โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

Moderator: Ligor007

โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 09 ก.พ. 2015, 11:57

โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามนครศรีธรรมราชครั้งที่4/2558
1.หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ชมรม กลุ่ม และทีมต่างๆได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกๆสนาม และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นได้ว่า ทั้งประชาชน และเยาวชนได้ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งผ่านมา ชมรม/ทีม ต่างๆที่เป็นเจ้าภาพได้จัดงานกันแบบเต็มความสามารถทุกๆทีม งบประมาณการจัดการแข่งขันโดยสรุปจึงมียอดการจัดการสูงมาก และ ด้วยตัวโครงการไม่ได้มีงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ทางเจ้าภาพต้องดำเนินการหางบประมาณด้วยตัวเองทั้งสิ้น งานเลยออกมายิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของแต่ละทีม แต่ขาดความมั่นคงของตัวโครงการ ถ้ายิ่งใหญ่ แล้วไปต่อไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อันใดในการจัดการแข่งขัน ในปีนี้ทางทีมและชมรมต่างๆจึงไม่กล้าที่จะรับเป็นเจ้าภาพ
เพื่อให้ตัวโครงการมีความ มั่นคง และ เข้มแข็ง อยู่คู่กับพวกเราชาวจักรยานนครสืบไป ทางคณะกรรมการของโครงการจึงมีมติว่า ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีกฎ กติกาที่สอดคล้องกับการจัดการจึงมีมติว่าในการจัดการครั้งนี้พวกเราขอแค่
1.มีสนามแข่งขัน รูปแบบเส้นทางต้องปลอดภัย ติดตั้งป้ายแอโร่ที่ชัดเจน
2.มีอาหารกินเพื่อต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะพูดคุยกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
3.มีการเก็บคะแนนสะสม ตามกติกาของการแข่งขัน
4.ไม่มีเสื้อแจก ไม่มีของรางวัล ประจำสนาม
5.สนามสุดท้ายมอบถ้วยรางวัล ตามคะแนนที่สะสมตามลำดับรุ่น
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพิ่มความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเยาวชนและประชาชนของชาวนครจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีครับ


2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
2) เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ
3) เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่ว
ไป
4) เพื่อส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน
5) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยาน
6) ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

3.เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ จะร่วมโครงการนี้แต่ละสนามประมาณ 200-300 คน

4. กลุ่มเป้าหมาย
1) นักกีฬาจักรยานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2) ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
3) ผู้สนใจทั่วไปและจักรยานบ้าน
4) นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ

5. วิธีดำเนินการ
- นัดตัวแทนกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมวางแผนการจัดการแข่งขัน
- แบ่งสนามแข่งเป็น5สนาม
- แบ่งความรับผิดชอบไปยังอำเภอต่างๆที่ชมรมจักยานสังกัดและมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันโดยรับผิดชอบอำเภอละ1สนาม


6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดการแข่งขันภายในปี2558
1)สนามที1 วันที่ 29 มีนาคม 58 สนามบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี จัดโดย ทีมราชพฤกษ์
2)สนามที่2 วันที่ 10 พฤษภาคม 58 อ.นาบอน จัดโดย ทีมนาบอน
3)สนามที่3 วันที่ 28 มิถุนายน 58 อ.ปากพนัง จัดโดยทีมปากพนัง
4)สนามที 4 วันที่ 9 สิงหาคม 58 อ.พระพรหม จัดโดยทีมพระพรหม
5)สนามที่5 วันที่................................ อ.สิชล สนามมอบถ้วยรางวัล
** วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมสนามนั้นๆ**

7. รูปแบบของโครงการ
1) เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่5สนาม ผู้ได้คะแนนสูงสุด5อันดับได้รับถ้วยรางวัล
2) รูปแบบสนามจะมีความอยากง่าย ตามรูปแบบการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี่ทั่วไป เน้นความสนุก ปลอดภัย ปั่นได้ตลอดเส้นทาง
3) ระบบการให้คะแนนจะเรียงลำดับ10-8-6-4-2 ส่วนผู้ที่เข้าลำดับ6-10จะได้1คะแนน ส่วนคะแนนสนามสุดท้ายคูณ2
4) ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่ง3ใน5สนามจะมีสิทธ์รับถ้วยรางวัล
5) รุ่นการการแข่งขัน แบ่งเป็น11รุ่นชาย10รุ่น หญิง1รุ่น รุ่นสุขภาพ 5 รุ่น
ประเภทชาย
C อายุไม่เกิน12ปี
A1 อายุไม่เกิน15ปี
A2 อายุไม่เกิน18ปี
A3 อายุ 19-29 ปี
A4 รุ่นอายุ30-34ปี
A5 รุ่นอายุ35-39ปี
A6 รุ่นอายุ40-44ปี
A7 รุ่นอายุ45-49ปี
AO รุ่นทั่ไปชาย

ประเภทหญิง
WO รุ่นทั่วไปหญิง

รุ่นเพื่อสุขภาพ
ไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลประเภท A-B มาก่อน
ประเภทชาย
B1 : รุ่นอายุ 20-29 ปี
B2 : รุ่นอายุ 30-39 ปี
B3 : รุ่น 40-49 ปี
B4 : รุ่น 50-54 ปี
B5 : รุ่น 55 ปีขึ้นไป

-ค่าสมัคร
รุ่นA1-A2-A3 = 200 บาท
รุ่นที่หลือ = 250 บาทสมัครล่วงหน้าในเวป
สมัครหน้างาน 300 บาท

เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานของผู้จัด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นกิจกรรม สมัครล่วงหน้าได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กรณีการคำนวณอายุของนักแข่ง โดยให้ใช้ปีพ.ศ2558ลบด้วยปีพ.ศเกิด จะออกเป็นตัวเลขอายุรุ่นนั้น ถ้าลงผิดรุ่นกรรมการการแข่งขันอาจจะปรับแพ้ได้
แก้ไขล่าสุดโดย เสือมรอมรไบค์ เมื่อ 09 ก.พ. 2015, 12:01, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 09 ก.พ. 2015, 11:58

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกันหน่อยนะครับสำหรับปีนี้ ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมสนับสนุนขอให้แจ้งมาได้เลยนะครับ จะได้จัดทำป้ายผู้สนับสนุนหลัก ก่อนการแข่งขันสนามที่ 1 ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ เพื่อพวกเรา ชาวเมืองคอน

ตอนนี้มีผู้ประสงค์จะสนับสนุนแล้ว
จันดีไบค์ แอนด์ พาร์ท
อมรไบค์ ท่าศาลา
A-BIKE นครศรี
BIKE KING ทุ่งสง
สิชล xc 10,000 ส่วนนี้ จะกระจายไปช่วยแต่ละสนาม สนามละ 2,500 บาทสี่สนาม ส่วนสนามสิชลค่อยหาเอาใหม่ เสียงว่า
ปรีชาเจริญยนต์ ทุ่งสง
แอ็คชั่นไบค์
ทีมราชพฤกษ์
ทีมปากพนัง
ชมรมจักรยานอ.นาบอน
fs จันดี
trek shimano probike
นิวเปเปอร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชมรมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แก้ไขล่าสุดโดย เสือมรอมรไบค์ เมื่อ 25 มี.ค. 2015, 19:18, แก้ไขไปแล้ว 3 ครั้ง.

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 09 ก.พ. 2015, 11:59

ผลการแข่งขัน สนามที่ 1 คลองแคว

ประเภทแข่งขัน OPEN ชาย

1.AO-02 นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.AO-05 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 8
3.AO-O7 นายอัครวิชญ์ อัคกาญจน์ ราชพฤกษ์ 6
4.AO-06 นายสันนิวาส แซ่เตื้อง นาบอน 4
5.AO-04 นายพนมกรณ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 2
6.AO-03 นายธนพล โสภณรัตน์ ACTION – BIKE 1
7.AO-09 นายสุพรรณ สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯ 1
8.AO-01 นายรัฐกร นิลกำจร A-BIKE นครศรีฯ 1
9.AO-06 นายชัยยุทธ แซ่เตื้อง นาบอน ออกจากการแข่งขัน

A1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปีชาย

1.A1-02 เด็กชายธนาธร ปิโย ร่อนพิบูลย์ 10
2.A1-05 เด็กชายสุเมธ นพกร ชมรมจักรยานพระพรหม 8
3.A1-04 เด็กชายอนุเดช มาศเมฆ ชมรมจักรยานพระพรหม 6
4.A1-06 เด็กชายปิยวัฒน์ แก้วอ่อน ราชพฤกษ์ 4
5.A1-03 เด็กชายธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 2
6.A1-01 เด็กชายภูริพัฒน์ คูหามุข FS จันดี 1

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย

1.A2-04 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 10
2.A2-03 นายเรื่องวิทย์ บุบผัน A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A2-06 นายเจษฏา ชุมจิตต์ สิชล XC 6
4.A2-02 นายสัมฤทธิ์ ทิพย์สุวรรณ ACTION – BIKE 4
5.A2-01 นายฐานิส ชัยมะเริง ราชพฤกษ์ 2
6.A2-05 นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 19 – 29 ปีชาย

1.A3-07 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 10
2.A3-04 นายธีรศานต์ สีปูน A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A3-06 นายพงศกร สุขเมฆ ไชย์ยศมอเตอร์ 6
4.A3-03 นายรัชตะ ทองเกื้อ A-BIKE นครศรีฯ 4
5.A3-05 นายวงศ์วิสุทธิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION – BIKE 2
6.A3-02 จ่าเอกยุทธพันธ์ ชัยรันต์ หาดคลองม่วง 1
7.A3-01 นายศรายุธ วิชัยดิษฐ์ A-BIKE นครศรีฯ 1
8.A3-08 นายศิวกร บุญสมร หาดคลองม่วง ออกจากการแข่งขัน


A4 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 -34 ปีชาย

1.A4-04 นายหาญ บุตรหล้า หาดคลองม่วง 10
2.A4-02 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ ราชพฤกษ์ 8
3.A4-05 นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สิชล XC 6
4.A4-06 นายวิศรุต หนุนคง A-BIKE นครศรีฯ 4
5.A4-01 จ.ส.ต.อาทิตย์ คันธิก A-BIKE นครศรีฯ 2

A5 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 35 -39 ปีชาย

1.A5-02 RONEL POPIO A-BIKE นครศรีฯ 10
2.A5-01 นายทรัพย์ทวี ดิษฐ์อำไพ A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A5-03 นายเจฟรี กอรเบท A-BIKE นครศรีฯ 6

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย

1.A6-04 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดี 10
2.A6-03 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ท่าศาลา 8
3.A6-05 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 6
4.A6-02 นายภมร รักษรเงิน สิชล XC 4
5.A6-06 นายปฐวี ธนโสภณรัตน์ A-BIKE นครศรีฯ 2
6.A6-01 นายรวี ถาวรวงศ์ วีไบค์ ลานสกา 1

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย

1.A7-04 นายถาวร ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.A7-07 นายสมคเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 8
3.A7-06 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 6
4.A7-02 นายพีระ เชาว์ชะตา เสือเมืองคอน 4
5.A7-05 นายกีระติ เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 2
6.A7-03 นายธีรศักดิ์ ลักษณ์วิลาศ สิชล XC 1
7.A7-01นายณรงศักดิ์ บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE นครศรีฯ 1

B1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปีชาย

1.B1-05 นายธรรมนูญ พูนเขาทอง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B1-10 นายสัญญะเดช ศรีมณี คลองม่วงกระบี่ 8
3.B1-06 นายวีรวัฒน์ วิวิธนาภรณ์ FS จันดี 6
4.B1-03 นายอนุรักษ์ สามัคคี A-BIKE นครศรีฯ 4
5.B1-02 นายธีรภัทร มหาชัย ทุ่งใหญ่ไบค์คลับ 2
6.B1-08 นายชาญชัย เหมบัญฑิต ปากพนัง 1
7.B1-09 นายมีชัย บำเกิด ปากพนัง 1
8.B1-04 นายพีรพงษ์ ด่านสกุล สิชล XC 1

B2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 - 49 ปีชาย

1.B2-04 นายชนินทร์ กัญฐสุทธ์ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B2-02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 8
3.B2-11 นายนีรันณ์ นุ่มนวล A-BIKE นครศรีฯ 6
4.B2-01 นายดวงกมล แซ่ฮั่น FS จันดี 4
5.B2-09 นายบัณฑิต จันทร์แก้วแร่ ราชพฤกษ์ 2
6.B2-07 นายสันทัต เพ็ชรด้วง สิชล XC 1
7.B2-03 นายไตรรัตน์ ผิวกระด้าง สิชล XC 1
8.B2-08 นายสุพจน์ แสงมณี น้าวีไบค์ลานสกา 1
9.B2-10 นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
10.B2-05 นายปกรณ์ อนันตะพัฒน์ คนเบาบาว 1
11.B2-06 นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ตำรวจน้ำ ออกจากการแข่งขัน

B3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย

1.B3-04 นายสายันต์ สระทอง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B3-10 นายธรรมชาติ โสภณรัตน์ ACTION – BIKE 8
3.B3-08 นายกฤตภัค คงรักษ์ A-BIKE นครศรีฯ 6
4.B3-06 นายสมพร ทองบาง A-BIKE นครศรีฯ 4
5.B3-05 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 2
6.B3-03 นายนิยม มากเมือง เชียรใหญ่ 1
7.B3-09 นายสมเกียรติ นวลมัย จักรยานพระพรหม 1
8.B3-07 นายเจริญ มานพพงษ์ ราชพฤกษ์ 1
9.B3-02 นายเหิม ผิวล้วน สิชล XC 1
10.B3-12 นายวินิจ ชนะดิษ A-BIKE นครศรีฯ1
11 .B3-01 นายวิชาญ อิสระวัฒนา สิชล XC 1

B4 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 55 ปีขึ้นไปชาย

1.B4-02 นายอรุณ กัณฐสุทธ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2.B4-01 นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION – BIKE 8

C ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

1.C-01 เด็กชายธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.C-02 เด็กชายธีรภัทร การะศรี เขาหลวงพรหมคีรี 8
3.C-03 เด็กหญิงธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 6

W ประเภทแข่งขัน OPER หญิง

1.W-06 เด็กหญิงพชิรา สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.W-04 นางสุรัชนี ไชยเสนา ACTION – BIKE 8
3.W-05 นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 6
4.W-03 นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.W-09 เด็กหญิงณัฐธิดา เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 2
6.W-07 นางนันทกา คลิ้งคล้าย สิชล XC 1
7.W-02 นางสาวอุไรวรรณ โอทองคำ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
8.W-08 นางจิราพร สะพานทอง สิชล XC 1
9.W-01 นางบุษรินทร์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1
แก้ไขล่าสุดโดย เสือมรอมรไบค์ เมื่อ 30 มี.ค. 2015, 12:08, แก้ไขไปแล้ว 2 ครั้ง.

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 09 ก.พ. 2015, 11:59

ผลการแข่งขัน สนามที่ 3 ปากพนัง
ประเภทแข่งขัน OPEN ชาย
1.AO-02นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE 10
2.AO-10นายปริญญา รักษาวงศ์ ACTION – BIKE 8
3.AO-06 นายสันนิวาส แซ่เตื้อง นาบอน6
4.AO-01นายรัฐกร นิลกำจร A-BIKE 4
5.AO-05 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 2
6.AO-11นายสันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-BIKE 1

A1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปีชาย
1.A1-04 เด็กชายอนุเดช มาศเมฆ ชมรมจักรยานพระพรหม 10
2.A1-03 เด็กชายธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.A1-01 เด็กชายภูริพัฒน์ คูหามุข FS จันดี 6
4.A1-05เด็กชายสุเมศ นพกร ชมรมจักรยานพระพรหม ออกจากการแข่งขัน

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย
1.A2-04 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 10
2.A2-03 นายเรื่องวิทย์ บุบผัน A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A2-08นายณัฐพงศ์ ขวัญชัย A-BIKE 6
4.A2-01นายฐานิส ชัยมะเริง ราชพฤกษ์ 4
5.A2-07เด็กชายนันทรักษ์ เรืองรุก A- BIKE 2
6.A2-10นายฮาริส เจริญสุข A-BIKE 1
7.A2-05นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน
8.A2-09นายนนทพันธ์ ภักดี สิชล XC ออกจากการแข่งขัน

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 19 – 29 ปีชาย
1.A3-03 นายรัชตะ ทองเกื้อ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.A3-14นายจตุรพัฒน์ คำแป้น ราชพฤกษ์ 8
3.A3-09นายธราธร ภูรธษรักษ์ BeachBoy Phuket 6
4.A3-07 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 4
5.A3-06 นายพงศกร สุขเมฆ ไชย์ยศมอเตอร์ 2
6.A3-01นายศรายุธ วิชัยดิษฐ์ A-BIKE 1
7.A3-11นายอภิสิทธิ์ ทองมาก หาดใหญ่ไซเคิลโซน 1
8.A3-12นายอภิวิชญ์ คำจันทร์ A-BIKE 1
9.A3-13สิบเอกวราวุธ ดิษฐราชา ออกจากการแข่งขัน

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 -34 ปีชาย
1.A4-05 นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สิชล XC 10
2.A4-02 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ ราชพฤกษ์ 8
3.A4-03 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A-BIKE นครศรีฯ 6
4.A4-01 จ.ส.ต.อาทิตย์ คันธิก A-BIKE นครศรีฯ 4

A5 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 35 -39 ปีชาย
1.A5-07นายปิติ หนูทอง หาดใหญ่ไซเคิลโซน 10
2.A5-01นายทรัพย์ทวี ดิษฐ์อำไพ A-BIKE 8
3.A5-02 RONEL POPIO A-BIKE นครศรีฯ 6
4.A5-06นายธวัชชัย ไกรพลรักษ์ 6
5.A5-08นายราชัน วีระพันธ์ ออกจากการแข่งขัน

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย
1.A6-09นายพันธ์ลพ ชาญภัทร หาดใหญ่ไซเคิลโซน 10
2.A6-05 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 8
3.A6-04 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดี 6
4.A6-10นายสมคิด บวรสมพงศ์ แสบไบค์ หาดใหญ่ 4
5.A6-02 นายภมร รักษรเงิน สิชล XC 2
6.A6-03 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ท่าศาลา 1
7.A6-11นายสุพัฒ รัตนวรรณ ราชพฤกษ์ 1
8.A6-01 นายรวี ถาวรวงศ์ วีไบค์ ลานสกา ออกจากการแข่งขัน
9.A6-08นายอำนวย เพ็ชรประเสริฐ ฉวางไบค์ ออกจากการแข่งขัน
10.A6-07นายสุขเกษม บุญศรี หาดใหญ่ไซเคิลโซน ออกจากการแข่งขัน

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย
1.A7-06 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 10
2.A7-04 นายถาวร ไชยเสนา ACTION – BIKE 8
3.A7-03 นายธีรศักดิ์ ลักษณ์วิลาศ สิชล XC 6
4.A7-09นายไตรรักษ์ เรืองรุก A-BIKE 4
5.A7-05 นายกีระติ เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 2
6.A7-07 นายสมคเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 1
7.A7-01นายณรงศักดิ์ บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE 1

A8 ประเภทการแข่งขัน ชาย รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป
1.A8-04นายกฤตภัค คงรักษ์ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.A8-06นาอสุภัค อริยมรรค ราชพฤกษ์ 8
3.A8-01นายสายันต์ สระทอง A-BIKE นครศรีฯ 6
4.A8-05นายชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ ฉวาง 4
5.A8-02นายวินิจ ชนะภัย A-BIKE นครศรีฯ2

B1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปีชาย
1.B1-05 นายธรรมนูญ พูนเขาทอง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B1-19นายจักรพันธ์ มุสิเกตุ ราชพฤกษ์ 8
3.B1-10 นายสัญญะเดช ศรีมณี คลองม่วงกระบี่ 6
4.B1-26นายนพรุจ คุณารักษ์ A-BIKE 4
5.B1-17นายสุชาติ เรืองรุก ราชพฤกษ์ 2
6.B1-13นายวิชัย แนบเนียรการ FS จันดี 1
7.B1-03นายอนุรักษ์ สามัคคี A-BIKE นครศรีฯ 1
8.B1-06 นายวีรวัฒน์ วิวิธนาภรณ์ FS จันดี1
9.B1-23นายภเสธ ไฝสังข์ 1
10.B1-08 นายชาญชัย เหมบัญฑิต ปากพนัง 1
11.B1-09นายมีชัย บำเกิด ปากพนัง 1
12.B1-24นายเอกวัตร ผลสุย สิชล XC
13.B1-27นายสิทธิชัย ชูดวง ราชพฤกษ์ ออกจากการแข่งขัน
14.B1-28นายคมสัน ทองสงโสม ออกจากการแข่งขัน

B2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 - 49 ปีชาย
1.B2-11 นายนีรันณ์ นุ่มนวล A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B2-04 นายชนินทร์ กัญฐสุทธ์ A-BIKE นครศรีฯ 8
3.B2-02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 6
4.B2-01 นายดวงกมล แซ่ฮั่น FS จันดี 4
5.B2-10 นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 2
6.B2-14นายอุดมพร อริคมานนท์ สิชล XC 1
7.B2-21นายณรงค์ฤทธิ์ 1
8.B2-03 นายไตรรัตน์ ผิวกระด้าง สิชล XC 1
9.B2-07 นายสันทัต เพ็ชรด้วง สิชล XC 1
10.B2-08 นายสุพจน์ แสงมณี น้าวีไบค์ลานสกา 1
11.B2-15นายชัยณรงค์ รักษรเงิน สิชล XC 1
12.B2-13 นายสัมพันธ์ ภูราวัลย์ สิชล XC 1
13.B2-17นายชาตรี ดาราแสง NADEE 1
14.B2-20นายศุภเชษฎ์ ช่างสลัก 1
15.B2-19นายเกรียงศักดิ์ 1
16.B2-22นายวรรณะ มานะเฉียว 1
17.B2-16นายสกลธรณ์ อึ้งพัทรสิงห์ วีไวค์ 1
18.B2-18นายสมศักดิ์ สุวรรณะ ราชพฤกษ์ 1

B3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย
1.B3-06 นายสมพร ทองบาง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B3-05 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.B3-03 นายนิยม มากเมือง เชียรใหญ่ 6
4.B3-09 นายสมเกียรติ นวลมัย จักรยานพระพรหม 4
5.B3-11นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 2
6.B3-02 นายเหิม ผิวล้วน สิชล XC 1
7.B3-01 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา สิชล XC 1
8.B3-15นายธรรมราช วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1

ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
1.C-01 เด็กชายธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.C-02 เด็กชายธีรภัทร การะศรี เขาหลวงพรหมคีรี 8
3.C-03 เด็กหญิงธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 6

W ประเภทแข่งขัน OPEN หญิง
1.W-04 นางสุรัชนี ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.W-03 นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.W-06 เด็กหญิงพชิรา สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯ 6
4.W-02 นางสาวอุไรวรรณ โอทองคำ อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.W-01 นางบุษรินทร์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1
แก้ไขล่าสุดโดย เสือมรอมรไบค์ เมื่อ 29 มิ.ย. 2015, 15:49, แก้ไขไปแล้ว 1 ครั้ง.


Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย kean016 » 13 ก.พ. 2015, 16:29

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพิ่มความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเยาวชนและประชาชนของชาวนครจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีครับ

ผมชอบประโยคนี้ของเสือมรจัง :)

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 20 เม.ย. 2015, 15:12

เสือมรอมรไบค์ เขียน::D

ผลการแข่งขัน สนามที่ 2นาบอน
ประเภทแข่งขัน OPEN ชาย
1.AO-05 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 10
2.AO-O7 นายอัครวิชญ์ อัคกาญจน์ ราชพฤกษ์ 8
3.AO-10นายปริญญา รักษาวงศ์ ACTION – BIKE 6
4.AO-06 นายสันนิวาส แซ่เตื้อง นาบอน 4
5.AO-09นายสุพรรณ สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯออกจากการแข่งขัน

A1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปีชาย
1.A1-05 เด็กชายสุเมธ นพกร ชมรมจักรยานพระพรหม 10
2.A1-03 เด็กชายธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.A1-04 เด็กชายอนุเดช มาศเมฆ ชมรมจักรยานพระพรหม 6
4.A1-01 เด็กชายภูริพัฒน์ คูหามุข FS จันดี 4
5.A1-07 เด็กชายประเสฏฐศิษฏ์ บุญศรี HATYAI CYCLE ZONE ออกจากการแข่งขัน

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย
1.A2-04 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 10
2.A2-02 นายสัมฤทธิ์ ทิพย์สุวรรณ ACTION – BIKE 8
3.A2-06 นายเจษฏา ชุมจิตต์ สิชล XC 6
4.A2-03 นายเรื่องวิทย์ บุบผัน A-BIKE นครศรีฯ 4
5.A2-05 นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 2

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 19 – 29 ปีชาย
1.A3-07 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 10
2.A3-05 นายวงศ์วิสุทธิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION – BIKE 8
3.A3-02 จ่าเอกยุทธพันธ์ ชัยรันต์ หาดคลองม่วง 6
4.A3-03 นายรัชตะ ทองเกื้อ A-BIKE นครศรีฯ 4
5.A3-06 นายพงศกร สุขเมฆ ไชย์ยศมอเตอร์ 2
6.A3-10นายชิตณุพงศ์ ทองแท้ B2k ti-ack rider 1
7.A3-09นายธราธร ภูรธารักษ์ 1
8.A3-01นายศรายุธ วิชัยดิษฐ์ A-BIKE นครศรีฯออกจากการแข่งขัน

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 -34 ปีชาย
1.A4-05 นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สิชล XC 10
2.A4-01 จ.ส.ต.อาทิตย์ คันธิก A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A4-02 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ ราชพฤกษ์ 6
4.A4-03 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A-BIKE นครศรีฯ 4
5.A4-07นายนภดล สิงค์สโรทัย ราชพฤกษ์ 2
6.A4-04 นายหาญ บุตรหล้า หาดคลองม่วง ออกจากการแข่งขัน


A5 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 35 -39 ปีชาย
1.A5-04 นานกรกต ถังมณี พีทูเค แทรคไรเดอร์ 10
2.A5-02 RONEL POPIO A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A5-06นายธวัชชัย ไกรพลรักษ์ 6
4.A5-06นายมฤษฎา ปรุงเสริม ราชพฤกษ์ 4

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย
1.A6-04 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดี 10
2.A6-08นายอำนวย เพ็ชรประเสริฐ ฉวางไบค์ 8
3.A6-03 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ท่าศาลา 6
4.A6-02 นายภมร รักษรเงิน สิชล XC 4
5.A6-01 นายรวี ถาวรวงศ์ วีไบค์ ลานสกา 2
6.A6-05 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 1
7.A6-07นายสุขเกษม บุญศรี หาดใหญ่ ไซเคิล โซน 1

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย
1.A7-04 นายถาวร ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.A7-07 นายสมคเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 8
3.A7-06 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 6
4.A7-03 นายธีรศักดิ์ ลักษณ์วิลาศ สิชล XC 4
5.A7-02 นายพีระ เชาว์ชะตา เสือเมืองคอน 2
6.A7-05 นายกีระติ เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 1
7.A7-01นายณรงศักดิ์ บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE นครศรีฯ ออกจากการแข่งขัน
8.A7-08นายสายัณต์ ชูกร ออกจากการแข่งขัน

A8 ประเภทการแข่งขัน ชาย รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป
1.A8-06นาอสุภัค อริยมรรค ราชพฤกษ์ 10
2.A8-04นายกฤตภัค คงรักษ์ A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A8-07 นายธรรมชาติ โสภณรัตน์ ACTION – BIKE 6
4.A8-05นายชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ 4
5.A8-01นายสายันต์ สระทอง A-BIKE นครศรีฯ 2
6.A8-02นายวินิจ ชนะภัย A-BIKE นครศรีฯ1

B1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปีชาย
1.B1-05 นายธรรมนูญ พูนเขาทอง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B1-13นายวิชัย แนบเนียรการ FS จันดี 8
3.B1-19นายจักรพันธ์ มุสิเกตุ ราชพฤกษ์ 6
4.B1-06 นายวีรวัฒน์ วิวิธนาภรณ์ FS จันดี 4
5.B1-17นายสุชาติ เรืองรุก ราชพฤกษ์ 2
6.B1-12นายวิทยา บุญทรง 1
7.B1-10 นายสัญญะเดช ศรีมณี คลองม่วงกระบี่ 1
8.B1-16นายธีระศักดิ์ รัตนบุรี ทุ่งสง 1
9.B1-22นายพิชยุตม์ วินิชัย ราชพฤกษ์ 1
10.B1-15นายธนทัต คู่พิทักษ์ ทุ่งสง 1
11.B1-01นายเขมชาติ เจนจริยานนต์ B2k ti-ack rider1
12.B1-09นายมีชัย บำเกิด ปากพนัง 1
13.B1-11นายวรพจน์ ชัยสิงห์กานานนต์ FS จันดี 1
14.B1-14นายคมกริช พีระเดชคำแหง ทุ่งสง 1
15.B1-04 นายพีรพงษ์ ด่านสกุล สิชล XC 1
16.B1-07นายวัชระ เขียมวัชระ 1
17.B1-20 นายชัยพิสิฐ บุษบา ปากพนัง1
18.B1-08 นายชาญชัย เหมบัญฑิต ปากพนัง 1
19.B1-21นายสหัสวรรษ คิวเจริญ ปากพนัง 1
20.B1-03นายอนุรักษ์ สามัคคี A-BIKE นครศรีฯ 1B2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 - 49 ปีชาย
1.B2-11 นายนีรันณ์ นุ่มนวล A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B2-02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 8
3.B2-03 นายไตรรัตน์ ผิวกระด้าง สิชล XC 6
4.B2-01 นายดวงกมล แซ่ฮั่น FS จันดี 4
5.B2-14นายอุดมพร อริคมานนท์ สิชล XC 2
6.B2-04 นายชนินทร์ กัญฐสุทธ์ A-BIKE นครศรีฯ 1
7.B2-08 นายสุพจน์ แสงมณี น้าวีไบค์ลานสกา 1
8.B2-09 นายบัณฑิต จันทร์แก้วแร่ ราชพฤกษ์ 1
9.B2-12 นายอรรถ วงศ์ทองมาก น้อง…..ทุ่งสง 1
10.B2-10 นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
11.B2-05 นายปกรณ์ อนันตะพัฒน์ คนเบาบาว 1
12.B2-15นายชัยณรงค์ รักษรเงิน สิชล XC 1
13.B2-13 นายสัมพันธ์ ภูราวัลย์ สิชล XC 1
14.B2-07 นายสันทัต เพ็ชรด้วง สิชล XC 1

B3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย
1.B3-06 นายสมพร ทองบาง A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B3-03 นายนิยม มากเมือง เชียรใหญ่ 8
3.B3-09 นายสมเกียรติ นวลมัย จักรยานพระพรหม 6
4.B3-05 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.B3-14นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ 2
6.B3-11นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 1
7.B3-02 นายเหิม ผิวล้วน สิชล XC 1
8.B3-13นายพงสิทธิ์ ไตรสุวรรณ ACTION – BIKE 1
9 .B3-01 นายวิชาญ อิสระวัฒนา สิชล XC 1
10.B3-15นายธรรมราช วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์1

[size=150]C ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี[/size]
1.C-01 เด็กชายธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.C-03 เด็กหญิงธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.C-02 เด็กชายธีรภัทร การะศรี เขาหลวงพรหมคีรี 6
4.C-04 เด็กชายวงศกร ทองประดับ นาบอน 4
5.C-05 เด็กชายธนโชติ กฤษณรมย์ นาบอน 2
6.C-07 เด็กหญิงนริสา แซ่ลิ่ม นาบอน 1
7.C-06 เด็กชายธนวิกร สินธุนนท์ นาบอน 1

[b]W ประเภทแข่งขัน OPENหญิง[/b]
1.W-04 นางสุรัชนี ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.W-05 นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.W-06 เด็กหญิงพชิรา สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯ 6
4.W-03 นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.W-09 เด็กหญิงณัฐธิดา เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 2
6.W-02 นางสาวอุไรวรรณ โอทองคำ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
7.W-08 นางจิราพร สะพานทอง สิชล XC 1
8.W-07 นางนันทกา คลิ้งคล้าย สิชล XC 1
9.W-01 นางบุษรินทร์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย สักวันจะเป็นเสือ » 04 ส.ค. 2015, 15:15

ผลการแข่งขัน สนามที่4 จันดี
[color=#FF0000]ประเภทแข่งขัน OPEN ชาย[/color]
1.AO-10นายปริญญา รักษาวงศ์ ACTION – BIKE 10
2.AO-06 นายสันนิวาส แซ่เตื้อง นาบอน8
3.AO-02นายมิ่งเมือง บัวงามวิสุทธิ์ A-BIKE 6
4.AO-11นายสันติภาพ โอสถทิพย์บำรุง A-BIKE 4
5.AO-01นายรัฐกร นิลกำจร A-BIKE 2
6.AO-05 นายกรวิชญ์ ดำอุไร ราชพฤกษ์ 1

A1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปีชาย
1.A1-05เด็กชายสุเมศ นพกร ชมรมจักรยานพระพรหม 10
2.A1-04 เด็กชายอนุเดช มาศเมฆ ชมรมจักรยานพระพรหม 8
3.A1-03 เด็กชายธนกฤต หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 6
4.A1-01 เด็กชายภูริพัฒน์ คูหามุข FS จันดี 4
5.A1-08เด็กชายธนภูมิ มูลเมือง กองบิน 7 / 2

A2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ ไม่เกิน 18 ปีชาย

1.A2-03 นายเรื่องวิทย์ บุบผัน A-BIKE นครศรีฯ 10
2.A2-04 นายภัทรดนัย รักจุ้ย ราชพฤกษ์ 8
3.A2-06นายเจษฎา ชุมจิตต์ สิชล XC 6
4.A2-02นายสัมฤทธ์ ทิพย์สุวรรณ ACTION – BIKE 4
5.A2-01นายฐานิส ชัยมะเริง ราชพฤกษ์ 2
6.A2-10นายฮาริส เจริญสุข A-BIKE 1
7.A2-07เด็กชายนันทรักษ์ เรืองรุก A- BIKE 1
8.A2-08นายณัฐพงศ์ ขวัญชัย A-BIKE 1
9.A2-05นายจักรภพ วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1

A3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 19 – 29 ปีชาย
1.A3-07 นายอนันต์ เจดีย์รัตน์ ราชพฤกษ์ 10
2.A3-03 นายรัชตะ ทองเกื้อ A-BIKE นครศรีฯ 8
3.A3-05นายวงศ์วิสุทธ์ เดชศรีจันทร์ ACTION – BIKE 6
4.A3-14นายจตุรพัฒน์ คำแป้น ราชพฤกษ์ 4
5.A3-16นายปัฐพงค์ คำแป้น ราชพฤกษ์ 2
6.A3-15นายวรทัต สุขาทิพย์ ฉวาง 1
7.A3-18นายนาค ดาราพงษ์ 1
8.A3-17นายอานส โอรพันธ์ ออกจากการแข่งขัน

A4 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 -34 ปีชาย
1.A4-05 นายวรวุฒิ แซ่ลิ้ม สิชล XC 10
2.A4-02 นายทนันพงศ์ ชูสุวรรณ ราชพฤกษ์ 8
3.A4-03 นายอาทิตย์ วุ่นจินา A-BIKE นครศรีฯ 6
4.A4-01 จ.ส.ต.อาทิตย์ คันธิก A-BIKE นครศรีฯ 4

A5 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 35 -39 ปีชาย
1.A5-04นายกรกต ถังมณี B2K TRACK RIDER 10
2.A5-01นายทรัพย์ทวี ดิษฐ์อำไพ A-BIKE 8
3.A5-02 RONEL POPIO A-BIKE นครศรีฯ 6
4.A5-08นายราชัน วีระพันธ์ 4
5.A5-06นายธวัชชัย ไกรพลรักษ์ ช.เบริ์ดเซอร์วิสขุนทะเล 2

A6 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 – 44 ปีชาย
1.A6-04 นายมนตรี เทพศักดิ์ FS จันดี 10
2.A6-08นายอำนวย เพ็ชรประเสริฐ ฉวางไบค์ 8
3.A6-03 นายกฤชกร หะหมาน อมรไบค์ท่าศาลา 6
4.A6-05 นายญาณวรรธน์ มาศเมฆ จักรยานพระพรหม 4
5.A6-02 นายภมร รักษรเงิน สิชล XC 2
6.A6-12นายสรพงษ์ คำนวล 1

A7 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 45 – 49 ปีชาย
1.A7-04 นายถาวร ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.A7-09นายไตรรักษ์ เรืองรุก A-BIKE 8
3.A7-06 นายพิชัย ปิโย ราชพฤกษ์ 6
4.A7-07 นายสมคเน เกิดสมการ ราชพฤกษ์ 4
5.A7-03 นายธีรศักดิ์ ลักษณ์วิลาศ สิชล XC 2
6.A7-05 นายกีระติ เชียงสวน A-BIKE นครศรีฯ 1

A8 ประเภทการแข่งขัน ชาย รุ่น อายุ 50 ปีขึ้นไป
1.A8-04นายกฤตภัค คงรักษ์ A-BIKE นครศรีฯ 10
2.A8-06นาอสุภัค อริยมรรค ราชพฤกษ์ 8
3.A8-07นายธรรมราช โสภณรัตน์ ACTION – BIKE6
4.A8-05นายชัยวัฒน์ พุฒิเนาวรัตน์ ฉวาง 4
5.A8-01นายสายันต์ สระทอง A-BIKE นครศรีฯ 2
6.A8-02นายวินิจ ชนะภัย A-BIKE นครศรีฯ1

B1 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 30 - 39 ปีชาย
1.B1-13นายวิชัย แนบเนียนการ FS จันดี 10
2.B1-05 นายธรรมนูญ พูนเขาทอง A-BIKE นครศรีฯ 8
3.B1-28นายนพรุพ คุณารักษ์ 6
4.B1-24นายเอกวัตร ผลสุย สิชล XC 4
5.B1-19นายจักรพันธ์ มุสิเกตุ ราชพฤกษ์ 2
6.B1-10 นายสัญญะเดช ศรีมณี คลองม่วงกระบี่ 1
7.B1-02นายธีรภัทร มหาชัย ทุ่งใหญ่ไบค์คลับ 1
8.B1-03นายอนุรักษ์ สามัคคี A-BIKE นครศรีฯ 1
9.B1-23นายภเสธ ไฝสังข์ 1
10.B1-09นายมีชัย บำเกิด ปากพนัง 1

B2 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 40 - 49 ปีชาย
1.B2-11 นายนีรันณ์ นุ่มนวล A-BIKE นครศรีฯ 10
2.B2-02 นายสุเชน มณีโชติ อ.ถ้ำพรรณรา 8
3.B2-04 นายชนินทร์ กัญฐสุทธ์ A-BIKE นครศรีฯ 6
4.B2-21นายณรงค์ฤทธิ์ 4
5.B2-01 นายดวงกมล แซ่ฮั่น FS จันดี 2
6.B2-07 นายสันทัต เพ็ชรด้วง สิชล XC 1
7.B2-08 นายสุพจน์ แสงมณี น้าวีไบค์ลานสกา 1
8.B2-10 นายแสงทอง เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
9.B2-03 นายไตรรัตน์ ผิวกระด้าง สิชล XC 1
10.B2-13 นายสัมพันธ์ ภูราวัลย์ สิชล XC 1
11.B2-06นายเกรียงศักดิ์ วงศ์เบี้ยสัจจ์ ตำรวจน้ำ 1

B3 ประเภทแข่งขัน รุ่นอายุ 50 - 54 ปีชาย
1.B3-16นายอรุณ กัญฐสุทธ์ เขาหลวงพรหมคีรี 10
2.B3-09 นายสมเกียรติ นวลมัย จักรยานพระพรหม 8
3.B3-05นายธานี เอกะตุลานนท์ สิชล XC 6
4.B3-05 นายปราโมทย์ แก้วแกม อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.B3-11นายบุญธรรม คำแป้น ราชพฤกษ์ 2
6.B3-14นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ ACTION – BIKE 1
7.B3-03 นายนิยม มากเมือง เชียรใหญ่ 1
8.B3-01 นายชาญวัฒนา อิสระวัฒนา สิชล XC 1
9.B3-15นายธรรมราช วัฒนสุรวิทย์ ราชพฤกษ์ 1

color=#FF0000][/color]
1.C-01 เด็กชายธนลภย์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 10
2.C-03 เด็กหญิงธนภรณ์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 8
3.C-02 เด็กชายธีรภัทร การะศรี เขาหลวงพรหมคีรี 6
4.C-08เด็กชายอัครวัฒน์ วงศ์เตชะนนท์ Fsจันดี 4

W ประเภทแข่งขัน OPEN หญิง
1.W-04 นางสุรัชนี ไชยเสนา ACTION – BIKE 10
2.W-10คุณกฤษณา กุศลเอี่ยม 8
3.W-03 นางสาววันทนา สบเหมาะ อมรไบค์ ท่าศาลา 6
4.W-05นางสาวประภัสสร เพ็ชรประพันธ์ อมรไบค์ ท่าศาลา 4
5.W-06 เด็กหญิงพชิรา สุวรรณทิพย์ A-BIKE นครศรีฯ 2
6.W-02 นางสาวอุไรวรรณ โอทองคำ อมรไบค์ ท่าศาลา 1
7.W-01 นางบุษรินทร์ หะหมาน อมรไบค์ ท่าศาลา 1
ขอเพียงมุ่งมั่นใจเป็นหนึ่ง ฝันถึงสิ่งใดไม่ไกลเกิน

ไปเที่ยวกันกับพวกเรา ท่าศาลาทีม viewtopic.php?f=103&t=216779

Re: โครงการจัดการแข่งขันจักรยานเก็บคะแนนภายใน 5 สนาม ประจำปี 2558 ชิงถ้วย อบจ.นครศรีธรรมราช

โพสต์ โดย สักวันจะเป็นเสือ » 05 ส.ค. 2015, 13:04

คะแนนรวมทีม 4 สนาม
1.เอไบค์ 459
2.ราชพฤกษ์ 285
3.อมรไบค์ 188
4. แอ็คชั่นไบค์ 163
5.สิชล XC 124
6. FS จันดี 100
7.จักรยานพระพรหม 96
8.เขาหลวงพรหมคีรี 48
9.นาบอน 30
10.หาดใหญ่ไซเคิลโซน 22
ขอเพียงมุ่งมั่นใจเป็นหนึ่ง ฝันถึงสิ่งใดไม่ไกลเกิน

ไปเที่ยวกันกับพวกเรา ท่าศาลาทีม viewtopic.php?f=103&t=216779
ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 2 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน