สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายใน สนาม2 นาบอน

Moderator: Ligor007

Re: สรุปผลการแข่งขัน / ประมวลภาพงานแข่งเก็บคะแนนภายใน สนาม2 นาบอน

โพสต์ โดย สันนิวาส » 22 พ.ค. 2014, 13:23

ching เขียน:ใน นามชมรมจักรยานนาบอน ขอขอบคุณทุกท่านจากใจ ที่วันนี้ มาร่วมงานการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาภายในสนามที่ 2 นาบอน
หากผิดพลาด หรือตกบกพร่องประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ขอบคุณทุกท่าน
งานจะสำเร็จได้ ก็ต้องมีนักแข่งขันเข้าร่วม

(ส่วนรูปภาพ เร็วๆนี้ครับ)


ผลการแข่งขัน สนามที่ 2

AO ประเภทแข่งขัน รุ่น ทั่วไปชาย
1.AO-12นายอำนาจ เหงี่ยมไพศาล ขนอมไบค์ 10
2.AO-04 นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A – BIKE นครศรีฯ 8
3.AO-09 นายปริญญา รักษาวงศ์ แอคชั่นไบค์ 6
4.AO-13นายบัณฑิต บุญทัน สมุย MTB 4
5.AO-07 นายสุพรรณ สุวรรณทิพย์ A – BIKE นครศรีฯ 2
6.AO-02 นายรัชกร นิลกำจร A – BIKE นครศรีฯ 1
7.AO-06 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 1
8.AO-03 นายอรรณพ ผลรัตนไพบูลย์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
9.AO-15นายจิรพงศ์ กลับรินทร์ เขาหลวง 1
10.AO-14นายประสิทธิ์ น้อยหีด สมุยMTB 1
11.AO-16นายสมพร แซ่ฮำ ขนอมไบค์ ออกจากการแข่งขัน
12.AO-17นายสอาด ปัญญาชัย เกาะสมุย ออกจากการแข่งขัน
13.AO-18นายธนาธร ภูธรารักษ์ บีทูเค เทรคไรเดอร์ ออกจากการแข่งขัน
14.AO-08นายพนมกรณ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี
1.A2-02 ด.ช. ธนภัทร เพชรสวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2.A2-05ด.ช.สุเมธ นพกร จักรยานพระพรหม 8
3. A2-09 ด.ช.ปิยวัฒน์ แก้วอ่อน ราชพฤกษ์ 6
4.A2-11ด.ช.เสกสรร ชาวลี้เสน MTB สมุย 4
5.A2-12ด.ช.ภาณุพงศ์ ศรีสังข์ MTB สมุย 2
6.A2-13 นามกัปนาท เมฆวรรณ์ ราชพฤกษ์ 1
7. A2-07 ด.ช.ดนุเดช มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 1
8.A2-06ด.ช.อัครพงศ์ ไขศิลปะ MTB สมุย 1
9.A2-01ด.ช.นันทรักษ์ เรืองรุก A – BIKE 1
10. A2-04 นาย ยสินทร ชัยมะเริง จักรยานพระพรหม ออกจากการแข่งขันA3 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี
1.A3-01 นายนันทิพัฒน์ พงศ์สวัสดิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2. A3-07 นายเจษฎา ชุมจิตต์ ภูมิสยามไบค์ 8
3.A3-10 ด.ช.ณัชเสฎร์ เอื่อมมาธุสร MTB สมุย 6
4. A3-05 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 4
5. A3-04 นายสาธิต แช่เลี้ยว สิชล XC 2
6.A3-11นายกฤตเดช ศรีสังข์ MTB สมุย 1
7. A3-03 นายฐานิส ชัยมะเริง จักรยานพรหม 1
8. A3-02 นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1
9. A3-08 นายณัฐพงศ์ ขวัญใจ ราชพฤกษ์ 1
10.A3-09นายสัมฤทธิ์ ทิพย์สุวรรณ 1
11.A3-12นายธนินทร์กานต์ เกลี้ยงประดิษฐ์ พัทลุง ออกจากแข่งขัน

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 19 - 29 ปี
1.A4-07 นายอัครวิชญ์ วัคกาญจน์ ราชพฤกษ์ 10
2.A4-10นายพฤทธิ์ ดีพัฒนะ ราชพฤกษ์ 8
3.A4-02นายสรายุทธ วิชัยดิษฐ์ A – BIKE 6
4. A4-04 นายพงศกร สุขเมฆ ราชพฤกษ์ 4
5. A4-05 นายจตุรพัฒน์ คำแป้น ราชพฤกษ์ 2
6.A4-03นายเศรษฐา จะกอ ทีมฉวางไบค์ ออกจากการแข่งขัน


A5 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 30 - 34 ปี
1.A5-07นายสันนิวาส แซ่ติ้ง นาบอน 10
2. A5-01 ส.อ.อาทิตย์ คันธิก A – BIKE นครศรีฯ 8
3.A5-03 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ์ ราชพฤกษ์ 6
4.A5-05 นายณัฐเชรษฐ ตรีอุบล ราชพฤกษ์ 4
5.A5 –06นายนิฒิกัณฑ์ อ่อนพรหม แม่น้ำไบค์ สมุย 2A6 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 35 - 39 ปี

1.A6-01 นายทรัพย์ทวี ดิษฐ์อำไพ A – BIKE นครศรีฯ 10
2.A6-06นายวิสันต์ พงศ์ภัณฑารักษ์ นาบอน 8
3.A6-05 นายรวี ถาวรวงศ์ ภูมิสยามไบค์ 6


A7 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 40-44 ปี

1.A7-07 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดิ 10
2.A7-08 นายสุพัฒ รัตนวรรณ ราชพฤกษ์ 8
3. A7-03 นายธีรศักดิ์ ประทีป ณ ถลาง เหนือคลองกระบี่ 6
4. A7-01 นายสมเกียรติ สีนวล อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.A7-04 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 2A8 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุไม่เกิน 45-49 ปี

1.A8-04 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 10
2. A8-03 นายธีระศํกดิ์ ลักษณะวิลาศ ภูมิสยามไบค์ 8
3. A8-01 นายสมคะเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 6
4. A8-05 นายกีรติ เชียงสวน A – BIKE นครศรีฯ 4
5.A8-06นายไตรรักษ์ เรืองรุก A – BIKE 2
6.A8-07 นายพิระ เชาวนิระตา เสือเมืองคอน 1
7.A8-02นายณรงค์ศักดิ์ บัวงามวิสุทธิ์ A – BIKE ออกจากการแข่งขัน


A9 ประเภทแข่งขัน รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป

1.A9-07นายธรรมชาติ โสภณรัตน์ ภูมิสยามไบค์ 10
2.A9-02 นายสายันต์ สระทอง A – BIKE นครศรีฯ 8
3.A9-01 ชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ ทีมฉวาง 6
4.A9-06นายอรุณ กัณฐสุทธิ์ เขาหลวงพรหมคีรี 4
5.A9-04นายบุญชัย จันทรบูลย์ แสบไบค์ ออกจากการแข่งขัน
6.A9-05นายสมบูรณ์ ยอดระบำ อิสระ ออกจากการแข่งขัน


BO ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น ทั่วไป

1.BO-06 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 10
2.BO- 03 นายอัติวิชย์ คำจันทร์ A – BIKE นครศรีฯ 8
3BO-05 นายวงศ์พิสุทธิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION BIKE 6
4.BO-10 นายจีรวัฒน์ จันทร์แก้ว ราชพฤกษ์ 4
5.BO-07 นายอรทัต สุขาทิพย์ ทีมฉวางไบค์ 2
6.BO-11นายยุทธพงศ์ ชนูดหอม ทุ่งสง 1
7.BO-12นายพงษ์ศักดิ์ สำลีนิล เขาหลวงพรหมคีรี ออกจากการแข่ง
8.BO-04นายสัญลักษณ์ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน


B1 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 30 – 39 ปี

1. B1-08นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม ภูมิสยามไบค์ 10
2.B1-09 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A – BIKE นครศรีฯ 8
3. .B1-06 นายภมร อักษรเงิน สิชล XC 6
4.B1-03 นายดวงกมล แซ่ฮัน FS จันดี 4
5.B1-13นายสากล สนทะมิโน ร่อนพิบูลย์ 2
6.B1-12นายเบญจา ภูริพงศธร วลัยลักษณ์ 1
7.B1-15นายจิตติ มูลประเสริฐ ราชพฤกษ์ 1
8. .B1-07 นายสันทัด เพชรด้วง สิชล XC 1
9.B1-14นายนพรุจ คุณารักษ์ A-BIKE 1
10. B1-11นายกฤษดา เพ็ชรสุด MTB – สมุย 1
11 B1-02 นายอนุรักษ์ สามัคคี A – BIKE นครศรีฯ 1
12. B1-05 นายอนุวัตร รัตนวรรณ์ ราชพฤกษ์ 1
13.B1-04นายจักรพันธ์ มุสิเกตุ ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน
14.B1-01นายสุชาติ เรืองรุก ราชพฤกษ์ ออกจารการแข่งขัน

B2 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 40 – 49 ปี

1.B2-03 นายถาวร ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 10
2.B2-05 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.B2-11นายอโนทัย ภารตะวงศ์ ราชพฤกษ์ 6
4.B2- 02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 4
5.B2-04 นายบัณฑิต จันทร์แก้วแร่ ราชพฤกษ์ 2
6.B2-12นายบัญชา ปาบมา A-BIKE 1
7.B2-10 นายปกรณ์ อนันตะพัฒน์ คนเขาขาว 1
8.B2-08 นายเจริญ มานพพงษ์ 1
9.B2-09 นายสุพจน์ แสงมณี ภูมิสยามไบค์ 1
10.B2-07 นายสุรเดช เทศนอก แม่น้ำไบค์ เคเบิ้ลทีวีสมุย 1
11.B2-06 นายศราวุฒิ ลิ้มภูสิริพิทักษ์ แม่น้ำไบค์ เคเบิ้ลทีวีสมุยB3 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 50 – 59 ปี

1.B3-08นายสากล ถาวรวงศ์ A-BIKE 10
2.B3-01 นายอารี ภูริวัฒนะ ทีมฉวางไบค์ 8
3.B3-04 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 6
4.B3-10นายสมเกียรติ รัญชูมาล แอ๊คชันไบค์ 4
5.B3-07นายธรรมราช วัฒนทริวิทย์ ราชพฤกษ์ 2
6.B3-06 นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 1
7.B3-02 นายสุรชาติ จะกอ ฉวางไบค์ 1
8.B3-O3 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา สิชล XC 1
9.B3-05 นายภัสสร ปฐมนุพงศ์ ร่อนพิบูลย์ ออกจากการแข่งขัน
10.B3-09นายประทีป หนูนุ้ย นาบอน ออกจากการแข่งขัน


B4 ประเภทเพื่อสุขภาพ ชาย รุ่น อายุ 60 ปีขึ้นไป
1.B4-01 นายพงศ์สิทธิ์ ไตรสุวรรณ แอ็คซั่นไบค์ 10
2.B4-02นายอนุรักษ์ หวสังทวีลาภ ทุ่งสง 8


WO ประเภทแข่งขัน หญิง รุ่น ทั่วไป

1.WO-02 นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.WO-06ด.ญ.นิภารัตน์ ศรีสังข์ แม่น้ำไบค์ เกาะสมุย 8
3.WO-01 นางสุรัชนี ไชยเสนา แอ็คซั่นไบค์ 6
4.WO-05นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.WO-04 นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 2

C ประเภทแข่งขัน อายุ ไม่เกิน 12 ชาย – หญิง

1.C-04 เด็กชาย ธนวัฒน์ เพ็ชรสุด MTB สมุย 10
2C-03 เด็กชาย ธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3C-07 เด็กชาย ธนกฤต มานพพงษ์ ราชพฤกษ์ 6
4C-02 เด็กชาย ธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.C-06เด็กชาย รัฐกร เมืองแก้ว เกาะสมุย MTB 2
6.C-05 เด็กหญิง พชิร สุวรรณทิพย์ A – BIKE นครศรu 1
7.C-08เด็กชายวรวิทย์ ชนะดับ MERIDA CLUB 1
8.C-01 เด็กหญิง ธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1
NB TEAM


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 1 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน