ง พิมปราโมทย์
28.นายทรงฤทธิ์ นิธิกิจเดชา
29.นายวินัย ประเสริฐ
30.ว่าที่ร.ต.ไพบูลย์ กิตติพงษ์ไพบูลย์
31.นายเสถียร สมณะ
32.นายทรงพล ทาสี
33.นายสมรักษ์ เตียนพลกรัง
34.นายสำราญ หมวดมหิงษ์
35.นายนิรันดร์ ลักษร
36.นายทองสุภเนตร
37.สมศิลป์ กลิ่นอุ่น
38.ปทุม เเก่นดัลัง
39.สุรชัย โสมดี
40.อำนาจ จินดานุ
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:13

ประเภทเสือภูเขาหญิง
1.ยลธนันท์ พลกล้า
2.น.ส.กาญจน์สุคนธ์ อุ่นอบ
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tntm » 12 ม.ค. 2018, 20:13

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน
กติกาเงื่อนไขการแข่งขันประเภท เสือหมอบ

1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขัน และทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือกระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผลทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ประเภทเสือหมอบ (Road Bike) เท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด
12. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
13. ผู้เข้าแข่งขันหากขี่เกินเวลาที่กำหนด (5 ชั่วโมง) จะถูกตัดสิทธิ์ ต้องหยุดการแข่งขันทันที (มีรถเก็บตกบริการ)
14. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
15. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด

กติกาเงื่อนไขการแข่งขัน ประเภท เสือภูเขา

1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันจักรยานของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ (UCI) และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ
2. ต้องสวมหมวกกันกระแทก (หมวกกันน็อกสำหรับจักรยาน) ตลอดการแข่งขัน (มิฉะนั้นจะห้ามลงแข่งขันเด็ดขาด)
3. ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัวที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตในระหว่างการแข็งขันและทำการฝึกซ้อมมาอย่างดี
4. ในทุกกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บตลอดจนถึงแก่ชีวิต จากการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางผู้จัดฯไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ไม่ว่ากรณีใดๆ
5. การดราฟต์ สามารถทำได้เฉพาะกับจักรยานด้วยกันเท่านั้น /กับพาหนะชนิดอื่น หากตรวจพบขอตัดสิทธิการได้รับรางวัลทุกรางวัล
6. สำหรับนักแข่งที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
7. นักกีฬามารายงานตัวก่อนการแข่งขันที่หน้าเส้นสตาร์ทก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8.หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันตรวจสอบพบว่า นักแข่งท่านใด จงใจกลั่นแกล้งหรือ กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายกับนักแข่งท่านอื่น คณะกรรมการขอตัดสิทธิ์ท่านออกจากการแข่งขัน 9.การประท้วง ต้องทำหลังประกาศผล 20 นาที โดยวางเงินประกัน 1,000 บาท หากการประท้วงนั้นๆ เป็นผล ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะคืนเงินประกันให้ (หากการประท้วงไม่เป็นผลจะไม่คืนเงินประกัน) 10.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้จักรยาน 2 ล้อ ตัวถังต้องเป็นเสือภูเขาเท่านั้น
11. แฮนด์จะต้องเป็นแฮนด์เสือภูเขาเท่านั้นและห้ามติดตั้งแอโร่บาร์ทุกชนิด แต่ใช้บาร์เอนได้
12. สามารถใช้โช๊คและตะเกียบได้
13. สามารถใช้วงล้อ 26, 27.5,29 นิ้วได้
14. สามารถใช้ยางเสือภูเขาได้ทุกชนิด ขนาดของหน้ายางไม่ต่ำกว่า 1.9 นิ้ว
15. รถเซอร์วิสของแต่ละทีม (ถ้ามี) ให้วิ่งหลังขบวนนักแข่งเท่านั้น
16. ผู้ชนะเลิศตามลำดับต้องแสดงหลักฐานก่อนรับรางวัลที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) พ.ศ.2559 - (ลบ) ปี พ.ศ.เกิด
17.ผู้ที่คาดว่าจะได้รับรางวัล โปรดนำหลักฐานมาแสดงด้วย เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และต้องสวมชุดสุภาพในพิธีรับถ้วยพระราชทานฯ(หรือชุดวอร์ม กางเกงขายาว)
18. การตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นการสิ้นสุด
จักรยาน..ขอแค่มีเวลา..อยู่กับมันนานๆก็เก่งเเล้ว


Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย FZ_2546 » 12 ม.ค. 2018, 21:32

1.นายพยุงศักดิ์ เฉลิมกิจ เสือภูเขาชาย
2.นายชัยณรงค์ เลิศพงษ์วรพันธ์ เสือภูเขาชาย
3.นายวิชัย นุ่มแก้ว เสือหมอบชาย

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย Padcha Porter » 13 ม.ค. 2018, 01:51

1.พัดชา พอร์เตอร์ หมอบหญิง
2.เจมส์ พอร์เตอร์ หมอบชาย
ทีม ช.นำชัย(พัทยา)

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย neoagent2000 » 13 ม.ค. 2018, 23:14

ฐิตพล มีลาภ
รับบิดสินค้าใน ebay หรือ รับชำระด้วย paypal ทุกรูปแบบครับ เชิญที่
http://www.thai-bid.pantown.com

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย arismorn » 14 ม.ค. 2018, 14:38

เสือภูเขาชาย..
นายอริสมร ภูขลัง

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย ronnayut » 15 ม.ค. 2018, 10:36

นายรณยุทธ อินทราลักษณ์ เสือหมอบชาย

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย wimon chang » 15 ม.ค. 2018, 12:43

เสือภูเขา ชาย. วิมล ช้างทอง

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย tommk » 15 ม.ค. 2018, 15:00

เสือหมอบชาย มงคล ก่ำพรมราช

Re: พิชิดเขาวง 3 งานประจำปี จังหวัด ลพบุรี 18 ก.พ.61

โพสต์ โดย skyice9999 » 15 ม.ค. 2018, 16:20

ภักดีบดินทร์ แสนสุภา เสือหมอบชาย


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 25 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน