[ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

รูปภาพ

Moderator: Worldbike_Media

[ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย Worldbike_Media » 29 ส.ค. 2016, 13:33

รูปภาพ
ขอเชิญผู้มีใจรักในจักรยานเข้าร่วมกิจกรรม "Demo Program" Public Day ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 และวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 ณ โครงการลู่ปั่นจักรยานภายในบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (Skylane) โดยให้ท่านได้มาทดลองปั่นจักรยาน Giant และ Liv ปี 2017 ทั้งประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา รวมถึงการทดสอบล้อจาก Mavic แบรนด์ดังจากประเทศฝรั่งเศสและเบาะจักรยานประสิทธิภาพสูงจาก Selle San Marco ประเทศอิตาลี

โดยบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคูปองส่วนลดราคาพิเศษ 25% สำหรับซื้อจักรยาน Giant และ Liv รุ่นที่บริษัทฯนำมาจัดกิจกรรม ณ ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมโครงการ
รูปภาพ

ทั้งยังได้รับของที่ระลึก เช่น เสื้อยืด Giant แบบมีกระเป๋าหลังสำหรับปั่นจักรยาน กระติกน้ำ Giant-Liv ถุงผ้า Giant-Liv และอีกมากมาย

ท่านที่สนใจจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น หมวกกันน๊อค แว่นตา รองเท้า ถุงมือ เสื้อผ้า และบันได Clipless มาเอง รวมถึงนำบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวมาด้วย

ปิดรับลงทะเบียนแล้ว
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-944-4848 ต่อ 25 และ 081-318-1644

ท่านสามารถเลือกเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม Demo Program ในวันที่ 24-25 กันยายน 2559 ได้ดังนี้
รอบที่ 1 07.00 น.
รอบที่ 2 09.00 น.
รอบที่ 3 11.00 น.
รอบที่ 4 15.00 น.
รอบที่ 5 17.00 น.

รุ่นจักรยานสำหรับทดสอบ
Giant Propel Advanced
Giant Propel SLR
Giant TCR Advanced SL
Giant TCR Advanced
Giant TCR SLR
Giant XtC SLR
Liv Envie Advanced
Liv Avail Advanced
Liv Avail SL

หมายเหตุ ไซส์ของจักรยานแต่ละรุ่นอาจมีไม่ครบตามจำนวนผู้สมัครในแต่ละรอบ โดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนวันงานครับ รถจักรยานมีจำนวนจำกัด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน
รอบ 7.00 น.
จันทิมา กฤตสรรค์วงศ์
Khemmachat Teerapong
สุวิทย์ มากดี
วิวัฒน์ วงศ์พัฒนเลิศ
Chujit Teerapong
พัฒนพงษ์ เทศประสิทธิ์
พีระ ใช้เหตุผล
จิรศักดิ์ จันทร์ทอง
รัชพร ปรมานุศิษฏ์
พัฒพงศ์ วงศ์พัฒนเลิศ
สุณิสา สถาพรวจนา
ปาณิสรา พรหมดี
สยาม แย้มแสงสังข์
ฐมศิลป์ ตันศรีตรัง
วัชรนนท์ วรโชติพงศักดิ์
สมโชค ไทรงาม
บุรณ์พิภพ สิทธิพันธ์
วินัย หลักเพ็ชร
ปริญญา หอระตะ
สมภพ สุวรรณมณี
สุเรนทร์ สุวดินทร์กูร
Jutinan Pornjirarak
ณัฐพล จันทร์ทอง
วรุตม์ วงศ์ธนาสุนทร
ประภาสักก์ เจริญพร
เสรี ลิมป์กิตติกุล
นุชวรา นทีวงศ์กิจ
อินทิรา เทศประสิทธิ์
ธริษตรี กฤตสรรค์วงค์

รอบ 9.00 น.
อมรพงศ์ มุ่งเมฆา
ธนากร วรรณวโรทร
ชัยยุทธ แสงรุ่งศรี
โสภณ ปลื้มอารมย์
ภาคิน พัฒนพูนทอง
ณรงค์ ใจฮวบ
Wittawat sukyamphol
Warisa Saekow
สุนทน ขจรทรัพย์
วนิช แสงสิน
ทนงศักดิ์ ศรีวงษ์
บัณฑิต ภักดีสถาพร
กัญญ์วรา ณ นคร
ศิรืสัณฑ์ กิตติพงษ์ถาวร
ภูสิษฐ์ เลิศบวรศิลป์
กฤษฎา เกษมสันต์
ชลลดา จารุเกษตรวิทย์
ณัฐพล รุ่งเรืองไพศาลสุข
เอกณกร มาลารักษ์
พะเนิน แว่นสอน
จารุบุตร อัศวเรืองชัย
นนท์ หาญสุวณิช
แววบุญ แย้มแสงสังข์
พิกุล สายตา
ปกเกตุ บุญภักดี
ประยูร คะเชนทรพรรค์

รอบ 11.00 น.
ประมวล วงค์ล่ำซำ
นัทธพงศ์ โกศลดิลกกุล
สันติศักดิ์ เห็นสุข
รัตนชัย ธรรมเรืองอุไร
รสิต ทองธานี
อาริยา ช้อนวัฒนะ
ศรัณยู ทองเชื้อ
สมภพ บุญจอง
อนุสิษฐ์ ธนสารวนิช
สิทธิพัฒน์ มโนจุรีหกุล
อดิเรก ปรังการ
ชัยวัฒน์ เครือหมย
พิเชฐ โพธิ์ทอง
สุวรรณชัย ชำนินาวากุล
เมธี นิ่มพนมประเสริฐ
สุริโย ไสไทย
สุนทรี ไสไทย
sittichai sangethong
Claire Liao

รอบ 15.00 น.
สุพัฒน์ ลาวัณจรัสโยธิน
สิริพงศ์ ตติยรัตน์ภูมิ
ฐิติมา รินวิไลรักษ์
ศุภฤกษ์ ศิริภาพ
ฐาปน์กร สุวรรณเจริญ
สรรพสิทธิ์ สุรัฐชนานนท์
Thaworn sinpho
ณัฐวุฒิ บุตรงาม
ณปภัช อภิชัจฐาปนัท
ณัฐวุฒิ บุตรงาม
พิริยะ อนุรักษากรกุล
ณัฐกานต์ แซ่เอี้ยะ
ณภัทร เตชะงามสุวรรณ
Jakarin Ratanasuthakarn
สุนทร ขจรทรัพย์
สุริยา รัตนะวงศ์กุล

รอบ 17.00 น.
ณัฐพล เทียมเมฆ
จริญ เซียวสุทธา
วีระชัย ดังสนิท
กฤติกา จักษุกิจ
จีรวัฒน์ รุ่งเจริญ
Chittwadee Siewsutha
สุชาติ อนุศาสตร์
ประสพพร กลิ่นขจร
รุ่งทิพย์ เทพบัญชากุล
อัครชัย ศรีโพนทอง
รุ่งโรจน์ รัตนพรสมปอง
ขจรศักดิ์ เที่ยวแสวง
อัญชลี องอาจ
นายสุรศักดิ์ มนัสซง
สุริยา รัตนะวงศ์กุล
ธารีทิพย์ แก้วสีดำ
ณัฐวุฒิ จำปาสา
เอกชัย ประกอบธัญ
พิเชษฐ บุนนาค
พิชิต แก้วสีดำ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน
รอบ 7.00 น.
ธรรมธร ศิริโอวัฒนะ
วรากร ศิริโอวัฒนะ
ณัฐพล ปิติเจรญ
ศศิภา คงกำเหนิด
อรุณี นิ่มระวี
ภัทรกร ฉ่ำเฉื่อย
ชนัณย์ อุทัยพัฒน์
ชัยยุทธ์ สุขมีกลิ่น
ภัทรียา เก่งสาริกิจ
เกรียงไกร ศิริสง
วีระยุทธ ป้อมทอง
กฤษกร สุขเวชชวรกิจ
ปริญญา ดวงปัญญาเจตน์
ปิยะ อุ่นสิม
ปริญญา หอระตะ
พฤทธ์ อรรถโยโค
สุพิชชา วรวงค์
วิบูลย์​ นิ่มระวี​
นพรัตน์ กล่อมประมูล
อรอุมา สารยานตร์
วิทยา แหวนสัมฤทธิ์
วาสนา วรโชติพงศักดิ์
พีระพล จารุเมฆิน
ชัยณรงค์ กรโกษา
กิตติศักดิ์ หลำสะ
วรภัทร แสนชมภู
ประยูร คะเชนทรพรรค์

รอบ 9.00 น.
อภิชาติ ทรัพย์ศรี
เวธิต ศิริวัฒน์
ธงชาติ คล้ายมณี
ณรงค์วิทย์ ด้วงสูงเนิน
สรพงษ์ เบญจเวชอำรุง
วสันต์ ปิ่นทอง
สิรภพ วิบูลย์วํฒนวงค์
ชนพ สมบูรณ์ทรัพย์
ปริญญา สีรือแสง
จุฬาลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์
Benjaporn Limpaphayom
นาตยา รุ่งเรือง
วีรยุทธ์ ตั้งชาญตรงกุล
สุปราณี สุดยอดดี
โชติวิทย์
สุรศักดิ์ มนัสซง
อมรเทพ จำรัสศรี
คมกริช ปานเกษม
กัมปนาท ลาหมัน
สุขุม จรางเดช
ดำรงค์ ผิวผ่อง
พัทธวินท์ ตั้งชาญตรงกุล
ธิดารัตน์ ด้วงสูงเนิน
Pei Wen Liao
ยุทธนา. เซอร์ประยูร

รอบ 11.00 น.
เทอดศักดิ์ ศรธนะรัตน์
วรัญญู หวังดีธรรม
อภิชาติ อภิชาตพงษ์
ภาณุพงศ์ ศรีสถาน
ชวลิต เจริญรัตน์
เจริญ เปี่ยมทองคำ
กิตตินันท์ เจริญกลาง
อุดมศักดิ์ วรรณแสง
วรภัทร แสนชมภู*
Pei Wen Liao
กฤษณ์ เรืองพยุงศักดิ์
สุพัตตรา สมวงค์
บัณฑิต กลิ่นแก่นจันทร์
อิทธิ ประกายหงษ์มณี

รอบ 15.00 น.
พิศลย์ ธนินเลิศศักดิ์
ปืนไทย อุตส่าห์
นพดล สุทธิวิรัช
ศิริขวัญ พรมน้อย
ปฐมชัย ลัคนากุล
พนมพร สีอัคฮาต
ตรัยรัตน์ รัตนะสินชัย
สุรศักดิ์ เจริญสุข
กำธร ชลมาศ
วีระพงษ์ วีระกษิตศรีวิชัย
สิริกร วีระกษิตศรีวิชัย
วงษ์ระพี วีระกษิตศรีวิชัย

รอบ 17.00 น.
วีระศักดิ์ ขุนสูงเนิน
Charin Siewsutha
นิจนันต์ บุญชีพ
กฤษกรณ์ กรุดม่วง
สัญญา ยิ้มศิริ
วิเชียร กีรติพัฒนธรรม
ดุสิตา กิจสมชีพ
ปัทมวรรณ ปัทมปราณี
ภูวนัตถ์ วิบูลย์ณักุล
บุญชัย เตชบวรเกียรติ
วโรดม มุ่งจงรักษ์
จุฬาลักษณ์ เอี่ยมอุดม
วริษา ขุนสูงเนิน
อาทิตย์ โพหา
เพิ่มพูน แสงหัตถวัฒนา
พิมพ์รต พิพัฒนกุล
พิเชษฐ บุนนาค

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีอยู่ในรายชื่อ เนื่องจากมีผู้สมัครที่ลงเวลาเดียวกัน รถรุ่นซ้ำกัน และไซส์ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก เวิลด์ไบค์ขอให้สิทธิ์ลงทะเบียนกับท่านที่ได้ลงทะเบียนก่อนตาม timestamp ที่มีอยู่ในระบบ ส่วนท่านที่ลงทะเบียนไม่ทัน เวิลด์ไบค์จะทำการติดต่อไปหาท่านตามลำดับ timestamp ในระบบเพื่อให้ท่านได้เลือกรอบและรถใหม่ต่อไป
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02-944-4848 By WORLDBIKE

Facebook : http://www.facebook.com/worldbike.giant
Website : http://www.worldbike.co.th

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย phantom » 29 ส.ค. 2016, 17:28

มีรุ่นไหนให้ลองบ้างครับ อยากลองหมอบดิสเบรค
อุปกรณ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย Worldbike_Media » 30 ส.ค. 2016, 11:32

หมอบดิสก์เบรกยังไม่มีให้เทสครับผม ในงานจะมี TCR, Propel, Avail เป็นเฟรมคาร์บอนเกรด Advanced ทั้งหมดครับ

หมอบติดดิสก์เบรกจะออกไปทางสายลุยๆ หน่อยคือพวก Anyroad หรือ ไซโลครอสอย่าง TCX ไปเลยครับแต่ไม่มีให้เทสในงานนะ
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02-944-4848 By WORLDBIKE

Facebook : http://www.facebook.com/worldbike.giant
Website : http://www.worldbike.co.th

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย สิงห์เฒ่า » 30 ส.ค. 2016, 11:40

เริ่มเปิดให้ทดสอบเวลากี่โมงล่ะครับ ในวันที่ 24-25 กันยายน ทดสอบในสนาม(Skylane)ได้ทั้งรอบเลยหรือเปล่าล่ะครับ
ร้านจักรยาน MM1 BIKE https://www.facebook.com/MM1BIKE?ref=hl รังสิต คลอง3

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย Worldbike_Media » 05 ก.ย. 2016, 16:53

อัพเดทรายชื่อครับ
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02-944-4848 By WORLDBIKE

Facebook : http://www.facebook.com/worldbike.giant
Website : http://www.worldbike.co.th

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย Worldbike_Media » 10 ก.ย. 2016, 09:59

อัพเดทรายชื่อ ณ วันที่ 9 กันยายน ครับ
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02-944-4848 By WORLDBIKE

Facebook : http://www.facebook.com/worldbike.giant
Website : http://www.worldbike.co.th

Re: [ประชาสัมพันธ์] 24-25 กันยานี้ เวิลด์ไบค์ชวนมาปั่น Giant กับ Demo pragram ที่ Skylane

โพสต์ โดย Worldbike_Media » 17 ก.ย. 2016, 18:07

อัพเดทรายชื่อ ณ วันที่ 17 กันยายน ครับ
เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์ เวลาทำการ 9:00 - 18:00 น.
ติดต่อสอบถาม 02-944-4848 By WORLDBIKE

Facebook : http://www.facebook.com/worldbike.giant
Website : http://www.worldbike.co.th


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 4 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน