00001
..(((((((((..".เบื้องหลังการทำงานกับ SangSom Tour of Siam International Cycle Race."..)))))))))..

* ผมเสนอตัวเข้าไปทำงานกับการแข่งขันจักรยานทางไกลในรายการ "SangSom Tour of Siam International Cycle Race" ด้วยผู้หนึ่ง เพื่อหาประสบการณ์เกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานทางไกล ซึ่งใช้จักรยานเสือหมอบขี่บนถนนหลวง
By : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 03:45:07 น. ]

ความเห็นที่ 1


* ได้ประสบการณ์มาพอสมควร คือ ผมได้ทำงานในหน้าที่วางป้ายลูกศรชี้บอกทาง
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 03:53:02 น. ]

ความเห็นที่ 2


* และป้ายบอกระยะทาง ที่บางป้ายมีความหมายให้ผู้แข่งขันและทีมงานปฏิบัติตามกติกาของการแข่งขันด้วย เช่น

* ป้าย 50 KM ตั้งไว้เพื่อแสดงให้ผู้แข่งขันและทีมงานทราบว่า ณ จุดที่ป้าย 50 KM ตั้งอยู่นี้ ผู้แข่งขันขี่จากจุดสตาร์ทมาได้ 50 ก.ม.แล้ว อนุญาตให้ทีมงานพี่เลี้ยงให้น้ำกับผู้แข่งขันของทีมตนเองได้

From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:02:12 น. ]


ความเห็นที่ 3


* ป้าย 20 KM. ตั้งไว้เพื่อแสดงให้ผู้แข่งขันและทีมงานทราบว่า ณ จุดที่ป้ายตั้งอยู่นี้ เหลือระยะทางอีก 20 ก.ม.จะถึงเส้นชัย ไม่อนุญาตให้ทีมงานพี่เลี้ยงให้น้ำกับผู้แข่งขันอีกต่อไปจนถึงเส้นชัย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:06:59 น. ]

ความเห็นที่ 4


* นอกจากนั้นก็มีป้ายบอกระยะทางที่จะต้องนำไปตั้งแสดงไว้ให้ผู้แข่งขันทราบว่าเหลือระยะทางอีกเท่าไรจะถึงเส้นชัยคือป้าย 10 KM. 5 KM. 4 KM. 3 KM. 2 KM. 1 KM. 500 M. 400 M. 300 M. 200 M. 100 M. 50 M.
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:12:27 น. ]

ความเห็นที่ 5


* ที่ป้าย 3 KM. ต้องติดตั้งสัญญาณไฟหมุนไว้บนแผ่นป้ายและก่อนถึงป้ายประมาณ 30 เมตร ต้องมีพนักงานโบกธงแดงให้นักแข่งทราบก่อนผ่านจุดนี้ด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:16:20 น. ]

ความเห็นที่ 6


* การติดตั้งไฟหมุนบนแป่นป้าย 3 KM. นั้น ไม่มีอุปกรณ์สำเร็จรูป เราต้องทำการติดตั้งเองทุกวัน โดยใช้ไฟจากหม้อแบตรถยนต์พ่วงไปที่ไฟหมุน

* ตั้งโคมไฟหมุนไว้บนแผ่นป้ายโดยใช้ไม้ช่วยค้ำยันแล้วใช้สก๊อตเทปพันหลาย ๆ รอบจนตั้งอยู่ได้จึงหยุดพัน

* มีอยู่วันหนึ่ง โดนลมจากรถสิบล้ออัดล้มก่อนขบวนนักแข่งจะวิ่งมาถึงเพียงนาทีเดียว ต้องรีบยกขึ้นมาตั้งแล้วยืนถือไว้ให้ตั้งอยู่บนแป่นป้าย ซึ่งเกิดการฉุกระหุกพอสมควร

From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:24:21 น. ]


ความเห็นที่ 7


* นอกจากป้ายเหล่านั้นแล้ว ยังมีป้ายพิเศษที่บอกให้ผู้แข่งขันและทีมงานทราบและถือปฏิบัติตามกติกาอีกคือ

* ป้าย 1 KM. IS หมายถึงอีก 1 ก.ม.จะถึงจุดเส้นชัยความเร็วทางเรียบ ซึ่งที่จุดเส้นชัยที่อยู่อีก 1 ก.ม.ข้างหน้านั้น จะมีป้าย IS ตั้งไว้อีกป้ายหนึ่งพร้อมมีกรรมการตัดสินอยู่ด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:33:10 น. ]


ความเห็นที่ 8


* ยังมีป้าย 1 KM. MS และป้าย MS อีกด้วย หมายถึง 1 ก.ม.จะถึงจุดเส้นชัยความเร็วทางภูเขา ซึ่งที่จุดเส้นชัยที่อยู่อีก 1 ก.ม.ข้างหน้านั้น จะมีป้าย MS ตั้งไว้อีกป้ายหนึ่งพร้อมมีกรรมการตัดสินอยู่ด้วย

* ป้าย 1 KM. IS, IS, 1 KM.MS, MS. นี้ สุดแท้แต่กรรมการจะจัดให้มีที่ตรงไหน หรือไม่มีก็ได้ ในแต่ละวัน
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:47:36 น. ]


ความเห็นที่ 9


* หากการแข่งขันวันใดมีระยะทางยาวเกือบถึง 200 ก.ม.หรือกว่า มีป้าย "Feeding Station Start" อนุญาตให้ทีมพี่เลี้ยงส่งอาหารให้ผู้เข้าแข่งขันได้นับตั้งแต่ตรงป้ายนี้ตั้งอยู่เป็นต้นไป
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 04:56:14 น. ]

ความเห็นที่ 10


* จากป้าย "Feeding Station Start" ไปประมาณ 3 ก.ม. จะมีป้าย "Feedin Station End"แจ้งให้หยุดการส่งอาหาร
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:00:15 น. ]

ความเห็นที่ 11


* ยังมีอีกป้ายหนึ่ง คือป้าย 20 KM.FD ตั้งแสดงไว้ก่อนถึงจุด "Feeding Station Start" เพื่อแสดงให้ผู้แข่งขันทราบว่า อีก 20 ก.ม.ข้างหน้าจะถึงจุดรับอาหารจากพี่เลี้ยงได้
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:03:54 น. ]

ความเห็นที่ 12


* นอกจากตั้งป้ายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทีมงานของผมยังต้องตรวจความเรียบร้อยของถนนที่ขบวนจักรยานแข่งขันจะผ่านด้วยว่ามีสิ่งกีดขวางที่จะทำให้เป็นอุปสรรคกับการขี่ของนักแข่งหรือไม่ เช่น ซากสัตว์, กรวด, หิน, ดิน, ทราย, ก้านมะพร้าว หากมีก็ต้องกำจัดออกไปให้พ้นถนนที่ขบวนแข่งขันจักรยานาจะผ่าน

* แล้วยังต้องดูและบันทึกไว้โทรศัพท์บอกผู้ที่ขี่มอเตอร์ไซด์นำขบวน (คุณตั้ม) อีกว่า ตรงหลัก ก.ม.เท่าไร สภาพทางขบวนจะผ่านไม่สะดวกเนื่องจากทางชำรุด, โค้งหักข้อศอกแคบ, โค้งซ้ายขวามาก, มีชาวบ้านตั้งเต๊นคัดกุ้งอยู่, มีรถสิบแปดล้อจอดขวางอยู่ครึ่งถนน, มีการกำลังปรับปรุงถนนอยู่, ข้ามทางรถไฟที่ไม่มีเครื่องกั้นถนน เป็นต้น

From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:21:57 น. ]


ความเห็นที่ 13


* ทีมงานที่ผมทำอยู่มีผู้ร่วมงาน 10 คน รถปิ๊กอัพ TOYOTA VIGO จำนวน 3 คัน
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:24:19 น. ]

ความเห็นที่ 14


* มี พ.ท.วิศิษฐ์ จันทร์วงษ์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวางป้ายบอกระยะทาง
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:29:09 น. ]

ความเห็นที่ 15


* มีคุณหมู..เป็นหัวหน้ากลุ่มวางป้ายลูกศรชี้ทาง ซึ่งระหว่างทำงานป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลและด้วยความเห็นห่วงงาน น้ำเกลือที่แพทย์สั่งให้แก่ร่างกายยังไม่ทันหมด แต่ตัวเองเห็นว่าแข็งแรงแล้ว จึงหิ้วขวดน้ำเกลือขึ้นรถไปทำงานด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:35:24 น. ]

ความเห็นที่ 16


* ในวันที่เดินทางจากบ้านเขาหลักเข้าจังหวัดภูเก็ต (20 ม.ค.49)
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:37:10 น. ]

ความเห็นที่ 17


* เราทั้ง 2 กลุ่ม 10 คน ช่วยกันทำงานอย่างขันแข็งไม่เกี่ยงกัน
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:40:06 น. ]

ความเห็นที่ 18


* อีกอริยาบทหนึ่งของการทำงานของคุณหมู..หัวหน้ากลุ่มวางป้ายที่บางวันผมได้มานั่งเป็นผู้ช่วยอยู่ที่รถของเขาด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:43:32 น. ]

ความเห็นที่ 19


* บางวันขบวนมาเร็วมากใกล้กลุ่มทำงานของผมเข้ามาก็ต้องเร่งมือเร่งเท้าเร่งความเร็วของรถไปพร้อม ๆ กับดูโผการวางป้ายและพูด Intercom สั่งการลูกน้องในกลุ่มไปด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:47:49 น. ]

ความเห็นที่ 20


* กับยังต้องลงไปประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวบ้านกับด้านอุทยานฯตามรายทางอีกด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:49:56 น. ]

ความเห็นที่ 21


* บางวัน..ป้ายที่นำขึ้นรถไปไม่พอก็ต้องใช้มือและกระดาษกาวกับอัตเตอร์ทำขึ้นเอง
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 05:59:29 น. ]

ความเห็นที่ 22


* ลืมบอกไปว่า เราต้องทำเส้น Finish โดยนำเทปกาวแปะปิดลงไปบนพื้นถนนตรงป้าย IS และ MS ทุกป้าย ดังภาพ (เราต้องกั้นรถที่วิ่งไปมาอยู่บนถนนกันเอง)
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:05:30 น. ]

ความเห็นที่ 23

* บางวัน..อีก 2 ช.ม.ขบวนแข่งขันจึงจะมาถึงจุด 3 KM. จึงถือโอกาสสบายเสียเลย
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:11:23 น. ]

ความเห็นที่ 24


* หัวหน้าหลุ่ม 2 กลุ่ม ยืนปรึกษากันว่าจะวางป้ายอย่างไรดี
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:15:00 น. ]

ความเห็นที่ 25


* พระอาทิตย์ตกที่โคนต้นมะพร้าวบ้านเขาหลัก เนื่องจากผมหาทางขี่จักรยานออกไปที่หาดไม่เจอ เลยได้แค่ภาพนั้นมา ที่จริงแล้วมีทางออกไปชายหาดใกล้ ๆ ที่พัก มีโรงแรมสวยแต่เกิดการผิดพลาดจากผู้บอกทาง
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:24:11 น. ]

ความเห็นที่ 26


* ที่จุดตั้งป้าย MS และ IS จะมีกรรมการจากสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยมาชี้จุดให้
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:31:04 น. ]

ความเห็นที่ 27


* ขอพักยก 1 ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ชักมึน ๆ แล้วครับ.
From : "ลุงเนตร" [ 25 ม.ค. 49 - 06:33:48 น. ]

ความเห็นที่ 28
สวัสดีครับลุงเนตร
อยากจะถามว่า ทำไมถึงมีคำว่า แสงโสม ด้วยล่ะครับ แทนที่จะเป็น "Tour of Siam"
ค ห ที่ 12 ผมคิดว่าถ้าผู้จัดจะมีรถ กวาด/ดูด ล่วงหน้าไปก่อน คงจะทำได้......ลุงเนตรทำงานเท่าที่เห็นก็เหนื่อยพอแล้ว
ค ห ที่ 27 ธงที่เห็นนั้นคงจะมีไม่ครบ?
ขอบคุณมากครับสำหรับภาพและคำบรรยาย
From : wc [ 25 ม.ค. 49 - 07:15:31 น. ]

ความเห็นที่ 29
ขอบคุณลุงเนตรมากค่ะอยากรู้รายละเอียดของการจัดการแข่งขันแบบนี้มานานแล้ว คงทั้งเหนื่อยและสนุก ถ้ามีภาพอีกช่วยกรุณานำเสนอพร้อมคำบรรยายนะคะ
From : แม่มด [ 25 ม.ค. 49 - 08:22:33 น. ]

ความเห็นที่ 30
เยี่ยมมากๆเลยครับ คุณลุงเนตร
ผู้ที่ไม่เคยรับรู้และเคยเห็นมาก่อนอย่างผมได้รับความรู้เรื่องราวแต่ๆของป้ายบอกทางอย่างนี่
ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่คุณลุงนำมาเสนอให้ชม
ขอบคุณมากครับ และขอบอกว่า "เอาอีกๆๆๆๆ"
From : joe [ 25 ม.ค. 49 - 08:46:01 น. ]

ความเห็นที่ 31
ได้ความรู้เพิ่มขึ้น ขอบคุณลุงเนตรมากครับ ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ
From : ออเชา [ 25 ม.ค. 49 - 09:27:51 น. ]

ความเห็นที่ 32
ขอบคุณลุงเนตรและทีมงานเช่นกันครับ...
From : น้าเป็ด [ 25 ม.ค. 49 - 10:04:31 น. ]

ความเห็นที่ 33
เป็นผู้อยู่เบื่องหลัง ของความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมมากครับ ขอชม.
From : DAN BB [ 25 ม.ค. 49 - 10:32:33 น. ]

ความเห็นที่ 34
ขอปรบมือให้ "คนทำทาง" ทุกท่านครับ"

เป็นข้อสังเกตว่า ผลิตภัณฑ์"ทำลายสุขภาพ" มีเงินเยอะ มักจะเป็นเจ้าภาพหลักของ "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ" เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่พ้นหรือ
From : นายจักรยาน สีเหลือง [ 25 ม.ค. 49 - 11:02:23 น. ]


ความเห็นที่ 35
ขอบคุณครับลุงเนตร สำหรับภาพแลคำบรรยายความรู้เกี่ยวกับป้ายต่าง ๆ น่าเสียดายวันแรกที่ไปชมการแข่งขันไม่ได้พบลุงเนตรเลย
From : เกษม ฯ [ 25 ม.ค. 49 - 11:45:19 น. ]

ความเห็นที่ 36
ขอบคุณครับ สำหรับความรู้ใหม่ๆใวงการจักรยานครับ เบืองหลังของความสำเร็จคงเป็นงานที่เหนื่อยมากนะครับ
From : จักรยานพ่วง [ 25 ม.ค. 49 - 12:53:12 น. ]

ความเห็นที่ 37

ขอบคุณมากครับลุงเนตรที่นำเสนอภาพ unseen in Tour of Siam 2006 ให้ได้ชมครับ

From : สมพิศ [ 25 ม.ค. 49 - 12:59:45 น. ]

ความเห็นที่ 38
ขอชื่นชมผู้ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังที่ทำให้งานดีๆผ่านไปได้อย่างดีครับผม
(((((((((((((((((((((((( ปรบมือดังๆ)))))))))))))))))))))))))))
From : อาร์มี่ [ 25 ม.ค. 49 - 13:10:24 น. ]

ความเห็นที่ 39

....ได้พบลุงเนตรที่งานTour of siam ไม่กี่ครั้งเอง ปรบมือให้กำลังใจและในความเสียสละ เพราะทีมงานวางป้ายลูกศรชี้บอกทาง จะต้องไปดักหน้าขบวนแข่งทุกStage จึงไม่ได้เห็นภาพระหว่างการแข่งขัน เห็นในช่วงที่เข้าเส้นชัยเท่านั้น
....ขอปรบมือดังๆให้อีกครั้งครับ รวมทั้งทีมงานหน้าที่อื่นๆทุกท่านด้วยครับ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาสาจากพวกเราในวงการทั้งนั้น)


From : Ramindra Cycling Club [ 25 ม.ค. 49 - 13:14:25 น. ]

ความเห็นที่ 40
ขอบคุณมากครับลุงเนตรที่นำเสนอภาพและบรรยายกติกา
เกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานทางไกลคงจะเหนื่อยแล้วก็คงสนุก
มากนะครับ

From : Otee ;) [ 25 ม.ค. 49 - 14:02:17 น. ]

ความเห็นที่ 41
เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีโอกาสรู้มาก่อนเลย เขาทำงานกันเป็นระบบดีจัง
ขอบคุณครับ "ลุงเนตร"

From : Pc [ 25 ม.ค. 49 - 17:30:27 น. ]

ความเห็นที่ 42
ขอบคุณลุงเนตรครับที่นำภาพมาให้ชมและอธิบายการทำงานให้ทราบ ผมได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกบทนึงแล้วครับ และกราบขออภัยลุงเนตรด้วยนะครับเมื่อวันที่ 22 ม.ค.ที่งานกลุ่มมะพร้าวเตี้ย ตอนกลับผมเรียกชื่อลุงเนตรผิดไปเป็นชื่ออื่นน่ะครับ
From : โหน่งชมรมจักรยานแม่ลาสิงห์บุรี [ 25 ม.ค. 49 - 19:57:24 น. ]

ความเห็นที่ 43
ขอบคุณครับลุงเนตร สำหรับภาพและคำบรรยายความรู้เกี่ยวกับป้ายต่าง ๆ น่าเสียดายวันแรกที่ไปชมการแข่งขันไม่ได้พบลุงเนตรเลย

From : ก้อง จ้องcopy [ 26 ม.ค. 49 - 01:38:17 น. ]

ความเห็นที่ 44
....ประวัติศาสตร์ อาจมีในหลายด้าน
แต่คนที่ทำงาน ไม่เคยจะเอ่ยออกนาม........
บางตอนของเพลง...คนทำทาง...โดยวงดนตรีไทย ..ต้นกล้า...สมัย 14 ตุลา 2516

ขอแสดงความนับถือครับ

From : กันเอง [ 26 ม.ค. 49 - 07:55:18 น. ]


ความเห็นที่ 45
ขอบคุณ ผู้ปิดทองหลังพระ
From : bongza [ 26 ม.ค. 49 - 21:48:31 น. ]

ความเห็นที่ 46
ขอบคุณลุงเนตรครับที่นำรูปและสาระมาให้ไดชมกัน
From : บีเค-วัน [ 27 ม.ค. 49 - 00:10:18 น. ]

ความเห็นที่ 47


* กลับมาต่อยก 2 ครับ

* ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาและให้กำลังใจด้วยครับ

* ตอบคุณ wc เรื่องธงชาติของประเทศต่าง ๆ ที่เข้าแข่งขันติดอยู่ที่ส่วนบนของเวทีสำหรับแจกรางวัลนั้นครบทุกชาติ รวม 18 ชาติ มีทีมจักรยานร่วมการแข่งขัน 29 ทีม ผมดูจาก Race Manual มาแล้ว สำหรับเรื่องรถกวาดและดูดฝุ่นที่จะใช้กำจัดสิ่งกีดขวางบนถนนนั้น เนื่องจากตลอดทางการแข่งขันมีสิ่งกีดขวางไม่มากนักและจะเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากด้วยกระมังจึงไม่ใช้

* บางวัน..ขาตั้งป้ายที่นำบรรทุกรถไปไม่พอใช้ ต้องหาวิธีติดตั้งป้ายให้ได้โดยมัดกับเสาหรือต้นไม้ข้างทางด้วยลวดหรือสก๊อตเทป

* ขาตั้งไม้ที่อยู่บนรถในภาพนี้ เป็นของชาวบ้านที่เราไปหยิบของเขามาใช้ชั่วคราว แต่ตอนเก็บมีทีมงานอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ท้ายขบวนขับรถตามเก็บป้ายและขาตั้งจากอันแรกถึงอันสุดท้าย เขาไม่ทราบว่าเป็นของบ้านใด จึงเก็บขึ้นรถมาด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 02:13:27 น. ]


ความเห็นที่ 48


* นอกจากนั้นแล้ว ยังมีทีมงานอีก 3 กลุ่ม ที่อยู่ในสังกัดของคุณกฤษ คล้ายวิจิตร (ที่ยืนเห็นหน้าในภาพ) ซึ่งรับงานมาจากคุณวิสุทธิ์ กสิยะพัท อีกทอดหนึ่ง เกือบทุกวันของการแข่งขัน หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้ว ท่านทั้งสองจะเรียกสมาชิกที่ร่วมทำงานทุกกลุ่ม (วางป้าย, เก็บป้าย, marshal, ติดตั้งและเก็บซุ้ม start, ติดตั้งและเก็บซุ้ม Finish) รวม 5 กลุ่ม พูดถึงงานที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นไปแล้วและเตรียมงานในวันรุ่งขึ้น
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 02:31:13 น. ]

ความเห็นที่ 49


* หลังจากประชุมเสร็จ กลุ่มของผมต้องไปที่ลานจอดรถเพื่อทำการคัดเลือกป้ายพร้อมขาตั้งที่จำเป็นต้องใช้ในวันรุ่งขึ้นบรรทุกใส่รถไว้ให้พร้อม เพื่อที่เช้าขึ้นหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จก็ออกเดินทางไปทำงานได้เลยด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 02:40:23 น. ]

ความเห็นที่ 50


* กลุ่ม Marshal มีหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ที่ทางผู้จัดมีไว้ให้ ซึ่งได้สปอนด์เซอร์มาจาก yamaha คอยดูแลนักปั่นผู้เข้าร่วมแข่งขันให้ปลอดภัยระหว่างที่ขี่แข่งอยู่ ด้วยการขี่ไปปิดช่องทางรถที่จะออกมาจากถนนและซอยต่าง ๆ ไว้ก่อนที่ขบวนจะผ่านจนขบวนผ่านไปแล้ว จึงย้ายจุดไปข้างหน้าเรื่อย ๆ ไปจนถึงเส้นชัย

From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 02:50:23 น. ]

ความเห็นที่ 51


* กลุ่ม Start ต้องติดตั้งนั่งร้านขึ้นทำซุ้มและวางเรียงแผงกั้นเพื่อติดแผ่นป้ายโปสเตอร์โฆษณาให้เสร็จก่อนเวลาการแข่งขันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 02:56:24 น. ]

ความเห็นที่ 52


* เมื่อขบวนผ่านไปแล้ว ต้องเก็บขึ้นบรรทุกรถ วิ่งตามขบวนไปที่จุด Finish เพื่อรอรับกุญแจเข้าที่พักในโรงแรมที่ทางผู้จัดการแข่งขันจัดให้พร้อมอาหารมื้อเย็นและเช้า ซึ่งทุกคนที่ทำงานอยู่ใน 5 กลุ่มดังกล่าว ได้รับเช่นนั้นด้วยเช่นกัน และยังได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วยอีกจำนวนหนึ่ง
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:01:51 น. ]

ความเห็นที่ 53


* กลุ่ม Finish เช้าขึ้นต้องรีบทานอาหารแล้วบึ่งรถไปติดตั้งซุ้ม Finish ซึ่งต้องประกอบเหล็กเป็นนั่งร้านและวางแผงกั้นเพื่อติดแผ่นป้ายโฆษณา
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:08:40 น. ]

ความเห็นที่ 54


* กลุ่มทีมงาน Finish มีสิบกว่าท่าน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:12:21 น. ]

ความเห็นที่ 55


* เมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ต้องเก็บซุ้ม Finish ขึ้นบรรทุกรถไว้ให้เรียบร้อยเพื่อนำไปติดตั้งในวันรุ่งขึ้น
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:15:19 น. ]

ความเห็นที่ 56


* เก็บครับ.
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:17:13 น. ]

ความเห็นที่ 57


* เก็บครับเก็บ.
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:18:23 น. ]

ความเห็นที่ 58


* เก็บครับ.
From : ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:19:34 น. ]

ความเห็นที่ 59


* นอกจากงานดังกล่าวของ 5 กลุ่ม ที่ผมได้เข้าไปคลุกคลีอย่างใกล้ชิดแล้วนั้น

* ยังมีส่วนที่ได้ประสบการณ์มาอีก ใคร่บอกให้ทราบด้วยคือ นักจักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกล กรุงเทพฯ - ภูเก็ต รวมทั้งรถพี่เลี้ยงและรถนำขบวนกับรถตามขบวนอื่น ๆ วิ่งไปกันอย่างไรบนท้องถนนหลวง
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:36:46 น. ]


ความเห็นที่ 60


* ขบวนทั้งหมดจะประกอบอยู่ด้วยรถนาฬิกาอยู่คันหน้าสุด ต่อไปก็เป็นรถยนต์ของตำรวจมีเครื่องขยายเสียงบอกให้รถทุกชนิดที่วิ่งสวนทางมาจอดแอบข้างทางทั้งซ้ายขวา ต่อไปก็เป็นรถบิ๊กไบท์ของตำรวจ, ของช่างภาพ ESPN ซึ่งนั่งหันหลังให้คนขับ หันหน้าเข้าหานักปั่นผู้นำ ต่อไปก็เป็นจักรยานที่เข้าร่วมแข่งขัน แล้วเป็นรถทีมเซอร์วิส และรถของคณะกรรมการและผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน แล้วเป็นรถพยาบาล และรถอื่น ๆ นี่ผมเอามาจากตามที่ตามองเห็นและจำได้เท่านั้นนะครับ ถ้าจะเอาโดยละเอียดและถูกต้องจริง ๆ น่าจะหาดูได้ที่ www.sangsom tour of siam.com (ไม่ทราบว่าจำมาพิมพ์ถูกหรือเปล่า ต้องขออภัยด้วยนะครับ)

* คงจะนึกภาพของรูปขบวนออกบ้างนะครับ สรุปก็คือระหว่างที่ขบวนวิ่งไปตลอดทางนั้น จะไม่มีรถวิ่งสวนและแซงขบวน

From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 03:59:47 น. ]


ความเห็นที่ 61


* ยังมีภาพสวย ๆ ให้ชมอีกจำนวนหนึ่งนะครับ.

* ภาพนี้เป็นวันแรกที่ถนนอักษะ (ถ้าจำไม่ผิดทราบว่าเปลี่ยนชื่อแล้ว เป็นถนนอะไรน้า)
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 04:17:07 น. ]


ความเห็นที่ 62


* ทุกวันหลังจากผู้เข้าแข่งขันผ่านเส้นชัยหมดแล้ว มีการแจกรางวัลจากท่านที่ได้รับเกียรติเชิญมาร่วมงาน มีพริตตี้สาวสวยเป็นผู้ถือรางวัล
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 04:21:06 น. ]

ความเห็นที่ 63


* รางวัลที่มีการแจกกันบนเวทีทุกวันนั้น เป็นเสื้อสีเหลือง, เขียน, ส้ม และขาว ให้กับผู้ชนะแต่ละประเภทของการแข่งขันของวันนั้น ๆ

* ส่วนเงินรางวัลของทุกประเภท คงเป็นที่ทราบกันและคงแจกพร้อมถ้วยในวันสุดท้าย ไม่ได้อยู่ดูเหมือนกัน เพราะต้องอาศัยรถกลับโรงแรมกับทีมงาน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 04:27:05 น. ]


ความเห็นที่ 64


* พระอาทิตย์ขึ้นที่หาดสวนสน ซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศของกองทัพบก
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:16:26 น. ]

ความเห็นที่ 65


* มีหาดทรายสวย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:18:27 น. ]

ความเห็นที่ 66


* มีบังกาโล ให้เช่าพักได้ทั้งทหารและเอกชน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:20:18 น. ]

ความเห็นที่ 67


* นักปั่นถึงชายหาดหน้าเมืองประจวบคีรีขันธ์
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:22:50 น. ]

ความเห็นที่ 68


* มีสาวมาฟ้อนรำก่อนแจกรางวัลด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:25:20 น. ]

ความเห็นที่ 69


* ที่ประจวบฯ เราไปพักกันที่กองบิน 5 ซึ่งมีชายหาดสวยงามเรียกว่า "วังมะนาว" (ถ้าจำไม่ผิด)
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:28:39 น. ]

ความเห็นที่ 70
ลุงเนตรครับ ยังมีชุดช่างภาพอีกชุดนึงครับ ไม่ใช่ของESPN ทำหน้าที่เก็บภาพสวยๆมาให้พวกเราได้ชมกัน ในระหว่างวันแข่งหรือวันสุดท้ายของงานที่มีปาร์ตี้นะครับ พอดีไม่มีรูปเพราะต้องขี่มอเตอร์ไซด์ กลุ่มนี้มาจากสวนธนเกือบทั้งหมด ขอบอกว่าใครที่อยากดูเกมแบบชิดขอบสนามต้องทำหน้าที่นี้ ขึ้นลงตลอดเวลา บางครั้งขี่เสมอนักแข่ง นำหน้านักแข่งและบางทีก็ดูดตูดนักแข่ง ให้ความรู้สึกเหมือนลงไปแข่งด้วยเลย
From : M/C Rider [ 27 ม.ค. 49 - 10:30:45 น. ]

ความเห็นที่ 71


* เป็นสถานที่ตากอากาศของกองทัพอากาศ มีบังกาโลและเรือนพักให้เช่ามากมายทั้งข้าราชการและพลเรือน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:33:25 น. ]

ความเห็นที่ 72


* ก่อนถึง จ.ชุมพร ถนนเฉียดทะเล วิวสวย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:36:42 น. ]

ความเห็นที่ 73


* พวกเราถือโอกาสจอดรถลงไปชมวิว และถ่ายภาพร่วมกัน


From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:41:17 น. ]


ความเห็นที่ 74


* มีบางท่านบอกว่า ตรงหน้าผานี้ ถ้าเป็นที่ปัสสาวะได้ละก็ จะเป็นที่ปัสสาวะที่วิเศษที่สุด

* มีหลายทานทดลองดูแล้วบอกว่าจริงดังว่า สายตาทอดไปข้างหน้าชมวิวมุมกว้างของทะเลพร้อมกับระบายทุกข์เบาออกไปจากตัวด้วย

From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:45:16 น. ]


ความเห็นที่ 75


* ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ย์ของโรงแรมที่พักทุกมื้อเช้าเย็น

* ขอบคุณมากครับ คุณ M/C Rider ที่เข้ามาบอกกล่าว หากในมุมของคุณและเพื่อนท่านอื่น ๆ ที่ทำงานอยู่ในหน้าที่อื่น ๆ ต่างเปิดเผยเบื้องหลังการทำงานเช่นนี้บ้าง ก็จะเป็นประโยชน์กับท่านที่ไม่ทราบมากยิ่งขึ้น ผมอยู่ข้างหน้าขบวนก็รู้เห็นไม่มากนักหรอกครับ.

From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 10:54:33 น. ]


ความเห็นที่ 76


* ที่ จ.ชุมพร หลังจากเสร็จสิ้นภาระหน้าที่แล้ว ผมไปที่จุด Finish เพื่อคอยดูจักรยานที่เข้าแข่งขันเข้าเส้นชัย ได้พบกับคุณกฤษ คล้ายวิจิตร หัวหน้างาน จึงขอถ่ายภามร่วมไว้เป็นที่ระลึก.
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:01:44 น. ]

ความเห็นที่ 77


* ได้เห็นรถจักรยานเสือหมอบราคาแพง ๆ สวย ๆ
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:08:34 น. ]

ความเห็นที่ 78


* ได้ทานซาราเปาทับหลีแท้ ๆ ที่บ้านทับหลี
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:13:11 น. ]

ความเห็นที่ 79


* ได้เห็นบรรยากาศหลังเส้นชัยของผู้ขี่จักรยานแข่งขันและทีมเซอร์วิส
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:18:06 น. ]

ความเห็นที่ 80


* ได้เห็นคุณตั้ม (วิสุทธิ์ กสิยะพัท) ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ดูแลขบวนแข่งขันมาตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วยืนชื่นชมยินดีอยู่กับนักขี่ชั้นแนวหน้าที่เข้าเส้นชัยเป็นที่ 1 ของแต่ละประเภทการแข่งขัน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:24:52 น. ]

ความเห็นที่ 81


* ได้รู้จักกับคุณปู (วีระวัฒน์ วัฒนกุล) โฆษกร้อยเสียงอย่างใกล้ชิด

* ผู้จัดการแข่งขันได้เชิญคุณปูกับโฆษกสาวอีกผู้หนึ่งไปเป็นพิธีกรตลอดงาน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:34:39 น. ]


ความเห็นที่ 82


* ได้ไปยืนดูลมชมวิวที่ชายหาดของบ้านเขาหลัก ที่โด่งดังด้วยคลื่นยัก "สึนามิ" พัดโหมกระหน่ำเข้าโจมตีชายฝั่งจนทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและผู้คนเสียชีวิตมากมาย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2548 ด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:39:25 น. ]

ความเห็นที่ 83


* ได้ไปทานอาหารบุฟเฟ่ย์ที่โรงแรมสวยหรู ระดับ 5 ดาว ของบ้านเขาหลักด้วย แต่จำชื่อไม่ได้
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:54:08 น. ]

ความเห็นที่ 84


* ไปถึงก็มืดพอดีเลย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 11:56:11 น. ]

ความเห็นที่ 85


* ได้รู้จักกับญาติของเพื่อนร่วมงานผู้หนึ่งคือครูเชิดศักดิ์ ฯ ที่มีบ้านอยู่ที่บ้านเขาหลัก บอกผมว่าตอนนี้อยู่คนเดียว ถ้าผ่านไปให้ไปพักที่บ้านได้ อายุเจ็ดสิบกว่าแล้วยังแข็งแรง
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:02:19 น. ]

ความเห็นที่ 86


* ได้เห็นดอกไม้สีเหลืองสวย แต่ไม่ทราบชื่อ
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:04:53 น. ]

ความเห็นที่ 87


* ได้พบคุณเรียวและเพื่อนร่วมงาน ชาวชมรมจักรยานรามอินทรา ที่ทำอยู่อีกตำแหน่งหนึ่ง
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:11:50 น. ]

ความเห็นที่ 88


* ได้เห็นมุมสวยที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งที่บ้านเขาหลัก
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:15:04 น. ]

ความเห็นที่ 89

* ได้เห็นการเย็บใบต้นจากขึ้นเป็นตับจากฝีมือของชาวบ้านด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:17:38 น. ]


ความเห็นที่ 90


* ได้เห็นภูมิประเทศที่แปลก..ภูเขาสวย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:20:23 น. ]

ความเห็นที่ 91


* ได้เข้าพักในโรงแรมเกรด A ของภูเก็ต ทุกท่านที่เดินเข้าไปจะได้รับการต้อนรับจากน้องสองนางด้วยน้ำผลไม้หวานหอมเย็น ชื่อโรงแรม ROYAL PHUKGET CITY
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:28:45 น. ]

ความเห็นที่ 92


* ได้เข้าพักในโรงแรมเกรด A ของภูเก็ต ทุกท่านที่เดินเข้าไปจะได้รับการต้อนรับจากน้องสองนางด้วยน้ำผลไม้หวานหอมเย็น ชื่อโรงแรม ROYAL PHUKGET CITY
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:29:03 น. ]

ความเห็นที่ 93


* ได้เห็นกับข้าวแกงหลายอย่างน่าทานที่ร้านข้างทาง แต่ไม่ได้ทานเพราะกำลังทำงานอยู่
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:31:26 น. ]

ความเห็นที่ 94


* ได้เห็นชายหาดที่สวยงาม ปักอยู่ด้วยร่มบังแดดค่อนข้างใหม่ที่ทำด้วยผ้าหลากสีสวยงาม
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:35:52 น. ]

ความเห็นที่ 95


* ได้ชิมขนมโป้ง โกหนู ที่อยู่ในซอยข้าง บขส.ด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:39:19 น. ]

ความเห็นที่ 96


* ได้พบมุมสบายและน้ำใจของเพื่อนร่วมงานทุกคนที่แสนดี
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:41:31 น. ]

ความเห็นที่ 97


* ได้ยืนถ่ายภาพบนจุดสูงสุดของแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยมีแบคกราวน์เบื้องหลังเป็นทะเลและภูเขาสวย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:46:06 น. ]

ความเห็นที่ 98

* ได้เห็นคลับเมด..ที่หาดแห่งหนึ่ง ชื่ออะไรไม่ทราบ
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:48:04 น. ]

ความเห็นที่ 99


* ได้ถ่ายภาพวิวทะเลสวย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:50:48 น. ]

ความเห็นที่ 100


* ได้เห็นรถยนต์สวย ๆ
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:52:40 น. ]

ความเห็นที่ 101

* ได้เห็นรถยนต์ของทีมงามสวย ๆ มากมายหลายคัน รวมถึงของช่อง 3 ด้วย
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:55:49 น. ]

ความเห็นที่ 102


* ได้พบกับท่านผู้นี้ "คนชอบขี่รถจักรยาน" เหมือนกัน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 12:58:07 น. ]

ความเห็นที่ 103


* ได้เห็นรถ TOYOTA VIGO หลายคัน ซึ่งผู้จัดการแข่งขันนำมาให้ทีมเซอร์วิสใช้พร้อมคนขับและน้ำมัน
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 13:00:56 น. ]

ความเห็นที่ 104


* ได้พบกับท่านผู้นี้ซึ่ง "เป็นคนชอบขี่จักรยาน" เหมือนกันที่บ้านเขาหลัก
From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 13:02:58 น. ]

ความเห็นที่ 105


* ขอขอบคุณ บริษัท สปอร์ต เอ็มโพเรี่ยม จำกัด ผู้ดำเนินการแข่งขันจักรยานทางไกล นานาชาติ ทัวร์ ออฟ สยาม ครั้งที่ 2

* ขอขอบคุณ www.thaiMTB.com ที่จัดพื้นที่นี้ให้สื่อสารถึงกันได้สะดวก

* ขอขอบคุณ คุณยรรยง เจริญพงศ์ และคุณกฤษ คล้ายวิจิตร ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปทำงานในการแข่งขันดังกล่าว จนได้ประสบการณ์นี้มามากมาย

* ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่มิอาจกล่าวชื่อได้หมดเพราะจำไม่ได้ไม่ได้จดไว้

* ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอ่านแล้ว และจะเข้ามาในอนาคต

* ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้อภัยในการทำงานของผมที่อาจจะมีการผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปบ้าง ที่ใดผิดผมพิมพ์ผิด กรุณาอ่านให้ถูกด้วย

* ขอขอบคุณ "ทีมงานตรวจกระดานข่าว" ด้วยเป็นอย่างยิ่ง ที่ช่วยปรับปรุงสิ่งที่ผมทำแล้วดีน้อยให้ดีมากขึ้น, แก้ไขคำที่ผมพิมพ์ผิดให้เป็นถูก, ทำภาพที่ซ่อนอยู่ให้ปรากฏ ขอบคุณครับ ขอบคุณ.


From : "ลุงเนตร" [ 27 ม.ค. 49 - 13:15:49 น. ]


ความเห็นที่ 106
* ได้ไปยืนดูลมชมวิวที่ชายหาดของบ้านเขาหลัก ที่โด่งดังด้วยคลื่นยัก "สึนามิ" พัดโหมกระหน่ำเข้าโจมตีชายฝั่งจนทำให้บ้านเรือนพังเสียหายและผู้คนเสียชีวิตมากมาย เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2548 ด้วย

////////////////////////
26 ธันวาคม 2547
From : .. [ 28 ม.ค. 49 - 19:56:13 น. ]


ความเห็นที่ 107

* ขอบคุณมากครับคุณ .. (สองจุด) ที่ช่วยให้วันเดือนปีที่เกิดสึนามิที่ถูกต้องมาคือ

*..(((((((((((((((((((((((((((((..".26 ธันวาคม 2547."..)))))))))))))))))))))))))))))..*
From : "ลุงเนตร" [ 17 ก.พ. 49 - 16:22:02 น. ]กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ