6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคีรี

Moderator: Ligor007

6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคีรี

โพสต์ โดย เสืออ๊อด K-Bank » 08 มี.ค. 2014, 19:45

ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามที่1
ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคีรี ในวันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

จัดโดย ชมรมจักรยานราชพฤกษ์ นครศรีธรรมราช ( แกงค์ซ่าส์ )
ดำเนินงาน โครงการ 5 สนาม โดย สมาคม โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามนครศรีธรรมราช

โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามนครศรีธรรมราชครั้งที่3/2557
1.หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ชมรม กลุ่ม และทีมต่างๆได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกๆสนาม และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นได้ว่า ทั้งประชาชน และเยาวชนได้ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งผ่านมา ชมรม/ทีม ต่างๆที่เป็นเจ้าภาพได้จัดงานกันแบบเต็มความสามารถทุกๆทีม งบประมาณการจัดการแข่งขันโดยสรุปจึงมียอดการจัดการสูงมาก และ ด้วยตัวโครงการไม่ได้มีงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ทางเจ้าภาพต้องดำเนินการหางบประมาณด้วยตัวเองทั้งสิ้น งานเลยออกมายิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของแต่ละทีม แต่ขาดความมั่นคงของตัวโครงการ ถ้ายิ่งใหญ่ แล้วไปต่อไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อันใดในการจัดการแข่งขัน ในปีนี้ทางทีมและชมรมต่างๆจึงไม่กล้าที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
เพื่อให้ตัวโครงการมีความ มั่นคง และ เข้มแข็ง อยู่คู่กับพวกเราชาวจักรยานนครสืบไป ทางคณะกรรมการของโครงการจึงมีมติว่า ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีกฎ กติกาที่สอดคล้องกับการจัดการจึงมีมติว่าในการจัดการครั้งนี้พวกเราขอแค่
1.มีสนามแข่งขัน รูปแบบเส้นทางต้องปลอดภัย ติดตั้งป้ายแอโร่ที่ชัดเจน
2.มีอาหารกินเพื่อต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะพูดคุยกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
3.มีการเก็บคะแนนสะสม ตามกติกาของการแข่งขัน
4.ไม่มีเสื้อแจก ไม่มีของรางวัล ประจำสนาม
5.สนามสุดท้ายมอบถ้วยรางวัล ตามคะแนนที่สะสมตามลำดับรุ่น
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพิ่มความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเยาวชนและประชาชนของชาวนครจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีครับ


2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
2) เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ
3) เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่ว
ไป
4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน
5) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยาน
6) ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

3.เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ จะร่วมโครงการนี้แต่ละสนามประมาณ 200-300 คน

4. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักกีฬาจักรยานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2) ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
3) ผู้สนใจทั่วไปและจักรยานบ้าน
4) นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ

5. วิธีดำเนินการ
- นัดตัวแทนกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมวางแผนการจัดการแข่งขัน
- แบ่งสนามแข่งเป็น5สนาม
- แบ่งความรับผิดชอบไปยังอำเภอต่างๆที่ชมรมจักยานสังกัดและมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันโดยรับผิดชอบอำเภอละ1สนาม


6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดการแข่งขันภายในปี2557
1)สนามที1 วันที่ 6 เมษายน 57 สนามบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จัดโดย ทีมราชพฤกษ์
2)สนามที่2 วันที่ 1 มิถุนายน 57อ.นาบอน จัดโดย ทีมนาบอน
3)สนามที่3 วันที่ 20/27กรกฎาคม 57 ต.จันดี จัดโดย fs จันดี หรือ
4)สนามที 4 วันที่ 21/28 กันยายน 57.........................
5)สนามที่5 วันที่26 ตุลาคม 57 อ.สิชล สนามมอบถ้วยรางวัล
** วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมสนามนั้นๆ**

7. รูปแบบของโครงการ
1) เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่5สนาม ผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับได้รับถ้วยรางวัล
2) รูปแบบสนามจะมีความอยากง่าย ตามรูปแบบการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี่ทั่วไป เน้นความสนุก ปลอดภัย ปั่นได้ตลอดเส้นทาง
3) ระบบการให้คะแนนจะเรียงลำดับ10-8-6-4-2 ส่วนผู้ที่เข้าลำดับ6-10จะได้1คะแนน ส่วนคะแนนสนามสุดท้ายคูณ2
4) ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่ง3ใน5สนามจะมีสิทธ์รับถ้วยรางวัล
5) รุ่นการการแข่งขัน แบ่งเป็น11รุ่นชาย10รุ่น หญิง1รุ่น รุ่นสุขภาพ 5 รุ่น
ประเภทชาย
A1 อายุไม่เกิน12ปี
A2 อายุไม่เกิน15ปี
A3 อายุไม่เกิน18ปี
A4 อายุ 19-29 ปี
A5 รุ่นอายุ30-34ปี
A6 รุ่นอายุ35-39ปี
A7 รุ่นอายุ40-44ปี
A8 รุ่นอายุ45-49ปี
A9 รุ่นอายุ50ปีขึ้นไป
AO รุ่นทั่ไปชาย
ประเภทหญิง
W1 รุ่นทั่วไปหญิง
รุ่นเพื่อสุขภาพ
ไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลประเภท A-B มาก่อน
ประเภทชาย
BO : รุ่นทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
B1 : รุ่นอายุ 30-39 ปี
B2 : รุ่นอายุ 40-49 ปี
B3 : รุ่น 50-59 ปี
B4: รุ่น 60 ปีขึ้นไป

-ค่าสมัคร
รุ่นA1-A2-A3-W1 = 200 บาท
รุ่นที่หลือ = 250 บาท

กรณีการคำนวณอายุของนักแข่ง โดยให้ใช้ปีพ.ศ2556ลบด้วยปีพ.ศเกิด จะออกเป็นตัวเลขอายุรุ่นนั้น ถ้าลงผิดรุ่นกรรมการการแข่งขันอาจจะปรับแพ้ได้

เริ่มรับสมัครบริเวณหน้างาน ตั้งแต่ เวลา 07.30 น เป็นต้นไป
รายละเอียด กำหนดการและภาพสนาม จะนำมาลงให้รับทราบอีกครั้งครับ
***บัญชีโอนเงิน อโนทัย ภารตะวงศ์ ***
ธนาคารกสิกรไทย สาขานครศรีธรรมราช 173-2-31296-6

....ก่อนที่จะติแต่ผู้อื่น....ตัวเองเคยทำอะไรให้คนอื่นได้ติบ้างแล้วหรือยัง..
...รถแพง....แต่แรงไม่มี....ไม่รู้จะขี่ไปทำไม...เสียดายของ.....


Re: 6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคี

โพสต์ โดย ส.อ.อาทิตย์ คันธิก » 10 มี.ค. 2014, 12:53

มาเเล้ว...มาเเล้ว :D :D
..............ถ้าเเม้นปราชัยต่อไพรี ก็ได้เเต่ปฐพีไม่มีคน..............
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เเละประชาชน ARMY NCO.746 INFANTRY
...................... ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช ..............................

......................ฝากลิ้งค์..ด้านล่าง กดชมฟรี....
** คลิ๊กเลย **.......ปั่น 2 ล้อ ชมเเหล่งท่องเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราช

Re: 6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคี

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 10 มี.ค. 2014, 19:59

แล้วเจอกันครับทุกๆคน เส้นทางเป็นยังไงบ้าง เอามาโชว์กันหน่อยครับ

เหนื่อยกันหน่อยนะเพื่อวงการจักรยานบ้านเรา เด็กๆเยาวชน และผู้รักการปั่นจะได้มีกิจกรรมร่วมกันครับ
Re: 6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคี

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 13 มี.ค. 2014, 21:00

นี่เลยครับ

รายชื่อคณะกรรมการสมาคม โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 3

ประธาน - นาย ชาญวัฒนา อิสระวัฒนา
รองประธาน – นาย ปรีชา นาคฤทธิ์
เหรัญญิก – นางสาว มนทิพย์ ศรีแสง
ประชาสัมพันธ์
ทะเบียน– นาย ณัฐวุฒิ เชื้อเหล่าวานิช
-นาง เสาวคนณ์ เพ็ชรประพันธ์
เลขา –นาย อมรศักดิ์ เพ็ชรประพันธ์
-นาย นายอัครวิชญ์ อัคกาญจน์
-นาย อโณทัย ภารตะวงศ์
กรรมการ - นายบุญธรรม คำแป้น
-นายจิรวัฒน์ จันทร์แก้ว
-นายพันธศักดิ์ เพ็ชรทอง
-นายชัยณรงค์ รักษรเงิน
-นาย อภินันท์ สรรเสริญ
-นาย บัณฑิต จันทร์แก้วแร่
-นายทวีศิลป์ สันทนารัตน์
-จ.ส.อ. ญาณวรรธน์ มาศเมฆ
-นายวิสันต์ พงค์ภัณทรักษ์
-พ.ท สุเทพ ศรีใส
-นาง รัตนา ศรีใส
-นางอุไร นาคฤทธ์
-นาย กฤชกร หะหมาน
-นาย สมเกียรติ สีนวล
-นาย ยนตรชัย เมฆฉาย
-นายพรศักดิ์ ลีลาโกศลวิรุฬหะ

หมายเหตุ รายชื่อกรรมการ มาจากสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครับ ส่วนใครต้องการมีส่วนร่วมแจ้งได้เลยนะครับ


และต้องขอขอบคุณทุกๆชมรมที่ได้ร่วมกัน สนับสนุน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการนี้ครับ และปีนี้ /2557 ชมรมใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแจ้งมาได้เลยนะครับ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆสู่จังหวัดนครศรีของพวกเรา

บทบาทและหน้าที่ผู้ที่ประสงค์จะเป็นเจ้าภาพ

1-จัดทำสนามแข่งขัน
2-จัดหาสปอนเซอร์ในการดำเนินการ
3-จัดเตรียมอาหาร-น้ำ ต้อนรับนักกีฬา
4-ร่วมรับผิดชอบถ้วยรางวัล อย่างน้อย 2 รุ่น เป็นเงิน 8,000 บาท

ส่วนรูปแบบการจัดการแข่งขัน ทางสมาคมจะเป็นที่ปรึกษาให้ทุกอย่าง ใครมีอะไรเพิ่มเติมช่วยๆกันนะครับ
Re: 6 เมย.57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชส นามที่1 ณ.สนามหน้าโรงเรียนบ้านคลองแคว อ. พรหมคี

โพสต์ โดย magomod0001 » 30 มี.ค. 2014, 09:48

ขอแผนที่ไป สถานที่จัดแข่งขันด้วยครับ แล้วเริ่มปล่อยตัวกี่โมงครับ ผมอยู่กระบี่ขอไปแจมด้วยครับครับ A30-34ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน