28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

Moderator: Ligor007

28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย ลุงแมน97 » 10 ส.ค. 2014, 21:02

ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามที่ 4
ณ สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ใน วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายน 2557
จัดโดย ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ - อมรไบค์ ท่าศาลา
ดำเนินงาน โครงการ 5 สนาม โดย สมาคมฯ โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนามนครศรีธรรมราช

โครงการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ 5 สนาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2557
1. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากปีที่ผ่านมาโครงการจัดแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ 1ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักกีฬาจักรยานทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ชมรม กลุ่ม และทีมต่างๆได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการแข่งขันทุกๆสนาม และได้มีนักกีฬาน้องใหม่ในวงการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงเห็นได้ว่า ทั้งประชาชน และเยาวชนได้ให้ความสนใจในกีฬาชนิดนี้ แต่เนื่องด้วยการจัดการแข่งขันครั้งผ่านมา ชมรม/ทีม ต่างๆที่เป็นเจ้าภาพได้จัดงานกันแบบเต็มความสามารถทุกๆทีม งบประมาณการจัดการแข่งขันโดยสรุปจึงมียอดการจัดการสูงมาก และ ด้วยตัวโครงการไม่ได้มีงบประมาณในการจัดการแข่งขัน ทางเจ้าภาพต้องดำเนินการหางบประมาณด้วยตัวเองทั้งสิ้น งานเลยออกมายิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีของแต่ละทีม แต่ขาดความมั่นคงของตัวโครงการ ถ้ายิ่งใหญ่ แล้วไปต่อไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์อันใดในการจัดการแข่งขัน ในปีนี้ทางทีมและชมรมต่างๆจึงไม่กล้าที่จะรับเป็นเจ้าภาพเพื่อให้ตัวโครงการมีความ มั่นคง และ เข้มแข็ง อยู่คู่กับพวกเราชาวจักรยานนครสืบไป ทางคณะกรรมการของโครงการจึงมีมติว่า ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะต้องมีกฎ กติกาที่สอดคล้องกับการจัดการจึงมีมติว่าในการจัดการครั้งนี้พวกเราขอแค่
1. มีสนามแข่งขัน รูปแบบเส้นทางต้องปลอดภัย ติดตั้งป้ายแอโร่ที่ชัดเจน
2. มีอาหารกินเพื่อต้อนรับเพื่อนสมาชิกที่เข้าร่วมงาน เป็นการพบปะพูดคุยกัน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
3. มีการเก็บคะแนนสะสม ตามกติกาของการแข่งขัน
4. ไม่มีเสื้อแจก ไม่มีของรางวัล ประจำสนาม
5. สนามสุดท้ายมอบถ้วยรางวัล ตามคะแนนที่สะสมตามลำดับรุ่น
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันขอให้รับรู้ไว้นะครับว่าในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะครับ ลดความยิ่งใหญ่ลง เพิ่มความเข้มแข็งขึ้น เพื่อเยาวชนและประชาชนของชาวนครจะได้มีกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งปีครับ

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย เสริมสร้างให้สุขภาพแข็งแรง
2. เพื่อให้เยาวชน และ ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข ต่างๆ
3. เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมและพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนและนักกีฬาจักยานของจังหวัดนครศรีธรรมราชและบุคคลทั่วไป
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อทดสอบตนเองและเพิ่มทักษะในการใช้ จักรยาน
5. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นให้เยาวชนและผู้สนใจหันมาออกกำลังกายโดยจักรยาน
6. ส่งเสริมการใช้จักรยานเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อน

3. เป้าหมาย
กำหนดเป้าหมายของโครงการ โดยคาดหวังจากสมาชิกนักแข่งและผู้สนใจทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดอื่น ๆ จะร่วมโครงการนี้แต่ละสนามประมาณ 200-300 คน

4. กลุ่มเป้าหมาย
1. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ผู้ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
3. ผู้สนใจทั่วไปและจักรยานบ้าน
4. นักกีฬาจักรยานในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ให้ความสนใจ

5. วิธีดำเนินการ
- นัดตัวแทนกลุ่มและชมรมต่าง ๆ ในจังหวัดร่วมวางแผนการจัดการแข่งขัน
- แบ่งสนามแข่งเป็น 5 สนาม
- แบ่งความรับผิดชอบไปยังอำเภอต่างๆ ที่ชมรมจักยานสังกัดและมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันโดยรับผิดชอบอำเภอละ 1 สนาม

6. ระยะเวลาดำเนินการ
จัดการแข่งขันภายในปี2557
1. สนามที 1 วันที่ 6 เมษายน 57 สนามบ้านคลองแคว อ.พรหมคีรี
2. สนามที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน 57อ.นาบอน
3. สนามที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 57 ต.จันดี
4. สนามที 4 วันที่ 28 กันยายน 57 สนาม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
5. สนามที่ 5 วันที่ 26 ตุลาคม 57 อ.สิชล สนามมอบถ้วยรางวัล
** วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดล้อมสนามนั้นๆ**

7. รูปแบบของโครงการ
1. เป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาครอสคันทรี่ 5สนาม ผู้ได้คะแนนสูงสุด 5อันดับ ได้รับถ้วยรางวัล
2. รูปแบบสนามจะมีความอยากง่าย ตามรูปแบบการแข่งขันเสือภูเขาครอสคันทรี่ทั่วไป เน้นความสนุก ปลอดภัย ปั่นได้ตลอดเส้นทาง
3. ระบบการให้คะแนนจะเรียงลำดับ 10-8-6-4-2 ส่วนผู้ที่เข้าลำดับ 6-10 จะได้1คะแนน ส่วนคะแนนสนามสุดท้ายคูณ 2
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่ง 3 ใน 5 สนามจะมีสิทธ์รับถ้วยรางวัล
5. รุ่นการการแข่งขัน แบ่งเป็น 11 รุ่น ชาย 10 รุ่น หญิง 1 รุ่น รุ่นสุขภาพ 5 รุ่น

ประเภทชาย
C อายุไม่เกิน12ปี
A2 อายุไม่เกิน15ปี
A3 อายุไม่เกิน18ปี
A4 อายุ 19-29 ปี
A5 รุ่นอายุ30-34ปี
A6 รุ่นอายุ35-39ปี
A7 รุ่นอายุ40-44ปี
A8 รุ่นอายุ45-49ปี
A9 รุ่นอายุ50ปีขึ้นไป
AO รุ่นทั่ไปชาย

ประเภทหญิง
W1 รุ่นทั่วไปหญิง

รุ่นเพื่อสุขภาพ (ไม่เคยได้รับถ้วยรางวัลประเภท A-B มาก่อน)
ประเภทชาย
BO : รุ่นทั่วไป (ไม่จำกัดอายุ)
B1 : รุ่นอายุ 30-39 ปี
B2 : รุ่นอายุ 40-49 ปี
B3 : รุ่น 50-59 ปี
B4 : รุ่น 60 ปีขึ้นไป

-ค่าสมัคร
รุ่น C-A2-A3-W1 = 200 บาท
รุ่นที่เหลือ = 250 บาท

กรณีการคำนวณอายุของนักแข่ง โดยให้ใช้ปี พ.ศ. 2557 ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด จะออกเป็นตัวเลขอายุรุ่นนั้น ถ้าลงผิดรุ่นกรรมการการแข่งขันอาจจะปรับแพ้ได้

เริ่มรับสมัครบริเวณหน้างาน ตั้งแต่ เวลา 07.30 น เป็นต้นไป
รายละเอียด กำหนดการและภาพสนาม จะนำมาลงให้รับทราบอีกครั้งครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม...
อมร 081 5374268
แมน 083 7652252

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 11 ส.ค. 2014, 19:32

รูปเส้นทางกลับจากสุโขทัยได้ชมกันครับ
สนามนี้เรียบตลอดแน่นอน มั้ง.....ครับ


Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 03 ก.ย. 2014, 11:08

นักแข่งท่านใดสนใจจะมาทดสอบสนามท่าศาลากันก่อนได้นะครับ

จุดสตาร์ทอยู่ที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับ

สนามท่าศาลาทางเรียบหมดครับไม่มีภูเขาให้ขี่

ขี่แบบสบาย สบาย

แล้วพบกันนะครับกับสนามที่ 4 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

:D :D :D :D :lol: :lol: :lol:

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 03 ก.ย. 2014, 11:11

น้องวัฒน์ครับแผ่นที่สนามเสร็จแล้วยังครับช่วยลงให้สมาชิกได้ดูด้วยครับ

ขอบคุณครับ


Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย pong1968 » 04 ก.ย. 2014, 10:35

สนาม4 ทางเรียบๆไปก่อนนะ เด๊๋ยวสนามที่5 มาสิชลครับ ครบทุกแบบ


Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 09 ก.ย. 2014, 11:51

[quote="เสือโย_แอร์"]ผมไปอยู่นครพอดีไปร่วมแข่ง สนาม เดียวได้ไหมครับ[/quot อมรไบค์ท่าศาลายินดีต้อนรับครับ

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 16 ก.ย. 2014, 20:49

ใกล้เข้ามาแล้วครับกับสนามที่4ชิงแชมป์นคร ณ.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนาม นี้ไม่มีภูเขาให้ขึ้นนะครับ ทางเรียบๆไปก่อนก็แล้วกัน อะเคร

วันใหนฟ้าเปิด จะถ่ายรูปสนามมาให้ชมกันครับ

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 17 ก.ย. 2014, 12:09

สนามบางส่วนต้องสร้างสะพานข้ามครับ ไม่มีขึ้นเขาเลย มีแต่จะลงอย่างเดียว

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย เสือมรอมรไบค์ » 20 ก.ย. 2014, 21:14

สนามเกือบสมบูรณ์แล้วครับกับพวกเรา อมรไบค์ท่าศาลา วันนี้จัดกัน หนึ่งวันเต็มๆ เพื่อเพื่อนพ้อง น้องพี่ จะได้มาทดลองสนามกันครับ

รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ
รูปภาพ6

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย สักวันจะเป็นเสือ » 22 ก.ย. 2014, 11:24

สนามพร้อม กรรมการ แม่ครัวพร้อม

[b]แล้วคุณล่ะพร้อมหรือยังมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะค่ะแล้วพบกันค่ะ[/b]
ขอเพียงมุ่งมั่นใจเป็นหนึ่ง ฝันถึงสิ่งใดไม่ไกลเกิน

ไปเที่ยวกันกับพวกเรา ท่าศาลาทีม viewtopic.php?f=103&t=216779

Re: 28 กันยา 57 ขอเชิญร่วมแข่งขัน จักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายในจังหวัดฯ สนาม 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

โพสต์ โดย สักวันจะเป็นเสือ » 26 ก.ย. 2014, 13:10

วันอาทิตย์ ที่ 28 กันยายนนี้ขอเชิญมาร่วมสนุกกับ

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเก็บคะแนนภายใน สนามที่ 4 ณ ม.วลัยลักษณ์

จุดสตาร์ทอยู่ที่ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เราจะเริมลงทะเบียนเวลา 7.00 น.เป็นต้นไปค่ะ[/b]

[b]และเริ่มทำการปล่อยตัวนักกีฬา เวลา 9.00 น.


ตอนเช้าจะมีอาหารลองท้อง เช่น กาแฟ โอวัลติน ข้าวเหนียวห่อกล้วย ข้าวเหนียวเหลือง เค้กกล้วยหอม ข้าวต้มไก่

ส่วนอาหารเที่ยงจะยกมาประมาณ 11.00 น.

[b]จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันแล้วพบกันนะค่ะ[/b]
ขอเพียงมุ่งมั่นใจเป็นหนึ่ง ฝันถึงสิ่งใดไม่ไกลเกิน

ไปเที่ยวกันกับพวกเรา ท่าศาลาทีม viewtopic.php?f=103&t=216779


ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: 3 และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน