ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนาม จ.นครศรีธรรมราช สนามที่ 3 อ.ปากพนัง วันที่ 28 มิ.ย 58

Moderator: Ligor007, Ligor007

ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนาม จ.นครศรีธรรมราช สนามที่ 3 อ.ปากพนัง วันที่ 28 มิ.ย 58

โพสต์ โดย jaam » 09 มิ.ย. 2015, 21:28

ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สนามที่ 3 :D
ณ CK รีสอร์ท อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ใน วันอาทิตย์ ที่ 28 มิถุนายน 2558

จัดโดย ทีมปากพนัง

ดำเนินงาน โครงการ 5 สนาม โดย สมาคม โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามนครศรีธรรมราช

โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2558

1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ชมรม กลุ่ม และทีมต่างๆได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกๆสนาม และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นได้ว่า ทั้งประชาชน และเยาวชนได้ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งผ่านมา ชมรม/ทีม ต่างๆที่เป็นเจ้าภาพได้จัดงานกันแบบเต็มความสามารถทุกๆทีม งบประมาณการจัดการแข่งขันโดยสรุปจึงมียอดการจัดการสูงมาก และ ด้วยตัวโครงการไม่ได้มีงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ทางเจ้าภาพต้องดำเนินการหางบประมาณด้วยตัวเองทั้งสิ้น งานเลยออกมายิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของแต่ละทีม แต่ขาดความมั่นคงของตัวโครงการ ถ้ายิ่งใหญ่ แล้วไปต่อไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อันใดในการจัดการแข่งขัน ในปีนี้ทางทีมและชมรมต่างๆจึงไม่กล้าที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
เพื่อให้ตัวโครงการมีความ มั่นคง และ เข้มแข็ง อยู่คู่กับพวกเราชาวจักรยานนครสืบไป ทางคณะกรรมการของโครงการจึงมีมติว่า ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีกฎ กติกาที่สอดคล้องกับการจัดการจึงมีมติว่าในการจัดการครั้งนี้พวกเราขอแค่

1. มีสนามแข่งขัน รูปแบบเส้นทางต้องปลอดภัย ติดตั้งป้ายแอโร่ที่ชัดเจน
2. มีอาหารกินเพื่อต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะพูดคุยกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
3. มีการเก็บคะแนนสะสม ตามกติกาของการแข่งขัน
4. ไม่มีเสื้อแจก ไม่มีของรางวัล ประจำสนาม
5. สนามสุดท้ายมอบถ้วยรางวัล ตามคะแนนที่สะสมตามลำดับรุ่น
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพิ่มความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเยาวชนและประชาชนของชาวนครจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีครับ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ
3. เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน
5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยาน
6. ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

3. เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ จะร่วมโครงการนี้แต่ละสนามประมาณ 200-300 คน

4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
3. ผู้สนใจทั่วไปและจักรยานบ้าน
4. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ

5. วิธีดำเนินการ
- นัดตัวแทนกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมวางแผนการจัดการแข่งขัน
- แบ่งสนามแข่งเป็น5สนาม
- แบ่งความรับผิดชอบไปยังอำเภอต่างๆที่ชมรมจักยานสังกัดและมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันโดยรับผิดชอบอำเภอละ1สนาม

6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดการแข่งขันภายในปี2558

1. สนามที 1 สนามบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จัดโดย ทีมราชพฤกษ์
2. สนามที่ 2 อ.นาบอน จัดโดย ทีมนาบอน
3. สนามที่ 3 อ.ปากพนัง
4. สนามที 4 ต.จันดี จัดโดย fs จันดี
5. สนามที่ 5 อ.สิชล สนามมอบถ้วยรางวัล

** วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมสนามนั้นๆ**

7. รูปแบบของโครงการ
1. เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่5สนาม ผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับได้รับถ้วยรางวัล
2. รูปแบบสนามจะมีความอยากง่าย ตามรูปแบบการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี่ทั่วไป เน้นความสนุก ปลอดภัย ปั่นได้ตลอดเส้นทาง
3. ระบบการให้คะแนนจะเรียงลำดับ10-8-6-4-2 ส่วนผู้ที่เข้าลำดับ6-10จะได้1คะแนน ส่วนคะแนนสนามสุดท้ายคูณ2
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่ง3ใน5สนามจะมีสิทธ์รับถ้วยรางวัล
5. รุ่นการการแข่งขัน แบ่งเป็น 10 รุ่น ชาย 9 รุ่น หญิง 1 รุ่น รุ่นสุขภาพ 5 รุ่น

ประเภทชาย
C อายุไม่เกิน12ปี
A1 อายุไม่เกิน15ปี
A2 อายุไม่เกิน18ปี
A3 อายุ 19-29 ปี
A4 รุ่นอายุ30-34ปี
A5 รุ่นอายุ35-39ปี
A6 รุ่นอายุ40-44ปี
A7 รุ่นอายุ45-49ปี
AO รุ่นทั่ไปชาย

ประเภทหญิง
W รุ่นทั่วไปหญิง

รุ่นเพื่อสุขภาพ (ไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลประเภท A-B มาก่อน)
ประเภทชาย

B1 : รุ่นอายุ 20-29 ปี
B2 : รุ่นอายุ 30-39 ปี
B3 : รุ่นอายุ 40-49 ปี
B4 : รุ่นอายุ 50-54 ปี
B5 : รุ่นอายุ 55 ขึ้นไป

-ค่าสมัคร
รุ่น C-A2-A3-W = 200 บาท
รุ่นที่เหลือ = 250 บาท

**** รุ่น VIP : รุ่นพิเศษรับโล่รางวัลลำดับทุกคน รับเพียง 50 คนเท่านั้น ค่าสมัคร 450 บาทต่อคน เริ่มปล่อยตัวเวลา 8.00 น. :D :D :D ****

กรณีการคำนวณอายุของนักแข่ง โดยให้ใช้ปี พ.ศ. 2558 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด จะออกเป็นตัวเลขอายุรุ่นนั้น ถ้าลงผิดรุ่นกรรมการการแข่งขันอาจจะปรับแพ้ได้

เริ่มรับสมัครบริเวณหน้างาน ตั้งแต่ เวลา 07.00 น เป็นต้นไป
รายละเอียด กำหนดการและภาพสนาม จะนำมาลงให้รับทราบอีกครั้งครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...ทีมปากพนัง
0818924017 ปิยะ ว่องวิทย์(โกยะ)ประธานชมรมจักรยานปากพนัง
0622168106 ชาญ
1433734173958.jpg

1433837261224.jpg

20150608_185232.jpg

20150608_174751.jpg

20150608_180922.jpg
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน