00001
รบกวนถามทางไปสถานฑูตอเมริกาด้วยครับ ด่วนนะครับ!
ต้องไปสัมภาษณ์วันศุกร์นี้แล้วครับยังไม่รู้ทางเลยครับ เคยถามมาเค้าบอกนั่งbtsแล้วต่อด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างจะเร็วกว่านั่งแท็กซี่ไป ผมจะต้องนั่งbtsจากจตุจักรไปลงสถานีไหนครับแล้วต้องออกทางฝั่งไหนด้วยครับ
ขอบคุณมากนะครับ แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับพี่น้อง
By : หนึ่งโคราช [ 5 เม.ย. 49 - 09:01:37 น. ]

ความเห็นที่ 1
ลงเพลินจิตครับ ฝั่งทิศใต้ มอเตอร์ไซด์ประมาณ20บาท
From : bkk [ 5 เม.ย. 49 - 09:23:49 น. ]

ความเห็นที่ 2
ถ้าขับรถมาเอง จะบอกทางให้
From : เสือ [ 5 เม.ย. 49 - 09:31:47 น. ]

ความเห็นที่ 3
ลงสถานีเพลินจิตฝั่งอาคารมหาทุนสังเกตุชั้นล่างจะเป็นดิวตี้ฟรีจะมีป้ายรถเมล์หน้าตึกมีรถผ่านคือสาย 62 สายเดียวครับ รถจะเลี้ยวซ้ายเข้าแยกเพลินจิตจะเป็นป้ายแรกเราต้องมาลงป้ายที่ 2 ครับแล้วเดิน 20 เมตรจะถึงประตูเข้าสถานทูต เช้าๆจะมีคนเข้าแถวเยอะๆนั่นแหล่ะใช่เลยถ้าอ่านแล้วยังงงโทร 01-5739129 พล
From : พล [ 5 เม.ย. 49 - 11:54:03 น. ]

ความเห็นที่ 4
ผมจะต้องเดินทางไปทำงานAmericaประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับ เพิ่งครั้งแรก ยังไม่รู้ขั้นตอนในการทำเอกสารเท่าไหร่ เพราะต้องกรอกเอกสารทางอินเตอร์เน็ท ผมรบกวนขอเบอร์โทรติดต่อคุณ หนึ่งโคราชเพื่อปรึกษาได้มั้ยครับ ผมต้องเดินทางวันที่ 2 พ.ค.2549 ฝากเบอร์ที่ chaiwat5669@yahoo.com
From : Chaiwat [ 5 เม.ย. 49 - 12:28:06 น. ]

ความเห็นที่ 5
ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่มาบอกทางสว่างให้ผม คุณchaiwatผมไปเรียนต่อครับ แต่คิวสัมภาษณ์พวกวีซ่าท่องเที่ยว(อันนี้ผมไม่รู้ว่าไปทำงานเค้าออกวีซ่าประเภทไหน)คิวเค้าน่าจะไปถึงเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับ ผมส่งเบอร์ไปแล้วนะครับ
From : หนึ่งโคราช [ 5 เม.ย. 49 - 17:45:52 น. ]

ความเห็นที่ 6
ศึกษาขั้นตอนการขอวีซ่าได้ที่ http://thailand.us-visaservices.com

วิธีซื้อ pin เพื่อปรึกษาและนัดหมาย http://www.thailandpost.co.th/CMCD/ขอซื้อรหัส%20Pin%20%20Number.htm
From : rn853 [ 6 เม.ย. 49 - 10:06:00 น. ]


ความเห็นที่ 7
มีแผนที่ให้ด้วยไหมคะ
From : ฝ่ายจัดซื้อ บริษัทพรูฟเว่น [ 16 ม.ค. 51 - 09:48:56 น. ]

ความเห็นที่ 8
ไปยังไงคับ แผนที่ด่วน
From : เด็กบ้านนอก [ 30 ม.ค. 51 - 17:39:57 น. ]

ความเห็นที่ 9

EMB MAP
From : Tony [ 5 ก.พ. 51 - 15:10:41 น. ]

ความเห็นที่ 10
VISA USA อเมริกา
เอกสารการยื่นวีซ่า
- สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
- กรณีเป็นลูกจ้าง ใบรับรอง่การทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่(เป็นภาษา
อังกฤษ เขียนถึงสถานฑูตใช้ตัวจริงเท่านั้น)โดยต้องระบุ วันที่เริ่ม
ทำงาน,ตำแหน่ง,เงินเดื่อนปัจจุบันที่ได้รับ,ระยะเวลาที่บริษัทอนุมัติให้
หยุด/ใบแสดงรายได้ ต่อเดือน(Pay slip)ตัวจริงถ้ามี
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ หนังสือรับรอง่บริษัทที่มีรายชื่อกรรมการ
ตัวจริง(อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน),ใบทะเบียนการค้าหรือหลักฐานหุ้นส่วนต่าง ๆ ประทับตราพร้อมลายเซ็น
กรณีเป็นข้าราชการ หนังสือรับรองจากหน่วยงานราชการและหนังสือ อนุมัติการลาหยุด
กรณีกำลังศึกษาอยู่ ต้องมีจดหมายรับรองสถานะทางการศึกษาจากโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
- หลักฐานการเงิน ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝากหรือ Statement ตัวจริง
- หลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครและผู้รับรองฐานะทางการเงิน
(หากผู้รับรองฐานะการเงินมิใช่บิดา หรือมารดา โปรดแสดงหลักฐาน
ความสัมพันธ์และจดหมายอธิบายถึงความสัมพันธ์ดังกล่าว)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ)
- หากมีบุตรต้องใช้สูติบัตรตัวจริงด้วย
- หนังสือเชิญจากต่างประเทศ(ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวท่านละ 4,000 บาท
ค่าธรรมเนียมในการซื้อรหัสประจำตัว (PIN) ทางอินเตอร์เนท เพื่อสำหรับจอง
วันสัมภาษณ์ 400 บาท
(หมายเหตุ : 1 PIN สามารถใช้ได้สำหรับบุคคลในครอบครัว (ซึ่งพักอาศัยที่
อยู่เดียวกัน สูงสุดได้ 5 คน) และค่าบริการในการยื่นวีซ่า 1,000 บาท/ท่าน
รวม 5,400 บาท/ท่าน
**ทางบริษัทจะดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร กรอกแบบฟอร์ม ซื้อ PIN และ
จองวันนัดสัมภาษณ์ กับทางสถานฑูตให้เท่านั้น ทางผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่น
เอกสารพร้อมสัมภาษณ์กับทางสถานฑูต ตามเวลานัดที่จะแจ้งให้ทราบ
(ภายในวันเดียวกัน)
**ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าจะไม่คืนแม้ว่าท่านจะถูกทาง
สถานฑูตปฏิเสธวีซ่าก็ตาม

From : Tony [ 5 ก.พ. 51 - 15:14:17 น. ]

ความเห็นที่ 11
ถามหน่อยคะ
จม.เชิญจากเพื่อนที่เป็นฝรั่งส่งมาทางเมลล์ โดยแนบเป็นไฟล์พีดีเอฟมา เราสามารถโหลดมาปริ้นให้สถานฑูตดูได้เลย หรือว่าต้องปริ้นหน้าเว็บไปด้วยคะ
From : Nureya [ 5 ก.พ. 51 - 19:20:03 น. ]

ความเห็นที่ 12
จะกรอกวีซ่าอเมริกาต้องทำยังไงบ้าง
From : BBBQ [ 23 ก.พ. 51 - 22:04:13 น. ]

ความเห็นที่ 13
ไปสัมภาษณ์วีซ่าตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2551 ยังไม่ได้รับคำตอบเลยว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ยั งไงถ้าไม่ผ่านจะดีมากไม่อยากไปแล้วอเมริกา แต่ถ้าได้ไปอาจจะไม่กลับประเทศไทย
From : dr.aew@hotmail.com [ 15 เม.ย. 51 - 18:24:09 น. ]

ความเห็นที่ 14
กรณีที่เรามีวีซ่านักเรียนของแคนาดา แต่อยากไปเที่ยวอเมริกาด้วย
จะทำไงดีค่ะ
From : เกส [ 17 พ.ค. 51 - 14:44:54 น. ]

ความเห็นที่ 15
ไปยื่นขอทำวีซ่าไปสหรัฐฯเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว..ทางสถานฑูตปฎิเสธโดยให้เหตุผลว่าดิฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่มั่นคงทางครอบครัวที่ประเทศไทย โดยไม่ขอเอกสารเพิ่มเติมทั้งที่ดิฉันเครียมไปเอกสารต่างๆไปด้วย..แล้วถ้าหากดิฉันจะทำเรื่องขอวีซ่าใหม่ต้องรอถึง 6 เดือนไหม หรือทำได้เลย
From : Khaohom [ 20 มิ.ย. 51 - 16:27:48 น. ]

ความเห็นที่ 16
จะสัมภาษณ์วีซ่าถาวรในวันที่ 8 เดือน กค. นี้เหมือนกัน ต้องเตรียมหลักฐานเยอะเลยนะ ไม่รู้จะผ่านหรือไม่ผ่าน แต่แฟนทำเรื่องประมาณ 3 เดือน ยังไม่รู้เหมือนกันว่าประตู 5 ไปทางไหน แฟนบอกว่าไม่ต้องเลี้ยวซ้าย ให้เลี้ยวขวาไปประตู 5 ยื่นเอกสารรอสัมภาษณ์ได้เลย
From : จุฬามณี [ 28 มิ.ย. 51 - 09:00:19 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ