00001
จากใจพนักงาน กฟผ. ที่คนไทยควรอ่าน

จากใจพนักงาน กฟผ. ที่คนไทยควรอ่าน

> > ประชาชนโปรดลุกขึ้นมาปกป้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเดี๋ยวนี้
> > เรียน พี่-น้อง คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดิน
> > และจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกท่าน
> >
> > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นสมบัติคู่ชาติที่ทุกคนต้องหวงแหนไว้ให้อยู่คู่แผ่น
> > ดินไทยและลูกหลานไทยทุกคนตลอดไป
> > ขณะนี้กำลังถูกถือสิทธิ์ครอบครองใช้อำนาจโดยรัฐบาลนี้เพื่อบีบบังคับเพื่อ
> > แปรผันให้ไปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
> > อันเป็นช่องทางเดียวที่พรรคพวกของเขา และหุ้นส่วนคือประเทศสิงคโปร์
> > จะสามารถแย่งเอาไปเป็นสมบัติของตนโดยไม่สนใจว่า
> > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและทรัพย์สินทั้งหมดนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 5
> > ท่านได้สร้างไว้เป็นสมบัติประจำชาติที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันชั่วลูก
> > ชั่วหลาน
> > และท่านทราบหรือไม่ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีของมีค่ามหาศาล
> > นอกจากจะเป็นตัวโรงไฟฟ้าแล้ว
> > ยังมีสายส่งแรงสูงทั่วประเทศที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เป็น
> > เจ้าของคือนำไปส่งเป็นสายส่งใยแก้วนำแสงโยงใยไปทั่วทวีปเอเซียนำไปใช้เพื่อ
> > โทรคมนาคม
> > ที่ต้นทุนต่ำสุด ในราคาทุน(ลับ)เพียง 50 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น
> > เป้าหมายของเขาหวังที่จะมาขายบริการนี้ในราคาถึง 6 บาทต่อหน่วย
> > กำไรที่เขาได้มหาศาล ที่ประชาชนในอาเซียนทั้งหมดต้องจ่าย
> > หากใครได้ครอบครองระบบสายส่งนี้โดยที่ไม่มีผู้อื่นรู้ว่านำไปทำธุรกิจเสริม
> > ได้มากมาย
> > และมีกำไรมหาศาล อีกประการหนึ่งคือเขื่อน
> > ก็เป็นสมบัติชาติที่ต้องเป็นของรัฐเท่านั้นใครจะมายึดเอาไปไม่ได้โดยเด็ดขาด
> >
> > ขณะนี้ผู้บริการเผด็จการชุดนี้ได้วางแผนยึดเอาสมบัติชาตินี้ไปเป็นของกลุ่ม
> > ทุนของตัวเองและพันธมิตรคือสิงคโปร์
> > โดยใช้ขบวนการที่แยบยล
> > โดยให้ผ่านมือของพนักงานการไฟฟ้าและประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงแรกก่อน
> > เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย
> > หลังจากนั้นก็ร่วมมือกันกับตลาดหลักทรัพย์ไปช้อนซื้อหุ้นทั้งหมดกว้านเข้า
> > สู่กลุ่มเป้าหมายของตนทั้งหมดในที่สุด
> > หากกระทำเช่นนี้แล้วจะแนบเนียนมากจนไม่มีใครสงสัย
> > ประเทศสิงคโปร์เข้าถือหุ้นโดยผ่านตัวแทนที่เป็นคนไทย และจะซื้อหุ้นเท่าไรก็
> > ได้
> > การที่พวกเขาต้องการกฟผ.เป็นอย่างมากนั้น เพราะ กฟผ. คือหัวใจของประเทศไทย
> >
> > หากใครได้ครอบครองนั่นหมายถึง จะบังคับประเทศนี้อย่างไรก็ได้เข้าลักษณะ
> > จะบีบก็ตาย หากคลายก็รอด นั่นเอง
> >
> > ลองนึกภาพดูว่า หากวันใด
> > หรือขณะใดที่ไฟดับโดยเขาไม่จ่ายกระแสมาให้เนื่องจากขึ้นราคาแล้วจ่ายไม่ไหว
> > หรือไม่มีกำลังจ่าย ก็จะใช้วิธีบีบให้จนตรอกนั่นเอง ที่ร้ายที่สุดคือ
> > เมื่อ
> > กฟผ.แต่เดิมมานั้น เป็นของรัฐ
> > และในกฎหมายไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้าอื่นมาแข่งขันได้
> > หากใครเป็นเจ้าของได้นั่นคือสามารถผูกขาดการจ่ายไฟได้เพียงผู้เดียว
> > ผู้ผลิตอื่นๆไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งตลาดหรือถ่วงดุลให้เป็นไปตาม
> > หลักการแข่งขันในกลไกการตลาดทั่วไปได้
> > ความจริงทั้งหมดนี้ เราเป็นคนใน กฟผ.ทุกคนรู้ดี แต่ไม่กล้าพูด
> > เป็นแต่จะขอให้ข้อมูลทางลับมาเพื่อให้ประชาชนรู้และรีบเข้ามาปกป้อง
> > ทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในขณะนี้
> > (เขาไม่สามารถมาให้ข้อมูลแบบเปิดเผยได้
> > เนื่องจากถูกผู้บริหารที่เป็นทาสรับใช้เผด็จการรัฐสภาชุดนี้จับตาดูทุกคนหาก
> > ใครทำอะไรเพื่อขัดขวางแล้วจะถูกลงโทษขั้นไล่ออกทีเดียว)
> > มันเลวร้ายมากๆ
> >
> > ท่านลองนึกภาพว่าผลกำไรและมูลค่าเพิ่มของ กฟผ.
> > หากนำไปสร้างให้ได้ผลเต็มที่ทุกด้านแล้วและยังอยู่ในมือคนไทยทั้งหมดนั้น
> > ย่อมทำให้คนไทยทุกคนมีกำไรจากผลประโยชน์นั้นอย่างมหาศาล
> > โดยทุกคนได้รับทั่วถึงกัน ที่สำคัญคือเราผลิตเองเราก็ใช้ไฟในราคาที่ถูก
> > หากมีกำไรจากการขายกระแสไปให้ประเทศเพื่อนบ้าน หรือจากการขายในประเทศ
> > กำไรนั้นก็ไม่ไปไหน กลับมาคืนกำไรสู่คนไทยทุกคน
> > แทนที่จะของกลุ่มนายทุนผูกขาดที่นำโดยผู้นำทรราช
> > ที่เอาเปรียบมาปล้นคนไทยทั้งชาติขณะนี้
> > ด้วยหวังรวยคนเดียวภายใต้ความลำบากแร้นแค้นของคนไทย 60
> > กว่าล้านคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะค่าไฟขึ้นราคาสูงขึ้นๆ ตามที่เขาจะกำหนดเอา
> > ไป
> > ดูดเอาเงินพวกเราคนไทยเข้ากระเป๋าพวกเขา เช่นเดียวกับที่
> > โทรศัพท์มือถือของเขากำลังทำหน้าที่ดูดเงินให้เขาจากคนไทยทุกวินาทีอย่างเมา
> > มันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
> > ที่ร้ายที่สุด กินคนเดียวไม่พอ
> > กลับไปนำเอาวายร้ายสิงคโปร์มาช่วยเขมือบอีกคนหนึ่ง มันเลวสุดๆไหม
> >
> > ขณะนี้ผู้บริหารการไฟฟ้าฯ
> > บังคับพนักงานให้หาเงินมาซื้อหุ้นหากใครไม่ซื้อหรือแสดงอาการต่อต้านใดๆก็จะ
> > ถูกลงโทษ
> >
> > และเมื่อซื้อหุ้นแล้วก็ให้ขายออกไปให้กับสถาบันการเงินหรือตัวแทนที่มาตั้ง
> > โต๊ะช้อนซื้อไปเลยโดยเอาเงินมาล่อซื้อในราคาที่สูง
> > ขึ้นถึง 3 เท่าทีเดียว(จาก10บาทและขายทันที 30 บาท)
> >
> > ดังนั้น
> > จึงขอวิงวอนให้คนไทยทุกคนโปรดไปช่วยกันแสดงประชามติและต่อต้านการดำเนินการ
> > ดังกล่าวที่ผู้บริหารประเทศใช้อำนาจบังคับเอาไปโดยที่คนไทยทุกคนไม่รู้ความ
> > จริง
> > จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ กฟผ. บางกรวย ตั้งแต่บัดนี้เป็น
> > ต้นไป
> > ซึ่งมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจและรักชาติด้วยบริสุทธิ์ใจกำลังปักหลัก
> > อยู่ตั้งแต่วันที่
> > 25 ตค.เป็นต้นไป หากคนไทยไปรวมตัวกันมากเท่าใดก็จะสามารถยึด กฟผ.กลับคืนมา
> > ได้
> > ก่อนที่จะสายเกินไปกว่านี้
> > ซึ่งหมายถึงกลุ่มผลประโยชน์ก็สามารถตีท้ายครัวเอาได้โดยง่าย
> > หากช้ากว่านี้แล้วจะถูกผันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ทันทีและไม่สามารถนำคืนมา
> > ได้อีก
> >
> > โปรดแสดงสิทธิของท่านโดยด่วนด้วย
> >
> > ด้วยศรัทธา เชื่อมั่น และสามัคคีไทยทั้งมวล
> >
> >
> > มีคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งมาให้ กรุณาช่วย reply
> > ต่อๆกันไปยังคนที่ท่านรู้จักแผ่ขยายไปยังทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยทุกคนด้วย
By : 3007 [ 16 พ.ย. 48 - 23:54:40 น. ]


ความเห็นที่ 1
นี่คุณจะอ้างเบื้องสูงแบบสนธิหรือครับ
?
From : สงสัย [ 17 พ.ย. 48 - 00:05:42 น. ]

ความเห็นที่ 2
งั้นลบกระทู้นี้ครับ หากเป็นเช่นนั้น
From : 3007 [ 17 พ.ย. 48 - 00:14:09 น. ]

ความเห็นที่ 3
ขอเป็นกำลังใจให้กับ กฟผ.ให้คงอยู่กับประชาชนคนไทยต่อไป
From : MAHACHAI [ 17 พ.ย. 48 - 00:15:31 น. ]

ความเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ ที่นำข้อมูลมา แบ่งปัน
From : กอล์ฟ นิมิตรใหม่ [ 17 พ.ย. 48 - 02:19:54 น. ]

ความเห็นที่ 5
เห็นด้วยกับการที่ไม่แปรรูป แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนำเสนออ้างเบื้องสูง
คนเสนอคงมีความคิดตื้นๆ ไป มีคนเอือมสนธิมากๆ พอๆ กับคนหน้าเหลี่ยม เลวทั้งคู่
ถ้าอยากให้คนเห็นด้วย ห้ามอ้างเบื้องสูง และข้อมูลอย่าหมกเม็ดบิดเบือนข้อมูล
เขื่อนได้โอนเป็นของกรมธนารักษ์แล้ว ส่วนอื่นๆ ที่บอกผิดๆ มีมาก
ผมรู้เจตนาทักษิณ แต่ก็ไม่ชอบที่คนมาต่อต้านค่อนข้างไม่ฉลาด เอาความเท็จมาขยายเกินไป เช่นเรื่องสิงคโปร์ เป็นต้น
From : .. [ 17 พ.ย. 48 - 03:13:54 น. ]

ความเห็นที่ 6
ความเห็นที่ 5 ถ้ามีข้อมูล รู้เจตนา ความจริง ความเท็จ ควรนำมาขยายบ้างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม
From : ประชาชน [ 17 พ.ย. 48 - 05:19:49 น. ]

ความเห็นที่ 7
ความเห็น1และ5ที่คุณว่าแอบอ้างเบื้องสูงแต่ผมคิดว่าเอาความจริงมาเปิดเผยมากกว่าหรือคุณคิดว่าลายพระหัตถ์นี้ไม่ใช่ ลองมาดูเหมืองแม่เมาะดูซิแค่ที่เดียวจะได้รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของใครคนหนึ่ง ถึงผมไม่ชอบการไฟฟ้าแต่ก็ไม่อยากให้ขายสมบัติของชาติกิน
From : คนลําปางคนหนึ่ง [ 17 พ.ย. 48 - 07:46:21 น. ]

ความเห็นที่ 8
ผมกำลังสับสนครับ คิดว่าต่างฝ่ายต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่มีใครทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง มีกรณีนสพ.ฉบับหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วโดนซื้อหุ้นก็เป็นเรื่งราวใหญ่โตจากข้อนี้ทำให้ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอากฟผ.เข้าตลท. แต่ก็ยังอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่อยู่ฝ่ายประเทศชาติ พูดความจริงออกมาเถอะครับมีคนพร้อมที่จะแสดงพลังอีกมากครับแต่เกรงว่าจะช่วยผิดคนครับ
From : คนโง่ [ 17 พ.ย. 48 - 07:47:51 น. ]

ความเห็นที่ 9
ขอบคุณสำหรัยข้อมูลครับ
From : ไทยไท [ 17 พ.ย. 48 - 07:52:42 น. ]

ความเห็นที่ 10
ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนไม่มีสมองอยู่ในเวบนี้อีกหลายคน...

เบื่อ... ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้ว อธิบายกันจนปากฉีกถึงใบหูก็ยังรู้ไม่ทัน "ไอ้เหลี่ยมจัด"

From : เซ็งมากๆ [ 17 พ.ย. 48 - 08:21:13 น. ]


ความเห็นที่ 11
ค.1.5 สงสัยจะเป็นพวกทรราช (ถ้ามีข้อมูลจริงก็ควรนำมาเสนอ)
From : คนไทย [ 17 พ.ย. 48 - 08:37:16 น. ]

ความเห็นที่ 12
ไอ้หน้าเหลี่ยมแน่จริงไม่เห็นออกมาชี้แจงว่าแปรแล้วดีอย่างไร หากไม่ดีอย่างที่พูดข้ารับผิดชอบทั้งหมด
นี่บออแต่ว่าดี ดีอย่างไรไม่รู้ หรือดีเพื่อใคร ผลประโยชน์ได้กับคนไทย(กลุ่มไหน)ว่ากันชัดๆ แล้วเราก็ตัดสินใจเองได้ แปลกแท้ๆนักการเมืองไทย ไอ้ - ่า เราเลือกมันแท้ๆ กลับไม่ฟังเราเลย(เอาออกเสียดีไหม) ยิ่งใครเป็นสมาชิก ทรท.หรือเลือก ทรท.มันเอาใจทุกอย่าง แล้วภาคใต้ปกครองตัวเองเสียงั้นซิ เข้าใจพูด นี่หรือนายกประเทศ ทรท.
From : เสือสามคัน [ 17 พ.ย. 48 - 08:52:27 น. ]

ความเห็นที่ 13
อยากรู้ว่ารัฐบาลดิ้นรนเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีสามัญสำนึกที่จะรักประเทศและรักประชาชน มีแต่จะอ้างว่าเป็นการทำให้เศรษฐกิจโต มันไม่มีทางโตด้วยวิธีอื่นแล้วหรอคับโดยที่ไม่ต้องเอาเข้าอะ ทำไมหนอทำไม
From : เสือหางกุด(KHS) [ 17 พ.ย. 48 - 09:04:38 น. ]

ความเห็นที่ 14
ผมขอให้เพื่อนๆๆรับข้อมูลที่สามารถมองภาพจากเหตุผลที่สามารถคิดเองได้แต่อย่าคิดอะไรที่มันลึกๆเกินไปเดี๋ยวจะสับสนไปกันใหญ่เพียงแต่อยากให้คิคดูให้ดีเรื่องทรัพย์สินของชาตินั้นมันไม่สมควรขายเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เท่านั้นเอง และถ้าคิดได้อย่างนี้คงไม่ต้องกลัวว่าตกเป็นช่วยใครผิดคนหลอกครับเพราะเราก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ
From : ตุ้ม นพกูล [ 17 พ.ย. 48 - 09:07:31 น. ]

ความเห็นที่ 15
ถ้าหากไม่อยากขายทำไมพนักงานกู้เงินกันมาจองตั้งหลายพันล้านล่ะ พวกคุณรู้ไหมการที่เราจะลงทุนนั้นทุกอย่างต้องมีแหล่งเงินทุนซึ่งมีที่มา 2 อย่าง คือ 1. เงินกู ( ขออภัยด้วย ) 2. เงินกู้ ซึ่งเงินกู้นี่แหล่ะถึงเวลาคุณก็ต้องชำระคืนเจ้าของ สมมุตินะถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าราคาขึ้นมาสูงๆ คุณก็ต้องขายทำกำไรกัน หรือถ้าถึงเวลาต้องชำระเงินกู้คุณก็ต้องขายหุ้นออกมา แล้วเวลานั้นแหล่ะต่างชาติที่เป็นพวกสถาบันการเงินเขาก็จะทะยอยเก็บหุ้นในกระดานไปเรื่อยๆ เนื่องจากเขามีเงินทุนหนา และหุ้นที่บอกว่าเป็นของคนไทยจองก็จะตกเป็นของกลุ่มอื่นโดยปริยาย...( เจ้าจงจำไว้ )...
From : เจ้าพ่อตลาดหุ้น [ 17 พ.ย. 48 - 09:08:18 น. ]

ความเห็นที่ 16
// ใจเย็น ๆ ดีกว่าครับพี่น้องชาวไทย ทุกท่าน
// ผมอยู่ประเทศไทย พวกเราก็อยู่ประเทศไทย รักประเทศไทยครับ ผมว่าทุกคนก็คิดเหมือนผม
// ทุก ๆ คนคงอยากที่จะรู้ถึงความจริงเท่านั้น ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
// มันคงไม่มีอะไรดีแน่ ถ้าพวกเราคนไทยกันเองมาแตกคอกันแบบนี้
// เรามาช่วยกันค้นหาความจริงที่แท้จริงกันดีกว่ามั้งครับ ดีกว่าที่จะมาทะเลาะกันแบบนี้เลย
// เมื่อนั้นเราจะรู้ว่า อะไรคืออะไรครับ
// รักประเทศไทย บ้านเกิดเมืองนอน
From : เด็กเก่า [ 17 พ.ย. 48 - 09:18:33 น. ]

ความเห็นที่ 17
ขออภัยทุกกระทู้พี่ชายผมเองก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเขาได้ใช้ไฟฟ้าฟรี โบนัสอีกเพียบ ทำงาน 8.00 -10.00 น. ก็กลับบ้านมานั่งกินเหล้าและเพื่อนๆเขาเป็นอย่างนี้อีก90 % ท่านลองคิดดูสิครับมันน่าแปรรูปหรือไม่นี่ขนาดพี่ชายผมเองยังอยากให้แปรรูปอย่างมาก มันจะได้ขยันขึ้นมากๆ กว่านี้ครับ ทุกท่านอย่าเห็นเป็นเรื่องสะใจและอย่าหลงผิดเป็นเหยื่อ พนักงาน กฟผ ที่เบียดบังพวกเราประชาชนทุกคน และยิ่งเอาเบื้องสุงมาอ้างแล้วไม่สมควรยิ่ง ต้องตัดหัวเสียบประจานที่ท้องสนามหลวงนัก และสอบลึกๆจริงๆ งานนี้มีเบื้องหลังอีกมาก
From : LONG LIVE THE KING [ 17 พ.ย. 48 - 09:20:46 น. ]

ความเห็นที่ 18
อย่าซีเรียสเกินไป ทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเอง เพียงแต่อย่าไปตัดสินแทนคนอื่น และพยายามใช้คำสุภาพ อะไร ๆ ก็จะดูดีนะจะบอกให้
From : เสือนั่งดู [ 17 พ.ย. 48 - 09:35:57 น. ]

ความเห็นที่ 19
ก.ฟ.ผ.เรื่องสวัสดิการพนักงานได้มากจนไม่รู้จะเรียกร้องอะไรเพิ่มแล้วเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากจนลืมตัวที่สำคัญเขากลัวต้องทำงานแบบเต็มที่เหมือนพนักงานเอกชนทั่วไปมากกว่าครับ
From : โอเค [ 17 พ.ย. 48 - 09:39:48 น. ]

ความเห็นที่ 20
คุณตุ้มพูตถูกครับ เราควรรับข้อมูลทุกๆด้าน ให้มากพอต่อการตัดสินใจ ผมเชื่อว่าเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าผิดพลาด....... ถ้าปราศจากความโลภ.. ครับ

เปรียบไปแล้วการเลือก สส. มาเป็นรัฐบาล ก็เหมือนเลือกสาวมาทำเมียละครับ ถ้าดูไม่ลึกซึ่งเห็นแต่เพียงความสวย พออยู่ด้วยกันเข้า สันดานออก จะเลิกก็ยากละครับต้องทนจนกว่าจะตายกันไปข้าง ถ้าหนักหนานักก็ฟ้องร้องเลิกลากันไป

และถ้ากลับมาเป็นโสดอีกครั้งละก็ เลือกเมียใหม่ก็อย่าใช้อารมณ์แล้วกัน


From : ออเชา [ 17 พ.ย. 48 - 09:46:35 น. ]


ความเห็นที่ 21
คุณความเห็น17 แบบที่คุณว่านะผมเห็นมาเยอะที่ไหนก็มีแต่มันแก้ไขกันได้ในช่วงอายุคนคนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทราบเขื่อน.เหมืองถ่านหิน.สายส่งของพวกนี้เป็นของชาติใครผูกขาดไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้ ของจริงที่ผมเห็นเรื่องพนักงานการไฟฟ้าที่ลําปางที่ดีๆก็เยอะที่แย่ๆก็มากแต่เราอย่าทําประชดซิครับแก้ที่คน
From : คนลําปางคนหนึ่ง [ 17 พ.ย. 48 - 09:48:29 น. ]

ความเห็นที่ 22
เห็นว่าควรลบกระทู้เหมือนกันครับ เพราะไม่ควรจะลามปามเอาเบื้องสูงมาเกี่ยว
From : . [ 17 พ.ย. 48 - 09:55:07 น. ]

ความเห็นที่ 23
การที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดระงับการกระจายหุ้น กฟผ. ไว้แล้วนั้น ทางฝ่านที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะพอใจแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้อยู่ที่ผลประโยชน์โดยรวมของคนทั้งชาติอยู่แล้ว
From : . [ 17 พ.ย. 48 - 10:00:26 น. ]

ความเห็นที่ 24
คห 17 ครับ มันมีหลายวิธีการ นะครับ ในการพัฒนาองค์กร ไม่ใช่จะต้องแก้ด้วยการแปรรูป
หลายๆประเทศ สาธารณูปโภค เขา จะบริหารโดยรัฐ เท่านั้น และก็มิประสิทธิภาพ เช่นฝรั่งเศษ
และมีหลายที่ ที่เป็นบริษัท เอกชน หลายบริษัทแข่งขันกันในการให้บริการ โดยไม่มีการให้สิทธิผูกขาดแก่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และรัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ (ไม่ใช่อย่างบ้านเรากว่าจะเป็นกฟผทุกวันนี้ เอาเงินภาษี เอางบประมาณ ออกพระราชบัญญัติเวนคืน ที่ดิน งดเว้น ผ่อนปรณภาษี พอเป็นกิจการใหญ่โตแล้ว ทำเป็นตีราคา ขาย ให้กลุ่มทุน อ้างว่าขายแค่ ๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ รัฐ ยังถือข้างมาก อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวก็เอื้อให้กลุ่มทุนเข้าหาประโยชน์จากกิจการ ที่เขาสร้างกันมาเป็นสิบๆปี ไม่เป็นการชอบธรรมเลย
From : หด [ 17 พ.ย. 48 - 10:01:24 น. ]

ความเห็นที่ 25
ผมจากคห.8ครับ คนโง่
จากคห.17นี่แหละครับที่ทำให้ผมสับสน รู้มานานแล้วครับแต่รู้ไม่จริงและไม่ลึกครับ เหมือนมีของปริศนาอยู่ในกล่องแล้วให้เราเขย่าๆดูเราก็จินตนาการว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันลึกลับเหมือนแดนสนธยา แล้วก็มีคนเอาไม้มาให้เราเขี่ยๆดูแล้วก็จินตนาการเพิ่มไปอีก ที่กังวลคือถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยเอาสถาบันหลักมาอ้าง สุดท้ายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับอย่าเครียดครับ สูงสุดสู่สามัญ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ
สัตว์ทุกชิดกินเมื่อหิว อิ่มก็หยุด ยกเว้นมนุษย์
สัตว์ทุกชนิดสืบพันธุ์ เมื่อถึงฤดู ยกเว้นมนุษย์

From : คนโง่ [ 17 พ.ย. 48 - 10:05:01 น. ]

ความเห็นที่ 26
ตอนได้โบนัส ไม่มาแบ่งให้ประชาชนมั่งล่ะ....พอตอนเค้าจะขายหุ้น มาร้องให้ประชาชนช่วย

จะขายก็ขายไปซะ ชักจะรำคาญแล้ว...ถ้าประชาชนทั่วไป อยากจะต่อต้านจริงๆ...เค้าคงออกมาเดินขบวนช่วยแล้ว

น่าสงสารคนวงการไฟฟ้า ขูดรีดประชาชนมานักต่อนัก จ่ายผิดวันนิดเดียวก็ตัดไฟๆๆๆ...

ถึงมันจะขาย มันจจ่ายแจกหุ้นไปแห่งหนใด ประชาชนตาดำๆ ก้ต้องจ่ายค่าไปอยู่ดี...อิ่มหมีพีมันกันถ้วนหน้า

จะขายหรือไม่ขายมันก็เจ้าหรอบเดิม...ถ้าไม่ขายแล้วมีทางลดค่าไฟฟ้าลงได้มั่งไม๊ล่ะครับ

ประชาชนชักจะเหลืออดแล้ว..........ผมว่ามีคนเห็นด้วยกับผมแบบนี้เยอะนะ เท่าๆที่ถามดูจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านใกล้เคียง เขาชักจะเอือมระอากับคนวงการไฟฟ้า ฝ่ายผลิด ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บตังค์ เอือมระอากับนักการเมือง เอือมระอากับวงการหุ้นจะแย่แล้ว

ทำอะไรๆ ...มันก็เอาเปรียบขูดรีดประชาชนอยู่ดี...........มาร้องเรียกให้ประชาชนทั่วไป

ดูสิ....แมวที่ไหนมันจะไปช่วย...ทำเค้าไว้เยอะ ก็สมควรแล้ว
From : เบื่อพวกมรึง [ 17 พ.ย. 48 - 10:07:42 น. ]


ความเห็นที่ 27
ถ้าเป็นอย่างที่ จขกท ว่า ทำไมพนักงาน กฟผ ไม่ลาออกออกมาประท้วงทั้งหมดก่อนหล่ะ ถ้าทำได้แบบนี้จะไปสนับสนุน หรือว่ากลัวจะตกงาน หรือเสียดายสวัสดิการ หรือมีอะไรแอบแฝง หรือวิตกจริตคิดไปเอง การแปรรูปเห็นเริ่มตั้งแต่สมัย ปชป ทำไมตอนนั้นไม่คัดค้าน
From : โปรดใช้จิจารณญาณ [ 17 พ.ย. 48 - 10:38:47 น. ]

ความเห็นที่ 28
ขออภัยทุกกระทู้พี่ชายผมเองก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเขาได้ใช้ไฟฟ้าฟรี โบนัสอีกเพียบ ทำงาน 8.00 -10.00 น. ก็กลับบ้านมานั่งกินเหล้าและเพื่อนๆเขาเป็นอย่างนี้อีก90 %

ข้อนี้ผมเชื่อ ข้อนี้จริงครึ่งไม่จริงครึ่ง และก็ไม่ได้สิทธ์พิเศษแบบนี้ทุกคน ได้ยินมาว่าน่าจะเป็นพวกรุ่นเก่าแก่บุกป่าฝ่าดง นอนกลางดิน กินกลางป่า บุกลุย วางระบบ ตั้งเสา เดินสายไฟ ให้พวกเรามีไฟฟ้าใช้กันทั่วประเทศ เดียวนี้ไม่ค่อยมีเสาให้ตั้งก็เลยว่างมากหน่อย
เข้าบอกต่อว่า เข้าไปลำบาก บุกลุย เพื่อให้คุณมีไฟฟ้าใช้กันสบาย พอคุณมีไฟเปิดแอร์กันสบาย พอเข้าว่างหน่อยคุณจะถีบหัวส่งไล่เขาออกจากงานเลย รึ ก็มอมหมายงานอื่นที่เหมาะสมให้เขาทำซิ
กับพวกซ่อมบำรุง ที่ต้องคอยสลับเข้าเวร สแตนบาย เวลามีเหตุด่วน ไฟดับ เสาหัก หม้อแปลงระเบิด พวกนี้จึงจะมีงานทำ
เหมือนกับ กองทัพอากาศเรา ทุกวินาที ต้องมีนักบิน f16 แต่งชุดพร้อมรบ สลับกันเข้าเวร นั่งอยู่ใน ค๊อกพิท พร้อมบินทันทีที่มี เครื่องบินนิรนามล่วงล้ำน่านฟ้าไทย
จริงเทจอย่างไรไม่ทราบ แต่ผมเชื่อว่าจริง

และการแปรรูปก็ไม่เห็นจะเกี่ยวกับเรื่องนี้เท่าไรนะ ผมก็เห็นบริษัทเอกชน มากมายที่เป็นลักษณะแบบนี้ พนักงานว่างๆเดินไปเดินมาก็มีเยอะแยะ ระบบโกงกิน เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง สิทธิพิเศษ นอกลู่นอกทาง เอกชนก็มี เมื่อคนหลายคน ในสายงาน เห็นช่องได้เงิน รวมหัวกัน ที่ไหนก็มีทั้งนั้น อยู่ที่การจัดการและเรื่องของคนมากกว่านะ

ส่วน กฟผ เข้าตลาดหุ้น ข้อความด้านบนจะเป็นไงจริงเท็จแค่ไหนไม่ทราบไม่ค่อยสนเท่าไรต่างคนต่างอ้าง จริงครึ่งไม่จริงครึ่ง ส่วนเรื่องหวังผล ให้พวกพ้องระยะยาว เชื่อครับว่าเป็นจริง90%

แต่ที่ทราบแน่ๆ ในโลกนี้ ไม่มี บมจ. ที่ไหนไม่ปันผล ไม่ทำกำไรสูงสุดเท่าที่จะทำได้
ก็ดู ปตท ซิ เห็นกันอยู่ชัดๆไม่ต้องดูไกลเลย ปากก็บอก ต้นทุนแพง ค่าการตลาดได้นิดเดียว ช่วยเหลือชาติเต็มที่ แต่กำไรตั้งไม่รู้ กี่พันกี่หมื่นล้านต่อปี เอาไปแบ่งกัน กำไรขนาดนี้ ถ้าเป็นของรัฐ ก็เข้าคลัง หรือเอามาลดค่าน้ำมันลิตรละ บาทสองบาท ก็ยังดีกว่า

แน่จริง เก่งจริง น่าจะเอา ขสมก การรถไฟ ที่ขาดทุน บักโกรก ไปแปรรูปมากกว่านะ เพราะพวกนี้ ปัญหามาก เพื่อแปรรูปแล้ว น่าจะดีขึ้น

เวรกรรมประเทศไทย
From : .!!! [ 17 พ.ย. 48 - 10:45:48 น. ]


ความเห็นที่ 29
คนหน้าเหลี่ยมเขายังเคารพในกฏกติกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดที่ให้ระงับขายหุ้น
ต่างจากฝ่ายที่ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะไม่สนไม่เคารพอะไรหรือใครเลย
ไม่ว่าจะเป็นความคิดของคนทั้งชาติที่เขารู้กันอยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าทุกฝ่ายนั้นจะมีเสียและได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะชนะ
กล้าแม้กระทั่งไปเลือกเอาเบื้องสูงเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะยังไงก็การกระจายหุ้นก็ถูกระงับไปแล้ว
งงจริงๆครับไม่รู้ว่าจะมีเจตนาอะไรที่จะเปิดกระทู้แบบนี้
ผมว่าเลิกๆแล้วก็ลบๆไปดีกว่าก่อนที่จะบานไปกว่านี้
From : คนไทยคิดเองได้ [ 17 พ.ย. 48 - 11:05:08 น. ]

ความเห็นที่ 30
เห็นด้วยกับความเห็นที่16.ครับ ผมเชื่อว่าทุกคนรักประเทศไทยกันทั้งนั้น รักมากๆด้วย ผมเชื่อว่าในกระทู้นี้คงใช้ แค่ แสดงความคิดเห็นและความรู้สึกหรือข้อมูลเล็กๆน้อยๆ ฉนั้นควรพิจราณาไตร่ตรอง และ เคารพ สิทธิ์ ซึ่งกันและกัน สมกับที่เราอยากได้ ประชาธิปไตย และมีประชาธิปไตย
From : ปู่ [ 17 พ.ย. 48 - 11:10:25 น. ]

ความเห็นที่ 31
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เท่าที่ทราบมา ถูกกำหนดเป็นกฏหมาย ที่รัฐบาลชุดไหนทำไว้ลองหาดู
มาถึงรัฐบาลชุดนี้ก็จำเป็นต้องทำตามที่กฏหมายกำหนดไว้
**** เมื่อจะทำตามกฏหมายก็ถูกด่า
****ถ้าไม่ทำก็จะเป็นการไม่ปฏิบัติกฏหมาย ก็ถูกด่า
****สรุปว่าแปรรูปก็ถูกด่าไม่แปรรูปก็ถูกด่า โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง
จะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่อยากแปรรูป เราช่วยกันเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้แก้กฏหมายที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำไว้
น่าจะดีกว่ามั้ย
เหมือนกับการที่คณะครูกำลังเรียนร้องอยู่ในขณะนี้ ให้แก้กฏหมายการโอนไปอยู่กับส่วนท้องถิ่น
ทั้งการแปรรัฐวิสาหกิจและการโอนครูไปอยู่ส่วนท้องถิ่น เป็นกฏหมายที่รัฐบาลชุดไหนทำไว้ท่านลองไปหาดู อาจพอทำเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ได้บ้าง

From : พี [ 17 พ.ย. 48 - 11:31:46 น. ]

ความเห็นที่ 32
เมื่อกี่นั่งอ่าน นสพ เห็น โครงการ เมกะ โปรเจ็ค อะไรก็ไม่รู้ เดี้ยง ไปหมดเลย เพราะ ศาลให้ระงับ การนำ กฟผ เข้าตลาดหุ้นก่อน เลยไม่มีเงินไปลงทุนทำ
นี่ไงก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่า การขาย กฟผ มีมีความใน ไม่ธรรมดาหรอก
เฮ้อเวรกรรมจริงๆ ทำการค้า ก็โดนรีด ภาษี แบบน่าเกียจมากๆ พ่อค้าที่ค้าขายอย่างสุจริตคงทราบและโดนกันทั่วหน้า สารพัดวิธีที่จะรีด
ประกันสังคมความจริงหลักการก็ดีนะ แต่คุณต้องให้คนทำสมัคใจ ไม่ใช่บังคับ
ทุกวันนี้ ลูกจ้างผมเขาไม่มีใครสนใจจะทำจะจ่ายเลยสักคน แต่ผมเป็นนายจ้าง ต้องโดนบังคับจ่ายแทนแบบเต็มๆทุกขั้นตอน บอกไม่มีลูกจ้างประจำแล้ว เพราะจ้างลูกจ้างแบบเป็นรายวัน เข้าๆออกๆ หรือจ้างทำเป็นจ๊อบๆ เขาก็ไม่สน ให้เราเมคใครก็ได้มาเป็นลูกจ้าง แล้วจ่ายให้เขาทุกเดือนเป็นใช้ได้ เงินเยอะแยะ ไม่รู้เอาไปทำไรหมด
สงสัยเอาไปแจก ตจว. ให้ชาวบ้าน ไปซื้อมือถือ มอมเมา โหลดเพลง โหลดริงโทน โหลดภาพ ดูดวง ทายผล แชทเพื่อนกัน ส่ง smsไปชิงโชคซื้อสินค้าในราคา10% ดูดเงินเข้า บ.พวกพ้องหมด คน ตจว.นี่มีบุญจริง
ขอบ่นนอกเรื่องหน่อย
From : Baszy..!!! [ 17 พ.ย. 48 - 11:47:25 น. ]

ความเห็นที่ 33
ผมเคยอ่านบทวิเคราะห์ เกี่ยวกับนายกคนเก่งที่สุดในโลกของไทย ในหนังสือเมืองนอกที่เค้าวิเคราะห์ไว้ อ่านแล้วตอบแทบไม่ถูกเลย ว่าโชคดีหรือโชคร้ายของชาวไทย เค้าบอกว่า ถ้า กฝผ เข้าตลาดได้ นายกไทยคนนี้จะมี ทรัพย์สิน+เงิน ที่มีอยู่ในเครือญาติและคนใกล้ตัวที่ถือแทน รวยที่สุดในโลก แม้แต่ นาย Bill Gate ยังต้องทึ่งสุดๆ หรือถ้าคิดเล่นๆ ความรวย น่าจะมีความเป็นเจ้าของประเทศที่เราอยู่นี้อย่างน้อยที่สุด ครึ่งหนึ่งครับ และต่อไป แปรรูปอื่นอีกสัก2-3 อันจะสามารถควบคุมประเทศนี้ได้โดยทำธุรกิจ ไม่ต้องเล่นการเมืองอื่นอีก คนเก่งขนาดนี้น่าจะมีกันทั่วโลก จะได้เจริญกันถ้วนหน้า ประเทศเพื่อนบ้านน่าจะอิจฉาเรากัน มีเพื่อนเมืองนอก เคยเอ่ยปากถาม นายกไทย รวยและเก่งจริงๆหรือเปล่า แต่ประโยคที่ตามมา คือ ไม่โกงจริงๆหรือ ตอบไม่ถูกเลย
From : คนเดินทาง [ 17 พ.ย. 48 - 12:17:06 น. ]

ความเห็นที่ 34
เคยได้ยินเรื่องกฏหมาย 11 ฉบับ กันบ้างไหม ว่ามันได้เริ่มมาจากรัฐบาลไหน? ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดสักเท่าไหร่จึงขอไม่กล่าวถึง ณ ที่นี่...คิดว่ามันเกี่ยวพันกันแค่ไหนครับ...
From : โอม 012785472 [ 17 พ.ย. 48 - 12:21:57 น. ]

ความเห็นที่ 35
มันเป็นผลประโยชน์ของทั้ง2 ฝ่าย ผมละโครตเกลียด คนที่เอาสมเด็จมายุ่งกับเรื่องนี้ มันแสดงให้เห็นถึงการต้องการปลุกระดม พวกบ้าเสื้อเหลืองมันไม่ฟังใครหลอกตอนนี้ ใครพูดอะไรก็หาว่าใจแคบ
From : กูเอง [ 17 พ.ย. 48 - 12:47:25 น. ]

ความเห็นที่ 36
สนธิ กับ พวกเสื้อเหลืองแน่จริงทำไมไม่แสดงตวามจงรักภักดีโดยลงไปดับไฟใต้ละ ดีแต่ โฮ่งๆๆๆๆๆๆๆๆ
From : กูเอง [ 17 พ.ย. 48 - 12:57:54 น. ]

ความเห็นที่ 37
กระแสที่ว่า" เขาทำเพื่อตัวเขาเอง" สามารถสร้างความแตกแยกใด้ตลอดเวลาซึ่งใช้มาเป็นปีกว่าเกือบจะสำเร็จจนวันสุดท้าย(15พ.ย.48)
From : คนติดตาม [ 17 พ.ย. 48 - 14:00:53 น. ]

ความเห็นที่ 38
เคยได้ยินเรื่องกฏหมาย 11 ฉบับ กันบ้างไหม ว่ามันได้เริ่มมาจากรัฐบาลไหน? ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดสักเท่าไหร่จึงขอไม่กล่าวถึง ณ ที่นี่...คิดว่ามันเกี่ยวพันกันแค่ไหนครับ...
*** ลองดูด้วยว่าออกในสมัยใครเป็นรัฐบาล
From : พี [ 17 พ.ย. 48 - 14:07:47 น. ]

ความเห็นที่ 39
ความเห็นที่ 38
เคยได้ยินเรื่องกฏหมาย 11 ฉบับ กันบ้างไหม ว่ามันได้เริ่มมาจากรัฐบาลไหน? ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดสักเท่าไหร่จึงขอไม่กล่าวถึง ณ ที่นี่...คิดว่ามันเกี่ยวพันกันแค่ไหนครับ...
*** ลองดูด้วยว่าออกในสมัยใครเป็นรัฐบาล


ได้ยินมานะ ยังได้ยินต่ออีกว่า เป็นการขายชาติ เลยนำมาหาเสียง จนเอาชนะมาได้ 1 ครั้ง แต่แล้ว คนที่เคยต่อว่าไว้ กลับมาเป็นเจ้ามือ ขายเสียเอง


เวรกรรม ประเทศ สยาม


ตอนนี้ ก็เห็นใจ พนักงาน กอ ฟอ ผ๋อ ส่วนหนึ่ง ที่อ้างว่า ไปกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อหุ้นราคาพนักงาน กะขายออก วันหุ้นเข้าเทรด ในตลาด คงต้อง ไปเลื่อน ดิว จ่ายเงิน กะ นายทุน เงินกู้ ไปก่อน นะคร๊าบ
From : สยาม มนุส [ 17 พ.ย. 48 - 14:20:09 น. ]


ความเห็นที่ 40
ผมว่าเข้าไม่ได้ เอาเบื่องสูง มาย่ำยีนะ เขาเอาความจริงมาบอกมากกว่า
อย่างพระราชสาสน์ ฉบับนี้ ถ้าเขาไม่เอามาลงให้ดู เราก็เคยไม่รู้ ไม่เคยเห็น
ส่วนเห็นแล้ว อ่านแล้ว จะตีความ จะเคารพ ในข้อความยังไงหรือไม่
ก็แล้วแต่ แต่ละท่านจะ ใช้ดุลพินิจพิจารณากันเอาเอง
หรือฉบับที่ลงมาให้ดูนี้ของปลอม!!!
From : Baszy..!!! [ 17 พ.ย. 48 - 15:35:24 น. ]

ความเห็นที่ 41
ที่จริงแล้ว ถ้าเกี่ยวราชวงศ์ ก็ไม่ควรนำมาอ้างอิงทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เพราะเป็นการไม่ควรอย่างยิ่ง ควรจะหาหลักฐานจากที่อื่นมาอ้างอิงจะดีกว่า
From : คนของแผ่นดิน [ 17 พ.ย. 48 - 19:27:23 น. ]

ความเห็นที่ 42
เคยทราบมาตาม คห.17 เหมือนกัน เป็นเหตุให้ผู้คนอยากให้แปรรูป แต่ก็ไม่อยากนำเข้าตลาดหลักทรัพย์
From : คนไท [ 17 พ.ย. 48 - 20:37:43 น. ]

ความเห็นที่ 43
ทำใม รัฐบาลไม่เอาสำนักงานยาสูบเข้าตลาดหลักทรัพย์บ้างล่ะครับ ประชาชนจะได้เลิกสูบบุหรี่ซะที สำนักงานยาสูบได้กำไรต่อปีมากกว่า กฟผ.อีกนะครับ ไม่เชื่อลองไปหาข้อมูลดูเอาเอง
From : เสือลำบาก [ 17 พ.ย. 48 - 22:02:49 น. ]

ความเห็นที่ 44
พวกนี้ทำเป็นขบวนการจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นบ้างคนก็ม๊อบ ครูบ้าง กฟผบ้าง เอาเบื้องสูงมาอ้างบ้าง พวกเดียวกันทั้งนั้น
From : รู้ทัน [ 17 พ.ย. 48 - 22:20:12 น. ]

ความเห็นที่ 45
ประเทศไทยเรานี่แปลกดี พรรคการเมืองแทนที่จะสร้างผลงานแข่งกัน กลับทำงานการเมืองแบบทำร้ายประเทศชาติ เพื่อตัวเองจะได้กลับขึ้นมาอีก ทำไมไม่รอให้ครบวาระ 4 ปีแล้วให้เป็นไปตามระบบประชาธิปไตยล่ะ แล้วดูว่าเสียงส่วยใหญ่ของประเทศว่าอย่างไรเราต้องยอมรับกติกานั้น
เห็นด้วยกับความเห็นที่ 44
พวกนี้ทำเป็นขบวนการจะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นบ้างคนก็ม๊อบ ครูบ้าง กฟผบ้าง เอาเบื้องสูงมาอ้างบ้าง พวกเดียวกันทั้งนั้น

From : พี [ 18 พ.ย. 48 - 07:47:36 น. ]

ความเห็นที่ 46
เพื่อนรุ่นน้อง เขาอยู่ กฟผ. สู้มาเป็นปี ถูกอำนาจเจ้านาย ย้ายไปต่างจังหวัดบ่อย เขาก็ยังมาสู้ต้านไม่แปร ทั้งที่มีการแจกเศษเงินให้รูปหุ้น (สินบนใช่ไหม ) ตอนนี้เขาเริ่มมีกำลังใจที่คนไทยรู้สิ่งที่ถูกต้องหันมาร่วมมือกันมาก เขาคิดว่าคงแปรไม่ได้แน่เพราะเท่ากับโกงคนไทยอีก หกสิบล้านคน
From : ให้กำลังใจคน กฟผ. [ 18 พ.ย. 48 - 07:58:10 น. ]

ความเห็นที่ 47
กฟผ.....สู้...สู้....สู้โวยยยยยยยยยยยย..............
From : เชียร์คนไทย [ 18 พ.ย. 48 - 08:26:14 น. ]

ความเห็นที่ 48
จะดีใจมากถ้าลดค่าไฟ
ขอบคุณ
From : ชาวบ้าน [ 18 พ.ย. 48 - 08:29:30 น. ]

ความเห็นที่ 49
ผมจะบอกเท่าที่พอรู้นะ คือ กม.11 ฉบับออกสมัยนานชวน ช่วงนั้นเราเป็นทาส IMF ซึ่งสหภาพฯทุกที่(สรส)ก็ประท้วงคัดค้านมาตลอดแต่ไม่เป็นผล จน ทรท.หาเสียงจะยกเลิก กม.ทั้ง 11 ฉบับนี้ และไม่แปรรูป จึงได้สส.มากมาย ผลสุดท้ายเมื่อเป็นรัฐบาล ก็ไม่ยกเลิก แถมแปรเสียเอง ผมมีหนังสือที่นายกเซนต์ชื่อเห็นชอบเรื่องนี้ยืนยันได้ แต่ก็กลับคำพูด นี่หรือผู้บริหาร ส่วนพนักงานทุกรัฐปัจจุบันได้สิทธิอะไรบ้าง ทำงานอย่างไรบ้างจะไม่พูด ถ้าปรับปรุงประสิทธฺภาพให้ทำงานเพิ่มขึ้น ก็ ผวก.ของทุกที่งลงมือสั่ง บังคับ จะได้ผลอยู่แล้ว สงสารแต่ประชาชน ก็พ่อแม่ผมนั่นแหละ
From : เสือสามคัน [ 18 พ.ย. 48 - 09:55:59 น. ]

ความเห็นที่ 50

บันทึกสรุปผลการพิจารณากฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=4781099068521

From : (ไม่ประสงค์เอ่ยนาม) [ 18 พ.ย. 48 - 10:27:04 น. ]

ความเห็นที่ 51
และแล้วก็เหมือนเดิมนี่ขนาดในนี้ยังด่ากันน่าดูชมเฮอะ อ่านแล้วสนุกดีจังเลย ก็คงจะได้แค่ด่ากันไปกันมาแหละครับแต่ไม่เอ่ยชื่อกันเลยว่าเป็นใครมีแต่นามแฝงกันทั้งนั้น แบบนี้ผมว่าทั้งสองฝ่ายอย่ามาด่ากันเลยทุเรศทั้งคู่เลย ถ้าคิดจะทำกันแค่นี้ก็อย่าทำเลยไม่มีประโยชน์ แต่ผมก็ขอสนับสนุนความคิดเห็นที่ 14 ของพี่ตุ้มนะครับ คือเอาเป็นว่าผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในการแปรรูปหรือไม่แปรรูปนั้นต้องตกกับประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจริงๆ แค่นี้ก็พอแล้วมิใช่หรือ ไม่เห็นต้องมาว่ากันไปกันมาเสียความรู้สึกเหมือนกัน เซ็ง
From : วรานนท์ [ 18 พ.ย. 48 - 12:37:59 น. ]

ความเห็นที่ 52
ห่วยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
ขายๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
From : ประธานบอร์ด กฟผ. [ 18 พ.ย. 48 - 16:48:34 น. ]

ความเห็นที่ 53

รูปผู้โพสเองครับ ว่างๆ ลองโทรมาคุยแลกเปลียนความคิดเห็นได้ที่เบอร์นี้ครับ 09-4449972
หรือ sertmo@hotmail.com ยินดีรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลียนความคิด ระหว่างกัน
น่าจะมีประโยชน์ กว่าด่ากัน อีกเรื่องครับ เรื่องที่แอบอ้างเบื่อสูงนั้น
ผมอาจมีความคิดตื้นๆ คงเป็นเพราะผมนั้น รอสิ่งที่นายกพูดมาเสมอก่อนเป็นรัฐบาล
และตอนนี้ก็นานพอที่เด็ก กลายเป็นวัยรุ่น และเริ่มมีความคิด แม้จะตื้นๆ
ตอนนี้ผมทราบดีว่าพี่ๆ หลายท่านอาจคิดว่าผมแอบอ้างเบื่องสูง แต่สิ่งนี้ เค้าติดไว้ให้อ่านฟรี
เพียงแค่ ผมนำเสนอ ในอีกแง่มุมหนึ่งเท่านั้นเองครับ
ขอขอบคุณแอดมินทุกท่านที่ยังให้กระทู้นี้อยู่ แม้จะเสนอให้ ลบไปก็ตามครับ
ขอบคุณthaimtb ที่ให้พื้นที่ ในการโพสเนื้อหาบ้าๆ ไรสาระ ต่างๆ
ด้วยความเคารพครับ
From : 3007 [ 18 พ.ย. 48 - 17:14:51 น. ]

ความเห็นที่ 54
ยังไงก็เหลืออากาศให้ผมไว้หายใจบ้างนะครับ อย่าเอาไปแปรรูปจนหมด หรีอถ้าจะขายก็อย่าเอากำไรมากนักของมันจำเป็นต่อร่างกาย แล้วถ้าผมสมัครเป็นสมาชิกพรรคจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นครับ?
From : ชาติ 015177073 [ 18 พ.ย. 48 - 17:17:23 น. ]

ความเห็นที่ 55

From : 31 [ 18 พ.ย. 48 - 21:57:17 น. ]

ความเห็นที่ 56
ชื่นชมในความกล้าหาญครับ
มีทั้งเบอร์โทร ฯ มีทั้งรูป ทั้งเมล์
ด้วยความจริงใจ
From : กิตติ อดีต พนง.ของรัฐ [ 18 พ.ย. 48 - 23:39:24 น. ]

ความเห็นที่ 57
จริงๆก็ไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปเท่าไรนักหรอกเพราะมีทั้งข้อดีข้อเสีย
แต่มีข้อสงสัยพนักงาน กฟผ ช่วยตอบที
แต่ก่อนตอนจะขึ้นค่าไฟก็บอกว่าขาดทุนส่วนพนักงานกับผู้บริหาร กฟผ ได้ใช้ไฟฟรีแถมรับโบนัสกระเป๋าตุง สหภาพก็ร้องขอขึ้นเงินเดือนตลอด ไม่มีการตรวจสอบที่โปร่งใส
พอจะเสียผลประโยชน์ของตัวเองขึ้นมาก็มาร้องให้ประชาชนช่วยถ้าพวกคุณทำกันดีซะแต่แรกก็คงไม่เป็นอย่างนี้หรอก ก็บริหารจนเงินหมดแล้วจะมาร้องเอาอะไรอีก
From : Best [ 19 พ.ย. 48 - 01:14:20 น. ]

ความเห็นที่ 58

เบื่อที่จะตอบแล้วครับ

From : สมพิศ [ 19 พ.ย. 48 - 10:07:18 น. ]

ความเห็นที่ 59
ทามมาย thaimtb.com ที่หน้าจอเครื่องผม มันนิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ตั้งแต่เมื่อวานบ่ายแย้ว จ๋งจัย โดน ซะแย้ว
From : Baszy..!!! [ 19 พ.ย. 48 - 11:09:25 น. ]

ความเห็นที่ 60
ครับ ทุกกระทู้ก็มัทัศนะคติเป็นของตนเอง ครับ...เยี่ยม
ครับ ขอให้ประเทศไทยจงเจริญ ครับ
ครับ ขอให้ทุกความเห็นมีความสุขต่อการดำเนินชีวิต ครับ
From : Please Don ' t Cry People [ 19 พ.ย. 48 - 12:32:24 น. ]

ความเห็นที่ 61
กรุณาอย่าสนับสนุนการแปรรูปเพราะ หมั่นใส้ การทำงานของพนักงานการไฟฟ้า

- เพราะการกระทำใดก็ตามที่เป็นไปตามกลไกวิธิคิดที่เริ่มต้นจากความ หมั่นใส้ นั้นเป็นการบ่อนทำลาย พัตนาการทางจิตวิญญาณ (เป็นห่วงคนที่คิดเบนี้)

- เพราะมันเหมือนการนำเอาวิชาการบริหารธุรกิจ 1 ไปอธิบาย เศรษฐศาสตร์มหภาค
(ซึ่งกรอบของปัญหานี้กว้างกว่าเนื้อหาวิชาที่ว่าอีกมาก)

คนที่เกลียดหรือรู้สึกไม่ดีกับทั้งสองฝั่งนั้นรองลงมาถามตัวเองว่า
-เคยจริงจังกับการคิดปัญหาเรื่องบ้านเมืองประเทศชาติบ้างหรือไม่
-เคยใส่ใจรับฟังข้อมูลจากที่ต่างๆแล้วพิรจารณาอย่างถี่ถ้วนหรือไม่
ถ้าไม่โปรดงดแสดงความคิดเห็น

ถ้าใช่ ก็จะได้คำตอบออกมา 2 แบบคือสนับสนุนและคัดค้าน

(ส่วนตัวมีความเห็นว่าไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป และจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่ใส่ใจติดตามปัญหาอย่างจริงจังต่อเนื่องมักได้รับคำตอบเช่นเดียวกัน)

ตัวแปรที่สำคัญที่ทำให้ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันคือ
การชั่งน้ำหนักให้กับวัตถุ และ จิตวิญญานในระดับที่แตกต่างกัน

ท่านผู้มีปัญญาคงพอจะคิดออกว่าการให้ความสำคัญกับอะไรจะได้คำตอบแบบไหน.....

รักและเคารพในทุกๆความเห็น
From : The Last Samurai [ 19 พ.ย. 48 - 17:49:04 น. ]


ความเห็นที่ 62
..ถ้า กฟท..เป็นสมบัติของชาติ..ทำไมคนกฟท..จึงเอาเงินไปเป็นโบนัส..เอาไปบำรุงบำเรอความสะดวกสบายของคนใน...กฟท...สวัสดิการต่างๆมากมายจนล้นเหลือ...แล้วอ้างว่าตัวเป็นคนทำกำไร..จึงมีสิทะใช้..แล้วที่เอาเงินภาษีของเราไปสร้างและซื้อเทคโนละ..ท่านเอาเงินของพวกท่านออกกันหรอ...สุดท้ายประชาชนน่ะรับกรรม..ค่าไฟแพง..แต่พวกท่านใช้กันอย่าฟุ่มเฟือย..ฟรี
From : คนไทย [ 19 พ.ย. 48 - 19:42:35 น. ]

ความเห็นที่ 64
คน กฟผ.ที่คิดดีก็มี แต่ลองคิดดูว่าถ้าเป็นเรา จะกล้าแสดงออกอะไรได้มากมายหรือไม่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลเรื่องแปรรูปนี้ ก็ลองศึกษากันดู ไม่มีอะไรยากเกิน
อย่าเอากุ้งฝอยไปแลกปลากระพง(ตัวโตเท่าปลาวาฬ) อย่าเตะหมูเข้าปากสุนัขจิ้งจอก อย่าให้ใครอื่นมาซื้อบ้านของเราไป ตราบใดที่ยังมีบ้าน อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรม ยังสามารถที่จะจัดการได้ ถ้าครั้งนี้กฟผ.รอดปากเหยี่ยวปากกาได้ (ผมหวังไว้เป็นอย่างยิ่ง) พนง.กฟผ. น่าจะได้บทเรียนที่มีค่า ส่วนประเทศชาติก็ยังสามารถรักษาทรัพย์สมบัติให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปได้
มูลค่าของสวัสดิการพนักงาน กฟผ. ผมไม่ทราบ ประมาณไว่เวอร์ๆ เป็นหลัก พันล้านบาท
แต่มูลค่า กฟผ. เป็นแสนล้านบาท จนถึง ประเมินค่ามิได้ เนื่องจาก ตัวเขื่อน และเครื่องจักร
สามารถกำหนดค่าได้ แต่ พื้นที่ป่า ทรัพยากรป่า น้ำในเขื่อน ประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในป่าเขตร้อน หาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ เหล่านี้ ประเมินค่ามิได้
From : ผู้ห่วงใยลูกหลานในอนาคต [ 21 พ.ย. 48 - 12:28:37 น. ]

ความเห็นที่ 65
เมือครั้งที่คน กฟผ.ร่วมชุมนุมคัดค้านการขาย กฟผ. .....ก็ว่า สมน้ำหน้ามัน ขาย ๆ เสียก็ดี ที่มันค้านเพราะกลัวจะเสียประโยชน์ อยู่กันสบายนัก..........วันนี้เครือข่ายประชาชนออกมาคัดค้าน เขาก็ด่า ว่าคน กฟผ.เห็นแก่งิน เห็นแก่หุ้น เห็นแก่สบายไม่ยอมออกมาคัดค้านการขายสมบัติชาติ ....ถามจริง ๆ เถอะ ต้องการอะไรจากความเป็น คน กฟผ.กันนักหนา...ผิดนักหรือยังไง?.. ที่บังเอิญมันเกิดมาได้ทำงานเป็นพนักงาน กฟผ. ...คัดค้านท่านก็ด่า ปล่อยให้ขายตามใจท่านก็ด่าอีก
From : ไอ้ฟัก(จาก..คำพิพากษา) กฟผ. [ 22 พ.ย. 48 - 01:46:12 น. ]

ความเห็นที่ 66

โห!! พี่มาแรงจัง ใจเย็นๆ พี่

From : สมพิศ [ 22 พ.ย. 48 - 01:55:42 น. ]

ความเห็นที่ 67
อยากจะให้ทุกคนนึกดูสิว่าเขื่อนแต่ละเขื่อนเป็นชื่อ อะไรบ้างไอ้พวกขายชาติยังจะเอาไปให้พวกต่างชาติของมันกันเอง ถ้าประชาชนไม่ช่วยกันปกป้องแผ่นดินนี้ไว้จะเป็นของ ยักษษิณ กินเมืองทั้งหมดบ้านหมดเมือง(ความคิดเห็นของ 65 ถูกต้องนะครับ)
From : ชวาเขื่อน [ 22 พ.ย. 48 - 11:15:34 น. ]

ความเห็นที่ 68
เห็นด้วยกับพี่ 65 ครับ
พี่พูดถูก หมดเลย
From : 3007 [ 22 พ.ย. 48 - 13:03:36 น. ]

ความเห็นที่ 69
เสวยสุขกันจังครับ อีกสิบปีเ้ด็กไทยจะเป็นไงไม่รู้แค่เดี๋ยวนี้ก็เอาตัวแลกโทรศัพท์จะกันทั้งเมืองแล้ว
From : ครูน้อยขี่จักรยานฮ้าง [ 23 พ.ย. 48 - 09:25:41 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ