car fee day ย้ายสนามเป็นที่ ม.เกษตร

Moderator: บิ๊กบัง

car fee day ย้ายสนามเป็นที่ ม.เกษตร

โพสต์ โดย MOO สวนหลวง » 08 ก.ย. 2009, 11:00

car fee day ย้ายสนามแต่วันที่เดิมกิจกรรมรณรงค์วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2009

20 กันยายน 2552
สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

กำหนดการ

ในส่วนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

กำหนดการ ณ สนามกีฬา สนามอินทรีย์ จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๐๗.๐๐ นาฬิกา กลุ่มผู้ใช้จักรยานเดินทางโดยเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS (ฟรี) ลงสถานีหมอชิต ด้านตลาดหมอชิต
- ตั้งขบวนปั่นจากสถานีหมอชิต มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุก 10 นาที
๐๘.๐๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก
๑๐.๐๐ นาฬิกา - จัดกลุ่มจักรยาน ๑๐ กลุ่ม ๑,๖๙๑ คน/คัน
- จัดเรียงในสนามอินทรีย์ เป็นรูปแผนที่ประเทศไทย สีรุ้ง ๗ สี ๗๖ จังหวัด - ขนาด ๗๐ คูณ ๑๓๐ เมตร บันทึกภาพทางอากาศด้วยบอลลูนยักษ์จากสมาคมกีฬาการบิน(ประเทศไทย)
๑๑.๐๐ นาฬิกา - พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ร่วมร้องเพลงชาติ และเพลงภูมิแผ่นดินนวมินทร์มหาราชา
๑๑.๓๐ นาฬิกา - รับประทานอาหารกลางวัน และเที่ยวชมนิทรรศการ


๑๒.๓๐ นาฬิกา - แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
เคลื่อนขบวนปั่นรณรงค์ในเขตบางเขน
และในเส้นทางจักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

๑๔.๐๐ นาฬิกา - ร่วมเสวนา "ทิศทางของจักรยานในสังคมไทย" โดยตัวแทนจากหน่วยงาน และสถาบันต่างๆ
๑๗.๐๐ นาฬิกา - สิ้นสุดกิจกรรม
ผู้ร่วมลงสนามสร้างแผนที่ประเทศไทยและธรงไตรรงค์ จะได้รับ ร่ม +เป้
*** ภาคนิทรรศการเริ่มตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ นาฬิกา

ในส่วนต่างจังหวัด 61 จังหวัดทั่วประเทศร่วมรณรงค์พร้อมกันทั่วประเทศ

_________________
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 02-612-4747,02-612-5510 โทรสาร 02-612-5511
จารุกัญญา TCC 06 ก.ย. 2009, 22:11โพสต์: 423
team: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สถิติออนไลน์: 1d 18h 51m 24s

ผู้ร่วมรณรงค์ที่ลงทะเบียนแจ้งชื่อไว้
จะได้รับไปรษณียบัตร ระบุสถานที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำแหน่งทีมลงพื้นที่เพื่อทำการลงทะเบียนตามทีมที่ระบุไว้ในไปรษณียบัตร

การเดินทางร่วมกิจกรรม..

แสนจะสะดวกสบาย ท่านใดใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีไหน ก็สามารถโดยสารได้ ฟรี!!
ผู้ใช้จักรยานทุกท่านสามารถใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ได้ทุกสถานี ฟรี!! ตั้งแต่วันที่ 20 - 21 -22 กันยายน 2552 3 วันที่พิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จักรยาน ตั้งแต่ 6.00 - 24.00 น.
ขอขอบคุณ BTS


ขอแนะนำการนำจักรยานขึ้นโดยสารรถไฟฟ้า BTS

ผู้ใช้จักรยานสามารถนำจักรยานทุกประเภทขึ้นรถไฟฟ้า BTS ได้
กรุณาอย่าใช้บริการช่วงเวลาเร่งด่วน ในวันธรรมดา
หากใช้บริการกรุณาเลือกใช้ตู้แรก หรือตู้สุดท้ายของขบวน และอย่าจอดจักรยานกีดขวางทางเข้าออก
ไม่ต้องซื้อตั๋ว จูงจักรยานเข้าช่องทางพิเศษ โดยจะอยู่ติดกับทางเข้าปกติ จะมีเจ้าหน้าที่คอยเปิดประตูให้
ห้ามขี่จักรยานบนสถานีเด็ดขาด !!

เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง ก็จูงจักรยานออกช่องทางพิเศษเช่นกัน

การนำจักรยานขึ้นทางบันไดเลื่อน กรณีสถานีที่มีให้บริการ
กรุณาระมัดระวัง
ขั้นตอนการนำจักรยานขึ้นบรรใดเลื่อน
ให้ล้อหน้าแตะบันไดก่อน บีบเบรคไว้
ให้บันไดพาล้อหน้าไปก่อน อย่าเพิ่งก้าวตาม ปล่อยไปพาไปจนสุดมือ
ค่อยก้าวตามไป ให้ตัวเราอยู่ตำแหน่งหลังเบาะ

เพราะหากก้าวตามไปทันที เมื่อบันไดเลื่อนขึ้น จักรยานจะดันตัวเราให้เสียหลักล้มได้นะคะ
อย่าลืมบีบเบรคไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงปลายสุดของบันไดนะคะ

ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะต้องลงที่สถานีหมอชิต
ลงฝั่งตลาดหมอชิต
จะมีการเตรียมพื้นที่ตั้งขบวนรวมกัน และมีผู้นำขบวนออกจากสถานีหมอชิต ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป
ออกทุกๆ 10 นาที ท่านลงมาเวลาไหนก็สามารถร่วมขบวนได้ทุกกลุ่ม จนถึงเวลา 8.00 น. เป็นขบวนสุดท้าย..

ปั่นมุ่งสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประตูด้านถนนพหลโยธิน 1 ระยะทางประมาณ 5 กม.
ปั่นมุ่งสู่สนามอินทรีย์ จันทรสถิตย์ ซึ่งอยู่ใกล้ประตูด้านถนนงามวงค์วาน 2

ลงทะเบียนตามแล่มที่ระบุไว้ โดยแสดงไปรษณียบัตร รับเสื้อ ร่วมรับประทานอาหารเช้า...

แล้วทะยอยเข้าสนามเพื่อจัดเรียงเป็นแผนที่ประเทศไทย

หากท่านที่อยู่ไกล นำรถยนต์มาสามารถจอดไว้ที่ลานจอดรถสถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต หรือจะไปที่เกษตรฯ เลยก็ได้ตามสะดวกนะคะ...

_________________
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 02-612-4747,02-612-5510 โทรสาร 02-612-5511
จารุกัญญา TCC 06 ก.ย. 2009, 22:12โพสต์: 423
team: ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สถิติออนไลน์: 1d 18h 51m 24s นิทรรศการจัด ณ สนามกีฬาสนามอินทรีย์ จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

กองควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/
รถโบราณ กลุ่มคนบ้ารถถีบ http://forums.212cafe.com/wasant/
กลุ่มจักรยานมฆวานรังสรรค์
ทศริมแดง จักรยานล้อเดียว
จักรยานเสือหมอบโบราณสับถัง
วินสิตา http://www.bix3.com/
La bicycle http://www.la-bicycle.com/
จักรยานแคระ http://www.thaiipmart.com/view_offer.php?id=57
ราชาจักรยาน จักรยานมิโดว Mea dow http://www.rajacycle.com/meadow/product_detail.asp?id=2
TCA BIKE http://www.tcabike.com/www/index.php?p=p_41
Sport bicycle http://www.sportbicycle.co.th/
พิริยะอินเตอร์ http://www.piriya-international.com/pro ... ?page_no=2
XC life (เอ็กซ์ซี ไลฟ์) http://www.xc-life.com/
Polar http://www.polarthai.com/
โรงพยาบาลวิภาวดี http://www.vibhavadi.com/web/about.php
บริษัทดอกบัวคู่ จำกัด http://www.twinlotus.com/twinlotus_new/index.html
เบสโอเชียนก๊อลฟ http://www.bestoceangolf.com/
ธนาคารกสิกรไทย http://www.kasikornbank.com/
สนับสนุนน้ำดื่มโดย น้ำดื่มตราสยามยูนิค http://www.siamunixwater.com
สนับสนุนบอลลูนยักษ์สำหรับบันทึกภาพทางอากาศโดย สมาคมกีฬาการบิน(ประเทศไทย) http://www.sportflyingthailand.com/

อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

_________________
ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย 02-612-4747,02-612-5510 โทรสาร 02-612-5511

Re: car fee day ย้ายสนามเป็นที่ ม.เกษตร

โพสต์ โดย BLE-RED THORN » 10 ก.ย. 2009, 10:12

โฮ่....เสียดายจังดันมาตรงกับงานแข่งที่เขามะค่า..วัยรุ่นเซ็ง :cry:
แนบไฟล์
392780341499392775592418IMG_1217 (Custom) (2) (Custom).jpg
$$$ BMX-DIRT-FREERIDE $$$

Re: car fee day ย้ายสนามเป็นที่ ม.เกษตร

โพสต์ โดย aonlovebike » 11 ก.ย. 2009, 12:59

แล้วนัดเจอกันที่ไหนครับ หรือว่าปั่นไปเจอกันที่เกษตร
รัฐไม่มีกฎหมายเปรียบได้กับร่างกายที่ไร้วิญญาณ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน