00001
จากใจพนักงาน กฟผ. ที่คนไทยควรอ่าน

จากใจพนักงาน กฟผ. ที่คนไทยควรอ่าน

> > ประชาชนโปรดลุกขึ้นมาปกป้องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเดี๋ยวนี้
> > เรียน พี่-น้อง คนไทยผู้รักชาติ รักแผ่นดิน
> > และจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกท่าน
> >
> > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตซึ่งเป็นสมบัติคู่ชาติที่ทุกคนต้องหวงแหนไว้ให้อยู่คู่แผ่น
> > ดินไทยและลูกหลานไทยทุกคนตลอดไป
> > ขณะนี้กำลังถูกถือสิทธิ์ครอบครองใช้อำนาจโดยรัฐบาลนี้เพื่อบีบบังคับเพื่อ
> > แปรผันให้ไปเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
> > อันเป็นช่องทางเดียวที่พรรคพวกของเขา และหุ้นส่วนคือประเทศสิงคโปร์
> > จะสามารถแย่งเอาไปเป็นสมบัติของตนโดยไม่สนใจว่า
> > การไฟฟ้าฝ่ายผลิตและทรัพย์สินทั้งหมดนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 5
> > ท่านได้สร้างไว้เป็นสมบัติประจำชาติที่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันชั่วลูก
> > ชั่วหลาน
> > และท่านทราบหรือไม่ว่า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีของมีค่ามหาศาล
> > นอกจากจะเป็นตัวโรงไฟฟ้าแล้ว
> > ยังมีสายส่งแรงสูงทั่วประเทศที่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เป็น
> > เจ้าของคือนำไปส่งเป็นสายส่งใยแก้วนำแสงโยงใยไปทั่วทวีปเอเซียนำไปใช้เพื่อ
> > โทรคมนาคม
> > ที่ต้นทุนต่ำสุด ในราคาทุน(ลับ)เพียง 50 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น
> > เป้าหมายของเขาหวังที่จะมาขายบริการนี้ในราคาถึง 6 บาทต่อหน่วย
> > กำไรที่เขาได้มหาศาล ที่ประชาชนในอาเซียนทั้งหมดต้องจ่าย
> > หากใครได้ครอบครองระบบสายส่งนี้โดยที่ไม่มีผู้อื่นรู้ว่านำไปทำธุรกิจเสริม
> > ได้มากมาย
> > และมีกำไรมหาศาล อีกประการหนึ่งคือเขื่อน
> > ก็เป็นสมบัติชาติที่ต้องเป็นของรัฐเท่านั้นใครจะมายึดเอาไปไม่ได้โดยเด็ดขาด
> >
> > ขณะนี้ผู้บริการเผด็จการชุดนี้ได้วางแผนยึดเอาสมบัติชาตินี้ไปเป็นของกลุ่ม
> > ทุนของตัวเองและพันธมิตรคือสิงคโปร์
> > โดยใช้ขบวนการที่แยบยล
> > โดยให้ผ่านมือของพนักงานการไฟฟ้าและประชาชนในตลาดหลักทรัพย์ไปในช่วงแรกก่อน
> > เพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัย
> > หลังจากนั้นก็ร่วมมือกันกับตลาดหลักทรัพย์ไปช้อนซื้อหุ้นทั้งหมดกว้านเข้า
> > สู่กลุ่มเป้าหมายของตนทั้งหมดในที่สุด
> > หากกระทำเช่นนี้แล้วจะแนบเนียนมากจนไม่มีใครสงสัย
> > ประเทศสิงคโปร์เข้าถือหุ้นโดยผ่านตัวแทนที่เป็นคนไทย และจะซื้อหุ้นเท่าไรก็
> > ได้
> > การที่พวกเขาต้องการกฟผ.เป็นอย่างมากนั้น เพราะ กฟผ. คือหัวใจของประเทศไทย
> >
> > หากใครได้ครอบครองนั่นหมายถึง จะบังคับประเทศนี้อย่างไรก็ได้เข้าลักษณะ
> > จะบีบก็ตาย หากคลายก็รอด นั่นเอง
> >
> > ลองนึกภาพดูว่า หากวันใด
> > หรือขณะใดที่ไฟดับโดยเขาไม่จ่ายกระแสมาให้เนื่องจากขึ้นราคาแล้วจ่ายไม่ไหว
> > หรือไม่มีกำลังจ่าย ก็จะใช้วิธีบีบให้จนตรอกนั่นเอง ที่ร้ายที่สุดคือ
> > เมื่อ
> > กฟผ.แต่เดิมมานั้น เป็นของรัฐ
> > และในกฎหมายไม่สามารถจัดตั้งโรงไฟฟ้าอื่นมาแข่งขันได้
> > หากใครเป็นเจ้าของได้นั่นคือสามารถผูกขาดการจ่ายไฟได้เพียงผู้เดียว
> > ผู้ผลิตอื่นๆไม่สามารถจัดตั้งขึ้นมาเพื่อแบ่งตลาดหรือถ่วงดุลให้เป็นไปตาม
> > หลักการแข่งขันในกลไกการตลาดทั่วไปได้
> > ความจริงทั้งหมดนี้ เราเป็นคนใน กฟผ.ทุกคนรู้ดี แต่ไม่กล้าพูด
> > เป็นแต่จะขอให้ข้อมูลทางลับมาเพื่อให้ประชาชนรู้และรีบเข้ามาปกป้อง
> > ทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายของคนไทยที่ยังคงเหลืออยู่ในขณะนี้
> > (เขาไม่สามารถมาให้ข้อมูลแบบเปิดเผยได้
> > เนื่องจากถูกผู้บริหารที่เป็นทาสรับใช้เผด็จการรัฐสภาชุดนี้จับตาดูทุกคนหาก
> > ใครทำอะไรเพื่อขัดขวางแล้วจะถูกลงโทษขั้นไล่ออกทีเดียว)
> > มันเลวร้ายมากๆ
> >
> > ท่านลองนึกภาพว่าผลกำไรและมูลค่าเพิ่มของ กฟผ.
> > หากนำไปสร้างให้ได้ผลเต็มที่ทุกด้านแล้วและยังอยู่ในมือคนไทยทั้งหมดนั้น
> > ย่อมทำให้คนไทยทุกคนมีกำไรจากผลประโยชน์นั้นอย่างมหาศาล
> > โดยทุกคนได้รับทั่วถึงกัน ที่สำคัญคือเราผลิตเองเราก็ใช้ไฟในราคาที่ถูก
> > หากมีกำไรจากการขายกระแสไปให้ประเทศเพื่อนบ้าน หรือจากการขายในประเทศ
> > กำไรนั้นก็ไม่ไปไหน กลับมาคืนกำไรสู่คนไทยทุกคน
> > แทนที่จะของกลุ่มนายทุนผูกขาดที่นำโดยผู้นำทรราช
> > ที่เอาเปรียบมาปล้นคนไทยทั้งชาติขณะนี้
> > ด้วยหวังรวยคนเดียวภายใต้ความลำบากแร้นแค้นของคนไทย 60
> > กว่าล้านคนที่ต้องเดือดร้อนเพราะค่าไฟขึ้นราคาสูงขึ้นๆ ตามที่เขาจะกำหนดเอา
> > ไป
> > ดูดเอาเงินพวกเราคนไทยเข้ากระเป๋าพวกเขา เช่นเดียวกับที่
> > โทรศัพท์มือถือของเขากำลังทำหน้าที่ดูดเงินให้เขาจากคนไทยทุกวินาทีอย่างเมา
> > มันตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
> > ที่ร้ายที่สุด กินคนเดียวไม่พอ
> > กลับไปนำเอาวายร้ายสิงคโปร์มาช่วยเขมือบอีกคนหนึ่ง มันเลวสุดๆไหม
> >
> > ขณะนี้ผู้บริหารการไฟฟ้าฯ
> > บังคับพนักงานให้หาเงินมาซื้อหุ้นหากใครไม่ซื้อหรือแสดงอาการต่อต้านใดๆก็จะ
> > ถูกลงโทษ
> >
> > และเมื่อซื้อหุ้นแล้วก็ให้ขายออกไปให้กับสถาบันการเงินหรือตัวแทนที่มาตั้ง
> > โต๊ะช้อนซื้อไปเลยโดยเอาเงินมาล่อซื้อในราคาที่สูง
> > ขึ้นถึง 3 เท่าทีเดียว(จาก10บาทและขายทันที 30 บาท)
> >
> > ดังนั้น
> > จึงขอวิงวอนให้คนไทยทุกคนโปรดไปช่วยกันแสดงประชามติและต่อต้านการดำเนินการ
> > ดังกล่าวที่ผู้บริหารประเทศใช้อำนาจบังคับเอาไปโดยที่คนไทยทุกคนไม่รู้ความ
> > จริง
> > จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนไปรวมตัวกันที่ กฟผ. บางกรวย ตั้งแต่บัดนี้เป็น
> > ต้นไป
> > ซึ่งมีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่เข้าใจและรักชาติด้วยบริสุทธิ์ใจกำลังปักหลัก
> > อยู่ตั้งแต่วันที่
> > 25 ตค.เป็นต้นไป หากคนไทยไปรวมตัวกันมากเท่าใดก็จะสามารถยึด กฟผ.กลับคืนมา
> > ได้
> > ก่อนที่จะสายเกินไปกว่านี้
> > ซึ่งหมายถึงกลุ่มผลประโยชน์ก็สามารถตีท้ายครัวเอาได้โดยง่าย
> > หากช้ากว่านี้แล้วจะถูกผันเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ทันทีและไม่สามารถนำคืนมา
> > ได้อีก
> >
> > โปรดแสดงสิทธิของท่านโดยด่วนด้วย
> >
> > ด้วยศรัทธา เชื่อมั่น และสามัคคีไทยทั้งมวล
> >
> >
> > มีคนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่งมาให้ กรุณาช่วย reply
> > ต่อๆกันไปยังคนที่ท่านรู้จักแผ่ขยายไปยังทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยทุกคนด้วย
By : 3007 [ 16 พ.ย. 48 - 23:54:40 น. ]


ความเห็นที่ 1
นี่คุณจะอ้างเบื้องสูงแบบสนธิหรือครับ
?
From : สงสัย [ 17 พ.ย. 48 - 00:05:42 น. ]

ความเห็นที่ 2
งั้นลบกระทู้นี้ครับ หากเป็นเช่นนั้น
From : 3007 [ 17 พ.ย. 48 - 00:14:09 น. ]

ความเห็นที่ 3
ขอเป็นกำลังใจให้กับ กฟผ.ให้คงอยู่กับประชาชนคนไทยต่อไป
From : MAHACHAI [ 17 พ.ย. 48 - 00:15:31 น. ]

ความเห็นที่ 4
ขอบคุณครับ ที่นำข้อมูลมา แบ่งปัน
From : กอล์ฟ นิมิตรใหม่ [ 17 พ.ย. 48 - 02:19:54 น. ]

ความเห็นที่ 5
เห็นด้วยกับการที่ไม่แปรรูป แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีนำเสนออ้างเบื้องสูง
คนเสนอคงมีความคิดตื้นๆ ไป มีคนเอือมสนธิมากๆ พอๆ กับคนหน้าเหลี่ยม เลวทั้งคู่
ถ้าอยากให้คนเห็นด้วย ห้ามอ้างเบื้องสูง และข้อมูลอย่าหมกเม็ดบิดเบือนข้อมูล
เขื่อนได้โอนเป็นของกรมธนารักษ์แล้ว ส่วนอื่นๆ ที่บอกผิดๆ มีมาก
ผมรู้เจตนาทักษิณ แต่ก็ไม่ชอบที่คนมาต่อต้านค่อนข้างไม่ฉลาด เอาความเท็จมาขยายเกินไป เช่นเรื่องสิงคโปร์ เป็นต้น
From : .. [ 17 พ.ย. 48 - 03:13:54 น. ]

ความเห็นที่ 6
ความเห็นที่ 5 ถ้ามีข้อมูล รู้เจตนา ความจริง ความเท็จ ควรนำมาขยายบ้างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวม
From : ประชาชน [ 17 พ.ย. 48 - 05:19:49 น. ]

ความเห็นที่ 7
ความเห็น1และ5ที่คุณว่าแอบอ้างเบื้องสูงแต่ผมคิดว่าเอาความจริงมาเปิดเผยมากกว่าหรือคุณคิดว่าลายพระหัตถ์นี้ไม่ใช่ ลองมาดูเหมืองแม่เมาะดูซิแค่ที่เดียวจะได้รู้ว่าใหญ่ขนาดไหนสมบัติของคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่ของใครคนหนึ่ง ถึงผมไม่ชอบการไฟฟ้าแต่ก็ไม่อยากให้ขายสมบัติของชาติกิน
From : คนลําปางคนหนึ่ง [ 17 พ.ย. 48 - 07:46:21 น. ]

ความเห็นที่ 8
ผมกำลังสับสนครับ คิดว่าต่างฝ่ายต่างทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ไม่มีใครทำเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง มีกรณีนสพ.ฉบับหนึ่งเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วโดนซื้อหุ้นก็เป็นเรื่งราวใหญ่โตจากข้อนี้ทำให้ผมไม่เห็นด้วยที่จะเอากฟผ.เข้าตลท. แต่ก็ยังอยากรู้ว่าจริงๆแล้วใครกันแน่ที่อยู่ฝ่ายประเทศชาติ พูดความจริงออกมาเถอะครับมีคนพร้อมที่จะแสดงพลังอีกมากครับแต่เกรงว่าจะช่วยผิดคนครับ
From : คนโง่ [ 17 พ.ย. 48 - 07:47:51 น. ]

ความเห็นที่ 9
ขอบคุณสำหรัยข้อมูลครับ
From : ไทยไท [ 17 พ.ย. 48 - 07:52:42 น. ]

ความเห็นที่ 10
ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนไม่มีสมองอยู่ในเวบนี้อีกหลายคน...

เบื่อ... ไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้ว อธิบายกันจนปากฉีกถึงใบหูก็ยังรู้ไม่ทัน "ไอ้เหลี่ยมจัด"

From : เซ็งมากๆ [ 17 พ.ย. 48 - 08:21:13 น. ]


ความเห็นที่ 11
ค.1.5 สงสัยจะเป็นพวกทรราช (ถ้ามีข้อมูลจริงก็ควรนำมาเสนอ)
From : คนไทย [ 17 พ.ย. 48 - 08:37:16 น. ]

ความเห็นที่ 12
ไอ้หน้าเหลี่ยมแน่จริงไม่เห็นออกมาชี้แจงว่าแปรแล้วดีอย่างไร หากไม่ดีอย่างที่พูดข้ารับผิดชอบทั้งหมด
นี่บออแต่ว่าดี ดีอย่างไรไม่รู้ หรือดีเพื่อใคร ผลประโยชน์ได้กับคนไทย(กลุ่มไหน)ว่ากันชัดๆ แล้วเราก็ตัดสินใจเองได้ แปลกแท้ๆนักการเมืองไทย ไอ้ - ่า เราเลือกมันแท้ๆ กลับไม่ฟังเราเลย(เอาออกเสียดีไหม) ยิ่งใครเป็นสมาชิก ทรท.หรือเลือก ทรท.มันเอาใจทุกอย่าง แล้วภาคใต้ปกครองตัวเองเสียงั้นซิ เข้าใจพูด นี่หรือนายกประเทศ ทรท.
From : เสือสามคัน [ 17 พ.ย. 48 - 08:52:27 น. ]

ความเห็นที่ 13
อยากรู้ว่ารัฐบาลดิ้นรนเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีสามัญสำนึกที่จะรักประเทศและรักประชาชน มีแต่จะอ้างว่าเป็นการทำให้เศรษฐกิจโต มันไม่มีทางโตด้วยวิธีอื่นแล้วหรอคับโดยที่ไม่ต้องเอาเข้าอะ ทำไมหนอทำไม
From : เสือหางกุด(KHS) [ 17 พ.ย. 48 - 09:04:38 น. ]

ความเห็นที่ 14
ผมขอให้เพื่อนๆๆรับข้อมูลที่สามารถมองภาพจากเหตุผลที่สามารถคิดเองได้แต่อย่าคิดอะไรที่มันลึกๆเกินไปเดี๋ยวจะสับสนไปกันใหญ่เพียงแต่อยากให้คิคดูให้ดีเรื่องทรัพย์สินของชาตินั้นมันไม่สมควรขายเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็เท่านั้นเอง และถ้าคิดได้อย่างนี้คงไม่ต้องกลัวว่าตกเป็นช่วยใครผิดคนหลอกครับเพราะเราก็ต้องช่วยคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ
From : ตุ้ม นพกูล [ 17 พ.ย. 48 - 09:07:31 น. ]

ความเห็นที่ 15
ถ้าหากไม่อยากขายทำไมพนักงานกู้เงินกันมาจองตั้งหลายพันล้านล่ะ พวกคุณรู้ไหมการที่เราจะลงทุนนั้นทุกอย่างต้องมีแหล่งเงินทุนซึ่งมีที่มา 2 อย่าง คือ 1. เงินกู ( ขออภัยด้วย ) 2. เงินกู้ ซึ่งเงินกู้นี่แหล่ะถึงเวลาคุณก็ต้องชำระคืนเจ้าของ สมมุตินะถ้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ถ้าราคาขึ้นมาสูงๆ คุณก็ต้องขายทำกำไรกัน หรือถ้าถึงเวลาต้องชำระเงินกู้คุณก็ต้องขายหุ้นออกมา แล้วเวลานั้นแหล่ะต่างชาติที่เป็นพวกสถาบันการเงินเขาก็จะทะยอยเก็บหุ้นในกระดานไปเรื่อยๆ เนื่องจากเขามีเงินทุนหนา และหุ้นที่บอกว่าเป็นของคนไทยจองก็จะตกเป็นของกลุ่มอื่นโดยปริยาย...( เจ้าจงจำไว้ )...
From : เจ้าพ่อตลาดหุ้น [ 17 พ.ย. 48 - 09:08:18 น. ]

ความเห็นที่ 16
// ใจเย็น ๆ ดีกว่าครับพี่น้องชาวไทย ทุกท่าน
// ผมอยู่ประเทศไทย พวกเราก็อยู่ประเทศไทย รักประเทศไทยครับ ผมว่าทุกคนก็คิดเหมือนผม
// ทุก ๆ คนคงอยากที่จะรู้ถึงความจริงเท่านั้น ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
// มันคงไม่มีอะไรดีแน่ ถ้าพวกเราคนไทยกันเองมาแตกคอกันแบบนี้
// เรามาช่วยกันค้นหาความจริงที่แท้จริงกันดีกว่ามั้งครับ ดีกว่าที่จะมาทะเลาะกันแบบนี้เลย
// เมื่อนั้นเราจะรู้ว่า อะไรคืออะไรครับ
// รักประเทศไทย บ้านเกิดเมืองนอน
From : เด็กเก่า [ 17 พ.ย. 48 - 09:18:33 น. ]

ความเห็นที่ 17
ขออภัยทุกกระทู้พี่ชายผมเองก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเขาได้ใช้ไฟฟ้าฟรี โบนัสอีกเพียบ ทำงาน 8.00 -10.00 น. ก็กลับบ้านมานั่งกินเหล้าและเพื่อนๆเขาเป็นอย่างนี้อีก90 % ท่านลองคิดดูสิครับมันน่าแปรรูปหรือไม่นี่ขนาดพี่ชายผมเองยังอยากให้แปรรูปอย่างมาก มันจะได้ขยันขึ้นมากๆ กว่านี้ครับ ทุกท่านอย่าเห็นเป็นเรื่องสะใจและอย่าหลงผิดเป็นเหยื่อ พนักงาน กฟผ ที่เบียดบังพวกเราประชาชนทุกคน และยิ่งเอาเบื้องสุงมาอ้างแล้วไม่สมควรยิ่ง ต้องตัดหัวเสียบประจานที่ท้องสนามหลวงนัก และสอบลึกๆจริงๆ งานนี้มีเบื้องหลังอีกมาก
From : LONG LIVE THE KING [ 17 พ.ย. 48 - 09:20:46 น. ]

ความเห็นที่ 18
อย่าซีเรียสเกินไป ทุกคนมีความคิดเห็นของตัวเอง เพียงแต่อย่าไปตัดสินแทนคนอื่น และพยายามใช้คำสุภาพ อะไร ๆ ก็จะดูดีนะจะบอกให้
From : เสือนั่งดู [ 17 พ.ย. 48 - 09:35:57 น. ]

ความเห็นที่ 19
ก.ฟ.ผ.เรื่องสวัสดิการพนักงานได้มากจนไม่รู้จะเรียกร้องอะไรเพิ่มแล้วเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากจนลืมตัวที่สำคัญเขากลัวต้องทำงานแบบเต็มที่เหมือนพนักงานเอกชนทั่วไปมากกว่าครับ
From : โอเค [ 17 พ.ย. 48 - 09:39:48 น. ]

ความเห็นที่ 20
คุณตุ้มพูตถูกครับ เราควรรับข้อมูลทุกๆด้าน ให้มากพอต่อการตัดสินใจ ผมเชื่อว่าเราจะตัดสินใจได้ถูกต้องมากกว่าผิดพลาด....... ถ้าปราศจากความโลภ.. ครับ

เปรียบไปแล้วการเลือก สส. มาเป็นรัฐบาล ก็เหมือนเลือกสาวมาทำเมียละครับ ถ้าดูไม่ลึกซึ่งเห็นแต่เพียงความสวย พออยู่ด้วยกันเข้า สันดานออก จะเลิกก็ยากละครับต้องทนจนกว่าจะตายกันไปข้าง ถ้าหนักหนานักก็ฟ้องร้องเลิกลากันไป

และถ้ากลับมาเป็นโสดอีกครั้งละก็ เลือกเมียใหม่ก็อย่าใช้อารมณ์แล้วกัน


From : ออเชา [ 17 พ.ย. 48 - 09:46:35 น. ]


ความเห็นที่ 21
คุณความเห็น17 แบบที่คุณว่านะผมเห็นมาเยอะที่ไหนก็มีแต่มันแก้ไขกันได้ในช่วงอายุคนคนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะทราบเขื่อน.เหมืองถ่านหิน.สายส่งของพวกนี้เป็นของชาติใครผูกขาดไม่ได้เอาไปขายก็ไม่ได้ ของจริงที่ผมเห็นเรื่องพนักงานการไฟฟ้าที่ลําปางที่ดีๆก็เยอะที่แย่ๆก็มากแต่เราอย่าทําประชดซิครับแก้ที่คน
From : คนลําปางคนหนึ่ง [ 17 พ.ย. 48 - 09:48:29 น. ]

ความเห็นที่ 22
เห็นว่าควรลบกระทู้เหมือนกันครับ เพราะไม่ควรจะลามปามเอาเบื้องสูงมาเกี่ยว
From : . [ 17 พ.ย. 48 - 09:55:07 น. ]

ความเห็นที่ 23
การที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุดระงับการกระจายหุ้น กฟผ. ไว้แล้วนั้น ทางฝ่านที่ไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็น่าจะพอใจแล้ว ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเบื้องสูงมาเกี่ยวข้องเพราะเรื่องนี้อยู่ที่ผลประโยชน์โดยรวมของคนทั้งชาติอยู่แล้ว
From : . [ 17 พ.ย. 48 - 10:00:26 น. ]

ความเห็นที่ 24
คห 17 ครับ มันมีหลายวิธีการ นะครับ ในการพัฒนาองค์กร ไม่ใช่จะต้องแก้ด้วยการแปรรูป
หลายๆประเทศ สาธารณูปโภค เขา จะบริหารโดยรัฐ เท่านั้น และก็มิประสิทธิภาพ เช่นฝรั่งเศษ
และมีหลายที่ ที่เป็นบริษัท เอกชน หลายบริษัทแข่งขันกันในการให้บริการ โดยไม่มีการให้สิทธิผูกขาดแก่รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ และรัฐไม่ได้สนับสนุนงบประมาณ (ไม่ใช่อย่างบ้านเรากว่าจะเป็นกฟผทุกวันนี้ เอาเงินภาษี เอางบประมาณ ออกพระราชบัญญัติเวนคืน ที่ดิน งดเว้น ผ่อนปรณภาษี พอเป็นกิจการใหญ่โตแล้ว ทำเป็นตีราคา ขาย ให้กลุ่มทุน อ้างว่าขายแค่ ๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ รัฐ ยังถือข้างมาก อย่างไรก็ตาม การกระทำดังกล่าวก็เอื้อให้กลุ่มทุนเข้าหาประโยชน์จากกิจการ ที่เขาสร้างกันมาเป็นสิบๆปี ไม่เป็นการชอบธรรมเลย
From : หด [ 17 พ.ย. 48 - 10:01:24 น. ]

ความเห็นที่ 25
ผมจากคห.8ครับ คนโง่
จากคห.17นี่แหละครับที่ทำให้ผมสับสน รู้มานานแล้วครับแต่รู้ไม่จริงและไม่ลึกครับ เหมือนมีของปริศนาอยู่ในกล่องแล้วให้เราเขย่าๆดูเราก็จินตนาการว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในมันลึกลับเหมือนแดนสนธยา แล้วก็มีคนเอาไม้มาให้เราเขี่ยๆดูแล้วก็จินตนาการเพิ่มไปอีก ที่กังวลคือถึงเวลาแล้วที่จะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ทั้งสองฝ่ายก็พยายามปกป้องผลประโยชน์ของตนเองโดยเอาสถาบันหลักมาอ้าง สุดท้ายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับอย่าเครียดครับ สูงสุดสู่สามัญ มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ผิดธรรมชาติ
สัตว์ทุกชิดกินเมื่อหิว อิ่มก็หยุด ยกเว้นมนุษย์
สัตว์ทุกชนิดสืบพันธุ์ เมื่อถึงฤดู ยกเว้นมนุษย์

From : คนโง่ [ 17 พ.ย. 48 - 10:05:01 น. ]

ความเห็นที่ 26
ตอนได้โบนัส ไม่มาแบ่งให้ประชาชนมั่งล่ะ....พอตอนเค้าจะขายหุ้น มาร้องให้ประชาชนช่วย

จะขายก็ขายไปซะ ชักจะรำคาญแล้ว...ถ้าประชาชนทั่วไป อยากจะต่อต้านจริงๆ...เค้าคงออกมาเดินขบวนช่วยแล้ว

น่าสงสารคนวงการไฟฟ้า ขูดรีดประชาชนมานักต่อนัก จ่ายผิดวันนิดเดียวก็ตัดไฟๆๆๆ...

ถึงมันจะขาย มันจจ่ายแจกหุ้นไปแห่งหนใด ประชาชนตาดำๆ ก้ต้องจ่ายค่าไปอยู่ดี...อิ่มหมีพีมันกันถ้วนหน้า

จะขายหรือไม่ขายมันก็เจ้าหรอบเดิม...ถ้าไม่ขายแล้วมีทางลดค่าไฟฟ้าลงได้มั่งไม๊ล่ะครับ

ประชาชนชักจะเหลืออดแล้ว..........ผมว่ามีคนเห็นด้วยกับผมแบบนี้เยอะนะ เท่าๆที่ถามดูจากเพื่อนร่วมงาน เพื่อนบ้านใกล้เคียง เขาชักจะเอือมระอากับคนวงการไฟฟ้า ฝ่ายผลิด ฝ่ายขาย ฝ่ายเก็บตังค์ เอือมระอากับนักการเมือง เอือมระอากับวงการหุ้นจะแย่แล้ว

ทำอะไรๆ ...มันก็เอาเปรียบขูดรีดประชาชนอยู่ดี...........มาร้องเรียกให้ประชาชนทั่วไป

ดูสิ....แมวที่ไหนมันจะไปช่วย...ทำเค้าไว้เยอะ ก็สมควรแล้ว
From : เบื่อพวกมรึง [ 17 พ.ย. 48 - 10:07:42 น. ]


ความเห็นที่ 27
ถ้าเป็นอย่างที่ จขกท ว่า ทำไมพนักงาน กฟผ ไม่ลาออกออกมาประท้วงทั้งหมดก่อนหล่ะ ถ้าทำได้แบบนี้จะไปสนับสนุน หรือว่ากลัวจะตกงาน หรือเสียดายสวัสดิการ หรือมีอะไรแอบแฝง หรือวิตกจริตคิดไปเอง การแปรรูปเห็นเริ่มตั้งแต่สมัย ปชป ทำไมตอนนั้นไม่คัดค้าน
From : โปรดใช้จิจารณญาณ [ 17 พ.ย. 48 - 10:38:47 น. ]

ความเห็นที่ 28
ขออภัยทุกกระทู้พี่ชายผมเองก็เป็นพนักงานคนหนึ่งเขาได้ใช้ไฟฟ้าฟรี โบนัสอีกเพียบ ทำงาน 8.00 -10.00 น. ก็กลับบ้านมานั่งกินเหล้าและเพื่อนๆเขาเป็นอย่างนี้อีก90 %

ข้อนี้ผมเชื่อ ข้อนี้จริงครึ่งไม่จริงครึ่ง และก็ไม่ได้สิทธ์พิเศษแบบนี้ทุกคน ได้ยินมาว่าน่าจะเป็นพวกรุ่นเก่าแก่บุกป่าฝ่าดง นอนกลางดิน กินกลางป่า บุกลุย วางระบบ ตั้งเสา เดินสายไฟ ให้พวกเรามีไฟฟ้าใช้กันทั่วประเทศ เดียวนี้ไม่ค่อยมีเสาให้ตั้งก็เลยว่างมากหน่อย
เข้าบอกต่อว่า เข้าไปลำบาก บุกลุย เพื่อให้คุณมีไฟฟ้าใช้กันสบาย พอคุณมีไฟเปิดแอร์กันสบาย พอเข้าว่างหน่อยคุณจะถีบหัวส่งไล่เขาออกจากงานเลย รึ ก็มอมหมายงานอื่นที่เหมาะสมให้เขาทำซิ