สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

Moderator: เนิ่ม ชมภูศรี

สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 10 พ.ค. 2011, 22:00

โครงการจักรยานให้ลูกรัก

เป็นโครงการจัดหารถจักรยานให้กับเด็กนักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้จักรยาน ทั้งไปโรงเรียนและใช้ในชีวิตประจำวัน

โครงการนี้ ใช้ความรักในการทำงาน ใช้ความเพียรแบบพอเพียง เฝ้าเก็บเล็กผสมน้อย เรียงร้อยให้เกิดเป็นผลผลิตอันเกิดจากความรัก ความร่วมมือร่วมใจของมิตรภาพทั่วทั้งประเทศไทย โครงการได้ดำเนินการแล้วเสร็จบรรลุเป้าหมายจนาถึงกาเริ่มต้นดำเนินกิจกรรมในครั้งที่ ๓ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่มียอดเงินคงเหลืออยู่จากโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งที่ ๒

จำนวนเงินทุกบาททุกสตางค์ได้ถูกเก็บสะสมไว้เพื่อนำไปมอบให้กับลูกรัก โครงการจักรยานให้ลูกรัก เป็นโครงการที่ใช้ทั้งชีวิตจิตใจเดินทางสานความฝัน ให้เดินเคียงคู่สู่ความเป็นจริง ฝันของชายวัยใกล้ฝากฝั่ง ที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตบนโลกที่สวยงามในห้วงเวลาที่เหลืออยู่ ฝันของฉันคือการทำความดี ฝันของฉันนั้นคือความรัก ความดีนี้ไม่จำเป็นต้องไปกู่ร้องก้องหา ความรักนั้นไม่ใช่สิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนด้วยเงินตรา

ความงดงามของความดีคือสิ่งที่ฉันปราถนานำไปมอบให้กับเธอ ฉันประสงค์ที่จะบอกกกับเธอว่า ขอให้เธอตระหนักรู้ถึงการให้ ให้ความรัก ให้ความดี ให้ความงาม ให้ผืนแผ่นดินได้มีโอกาสรับสัมผัสจากจิตใจเช่นกล่าวถึงนี้

ขอเพื่อนมนุษย์ได้สัมผัสจิตวิญญาณแห่งความกรุณา การให้ด้วยดวงใจ ให้ความรัก ให้ความเมตตา ให้เกิดขึ้นกับดวงจิตของผู้เดินทางในสถานะผู้เยาวัย ให้เธอโอบอ้อมอารี ให้เธอพบความรัก ให้เธอได้สัมผัสกับการให้ .............

ความเพียรที่เฝ้าปลูกต้นไม้แห่งความรักให้กับโครงการจักรยานให้ลูกรัก ข้าพเจ้าทำไปท่ามกลางความมืดบอด เงียบเหงา .....เป็นดั่งเสียงกระซิบ กระซิบ ที่ห่างไกลมาก ฉันอาศัยอยู่ในที่อันแสนไกล ฉันอาศัยสายลม ฉันอาศัยแสงดาว ฉันอาศัยท้องฟ้า ยามที่เมฆหมอกก่อรูปก่อร่าง ข้าพเจ้าได้พยายามเดินทางเข้าไปในหมู่เมฆ ไปบอกหยาดน้ำฟ้า ไปบอกก้อนเมฆ ไปบอกสายลม บอกไปถึงดวงดาว .....

ฉันไปบอกหมู่เมฆว่า ไม่ต้องการเงินทองของนอกกายอันใดหรอก ไปบอกแสงดาวว่า ฉันไม่ต้องการสินทรัพย์นับแสนพันล้าน ฉันไปบอกท้องฟ้าว่า ขอเพียงสิ่งเดียว ขอความรักมามอบให้ ให้กับเธอ ข้าพเจ้าไม่ได้นำจักรยานมาให้กับเธอ ทางกายภาพภายนอก เราหาจักรยานมาให้กับเธอ แต่ภายในจิตใจนั้น ฉันนำความรักมาให้กับเธอ ...... ขอเธอได้ตระหนักรู้ ความรักนี้นั้นยิ่งใหญ่ ถึงแม้นว่าเรายังไม่มีความซึมซับกับความรักในวันนี้ แต่จะมีห้วงมิติแห่งกาลเวลาหนึ่ง ที่เราได้สัมผัสกับความรัก นี้คือความฝันของฉัน .........

ฉันเดินทางด้วยสัจจะ ฉันใช้ทั้งชีวิตของฉัน เป็นชีวิตที่อาสารับใช้ หนึ่งสลึงหนึ่งสตางค์แดงเดียว คือสัจจะที่ฉันเลือกกระทำ ฉันขอส่งต่อให้เธอได้รับประโยชน์อย่างที่สุด โครงการนี้ไม่ต้องการเงินหมื่นพันแสนล้าน ไม่มีแผนการ ไม่มีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดทางด้านจิตวิญาณ แต่ต้องการใจของเราที่จะร่วมกันเดินทาง .......

ด้วยความศรัทธา

รูปภาพ Thanks: โยกัง โยกัง

รูปภาพ Thanks: โยกัง โยกัง

รูปภาพ Thanks: โยกัง โยกัง

รูปภาพ Thanks: โยกัง โยกัง

รูปภาพ Thanks: โยกัง โยกังRe: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 12 พ.ค. 2011, 11:07

ความมั่นคง............................

หลังจากได้ผ่านโครงการจักรยานให้ลูกรัก ในครั้งที่ ๑ ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างเต็มบริบูรณ์ ท่านผู้มีเกียรติ กัลยาณมิตร เพื่อนนักจักรยาน ซึ่งเป็นดั่งมิตรที่มีความเอื้ออารีต่อกัน ต่างก็ได้ร่วมตระหนักรู้ถึงความปิติเบิกบานในจิตใจ โดยเฉพาะภาพที่มีเด็กรายล้อม เฝ้าดูจักรยานที่นำมาจอดเรียงรายบริเวณลานกิจกรรมของโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ซึงเป็นโรงเรียนที่จักรยานได้เดินทางมาเล่าเรื่อง การผ่านเส้นทางที่เดินทางด้วยใจ ส่งต่อมาถึงเด็ก ณ ที่แห่งนี้

...........

ข้าพเจ้าขอย้อนกลับไปเล่าเรื่อง การจัดทำโครงการจักรยานให้ลูกรักในครั้งแรกที่ผ่านไปแล้วนั้น เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้นำจิตใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปสู่ความดี ความงาม ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถซึมซับและเกิดการเรียนรู้ความรักได้อย่างถึงรากแท้แห่งจิตตน ความปรารถนาของกัลยาณมิตรทุกท่าน ต่างก็ได้บรรลุถึงอารมณ์แห่งความรัก ความเอื้ออาทร ความเมตตากรุณา ประหนึ่งจิตใจได้ก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบาก ปลดระวางเรื่องแห่งการแก่งแย่ง เรื่องการแข่งขัน อารมณ์ควมรู้สึกคิดนึกถูกเชื่อมโยงเรียงร้อยให้เกิดความรู้สึกร่วมเดียวกัน
.......

ด้วยความปรารถนาที่จะร่วมทำบุญนี้ มิได้หมายถึงการให้ข้าวปลาข้าวสารอาหารแห้ง แต่ความหมายของบุญนี้นั้น คือการได้กระทำในเรื่องที่ดีงาม ในเรื่องที่เห็นสัจจะร่วมกัน นับว่าเป็นโอกาสที่จะได้สัมผัสจิตอันเป็นกุศลธรรมได้ด้วยความเชื่อมโยงของการประกอบกิจกรรม ที่เราพี่น้องจักรยานต่างก็ได้รวมจิตร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ถึงแม้นว่าวิถีแห่งชีวิตเราจะแตกต่างกันในความเป็นอยู่ ในการดำรงชีพ แต่สภาวะทางด้านจิตใจเรามีเหมือนกัน โครงการจักรยานให้ลูกรัก คือการเชื่อมโยงสภาวะทางด้านจิตสำนึกร่วมเดียวกัน ให้เกิดพลังเคลื่อนไหวร่วมกัน มวลหมู่กลุ่มก้อนพลังงานนี้ คือการเคลื่อนที่ของพลังแห่งความดีงาม
...........


การขับเคลื่อนไปบนเส้นทางถนนสายแห่งรักกระทำการ.....

ถนนที่เชื่อมโยงจากภายนอกและภายใน ภายนอกคือการเชื่อมโยงเส้นทางจากจังหวัดพิษณุโลก ขึ้นผ่านเทือกเข้าลำเนาไพร ข้ามสันภูสูงเขตอำเภอนครไทย ฝ่าลมร้อนและเปลวแดดอันระอุ ลูกเด็กเล็กแดงต่างติดสอยคล้อยตาม เดนทางร่วมขบวนคาราวานบริจาคจักรยานสู่โรงเรียนเป้าหมาย วิทยสัมพันธ์ โรงเรียนที่มีแม่ครูใจดีเฝ้าบ่มเพาะ คุณครู นพวรรณ วงศ์เจริญ เป็นคุรุ เป็นครู เป็นแม่ ที่ได้เฝ้าพรากเพียรพร่ำสอนการศึกษาเรียนรู้ เรือข้ามฝากข้ามฝั่งส่งต่อให้ลูกน้อยได้เจริญเติบโตเป็นเมล็ดพันธ์ต้นกล้างามบนผืนแผ่นดินไทย
...

ขอกราบคารวะคุณครูคิม ครูนพวรรณ พงษ์เจริญ ที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาความรู้คู่ดวงจิตสวยงาม ให้ดำรงอยู่และได้ดำเนินชีวิตร่วมบนเส้นทางสายแห่งความดีงาม มีความเมตตาอารี นี้คือคุณธรรมประจำใจที่ได้รับการบ่มเพาะถ่ายทอดสื่อสารกับเด็ก รากไม้น้อยต้นหนึ่งนี้ หากได้เจริญเติบโตบนพื้นฐานการสอนสื่อด้วยความรัก ความเมตตา ความเอื้ออารี สื่อสารการให้ความรัก ให้ด้วยจิตใจ ให้ด้วยความเป็นทั้งหมด หนึ่งในต้นแก้วโพธิ์ร่มไทรงาม คือต้นไม้ใหญ่ที่จะยืนหยัดทะนงต้านลมบนฟ้าฝน ด้วยรากที่หยั่งลึกและมั่นคง

คุณครูคิม ได้ทำหน้าที่ในความเป็นแม่ ในความเป็นครู ด้วยการค้นหาในสิ่งที่เด็กขาด ค้นหาได้อย่างตรงประเด็นและความต้องการ ทั้งทางด้านการศึกษา เรื่องการดำเนินชีวิต ตลอดจนมาพบกับโครงการจักรยานให้ลูรักได้ด้วยการมีบุญร่วมกันแต่กาลก่อน มิติแห่งห้วงเวลาได้ดึงดูดให้ทุกชีวิตมารวมกัน ตรงตามจังหวะแห่งผลบุญที่ได้เคยเป็นคู่เกื้อหนุน จังหวะแห่งเวลาได้พาร่างกายและจิตใจ เดินทางมาพบกัน มิติที่ลึกล้ำ มิติที่เป็นดั่งการเดินทางของจักรวาล ดึงให้มวลแห่งพลังใจมาพบกัน.
.........

เมื่อบุญได้นำพาให้ข้าพเจ้าและเพื่อนผู้ร่วมบุญเดินทาง ข้าพเจ้าและผู้ร่วมกิจกรรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนคุรุคุณครูคิม แม่ครูผู้ก่อประสานให้โครงการบริจาคจักรยาน ได้เดินทางไปถึงมือของเด็กน้อยที่เคยร่วมบุญกันมา เราจึงมาพบกัน ข้าพเจ้ามั่นใจได้ด้วยความเป็นมิ่งมงคลของความศรัทธา เรื่องทั้งหมดนี้ คือเรื่องของมิติแห่งบุญนำพา เราจึงได้เดินทางมาพบกัน
.................................

ด้วยบุญนำพานี้

ทำให้ข้าพเจ้าตระหนักสำนึกรู้ ในดวงจิตอย่างลึกล้ำสุดหยั่งถึง มีความสำนึกรู้ได้อย่างชัดแจ้ง สว่าง สงบ มีความอ่อนน้อมด้วยดวงจิตที่เบิกบาน แม้นวัยจะก้าวย่างล่วงผ่าน แม้นร่างกายจะบอบช้ำจากระยะของปีกำเนิด แต่การพบกับเส้นทางสายแห่งบุญนำพา ทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งว่า

‘ไม่มีพลังอำนาจศาสตราวุธ อาวุธชนิดใดในโลกหล้า ที่จะสามารถอยู่เหนือพลังแห่งความดีงามได้ ’
แนบไฟล์
DSC06164.jpg

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 17 พ.ค. 2011, 22:10

กระผมขอเดินทางไปเรื่อย ๆ ครับ

ดีใจมากครับที่เข้ามาดูบันทึกนี้แล้วมีการเคลื่อนไหวจากผู้ที่คอยเฝ้าดู

กระผมคิดว่า โครงการจักรยานในปีนี้ คงเงียบเหงามากกว่าทุก ๆ ครั้ง

แต่ก็มิได้เป็นอะไร เพราะได้จักรยานเพียงไม่กี่คัน ก็ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ประโยชน์ที่แท้จริงคือ เราได้เป็นผู้ให้ เด็กได้เรียนรู้การให้ เพียงหนึ่งหรือสองคัน เพียงหนึ่งหรือสองคน ที่รับรู้เรื่องราวด้วยจิตใจ

หนึ่งหรือสองคนนี้ ได้เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งหนึ่ง ในโลกของความฝัน ที่กลายเป็นความจริง ในวันที่เราตั้ง
ใจทำความดี คือวันนี้ของทุก ๆ วัน

ขอขอบพระคุณมากครับ ดีใจครับ ที่ได้ให้กำลังใจ ครับ

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 18 พ.ค. 2011, 11:35

เนิ่ม ชมภูศรี เขียน:
เนิ่ม ชมภูศรี เขียน:วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุกวัน

:D :D :D :D

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 18 พ.ค. 2011, 20:47

lekbike เขียน:ฝากพี่น้อง พิษณุโลก ทุกท่านค่ะ พร้อม ส่งแรงใจมากับเพลง


"เสียงกระซิบจากดวงดาว

ระงมแผ่วเบา แว่วเสียงสายลมรำพึง

เสียงปลอบประโลมดั่งสายน้ำหวานส­ุดซึ้ง

ฟากฝั่งฝันยังไปไม่ถึง. เรือน้อยอย่าเพิ่งท้อแท้ทางจร"
Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 19 พ.ค. 2011, 12:00

เนิ่ม ชมภูศรี เขียน:สรุปยอดเงินบริจาคในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2
_________________________________________________________
โดยนำทั้งสามส่วนที่ทำรายงานแต่ละส่วนให้ท่านทราบมารวมกันเป็นยอดเงินสุทธิทั้งหมด
(ไม่รวมกับยอดที่มิตรภาพจากเมืองชลบุรีมอบให้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเงินกองทุน)

5.2) กัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมประมูล / รายได้จากการประมูล
รายได้ในส่วนของการประมูล = 12,639 บาท
5.3) มิตรภาพผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ / รายได้จากการบริจาคเงิน
ยอดเงินจากการบริจาคเป็นเงินสด จำนวน 80238 บาท
5.4) ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการซื้อจักรยานบริจาค
ยอดเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการจัดซื้อจักรยาน = 21600 บาท

สรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมด เป็นเงิน 114477.39 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
__________________________________________________________
โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินให้กับค่าซื้อรถจักรยาน จำนวน 80100 บาท
(ร่วมกับกลุ่ม LT.BIKE บางแสน สั่งซื้อจักรยาน จำนวน 90 คัน ราคาคันละ 1200 บาท รวมเป็นเงิน 108000 บาท โดยกลุ่ม LT.BIKE ร่วมสมทบอีก 28000 บาท)

2) ค่าอาหารเช้าก่อนการเดินทาง / และค่าอาหารให้กับทางโรงเรียนห้วยกอกพัฒนาเพื่อจัดเลี้ยงนักเรียน นักกีฬา คณะผู้ร่วมเดินทาง ชุมชน ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันมอบจักรยานประมาณ 150 ท่าน จำนวน 8000 บาท
_________________________________________________________

รวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 1 และ 2 = 88100 บาท
_________________________________________________________

คงเหลือเป็นเงินกองทุน จำนวน 26377.39 บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
_________________________________________________________
และเงินกองทุนที่เหลืออยู่จำนวนนี้ จะนำไปซื้อจักรยานเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนอีกอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ด้วยความเคารพสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ข้าพเจ้าขอยกยอดเงินคงเหลือในกองทุนโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๒ มาเป็นจุดเริ่มต้นโครงการจักรยานให้ลูกรัก คร้งที่ ๓ ภายใต้ปณิธาน ''วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุกวัน ''ครับ

คงเหลือเป็นเงินกองทุน จำนวน ๒๖๓๗๗.๓๙ บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 23 พ.ค. 2011, 09:20

sc เขียน:ขอร่วมด้วย 1,000 บาทครับ :D

สวัสดีครับเฮียจิ้ง เมื่อวานพบกันแต่กระผมยังไม่ทราบว่าเฮียจิ้งได้มอบเงิน เลยมิได้เอ่ยขอบพระคุณเมื่อพบกัน ....

ขอเป็นจุดเริ่มต้นในกิจกรรมโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ ครับ :D :D

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 23 พ.ค. 2011, 18:43

ยอดเงินโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓

ภายใต้ปณิธาน วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุกวัน

๑) เงินกองทุนจากครั้งที่ ๒ จำนวน ๒๖๓๗๗.๓๙ บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
_______________________________________________________
๒) เฮียจิ้ง จากกลุ่มจักรยาน AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน ๑ooo บาท
_______________________________________________________
๓) โกฮง AIRPORT GROUP PHITSANULOK ได้นำจักรยานไปให้กลุ่มผู้ใหญ่ใจดีร่วมปั่นจักรยานในโครงการ 1 ก.ม.แลก 10 บาท และได้รับเงินจำนวน ๑ooo บาท จากผู้จัดโครงการ จึงนำมอบให้โครงการจักรยานให้ลูกรัก จำนวน ๑ooo บาท
________________________________________________________
สรุปยอดเงินในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ ๓ ณ วันที่ ๒๓ พ.ค.๒๕๕๔

รวมเงินทั้งสิ้น ๒๘๓๗๗.๓๙ บาท
(สองหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์ )

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 23 พ.ค. 2011, 21:40

wakin เขียน:
จัดให้เสือใหญ่ (เวคินทร์ กาญจนธนานนท์ ) บริจาคทำบุญด้วยจักรยาน 1 คัน ครับ

ขอบพระคุณครับพี่ใหญ่ มิตรผู้เริ่มต้นด้วยจักรยาน คนต้นความคิดเรื่องจักรยาน ขอนำรายชื่อไปบันทึกต่อไป ครับ :D :D :D :D

Re: สัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรักครั้งที่ ๓

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 10 มิ.ย. 2011, 19:56

สวัสดีครับคุณครูคิมที่เคารพ....

....

กระผมเข้ามานั่งอ่านข้อความของคุณครู และอีกหลายท่านที่ช่วยเหลือให้กำลังใจอย่างยิ่ง ขอเรียนตรง ๆ ว่า เป็นการให้กำลังใจอย่างถึงสุดเหมือนกัน กระผมมิได้ท้อแท้ ถึงแม้นว่าโครงการจักรยานให้ลูกรักนั้น จะเงียบเหงาอย่างสิ้นเชิง แต่ใจของกระผมไม่เงียบเหงา เวลาที่เราเข้าไปอยู่ในหมู่มิตรผู้เยาว์วัย กระผม คุณครูคิม ตลอดจนท่านผู้ร่วมเดินทางทุก ๆ ท่าน เราได้พบสัญญาใจอย่างยิ่ง จิตเราเชื่อมประสานกับดวงจิตที่ปราถนาจะได้รับความรัก

....

จักรยานคือองค์ประกอบหนึ่งที่พาใจเราเชื่อมโยงไปสู่ความรัก ค้นหาความรัก

...........

แต่ด้วยความเกรงใจในการดำเนินกิจกรรม ในครั้งนี้ กระผมกำลังนั่งเหลาไม้ไผ่ ทำเป็นที่ขั้นหนังสือ เพราะใจกระผมรักหนังสือ เครื่องพิมพ์ที่บ้านตอนนี้พัง ตั้งใจว่าจะพิมพ์หนังสือทำออกจำหน่ายหาปัจจัยเป็นเงินกองทุน แต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ ครับ

......

สิ่งที่ทำได้คือ ขอนั่งใช้สมาธิจิตอันเงียบสงบ เหลาไม้ไผ่เป็นแผ่นตรง เขียนด้วยสีลงเงาบนแผ่นไม้ นำออกจำหน่ายไปเรื่อย ๆ ครับ

...............

ไม่รู้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด

..

แต่ใจกระผมไม่ท้อถอย


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน