สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2

Moderator: เนิ่ม ชมภูศรี

สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 02 ม.ค. 2011, 19:26

สวัสดีครับ โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 มีรายละเอียดเพิ่มเติมหลายภาคส่วน กระผมเลยขอทำรายงานเป็นส่วน ๆ โดยขอแบ่งส่วนต่าง ๆ ออกไปเป็นดังนี้ ..
ส่วนที่ 1) ต้นความคิด ...
เป็นเรื่องราวในการก่อรูปรวมพลังทางด้านการคิดในการนำเสนอถึงวิถีแห่งการให้ด้วยดวงใจ
.
ส่วนที่ 2) รูปแบบของโครงการ
รวมเรื่องราววัตถุประสงค์ กำหนดการ รายละเอียดของโครงการ
.
ส่วนที่ 3) การดำเนินกิจกรรม
เป็นเรื่องราวการรวมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม การเป็นพลเมืองอาสารับใช้ รวมเรื่องราวความดีงามของชุมชนจักรยานทั้งประเทศไทย และพี่น้องจักรยานจังหวัดพิษณุโลก
.
ส่วนที่ 4) การเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นการรายงานการปั่นจักรยานเพื่อไปมอบจักรยาน ภาพบรรยากาศ ความรู้สึกนึกคิด ผลที่ได้เป็นผลผลิตของการรวมพลปั่นไปบริจาคจักรยาน
.
ส่วนที่ 5) สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน
เป็นการรายงานรายรับ รายจ่าย ตลอดจนยอดเงินบริจาค ที่ไปที่มาต่าง ๆ ของโครงการ
.
ส่วนที่ 6) สรุปภาพรวมของโครงการจักรยานให้ลูกรัก
เป็นการวางรากฐานให้เกิดการร่วมมือร่วมใจทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเดินทางต่อเนื่องตลอดไป

.________________________________________________________

สำหรับกระทู้นี้ ขอทำรายงานในส่วนที่ 5 ซึ่งเป็นการสรุปยอดเงินสัจจะจักรยานให้ท่านผู้มีเกียรติทราบครับ
แนบไฟล์
DSC06810.jpg
DSC06846.jpg

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 02 ม.ค. 2011, 19:46

ส่วนที่ 5 สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน
โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 ภายใต้ปณิธาน
วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน
_______________________________________________________

โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 ได้แบ่งส่วนการรายงานเรื่องการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อความกระจ่างแจ้งและชัดเจน ในรายละเอียดของโครงการที่ใช้ใจเดินทาง ใช้ใจในการประกอบกิจกรรม โดยมีความยึดมั่นต่อความศรัทธา ยึดมั่นต่อสัตยาบรรณในความเป็นปัจเจกชนผู้รักษาซึ่งความมีสัจจะ ภายใต้ปณิธานในการประกอบคุณงามความดีร่วมกัน
.
วันพ่อปีนี้ ขอทำความดีให้กับแผ่นดิน.

ข้าพเจ้าขอทำรายงานของโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 ในส่วนที่ 5 เรื่อง รายรับ รายจ่าย ยอดเงินบริจาค เพื่อยึดมั่นในสัจจะ สัตยาบรรณที่ให้ไว้กับมหาชน และขอแสดงรายละเอียดดังกล่าวดังต่อไปนี้ครับ

______________________________________________________

ส่วนที่ 5 รายรับ รายจ่าย ยอดเงินบริจาค แบ่งออกเป็น

5.1) ผู้มีจิตศรัทธามั่น มอบสิ่งของเข้าร่วมประมูล
5.2) กัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมประมูล
5.3) มิตรภาพผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ
5.4) ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการซื้อจักรยาน
5.5) ปัจเจกชนผู้ทำงานปิดทองหลังองค์พระปฎิมา ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา เงินกองทุน

_______________________________________________________

นี้คือกลุ่มมหาชนจักรยาน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างโครงการจักรยานให้ลูกรัก อันเป็นโครงการของนักจักรยาน ของบุคคลทั่วไป ของมหาชนทั่วประเทศไทย ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรที่เดินทางร่วมใจ ด้วยความศรัทธา อันมีจุดหลอมรวมจิตใจยึดมั่นสัจจะเดียวกัน ด้วยความรักในคำว่า '' พ่อ'' คำนี้

________________________________________________________

วันพ่อของทุกปี คือวันที่เราทำความดีในทุก ๆ วัน
แนบไฟล์
DSC06814.jpg

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 02 ม.ค. 2011, 22:09

5.1) ผู้มีจิตศรัทธามั่น มอบสิ่งของเข้าร่วมประมูล
_____________________________________________________

ได้มีผู้มีจิตศรัทธามั่น มอบสิ่งของบริจาคมาให้กับโครงการ เช่น อะไหล่จักรยาน อุปกรณ์จักรยาน กางเกง เสื้อจักรยาน ตลอดจนสิ่งของอย่างอื่น เสื้อผ้า และขอทำรายงานให้ทราบดังนี้
_____________________________________________________

1) คุณสุภาภรณ์ เกยทอง ( S_da) มอบยางนอก ยางใน ขากระติก ได้รับเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.53
2) คุณ สายฝน โพธ์อยู่ มอบสเตม / ไฟกระพริบ /ยางนอก+ยางใน/ ถุงมือ/ ชุดหกเหลี่ยม/ประแจ/โซ่/ขากระติก ได้รับเมื่อ 16 มิ.ย.53
3) คุณโสมมนัส สายหยุด ขากระติกจักรยาน กระติกจักรยาน
4) คุณระพี แม้นศิริกุล เสื้อผ้า /ชุดจักรยาน
5) คุณสาธิต ดวงต่อม หมวกกันกระแทก/ใบจานเหล็ก/บันใด
6) คุณ Shadow กระติกน้ำ/สับจาน ขากระติก
7) คุณวิทยุ กังวาฬ ชุดเสื้อผ้าจักรยาน/กางเกงจักรยาน
8) น้องบอล เท้าไฟ จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK มอบเสื้อจักรยาน
9) พี่อู๋ คาราบาว จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK มอบอะไหล่จักรยาน
10) เสือแสน จากชมรมจักรยานชุมเสือบ้านคลอง พิษณุโลก
11) คุณทอแสง บุญใหญ่ จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK มอบโช๊ค RST
12) คุณ Shave_V7 มอบอะไหล่จักรยาน
13) นพ.สานิตย์ แซ่ลิ้ม มอบเสื้อจักรยาน
14) คุณภควัต กัณตังกุล มอบเสื้อจักรยาน
15) คุณ JEEP BIKE SHOP มอบอุปกรณ์จักรยาน หนังสือจักรยาน
16) คุณกำแพง เสรีรักษ์ มอบชุดจักรยาน
17) คุณ ชิน THAI MTB มอบหมวกจักรยาน/เสื้อผ้าจักรยาน
18) คุณตี๋ ศรีราชา ศรีราชาไบค์เนท มอบกระเป๋าใส่อุปกรณ์กีฬา

หมายเหตุ = ข้าพเจ้าต้องขออภัยอย่างยิ่ง หากมีการตกหล่นรายชื่อท่านผู้หนึ่งผู้ใดครับ
แนบไฟล์
DSC06841.jpg

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 02 ม.ค. 2011, 22:53

5.2) กัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมประมูล / รายได้จากการประมูล
_________________________________________________________

ในส่วนของการประมูล เป็นการรวบรวมสิ่งของที่นำออกมาประมูลได้ เช่น เสื้อผ้าจักรยาน อุปกรณ์จักรยาน และยังมีสิ่งของที่ไม่ได้นำมาประมูล หากแต่เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป ครับ

สำหรับรายชื่อท่านที่เข้าร่วมประมูลมีดังต่อไปนี้

1) คุณโสภณ ขนอนเวช ช่วยซื้อเสื้อจักรยาน จำนวน 1000 บาท
2) คุณ Shave V7 ขายอะไหล่จักรยานมอบให้ จำนวนเงิน 350 บาท
3) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง ประมูลเสื้อจักรยาน 1555 บาท
4) คุณกษิดิ เกษมสวัสดิ์ ประมูลเสื้อจักรยาน จำนวน 809 บาท
5) คุณสำราญ ทองมี ประมูลหมวกกันกระแทก จำนวน 1000 บาท
6) คุณธวัชชัย แพงไทย จำนวน 1399 บาท
7) คุณพจนันท์ สุรีรักษ์ จำนวน 1111 บาท
8) ทนายสุเทพ สิทธิเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง จำนวน 1777 บาท
9) คุณชลัช สุภาพรรณ จำนวน 200 บาท
10) คุณสตยศ วาดเขียน จำนวน 200 บาท
11) คูณ Twilight ประมูลเสื้อจักรยานจำนวน 400 บาท
12) ทนายสุเทพ สิทธเวช จากกลุ่มชุมเสือบ้านคลอง ประมูลเสื้อจักรยาน 450 บาท
13) คุณนพรัตน์ บุญเรือง ประมูลเสื้อจักรยาน จำนวน 600 บาท
14) คุณ Gemini ประมูลเสื้อจักรยาน จำนวน 400 บาท
15) คุณทรงกลด ทรัพย์กำเนิด ประมูลเสื้อจักรยาน จำนวน 888 บาท
16) คุณ JEEPBIKESHOP นำสิ่งของออกมาร่วมประมูล จำนวนเงิน 500 บาท

สรุปรายได้ในส่วนของการประมูล
= 12,639 บาท


_______________________________________________________
แนบไฟล์
DSC06814.jpg

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 03 ม.ค. 2011, 13:58

5.3) มิตรภาพผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ / รายได้จากการบริจาคเงิน
__________________________________________________________

ส่วนนี้เป็นการรวบรวมรายนามท่านที่ร่วมบริจาคเงินให้กับโครงการ โดยเป็นการสะสมเงินแบบเก็บเล็กผสมน้อย เรียงร้อยเป็นดวงใจ จนเกิดเป็นผลผลิตของความเพียร กิจกรรมสำเร็จตามความมุ่งมั่นด้วยจำนวนเงินสัจจะจักรยาน จากท่านผู้มีเกียรติทั่วประเทศไทย ขอทำรายนามชื่อผู้มอบเงินบริจาคตามลำดับดังต่อไปนี้ ครับ

__________________________________________________________

1) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
โดยคุณครูหยุย ครูวัลลภ ตั้งคณานุรักษ์ ประธานคณะทำงานด้านเด็ก จำนวน 5000 บาท
__________________________________________________________

2) น.อ. มงคล ตั้งสุณาวรรณ
ประธานโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2 จำนวน 10000 บาท
__________________________________________________________

3) มิตรภาพจากเมืองชลบุรี จำนวน 10000 บาท
__________________________________________________________

4) เงินกองทุน จำนวน 1127 บาท
__________________________________________________________

5) น้องบอล เท้าไฟ
จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

6) คุณ SC เฮียจิ้ง
จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

7) คุณ KAEW KEN จำนวน 2000 บาท
__________________________________________________________

8) ด.ญ. ณัฐวัลย์ ทับทองหลาง
จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

9) คุณตู่ สัมมากร จำนวน 1000.39 บาท
__________________________________________________________

10) น.ส.ภัคนินันท์ ตั้วศรีวงศ์ / ด.ช.พีรณัฐ แก้ววิเชียร
บุตรชายโกฮง พร้อมลูกหลายเตี่ยวา แซ่ตั้ง จำนวน 3000 บาท
__________________________________________________________

11) ด.ช. จีรพัฒน์ ใบบริบาลกุล บุตรชายโกฮง จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

12) คุณอาจิณ ป้อมสัมฤทธิ์
จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK จำนวน 1100 บาท
__________________________________________________________

13) คุณ FULL 1997 และผู้ไม่ประสงค์ออกนามจากเชียงใหม่ 5001 บาท
__________________________________________________________

14) คุณอ้วน 2552 จำนวน 3000 บาท
__________________________________________________________

15) คุณรัชนี เหมมาสัตย์ จากจังหวัดชลบุรี จำนวน 1200 บาท
__________________________________________________________

16) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม จากสะพานสาม พิษณุโลก จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

17) คุณชัยณรงค์ พจนานุวัฒน์ ร้านคลังเครื่องเขียน จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

18) กลุ่มจักรยานจังหวัดพิษณุโลก
ร่วมถ่ายภาพในรายการ แอ๊คนี้เพื่อน้อง โดยพี่ด้วง เป็นช่างภาพต้นความคิด จำนวน 3610 บาท
__________________________________________________________

19) คุณชัยณรงค์ อุตรดิตถ์ ร้านคลังเครื่องเขียน จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

20) คุณชัยยา คงประจักษ์
เครือข่ายทำความดีเพื่อแผ่นดิน จากกรุงเทพมหานคร จำนวน 18000 บาท
__________________________________________________________

22) ร.ต.ศักดิ์สิทธิ์ ขำนิล
ศูนย์ฝึกจักรยานกองบิน 46 PBC พิษณุโลก จำนวน 600 บาท
__________________________________________________________

23) คุณรุ่ง ทางลัด ตัวแทนชาวนาจักรยาน พิษณุโลก จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

24) พ.ท.สุนทร แหลมหลวง (เสธ.แดง) จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

25) เพื่อนพี่โรงจน์การไฟฟ้า กลุ่มชุมเสือบ้านคลอง จำนวน 500 บาท
__________________________________________________________

26) พี่สายหยุด พี่เจ็ค การไฟฟ้า จำนวน 1200 บาท
__________________________________________________________

27) ดต.บุญสืบ/ดต.ตุ๊ กลุ่มวัดโบสถ์กรุ๊ป จำนวน 1000 บาท
__________________________________________________________

28) กลุ่มเด็กโรงกลึง จำนวน 700 บาท
__________________________________________________________

29) กลุ่ม อบจ.พิษณุโลก จำนวน 1200 บาท
__________________________________________________________

30) ไม่ทราบที่มา จำนวน 1000 บาท
(กระผมต้องขออภัยท่านที่ร่วมบริจาคเงินในวันที่ไปมอบจักรยาน เนื่องจากไม่ได้จดชื่อไว้ แต่เงินได้ใส่ไว้ในซอง และจำรายชื่อไม่ได้จริง ๆ ครับ )
__________________________________________________________

สรุปยอดเงินจากการบริจาคเป็นเงินสด จำนวน 80238 บาท
แนบไฟล์
DSC06888.JPG

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 03 ม.ค. 2011, 17:37

5.4) ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการซื้อจักรยานบริจาค
__________________________________________________________
คนต้นความคิดในการซื้อจักรยานบริจาคคือ พี่เสือใหญ่ จากกลุ่มจักรยานยามเย็นสนามบินใหม่ AIRPORT GROUP PHITSANULOK ซึ่งท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นที่เริ่มดำเนินโครงการ จึงเป็นที่มาของแนวร่วมอย่างต่อเนื่องในการแจ้งความจำนงการซื้อจักรยานให้เด็กในโครงการ และขอเรียนเชิญพบกับท่านผู้ใหญ่ใจดี ที่ซื้อจักรยานให้กับเด็กได้ใช้เป็นคัน ซึ่งจักรยานที่สั่งซื้อ เป็นการสั่งซื้อจากผู้ผลิตโดยตรง ในราคาคันละ 1200 บาท ดังมีรายนามต่อไปนี้

1) พี่เสือใหญ่ AIRPORT GROUP บริจาคจักรยาน 1 คัน = 1200 บาท
2) คุณทอแสง บุญใหญ่ AIRPORT GROUP บริจาคจักรยาน 1 คัน = 1200 บาท
0EO;3) พี่เสือผมยาว พี่โรจน์ ชุมเสือบ้านคลองพิษณุโลก บริจาคจำนวน 1 คัน = 1200 บาท
4) คุณชาญยุทธ เกิดศิริ ชุมเสือบ้านคลองพิษณุโลก บริจาค 1 คัน = 1200 บาท
5) ร.ต.ประดิษฐ์ ท้าวดี และกลุ่มเพื่อน บชร. จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
6) พี่อู๋ คาราบอน AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
7) ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
8) ร.อ.ผดล/คุณอี๊ด/คุณสมพร AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
9) ลุงเล็ค ไบซิลิส กลุ่มเพื่อนอินโดจีน จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
10) อ.เบิ้ม AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
11) อ.ติ๊บ AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
12) อ.อัคนี สุขโรจน์ AIRPORT GROUP จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
13) ทนายสุเทพ สิทธิเวช ชุมเสือบ้านคลอง จำนวน 1 คัน =1200 บาท
14) พี่สมศักดิ์ พรหมสูงเนิน ชุมเสือบ้านคลอง จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
15) พี่นันท์ ร้านเชพเบอร์การี่ ปทุมทอง จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
16) พ.อ.อ.มานะชัย เดชาสิริบูรณ์/อ.ไมตรี รักผกาวงษ์/พี่ตู่ จำนวน 1 คัน =1200 บาท
17) นพ.สานิตย์ แซ่ลิ้ม ประธายชมรมจักรยานจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
18) ร้านโรงฮัก ริมน้ำน่าน จำนวน 1 คัน = 1200 บาท
__________________________________________________________

สรุปยอดเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการจัดซื้อจักรยาน

= 21600 บาท

__________________________________________________________
แนบไฟล์
DSC07054.JPG

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 05 ม.ค. 2011, 13:04

5.5 ปัจเจกชนผู้ทำงานปิดทองหลังองค์พระปฎิมา ร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬา ข้าวสาร เงินกองทุน
__________________________________________________________
สำหรับหัวข้อสุดท้ายก่อนที่จะสรุปยอดเงินรวม รายรับ รายจ่าย ให้ท่านผู้มีเกียรติทราบ ยังมีบุคคลผู้ทำงานปิดทองหลังพระอยู่อีกมาก ทั้งที่เอ่ยนามและไปประสงค์ออกนาม แต่ในส่วนนี้ ข้าพเจ้าจะนำเฉพาะที่มีผู้ในดีร่วมบริจาคเงินจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา เงินกองทุน และขอทำรายนามให้ทราบครับ

1) มิตรถาพจากเมืองชลบุรี บริจาคเงินสด จำนวน 20000 บาท แบ่งออกเป็น
- เงินกองทุนมอบให้กับนักเรียนจำนวน 10 ทุน ๆ ละ 1000 บาท = 10000 บาท
- เงินจัดฬื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 10 ชุด ๆ ละ 1000 = 10000 บาท
2) ร.อ.อัศวิน จ่าหมื่นไวย์ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน 2500 บาท
3) พี่จิ๋ว กลุ่ม อบจ. มอบข้าวสารให้กับโรงเรียน
4) กลุ่ม LT.BIKE บางแสน มอบข้าวสารให้กับโรงเรียน
__________________________________________________________

และในส่วนนี้ ไม่ขอสรุปเป็นยอดเงินรวมกับชุดซือ้จักรยาน เนื่องจากได้จัดตรงตามวัตถุประสงค์ของท่านผู้บริจาคเงิน ครับ
__________________________________________________________
แนบไฟล์
DSC06812.jpg

Re: สรุปยอดเงินสัจจะจักรยาน โครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่

โพสต์ โดย เนิ่ม ชมภูศรี » 05 ม.ค. 2011, 13:36

สรุปยอดเงินบริจาคในโครงการจักรยานให้ลูกรัก ครั้งที่ 2
_________________________________________________________
โดยนำทั้งสามส่วนที่ทำรายงานแต่ละส่วนให้ท่านทราบมารวมกันเป็นยอดเงินสุทธิทั้งหมด
(ไม่รวมกับยอดที่มิตรภาพจากเมืองชลบุรีมอบให้ซื้ออุปกรณ์กีฬาและเงินกองทุน)

5.2) กัลยาณมิตรผู้เข้าร่วมประมูล / รายได้จากการประมูล
รายได้ในส่วนของการประมูล = 12,639 บาท
5.3) มิตรภาพผู้บริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ / รายได้จากการบริจาคเงิน
ยอดเงินจากการบริจาคเป็นเงินสด จำนวน 80238 บาท
5.4) ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการซื้อจักรยานบริจาค
ยอดเงินที่ผู้ใหญ่ใจดีมีเจตจำนงในการจัดซื้อจักรยาน = 21600 บาท

สรุปยอดเงินบริจาคทั้งหมด เป็นเงิน 114477.39 บาท

(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
__________________________________________________________
โดยมีค่าใช้จ่ายในโครงการดังต่อไปนี้

1) โอนเงินให้กับค่าซื้อรถจักรยาน จำนวน 80100 บาท
(ร่วมกับกลุ่ม LT.BIKE บางแสน สั่งซื้อจักรยาน จำนวน 90 คัน ราคาคันละ 1200 บาท รวมเป็นเงิน 108000 บาท โดยกลุ่ม LT.BIKE ร่วมสมทบอีก 28000 บาท)

2) ค่าอาหารเช้าก่อนการเดินทาง / และค่าอาหารให้กับทางโรงเรียนห้วยกอกพัฒนาเพื่อจัดเลี้ยงนักเรียน นักกีฬา คณะผู้ร่วมเดินทาง ชุมชน ชาวบ้าน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันมอบจักรยานประมาณ 150 ท่าน จำนวน 8000 บาท
_________________________________________________________

รวมค่าใช้จ่ายในส่วนที่ 1 และ 2 = 88100 บาท
_________________________________________________________

คงเหลือเป็นเงินกองทุน จำนวน 26377.39 บาท
(สองหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท สามสิบเก้าสตางค์)
_________________________________________________________
และเงินกองทุนที่เหลืออยู่จำนวนนี้ จะนำไปซื้อจักรยานเพื่อนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียนอีกอย่างต่อเนื่อง

ขอขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน

ด้วยความเคารพ
แนบไฟล์
DSC06836.jpgผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน