เรื่อง อาหารของนักกีฬา

Moderator: KCG

เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ส.ค. 2012, 11:02

คนเราต้องการโปรตีนประมาณ 1 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โปรตีนจากพืชก็เป็น “โปรตีนที่ดี” ได้ ถ้ากินพร้อมกันคราวละหลายๆ ชนิด (อย่างน้อยควรเป็น 3-5 อย่างขึ้นไปในมื้อเดียวกัน)

ความแข็งแรงของคนเราไม่ได้เ​ป็นผลจากการกินโปรตีนให้มาก​ขึ้น แต่เป็นผลจากการกินอาหารครบ​ทุกหมู่ออกแรง ออกกำลัง หรือเล่นกีฬาให้ถูกวิธี และมากพอเป็นประจำ

อาหารที่ดีสำหรับนักกีฬาหรื​อคนที่ชอบออกกำลังควรหนักไป​ทางพืชได้แก่ ผัก ถั่ว เห็ด เต้าหู้ ปลาทะเล ข้าวผลไม้ที่ไม่หวานจัด(ผลไ​ม้ทั้งผล ไม่ใช่น้ำผลไม้)

คนเราควรกินโคเลสเตอรอลไม่เ​กินวันละ 300 มิลลิกรัม ซึ่งเทียบเท่าไข่แดง 1 ฟองของไข่ฟองใหญ่ๆ

ดังนั้นถ้าจะกินไข่ทุกวันๆล​ะ 1 ฟอง จะต้องไม่กินโคเลสเตอรอลจาก​แหล่งอื่น เช่น เนื้อสัตว์(ใช้โปรตีนพืชแทน​)นม(ใช้นมไม่มีไขมันแทน) ฯลฯ

เรื่องที่พวกเราไม่ควรลืมคื​อ โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือ​ดนั้น... 75% สร้างมาจากตับ 25% มาจากอาหาร

โคเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือ​ดที่สูงเพิ่มความเสี่ยงต่อโ​รคเส้นเลือดอุดตัน เช่น เส้นเลือดหัวใจอุดตัน ฯลฯ

อาหารที่เสริมการสร้างโคเลส​เตอรอลได้แก่

- ไขมันอิ่มตัว เช่น กะทิ(น้ำมันมะพร้าว) น้ำมันปาล์ม น้ำมันสัตว์ ฯลฯ
- การกินเนื้อมากเกินไปมีส่วน​ทำให้ได้รับไขมันอิ่มตัวมาก​ขึ้น เนื่องจากเนื้อสัตว์มีไขมัน​แทรกอยู่แบบ “มองไม่เห็น”ยกเว้นเนื้อปลา​ทะเลจะมีโคเลสเตอรอลต่ำ เวลากินปลาควรระวังไข่ปลา เนื่องจากไข่ปลามีโคเลสเตอร​อลสูง

- ไขมันทรานส์ เช่น ครีมเทียม ไขมันที่ใช้ในการทำเบเกอรี ขนมสำเร็จรูป อาหารจานด่วน(ฟาสต์ฟูด) ฯลฯ

ต่อไปเป็นเรื่องสำคัญมากได้​แก่ เรื่องน้ำ...

- น้ำต้องพอ:ภาวะขาดน้ำทำให้ส​มรรถภาพในการเล่นกีฬาลดน้อย​ถอยลง จึงควรดื่มน้ำ 250 มิลลิลิตร (1 แก้วเล็ก) ทุกๆ15 นาทีการดื่มน้ำจำเป็นต้องดื​่มคราวละน้อยๆ บ่อยๆ เนื่องจากร่างกายดูดซึมน้ำไ​ด้เพียงชั่วโมงละ 1 ลิตร

- เครื่องดื่ม:การแข่งขันกีฬา​เพื่อหวังชนะ และต้องออกกำลังคราวละ 2 ชั่วโมงขึ้นไป ควรดื่มน้ำที่มีน้ำตาลในควา​มเข้มข้นไม่เกิน8% และมีเกลือแร่เล็กน้อย เนื่องจากเกลือแร่ขนาดต่ำๆ ช่วยให้การดูดซึมน้ำดีขึ้น ควรระวังอย่าดื่มน้ำที่มีน้​ำตาลสูงเกิน 8% เนื่องจากร่างกายจะดูดซึมน้ำได้น้อยลง

การออกกำลังที่ดีควรออกกำลั​งหลายๆ รูปแบบสลับหมุนเวียนเปลี่ยน​กันไปในรอบสัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น​ในทุกมิติ และลดภาวะบาดเจ็บจากการออกกำลัง

สรุปแล้ว... อาหารสำหรับนักกีฬา หรือท่านที่ชอบออกกำลังคือ อาหารครบทุกหมู่ เน้นเพิ่มแป้งจางธัญพืชไม่ขัดสีเช่น ข้าวกล้อง ฯลฯ นั่นเอง
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8
ภาพประจำตัวสมาชิก
KCG

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ส.ค. 2012, 11:36

กินแล้วแรงดี: อาหารสำหรับนักกีฬา

"ความแข็งแรงของคนเราไม่ได้​เป็นผลจากการกินโปรตีนให้มา​กขึ้น แต่เป็นผลจากการกินอาหารครบ​ทุกหมู่ออกแรง ออกกำลัง หรือเล่นกีฬาให้ถูกวิธี และมากพอเป็นประจำ"

ท่านอาจารย์ ศาสตราภิชาน นายแพทย์พินิจ กุลละว
ณิชย์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร​ และผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์กา​รกีฬามีคำแนะนำเรื่องอาหารสำหรับนักกีฬา หรือท่านที่ชอบออกกำลัง ตีพิมพ์ในจดหมายข่าวแพทยสภา

- เลือกไขมันชนิดดี:นักกีฬาหร​ือท่านที่ชอบออกกำลังควรหลี​กเลี่ยงไขมันชนิดเลว ซึ่งมีมากในมันสัตว์ หนังสัตว์ ไข่แดง(รวมทั้งไข่ปลา) เครื่องใน กะทิ > ควรเลือกไขมันชนิดดีมีในปลา​ โดยเฉพาะไขมันจากปลาทะเล

- เลือกแป้ง-ลดน้ำตาล:นักกีฬา​หรือท่านที่ชอบออกกำลังควรห​ลีกเลี่ยงน้ำตาล น้ำหวาน และขนม เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ฯลฯ >ควรเลือกแหล่งกำลังงานจากแ​ป้ง เช่น ข้าว ขนมปัง มันฝรั่ง ฯลฯ

- โปรตีน:การกินโปรตีนพอประมา​ณให้ผลดีกับการเล่นกีฬา ทว่า... การกินโปรตีนเพิ่มขึ้นไม่ช่​วยให้การออกกำลังดีขึ้นเลย

แหล่งอาหารกลุ่มให้กำลังงาน​ที่ดีของคนเราคือ แป้งและไขมัน... เวลานั่งเฉยๆ คนเราจะใช้แป้งและไขมันประม​าณอย่างละ 50%

- การออกกำลังกายยิ่งหนัก จะยิ่งต้องใช้แป้งมากขึ้น ช่วงฝึกซ้อมหนักจึงควรกินอา​หารประเภทแป้ง เช่น ข้าวกล้อง ฯลฯ ให้มากขึ้น

- การฝึกกีฬา หรือออกกำลังเป็นประจำ ช่วยให้ร่างกายใช้ไขมันเป็น​แหล่งกำลังงานได้ดีขึ้น

ถ้าเป็นไปได้... ควรเลือกแป้งจากธัญพืชไม่ขั​ดสีก่อน เช่น ควรเลือกข้าวกล้องมากกว่าข้​าวขาว ขนมปังโฮลวีทมากกว่าขนมปังข​าว ฯลฯ เพื่อให้ได้วิตะมิน แร่ธาตุ สารต้านอนุมูลอิสระ และเส้นใย(ไฟเบอร์)ครบส่วน

- ไขมันให้กำลังงาน 9 กิโลแคลอรีต่อกรัม

- ส่วนแป้ง-น้ำตาลและโปรตีนให้กำลังงาน 4 กิโลแคลอรีต่อกรัม

แหล่งกำลังงานที่ดีสำหรับกา​รเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกา​ยคือ อาหารประเภท “แป้ง”

อาจารย์พินิจท่านเปรียบแป้ง​เป็นน้ำมันเบนซิน หรือเชื้อเพลิงชั้นดีมาก ทำให้คนวิ่งได้เร็ว ยกน้ำหนักได้ดี ทว่า...ร่างกายคนเราเก็บสะส​มแป้งได้จำกัด คือ ตับเก็บได้ 100 กรัม (400 กิโลแคลอรี) กล้ามเนื้อเก็บได้ 400 กรัม(1,600 กิโลแคลอรี)

นักกีฬาที่ต้องแข่งขันอย่าง​หนักและนาน จึงควรกินข้าวและขนมปังให้ม​ากหน่อย

ทว่า... วิธีนี้มีขีดจำกัดที่ว่า การเก็บแป้งในร่างกายจะทำให​้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นักกีฬาที่ต้องชั่งน้ำหนัก เช่นมวย ยกน้ำหนัก ฯลฯ จึงต้องระวัง ไม่กินแป้งมากเกินในช่วงใกล​้วันชั่งน้ำหนัก พรุ่งนี้เราจะมาคุยกันต่อถึ​งปริมาณโปรตีนไขมันและน้ำใน​สัดส่วนที่นักกีฬาควรได้รับ​
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ม.ค. 2013, 10:24

ความสำคัญของ Selenium ในอาหาร
March 14, 2011
เซเลเนียม(Selenium) เป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายมนุษย์ ที่สะสมไว้มากในตับ และ ไต ในรูปของ โปรตีน ที่เรียกว่า Selenoproteins ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่ปกป้องเซลจากการถูกทำลาย ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ

หน้าที่ของเซเลเนียม

1.ต่อต้านอนุมูลอิสระ
2.ช่วยซ่อมแซมเซลล์ในปอด และ อวัยวะต่างๆ จากการถูกทำลาย จาก oxidative stress
3. ช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และ ปกป้องเซลล์เม็ดเลือดแดง ผนังเซลล์
4. ช่วยป้องกัน การเกิด impaired vision, ตาบอด ต้อกระจก และการสลายตัวของกล้ามเนื้อ ในผู้สูงอายุ
5. ช่วยสร้างโปรตีน ในการเจริญเติบโต และ ระบบสืบพันธุ์ในผู้ชาย คือมีบทบาทในการสร้างโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของอสุจิ และกระตุ้นให้อสุจิมีการเคลื่อนไหว
6. เป็นสารต้านการอักเสบในข้อ
7.ยับยั้งการทำงาน prostaglandins ซึ่งเป็นสาเหตุของปฎิกิริยาอักเสบในร่างกาย
8. เปลี่ยน thyroxine เป็น triiodothyronine

Selenium มีมากในไข่ขาว
โดยเฉพาะไข่ขาวผงสกัด 1 ออนซ์ หรือ 28 กรัม มี Selenium มากถึง 50% ของที่ร่างกายควรได้รับต่อวัน

TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ม.ค. 2013, 10:28

พรีไบโอติก(Probiotics) สำคัญไฉน
พรีไบโอติก คือ ส่วนประกอบของอาหารที่ไม่ถูกย่อยโดย เอ็นไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์และสัตว์ ดังนั้น สารอาหารกลุ่มนี้จึงผ่านระบบทางเดินอาหารไปสู่บริเวณลำไส้ใหญ่ในสภาพที่ สมบูรณ์ และกลายเป็นอาหารของจุลินทรีย์กลุ่มที่เป็นโปรไบโอติก เช่น บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacteria) และ
แลคติค แอซิด แบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria)จากการย่อยสารอาหารกลุ่มนี้จะได้สารบางชนิดที่เป็นประโยชน์ ซึ่งร่างกายนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้หลายชนิด (Gibson and Roberfroid, 1995) เช่น กรดไขมันสายสั้น (Short Chain Fatty Acid) และผลจากการย่อยยังทำให้ค่าความเป็นกรดด่างใน
ลำไส้ลดลงยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด


อาหารในกลุ่มนี้จึงจัดเป็นใยอาหาร(Dietary Fiber)ที่ละลายน้ำได้ ได้แก่ คาร์โบไฮเดครตที่ได้จากพืชเป็นส่วนประกอบที่ ไม่ถูกย่อยโดยลำไส้ของมนุษย์ อย่างสารอาหารในกลุ่มนี้ได้แก่ อินูลิน (Inulin) กัวร์กัม (Guar Gum)
มอลโทเด็กซ์ทริน ( Maltodettrin ) เป็นต้น

National Academy of Sciences Research Council กำหนดปริมาณที่แนะนำให้บริโภคใยอาหารตั้งแต่ 19 - 38 กรัมต่อวัน ขึ้นกับอายุและเพศ ซึ่งปรากฏว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่บริโภคใยอาหารโดยเฉลี่ยเพียง 14 กรัมต่อวันเท่านั้น สำหรับคนไทยก็บริโภคใยอาหารน้อยกว่าที่แนะนำเช่นเดียวกัน
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ม.ค. 2013, 10:29


บทบาทของ Albumin ต่อกาารเก็บ Calcium ในร่างกาย

แคลเซียมในอาหารที่รับประทานจะถูกดูดซึมไปยังกระแสเลือดจากลำไส้เล็ก เพื่อไปสร้างกระดูกและฟัน ร้อยละ 98 ของแคลเซียมในสารน้ำที่อยู่ภายนอกเซลล์ (extracellular fluid) ถูกควบคุมและถูกปรับโดยต่อมพาราธัยรอยด์และโปรตีนในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์และ ให้มีค่าคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของแคลเซียมที่ระดับปกติ

ร้อยละ 50 ของแคลเซียมในเลือดจะเป็นประเภทที่แตกตัวเป็นไอออนได้ เรียกว่า ไอออนไนซ์แคลเซียม (ionized calcium) หรือแคลเซียมอิสระ ส่วนแคลเซียมที่เหลือจะจับตัวอยู่กับโปรตีนในเลือด ไอออนไนซ์แคลเซียมมีบทบาทสำคัญใน
■การทำให้เลือดแข็งตัว
■การทำงานของหัวใจกล้ามเนื้อ ประสาท
■การซึมซ่านผ่านได้ของผนังเซลล์ (membrane permeability)

พาราธัยรอยด์ฮอร์โมน (parathyroid hormone) สามารถทำให้ระดับของแคลเซียมในเลือดสูงขึ้น โดย
■กระตุ้นเซลล์ทำลายกระดูก (osteoclasts) ให้ปล่อยเกลือแคลเซียมจากกระดูก
■ช่วยการดูดกลับ (reabsorption) ของแคลเซียมจากลำไส้
■ให้เซลล์ที่ท่อไตกักเก็บแคลเซียมไว้

ส่วนปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อระดับแคลเซียมในเลือด ได้แก่ วิตามินดี จะช่วยกระตุ้นการดูดซึมแคลเซียมที่ลำไส้เล็ก ส่วนฮอร์โมนแคลซิโตนิน (calcitonin) ทำหน้าที่ขับแคลเซียมออกทางไต

ผู้ป่วยมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) เนื่องจากระดับอัลบูมินในเลือดมีค่าต่ำกว่าปกติ ทั้งนี้เพราะร้อยละ 80 ของแคลเซียมในเลือดจะจับตัวอยู่กับอัลบูมิน อีกร้อยละ 20 จะจับกับโกลบูลิน แคลเซียมในรูปแบบนี้จะอยู่ในสมดุลกับรูปแบบไอออนไนซ์ และขึ้นกับความเข้มข้นของประจุลบและความเป็นกรดด่างของเลือด ความสมดุลนี้สำคัญ เนื่องจากว่าไอออนไนซ์แคลเซียมเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ในร่างกาย ภาวะความเป็นด่างในร่างกาย (alkalosis) จะเพิ่มการจับของแคลเซียมโดยโปรตีน ทำให้รูปแบบอิสระหรือไอออนไนซ์แคลเซียมลดลง ภาวะความเป็นกรดในร่างกาย (acidosis) ให้ผลในทางตรงกันข้าม

อาการและอาการแสดงของภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ (hypocalemia) จะเด่นชัดขึ้นในผู้ป่วยที่เกิดภาวะเลือดเป็นด่างจากระบบหายใจ (respiratory alkalosis) หรือจากการเผาผลาญ (metabolic alkalosis) ขณะที่ภาวะแคลเซียมในเลือดสูง (hypercalcemia) จะเด่นชัดขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดเป็นกรดจากระบบเผาผลาญ (metabolic acidosis) หรือจากระบบหายใจ (respiratory acidosis)

ดังนั้นค่าแคลเซียมทั้งหมด (Tatol calcium) ที่วัดได้จากการตรวจห้องปฏิบัติการมีความสำคัญน้อยกว่าส่วนที่เป็นไอออนไนซ์ ปัจจัยที่มีความสำคัญทางคลินิกที่ใช้ในการพิจารณาไอออนไนซ์แคลเซียมคือ โปรตีนในเลือดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลบูมิน ดังนั้นในผู้ป่วยที่มีอัลบูมินในเลือดต่ำ (hypoalbuminemia) จะต้องได้รับการแก้ไขค่านี้ เพื่อสะท้อนค่าแคลเซียมส่วนที่เป็นอิสระที่เป็นตัวออกฤทธิ์

มีปัจจัยอื่นที่มีผลต่อความสมดุลของแคลเซียมและโปรตีนเช่นกัน เช่นในภาวะที่มีโซเดียมในเลือดต่ำ (hyponatremia) อย่างรุนแรง อาจพบว่าการจับของแคลเซียมกับโปรตีนเพิ่มขึ้น ภาวะอุณหภูมิในร่างกายต่ำกว่าปกติ (hypothermia) อาจจะลดการจับของแคลเซียม
Whey โปรตีนที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็ว ดีจริงหรือ

สารอาหารดูดซึมได้เร็วย่อมทำให้ร่างกาย ได้รับสารอาหารนั้นเร็ว แต่ร่างกายคุณ จะสามารถรับสารอาหารเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา

ลองเปรียบเทียบง่ายๆ กับน้ำ ซึ่ง เป็นสารประกอบที่จำเป็นต่อร่างกาย น้ำดูดซึมได้เร็วกว่า โปรตีนชนิดใดๆ ร่างกายคนเราต้องการน้ำประมาณ 2 ลิตรต่อวัน ถ้าเราดื่มรวดเดียว 2 ลิตร ตามปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน โดยไม่ดื่มเพิ่มอีกเลยระหว่างวัน ร่างกายจะสามารถเก็บน้ำเหล่านั้นไว้ได้หรือไม่ แน่นอนว่าถ้าดื่มน้ำรวดเดียว 2 ลิตร ไม่นานคุณก็จะปัสสาวะน้ำส่วนเกินออก หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมง ก็จะเริ่มกระหายน้ำอีก เฉกเช่นเดียวกับโปรตีนที่ดูดซึมได้เร็ว ทำให้ร่างกาย ได้รับ โปรตีนคราวละมากๆ เช่นการดื่ม wheyที่ละ 1-2 scoop แต่ร่างกายเก็บไว้ใช้ได้เท่าไหร่ ส่วนเกินก็ต้องโดยขับออกทางปัสสาวะ แต่ สารประกอบโปรตีน จำเป็นต้องแตกไนโตรเจนก่อนโดยตับ ก่อนกรองออกโดยไต ดังนั้นการรับประทานเวย์ที่ดูดซึมได้เร็ว ทีละมากๆ นอกจากไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แล้ว ยังทำให้ตับและไต รับหน้าที่ในการกำจัดของเสีย มากขึ้นด้วย

Whey โปรตีนจึงควรรับประทานแต่น้อย เฉพาะ ช่วงที่มีการออกกำลังกายอย่างหนัก เท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าปริมาณที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำมาก

คุณยังเชื่อว่า whey คือโปรตีนที่ดีที่สุด เพราะมันสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วที่สุดอีกหรือ

ต่างจากโปรตีนไข่ ที่ให้โปรตีนกับร่างกายอย่างช้าๆ และต่อเนื่อง ไม่สร้างของเสียในเลือด และไม่ทำให้ตับและไตทำงานหนัก

ดังนั้น ผู้ป่วยโรคไต และ โรคตับ และมะเร็ง ที่ขาดโปรตีน จึงมักจะได้รับคำแนะนำจากแพทย์ให้รับประทานไข่ขาวบำรุงร่วมกับการรักษาบทบาทของ Selenium (Se) ในอาหาร


เซเลเนียม(Selenium) เป็นแร่ธาตุสำคัญในร่างกายมนุษย์ ที่สะสมไว้มากในตับ และ ไต ในรูปของ โปรตีน ที่เรียกว่า Selenoproteins ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ที่ปกป้องเซลจากการถูกทำลาย ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็ง และ โรคหัวใจ
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย KCG » 28 ม.ค. 2013, 10:32

ระดับ Albumin ในเลือด

ไข่ขาว (Albumin) เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมา พบได้ในกระแสเลือด (แต่ก็มีมากในไข่ขาว แพทย์จึงเรียกให้ผู้ป่วยเข้าใจได้ง่ายว่า Albumin = ไข่ขาว) ไข่ขาวในเลือดตามปกติจะไม่หลุดออกมาในปัสสาวะ เพราะไตจะทำหน้าที่กรองเอาน้ำปัสสาวะออกมาจากกระแสเลือด ส่วนไข่ขาวที่มีโมเลกุลใหญ่นั้นจะไม่ออกมาด้วย และยังคงอยู่ในกระแสเลือดที่กรองแล้ว แต่เมื่อใดก็ตามที่ไตผิดปกติ ก็จะเหมือนตะแกรงก้นรั่ว มีไข่ขาวรั่วออกมาในน้ำปัสสาวะให้ตรวจเจอได้ 2. สาเหตุมาจากหลายปัจจัยมาก แต่มักพบในกลุ่มของคนไข้โรคไตพวก Nephrotic syndrome


Albumin กับการเผาผลาญไขมัน

อาหารไขมันซึ่งถูกดูดซึมจากลำไส้รวมทั้งไขมันที่สะสมในเนื้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) ล้วนมี
คุณสมบัติไม่ละลายน้ำแต่จะถูกขนส่งไปส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานและทำหน้าที่ต่างๆได้ โดยอาศัยไปกับกระแสเลือดซึ่งเป็น aqueous solution ดังนั้นจึงต้องมีพาหะช่วยลำเลียง

ได้แก่ โปรตีนต่างๆในเลือด คือ อัลบูมิน(albumin) และ ไลโปโปรตีน(lipoprotein)
- โดยอัลบูมินช่วยลำเลียงกรดไขมันอิสระ
- ส่วนไลโปโปรตีนมีหลายชนิดช่วยลำเลียงไตรกลีเซอไรด์และไขมันชนิดอื่นๆระหว่างตับและ
เนื้อเยื่อต่างๆโปรตีนไข่ขาว ( Albumin )


ไข่เป็นแหล่งโปรตีนสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะไข่ขาว ที่ให้โปรตีนคุณภาพสูง ปราศจากไขมัน
และคลอเรสเตอรอล ไข่ไก่ 1 ฟองใหญ่ มีไข่ขาวประมาณ 32 กรัม แต่มีโปรตีนบริสุทธิเพียง
4กรัม โดย 90% เป็นน้ำ สำหรับนักเพาะกายการรับประทานไข่ขาวต้มเพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีน
ที่เพียงพอต่อความต้องการ อาจต้องรับประทานมากถึง 20ฟองต่อวัน การกลืนไข่ขาวต้มมากมาย
ขนาดนี้ทุกวันเป็นประจำไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อีกทั้งยังต้องเสียเวลาต้ม ปอกเปลือกและ การเก็บ

ดังนั้นจึงมีการสกัดเอาโปรตีนบริสุทธิ จากไข่ขาว มาในรูปผง ที่ให้โปรตีนเข้มข้น
สามารถรับประทานได้ทันที นำติดตัวไปได้สะดวก และเก็บได้นานสะอาดและสดเสมอ

Albumin Plus

มีกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วน ย่อยและดูดซึมได้ช้า 2-3 ชั่วโมง
ทำให้ร่างกายได้รับ โปรตีนช้าๆอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับ
ใช้เสริมสร้างกล้ามเนื้อยามพักกล้ามเนื้อ การรับประทานโปรตีนไข่ให้ได้ผลดี
จึงควรรับประทานตอนท้องว่าง หรือ ก่อนนอน


ชาวเอเชียส่วนมาก ไม่ได้ดื่มนมอย่างต่อเนื่องหลังพ้นวัยทารก ร่างกาย จะหยุดผลิดเอ็นไซม์ที่ย่อยโปรตีนในนม เมื่อดื่มนม จึงเกิดอาการท้องอืด ดังนั้น โปรตีนไข่ จึงอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่สามารถดื่มนมได้้
้ หรือผู้ที่แพ้ แลคโตส ในนมทำไมต้องไข่ขาวผง


ในไข่ขาวสด หนึ่งฟองมีน้ำเป็นส่วนประกอบ มากถึง 90% ดังนั้นการกินไข่ขาวเพื่อให้ได้ปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการอาจต้อง
กินมากถึง 20 ฟองต่อวัน การกลืนไข่ขาวต้มมากมายขนาดนี้ทุกวันเป็นประจำจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย อีกทั้งยังไม่สะดวกในการเตรียม และ การเก็บรักษา

จึงมีการสกัดโปรตีนจากไข่ขาวในรูปผงโปรตีนเข้มข้น ผงโปรตีนเพียง


4 กรัม หรือ 1 ช้อนชา ให้โปรตีนเทียบเท่ากับไข่ขาว 1 ฟองใหญ่ในต่างประเทศโปรตีนไข่ขาวจะมีราคาแพงกว่าโปรตีนจากหางนมมาก เนื่องจากต้องนำเข้าวัตถุดิบ แต่ในประเทศไทย ที่เป็นแหล่งผลิตไข่ไก่ส่งออก

จึงแปรรูปเป็นไข่ขาวผง ที่เก็บรักษาได้นาน 24 เดือน และยังมีราคาถูกกว่ามาก


โปรตีนสำคัญอย่างไรต่อร่างกาย


โปรตีนเป็นสารอาหารจำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ และซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอ

ในหนึ่งวันคนเราควรได้รับโปรตีน 0.8-1กรัมต่อน้ำหนักตัว 1Kg สำหรับนักกีฬาอาจใช้มากถึง 2 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1Kg. โปรตีนประกอบไปด้วย

กรดอะมิโนจำเป็น ที่ต้องได้รับจากอาหารโดยตรง

กรดอะมิโนไม่จำเป็น คือร่างการสร้างขึ้นได้เอง
TRAINER 3ลูกกลิ้ง ติดต่อ กบโทร089-6708091 viewtopic.php?f=119&t=441757
TRAINER PreOrder สั่งและโอนเข้าบ/ช ส่งภายใน7-10วันทำการ
sirikan dussadee กรุงไทย115-3-12521-8

Re: เรื่อง อาหารของนักกีฬา

โพสต์ โดย joe cannondale » 22 เม.ย. 2014, 15:05

อ่านเพลินดีจัง
ขอบคุณครับ


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน