เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

กระดานนี้จะรวมกระทู้กลุ่มย่อยต่างๆ ใครไร้สังกัดหรือกลุ่มตั้งใหม่ สามารถตั้งกระทู้คุยได้ที่ห้องนี้ครับ

Moderator: ผู้ดูแลบอร์ดชมรมย่อย

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 25 ส.ค. 2011, 21:29


รายซื่อผู้ลงทะเบียนสมัครร่วม โครงการ car free day 2011 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554
1. HuggyBeary L
2. sawasdee M
"ทีมฅนเสรีไท"
3. นายสมศักดิ์ บุญอ้วน M
4. นายพล แก้ววงศ์ษา XL
5. นายวัฒนา จำเริญแนว XL
6. นายสุวิทย์ ชัยโชติ XXL
7. นายวุฒิพงษ์ ธรรมรัตนางกูร XL
8. นายกิตติ กัณธสิทธิ์ XXL
9. นายเล็ก ฅนเสรีไท M
10. นายศักดิ์ชัย ฤทธิ์ดี XL
11. นายธนดล วิบูลย์ประภา XXXL
12. นายมูฮัมหมัด เสือร้าย L
13. น้าเป็ด.....L
14. น้องหมีน้อย....2XL
15. สัตพร สังวโรสกุล เบอร์เสื้อ L
16. พยง สังวโรสุกล เบอร์เสื้อ L
17. อนันตพร สังวโรสกุล เบอร์เสื้อ L
18. อิวานิช สุขพ่วง เบอร์เสื้ิอ L
19. ศิลา โตหริ่ม เบอร์เสื้อ L
ทีม tech. ส่งรายชื่อครับ
20.นายธนวัฒน์ สมุทรปราการ size L
21.นายประพฤทธิ์ สมุทรปราการ size M
22.นายประมาณศักย์ สมุทรปราการ size L
23.นายนราวุฒิ สมุทรปราการ size M
24.นายวุฒิพล สมุทรปราการ size M
25.นายปัญญา ประจวบคีรีขันธ์ size L
26.นายสมจิต ประจวบคีรีขันธ์ size XL
27.นายวรายุทธ ชัยเลิศ เสื้อไซส์ XL ครับ
28.สุเมธ ศิริลักษณ์ XL
ทีมพฤกษา ศาลายา
29. วีรชาติ ศรีจันทร์ เสื้อ M
30. นายวันบูรณ์ เสื้อ L
31. นายพงษ์ศักดิ์ เสื้อ XL
32.นาย สกนธ์ ศุขรักษ์ สามชุก L
รายการดีๆอย่างนี้ Think Earth ไม่พลาดครับ
33.เฉลิมศักดิ์ สถิตย์ XXL
34.ณกรณ์ ไทรน้อย XXXL
35.นายพิทักษ์ สรีอ่อน L* 0817221564
36. นายไพศาล วิชชากรธัญศิริ L
37. นายองอาจ จินต์จันทร์วงค์ XL
38. นายนิติเทพ นิลสมบูลย์ XL
39. นายวันชัย ผู้มีจรรยา XL
40.นายชาติชาย M
41. นายโกศล โพสิทธิ์วิญญู L
42. นายอภิชัย อมรรัตน์ไพจิตร L
43. นายเอี่ยม แสนบุญ XXL
44. นายหมึก ซินนะ XL
45. พ.ต.ท.จีรศักดิ์ ภักดีพันธ์ L
46. นายพรเทพ ฐิติเบญจพล XXL
47. นางโสภาพรรณ เจียมพุก M
48. อ.ณรงค์ ดาวเจริญ L
49. นายสุรชัย เตชะปฐมนนท์ L
50. นายกฤต ชัยธัมมะปกรณ์ XL
51. นายเด๋น ก่อเกษมพร L
52. นางอารีย์รัตน์ ตติบรรจงลาภ L
53. นางจินดา แซ่ลิ้ม M
54. นายสำรวม บริรักษ์ XL
55. นายบรรจง สร้อยสม L
56. นายสุรชัย เตชะปฐมนนท์XL
57. น.ส.จิดาภา แซ่เฮ้ง L
58. นายบรรพต สถิตย์ฐานันท์ XL
59 นายสุรศักดิ์ สมสุข XL
60. นายอำพล ธนินต์ธราธิร L
61 นายวิชัย โรจน์บุตร XL
62. ร.ต.ต มนัส ผลวงษ์ XL
63. ผู้ใหญ่ นิฐินัฎฐ์ นิธิวรรัชญ์ L
64 นายชาติชาย ประยูรเวช M
65. นายสมศักดิ์ เลิศจิรวณิชย์ L
66. นายสมเกียรติ พัฒนพร้อมสุข L
67. คุณสุปราณี เส็งสาย
L68.คุณสมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข
69 คุณไชยกาล จิตฐิวงศ์ XL
70. นริสานันท์ นิลสมบูลย์ XXL
71. นายอิทธิพัทธ์ อนุรักษ์สกุลเวช L
72. นายวิรัช พนิชพิบูลย์ XL
73..กวิน ชุติมาเลขา TCC
74.นายจักรพล สูงกิจบูลย์ L
75 สุจินันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ L
76.คุณสมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข XXL
77. คุณกันยา พัฒนพร้อมสุข XXL
78. นริสานันท์ นิลสมบูลย์ XXL
79. นายกฤต ชัยธมปกรณ์ XL
80. คุณมนัสนันท์ พีรพงษ์ชัย L
81. นายวิรัช พนิชพิบูลย์ XL
82.นายประเสริฐ ปฐมพรสุริยะ L
83.นายตี๋ พัฒนาการ L)*0866779295
84 อ.ประสาท สตูล XL
85นาบชาติชาย ประยูรเวช M
86.146.วานร size M
87.คุณพิศมัย ดาวเจริญ L
88 คุณเต็กหยุ่น สไลร์เดอร์ XXL
89.นายจักรพล แสนคำ (จักร) L
90.นายนิติพงษ์ ปฐมชัยวัฒน์ XL
91. คุณศิวิลัย สหวัชรินทร์ L
92. นายเพชรฐากร ถึกกวย (กัน) L
93.นายสุนทร จะนุรัตน์ XL
94.นายสาธร คำกลั่น XL
95.นายอนุชัย กำแพงแสน XXL
96.นายสถิต โสภาผิว L
97.นางสุรีย์ โสภาผิว L
98.คุณพิมพ์พิมล ประเสริฐ (หลิน) L
99.มนัส อ่ำระมาด L
100.คุณสมชาย ถุงศิลป์ L
101.คุณชวนชม นวลศิลป์ L
102.ปราโมทย์ โพธิ์ทอง XL
103.คุณอุดม บ้านโป่ง XL
104.ประสาท สุขแป้น (โอ่ง คนงาม) X L
105.คุณพินิจ สำรวญหันต์ (เปี๊ยก) XL
106.คุณพรสุดา สำรวญหันต์L
107.คุณพุทธางกุล แก่นละออ ผบางขโมย)L
108.นายมิ่ง แป้นอินทร์ (หม่อน) XL
109 คุณวันเพ็ญ โบราญ XL
110 สุวัตฒ์ กิตติรักษ์นนท์ (ล้ง) L
111.นะภาลัย โป๊ะประนม ( M )
112.นัทวุฒิ ชูพระยันต์ ( M )
113.โสฬส คำซาว ( M )
114 ภาสกร รัตนสุภา เสื้อเบอร์ L
115.คุณประสาท จิตต์วัฒนา L
116.คุณอรวรรณ จิตต์วัฒนา XL
117.ปรินทร สีเที่ยงธรรม L
118.จินตณา ช่วงฉ่ำL
119 .นวลจันทร์ M
120 .น้องเอ็กซ์ L
กลุ่มตากสินซอย8
121.พรหมพิริยะ คีรีวงค์ L
122. ประจิน การสมทรัพย์ xL
123. สุกัญญา ริดมัด S
124. อภิชิต ยมานนท์ M
125. ไกรศร ทามาฤทธิ์ S
126 . นเรศ มณฑลจรัส M
127. มนตรี เงินนาค L
128.นายปัญญา วันเพ็ญ XL
129.สมพจน์ คงนคร เสื้อเบอร์ M
130.จำเริญ รุ่งเรือง L
131.รพีพร รุ่งเรือง XXXL
132.พีร์ ทองชั้น
133.พนิดา ทองเทียม
ไปร่วมด้วยครับ จากไร่ขิง
134.นายวิรัติ จินดาวงษ์ เบอร์ XL
135.นายวาริน จินดาวงษ์ เบอร์ L
136.นายนิรุตต์ จินดาวงษ์ เบอร์ L
137.นางทิวาพร จินดาวงษ์ เบอร์ M
138.นางอรวรรณ จินดาวงษ์ เบอร์ M
139. ด.ญ.ทิพย์วารี จินดาวงษ์ เบอร์ S
140.นายสราวุธ จินดาวงษ์ เบอร์ XXL
141.น.ส.พนิดา เหล่ากาวี เบอร์ XL
142. ธนโชติ เจริญชัย 2xl (มู๋กุ๊ก)
143.ต้อมพฤกษา4 เสื้อXL
144.คุณสมศักดิ์ ตั้งมานะกิจ เสื้อL
145.คุณประเสริฐ เสื้อL
146.คุณสันติ สุขสันต์เจริญ XL081-8126848
147.อาจารย์แขก ( L)
148.คุณศิริวรรณ พันธุ์ดี (M)
149.คุณสมพงษ์ เจริญวรรธะ (L)
150. กิจจา แสงประการ L
151. พัชรพร แสงประการ L
152.นิสิต L,
153.สุนีย์ S,
154. สุรสิทธิ์ XL,
155. ณฐพล M,
156.นภดล คนเสรีไท XL
157.อรรณพ สุขสถาวรพันธุ์
158.อิทธิพล บารมีเกรียงไกร M *086 979-1627 veenono
ทีมฅนเสรีไท" เพิ่ม
159.นายอาลี มังกรวงค์ M
160.นายดาบตำรวจ แล ฅนเสรีไท L
161.นายรุ่ง ฅนเสรีไท M
162.อรพินทร์ แก้วกลม XL
163.ปลายฟ้า ชัยโชติ L
164.สตอ.อนันต์ เจริญสุข L
165.นายชัยพันธ์ หงษ์ทอง L
166.นายสมศักดิ์ แสงศรี XL
ไปด้วย๒คน
167.ศุภะเทพ (M)
168.สดศรี (L)
169อำนาจ มงคลแก้วสกุล เสื้อขนาดXL
Egat Team ขอร่วมด้วยครับ
170.นายทรงศักดิ์ หนุนงาม XL
171.นางสมศรี หนุนงาม XL
172.นายอัมพร แก้วกัลยา XL
173.นายขจิต ศรีวิลาศ XL
174.นายอภิวัฒน์ พุฒฺธิภัทธ์ XL
175.นางจิตตรา พุฒธิภัทธ์ XL
ไปด้วยครับ4คน ครับ
176 จิรพงษ์ ทัศมาลี ขนาด L
177 สายรุ้ง ทัศมาลี L
178 ทินภัทร ทัศมาลี M
179 ศิรดา ทัศมาลี M
180นาย ปุณยวิช แก้วสุวรรณ์ เสื้อ Size L ครับ
181นายสุรชัย สุพรรณโกมุท เสื้อ L
สมัคร 2 ท่านครับ
182. วิทยาพร ศิริชัยวัจนเดชา เสื้อเบอร์ L
183.ศรายุทธ โยธพันธ์ เสือ เบอร์ L
รายชื่อคาร์ฟรีเดย์ จากพี่น้องโพธาราม-บางแพ
184.อิทธิพล บัวแก้ว XXL
185.ธนัตถ์ วิชชุกรจิรภัค XXL
186.พร้อมพร แซ่ลิ้ม L
187.สุรศักดิ์ ยิ้มเพ็ชร M
188. เพชร สุวรรณ XL
189.เฟื่องเกีรติ อินทรวัชระ M
190.พิพัฒน์ ผานาค XL
191.พัฒน์พงษ์ สุขเขษม L
192.สมพงษ์ นุ้ยเย็น M
193.รังสรรค์ เสลาลักษณ์ M
194.ณัฐพงศ์ เชิงทวี L
195.สุธีรพนธ์ ภู่สม M
196.ปริญญา ฮวดมา M
197.ปฏิญญา ฮวดมา M
198.ปฎิภาณ ฮวดมา S
199.สิริพันธ์ วัตตะยา M
200.บุญล้ำ โสภา L
201.วิธาน ชวนเชียง XL
202.สุกฤษ จิราพงษ์ XL
203.สุปราณี สุดยอดดี S
204.วรพงษ์ สุดยอดดี M
205.เทิดศักดิ์ กรรณสูต XL
206.ธเนส กาญจนครุฑ size XL
207.สุวิทย์ บินซอเล็ม size XXL
208.นุช โตอดิเทพย์ size S
209.จ่าจอกิติพงษ์ สมุทรปราการ เสื้อ size XL
กลุ่มรวมมิตร
210. นายสมพิศ เขียวแก้ว (สมพิศ) = XL
211. นายวีระพล วรพงษ์ (เสือเล็ก 2011) = XL
212. นายยุทธนา นิลแสงรัตน์ (Yuthana) = XL
213. นายวิโรจน์ วุฒิภูมิ (Viroj) = XXL
214. นายสมชัย พูลพิพัฒน์ (น้าเอก รฟท.) = L
215. นางนวลจิรา พูลพิพัฒน์ (คุณนายแดง) = M
216. นายสยาม แสงคำสุข (Lsp_noob : อ้อ) = L
217. นายถวิล แพใหญ่ (หลวงตาหวิน) = XL
218. นายเทพมงคล สิงห์เสถียร (เทพบัวทอง) = XL
219. พ.ท. เชาว์ นิลนาม (พี่เชาว์) = M
220. นายสมศักดิ์ สงวนบุญ (พี่ไฝ) = M
221. นายพรชัย ขมประเสริฐ = XL
222. นายประวิทย์ จิตสัจจพงศ์ (วิทย์) = XL
223. นายกำธร อุณหกาญจน์กิจ (โอม) = XL
224. นายสุธีรัชต์ ยมนา = XL
225. นางอัญวีณ์ ยมนา (คุณนาย ปากเกร็ด) = L
226. นางอรพิน นพสรอมรกิจ (baivan) = M
227. นายสมศักดิ์ นพสรอมรกิจ (ขนมปัง) = L
228. นายสุประภาษ สิรสุทธิ (Gop Suanmali) = M
229. ด.ช. ธรากร สิรสุทธิ = M
230. นางนวพร สิรสุทธิ = S
231. นายพิพัฒน์ วงศ์สีดำ = L
232. นายชรินทร์ วินิจสรณ์ (r11) = XL
233. ด.ช. ศุภกิตติ์ วินิจสรณ์ = M
234. ด.ช. ณัฐสิทธิ์ วินิจสรณ์ = S
235. ด.ช. ศักดิธัช วินิจสรณ์ = M
236. นายชูชาติ คล้ายนาค (พี่อ้วน) = XXL
237. น.ส. วีรวรรณ ศรีวิเศษ (เจ๊ตุ่ม) = L
238. นายจรัญ เกตุแก้ว (โก้) = L
239. นายปฐมพร ใจบุญ (Inlovebike_ja) = L
240. นายดิลก พูลผล (ยุ่ง kmitnb) = XL
241. นายไพริน ปิ่นแสง (น้าจุ๋ม) = L
242. นายประดิษฐ์ อำพิน (เสือนกแก้ว) = M
243. นายประดิษฐ์ จิรารยะพงศ์ (DIZZZY) = XXL
244. นายอดิศักดิ์ สุวรรณหงษ์ (เสือเม่น) = M
เสือเที่ยงขอสมัคร4ท่านครับ
245.นายณรงค์ เมฆวิลัย เบอร์ L
246.นางสาวสุพัตรา โสวัณณ เบอร์ XL
247.นางสาวชิดชนก ทิวแก้ว เบอร์ XL
248.นายชนะศักดิ์ เอี่ยมเคลือบ เบอร์ L คุณนคร คงช่วย ย้ายไปลำดับที่ 283 แล้วครับ
249. นันทนา คงช่วย ขนาดเสื้อ XXL
250.เล็กปากน้ำ เสื้อไซด์ L
251.เอนก สูงกิจบูลย์ (เหนกราด"รี) บางแพ size XL ครับ
252.ละออ ขาวเหลือง xL
253.ต๋อย ท่าอิฐ m
254.พิชัย ท่าอิฐ L
255.จ่าแป๋ง ท่าอิฐ m
บัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
256.สินธพ ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ L โทร. 081 439 8315
257.เกรศณี ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ M โทร 081 484 9849
258.ปกรณ์กวี ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ M
259.วิทยา เทียมเศวต ขนาดเสื้อ M โทร 081 8374934
260.ทวีศักดิ์ อินทะสุข ขนาดเสื้อ L
261.พีรวุฒิ อินทะสุข ขนาดเสื้อ XL
กลุ่มบางเลนขอร่วมปั่นด้วย 10 ท่าน
262.สะอาด ชาวสวนมุ่งเจริญ L
263.ไล่เฮ็ง สุขใจ M
264.สมปอง ชัยรัตน์ M
265.ศุภโชค ชัยรัตน์ S
266.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ M
267.ชาติชาย ชัยรัตน์ M
268.คงศักดิ์ ชาญประเสริฐ M
269.คำณวน พานทองคำ M
270.อ.เมธี เปรมแสง L
271.หนูนา ปวีณา M
ทีมพระพุทธบาท ค้างคืน
272.นายโกเมธM
273.นายนัฐวุฒิM
274.คุณเปียรL
275. คุณปุ๋มL
276. คุณวัชรL
278.คุณทองL
279.คุณพีรนันท์L
280.นาย กำธร ภู่ผึ้ง m
281.นาย เสกสรร สุขแสงศรี s
282.นาย สุรวัฒน์ ผิวรอด xxl
283.นคร คงช่วย ขนาดเสื้อ XXL
284.คุณชินกร เพิมขุนทด XL
285.คุณดิศพัฒน์ ยุวนะเตมีย์ L
286.คุณนาวิน มูกขุนทด L
285 หมูน้อย L
กลุ่มพฤกษาขอเพิ่ม 4 ท่านครับ(สมาชิกใหม่ของกลุ่ม)
286.สิทธิชัย จันทร์ปราง เสื้อL081-870-5727
287.พิชาญ นรสิงห์ เสื้อL*081-870-5727
288.คุณแดง เสื้อL*081-870-5727
289.คุณเก่ง เสื้อL*081-870-5727
290.ทศพร อารีย์มิตร ขนาดเสื้อ XL รอบอก 44"T. 081 354-2636
291.ธนกร อารีย์มิตร ขนาดเสื้อ L รอบอก 42"
292.คงกฤช เอื้อบุญเกีตร ขนาดเสื้อ XXL รอบอก 46"
293.ขวัญใจ เอื้อบุญเกีตร ขนาดเสื้อ XL รอบอก 44"
294.บรรพต วิเศษรจนา ขนาดเสื้อ M รอบอก 40"
295.วีระสิทธฺ เชื้อเจ็ดตน ขนาดเสื้อ M รอบอก 40"
296.คุณพรมมา รอดสุโข เสื้อ L
297. คุณกิติชัย เอื้อสุขอารี เสื้อ XL
298.คุณอาร์ม เสื้อ L
299.คุณสมชาย เสื้อ L
300นายสนธยา ธงชัยM ครับ
301.นางชื่นจิตต์ ธงชัย 2ท่านครับ เสื้อsize S.
302.พายัพ เชื้อสุวรรณ M
303.สังวาล เขียวรอด L
304.ประวิทย์ หงษ์ทอง L
305.นายเจริญ คำปู่่เสื้อsize m
306.คุณวิยะดา รสจินดา M
307. นายเรวัต ศรีอ่อน (ไก่ พระราม 8) = XL
308.. นายบัณฑิต ศรีเอม (นายบัณฑิต) = L
309. นายธานินทร์ บำรุงทรัพย์ (ธานินทร์๙๙) = L
310. นายชัยชนะ ทองสุกมาก (chaichana.t : จ่าแดง) = L
311. นายธนกฤต ทองสุกมาก (kungjameza : น้องเจมส์) = L
312. นายประพันธ์ จงไกรจักร (nitipan : พล แคราย) = L
313.peterklein L
314.เสือต๋อง M
315.เสือยุ่ง XXL
316.มีชัย เลิศพนมวรรณ L
317.ธนากร ธนกิตติกุล L
318.พ.อ.โกวิท สุขศิริ XL
319.วิชัช เจดิษฐ์ M
320.สุทธิ อภิชนบุตร L
321.ทิพย์วรรณ อภิชนบุตร L
322.อาจารย์ทวีศักดิ์(XL)
323.อาจารย์ศรีรัตน์(L)
324.คุณวรรณี(S)
325.ธวัชชัย ทองอินทร์ L (เจี๊ยบ)
326.พล.อ.ท.สันทัสก์ ฉิมพาลี M
327.คุณศศิธร ฉิมพาลีXL
328.ร.ท.อาทิตย์ อินทรศัLกดิ์
329.คุณวนิดา อินทรศักดิ์M
330.นายอนุชา อินทรศักดิ์XL
331.น.ส.ขนิษฐา อินทรศักดิ์M
332.นาย กฤษณ์ชพงษ์ กังวานสถาพงษ์ เสื้อไซด์L
333. ด.ช. ณัฐธพงษ์ กังวานสถาพงษ์ " M
334-364. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครชัยศรี ขอจองไว้ 30 คนครับ
กลุ่ม COOL 70...ขอจองไว้ประมาณ 15 ท่าน
365.ณัฐพงศ์ กาจณรงค์ M
366.สมมาตร เขียวพลอย S
367.ธิติมา ว่องวิวรรธน์ S
368.วีรวรรณ ปานพิลา L
369.เยาวภา สิงหหวานศรี M
370.มานพ กรงาม S
371.บำรุง รุ่งวงศ์สกุล L
372.มนตรี พิศาลายน L
373.ลัดดา พิศาลายน M
374.สุทธิศักดิ์ อนุวัตเมธี L
375.พัชรี รังสีวงกตทิพย์ S
376.พ.ต.อ.จักรพล รัตนสิงห์ S
377.ศิริชัย ธนานิมิต XL
378.สัมพันธ์ สุภาพร M
379.พีรพงษ์ บุณคุณานันท์ L
380.วัฒนะ ปิยะอรุณ
381..กฤษฎา โฆสิตคุณาวุฒ
382.ประสาท สุขแป้น
383.สำเริง ใจอารีย์
384.ทิตย์อุทัย ส่วนลา
385.ปราโมท์ โพธิ์ทอง
386.พีระวัฒน์ ทวีกาญจน์
387.สุดา ทวีกาญจน์
388.ธิติ วสุหิรัญ
389.ปาลิดา วสุหิรัญ
390.สุดใจ หลวงภัคดี
391.ศรีสกุล หลวงภักดี
392.ชาญชัย ชัยสงคราม
393.ฐิติรัตน์ ชัยสงคราม
394.ณัฐสิทธิ์ ชัยสงคราม
395.สนธยา ธงชัย
396.ชื่นจิตร ธงชัย
397.ธนากร เลี้ยงฤทัย
398.ปานรพร เลี้ยงฤทัย
399.จิตรเมต บุญญลักษ์
400.ปุ๋ย บุญญลักษ์
401.ปกรณ์ อาชนันท์
402.สามารถ เลาหบุตร
403.นที นิธิพงค์ไพศาล
404.กุลวดี ตันติไชยากุล
405.รังสรรค์ โอสถานนท์
406.เจตพงษ์ เทพสถิต
407.กาญจนา เทพสถิต
408.บัญชา ฤกษ์ทวีสุข
409.สิทธิ์พัฒน์ จินตศิริกุล
410.อำนาจ หวังเจริญ
411.สมศักดิ์ พรธวัฒชัยนันท์
412.ธนพล จาตุรงค์
413.บัญชา มะยม
414.ศุภชัย ศุภาดารัตน์วงค์
415.อุดม ปกรณ์ธรรม
416.ศศิวิมล ลูกรักษ์
417.เกษม วิเศษศรีพงษ์
418.เดชรุ่ง ธเนศจงเจริญกุล
419.เจตต์พงษ์ เทพสถิต
420.วิทย์ ปลาทอง
421รังสรรค์ โอสถานนท์
ตนเสรีไท
422.นายปราโมทย์ เก็มกาแมน XL
423..นายไชยา สุรพงษ์ L
424..นายมงคล ชัยวงค์วิวัฒน์ M
425..นายจักรชัย ชุนสนิท L
542 .นายชูศักดิ์ ธนาไสย XL
427.นายมนตรี ฅนเสรีไท L
428.อรอนงค์ ฅนเสรีไท M
429.ด.ช.ชานนท์ ฅนเสรีไท M
430.นายประเสริฐ เทอร์โบ M
431. ณัฐธพงษ์ สุลักษณ์อนวัช XL
432. ชินพรรธน์ กล้าหาญกิติวัฒน์ M
433.วิโรจน์ นิยมญาติXXXL
434เฉลิมชัย เตชะวิจิตรจารุXXXL
435.พนิดา อนุสุริยา L *(เปิ้ล)*089-6810896
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เสือธัญญะ
436.น.อ. สุนทร สมภูมิ m
437.นาย ชูชาติ ชูศิลป์ทอง xxl
438.นาย สนอง เจียงยา L
439.นาย บุญเจิด เฟื่องขจร L
440.นาย พิสิษธ์ สะอาดศรี xl
441.นาย ประวิตร วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ L
442.นาย สุชล คงสมบูรณ์ L
443.นาย อาทิตย์ โสมสุภพล L
444.นาย วีระ นุชรุ่งเรือง L
445.นาย นรินทร์ นุชรุ่งเรือง m
446.นาย กรัชกาย นุชรุ่งเรือง xxl
447.ด.ช. ชิเนนทร นุชรุ่งเรือง m
448.ด.ช. กุลนันท์ นุชรุ่งเรือง xl
449.นาย มนเทียร ม่วงไหม L
450.นาย ศิวะ เสวครบุรี L
451.นาย ไวรุ่น โพธิ์เมืองเพีย L
452.นาย มนัส พรหมศรี L
453.นาย ชัยชาญ สิงหะกุลพิทักษ์ xxl
454.นาย ชาญวิทย์ กิ่งมะลิ L
455.นาย แสนคม ไชยะ xl
456.นาย อนันต์ สุขนวล L
457.ด.ช. วีดาร์ต มะดะเรส m
458.นาย คงศักดิ์ นุกูลดิษฐ์ L
459.นาย วีระศักดิ์ บุญอินทร์ L
460.รัชยา อร่ามรัตน์ L
461.มณฑล อร่ามรัตน์ XL
462.พิกุล อร่ามรัตน์ M
463. นาย จักรพงษ์ สูงกิจบูลย์ (เสื้อไซด์ L)
464.นาย หัตยา ชิวปรีชา (เสื้อไซด์ L)
465.นาย สุเทพ พันเดิมวงษ์ (เสื้อไซด์ L)
466.ดช ยุทธภูมิ พันเดิมวงษ์ (เสื้อไซด์ S)
467.ดช อนุชา คำบาง (เสื้อไซด์ XL)
468.อ.บำรุง บัวบาน เสื้อL
469.พรชัย เทียนชุบ เสื้อL
470..ชัชวาล สีหราช size XL
471.เกรียงศักดิ์ พิพิธพงษ์ size L
472.เทพกุล แสวงมงคล ไซด์เสื้อ L
473.ร.ต.อัตตชัย พินิจเครดิต ไซร์ M
474.นาย อนุศักดิ์ ใจประดับ ไซด์ xxl
475. นาย ณัฐพงศ์ บาลลา m
476 นาง สุปราณี บาลลา m
477.นิคม โพธิ์บาทะ L พี่คม
478.สาธิต กิมหวัง L หนุ่ม
479.นายชาญชัย อมรสกุล m
480. นางวัชราภรณ์ อมรสกุล s
481 นายเชี่ยวชาญ อมรสกุล m
482.ญ. วัฒนีญา อมรสุกล s
483.นาย ไพทูรย์ จันทร์ศิริ XL
484. นส. สุดา พุ่มมาลา XL
485.ประยงค์ สัยโชติ ขนาดเสื้อ L
486.ปริศนา สัยโชติ ขนาดเสื้อ M
487.โกสุม เดชะ ขนาดเสื้อ L มือถือ 081 – 6164894
488..เชิดชัย พุฒน้อย ขนาดเสื้อ L
489.ไพโรจน์ รักเที่ยงธรรม ขนาดเสื้อ L
490.ออมสิน รัตนะ ขนาดเสื้อ L
491.สุนีย์ จงเจริญศักดิ์ ขนาดเสื้อ L
492.ฉัตรชัย กุลดิกล ขนาดเสื้อXXXL
493.แก้วไพฑูรย์กุลดิลก ขนาดเสื้อ XL
494.ศุภสิทธิ์ พิศวง ขนาดเสื้อ XXL
495นางสาววินิดา นากสุก size M
496. นายอนุรักษ์ เปลี่ยนศิริ size L
497. นายเดชา วิศาลวรรณ size M
498. บุญนาค นาคสงค์ (แหม่ม) M
499. จักรพล แสนคำ (จักรซัง) L
500. อัจจิมา แสนคำ M
**********
501. พรพิมล ประเสริฐ (หลินจัง) M
510. อัทยา ชิวปรีชา XL
503. ชัยพัชร์ สามเพรชเจริญ L
504. มิ่ง แป้นอนทร์ XL
505. เพรชฐากร ถึกกวย (อาจารย์ ต้น ) L
506. วรเทพ ฉายอรุณ L
507. ปทุม ฉายอรุณ M
508. ขวัญเรือน นาคสงค์ M
509. ป้า กลัยา L
510. โสภี พลูบัว L
511. จุรีรัตน์ ศุขศิลสำเริง M
512. นวชัย คลองเจริญศักดิ์ L
513. สุเทพ พันธ์เดิมวงษ์ L
1514. ยุทธภูมิ พันธ์เดิมวงษ์ M
515. นวลจันทร์ พันธ์เดิมวงษ์ M
516. เอนก ปุนะเรศ XL
517. วิลัยลักษณะ ปุนะเรศ L
518. สีน้ำ ปุนะเรศ L
519. เกรียงศักดิ์ นาคสงค์ M
520. ธนเดช กฐินทอง L
521. สาธิต ฉายอรุณ L
522. น้องแกง XL
523. ลุงดาบเล็ก L
524. น้องเอส M
525. น้องเต้ย M
526. น้องมอน XL
527. น้องเอฟ L
528. น้องนุ XL
529. พี่ช่าง XL
530.พี่โอม L
531.พี่บอยหมอน L
532. บังมัด ฅนชานเมือง ขอร่วมด้วยตามรายชื่อนี้
533. ประพัฒน์ สุขชาติ บังมัด เสื้อขนาด M
534. รังสรรค์ สุขชาติ เสื้อขนาด XL
535. อารี สุขชาติ เสื้อขนาด M
536.นายสุเทพ สุวรรณศรี XXl
537.นางสุนันทา สุวรรณศรี xxl
538.นายชนินทร์ ทีมพฤกษา เสื้อ XL
539.นายณัฐวัฒน์ พิบูลสุนทรวิภาต XL
540. ธวัช ธวัชปกรณ์ = L
541. รัฐพล โชคชนะชัยสกุล = S
542. สุวิมล โชคชนะชัยสกุล = L
543. สว่าง รัตนพรชัย = L
544. แสงทอง วรวีระวงษ์ = L
545. ไพทูรย์ เอี่ยมสะอาด = L
546. อิทธิพันธ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ = L
547. ชัยวัฒน์ รุ่งศรีพัฒนาพร = L
548. จิราวัฒน์ สุวณิช = XL
549. ประกิตจ โสจิกุล = L
550. อัศวิน เลิศชัย = L
551.ทศพล ยันตรีสิงห์ L 0812925987
552.พ.อ.อ. อำนวย คุ้มสุข = L
553.นาย ชาญณรงค์ ยุ่นสมาน = XL
554.นายชูศักดิ์ วุฒิวัฒน์ XXL
555.นายจีระศักดิ์ วุฒิวัฒน์ XXL
556.นายรุ่งบุญ วุฒิวัฒน์ XL
557.นายนิพล พวงไสว L
558.นายตรัสนัย ครุฑสมพลี XXL
559.นายนกเทศ ศอนเจริญ L
560.นายพงศ์ภรณ์ ชาญจรัสพงศ์ M
561.นางจารุณี วุฒิวัฒน์ M
562.นางสาวรัตนรักษ์ วงษ์สินอุดม M
563.นางสาวประณยา สุขสง่า M
COOL 70 สมัครเพิ่มนะครับ...
564..สมลักษณ์ ปรรณารม XL
565.เล็ก เข็มทอง M
566.สมหมาย สกุลทับ XL
567.บังอร สกุลทับ L
568.นัด จันทร์ลิ้ม L
569.ร.ต.สมใจ สมบูรณ์พงศ์ L
570.ดิเรก ส่องศิริ XL
571.เชาว์ บัวภิรมย์ XL
572.วรวิทย์ ชลมหาสวัสดิ์ L
573.ทิพย์กมล ศรีสวัสดินภา M
จากราชบุรี
574.นาย ประเสริฐ ทรัพย์ไพศาล XXL
575.. นาย บุญฤทธิ์ ยิ้มละมัย L
576. นาย ทศพร พุทธผล XXL
577.ณัฐวุฒิ บำเพ็ญบุณย์ ครับ XL
578.ระบูรณ์ เผื่อนปฐม XL
579.เมธา เอกนิฐิสิริ (เฮียเพ้ง)
580.ณัฐการ ผาตินาวิน ขอไปด้วยครับ[L]
581.สมชาย เกษมวัฒนาโรจน์
582.ทองเกีรติ ศรีสวัสดิ์
ทีมโพธารามเพิ่มเติมครับ
583. จำเริญ แสงย้อย S
584. นิพนธ์ ไตรชมพูนรินท์ L
585. วุฒิพร ไตรชมพูนรินท์ L
586. ปิยวัฒน์ โพธาวนิช L
587. จเร คำรอด XXL
588.ศุกร์ อินทรา M
589. วิชัย ศิริโต XL
590.จีระพงษ์ สระประทุม S
กลุ่มพฤกษา เพิ่มเติมอีก 2 คน
591.นายเกียรติณรงค์ เสื้อXL
592.นายสมชาย เสื้อL
593.การันต๋ อติโอฬาร
594.วีรวัฒน์ ไกรทองสุข เสื้อไซด์ M ครับ
595.รัชวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล เสื้อไซด์ L
597. เทวรัตน์ ทิพยวิมลศ L
598. กระวี ตรีอำนรรค XL
599. นายธนสิษฐ์ อธิกวัตรพูนสิน (พงษ์ ท่าพระจันทร์) = M
600.นาย นิรุต กล้าหาญ เสื้อไซด์ XL
601.นส. สุพิน บุญญะกรรจ์ เสื้อไซด์ L
ชมรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 2 นายครับ
602.กฤตภาส ศรีสุดใจ xL
603.ธีรเดช ศรีสุดใจ xL
ดอนยายหอมเพิ่ม 6 ท่าน
604.พิมศิริ ศุภมงคลชัยศิริ XL
605. ธวัชชัย ศุภมงคลชัยศิริXL
606. ณัฐภัฐฐ์ ศุภมงคลชัยศิริXL
607.ปิยะวรรณ จันทร์ไทยXL
608.ศิริญา อ่ำโตXL
609.อำพร โสภาXL
610. Kai Chanachai ...M
611.นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล เสื้อไซด์ XL
ทีม 331 NM จากชลบุรี ขอร่วมด้วย 4 คนค่ะ
612. นิมนต์ ทวิวัฒน์ เสื้อ M
613. กุหลาบ ทวิวัฒน์ เสื้อ M
614. วัฒนชัย ทวิวัฒน์ เสื้อ 2XL
615. พวงเพชร รุ้งศรี เสื้อ M
616.เสือปะหยัดอ่างทอง เสื่อ xL
617. นพ เมฆสุต เสื่อเบอร์ L เบอร์โทร 086 3979701 ไปกับเสือประหยัดอ่างทอง
COOL 70...
618.สนชัย เอกสุภักดิ์
619.กอบโชค พิชิตชโลธร
620.ไพโรจน์ ปิ่นพิทักษ์
621.นราเศรษฐ์ ธรรมกิตติวัฒน์
622.ชัยเชษฐ ธารามาศ M
623. วรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ L
624. บุญยง นิ่มวงศ์ L
ขอเพิ่มเติมอีกค่ะ จากทีม 331NM
625.เสือม่อนคุง 2XL
626.เสือตุ๊กกี้ 2XL
627.เสือดิษ 2XL
628.เสือสาว M
629.เสือนิ L
630.เสือวันงาม 2XL
631.เสืออี๊ด 3XL
632.เสือมัย S
633.เสือปังปอน S
634.เสือแม็ก 2XL
635.เสือปูซ่า M
636.เสือปลาซ่า M
637.เสืออ๊อฟ 2XL
638.เสือเฒ่าทารก M
639.เสือผ่อง 2XL
640.เสือม้วน 2XL
641.เสือจุ๋ม M
642.เสือเต่า M
643.เสือนิตนิต XL
644.เสือเรช L
645.เสือเตี้ย L
646.เสือยันต์ XL
647-671 .ทีมบางขโมย อ.นครชัยศรี
ทีม X นครปฐม
672.นายจุมพฏ ตันเสียงสม xนครปฐม L
673. นายยุทธพันธุ สอดสุข โก๋เก่า..... L
674. นายวิชัย อมรสิริพาณิชย์ 2XL
675. นายอิทธิกร เศรษฐเมธสานนท์ เก่ง M
676. นายขวัญเมือง หลาวเพชร พี่ใหญ่ L
677. คุณฐปนพรรษ มณีโชติ แอน M
678. นายสุรพันธุ สอดสุข เด็กแว้นลูกโก๋เก่า 2XL
679. นายสุขชาติ กมลพรรณกุล เฮียฮุย L
680. นายสมปราชญ์ ปรุงวนิชศิริ โหน่ง...L
681. นายวิวัฒน์ จิรกนกอาภรณ์ ตํอง....L
682.นายพิษณุ ลิขิตเจริญวานิช เขียด....L
683.นายโสภณ เกตุแก้วสุวรรณ L
684.นายชัยรัตน์ (เฮียเข่ง)L
685.นายปุณภณ (เฮียฮวด)XL
686.นายชาคร หลาวเพชร L
687นายสมชาย เกษมวัฒโรจน์ (เฮียน้อย) L
688.คุณหนึ่ง L
689.นายสกุล ศรีสวัสดิ์ (เฮียเบี้ยว)L
***690-697 ทีมจักรยานโบราญ นครปฐม ( .กวิน ชุติมาเลขา TCC เนื่องจากลำดับซ้อนกันผมย้ายไปอยู่ที่ ลำดับที่ 73 แล้วครับ)
698.นายไพศาล สุขศิริL
699.นายสุรินทร์ ตันติธัญพงษ์L
700.นางอารีรัตน์ สุขศิริS
701. .นายชีวธันย์ ธรรมสุวรรณ์ size L
702. นายศักดิ์ดา ปัญจรัก size M
703.พนิดา อนุสุริยา เสื่อขอ L
704.วิทยา เทียมเศวต เสื้อเบอร์ M เบอร์โทร 081-8374934
705.นายธีรพงศ์ เจ้าวิลาสXL
706.นางอังคณา เจ้าวิลาสL
707.นายธีรภัทธ แสงเพ็ญอ่อนL
708.นาย พิษณุ เหลาผา L *0852622421
ทีมโพธารามเพิ่มเติม
709.นพดล ศิริโต (เฮียน้อย) L 081-9951152
710.อนันต์ ร้อยทา L 081-9951152
711.นิตินัย ปานทอง L 081-9951152
712.นายนิติพงศ์ ปฐมชัยวัฒน์ XL 081-9813430
713.นายนิคม XL 081-9813430
714.นายประยุทธ์ ภาษี L 084-0751921
715.ดช.ภราดาภาษี M 084-0751921
716.นายชาญชัย ศิลา XXl084-0751921
717.นายณพงศ์ชัย หงส์สุวพัชร L 084-0751921
718.น.ส.กรปณต หงส์สุวพัชร M 084-0751921
719.นางนฤธร สุขสมบัติ L084-0751921
720..นายธวัชชัย ชูจันทราภรณ์ L084-0751921
721.นนทวัฒน์ บุญมา M (แน๊ต)081-9951152
722. หนุ่ม บุญมา L 081-9951152
723นาย สกนธ์ ศุขรักษ์ สามชุกเสื้อ # L ไปวันที่ 17 กย. 54 พักแรม ส่วนตัว
724. เกรียงไกร ตันติธีรวิทย์ เสื้อ L 0870434577
725. เดศิษฐ์ เสื้อ XL 0870434577 นอนที่นครปฐมด้วยครับ
726.ประกิต ทิมขำ เสื้อ size L
727.ทรงพล ธรรมจรัสกุล ไซส์ L 085-403-6663
728.สมยงค์ เกตะสิทธิ์ ไซส์ m085-403-6663
729.ชมทวี มณีโภค ไซส์ xl คับ085-403-6663
730. นิยม ใจงาม Size L
731.อ.สถาพร ทองไทย XXL(ชัยนาท) 086-2006767
732.คุณวิไลวรรณ ทองไทย M
ทีม BanPong Bicycle
733.กฤษฎา โฆสิตคุณาวุฒ
734.ประสาท สุขแป้น
735.สำเริง ใจอารีย์
736.ทิตย์อุทัย ส่วนลา
737.ปราโมท์ โพธิ์ทอง
738.พีระวัฒน์ ทวีกาญจน์
739.สุดา ทวีกาญจน์
740.ธิติ วสุหิรัญ
741.ปาลิดา วสุหิรัญ
742.สุดใจ หลวงภัคดี
743.ศรีสกุล หลวงภักดี
744.ชาญชัย ชัยสงคราม
745.ฐิติรัตน์ ชัยสงคราม
746.ณัฐสิทธิ์ ชัยสงคราม
747.สนธยา ธงชัย
748.ชื่นจิตร ธงชัย
749.ธนากร เลี้ยงฤทัย
750.ปานรพร เลี้ยงฤทัย
751.จิตรเมต บุญญลักษ์
752.ปุ๋ย บุญญลักษ์
753.ปกรณ์ อาชนันท์
754.สามารถ เลาหบุตร
755.นที นิธิพงค์ไพศาล
756.กุลวดี ตันติไชยากุล
757.รังสรรค์ โอสถานนท์
758.เจตพงษ์ เทพสถิต
759.กาญจนา เทพสถิต
760บัญชา ฤกษ์ทวีสุข
761.สิทธิ์พัฒน์ จินตศิริกุล
762.อำนาจ หวังเจริญ
763.สมศักดิ์ พรธวัฒชัยนันท์
764.ธนพล จาตุรงค์
765.บัญชา มะยม
766.ศุภชัย ศุภาดารัตน์วงค์
767.อุดม ปกรณ์ธรรม
768.ศศิวิมล ลูกรักษ์
769.กัมปนาท สุขก่ำ
770.อธิคม ตนายะพันธ์
771.ระเด่น พัดแตง
772.ภานุวัตร มั่งเจียม
773.ปฎิญญา สอนดา
774.นายอาสา สิริบำรุง = L(รวมมิตร)
775.นส. พรพรรณ M
776.บุญส่ง พันธ์แจ่ม XXL
777.กิตติศักดิ์ (แสน)สุขก่ำ XXL
778.เจ้ย รักคง L
779.สมพล สังข์สะอาด XXL
780.จำรัส สิงห์ทอง L
781.เปีย บัวเจก L
782.เสือดอย ไซค์ XL สรชัช ลำพอง 084-555-6039(กลุ่มโพธาราม)
783.เสือชัย ไซค์L ชัย เล็กชิน 084-555-6039(โพธาราม)
784..ภูริพงศ์ จังกุศล XXL *0867856178
785..ณัฐธยาน์ รักษ์ไชยวรรณ XL*0867856178
786..ชัยวัฒน์ ชาติชูศักดิ์ L *0867856178
787. วินัย วินยาสนันท์ *02-6197839
788.. สุปาณี สาระบรรจง 02-6197839
789..สำรวล ผิวอ่อน XXL
790..เทพศิริ ผิวอ่อน XL
ทีมน้ำสีฟ้า
791. ลุงนรินทร์ นุ่มคุ้ม L*024548232ต่อ135
792. จักรกฤษณ์ สุมาลานุรักษ์ XL*024548232ต่อ135
793. ณรงค์ นุ่มเนียม L*024548232ต่อ135
794.เสือป่าเชียงใหม่ เสื้อ m
795..นายวิวัฒน์ จูพงศ์เสรฐ XL*083-8322283
796..นางวิจิตรา จูพงศ์เสรฐ L*083-8322283
797.นายพงศ์ธร จูพงศ์เสรฐ XL*083-8322283
798.น.ส.ศันท์ณัชฑ์ จูพงศ์เสรฐ L* 083-8322283
799.น.ส.จารุภัทธ กันภัย XL* 083-8322283
800.ดุลภากร ยินดีรส XL
801.นายสิงหราช ไทยลา XL
802.นายโกวิทย์ คำเงิน XL
803.ผอ.ชาญกิจ ผูกพานิช XL
804.นายอภิวิชญ์ สุพานิช (พจ) = L(รวมมิตร)
805.ดต.ทวีศักดิ์ เอี่ยมมั่น L*081-6439500
806.ดาราวรรณ ชูขวัญ เสื้อเบอร์ M ค่ะ*0864029475
807.อำนาจ มงคลแก้วสกุล XL* 0869902454
808 โฆษิต ตั้งสมบูรณ์ 081-7545-638 size...L
809.คุณยาคุง XL *087-9259363
810.บุญชู บัวผัน XL
811.เกียรติชัย เชตุสกุลวิจิตร L
812.ณัฐภัชร์ ปพนธรรมธรณ์ L
813.จิรปรียา เชียงประทุม M
เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ"ที่ใด้มาชุดแรกครับ
814 .นายสมชาย ฤกษ์เอี่ยมขจร M
815 .นายหิรัญ ควรประดิษฐ์ xl
816 .นายหิรักษ์ ควรประดิษฐ์ xl
817 .นายสมศักดิ์ ตังสรานุวัฒน์ l
818. นาย ดนัย นากวงศ์ xl
819. นายโอม xl
820 นายรักซ้อน l
821 นายกฤษนันต์ xl
822 นายสนอง ชัยชนะ l
823 นายธีรวัฒน์ โกมลศิริสุข l
กลุ่มโพธารามเพิ่มอีก2คนครับ
824.เสือเว้ง ไซค์ L 084-555-6039
825.เสือทัด ไซค์ M 084-555-6039
826. เสืออู๋ ไซค์ XL 084-555-6039
827.ณัฎฐิดนัย โยดาพจร XL
828.ธีรพงศ์ เจ้าวิลาส XXL
829.อังคณา เจ้าวิลาส L
830.ณัฐธยาน์ รักษ์ไชยวรรณ XL
831.ธีรภัทธ แสงเพ็ญอ่อน L
832.สามารถ ทิมนาค XL
833น.ส. จิรภา ฤกษ์ผ่องศรี L* (เต้าหู้) = (รวมมิตร)
834 น.ส. เบญจวรรณ์ ศรีตระกูล = M(รวมมิตร)
835 ซารีราย์ สิริสิทธิวงษ์ L *086 979-1627
836.รังสรรค์ โอสถานนท์ ทีมบ้านโป่ง
837.วัฒนะ ปิยะอรุณ ทีมบ้านโป่ง
838.เทอดทูล รัตนสกล L *0814398315
839.นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์ L* 087-9073696
840.นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์ L* 086-1327457
841.นายไกรวิชญ์ สรรค์ประสิทธิ์ M* 084-1467543
842.น.ส.อรชร สรรค์ประสิทธิ์ M *085-2221023
843.เฮียหมงหลักสี่ พักแรมที่ศูนย์กีฬาฯ นครปฐมด้วย เสื้อ L* 0870434577
844 .ซารีราย์ สิริสิทธิวงษ์ L
845.เอ้ บ้าโป่ง XL *086-1704858
846.นายวิรัช กาญจนครุฑ xxl *
847.สมปอง กล้าหาญ XL TEL.0822920435
เจ๊กฮ้อเพิ่มอีก 7 คนครับ
848.ทวีศักดิ์ เฉลิมรัตน์
849.พรทิพย์ เฉลิมรัตน์
850.ลักษณมณฑ์ เฉลิมรัตน์
851.วีรภัฎ เฉลิมรัตน์
852.บรรฑิตา เฉลิมรัตน์
853.เพ็ญศรี อำพันโรจนานันท์
854.ประโชติ รักนัยธรรม
855.นายนพดล โตหริ่ม เสื้อเบอร์ xxL*034254338
856.พารา เนตรบังอร L*O-81-3O6-OO55
857. วชิราภรณ์ โพธิ์พรม L*O81-3O6-OO55
858.นาย สมศักดิ์ จักรเพ็ชร
859.นาย วุฒิภัทร ทองแสง
860.นาย ธนภูมิ วัฒนาพันธ์
861.นาย ชาญวิทย์ ชัยนิเวศน์วัฒนา
862.นาย ถาวร ขันธีสา
863.นาย วินัย วงษ์จำปา
864.นาย อนันต์ ผ่องแผ้ว
865.นาย พีระ ทัตจำนงค์
866.นาย สุภกิจ ทยาพัชร
867.นาย พิชิต พลยางนอก
868.นายหวล ชะเอม XXL 085-1833940
869.นายฮวด ขนม XL0866174337
870.นายสมพร เสือยิ้ม 081-0071777
871.นายอ๊อดทิลอซู 0895159375
872.ศิวะเสกข์ พิพัฒน์สุวรรณ XL 086-3115458
873.อานุพงศ์ รักขาว L 086-5297462
874.นายออง ใจเยือกเย็น XL087-7691245
875.นายประหยัด ขำญาติ XL 087-7691245
878.นาย ไพฑูรย์ สุขศิริ XL
879.นาย รุ่ง ขันตีสา
880.นาย วิเชษ สังวงษ์
881.นาย จิรายุ พรมมะ
882.นาย วัน ล่าทา
883.นาย ยศพนธ์ ล่าทา
884.นาย วรณิสร์ ล่าทา
885.คุณเอื้อมพร ศิวานนท์ S
886.ด.ช.โรจน์ศักดิ์ ปิยทัศนกุล
887. นาย วรวิทย์ เกิดกอบ XL 089-4950623
888.นาย นัฐธร นิวาตวงศ์ L 086-7885222
889.กิ่งแก้ว สีกา เสื้อ Size M

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย aums_aums » 26 ส.ค. 2011, 12:33

ขอร่วมปั่นด้วยนะครับ กลุ่มผมมีสมาชิก 8 คนครับ ขอบคุณครับ
1. นายสมโภชน์ ค้าธัญญะมงคล L 081-981-5857
2. นางจงกลนี ค้าธัญญะมงคล M 081-981-5857
3. นายสันชัย เลี้ยงอำนาย L 088-455-4002
4. นายปรเมศฐ คงอริยะทรัพย์ XL 081-858-6433
5. นายกิตติศักดิ์ สิรสุนทร XL 081-918-3875
6. นายศุภชัย ศรีสกุลยาภรณ์ XL 085-130-2297
7. นายอนันทชัย นาคนาคะ M 081-947-1085
8. นายกาลัญญ์ เจวณิชสถาพร XL 084-414-4600

:) :) :) :) :)

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 28 ส.ค. 2011, 21:48

วันนี้ประชุมสรุปแบ่งหน้าที่ให้กรรมการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้ต้องใช้ผู้ควบคุมดูแล เยอะเป็นพิเศษครับ เพราะมีเพื่อนๆชาวจักรยาน ที่สมัครมาแล้ว เกือบ 900 คนและชาวจักรยานนครปฐม อีก 100 กว่าคน ชาวชุมชนที่หันมาใช้จักรยานร่วมกับชมรมฯ 500 กว่าคน นักศึกษา ม.ศิลปกร อีก 100 กว่าคน สรุปแล้วงานนี้ มีผู้เข้าร่วมรณรงค์ 1.700 คนครับ เรื่องอาหารน้ำ เราพร้อมที่จะดูแลท่านทั้งมื้อเช้าและมื้อเที่ยง ที่สวนสามพรานโรสการ์เด้น ซึ่งคิดว่าไปถึงสวนสามพราน คงเหลือนักปั่นประมาณ 800 คนครับ

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 28 ส.ค. 2011, 21:54

ท่านที่สมัครที่มาแล้ว กรุณาเข้าไปตรวจสอบซื่อของท่าน พร้อมจำลำดับของท่าน มาแจ้งในวันลงทะเบียน 18 กันยายน 2554 ด้วยนะครับ เพื่อความสดวกของท่านและคณะกรรมการแจกของชำร่วยครับ ขอบคุณครับ

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 28 ส.ค. 2011, 21:57

วันที่ 3 กัยยายน 2554 นัดรวมพลกันที่ องค์พระ ด้านถนนหลังพระ เวลา 10.30 น.ล้อเลื่อน ปั่นไปรับเพื่อนๆที่ปั่นโครงการ 7 แผ่นดิน ที่ อ.บ้นแผ้ว มานอนค้างที่นครปฐม และ วันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 7.30 น.รวมพลกันที่เก่าเวลาเดิม ปั่นไปส่ง ทีม 7 แผ่นดิน ที่ อ.บ้านโป่งครับ

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 29 ส.ค. 2011, 22:15

ถึงวันนี้ โครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของวัน Car Free Day แล้วครับ มีชาวบ้านชุมชนต่างๆโดยมี เทศบาลนครนครปฐม เป็นหัวเรือใหญ่ นำชาวชุมชน 500 กว่าคน นำจักรยานมาร่วมปั่นกับเรา และยังมี นักศึกษา ม.ศีลปกร(ทับแก้ว) นครปฐม อีก 100 กว่าคน โดยทั้งหมดในชุดหลังนี้ ไม่ได้ลงซื่อ แต่ได้เสื้อทุกท่านครับ โดยประเมินแล้ว ตอนนี้อยู่ที่ 1.700 คน โดยประมาณ แต่ตัวเลขยังไม่หยุดนิ่งนะครับ
รายระเอียดอยู่ที่ห้อง จัดทริป/ชวนปั่นครับ

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย น้องเล็ก (พี่สามารถ) » 29 ส.ค. 2011, 23:12

mr.t เขียน:
รายซื่อผู้ลงทะเบียนสมัครร่วม โครงการ car free day 2011 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554
1. HuggyBeary L
2. sawasdee M
"ทีมฅนเสรีไท"
3. นายสมศักดิ์ บุญอ้วน M
4. นายพล แก้ววงศ์ษา XL
5. นายวัฒนา จำเริญแนว XL
6. นายสุวิทย์ ชัยโชติ XXL
7. นายวุฒิพงษ์ ธรรมรัตนางกูร XL
8. นายกิตติ กัณธสิทธิ์ XXL
9. นายเล็ก ฅนเสรีไท M
10. นายศักดิ์ชัย ฤทธิ์ดี XL
11. นายธนดล วิบูลย์ประภา XXXL
12. นายมูฮัมหมัด เสือร้าย L
13. น้าเป็ด.....L
14. น้องหมีน้อย....2XL
15. สัตพร สังวโรสกุล เบอร์เสื้อ L
16. พยง สังวโรสุกล เบอร์เสื้อ L
17. อนันตพร สังวโรสกุล เบอร์เสื้อ L
18. อิวานิช สุขพ่วง เบอร์เสื้ิอ L
19. ศิลา โตหริ่ม เบอร์เสื้อ L
ทีม tech. ส่งรายชื่อครับ
20.นายธนวัฒน์ สมุทรปราการ size L
21.นายประพฤทธิ์ สมุทรปราการ size M
22.นายประมาณศักย์ สมุทรปราการ size L
23.นายนราวุฒิ สมุทรปราการ size M
24.นายวุฒิพล สมุทรปราการ size M
25.นายปัญญา ประจวบคีรีขันธ์ size L
26.นายสมจิต ประจวบคีรีขันธ์ size XL
27.นายวรายุทธ ชัยเลิศ เสื้อไซส์ XL ครับ
28.สุเมธ ศิริลักษณ์ XL
ทีมพฤกษา ศาลายา
29. วีรชาติ ศรีจันทร์ เสื้อ M
30. นายวันบูรณ์ เสื้อ L
31. นายพงษ์ศักดิ์ เสื้อ XL
32.นาย สกนธ์ ศุขรักษ์ สามชุก L
รายการดีๆอย่างนี้ Think Earth ไม่พลาดครับ
33.เฉลิมศักดิ์ สถิตย์ XXL
34.ณกรณ์ ไทรน้อย XXXL
35.นายพิทักษ์ สรีอ่อน L* 0817221564
36. นายไพศาล วิชชากรธัญศิริ L
37. นายองอาจ จินต์จันทร์วงค์ XL
38. นายนิติเทพ นิลสมบูลย์ XL
39. นายวันชัย ผู้มีจรรยา XL
40.นายชาติชาย M
41. นายโกศล โพสิทธิ์วิญญู L
42. นายอภิชัย อมรรัตน์ไพจิตร L
43. นายเอี่ยม แสนบุญ XXL
44. นายหมึก ซินนะ XL
45. พ.ต.ท.จีรศักดิ์ ภักดีพันธ์ L
46. นายพรเทพ ฐิติเบญจพล XXL
47. นางโสภาพรรณ เจียมพุก M
48. อ.ณรงค์ ดาวเจริญ L
49. นายสุรชัย เตชะปฐมนนท์ L
50. นายกฤต ชัยธัมมะปกรณ์ XL
51. นายเด๋น ก่อเกษมพร L
52. นางอารีย์รัตน์ ตติบรรจงลาภ L
53. นางจินดา แซ่ลิ้ม M
54. นายสำรวม บริรักษ์ XL
55. นายบรรจง สร้อยสม L
56. นายสุรชัย เตชะปฐมนนท์XL
57. น.ส.จิดาภา แซ่เฮ้ง L
58. นายบรรพต สถิตย์ฐานันท์ XL
59 นายสุรศักดิ์ สมสุข XL
60. นายอำพล ธนินต์ธราธิร L
61 นายวิชัย โรจน์บุตร XL
62. ร.ต.ต มนัส ผลวงษ์ XL
63. ผู้ใหญ่ นิฐินัฎฐ์ นิธิวรรัชญ์ L
64 นายชาติชาย ประยูรเวช M
65. นายสมศักดิ์ เลิศจิรวณิชย์ L
66. นายสมเกียรติ พัฒนพร้อมสุข L
67. คุณสุปราณี เส็งสาย
L68.คุณสมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข
69 คุณไชยกาล จิตฐิวงศ์ XL
70. นริสานันท์ นิลสมบูลย์ XXL
71. นายอิทธิพัทธ์ อนุรักษ์สกุลเวช L
72. นายวิรัช พนิชพิบูลย์ XL
73..กวิน ชุติมาเลขา TCC
74.นายจักรพล สูงกิจบูลย์ L
75 สุจินันท์ จารุพุทธิศิริพจน์ L
76.คุณสมพงษ์ พัฒนพร้อมสุข XXL
77. คุณกันยา พัฒนพร้อมสุข XXL
78. นริสานันท์ นิลสมบูลย์ XXL
79. นายกฤต ชัยธมปกรณ์ XL
80. คุณมนัสนันท์ พีรพงษ์ชัย L
81. นายวิรัช พนิชพิบูลย์ XL
82.นายประเสริฐ ปฐมพรสุริยะ L
83.นายตี๋ พัฒนาการ L)*0866779295
84 อ.ประสาท สตูล XL
85นาบชาติชาย ประยูรเวช M
86.146.วานร size M
87.คุณพิศมัย ดาวเจริญ L
88 คุณเต็กหยุ่น สไลร์เดอร์ XXL
89.นายจักรพล แสนคำ (จักร) L
90.นายนิติพงษ์ ปฐมชัยวัฒน์ XL
91. คุณศิวิลัย สหวัชรินทร์ L
92. นายเพชรฐากร ถึกกวย (กัน) L
93.นายสุนทร จะนุรัตน์ XL
94.นายสาธร คำกลั่น XL
95.นายอนุชัย กำแพงแสน XXL
96.นายสถิต โสภาผิว L
97.นางสุรีย์ โสภาผิว L
98.คุณพิมพ์พิมล ประเสริฐ (หลิน) L
99.มนัส อ่ำระมาด L
100.คุณสมชาย ถุงศิลป์ L
101.คุณชวนชม นวลศิลป์ L
102.ปราโมทย์ โพธิ์ทอง XL
103.คุณอุดม บ้านโป่ง XL
104.ประสาท สุขแป้น (โอ่ง คนงาม) X L
105.คุณพินิจ สำรวญหันต์ (เปี๊ยก) XL
106.คุณพรสุดา สำรวญหันต์L
107.คุณพุทธางกุล แก่นละออ ผบางขโมย)L
108.นายมิ่ง แป้นอินทร์ (หม่อน) XL
109 คุณวันเพ็ญ โบราญ XL
110 สุวัตฒ์ กิตติรักษ์นนท์ (ล้ง) L
111.นะภาลัย โป๊ะประนม ( M )
112.นัทวุฒิ ชูพระยันต์ ( M )
113.โสฬส คำซาว ( M )
114 ภาสกร รัตนสุภา เสื้อเบอร์ L
115.คุณประสาท จิตต์วัฒนา L
116.คุณอรวรรณ จิตต์วัฒนา XL
117.ปรินทร สีเที่ยงธรรม L
118.จินตณา ช่วงฉ่ำL
119 .นวลจันทร์ M
120 .น้องเอ็กซ์ L
กลุ่มตากสินซอย8
121.พรหมพิริยะ คีรีวงค์ L
122. ประจิน การสมทรัพย์ xL
123. สุกัญญา ริดมัด S
124. อภิชิต ยมานนท์ M
125. ไกรศร ทามาฤทธิ์ S
126 . นเรศ มณฑลจรัส M
127. มนตรี เงินนาค L
128.นายปัญญา วันเพ็ญ XL
129.สมพจน์ คงนคร เสื้อเบอร์ M
130.จำเริญ รุ่งเรือง L
131.รพีพร รุ่งเรือง XXXL
132.พีร์ ทองชั้น
133.พนิดา ทองเทียม
ไปร่วมด้วยครับ จากไร่ขิง
134.นายวิรัติ จินดาวงษ์ เบอร์ XL
135.นายวาริน จินดาวงษ์ เบอร์ L
136.นายนิรุตต์ จินดาวงษ์ เบอร์ L
137.นางทิวาพร จินดาวงษ์ เบอร์ M
138.นางอรวรรณ จินดาวงษ์ เบอร์ M
139. ด.ญ.ทิพย์วารี จินดาวงษ์ เบอร์ S
140.นายสราวุธ จินดาวงษ์ เบอร์ XXL
141.น.ส.พนิดา เหล่ากาวี เบอร์ XL
142. ธนโชติ เจริญชัย 2xl (มู๋กุ๊ก)
143.ต้อมพฤกษา4 เสื้อXL
144.คุณสมศักดิ์ ตั้งมานะกิจ เสื้อL
145.คุณประเสริฐ เสื้อL
146.คุณสันติ สุขสันต์เจริญ XL081-8126848
147.อาจารย์แขก ( L)
148.คุณศิริวรรณ พันธุ์ดี (M)
149.คุณสมพงษ์ เจริญวรรธะ (L)
150. กิจจา แสงประการ L
151. พัชรพร แสงประการ L
152.นิสิต L,
153.สุนีย์ S,
154. สุรสิทธิ์ XL,
155. ณฐพล M,
156.นภดล คนเสรีไท XL
157.อรรณพ สุขสถาวรพันธุ์
158.อิทธิพล บารมีเกรียงไกร M *086 979-1627 veenono
ทีมฅนเสรีไท" เพิ่ม
159.นายอาลี มังกรวงค์ M
160.นายดาบตำรวจ แล ฅนเสรีไท L
161.นายรุ่ง ฅนเสรีไท M
162.อรพินทร์ แก้วกลม XL
163.ปลายฟ้า ชัยโชติ L
164.สตอ.อนันต์ เจริญสุข L
165.นายชัยพันธ์ หงษ์ทอง L
166.นายสมศักดิ์ แสงศรี XL
ไปด้วย๒คน
167.ศุภะเทพ (M)
168.สดศรี (L)
169อำนาจ มงคลแก้วสกุล เสื้อขนาดXL
Egat Team ขอร่วมด้วยครับ
170.นายทรงศักดิ์ หนุนงาม XL
171.นางสมศรี หนุนงาม XL
172.นายอัมพร แก้วกัลยา XL
173.นายขจิต ศรีวิลาศ XL
174.นายอภิวัฒน์ พุฒฺธิภัทธ์ XL
175.นางจิตตรา พุฒธิภัทธ์ XL
ไปด้วยครับ4คน ครับ
176 จิรพงษ์ ทัศมาลี ขนาด L
177 สายรุ้ง ทัศมาลี L
178 ทินภัทร ทัศมาลี M
179 ศิรดา ทัศมาลี M
180นาย ปุณยวิช แก้วสุวรรณ์ เสื้อ Size L ครับ
181นายสุรชัย สุพรรณโกมุท เสื้อ L
สมัคร 2 ท่านครับ
182. วิทยาพร ศิริชัยวัจนเดชา เสื้อเบอร์ L
183.ศรายุทธ โยธพันธ์ เสือ เบอร์ L
รายชื่อคาร์ฟรีเดย์ จากพี่น้องโพธาราม-บางแพ
184.อิทธิพล บัวแก้ว XXL
185.ธนัตถ์ วิชชุกรจิรภัค XXL
186.พร้อมพร แซ่ลิ้ม L
187.สุรศักดิ์ ยิ้มเพ็ชร M
188. เพชร สุวรรณ XL
189.เฟื่องเกีรติ อินทรวัชระ M
190.พิพัฒน์ ผานาค XL
191.พัฒน์พงษ์ สุขเขษม L
192.สมพงษ์ นุ้ยเย็น M
193.รังสรรค์ เสลาลักษณ์ M
194.ณัฐพงศ์ เชิงทวี L
195.สุธีรพนธ์ ภู่สม M
196.ปริญญา ฮวดมา M
197.ปฏิญญา ฮวดมา M
198.ปฎิภาณ ฮวดมา S
199.สิริพันธ์ วัตตะยา M
200.บุญล้ำ โสภา L
201.วิธาน ชวนเชียง XL
202.สุกฤษ จิราพงษ์ XL
203.สุปราณี สุดยอดดี S
204.วรพงษ์ สุดยอดดี M
205.เทิดศักดิ์ กรรณสูต XL
206.ธเนส กาญจนครุฑ size XL
207.สุวิทย์ บินซอเล็ม size XXL
208.นุช โตอดิเทพย์ size S
209.จ่าจอกิติพงษ์ สมุทรปราการ เสื้อ size XL
กลุ่มรวมมิตร
210. นายสมพิศ เขียวแก้ว (สมพิศ) = XL
211. นายวีระพล วรพงษ์ (เสือเล็ก 2011) = XL
212. นายยุทธนา นิลแสงรัตน์ (Yuthana) = XL
213. นายวิโรจน์ วุฒิภูมิ (Viroj) = XXL
214. นายสมชัย พูลพิพัฒน์ (น้าเอก รฟท.) = L
215. นางนวลจิรา พูลพิพัฒน์ (คุณนายแดง) = M
216. นายสยาม แสงคำสุข (Lsp_noob : อ้อ) = L
217. นายถวิล แพใหญ่ (หลวงตาหวิน) = XL
218. นายเทพมงคล สิงห์เสถียร (เทพบัวทอง) = XL
219. พ.ท. เชาว์ นิลนาม (พี่เชาว์) = M
220. นายสมศักดิ์ สงวนบุญ (พี่ไฝ) = M
221. นายพรชัย ขมประเสริฐ = XL
222. นายประวิทย์ จิตสัจจพงศ์ (วิทย์) = XL
223. นายกำธร อุณหกาญจน์กิจ (โอม) = XL
224. นายสุธีรัชต์ ยมนา = XL
225. นางอัญวีณ์ ยมนา (คุณนาย ปากเกร็ด) = L
226. นางอรพิน นพสรอมรกิจ (baivan) = M
227. นายสมศักดิ์ นพสรอมรกิจ (ขนมปัง) = L
228. นายสุประภาษ สิรสุทธิ (Gop Suanmali) = M
229. ด.ช. ธรากร สิรสุทธิ = M
230. นางนวพร สิรสุทธิ = S
231. นายพิพัฒน์ วงศ์สีดำ = L
232. นายชรินทร์ วินิจสรณ์ (r11) = XL
233. ด.ช. ศุภกิตติ์ วินิจสรณ์ = M
234. ด.ช. ณัฐสิทธิ์ วินิจสรณ์ = S
235. ด.ช. ศักดิธัช วินิจสรณ์ = M
236. นายชูชาติ คล้ายนาค (พี่อ้วน) = XXL
237. น.ส. วีรวรรณ ศรีวิเศษ (เจ๊ตุ่ม) = L
238. นายจรัญ เกตุแก้ว (โก้) = L
239. นายปฐมพร ใจบุญ (Inlovebike_ja) = L
240. นายดิลก พูลผล (ยุ่ง kmitnb) = XL
241. นายไพริน ปิ่นแสง (น้าจุ๋ม) = L
242. นายประดิษฐ์ อำพิน (เสือนกแก้ว) = M
243. นายประดิษฐ์ จิรารยะพงศ์ (DIZZZY) = XXL
244. นายอดิศักดิ์ สุวรรณหงษ์ (เสือเม่น) = M
เสือเที่ยงขอสมัคร4ท่านครับ
245.นายณรงค์ เมฆวิลัย เบอร์ L
246.นางสาวสุพัตรา โสวัณณ เบอร์ XL
247.นางสาวชิดชนก ทิวแก้ว เบอร์ XL
248.นายชนะศักดิ์ เอี่ยมเคลือบ เบอร์ L คุณนคร คงช่วย ย้ายไปลำดับที่ 283 แล้วครับ
249. นันทนา คงช่วย ขนาดเสื้อ XXL
250.เล็กปากน้ำ เสื้อไซด์ L
251.เอนก สูงกิจบูลย์ (เหนกราด"รี) บางแพ size XL ครับ
252.ละออ ขาวเหลือง xL
253.ต๋อย ท่าอิฐ m
254.พิชัย ท่าอิฐ L
255.จ่าแป๋ง ท่าอิฐ m
บัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย
256.สินธพ ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ L โทร. 081 439 8315
257.เกรศณี ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ M โทร 081 484 9849
258.ปกรณ์กวี ซอมิ่งเมือง ขนาดเสื้อ M
259.วิทยา เทียมเศวต ขนาดเสื้อ M โทร 081 8374934
260.ทวีศักดิ์ อินทะสุข ขนาดเสื้อ L
261.พีรวุฒิ อินทะสุข ขนาดเสื้อ XL
กลุ่มบางเลนขอร่วมปั่นด้วย 10 ท่าน
262.สะอาด ชาวสวนมุ่งเจริญ L
263.ไล่เฮ็ง สุขใจ M
264.สมปอง ชัยรัตน์ M
265.ศุภโชค ชัยรัตน์ S
266.ศุภฤกษ์ ชัยรัตน์ M
267.ชาติชาย ชัยรัตน์ M
268.คงศักดิ์ ชาญประเสริฐ M
269.คำณวน พานทองคำ M
270.อ.เมธี เปรมแสง L
271.หนูนา ปวีณา M
ทีมพระพุทธบาท ค้างคืน
272.นายโกเมธM
273.นายนัฐวุฒิM
274.คุณเปียรL
275. คุณปุ๋มL
276. คุณวัชรL
278.คุณทองL
279.คุณพีรนันท์L
280.นาย กำธร ภู่ผึ้ง m
281.นาย เสกสรร สุขแสงศรี s
282.นาย สุรวัฒน์ ผิวรอด xxl
283.นคร คงช่วย ขนาดเสื้อ XXL
284.คุณชินกร เพิมขุนทด XL
285.คุณดิศพัฒน์ ยุวนะเตมีย์ L
286.คุณนาวิน มูกขุนทด L
285 หมูน้อย L
กลุ่มพฤกษาขอเพิ่ม 4 ท่านครับ(สมาชิกใหม่ของกลุ่ม)
286.สิทธิชัย จันทร์ปราง เสื้อL081-870-5727
287.พิชาญ นรสิงห์ เสื้อL*081-870-5727
288.คุณแดง เสื้อL*081-870-5727
289.คุณเก่ง เสื้อL*081-870-5727
290.ทศพร อารีย์มิตร ขนาดเสื้อ XL รอบอก 44"T. 081 354-2636
291.ธนกร อารีย์มิตร ขนาดเสื้อ L รอบอก 42"
292.คงกฤช เอื้อบุญเกีตร ขนาดเสื้อ XXL รอบอก 46"
293.ขวัญใจ เอื้อบุญเกีตร ขนาดเสื้อ XL รอบอก 44"
294.บรรพต วิเศษรจนา ขนาดเสื้อ M รอบอก 40"
295.วีระสิทธฺ เชื้อเจ็ดตน ขนาดเสื้อ M รอบอก 40"
296.คุณพรมมา รอดสุโข เสื้อ L
297. คุณกิติชัย เอื้อสุขอารี เสื้อ XL
298.คุณอาร์ม เสื้อ L
299.คุณสมชาย เสื้อ L
300นายสนธยา ธงชัยM ครับ
301.นางชื่นจิตต์ ธงชัย 2ท่านครับ เสื้อsize S.
302.พายัพ เชื้อสุวรรณ M
303.สังวาล เขียวรอด L
304.ประวิทย์ หงษ์ทอง L
305.นายเจริญ คำปู่่เสื้อsize m
306.คุณวิยะดา รสจินดา M
307. นายเรวัต ศรีอ่อน (ไก่ พระราม 8) = XL
308.. นายบัณฑิต ศรีเอม (นายบัณฑิต) = L
309. นายธานินทร์ บำรุงทรัพย์ (ธานินทร์๙๙) = L
310. นายชัยชนะ ทองสุกมาก (chaichana.t : จ่าแดง) = L
311. นายธนกฤต ทองสุกมาก (kungjameza : น้องเจมส์) = L
312. นายประพันธ์ จงไกรจักร (nitipan : พล แคราย) = L
313.peterklein L
314.เสือต๋อง M
315.เสือยุ่ง XXL
316.มีชัย เลิศพนมวรรณ L
317.ธนากร ธนกิตติกุล L
318.พ.อ.โกวิท สุขศิริ XL
319.วิชัช เจดิษฐ์ M
320.สุทธิ อภิชนบุตร L
321.ทิพย์วรรณ อภิชนบุตร L
322.อาจารย์ทวีศักดิ์(XL)
323.อาจารย์ศรีรัตน์(L)
324.คุณวรรณี(S)
325.ธวัชชัย ทองอินทร์ L (เจี๊ยบ)
326.พล.อ.ท.สันทัสก์ ฉิมพาลี M
327.คุณศศิธร ฉิมพาลีXL
328.ร.ท.อาทิตย์ อินทรศัLกดิ์
329.คุณวนิดา อินทรศักดิ์M
330.นายอนุชา อินทรศักดิ์XL
331.น.ส.ขนิษฐา อินทรศักดิ์M
332.นาย กฤษณ์ชพงษ์ กังวานสถาพงษ์ เสื้อไซด์L
333. ด.ช. ณัฐธพงษ์ กังวานสถาพงษ์ " M
334-364. ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพนครชัยศรี ขอจองไว้ 30 คนครับ
กลุ่ม COOL 70...ขอจองไว้ประมาณ 15 ท่าน
365.ณัฐพงศ์ กาจณรงค์ M
366.สมมาตร เขียวพลอย S
367.ธิติมา ว่องวิวรรธน์ S
368.วีรวรรณ ปานพิลา L
369.เยาวภา สิงหหวานศรี M
370.มานพ กรงาม S
371.บำรุง รุ่งวงศ์สกุล L
372.มนตรี พิศาลายน L
373.ลัดดา พิศาลายน M
374.สุทธิศักดิ์ อนุวัตเมธี L
375.พัชรี รังสีวงกตทิพย์ S
376.พ.ต.อ.จักรพล รัตนสิงห์ S
377.ศิริชัย ธนานิมิต XL
378.สัมพันธ์ สุภาพร M
379.พีรพงษ์ บุณคุณานันท์ L
380.วัฒนะ ปิยะอรุณ
381..กฤษฎา โฆสิตคุณาวุฒ
382.ประสาท สุขแป้น
383.สำเริง ใจอารีย์
384.ทิตย์อุทัย ส่วนลา
385.ปราโมท์ โพธิ์ทอง
386.พีระวัฒน์ ทวีกาญจน์
387.สุดา ทวีกาญจน์
388.ธิติ วสุหิรัญ
389.ปาลิดา วสุหิรัญ
390.สุดใจ หลวงภัคดี
391.ศรีสกุล หลวงภักดี
392.ชาญชัย ชัยสงคราม
393.ฐิติรัตน์ ชัยสงคราม
394.ณัฐสิทธิ์ ชัยสงคราม
395.สนธยา ธงชัย
396.ชื่นจิตร ธงชัย
397.ธนากร เลี้ยงฤทัย
398.ปานรพร เลี้ยงฤทัย
399.จิตรเมต บุญญลักษ์
400.ปุ๋ย บุญญลักษ์
401.ปกรณ์ อาชนันท์
402.สามารถ เลาหบุตร L
403.นที นิธิพงค์ไพศาล L
404.กุลวดี ตันติไชยากุล
405.รังสรรค์ โอสถานนท์
406.เจตพงษ์ เทพสถิต
407.กาญจนา เทพสถิต
408.บัญชา ฤกษ์ทวีสุข
409.สิทธิ์พัฒน์ จินตศิริกุล
410.อำนาจ หวังเจริญ
411.สมศักดิ์ พรธวัฒชัยนันท์
412.ธนพล จาตุรงค์
413.บัญชา มะยม
414.ศุภชัย ศุภาดารัตน์วงค์
415.อุดม ปกรณ์ธรรม
416.ศศิวิมล ลูกรักษ์
417.เกษม วิเศษศรีพงษ์
418.เดชรุ่ง ธเนศจงเจริญกุล
419.เจตต์พงษ์ เทพสถิต
420.วิทย์ ปลาทอง
421รังสรรค์ โอสถานนท์
ตนเสรีไท
422.นายปราโมทย์ เก็มกาแมน XL
423..นายไชยา สุรพงษ์ L
424..นายมงคล ชัยวงค์วิวัฒน์ M
425..นายจักรชัย ชุนสนิท L
542 .นายชูศักดิ์ ธนาไสย XL
427.นายมนตรี ฅนเสรีไท L
428.อรอนงค์ ฅนเสรีไท M
429.ด.ช.ชานนท์ ฅนเสรีไท M
430.นายประเสริฐ เทอร์โบ M
431. ณัฐธพงษ์ สุลักษณ์อนวัช XL
432. ชินพรรธน์ กล้าหาญกิติวัฒน์ M
433.วิโรจน์ นิยมญาติXXXL
434เฉลิมชัย เตชะวิจิตรจารุXXXL
435.พนิดา อนุสุริยา L *(เปิ้ล)*089-6810896
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ เสือธัญญะ
436.น.อ. สุนทร สมภูมิ m
437.นาย ชูชาติ ชูศิลป์ทอง xxl
438.นาย สนอง เจียงยา L
439.นาย บุญเจิด เฟื่องขจร L
440.นาย พิสิษธ์ สะอาดศรี xl
441.นาย ประวิตร วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ L
442.นาย สุชล คงสมบูรณ์ L
443.นาย อาทิตย์ โสมสุภพล L
444.นาย วีระ นุชรุ่งเรือง L
445.นาย นรินทร์ นุชรุ่งเรือง m
446.นาย กรัชกาย นุชรุ่งเรือง xxl
447.ด.ช. ชิเนนทร นุชรุ่งเรือง m
448.ด.ช. กุลนันท์ นุชรุ่งเรือง xl
449.นาย มนเทียร ม่วงไหม L
450.นาย ศิวะ เสวครบุรี L
451.นาย ไวรุ่น โพธิ์เมืองเพีย L
452.นาย มนัส พรหมศรี L
453.นาย ชัยชาญ สิงหะกุลพิทักษ์ xxl
454.นาย ชาญวิทย์ กิ่งมะลิ L
455.นาย แสนคม ไชยะ xl
456.นาย อนันต์ สุขนวล L
457.ด.ช. วีดาร์ต มะดะเรส m
458.นาย คงศักดิ์ นุกูลดิษฐ์ L
459.นาย วีระศักดิ์ บุญอินทร์ L
460.รัชยา อร่ามรัตน์ L
461.มณฑล อร่ามรัตน์ XL
462.พิกุล อร่ามรัตน์ M
463. นาย จักรพงษ์ สูงกิจบูลย์ (เสื้อไซด์ L)
464.นาย หัตยา ชิวปรีชา (เสื้อไซด์ L)
465.นาย สุเทพ พันเดิมวงษ์ (เสื้อไซด์ L)
466.ดช ยุทธภูมิ พันเดิมวงษ์ (เสื้อไซด์ S)
467.ดช อนุชา คำบาง (เสื้อไซด์ XL)
468.อ.บำรุง บัวบาน เสื้อL
469.พรชัย เทียนชุบ เสื้อL
470..ชัชวาล สีหราช size XL
471.เกรียงศักดิ์ พิพิธพงษ์ size L
472.เทพกุล แสวงมงคล ไซด์เสื้อ L
473.ร.ต.อัตตชัย พินิจเครดิต ไซร์ M
474.นาย อนุศักดิ์ ใจประดับ ไซด์ xxl
475. นาย ณัฐพงศ์ บาลลา m
476 นาง สุปราณี บาลลา m
477.นิคม โพธิ์บาทะ L พี่คม
478.สาธิต กิมหวัง L หนุ่ม
479.นายชาญชัย อมรสกุล m
480. นางวัชราภรณ์ อมรสกุล s
481 นายเชี่ยวชาญ อมรสกุล m
482.ญ. วัฒนีญา อมรสุกล s
483.นาย ไพทูรย์ จันทร์ศิริ XL
484. นส. สุดา พุ่มมาลา XL
485.ประยงค์ สัยโชติ ขนาดเสื้อ L
486.ปริศนา สัยโชติ ขนาดเสื้อ M
487.โกสุม เดชะ ขนาดเสื้อ L มือถือ 081 – 6164894
488..เชิดชัย พุฒน้อย ขนาดเสื้อ L
489.ไพโรจน์ รักเที่ยงธรรม ขนาดเสื้อ L
490.ออมสิน รัตนะ ขนาดเสื้อ L
491.สุนีย์ จงเจริญศักดิ์ ขนาดเสื้อ L
492.ฉัตรชัย กุลดิกล ขนาดเสื้อXXXL
493.แก้วไพฑูรย์กุลดิลก ขนาดเสื้อ XL
494.ศุภสิทธิ์ พิศวง ขนาดเสื้อ XXL
495นางสาววินิดา นากสุก size M
496. นายอนุรักษ์ เปลี่ยนศิริ size L
497. นายเดชา วิศาลวรรณ size M
498. บุญนาค นาคสงค์ (แหม่ม) M
499. จักรพล แสนคำ (จักรซัง) L
500. อัจจิมา แสนคำ M
**********
501. พรพิมล ประเสริฐ (หลินจัง) M
510. อัทยา ชิวปรีชา XL
503. ชัยพัชร์ สามเพรชเจริญ L
504. มิ่ง แป้นอนทร์ XL
505. เพรชฐากร ถึกกวย (อาจารย์ ต้น ) L
506. วรเทพ ฉายอรุณ L
507. ปทุม ฉายอรุณ M
508. ขวัญเรือน นาคสงค์ M
509. ป้า กลัยา L
510. โสภี พลูบัว L
511. จุรีรัตน์ ศุขศิลสำเริง M
512. นวชัย คลองเจริญศักดิ์ L
513. สุเทพ พันธ์เดิมวงษ์ L
1514. ยุทธภูมิ พันธ์เดิมวงษ์ M
515. นวลจันทร์ พันธ์เดิมวงษ์ M
516. เอนก ปุนะเรศ XL
517. วิลัยลักษณะ ปุนะเรศ L
518. สีน้ำ ปุนะเรศ L
519. เกรียงศักดิ์ นาคสงค์ M
520. ธนเดช กฐินทอง L
521. สาธิต ฉายอรุณ L
522. น้องแกง XL
523. ลุงดาบเล็ก L
524. น้องเอส M
525. น้องเต้ย M
526. น้องมอน XL
527. น้องเอฟ L
528. น้องนุ XL
529. พี่ช่าง XL
530.พี่โอม L
531.พี่บอยหมอน L
532. บังมัด ฅนชานเมือง ขอร่วมด้วยตามรายชื่อนี้
533. ประพัฒน์ สุขชาติ บังมัด เสื้อขนาด M
534. รังสรรค์ สุขชาติ เสื้อขนาด XL
535. อารี สุขชาติ เสื้อขนาด M
536.นายสุเทพ สุวรรณศรี XXl
537.นางสุนันทา สุวรรณศรี xxl
538.นายชนินทร์ ทีมพฤกษา เสื้อ XL
539.นายณัฐวัฒน์ พิบูลสุนทรวิภาต XL
540. ธวัช ธวัชปกรณ์ = L
541. รัฐพล โชคชนะชัยสกุล = S
542. สุวิมล โชคชนะชัยสกุล = L
543. สว่าง รัตนพรชัย = L
544. แสงทอง วรวีระวงษ์ = L
545. ไพทูรย์ เอี่ยมสะอาด = L
546. อิทธิพันธ์ อื้อเศรษฐศักดิ์ = L
547. ชัยวัฒน์ รุ่งศรีพัฒนาพร = L
548. จิราวัฒน์ สุวณิช = XL
549. ประกิตจ โสจิกุล = L
550. อัศวิน เลิศชัย = L
551.ทศพล ยันตรีสิงห์ L 0812925987
552.พ.อ.อ. อำนวย คุ้มสุข = L
553.นาย ชาญณรงค์ ยุ่นสมาน = XL
554.นายชูศักดิ์ วุฒิวัฒน์ XXL
555.นายจีระศักดิ์ วุฒิวัฒน์ XXL
556.นายรุ่งบุญ วุฒิวัฒน์ XL
557.นายนิพล พวงไสว L
558.นายตรัสนัย ครุฑสมพลี XXL
559.นายนกเทศ ศอนเจริญ L
560.นายพงศ์ภรณ์ ชาญจรัสพงศ์ M
561.นางจารุณี วุฒิวัฒน์ M
562.นางสาวรัตนรักษ์ วงษ์สินอุดม M
563.นางสาวประณยา สุขสง่า M
COOL 70 สมัครเพิ่มนะครับ...
564..สมลักษณ์ ปรรณารม XL
565.เล็ก เข็มทอง M
566.สมหมาย สกุลทับ XL
567.บังอร สกุลทับ L
568.นัด จันทร์ลิ้ม L
569.ร.ต.สมใจ สมบูรณ์พงศ์ L
570.ดิเรก ส่องศิริ XL
571.เชาว์ บัวภิรมย์ XL
572.วรวิทย์ ชลมหาสวัสดิ์ L
573.ทิพย์กมล ศรีสวัสดินภา M
จากราชบุรี
574.นาย ประเสริฐ ทรัพย์ไพศาล XXL
575.. นาย บุญฤทธิ์ ยิ้มละมัย L
576. นาย ทศพร พุทธผล XXL
577.ณัฐวุฒิ บำเพ็ญบุณย์ ครับ XL
578.ระบูรณ์ เผื่อนปฐม XL
579.เมธา เอกนิฐิสิริ (เฮียเพ้ง)
580.ณัฐการ ผาตินาวิน ขอไปด้วยครับ[L]
581.สมชาย เกษมวัฒนาโรจน์
582.ทองเกีรติ ศรีสวัสดิ์
ทีมโพธารามเพิ่มเติมครับ
583. จำเริญ แสงย้อย S
584. นิพนธ์ ไตรชมพูนรินท์ L
585. วุฒิพร ไตรชมพูนรินท์ L
586. ปิยวัฒน์ โพธาวนิช L
587. จเร คำรอด XXL
588.ศุกร์ อินทรา M
589. วิชัย ศิริโต XL
590.จีระพงษ์ สระประทุม S
กลุ่มพฤกษา เพิ่มเติมอีก 2 คน
591.นายเกียรติณรงค์ เสื้อXL
592.นายสมชาย เสื้อL
593.การันต๋ อติโอฬาร
594.วีรวัฒน์ ไกรทองสุข เสื้อไซด์ M ครับ
595.รัชวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล เสื้อไซด์ L
597. เทวรัตน์ ทิพยวิมลศ L
598. กระวี ตรีอำนรรค XL
599. นายธนสิษฐ์ อธิกวัตรพูนสิน (พงษ์ ท่าพระจันทร์) = M
600.นาย นิรุต กล้าหาญ เสื้อไซด์ XL
601.นส. สุพิน บุญญะกรรจ์ เสื้อไซด์ L
ชมรม เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 2 นายครับ
602.กฤตภาส ศรีสุดใจ xL
603.ธีรเดช ศรีสุดใจ xL
ดอนยายหอมเพิ่ม 6 ท่าน
604.พิมศิริ ศุภมงคลชัยศิริ XL
605. ธวัชชัย ศุภมงคลชัยศิริXL
606. ณัฐภัฐฐ์ ศุภมงคลชัยศิริXL
607.ปิยะวรรณ จันทร์ไทยXL
608.ศิริญา อ่ำโตXL
609.อำพร โสภาXL
610. Kai Chanachai ...M
611.นายรัฐวิชญ์ วรวัชร์พัฒนกุล เสื้อไซด์ XL
ทีม 331 NM จากชลบุรี ขอร่วมด้วย 4 คนค่ะ
612. นิมนต์ ทวิวัฒน์ เสื้อ M
613. กุหลาบ ทวิวัฒน์ เสื้อ M
614. วัฒนชัย ทวิวัฒน์ เสื้อ 2XL
615. พวงเพชร รุ้งศรี เสื้อ M
616.เสือปะหยัดอ่างทอง เสื่อ xL
617. นพ เมฆสุต เสื่อเบอร์ L เบอร์โทร 086 3979701 ไปกับเสือประหยัดอ่างทอง
COOL 70...
618.สนชัย เอกสุภักดิ์
619.กอบโชค พิชิตชโลธร
620.ไพโรจน์ ปิ่นพิทักษ์
621.นราเศรษฐ์ ธรรมกิตติวัฒน์
622.ชัยเชษฐ ธารามาศ M
623. วรุตตม์ พิพัฒนติกานันท์ L
624. บุญยง นิ่มวงศ์ L
ขอเพิ่มเติมอีกค่ะ จากทีม 331NM
625.เสือม่อนคุง 2XL
626.เสือตุ๊กกี้ 2XL
627.เสือดิษ 2XL
628.เสือสาว M
629.เสือนิ L
630.เสือวันงาม 2XL
631.เสืออี๊ด 3XL
632.เสือมัย S
633.เสือปังปอน S
634.เสือแม็ก 2XL
635.เสือปูซ่า M
636.เสือปลาซ่า M
637.เสืออ๊อฟ 2XL
638.เสือเฒ่าทารก M
639.เสือผ่อง 2XL
640.เสือม้วน 2XL
641.เสือจุ๋ม M
642.เสือเต่า M
643.เสือนิตนิต XL
644.เสือเรช L
645.เสือเตี้ย L
646.เสือยันต์ XL
647-671 .ทีมบางขโมย อ.นครชัยศรี
ทีม X นครปฐม
672.นายจุมพฏ ตันเสียงสม xนครปฐม L
673. นายยุทธพันธุ สอดสุข โก๋เก่า..... L
674. นายวิชัย อมรสิริพาณิชย์ 2XL
675. นายอิทธิกร เศรษฐเมธสานนท์ เก่ง M
676. นายขวัญเมือง หลาวเพชร พี่ใหญ่ L
677. คุณฐปนพรรษ มณีโชติ แอน M
678. นายสุรพันธุ สอดสุข เด็กแว้นลูกโก๋เก่า 2XL
679. นายสุขชาติ กมลพรรณกุล เฮียฮุย L
680. นายสมปราชญ์ ปรุงวนิชศิริ โหน่ง...L
681. นายวิวัฒน์ จิรกนกอาภรณ์ ตํอง....L
682.นายพิษณุ ลิขิตเจริญวานิช เขียด....L
683.นายโสภณ เกตุแก้วสุวรรณ L
684.นายชัยรัตน์ (เฮียเข่ง)L
685.นายปุณภณ (เฮียฮวด)XL
686.นายชาคร หลาวเพชร L
687นายสมชาย เกษมวัฒโรจน์ (เฮียน้อย) L
688.คุณหนึ่ง L
689.นายสกุล ศรีสวัสดิ์ (เฮียเบี้ยว)L
***690-697 ทีมจักรยานโบราญ นครปฐม ( .กวิน ชุติมาเลขา TCC เนื่องจากลำดับซ้อนกันผมย้ายไปอยู่ที่ ลำดับที่ 73 แล้วครับ)
698.นายไพศาล สุขศิริL
699.นายสุรินทร์ ตันติธัญพงษ์L
700.นางอารีรัตน์ สุขศิริS
701. .นายชีวธันย์ ธรรมสุวรรณ์ size L
702. นายศักดิ์ดา ปัญจรัก size M
703.พนิดา อนุสุริยา เสื่อขอ L
704.วิทยา เทียมเศวต เสื้อเบอร์ M เบอร์โทร 081-8374934
705.นายธีรพงศ์ เจ้าวิลาสXL
706.นางอังคณา เจ้าวิลาสL
707.นายธีรภัทธ แสงเพ็ญอ่อนL
708.นาย พิษณุ เหลาผา L *0852622421
ทีมโพธารามเพิ่มเติม
709.นพดล ศิริโต (เฮียน้อย) L 081-9951152
710.อนันต์ ร้อยทา L 081-9951152
711.นิตินัย ปานทอง L 081-9951152
712.นายนิติพงศ์ ปฐมชัยวัฒน์ XL 081-9813430
713.นายนิคม XL 081-9813430
714.นายประยุทธ์ ภาษี L 084-0751921
715.ดช.ภราดาภาษี M 084-0751921
716.นายชาญชัย ศิลา XXl084-0751921
717.นายณพงศ์ชัย หงส์สุวพัชร L 084-0751921
718.น.ส.กรปณต หงส์สุวพัชร M 084-0751921
719.นางนฤธร สุขสมบัติ L084-0751921
720..นายธวัชชัย ชูจันทราภรณ์ L084-0751921
721.นนทวัฒน์ บุญมา M (แน๊ต)081-9951152
722. หนุ่ม บุญมา L 081-9951152
723นาย สกนธ์ ศุขรักษ์ สามชุกเสื้อ # L ไปวันที่ 17 กย. 54 พักแรม ส่วนตัว
724. เกรียงไกร ตันติธีรวิทย์ เสื้อ L 0870434577
725. เดศิษฐ์ เสื้อ XL 0870434577 นอนที่นครปฐมด้วยครับ
726.ประกิต ทิมขำ เสื้อ size L
727.ทรงพล ธรรมจรัสกุล ไซส์ L 085-403-6663
728.สมยงค์ เกตะสิทธิ์ ไซส์ m085-403-6663
729.ชมทวี มณีโภค ไซส์ xl คับ085-403-6663
730. นิยม ใจงาม Size L
731.อ.สถาพร ทองไทย XXL(ชัยนาท) 086-2006767
732.คุณวิไลวรรณ ทองไทย M
ทีม BanPong Bicycle
733.กฤษฎา โฆสิตคุณาวุฒ
734.ประสาท สุขแป้น
735.สำเริง ใจอารีย์
736.ทิตย์อุทัย ส่วนลา
737.ปราโมท์ โพธิ์ทอง
738.พีระวัฒน์ ทวีกาญจน์
739.สุดา ทวีกาญจน์
740.ธิติ วสุหิรัญ
741.ปาลิดา วสุหิรัญ
742.สุดใจ หลวงภัคดี
743.ศรีสกุล หลวงภักดี
744.ชาญชัย ชัยสงคราม
745.ฐิติรัตน์ ชัยสงคราม
746.ณัฐสิทธิ์ ชัยสงคราม
747.สนธยา ธงชัย
748.ชื่นจิตร ธงชัย
749.ธนากร เลี้ยงฤทัย
750.ปานรพร เลี้ยงฤทัย
751.จิตรเมต บุญญลักษ์
752.ปุ๋ย บุญญลักษ์
753.ปกรณ์ อาชนันท์
754.สามารถ เลาหบุตร
755.นที นิธิพงค์ไพศาล
756.กุลวดี ตันติไชยากุล
757.รังสรรค์ โอสถานนท์
758.เจตพงษ์ เทพสถิต
759.กาญจนา เทพสถิต
760บัญชา ฤกษ์ทวีสุข
761.สิทธิ์พัฒน์ จินตศิริกุล
762.อำนาจ หวังเจริญ
763.สมศักดิ์ พรธวัฒชัยนันท์
764.ธนพล จาตุรงค์
765.บัญชา มะยม
766.ศุภชัย ศุภาดารัตน์วงค์
767.อุดม ปกรณ์ธรรม
768.ศศิวิมล ลูกรักษ์
769.กัมปนาท สุขก่ำ
770.อธิคม ตนายะพันธ์
771.ระเด่น พัดแตง
772.ภานุวัตร มั่งเจียม
773.ปฎิญญา สอนดา
774.นายอาสา สิริบำรุง = L(รวมมิตร)
775.นส. พรพรรณ M
776.บุญส่ง พันธ์แจ่ม XXL
777.กิตติศักดิ์ (แสน)สุขก่ำ XXL
778.เจ้ย รักคง L
779.สมพล สังข์สะอาด XXL
780.จำรัส สิงห์ทอง L
781.เปีย บัวเจก L
782.เสือดอย ไซค์ XL สรชัช ลำพอง 084-555-6039(กลุ่มโพธาราม)
783.เสือชัย ไซค์L ชัย เล็กชิน 084-555-6039(โพธาราม)
784..ภูริพงศ์ จังกุศล XXL *0867856178
785..ณัฐธยาน์ รักษ์ไชยวรรณ XL*0867856178
786..ชัยวัฒน์ ชาติชูศักดิ์ L *0867856178
787. วินัย วินยาสนันท์ *02-6197839
788.. สุปาณี สาระบรรจง 02-6197839
789..สำรวล ผิวอ่อน XXL
790..เทพศิริ ผิวอ่อน XL
ทีมน้ำสีฟ้า
791. ลุงนรินทร์ นุ่มคุ้ม L*024548232ต่อ135
792. จักรกฤษณ์ สุมาลานุรักษ์ XL*024548232ต่อ135
793. ณรงค์ นุ่มเนียม L*024548232ต่อ135
794.เสือป่าเชียงใหม่ เสื้อ m
795..นายวิวัฒน์ จูพงศ์เสรฐ XL*083-8322283
796..นางวิจิตรา จูพงศ์เสรฐ L*083-8322283
797.นายพงศ์ธร จูพงศ์เสรฐ XL*083-8322283
798.น.ส.ศันท์ณัชฑ์ จูพงศ์เสรฐ L* 083-8322283
799.น.ส.จารุภัทธ กันภัย XL* 083-8322283
800.ดุลภากร ยินดีรส XL
801.นายสิงหราช ไทยลา XL
802.นายโกวิทย์ คำเงิน XL
803.ผอ.ชาญกิจ ผูกพานิช XL
804.นายอภิวิชญ์ สุพานิช (พจ) = L(รวมมิตร)
805.ดต.ทวีศักดิ์ เอี่ยมมั่น L*081-6439500
806.ดาราวรรณ ชูขวัญ เสื้อเบอร์ M ค่ะ*0864029475
807.อำนาจ มงคลแก้วสกุล XL* 0869902454
808 โฆษิต ตั้งสมบูรณ์ 081-7545-638 size...L
809.คุณยาคุง XL *087-9259363
810.บุญชู บัวผัน XL
811.เกียรติชัย เชตุสกุลวิจิตร L
812.ณัฐภัชร์ ปพนธรรมธรณ์ L
813.จิรปรียา เชียงประทุม M
เสือเฒ่าเมืองสุพรรณ"ที่ใด้มาชุดแรกครับ
814 .นายสมชาย ฤกษ์เอี่ยมขจร M
815 .นายหิรัญ ควรประดิษฐ์ xl
816 .นายหิรักษ์ ควรประดิษฐ์ xl
817 .นายสมศักดิ์ ตังสรานุวัฒน์ l
818. นาย ดนัย นากวงศ์ xl
819. นายโอม xl
820 นายรักซ้อน l
821 นายกฤษนันต์ xl
822 นายสนอง ชัยชนะ l
823 นายธีรวัฒน์ โกมลศิริสุข l
กลุ่มโพธารามเพิ่มอีก2คนครับ
824.เสือเว้ง ไซค์ L 084-555-6039
825.เสือทัด ไซค์ M 084-555-6039
826. เสืออู๋ ไซค์ XL 084-555-6039
827.ณัฎฐิดนัย โยดาพจร XL
828.ธีรพงศ์ เจ้าวิลาส XXL
829.อังคณา เจ้าวิลาส L
830.ณัฐธยาน์ รักษ์ไชยวรรณ XL
831.ธีรภัทธ แสงเพ็ญอ่อน L
832.สามารถ ทิมนาค XL
833น.ส. จิรภา ฤกษ์ผ่องศรี L* (เต้าหู้) = (รวมมิตร)
834 น.ส. เบญจวรรณ์ ศรีตระกูล = M(รวมมิตร)
835 ซารีราย์ สิริสิทธิวงษ์ L *086 979-1627
836.รังสรรค์ โอสถานนท์ ทีมบ้านโป่ง
837.วัฒนะ ปิยะอรุณ ทีมบ้านโป่ง
838.เทอดทูล รัตนสกล L *0814398315
839.นายสมหมาย สรรค์ประสิทธิ์ L* 087-9073696
840.นายทรงเดช เศรษฐพันธุ์ L* 086-1327457
841.นายไกรวิชญ์ สรรค์ประสิทธิ์ M* 084-1467543
842.น.ส.อรชร สรรค์ประสิทธิ์ M *085-2221023
843.เฮียหมงหลักสี่ พักแรมที่ศูนย์กีฬาฯ นครปฐมด้วย เสื้อ L* 0870434577
844 .ซารีราย์ สิริสิทธิวงษ์ L
845.เอ้ บ้าโป่ง XL *086-1704858
846.นายวิรัช กาญจนครุฑ xxl *
847.สมปอง กล้าหาญ XL TEL.0822920435
เจ๊กฮ้อเพิ่มอีก 7 คนครับ
848.ทวีศักดิ์ เฉลิมรัตน์
849.พรทิพย์ เฉลิมรัตน์
850.ลักษณมณฑ์ เฉลิมรัตน์
851.วีรภัฎ เฉลิมรัตน์
852.บรรฑิตา เฉลิมรัตน์
853.เพ็ญศรี อำพันโรจนานันท์
854.ประโชติ รักนัยธรรม
855.นายนพดล โตหริ่ม เสื้อเบอร์ xxL*034254338
856.พารา เนตรบังอร L*O-81-3O6-OO55
857. วชิราภรณ์ โพธิ์พรม L*O81-3O6-OO55
858.นาย สมศักดิ์ จักรเพ็ชร
859.นาย วุฒิภัทร ทองแสง
860.นาย ธนภูมิ วัฒนาพันธ์
861.นาย ชาญวิทย์ ชัยนิเวศน์วัฒนา
862.นาย ถาวร ขันธีสา
863.นาย วินัย วงษ์จำปา
864.นาย อนันต์ ผ่องแผ้ว
865.นาย พีระ ทัตจำนงค์
866.นาย สุภกิจ ทยาพัชร
867.นาย พิชิต พลยางนอก
868.นายหวล ชะเอม XXL 085-1833940
869.นายฮวด ขนม XL0866174337
870.นายสมพร เสือยิ้ม 081-0071777
871.นายอ๊อดทิลอซู 0895159375
872.ศิวะเสกข์ พิพัฒน์สุวรรณ XL 086-3115458
873.อานุพงศ์ รักขาว L 086-5297462
874.นายออง ใจเยือกเย็น XL087-7691245
875.นายประหยัด ขำญาติ XL 087-7691245
878.นาย ไพฑูรย์ สุขศิริ XL
879.นาย รุ่ง ขันตีสา
880.นาย วิเชษ สังวงษ์
881.นาย จิรายุ พรมมะ
882.นาย วัน ล่าทา
883.นาย ยศพนธ์ ล่าทา
884.นาย วรณิสร์ ล่าทา
885.คุณเอื้อมพร ศิวานนท์ S
886.ด.ช.โรจน์ศักดิ์ ปิยทัศนกุล
887. นาย วรวิทย์ เกิดกอบ XL 089-4950623
888.นาย นัฐธร นิวาตวงศ์ L 086-7885222
889.กิ่งแก้ว สีกา เสื้อ Size M

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย Viroj » 30 ส.ค. 2011, 13:45

mr.t เขียน:วันที่ 3 กัยยายน 2554 นัดรวมพลกันที่ องค์พระ ด้านถนนหลังพระ เวลา 10.30 น.ล้อเลื่อน ปั่นไปรับเพื่อนๆที่ปั่นโครงการ 7 แผ่นดิน ที่ อ.บ้นแผ้ว มานอนค้างที่นครปฐม และ วันที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 7.30 น.รวมพลกันที่เก่าเวลาเดิม ปั่นไปส่ง ทีม 7 แผ่นดิน ที่ อ.บ้านโป่งครับ


สวัสดีครับเฮียฮ้อ ถ้าไม่ติดธุระอะไร ขอตามคณะไปรับนักปั่น 7 แผ่นดินด้วยนะครับ
สบาย ๆ สไตล์ สว.

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย Viroj » 30 ส.ค. 2011, 15:12

สวัสดีครับเฮียฮ้อ ผมคุยกับพี่สมพิศแล้ว ผมไปกับกลุ่มรวมมิตร แล้วพบกันที่บ้านแพ้วนะครับ
สบาย ๆ สไตล์ สว.

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย สมพิศ » 30 ส.ค. 2011, 15:31

นัดปั่นวันเสาร์.gif

กลุ่มรวมมิตร เชิญชวนปั่นไปรับกลุ่ม .......

ปั่นจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

    วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554

      06.30 น. สี่แยกบางสีทอง

        08.00 น. โรงอาหาร ม.มหิดล


* มื้อเช้า : ม.มหิดล นครปฐม
* มื้อกลางวัน : อ.บ้านแพ้ว สมุทรสาคร* ไปรับที่ อ.บ้านแพ้ว ส่งถึง จ.นครปฐม แล้วปั่นกลับ (ไม่ค้างคืน)กระทู้ชวนปั่น :-
กลุ่มรวมมิตร เชิญชวนปั่นไปรับกลุ่ม ..... ปั่นจักรยาน 7 แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ 7 รอบ 84 พรรษา วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554
:arrow: http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=376652


Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 30 ส.ค. 2011, 17:18

ขอแจ้งเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งครับ เรื่องรายซื่อที่ท่านสมัครเข้ามาร่วมโครงการ นครปฐม Car Free Day 2011 นั้น ผมจะปรับปรุงครั้งสุดท้าย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 เพี่อรวมรวมรายซื่อ พิมพ์ลำดับ เพื่อให้ท่านลงทะเบียนได้สะดวกขึ้น ส่วนมีกรรมการหรือท่านที่ไม่ได้มาจะสละสิทธิ์ในการรับของชำร่วย ในลำดับ500 คนแรก ก็จะเลื่อนจาก คนที่ 501เป็นต้นไป รับสิทธิ์ไปแทนครับ

ตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะร่วมกันสร้างความดี ให้พ่อหลวง ด้วยการร่วมรณรงค์ ให้ประชาชน หันมาใช้จักรยาน เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประหยัดพลังงานและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงโดยทั่วหน้า

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย aums_aums » 31 ส.ค. 2011, 10:48

ขอแก้ไขรายชื่อเป็น 9 คนตามนี้ครับ ขอบคุณครับ
1. นายสมโภชน์ ค้าธัญญะมงคล L 081-981-5857
2. นางจงกลนี ค้าธัญญะมงคล M 081-981-5857
3. นายสันชัย เลี้ยงอำนาย L 088-455-4002
4. นายปรเมศฐ คงอริยะทรัพย์ XL 081-858-6433
5. นายกิตติศักดิ์ สิรสุนทร XL 081-918-3875
6. นายศุภชัย ศรีสกุลยาภรณ์ XL 085-130-2297
7. นายอนันทชัย นาคนาคะ M 081-947-1085
8. นายธนินท์ธรณ์ เชิดชู XXL 081-9814551
9. นายวิทยา ช่างยนต์ XL 089-2179145

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย น้าดุ » 31 ส.ค. 2011, 21:37

mr.t เขียน:ขอประกาศรับเพิ่มรายซื่อให้ครบ 1.000 ท่านครับ ยังสมัครได้ 180 ท่าน เนื่องจากได้ผู้สนับสนุนโครงการ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ให้การสนับสนุนโครงการ ครับ

บ้านอยู่นครปฐม ครับ ขี่มา 2 เดือนแล้ว ยินดีรู้จักครับ

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 01 ก.ย. 2011, 21:57

890 พิช SHABBY.RIDER L 081-7221564
891.นายธนัช หล่อบรรจง L 083-1230837
892.นายประกิจ ศุภนัตร์ L 084-7129988
893.นายทศพร อำภาเสถียร L 084-5593444
894.นายกุลฉัตร ชอุ้มชัยศิริ L 086-5195992
895.นายชาญนริทร์ วอดเกิด L 083-2402469
896.นายเวธิต วัฒนเมธากุล L 084-1119725
897" นาย รุ่ง ขันตีสา
899"นาย วิเชษ สังวงษ์
900"นายจิรายุ พรมมะ
901"นาย วัน ล่าทา
902"นาย ยศพนธ์ ล่าทา
903.นาย วรณิสร์ ล่าทา
904.คุณเอื้อมพร ศิวานนท์ S
905.ด.ช.โรจน์ศักดิ์ ปิยทัศนกุล L
906.นายสมโภชน์ ค้าธัญญะมงคล L 081-981-5857
907. นางจงกลนี ค้าธัญญะมงคล M 081-981-5857
908. นายสันชัย เลี้ยงอำนาย L 088-455-4002
909. นายปรเมศฐ คงอริยะทรัพย์ XL 081-858-6433
910. นายกิตติศักดิ์ สิรสุนทร XL 081-918-3875
911. นายศุภชัย ศรีสกุลยาภรณ์ XL 085-130-2297
912. นายอนันทชัย นาคนาคะ M 081-947-1085
913. นายกาลัญญ์ เจวณิชสถาพร XL 084-414-4600
914.คุณเจริญชัย ชัยมาลา 085-9300949 XL
915.คุณวิสวัส สอดสุข 083-2763958 L
916.สุรศักดิ์ ปทุมาสูตร เสื้อไซด์ M
917.1.สุทัศ ถึงสุข Size L
918.พิทักษ์ ถึงสุข Size M
919.บุญธรรม ถึงสุข Size M
920.ไข่ มาตะโก Size L
921.อดุลย์ อินรินทร์ Size XL
922.ไวพจน์ อยู่เสือ Size XL
923.สุนทร ถึงสุข Size M
924.อภิชาติ ดอกกลาย Size L
925.เล็ก แผนใหญ่ Size XXL
926.ลำใย(วันเพ็ญ) เพชรเชิด Size XL
927.พ.อ.ทวีศักดิ์ ชูสกุล Size XL
928.ร.ศ.สุรเดช จินตนานนท์ Size L
929.สุนทร จะนุรัตน์ Size XL
930.วุฒิ แต้ภักดี Size XL
931.อนุวรรตน์ ยวงใย L
932.. จิรพล ล้อศิริวงศ์ M
933. บุญทิวา อินทร์ชะตา L
934.มณีรัตน์ พฤกษากร size M 089-7421222
****ชมรมคนรักษ์รถถีบ
935.นายศิลป์ชัย (เอก) คล้ายทอง 089-2569375
936.นายฤทธิชัย คล้ายทอง 083-6091266
937.นายสมพร สมบูญ 086-5478302
938.นายปริยทรรศิกา ปทุมวัน 0801766746
939.นายธนิสร บุญณรงค์ 083-1347969
940.นายอนุวัฒน์ นาคพวัน 080-9240586
941.นายสยาม นาคแท้ 086-0350328
942.วศิณวิศว์ โฆราราษฎร์ 086-7240766
943.นายชวลิต โณประทาน 080-0700088
945-น.ส.นิตยา สอนชมแก้ว 080-0700088
946.นายจิรวัฒน์ ไร่เหนือ 0896115400
946.นายกฤษณ์ วิษณุกูลรัตนั 081-1313135
947.นายณัฐพล ชุนหหิรัญ 086-5718688
948.น.ส.นฤมล หนูน้อย 085-1861773
949.น.ส.สุนิสา บัวอุไร 085-1864309
950.นายธนินท์ธรณ์ เชิดชู XXL 081-9814551
951. นายวิทยา ช่างยนต์ XL 089-2179145
แก้ไขล่าสุดโดย mr.t เมื่อ 01 ก.ย. 2011, 22:04, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: เสือเมืองเจดีย์ใหญ่ (นครปฐม) เชิญเข้ามาคุย

โพสต์ โดย mr.t » 01 ก.ย. 2011, 22:01

Viroj เขียน:สวัสดีครับเฮียฮ้อ ผมคุยกับพี่สมพิศแล้ว ผมไปกับกลุ่มรวมมิตร แล้วพบกันที่บ้านแพ้วนะครับ

ครับน้องวิโรจน์ ผมตกลงไปเส้นถนนหลักหลักครับ กลัวไปไม่ทัน ผมออกสายครับ ทางเทศบาลบ้านแผ้วจัดอาหารเที่ยงเลี้ยงด้วยครับ ช่วยบอกพี่สมพิศ ด้วยนะครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน