00001
+ - + - เปิดทริป Ramindraชวนปั่นทำบุญ "..สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์(อยุธยา) อา.20 พ.ย.48 .." - + - +

วันเดินทาง
อา.20 พ.ย.48

เวลา , เส้นทาง
จุดที่1 07.00 น. ปั้มปตท.รามอินทรา(กม.2)ขาเข้า
จุดที่2 08.00 น. ร้านครูอ้อ
ใช้เส้นทางถ.เลียบคลองเปรม - วัดพนัญเชิง(ทางอส.ตร.อยุธยานำขบวนจนถึงที่หมาย)
11.00 น. ถึงสถานสงเคราะห์ฯ
11.30 น. ผู้สูงอายุรับประทานข้าวกลางวัน โดยจะแยกทาน 3 โรงอาหาร..ที่ห้องประชุม (ส่วนคณะจักรยาน ทางเราจะมีอาหารกลางวันเตรียมไว้เพื่อทานกันด้วยต่างหากครับ)
12.30 น. รวมพลคณะจักยาน และผู้สูงอายุ 220 ท่าน (มีกิจกรรมเช่นร้องเพลง มีกลอง 2 ใบ และขออาสาสมัครตีกลอง , ร้องเพลง , รำวงร่วมกับผู้สูงอายุ)
** ขออนุญาตอาเกษมฯ เป่าปี่ให้ฟังด้วยนะครับ**
13.00 น. พิธีมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ (มอบเป็นรายคน) ส่วนท่านใดจะมอบเงินพิเศษก็ได้ ปกติจะมอบให้ท่านละ 20 บาทหรือตามกำลังของผู้มอบ
13.30 น. เดินทางกลับ
ระยะทางรวมประมาณ 140 กม. +/-

ความเร็วการเดินทาง
25-30 กม./ชม.

การร่วมนำสิ่งของไปบริจาค
- สิ่งที่ทางสถานสงเคราะห์ฯ คือ 1.เพมเพอร์ผู้ใหญ่ 2.เบาะรองเพมเพอร์ 3.สิ่งที่ใช้ประจำวันเช่น ผงซักฟอง,แปรงสีฟัน,ยาสีฟัน,สบู่,ยาสระผม 4.ความรักและความห่วงใยจากทุกท่าน
- หากผู้ร่วมทริปสามารถนำสิ่งของติดตัวไปไม่ได้ ทางชมรมรามอินทรามีรถเซอร์วิสไปรับตามจุดดังนี้
จุดที่1 ที่ชมรมรามอินทรา เลขที่119/10-13 ซ. สันติสุข ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 เบอร์โทร 02-946-4117-9 , 02-510-1041 , 02-510-9892 (ท่านที่สะดวกนำไว้ได้ตั้งแต่วันนี้ - ส.19 พ.ย.48 เวลา 09.00 - 19.00 น.)
จุดที่2 ที่ปั้มปตท.รามอินทรา(กม.2)ขาเข้า รถเซอร์วิสจะเข้าไปรับ ณ.วันเดินทางเลยตอน 07.00 น.
จุดที่3 ที่ร้านครูอ้อ รถเซอร์วิสจะเข้าไปรับ ณ.วันเดินทางเลยตอน 08.00 น.

จุดพัก
1.ชมรมฯรามอินทรา.............................จุดรวบรวมสิ่งของ(14-19 พ.ย.48)
1.ปั้มปตท.รามอินทรา(กม.2)ขาออก.....จุดนัดพบ + จุดรวบรวมสิ่งของ(อา.20 พ.ย.48)
2.ร้านครูอ้อ...........................................จุดนัดพบ + จุดรวบรวมสิ่งของ(อา.20 พ.ย.48)
3.ร้านน้ำสุดถ.คลองเปรม......................จุดพัก
4.สถานีรถไฟบางปะอิน........................จุดพัก
5.วัดพนัญเชิง(ลานในวัด)......................จุดพัก + จุดตร.สต.จย. และ อส.ตร.สต.จย.มารับ

ปล.ผู้ประสานงาน
- เสือเปา 09-495-6851
- เสือ ช. 01-860-3262
- เสือกิด 09-153-5950
- เสือบี 01-890-1783
- และผม(เรียว) 01-327-5876

.........................................................................................................................................................................
สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
สถานที่ตั้ง
...200/11 ถนนสายเอเชีย หมูที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ 035-359-277

ประวัติความเป็นมา
...สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ได้ทรงหายจากประชวรในปีพ.ศ.2528 คณะศืษยานุศืษย์โดยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธเป็นประธาน ถือเป็นสิริมงคล และเป็นพระบรมีธรรม จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์ฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลอสงเคราะห์คนชราที่ได้รับความลำบากและประสบปัญหาทางด้านสังคมให้ได้มีที่พัอาศัย ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตำบล และอำเภอที่ประสูติของพระองค์เป็นการสร้างความเจริญและตอบแทนชาติภูมิของ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกด้วย โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เสด็จวางศิลาฤกษ์ และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน สำหรับชื่อ "วาสนะเวศม์" นั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดประทานมีความหมายว่า "ที่อยู่ของผู้มีบุญ" รวมพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ สิ้นค่าก่อสร้างในขณะนั้นประมาณ 30ล้านบาทเศษในปี พ.ศ.2531คณะศิษย์และคุณทองใบ เร่งเพียร ได้จัดซื้อ ที่ดินพิ่มเติมอีก 25 ไร่ เพื่อขายการบริการให้การสงเคราะห์คนชราประเภทพิเศษ(ปลูกบ้านอยู่เอง)ในการนี้ ได้มีผู้ยื่นคำร้องขออนุมัติและจัดสร้างบ้านพักอยู่เอง จำนวน 5 รายมีผู้บริจาคบ้านพักชนิดทาวน์เฮาส์ 4ห้องนอน จำนวน 1 รายโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)และกรมประชาสงเคราะห์ปัจจุบันมีบ้านพักชนืด 4 ห้องนอน(ทาวน์เฮาส์) จำนวน 4 หลังและบ้านชนิดหลังเดี่ยว 2 ห้อง นอน จำนวน10 หลัง

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่สามรถช่วยเหลือตนเองได้หรือเมื่อประสบปัญหาทุกข์ยากเดือร้อนขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย อยู่กับครอบครัวไม่ได้หรือไม่สามรถอยู่กับครอบครัวได้
2.เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
3.เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคนชราที่ได้เคยทำประโยชน์แก่ประเมศชาติ เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายวิตก ว่า เมื่อชราภาพแล้วและไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ รัฐยังให้การอุปการะเลี้ยงดู

คุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะเข้ารับบริการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์
1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีความสมัครใจ
3.ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือถูกดำเนินคดีอาญา
4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.ต้องเป็นผู้ประสบความเดือร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
5.1)มีฐานะยากจน
5.2)ไม่มีที่อยู่อาศัย
5.3)ขาดผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
5.4)อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข
..................................................................................................................................................................

กล่าวคำขอบคุณ
- Thaimtb สำหรับสื่อกลางชาวจักรยาน
- ผู้สนับสนุน Worldbikeรามอินทรา
- ผู้ร่วมทริปครั้งนี้


By : เรียว คู้บอน(รามอินทรา) [ 14 พ.ย. 48 - 13:18:16 น. ]


ความเห็นที่ 1


ประมวลภาพภายในสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์(อยุธยา)


From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 13:19:30 น. ]


ความเห็นที่ 2


แผนที่ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์(อยุธยา)

From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 13:20:03 น. ]

ความเห็นที่ 3


แผนที่ ชมรมจักรยานรามอินทรา

From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 13:20:38 น. ]

ความเห็นที่ 4

ปลายทางที่บ้านคนชราเหงา! ก็มีดนตรีเป็นเพื่อน

ข้อมูลจากสภาพัฒน์ระบุว่า อัตราการเจริญพันธุ์ ของคนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 6.3 เมื่อ 40 ปีที่แล้ว เหลือเพียง ร้อยละ 1.82 ในปัจจุบัน4 ทศวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงอัตราเพิ่ม ของประชากรในประเทศช้าลง คนไทยยังมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ปัจจุบันผู้หญิงไทยมีอายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 75 ปี เทียบกับผู้ชายอายุขัยเฉลี่ย 70 ปีการที่โครงสร้างประชากรปัจจุบัน แตกต่างจากในอดีตอย่างมาก ส่งผลให้เมืองไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ หรือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อปี 2543 ทั่วประเทศมีประชากรวัยสูงอายุประมาณ 9.5% คาดกันว่า ในปี 2549 จะมีประชากรวัยนี้เพิ่มขึ้นเป็น 10.4% และจะเพิ่มเป็น 11.7%ภายในไม่เกิน ปี 2553ผู้ให้ข้อมูลยังคาดว่า อีก 16 ปีข้างหน้า หรือปี 2563 ทั่วประเทศจะมีประชากรสูงอายุมากถึง 12 ล้านคน หรือราวร้อยละ 16.5 ของประชากรทั้งประเทศ และเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเฉลี่ยประชากรในวัยทำงาน 4 คน จะต้องรับภาระเลี้ยงดูคนแก่ 1 คน

ข่าวดี...ในอนาคต พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายของเรา จะใช้ชีวิตอยู่กับลูกหลานยาวนานขึ้นแต่ข่าวร้ายก็คือ คนชราไทยส่วนใหญ่ยังขาดความมั่นคงด้านรายได้

ปัจจุบันหลักประกันด้านรายได้สำหรับคนชรา แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ ระบบบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ ระบบบำเหน็จบำนาญของลูกจ้างเอกชน ภายใต้กองทุนประกันสังคม และ ระบบการสงเคราะห์ในรูปเบี้ยยังชีพสำหรับคนชราผู้ยากไร้
ระบบแรก ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศเพียง 1.8 ล้านคน
ระบบที่สอง บำเหน็จบำนาญลูกจ้างเอกชน ครอบคลุมลูกจ้างในระบบประกันสังคมอีกประมาณ 7 ล้านคน
และระบบสุดท้าย ระบบการสงเคราะห์ ครอบคลุมประชากรอีกประมาณ 4 แสนคน
ปัญหาก็คือ มีคนไทยอีกเกือบ 33 ล้านคน ยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้ในยามชราภาพ
จึงไม่แปลก สถานสงเคราะห์คนชรา สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีอยู่ถึง 20 แห่ง ทุกแห่งล้วนเนืองแน่นไปด้วยคนชราผู้อาภัพ
สถานสงเคราะห์คนชรา "วาสนะเวศม์" ริม ถ.สายเอเชีย กม.77 อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา แสงสว่างปลายอุโมงค์อีกดวง คนชรากว่า 200 คน ฝากชีวิตบั้นปลายไว้แต่ละคนล้วนมีที่มาอันแตกต่าง บ้างเป็นพ่อม่าย แม่ม่าย หลังจากเมียตาย หรือผัวตาย ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวขาดคนพึ่งพิง ขาดรายได้ยังชีพ บ้างมีลูกหลาน แต่แยกครอบครัวไปอยู่ไกล บางรายลูกหลานอยู่แค่ปลายจมูก แต่แล้งน้ำใจ ไม่เหลียวแล

ระเบียบ แซ่โค้ว วัย 71 ปี เป็นตัวอย่างหนึ่งของหญิงม่ายวัยชรา ผู้ขาดรายได้หลังสามีตาย นางมีลูก 2 คนกับหลานอีก 3 โชคไม่เข้าข้าง ลูกชายคนโตแยกไปมีเมียที่ต่างจังหวัด ไม่เคยส่งข่าว นางอยู่กับลูกชายคนเล็ก วันๆเขาเอาแต่ขี้เหล้า เมาอาละวาด งานการไม่ทำ จนเมียทิ้ง และท้ายสุด ลูกชายในคราบปิศาจสุรา ขับไล่นางออกจากบ้านไม่เคยมีการติดต่อมาจากสายโลหิตทั้ง 5 เป็นเวลา 11 ปีเต็ม ที่ระเบียบใช้ชีวิตอยู่ใน "วาสนะเวศม์"
"ป้าไม่รู้ว่าพวกเขายังอยู่หรือตาย พวกเขาก็คงไม่อยากรู้เหมือนกัน ป้าจะเป็นตายร้ายดียังไง" นางตัดบท "
อะไรที่ผ่านไปแล้ว ป้าไม่อยากพูดถึงอีก"
"ป้าเบียบ" ของชาว "วาสนะเวศม์" ได้ชื่อว่าเป็นคนน้ำใจกว้างในระดับแถวหน้า
มุมหนึ่งที่น่าสนใจใน "วาสนะเวศม์" สมาชิกแต่ละคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันถึง4 ระดับ
ระดับแรก เป็นสมาชิกแบบ โครงการสามัญ ซึ่ง "ป้าเบียบ" และคนส่วนใหญ่เกือบ 200 ชีวิต จัดอยู่ในโครงการนี้ อาศัยอยู่ในอาคารรวม แยกเพศหญิง-ชายสามัญสมาชิก จะได้รับบริการจากสถานสงเคราะห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตั้งแต่ปัจจัย 4 พื้นฐาน การฟื้นฟู บำบัด รักษายาบาล กายภาพบำบัด นันทนาการ ศาสนกิจ รวมบริการเผาศพ เมื่อวาระสุดท้ายแห่งชีวิต
ประเภทต่อมา สมาชิกโครงการพิเศษ มีคนชราที่ "วาสนะเวศม์" เพียง 1 ใน 6 เท่านั้น ที่สามารถยกระดับไปเป็นสมาชิกได้ แบ่งย่อยได้อีก 3 ระดับ
ระดับแรก สมาชิกพิเศษ เกรดทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว มีสิทธิได้พักในทาวน์เฮาส์ 16 ห้อง ซึ่งมีความเป็นอยู่ส่วนตัวมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไข สมาชิกต้องบริจาคเงินครั้งแรกสมทบกองทุนฯ (ซื้อสิทธิเข้าอยู่) รายละ 1 แสนบาท และจ่ายค่าบำรุงรายเดือน เดือนละ 1 พันบาท
ระดับถัดมา สมาชิกพิเศษ เกรดบ้านเดี่ยว ชั้นเดียว สมาชิกประเภทนี้ มีระดับขึ้นมาอีกนิด สามารถพักอาศัยเป็นส่วนตัว ภายในห้องพักขนาด 36 ตารางเมตร ภายใต้เงื่อนไขต้องบริจาคแรกเข้ากองทุนฯ 2 แสนบาท/ห้อง จ่ายค่าบริการรายเดือน เดือนละ 2 พันบาท
เกรดสูงสุด หรือถือเป็นพรีเมียมของที่นี่ คือ สมาชิกพิเศษ รุ่นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น จัดให้ผู้ทรงสิทธิได้พักอาศัยในห้องขนาด 48 ตารางเมตร หน้าบ้านมีลานกว้าง พร้อมที่จอดรถ มีคนทำสวน เก็บขยะ และ รปภ.ดูแลให้ต่างหากสมาชิกเกรดนี้ จัดว่าหรูสุดใน "วาสนะเวศม์" จึงมีเพียงไม่กี่คน ใช้บริการ ภายใต้เงื่อนไข ต้องบริจาคเงินแรกเข้ากองทุนฯ ห้องละ 250,000 บาท และจ่ายค่าบริการรายเดือน เดือนละ 3,000 บาทเอกสิทธิ์เฉพาะที่สมาชิกพิเศษทั้ง 3 กลุ่มได้รับ นอกจากมีบริการจัดส่งปิ่นโตอาหารให้ถึงที่พักวันละ 3 มื้อ เมื่อประสงค์จะออกไปนอกสถานสงเคราะห์ เพียงแค่แจ้งความจำนงกับเจ้าหน้าที่ โดยไม่ต้องขออนุญาตก็สามารถทำได้ (โครงการสามัญทำเช่นนี้ไม่ได้)ตามสายตาคนนอกเดาเอาว่า โครงการพิเศษน่าจะเป็นทั้งความฝัน และสวรรค์ชั้นต้นของคนชราที่ "วาสนะเวศม์" แต่เมื่อถามว่า ก่อนเลือกตั้ง นักการเมืองหาเสียงชูประเด็นสวัสดิการคนชรา นี่ เลือกตั้งแล้ว ได้รัฐบาลใหม่แล้ว อยากได้เอกสิทธิ์การดูแลพิเศษ เพื่อความเท่าเทียมกันหรือไม่ ป้าเบียบส่ายหัว บอกว่า"คนอย่างป้า มีเพื่อนดี เจ้าหน้าที่ดี คอยเอ็นดู ตายก็มีคนเผาให้ ได้แค่นี้ก็ดีถมไปแล้ว"
คำถามเดียวกัน เบนเป้าไปที่ กาญจนา สิริมิลินท์ วัย 77 ปี มือขิมผู้รับหน้าที่หัวหน้าคณะดนตรีไทยวง "กล้วยไม้" แห่ง "วาสนะเวศม์"
"ภาวนาอยู่อย่างเดียว ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเล่นดนตรีกับเพื่อนร่วมวงไปได้อีกนานที่สุด"ยามว่าง "ป้ากาญจน์" และลูกวง ฝึกซ้อมดนตรีไทย สมาชิกบางคน ไม่เคยเล่นเป็นมาก่อน "วาสนะเวศม์"ก็มีอาจารย์อนงค์ มังคละแสน และอาจารย์พลกูล หอมยก จาก ร.ร.ปราสาททอง บางปะอิน ไปช่วยฝึกสอนหลายครั้ง...วงกล้วยไม้ฝีมือเข้าที่ นายวงลูกวงเล่นกันฝีมือเข้าขา พอมีคนใจบุญมาเลี้ยงอาหารก็เล่นโชว์ ได้รางวัลเป็นสินน้ำใจคนละ 50 บาท ก็ดีใจเหลือหลาย
ป้ากาญจน์บอกว่า ดนตรีมีคุณต่อคนชรามาก ช่วยไม่ให้เหงา ช่วยให้ใจคอดี ไม่มีเวลาว่างให้ต้องคิดมาก แต่ก็ไม่นาน วงกล้วยไม้ก็เจอปัญหาเดิม ลูกวงวัยชราที่มักเจ็บออดแอดอยู่แล้ว ก็มักทยอยจากไป...เหมือนใบไม้ร่วง...ทีละคน...สองคน
สมาชิกวงรายล่า เป็นมือซออู้ อายุแค่ 68 ปี ขาดมือซออู้ ตอนนี้เลยไม่เป็นวง ต้องรอหาคนใหม่ หรือไม่ก็ต้องรอฝึกฝีมือคนใหม่

บางครั้งมีใครผวนคำ ชื่อวงกล้วยไม้ เป็นวง...ใกล้ม้วย ป้ากาญจน์ก็ยิ้มรับบอกว่า นี่แหละ...ความจริง วัยไม้ใกล้ฝั่งอย่างพวกป้า ไม่รู้ว่าวันไหนใครจะไป.
ที่มา:นสพ.ไทยรัฐที่ 56 ฉบับที่ 17464

From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 13:32:04 น. ]


ความเห็นที่ 5
ขอบคุณ คุณเรียวและสมาชิกรามอิรทรา ที่จัดทริปดีๆอย่างนี้ ทริปแบบนี้ดอนเมืองไม่พลาดอยู่แล้ว พร้อมจะยกชุดใหญ่ ไปร่วมปั่นและร่วมทำบุญด้วยครับ
ว่าแต่ว่า อยากให้ความเร็ว 25 ได้ไปด้วย เด๋วผมจะช่วยดูแลให้เองครับ
From : ช้าง [ 14 พ.ย. 48 - 13:45:05 น. ]

ความเห็นที่ 6

ครับผมพี่ช้าง ความเร็ว 25-30
ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 13:55:18 น. ]

ความเห็นที่ 7
สำหรับบางท่านจะปั่นไปอย่างเดียว แล้วกลับรถไฟก็ได้ครับ ความเร็ว25 เดี๋ยวช่วยปิดท้ายเป็นเพื่อนพี่ ช้าง อีกคนครับ
From : เสือ ช.รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 14:11:36 น. ]

ความเห็นที่ 8
เป็นงานบุญ ต้องไปช่วยกันหน่อยนะครับ นักปั้นทั้งหลาย
From : ตุ้ม ลาดปลาเค้า (รามอินทรา) [ 14 พ.ย. 48 - 14:32:25 น. ]

ความเห็นที่ 9
งานนี้พลาดไม่ได้แน่นอนขอเชิญเพื่อนๆ มาร่วมทำบุญด้วยกันน่ะครับ เกิดชาติหน้าจะได้มาปั่นร่วมกันอีก..
From : นายพล รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 15:25:05 น. ]

ความเห็นที่ 10
ชมรมฯคูคต ไปด้วยอยู่แล้ว งานบุญอย่างนี้ต้องไม่พลาด
แต่เราชาวคูคต ไม่มีชุดเล็ก และชุดใหญ่ เหมือนชาวดอนเมือง เรามีชุดเดียว
ชุดเดียวจริงๆ บางครั้ง บางคน ผบ.ทบ.ยังไม่อนุมัติ โดดไปก็ยังมี เด๋วผมประสานงาน
รวบรวมไพล่พล (เอ้ย) สมาชิก ไปรอที่ร้านครูอ้อ 8.00 น.
From : ชัยวัฒน์ K. [ 14 พ.ย. 48 - 16:11:57 น. ]

ความเห็นที่ 11
ผมจะเอาล้อโตๆ ไปช่วยปิดท้าย แต่ห้ามทิ้งคนปิดท้ายนะครับ
From : หมึก รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 16:13:57 น. ]

ความเห็นที่ 12
พี่หมึกครับ
ล้อโตๆเนี่ยหมายถึงความกว้างของยาง หรือความกว้างของล้ออ่ะ สงสัย

From : กิด [ 14 พ.ย. 48 - 16:28:17 น. ]

ความเห็นที่ 13
งั้นผมเอายางเล็กๆ ไปเก็บรูปทุกท่านในทริปครับ
From : เรียว รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 16:30:08 น. ]

ความเห็นที่ 14
พี่เรียวครับ อยากไปด้วยครับ แต่ถ้าไปไม่ถึงอะครับจะทำอย่าไร กลับก่อนคนเดียวได้ไหม่อะ
......เมื่อวานยังเจอเลย...เลียบทางด่วน

From : olympia [ 14 พ.ย. 48 - 16:37:06 น. ]

ความเห็นที่ 15
ผมก็เอายางเล็กไปครับ ขี้เกียจเปลี่ยน
From : กิด [ 14 พ.ย. 48 - 16:38:14 น. ]

ความเห็นที่ 16
....ปั่นแต่ละครั้งไม่เคยเกิน 50 โล
From : olympia [ 14 พ.ย. 48 - 16:38:39 น. ]

ความเห็นที่ 17
มีผู้อาษาปิดท้ายและดูแลอย่างนี้ผมคิดว่าคงเป็นทริปที่เราชาวจักรยานทั้งหลายคงมาร่วมทำบุญกันนะครับ.
From : เปา... [ 14 พ.ย. 48 - 16:52:50 น. ]

ความเห็นที่ 18
อ้อ...คุณolympia ใช่คนที่นั่งริมเลียบทางด่วนเมื่อวานช่วงสี่โมงกว่าหรือเปล่าครับ
มาปั่นด้วยกันซิครับถ้าไม่ไหวมีรถเซอร์วิสตามหลังขบวนตลอดทริปครับ

From : เรียว [ 14 พ.ย. 48 - 17:10:15 น. ]

ความเห็นที่ 19
...ถูกต้องนะคร๊าบบบบบ แฮะ แฮะ แบบนี้ค่อยสบายใจครับยังไงก็ไม่ได้ปั่นกลับก่อนคนเดียวแล้ว
เอาเป็นว่าวันอาทิตย์ถ้าไม่ติดอะไรด่วน ผมขอร่วมทริปด้วยนะครับ แล้วเจอกันที่ชมรมนะครับ

ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ....olympia (เจ)
From : olympia [ 14 พ.ย. 48 - 17:55:57 น. ]

ความเห็นที่ 20
ว้าว!!! น่าสนจังค่ะ มีรถเซอวิสด้วย พอดีมีพี่ชายอยากลองปั่น ประเภทว่าอยากลองมานานแล้ว แต่กลัวไม่ไหวเพราะคิดว่าตัวเองแก่แล้ว 555 จักรยานก็ยืมหลานปั่นทำนองนั้น ถ้าทุกอย่างลงตัว จะขอเอาพี่ชายไปเปิดตัวอีกคนนะคะ
From : แฮะ ๆ : ) นุ่นเองค่ะ [ 14 พ.ย. 48 - 19:31:01 น. ]

ความเห็นที่ 21
มาได้เลย ชาวรามอินทรา จะคอย service ทุกท่านครับ
From : เสือ ช.รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 20:23:35 น. ]

ความเห็นที่ 22
อาจจะพาชาวต่างชาติไปด้วยหนึ่งคนนะครับ เขาปั่นเสือหมอบคิดว่าคงมีคนเอาหมอบไปหลายคนแต่ว่าเขาปั่นไม่เร็วประมาณ25ยืนได้นาน ไม่แน่ใจว่าถ้าไปอย่างเดียวระยะทางประมาณเท่าไหร่เหรอครับ แล้วใครเคยปั่นจากฟอจูนทาวเวอร์ไประยะถึงดอนเมืองระยะทางประมาณเท่าไหร่เหรอครับ
From : ( D o N g ) เสือคนหนึ่ง [ 14 พ.ย. 48 - 20:55:16 น. ]

ความเห็นที่ 23


1.ระยะทางทริปนี้ถ้าไปอย่างเดียว จากปั้มปตท.รามอินทรากม.2(ขาเข้า) - สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์(อยุธยา) = ประมาณ 70 กิโลเมตรครับ
2.ระยะทางจากฟอร์จูนทาวเวอร์ - สนามบินดอนเมือง = 20.91 กิโลเมตรครับ

From : เรียว รามอินทรา [ 14 พ.ย. 48 - 21:51:29 น. ]

ความเห็นที่ 24
มีเสื้อยืดหลายตัว ถุงเท้าหลายคู่ที่ใหม่ๆ อยู่ หนังสือ คิดว่าคงจะขอนำมาบริจาค พบกันที่ร้านครูอ้อครับ
From : lotus [ 14 พ.ย. 48 - 22:10:07 น. ]

ความเห็นที่ 25
ขอบคุณมากครับพี่เรียว จะลองบอกเขาดูไม่รู้จะไปหรือเปล่า ว่าแต่บ้านพักคนชราภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรหว่า ใครพอรู้บ้างเนี่ย
From : ด.รามอินทรา [ 15 พ.ย. 48 - 05:49:40 น. ]

ความเห็นที่ 26
Elderly Care จ้า
From : ก.รามอินทรา [ 15 พ.ย. 48 - 09:05:28 น. ]

ความเห็นที่ 27
เหลืออีกไม่กี่ปี ก็จะได้สิทธ์เข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์แล้ว ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปจะขอรบกวนคุณเรียวหรือสมาชิกรามอินทรา ช่วยซื้อของใช้สำหรับคนชราในมูลค่า 500 บาท ให้ด้วยครับ จะได้ใส่ไว้ในรถเซอร์วิส ไม่ต้องขนไปขนมา ช่วยออกเงินไปก่อนแล้วจะจ่ายคืนให้ที่ร้านครูอ้อ หรือถ้าเจอน้าแม็ค(หมึก คู้บอน)ผู้ใหญ่ใจดี ก็เบิกจากท่านไปก่อนก็ได้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า
From : วิลลี่ [ 15 พ.ย. 48 - 09:20:10 น. ]

ความเห็นที่ 28
ขอบคุณครับพี่วิลลี่
น้องเรียวดำเนินการเลยนะครับ
From : หมึก รามอินทรา [ 15 พ.ย. 48 - 09:43:50 น. ]

ความเห็นที่ 29

จัดให้...ครับพี่วิลลี่

From : เรียว รามอินทรา [ 15 พ.ย. 48 - 09:46:23 น. ]

ความเห็นที่ 30
เอจะฝากของไปช่วยเหลือทันไหม๊น้า
From : สาวบ้านไกล (พันท้ายนรสิงห์) [ 15 พ.ย. 48 - 10:22:12 น. ]

ความเห็นที่ 31
...อาทิตย์ก่อนเพิ่งไปค้างบางคล้า อาทิตย์นี้จะอ้างคุณยายที่บ้านอย่างไรดีหนอ คงต้องบอกว่าจะไปดูบ้านหลังใหม่ให้อยู่ที่อยุธยาทำเลดีมาก ราคาไม่แพง บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาด 48 ตารางเมตร หน้าบ้านมีลานกว้าง พร้อมที่จอดรถ มีคนทำสวน เก็บขยะ และ รปภ.ดูแลให้ต่างหาก ราคาห้องละ 250,000 บาท และจ่ายค่าบริการรายเดือน เดือนละ 3,000 บาท มีบริการจัดส่งปิ่นโตอาหารให้ถึงที่พักวันละ 3 มื้อ ....คาดว่าข้ออ้างคงจะได้ผล แล้วค่อยไปสรุปรายละเอียดตอนกลับบ้านว่าเป็นบ้านพักคนชรา 555
...เหลืออีกไม่กี่ปี ก็จะได้สิทธ์เข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศน์แล้ว ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไปจะขอรบกวนคุณเรียวหรือสมาชิกรามอินทรา ช่วยซื้อของใช้สำหรับคนชราในมูลค่า 200 บาท ให้ด้วยครับ จะได้ใส่ไว้ในรถเซอร์วิส ไม่ต้องขนไปขนมา ช่วยออกเงินไปก่อนแล้วจะจ่ายคืนให้ที่ร้านครูอ้อ หรือถ้าเจอน้าแม็ค(หมึก คู้บอน)ผู้ใหญ่ใจดี ก็เบิกจากท่านไปก่อนก็ได้ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้า

...
From : เกษม ฯ [ 15 พ.ย. 48 - 11:05:44 น. ]


ความเห็นที่ 32
ขอบคุณครับน้าแซม
เดี๋ยวน้องเรียวจัดการให้ครับ
From : น้าแม็ค คู้บอน(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 11:47:48 น. ]

ความเห็นที่ 33

จัดให้...ครับอาแซม

From : ริชชี่ คู้บอน(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 11:59:11 น. ]

ความเห็นที่ 34

ตอนนี้ทางเฮียมงคล,ซ้อเจี๊ยบ(ที่ปรึกษาชมรมฯ) และน้องจูน(เหรัญญิกชมรมฯ) ได้เตรียมของใช้ไว้แล้วประมาณ 200 ชุด
หากผู้ร่วมทริปไม่สะดวกการขนของบริจาคหรือเตรียมไม่ทันมี 2 ทางเลือกครับ
1.พอถึงวัดพนัญเชิง รวบรวมเงินสดและให้รถเซอร์วิส ไปซื้อของใช้เพิ่มเติมที่Lotusอยุธยา
2.รวบรวมเงินสดที่สถานสงเคราะห์ฯ และมอบให้ส่วนกลาง(โดยเข้ากองทุนกลางของสถานสงเคราะห์)ครับ

From : เรียว คู้บอน(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 12:28:51 น. ]

ความเห็นที่ 35
ได้ข่าวว่าตำรวจสายตรวจจักรยานอยุธยาชอบแกล้งใช่ปะ แล้วจะแกล้งมั้ยเนี่ย
From : .. [ 15 พ.ย. 48 - 12:33:27 น. ]

ความเห็นที่ 36
ส่วนผมขอเลือกทางเลือกที่ 2 ครับ

From : น้าแม็ค คู้บอน(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 12:37:59 น. ]

ความเห็นที่ 37
ตำรวจสายตรวจจักรยานอยุธยาเขาเลิกแกล้งแล้วคะ

From : บี(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 13:10:02 น. ]

ความเห็นที่ 38
เดี๋ยวผมเป็นหัวลากชุด 30 ให้ครับ
From : ก้อง ซานตาครูส [ 15 พ.ย. 48 - 14:06:56 น. ]

ความเห็นที่ 39
พี่ก้อง 30 พอดี หรือ30เท่าไหร่ก่อนลากบอกให้ชัดเจนด้วย ได้ไม่ต้องกินอะไรก่อน
From : บี(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 14:07:56 น. ]

ความเห็นที่ 40
สงสัยจะเป็น 30+9 อ่ะ อิอิ
เอ้า!!!!!!!!!!! ยก
From : กิด [ 15 พ.ย. 48 - 14:41:15 น. ]

ความเห็นที่ 41
ให้น้าก้องไปฝึกลากมาด้วยนะ
เอาแบบความเร็วคงที่ ทำเป็นหรือเปล่า
From : น้าแม็ค คู้บอน(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 14:47:30 น. ]

ความเห็นที่ 42
เอ้า!!!!!!!!!!! ยก
นานๆเจอสะพานทีแถมลงสะพานบางสะพานมันเป็นหลุม....เบาใจไปได้หน่อย ไม่งั้นประวัติศาสตร์คงจะซ้ำรอย

From : บี(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 14:54:44 น. ]

ความเห็นที่ 43
ตาก้องจ้องกระชากครับ ลากปกติได้ แต่เวลาจะหมดแรงเห็นคนไม่หลุด ยกก้นกระชากหนี 5 5 5
แต่ไม่น่าทำกับหนูบีเลย สงสารเด็ก ลากจนอ้วก
From : lotus [ 15 พ.ย. 48 - 18:33:20 น. ]

ความเห็นที่ 44

ขอร่วมไปทำบุญด้วยครับ

พบกัน ณ จุดที่ II เวลา 08.00 น. ร้านครูอ้อ

From : สมพิศ [ 15 พ.ย. 48 - 19:18:54 น. ]


ความเห็นที่ 45
ตาก้องไม่ต้องมาอาษาลากขาไปครับเพราะคงไปแบบสบายๆ...แต่ขากลับผมขอให้ลากกลับสัก30กว่าๆ(ถ้าได้39จะขอบคุณครับ)แล้วพบกันวันอาทิตย์...
From : เปา... [ 15 พ.ย. 48 - 21:39:11 น. ]

ความเห็นที่ 46
อาเปา......ตอนเย็นนัดใครไว้อีกละคะ( เบื่อแล้วนะซื้อสี ซื้อบันได นัดลูก)
From : บี(รามอินทรา) [ 15 พ.ย. 48 - 21:46:55 น. ]

ความเห็นที่ 47

39 เลยหรือครับพี่เปา..ผมคงไม่ไหว ถ้า 25 ล่ะก้อ..ถึงไหนถึงกัน

From : เรียว [ 15 พ.ย. 48 - 21:54:26 น. ]

ความเห็นที่ 48
พี่เรียวบีว่าอาเปาต้องมีแผนสำรองแน่ เพราะถ้าให้พี่ก้องลาก39พวกเราก็จะไม่สนใจอะไร
แล้วโอกาสเหมาะก็มาถึงอาเปา....เพราะอาเปาจะได้โบกรถกลับบ้านโดยไม่มีใครเห็น......
From : บี [ 15 พ.ย. 48 - 22:10:17 น. ]

ความเห็นที่ 49

ขอสมัครเป็นหัวลาก 25 กม./ช.ม. ตลอดเส้นทาง ไปและกลับ
ใครสนใจร่วมขบวน เชิญครับ
From : น้าแม็ค คู้บอน(รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 08:16:08 น. ]

ความเห็นที่ 50

ถ้าน้าแม็คเป็นหัวลาก 25
ผมขอปิดท้าย 30 ก็แล้วกัน อิ..อิ

From : PIZA = สะมะพิศะ [ 16 พ.ย. 48 - 09:00:52 น. ]

ความเห็นที่ 51
ผมอ่านๆดูแรงๆกันทั้งนั้นเปลื่ยนใจเอา mocyc ไปดีกว่าแล้วเจอกันตอน 07:00 น.ที่ ป.ต.ท.กม.2
From : บอม ลาดปลาเค้า (รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 10:07:23 น. ]

ความเห็นที่ 52

ระวังน้ำมันหมดนะ..บอม


From : เรียว คู้บอน(รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 10:09:19 น. ]


ความเห็นที่ 53
บอมเที่ยวนี้อาจไม่มีทางด่วนผ่านนะ เผื่อตังค์ค่าtaxyไว้บ้างก็ดี...
From : บีรามอินทรา [ 16 พ.ย. 48 - 10:15:58 น. ]

ความเห็นที่ 54
ไม่เป็นไรเดียวชวน ใยอุ๊(พี่สาว)ไปทำบุญดัวยปั้นไม่ไหวยกขึ้นรถกะบะเลย
From : บอม [ 16 พ.ย. 48 - 10:47:01 น. ]

ความเห็นที่ 55
ด้านขวาน้าหมึกใครกันเห็นแต่เสื้อ
From : เสือ ช. [ 16 พ.ย. 48 - 11:38:59 น. ]

ความเห็นที่ 56
ตาเปา......ตอนเย็นนัดใครไว้อีกละครับ( เบื่อแล้วนะซื้อสี ซื้อบันได นัดลูก) แล้วหายตัวไปเลย อิอิ

From : ก้อง จ้องcopy [ 16 พ.ย. 48 - 11:56:25 น. ]

ความเห็นที่ 57

วันนี้พี่ก้อง เข้ามาช่วงพระอาทิตย์ขึ้น เห็นทุกทีเข้ามาตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้ว

From : เรียว [ 16 พ.ย. 48 - 12:09:48 น. ]

ความเห็นที่ 58
วันนี้พี่ก้อง เข้ามาช่วงพระอาทิตย์ขึ้น เห็นทุกทีเข้ามาตอนพระอาทิตย์ตกดินแล้ว

From : น.ม.คบ.(รอท.) [ 16 พ.ย. 48 - 12:32:31 น. ]

ความเห็นที่ 59
ตาเปา......ตอนเย็นนัดใครไว้อีกละครับ( เบื่อแล้วนะซื้อสี ซื้อบันได นัดลูก) แล้วหายตัวไปเลย อิอิ

From : น้าแม็ค ฝึกcopy [ 16 พ.ย. 48 - 12:34:45 น. ]

ความเห็นที่ 60
กลายเป็นเรื่องปกติของผมแล้วครับ..แล้วที่นี้ผมจะเอาอะไรมาอ้างครับ. ยังไงก็สะพานลอยหลักสี่ขอยึดเป็นที่พักกายสำหรับขากลับ....
From : เปา.... [ 16 พ.ย. 48 - 12:50:41 น. ]

ความเห็นที่ 61
ว. เสียครับ เลยเหงา เปิดเน็ตมาดูความคืบหน้าครับ

From : ก้อง ซานตาครูส [ 16 พ.ย. 48 - 13:11:33 น. ]

ความเห็นที่ 62
อ้าว !!! เจอโจทกันสดๆ เลย
From : ก้อง ซานตาครูส [ 16 พ.ย. 48 - 13:13:00 น. ]

ความเห็นที่ 63
ทริปนี้ขออนุญาตอยู่ หน่วยเซอร์วิช ปิดท้ายครับ
From : เสือ ช.Ramindra Cycling Club [ 16 พ.ย. 48 - 13:43:51 น. ]

ความเห็นที่ 64
คุณเปาทริปนี้ ต้องคอยดูแลผมแน่นอน เพราะเป็นห่วงผมมาก ฮิฮิๆๆๆๆๆ
From : ตุ้ม ลาดปลาเค้า (รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 13:47:51 น. ]

ความเห็นที่ 65
SID TEAM เป็นไงบ้าพี่ตุ้ม
From : หมึก รามอินทรา [ 16 พ.ย. 48 - 14:03:30 น. ]

ความเห็นที่ 66
ทริปนี้คงต้องดูแล อาตุ้มกับอาเปาเป็นพิเศษแน่นอน เผลอที่ไรหายกันทุกที
From : เสือ บ.Ramindra Cycling Club [ 16 พ.ย. 48 - 14:05:15 น. ]

ความเห็นที่ 67
แก้ไข
SID TEAM เป็นไงบ้าง พี่ตุ้ม
From : หมึก รามอินทรา [ 16 พ.ย. 48 - 14:10:52 น. ]

ความเห็นที่ 68
สวัสดีพี่ๆทุกท่าน

>>โอ๋สิงห์บลู<< ขาอ่อนความเร็ว 25
ขอแจมด้วยคนครับ
รถเซอร์วิสปิดท้ายคอยช่วยด้วยนะครับ
พบกันวันอาทิตย์ที่ 20 นี้นะครับ
From : >>โอ๋สิงห์บลู<< [ 16 พ.ย. 48 - 16:30:03 น. ]


ความเห็นที่ 69
ความเห็นที่ 62
อ้าว !!! เจอโจทกันสดๆ เลย
From : ก้อง ซานตาครูส [ 16 พ.ย. 48 - 13:13:00 น. ]

หวัดดีครับ พี่ก้องคนหล่อ...แต่น้อยกว่าผม
สบายดีไหม๊ครับ...
From : คนหล่อกว่า [ 16 พ.ย. 48 - 16:58:41 น. ]


ความเห็นที่ 70
ปั๊มปตท.รามอินทรา(กม.2)ขาเข้า ถ้ามาจากหลักสี่ ถึงก่อนเซ็นทรัลหรือหลัง อยู่ฝั่งเดียวกับเซ็นทรัลหรือเปล่า มีที่จอดรถได้ทั้งวันไหมครับ
From : คนหล่อที่สุด [ 16 พ.ย. 48 - 19:15:37 น. ]

ความเห็นที่ 71
อยากไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ ด้วย แต่กลัวปั้น25 ได้ไม่ตลอดทาง
ขอต่อเป็น20 พอไปด้วยได้ไหมครับ
From : บิ้ก-ตั้ม [ 16 พ.ย. 48 - 19:34:35 น. ]

ความเห็นที่ 72
...ถ้าคุณตั้มปั่นคนเดียวความเร็ว 20 ได้ ก็สามารถปั่นตามกลุ่มด้วยความเร็ว 25 ได้ ผมคิดว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณตั้มนะครับ แต่สำหรับคุณบิ๊กนี่ไม่ค่อยแน่ใจเพราะคุณบิ๊กคุ้นเคยกับการไปด้วยความเร็วร่วม 1000 กม./ชม. มาอยู่บนหลังอานนาน ๆ ถูกแดดเผาทั้งวันคงแย่แน่เลย
...ถ้าไม่ไหว มีรถไฟเป็นตัวช่วยขากลับครับ
From : เกษม ฯ [ 16 พ.ย. 48 - 19:57:09 น. ]

ความเห็นที่ 73
คุณ คนหล่อที่สุด ปตท.รามอินทรา กม.2 อยู่ฝั่งตรงข้ามct. เลยct.มาแล้วครับ

From : เสือ ช.Ramindra Cycling Club [ 16 พ.ย. 48 - 20:17:59 น. ]

ความเห็นที่ 74
สวัสดีครับพี่เกษม ผมกะว่าขากลับคงต้องใช้ตัวช่วยแน่นอนคับ
กลัวขาไประยะทาง70 โล รวดเดียวไม่รู้ว่าจะไหวเปล่า
เดี๋ยวรอบิ๊ก กลับมาจะลองคิดกันดูว่าจะไหวไหม
หวังว่าจะได้ไปขี่จักรยานด้วยกันครับ
From : บิ๊ก-ตั้ม [ 16 พ.ย. 48 - 20:43:43 น. ]

ความเห็นที่ 75
ขอโทษที เข้ามาสายไปหน่อย เสธ.หมึกแปลกแต่จริง sid team มันไม่ยอมกินข้าวกินน้ำเลยเสียงมันร้องว่า เจ้านายหมึกอยู่ไหน ช่วยรับกลับบ้านที ผมละก็สงสารมันจังเลย
From : ตุ้ม ลาดปลาเค้า (รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 21:19:35 น. ]

ความเห็นที่ 76


จุดนัดพบที่1.
ส่วนที่จอดรถสามารถจอดในปั้มบริเวณหน้าร้าน7-11ได้ตลอดทั้งวันพร้อมบริการดูแลจากพนักงานเป็นอย่างดีครับ

From : เรียว คู้บอน(รามอินทรา) [ 16 พ.ย. 48 - 22:03:43 น. ]

ความเห็นที่ 77
ติดภารกิจอีกแล้ว...ไม่ได้ไปปั่นด้วยซะที

From : The Bier [ 16 พ.ย. 48 - 23:19:13 น. ]

ความเห็นที่ 78
ฝากน้อง "โอ๋สิงห์บลู" ด้วยนะครับ
From : ก้อง ซานตาครูส [ 17 พ.ย. 48 - 01:35:49 น. ]

ความเห็นที่ 79
คุณบิ๊ก-ตั้ม ไม่ได้ปั่นรวดเดียวครับ
มีพักระหว่างทางประมาณ 4 แห่ง
ดูรายละเอียดจุดพัก ตามที่คุณเรียวแจ้งเปิดทริบ
From : หมึก รามอินทรา [ 17 พ.ย. 48 - 08:20:53 น. ]

ความเห็นที่ 80
พี่ตุ้ม
บอกเจ้า sid team ด้วยว่าเจ้านายไม่รับกลับบ้านแล้ว
From : น้าแม็ค คู้บอน(รามอินทรา) [ 17 พ.ย. 48 - 08:23:39 น. ]

ความเห็นที่ 81
ทริปนี้สงสัยจะสนุกแฮะ ขาฮาไปเพียบ
From : กิด [ 17 พ.ย. 48 - 10:24:27 น. ]

ความเห็นที่ 82
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ

ผมขอร่วมไปทำบุญด้วยคนครับ
ผมเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่งหัดปั่นนะครับ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนครับ
ไม่ทราบว่าจะปั่นตามพี่ๆทันหรือเปล่า
ปกติผมทำความเร็วอยู่ประมาณ 20 เท่านั้นเองครับ

From : ชาติ สรรพาวุธ [ 17 พ.ย. 48 - 11:07:39 น. ]


ความเห็นที่ 83

เพื่อความมั่นใจ / เตรียมความพร้อม
A. ผู้ร่วมทริป(มือใหม่)
- ด้านร่างกาย ควรฟิตซ้อมร่างกายเพื่อจะได้ปรับตัวไม่ยากในขณะเดินทาง (หากปกติความเร็ว 20 ยังสามารถupเกาะกลุ่ม 25 ได้ไม่ยากนัก (และจุดพักมี 4 จุด ห่างกันประมาณ 10กว่าโล)
- ด้านอุปกรณ์ มาตราฐานควรมี หมวก , ถุงมือ , แว่น , ยางในอะไหล่หรือชุดปะ , สูบ , ครีมกันแดด , กระติกน้ำหรือเป้น้ำ , อุปกรณ์ทำแผลเช่นพลาสเตอร์ยา และหากต้องใช้ช่วงไม่มีตะวันควรมีไฟหน้าและไฟท้ายครับ อ้อที่สำคัญคือ เงินครับ...
ปล.ควรพกเบอร์โทรของฝ่ายประสานงาน เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ติดต่อกัน
- เสือเปา 09-495-6851
- เสือ ช. 01-860-3262
- เสือกิด 09-153-5950
- เสือบี 01-890-1783
- เสือเรียว 01-327-5876

B.ทีม / รถ เซอร์วิส
- ในทริปนี้จะมี 3 กลุ่ม(ความเร็ว) กลุ่มแรกความเร็ว31up กลุ่มสองความเร็ว26-30 กลุ่มสุดท้าย 21-25 ซึ่งทุกกลุ่มความเร็วจะมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยดูแลครับ
- สำหรับทริปนี้ก็จะมีรถเซอร์วิส(กระบะ)ตามปิดท้ายอีกทีครับ


From : เรียว [ 17 พ.ย. 48 - 11:43:25 น. ]


ความเห็นที่ 84
กำหนดการเพิ่มเติม
11.00 น. ถึงสถานสงเคราะห์ฯ
11.30 น. ผู้สูงอายุรับประทานข้าวกลางวัน โดยจะแยกทาน 3 โรงอาหาร (ส่วนคณะจักรยาน ทางเราจะมีอาหารกลางวันเตรียมไว้เพื่อทานกันด้วยต่างหากครับ)
12.30 น. รวมพลคณะจักยาน และผู้สูงอายุ 220 ท่าน..ที่ห้องประชุม (มีกิจกรรมเช่นร้องเพลง มีกลอง 2 ใบ และขออาสาสมัครตีกลอง , ร้องเพลง , รำวงร่วมกับผู้สูงอายุ)
** ขออนุญาตอาเกษมฯ เป่าปี่ให้ฟังด้วยนะครับ**
13.00 น. พิธีมอบของใช้ให้ผู้สูงอายุ (มอบเป็นรายคน) ส่วนท่านใดจะมอบเงินพิเศษก็ได้ ปกติจะมอบให้ท่านละ 20 บาทหรือตามกำลังของผู้มอบ
13.30 น. เดินทางกลับFrom : เรียว [ 17 พ.ย. 48 - 15:42:35 น. ]


ความเห็นที่ 85
ขอสมัครมือกลองครับ
From : เสือ ช.รามอินทรา [ 17 พ.ย. 48 - 15:46:48 น. ]

ความเห็นที่ 86

มือกลอง..........เสือ ช.รามอินทรา
มือปี่...............อาเกษมฯ
ยังขาด
1.มือฉิ่ง
2.นักร้อง
3.หนุ่มรำวง
สมัครด่วนนนนนน........

From : เรียว [ 17 พ.ย. 48 - 16:01:19 น. ]

ความเห็นที่ 87
เสียดายอาทิตย์นี้ติดธุระ อดไปเลยอ่ะ

From : ดินสอ [ 17 พ.ย. 48 - 16:04:38 น. ]

ความเห็นที่ 88
เสียดายอาทิตย์นี้มีธุระ แต่ก็ไปอ่ะ
From : เสือ ช.รามอินทรา [ 17 พ.ย. 48 - 16:08:45 น. ]

ความเห็นที่ 89
ความเห็นที่ 82
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ
ผมขอร่วมไปทำบุญด้วยคนครับ
ผมเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่งหัดปั่นนะครับ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนครับ
ไม่ทราบว่าจะปั่นตามพี่ๆทันหรือเปล่า
ปกติผมทำความเร็วอยู่ประมาณ 20 เท่านั้นเองครับ

From : ชาติ สรรพาวุธ [ 17 พ.ย. 48 - 11:07:39 น. ]

ไม่ต้องห่วงครับ มีคน+รถดูแล ยินดีต้อนรับครับ
From : กิด [ 17 พ.ย. 48 - 16:09:18 น. ]


ความเห็นที่ 90
คุณชาติ สรรพาวุธ ผมคอยดูแลท้ายขบวนอยู่แล้ว
From : หมึก ทหารช่าง [ 17 พ.ย. 48 - 16:16:25 น. ]

ความเห็นที่ 91
มือกลอง..........เสือ ช.รามอินทรา
มือปี่...............อาเกษมฯ
ยังขาด
1.มือฉิ่ง.........ไม่นิยมตีฉิ่ง
2.นักร้อง.......ร้องเพลงไม่ได้เรื่อง
3.หนุ่มรำวง...เป็นได้แต่สาวรำวง
สรุปเดี๋ยวเป็นตากล้องให้
น้องโอ๊ตนนท์โทรมาบอกว่าทริปนี้จะร่วมขบวนด้วยแล้วจะทำหน้าที่หน่วยพยาบาลให้ด้วย
From : บี [ 17 พ.ย. 48 - 17:28:39 น. ]

ความเห็นที่ 92
ตามไปด้วยคนครับ แต่ตอนกลับคงใช้บริการ รฟท.

จากประสบการณ์ตอนไปกับ TOT แล้วกลับรถไฟนะครับ
รถไฟจะมีประมาณชั่วโมงครึ่งต่อขบวน บางขบวนมีตู้สัมภาระ แต่บางขบวนไม่มี แล้วนายสถานีก็ไม่ค่อยอยากให้เราไปกับตู้โดยสาร แต่ก็สามารถเอาขึ้นไปได้ครับ เจรจาดีๆ ไม่เช่นนั้นก็รอขบวนถัดไป
ซื้อตั๋วของคนที่ชานชลา จะเปิดขายตั๋วใกล้เวลารถไฟมา เพราะรถมักจะช้ากว่าตาราง คุ้นๆ ว่ายี่สิบบาท แล้วมาเสียค่าระวางจักรยานบนรถไฟ อีก 70-90 แล้วแต่นายตรวจจะกรุณา ถ้าซื้อตั๋วไม่ทัน วิ่งขึ้นรถไปก่อนเลยครับ ค่าปรับไม่แพง ไปเสียบนรถ
ตัวรถก็จอดตรงใกล้ๆ ประตูได้ไม่ต้องถอด ลำบากตอนขึ้นลงนิดหน่อย แต่ถ้ากลุ่มใหญ่คงต้องกระจายกัน
ใช้เวลาเดินทางถึงหัวลำโพงเกือบ 2 ชั่วโมง บางสถานีระหว่างทางอาจไม่จอดนะครับ ควรตรวจสอบก่อนขึ้น
From : น้องหนึ่ง [ 17 พ.ย. 48 - 19:19:44 น. ]


ความเห็นที่ 93
ทริปดีๆได้กุศลมากมายเช่นนี้ ผมต้องขอแจมด้วยคนแล้ว
ระยะทางจากสิงห์บุรีไปอยุธยาก็คงจะพอๆกันนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีใครในแถบนี้ไปร่วมกะผมอีก..ก็ขอฉายเดี่ยวก่อนครับ
From : โหน่ง ชมรมฯแม่ลาสิงห์บุรี [ 17 พ.ย. 48 - 19:48:27 น. ]

ความเห็นที่ 94
แล้วพบกันนะคะ คุณน้องหนึ่งและคุณโหน่ง ชมรมฯแม่ลาสิงห์บุรี
From : บี Ramindra Cycling Club [ 17 พ.ย. 48 - 19:55:23 น. ]

ความเห็นที่ 95
ทริปดี ๆ อย่างนี้ ขอแจมด้วยสองคน แต่ปั่นได้ไม่เกิน 25 เห็นว่าพี่วิลลี่จะดูแลขานิ่ม ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ..... วันก่อนปั่นไปคุยกับน้องเรียวไปด้วยหัวใจแทบวายก้มดู ปรากฎว่า 32 km/h เกิน speed limit แฮ่ะแฮ่ะ....
From : ลูน [ 17 พ.ย. 48 - 20:17:11 น. ]

ความเห็นที่ 96

พี่ลูนครับ...ยังมีพี่หมึกอีกท่านที่เป็น1ในหน่วยอาสาปิดท้ายและดูแลครับ
ปล.วันนั้นขณะปั่นผมชวนพี่ลูนสนทนาไปด้วย และเขยิบจาก25 ไปเรื่อยๆจนถึง32 (ตอนแรกพี่ลูนปั่นได้สบายมาก แต่พอไปมองไมล์เท่านั้นความเร็วลดลงทันที....รู้ยังนี้คราวหน้าห้ามมองไมล์นะครับ)

From : เรียว [ 17 พ.ย. 48 - 20:51:32 น. ]

ความเห็นที่ 97
ผมเคยเหมารถสองแถวที่ตลาดเจ้าพรมกลับเมี่อครั้งทริปTOT.จัดไปอยุธยาเพราะว่ามีธุระค่ารถประมาณ1700.-หารกันครับเป็นรถสองแถวใหญ่สะดวกกว่ารถไฟ
From : เปา... [ 17 พ.ย. 48 - 21:36:13 น. ]

ความเห็นที่ 98
...โล่งใจไปทีที่ น้าแม็ค และอาวิลลี่ ช่วยปิดท้าย ทริปนี้ลุงแซมจะได้ขึ้นไปเล่นกับตาก้องและพวกขาแรง ๆ บ้าง จะได้รู้ว่าไผเป็นไผ
...เรื่องการแสดงเดี๋ยวผมแวะซื้อขลุ่ยที่วัดพนัญเชิง เลือกเสียงดี ๆ สัก 1 เลา สิบบาทเอง แสดงเสร็จ มอบให้คนชราไปเลย
From : เกษม ฯ [ 17 พ.ย. 48 - 21:42:14 น. ]

ความเห็นที่ 99

...โล่งใจไปทีที่บี ช่วยเป็นตากล้อง ทริปนี้น้องริชชี่จะได้ขึ้นไปเล่นกับตาก้องและพวกขาแรง ๆ บ้าง จะได้รู้ว่าไผเป็นไผ
...กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเรื่อง...นิ้วพริ้วขลุ่ย...ครับFrom : ริชชี่ [ 17 พ.ย. 48 - 21:58:03 น. ]


ความเห็นที่ 100
ทริปนี้ อาๆ ลุงๆ คงได้โชว์เพลงรุ่นเก่าๆสมใจนะครับ
From : เสือ ช.รามอินทรา [ 17 พ.ย. 48 - 22:15:48 น. ]

ความเห็นที่ 102

ขอสมัครรำวงครับ นานแล้วที่ไม่ได้ปล่อยแก่ ปล่อยกับสาวๆ ไม่ได้ก็ขอปล่อยกับคนแก่ๆ นี่แหละ ไม่ต้องกลัวถูกแบล็คเมล์ด้วย ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า

แล้วพบกันทุกท่านครับ โดยเฉพาะคุณโหน่ง ชมรมฯ แม่ลาสิงห์บุรี เที่ยวนี้จะเอาปลาแดดเดียวมาให้ชิมอีกไหม? ..... ติดใจครับ

From : PIZA - สะมะพิศะ [ 18 พ.ย. 48 - 02:19:27 น. ]


ความเห็นที่ 103
วันนี้ช่วงบ่ายๆ เอาเสือหมอบไปซ้อมไว้เตรียมกระชาก....เอ๊ย !! เป็นหัวลาก ก็แวะเยี่ยมเพื่อนไปตลอดเส้นทาง แล้วก็มาถึง สน.ดอนเมือง เลยแวะเข้าไปเยี่ยมท่าน สวส. ตำรวจทั้งโรงพักหันมามองผมเป็นตาเดียว....ลองทายซิว่ามองอะไรเอ่ย ? และถามอะไร ? .....
From : ก้อง ซานตาครูส [ 18 พ.ย. 48 - 02:38:02 น. ]

ความเห็นที่ 104

ตำรวจทั้งโรงพักหันมามองเป็นตาเดียวกัน แล้วถามว่า

"เฮ้ย!!! ใครวะเนี่ย?"

From : PIZA [ 18 พ.ย. 48 - 03:03:31 น. ]

ความเห็นที่ 105
โอ้โฮ !!! ป๋า PIZA - สะมะพิศะ เล่นกันตอนดึกๆ เลยนะ ไม่ยอมหลับยอมนอน มาดักตีพวกหัวโขมยอีกแระ
From : ก้อง ซานตาครูส [ 18 พ.ย. 48 - 03:08:10 น. ]

ความเห็นที่ 106

เสียดาย!! ร้านนิตย์ไก่ย่างใกล้ปิดซะและ อิ..อิ

From : PIZA [ 18 พ.ย. 48 - 03:15:14 น. ]

ความเห็นที่ 107

พี่ก้อง จริงอย่างงั้นเลยหรือครับ... ฮะฮาฮ้า

From : ริชชี่ [ 18 พ.ย. 48 - 08:33:46 น. ]

ความเห็นที่ 108
ขอสมัครรำวงครับ นานแล้วที่ไม่ได้ปล่อยแก่ ปล่อยกับสาวๆ ไม่ได้ก็ขอปล่อยกับคนแก่ๆ นี่แหละ ไม่ต้องกลัวถูกแบล็คเมล์ด้วย ฮ่า..ฮ่า..ฮ่า
แล้วพบกันทุกท่านครับ โดยเฉพาะคุณโหน่ง ชมรมฯ แม่ลาสิงห์บุรี เที่ยวนี้จะเอาปลาแดดเดียวมาให้ชิมอีกไหม? ..... ติดใจครับ


From : ชัยวัฒน์ K. [ 18 พ.ย. 48 - 08:44:22 น. ]


ความเห็นที่ 109
เพื่อความมั่นใจ / เตรียมความพร้อม
A. ผู้ร่วมทริป(มือใหม่)
- ด้านร่างกาย ควรฟิตซ้อมร่างกายเพื่อจะได้ปรับตัวไม่ยากในขณะเดินทาง (หากปกติความเร็ว 20 ยังสามารถupเกาะกลุ่ม 25 ได้ไม่ยากนัก (และจุดพักมี 4 จุด ห่างกันประมาณ 10กว่าโล)
- ด้านอุปกรณ์ มาตราฐานควรมี หมวก , ถุงมือ , แว่น , ยางในอะไหล่หรือชุดปะ , สูบ , ครีมกันแดด , กระติกน้ำหรือเป้น้ำ , อุปกรณ์ทำแผลเช่นพลาสเตอร์ยา และหากต้องใช้ช่วงไม่มีตะวันควรมีไฟหน้าและไฟท้ายครับ อ้อที่สำคัญคือ เงินครับ...
ปล.ควรพกเบอร์โทรของฝ่ายประสานงาน เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้ติดต่อกัน
- เสือเปา 09-495-6851
- เสือ ช. 01-860-3262
- เสือกิด 09-153-5950
- เสือบี 01-890-1783
- เสือเรียว 01-327-5876

B.ทีม / รถ เซอร์วิส
- ในทริปนี้จะมี 3 กลุ่ม(ความเร็ว) กลุ่มแรกความเร็ว31up กลุ่มสองความเร็ว26-30 กลุ่มสุดท้าย 21-25 ซึ่งทุกกลุ่มความเร็วจะมีเพื่อนๆในกลุ่มคอยดูแลครับ
- สำหรับทริปนี้ก็จะมีรถเซอร์วิส(กระบะ)ตามปิดท้ายอีกทีครับ


From : เรียว [ 17 พ.ย. 48 - 11:43:25 น. ]

ขอบคุณมากครับพี่เรียว

สำหรับข้อมูลที่แจ้งให้ทราบ
ผมได้ mem เบอร์โทร์พี่ลงในเครื่องโทรศัพท์ผมทุกท่านแล้วครับ
และของจำเป็นสำหรบการเดินทาง
ผมได้จัดหาเตรียมพร้อมแล้วครับ ขาดเพียวแต่แว่นตาเท่านั้น
ยังไม่ได้ซื้อเลยครับ ไม่ทราบว่าผมจะใช้แว่นกันแดดธรรมดาได้ไหมครับ
ยี่ห้อ AO ซึ่งเป็นแว่นกระจก ออกจะหนักสักนิดหนึ่ง
ไม่ใช่แว่นสำหรับใช้กับการปั่นจักรยานครับ

From : ชาติ สรรพาวุธ [ 18 พ.ย. 48 - 10:03:27 น. ]


ความเห็นที่ 110
ความเห็นที่ 82
สวัสดีครับเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่านครับ
ผมขอร่วมไปทำบุญด้วยคนครับ
ผมเป็นสมาชิกใหม่ เพิ่งหัดปั่นนะครับ
ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยคนครับ
ไม่ทราบว่าจะปั่นตามพี่ๆทันหรือเปล่า
ปกติผมทำความเร็วอยู่ประมาณ 20 เท่านั้นเองครับ

From : ชาติ สรรพาวุธ [ 17 พ.ย. 48 - 11:07:39 น. ]

ไม่ต้องห่วงครับ มีคน+รถดูแล ยินดีต้อนรับครับ
From : กิด [ 17 พ.ย. 48 - 16:09:18 น. ]

ขอคุณมากครับคุณกิด
ผมคิดว่าขาไปผมพอไหว แต่ขากลับผมไม่แน่ใจครับ
คงต้องขึ้นรถไฟกลับ เพราะำไม่มีช่วงพักครับ
แล้วพบกันวันอาทิตย์นะครับ
From : ชาติ สรรพาวุธ [ 18 พ.ย. 48 - 10:16:36 น. ]


ความเห็นที่ 111
พี่เรียว...บีเป็นตากล้องให้แค่ที่สถานสงเคราะห์นะระหว่างทางไม่รับปาก
From : บี [ 18 พ.ย. 48 - 10:21:03 น. ]

ความเห็นที่ 112
ความเห็นที่ 93
ทริปดีๆได้กุศลมากมายเช่นนี้ ผมต้องขอแจมด้วยคนแล้ว
ระยะทางจากสิงห์บุรีไปอยุธยาก็คงจะพอๆกันนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีใครในแถบนี้ไปร่วมกะผมอีก..ก็ขอฉายเดี่ยวก่อนครับ
From : โหน่ง ชมรมฯแม่ลาสิงห์บุรี [ 17 พ.ย. 48 - 19:48:27 น. ]

แล้วเจอกันนะครับ ผมก็คนสิงห์บุรี วันนี้กลับไปบ้านที่สิงห์บุรี พรุ่งนี้กลับมากรุงเทพอีกรอบ
ดีใจจังเจอคนบ้านเดียวกัน
From : กิด [ 18 พ.ย. 48 - 10:28:16 น. ]


ความเห็นที่ 113
บี...สำหรับตัวเลือกที่แจ้งมา ขอบคุณมาก
แต่ได้รับปากทางนี้แล้วววว....

อยากไปมากท่าทางคนจะเยอะ...ที่สำคัญ
แมวกะเอารถไปล้าง ซัก อบ ใหม่ที่นครปฐม
ลุยฝนมาครึ่งปี เสียงร้องชักจะดัง
คงต้องเอา ...บีมาอัจจาระ... ใหม่ซะแล้ว
โซ่เวอร์เอย สนิมถามหาแล้ว น้ำมงนำมันก็หมด
อากาศที่นี่ก็เค็ม กลัวรถอยู่ไม่ครบปี

สายบงสายเบรกก็จะกลับบ้านเก่าแล้ว
สงสัยคันนี้ครบปีได้หาหม่แน่ ๆ

ยังไงก็ขออนุโมธนาสาธุกับกุศลครั้งนี้ด้วย
(...อยากไปแต่กลัวคิดถึงบ้าน....)
From : แมวพเนจร [ 18 พ.ย. 48 - 17:06:02 น. ]


ความเห็นที่ 114
จากจุดเริ่มที่รามอินทรา กม.2 ใช้เส้นทางไหนต่อครับ
ใช้เส้น local road ขนานวิภาวดีหรึอเปล่าครับ ถ้าใช่จะได้ขอมารอริมถนนหน้าFood Land ตึกIT mall หลักสี่ได้ไหมครับ
From : บิ๊ก-ตั้ม [ 18 พ.ย. 48 - 17:24:21 น. ]

ความเห็นที่ 115
ครับมาทาง local rd เลย ปั่นมาเรื่อยๆ ก็ได้ครับ และเมื่อถึงปั้ม ปตท จะแวะหน่อยก็ดี จากนั้นอีก 10 เมตรไปอีกก็ถึงการท่า มีคนรออยู่บ้าง จะแวะหรือไม่แวะไม่เป็นไร ปั่นจนสุด local rd ระหว่างนั้นรับรองมี จยย ปั่นหลายคัน สุด local rd ก็ปั่นสวนทางรถนิดหน่อยเข้าถนนเลียบคลองเปรมไปอีก 100 เมตร ทางซ้ายมือก็เป็นร้านครูอ้อจะเห็นมี จยย จอดอยู่พอควรแน่นอน
From : lotus [ 18 พ.ย. 48 - 17:45:28 น. ]

ความเห็นที่ 116
จากคห.112
คุณกิด ยินดีเช่นกันครับ หากมาสิงห์บุรีเมื่อไหร่ก็โทร.นัดกันปั่นก็ได้นะครับ
From : โหน่ง ชมรมฯแม่ลา 019093356 [ 18 พ.ย. 48 - 18:33:44 น. ]

ความเห็นที่ 117
สำหรับท่านที่จะกลับรถไฟ ค่าตั๋ว 20 บาท ค่าระวางจักรยานประมาณ 80 บาท
ขบวน ชื่อขบวน ประเภท เวลาออก
106 ศิลาอาสน์-กรุงเทพ เร็ว อยุธยา 14.05 บางเขน 14.57
112 เด่นชัย-กรุงเทพ เร็ว อยุธยา 15.48 บางเขน 16.47
136 อุบลราชธานี-กรุงเทพ เร็ว อยุธยา 17.16 บางเขน 18.13
146 อุบลราชธานี-กรุงเทพ เร็ว อยุธยา 17.46 บางเขน 18.48

....แล้วพบกันครับ....

From : เสือ ช.รามอินทรา [ 18 พ.ย. 48 - 20:01:46 น. ]

ความเห็นที่ 118


คุณบิ๊ก-ตั้ม งั้นมารอที่หน้าตึกIT mall หลักสี่ local rd เวลา 07.10 น.ก็ได้ครับ

From : เรียว คู้บอน(รามอินทรา) [ 18 พ.ย. 48 - 21:14:31 น. ]

ความเห็นที่ 119
OK!!!
ขอบคุณ อ.Lotus และคุณเรียว ครับ จะรอที่หน้าตึกIT mall หลักสี่ local rd เวลา 07.10 น
2 คนครับ
From : บิ๊ก-ตั้ม [ 18 พ.ย. 48 - 21:40:03 น. ]

ความเห็นที่ 120

ไปด้วยครับ3คน จะพาลูกพาเมียปั่นจักรยานไปดูบ้านหลังใหม่ในอนาคตเสียหน่อย
แล้วเจอกันที่ร้านครูอ้อครับ
From : B2M [ 19 พ.ย. 48 - 12:23:39 น. ]

ความเห็นที่ 121
รบกวน ป๋าสมพิศ ช่วยนำแผนที่วัดศรีษะทองมาลงในกระทู้นี้ให้ด้วยครับ มีเพื่อนต้องการไปครับ
........ขอบคุณครับ
From : ก้อง ซานตาครูส [ 19 พ.ย. 48 - 14:46:45 น. ]

ความเห็นที่ 122
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า ทางภาคกลางมีฝน 10% ของพื้นที่ เตรียมรับฝนไว้ด้วยนะครับ

ข่าวดีคือ ดูแผนที่อากาศแล้วลมจะพัดในแนวตะวันตก - ตะวันออก ทำให้ทั้งขาไป และขากลับไม่ต้านลมเลย และถ้าโชคดี ฟ้าจะครึ้มตลอดทางครับ

ที่มา และภาพถ่ายดาวเทียม:
- กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th
- กรมทรัพยากรน้ำ http://www.dwr.go.th/weblink/ThaiWeatherSat.html
From : น้องหนึ่ง [ 19 พ.ย. 48 - 15:59:41 น. ]


ความเห็นที่ 123
พรุ่งนี้ผู้ที่จะร่วมเดินทางพบกันที่ปั๊ม ปตท.กม2. 07.00น.ครับ
From : เปา... [ 19 พ.ย. 48 - 16:42:14 น. ]

ความเห็นที่ 124

ขอบคุณครับน้องหนึ่ง..อุตุ ผมว่าวันอาทิตย์นี้ "ลมจะพัดในแนวตะวันตก - ตะวันออก ทำให้ทั้งขาไป และขากลับไม่ต้านลมเลยและจะโชคดีฟ้าจะครึ้มตลอดทางครับ"

From : เรียว [ 19 พ.ย. 48 - 17:23:59 น. ]

ความเห็นที่ 125
อดครับอด อดร่วมทริปกับพี่ๆเลยครับ มีงานด่วนเข้ามาครับไม่สามารถไปร่วมได้ครับ (ไม่น่าพูดก่อนเลย!!!!!) ต้องขออนุญาติ ไว้โอกาสหน้านะครับ.......(เสียดายครับเสียดาย)
From : olympia [ 19 พ.ย. 48 - 17:32:12 น. ]

ความเห็นที่ 126

ไม่เป็นไรคุณolympia เอางานหลักก่อนดีกว่า...
ไว้ทริปหน้าพบกัน (อาทิตย์27 พ.ย.48ไม่เปิดทริป จะเปิดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1,2,3,4ของเดือนธันวาคมครับ)

From : เรียว [ 19 พ.ย. 48 - 17:40:25 น. ]

ความเห็นที่ 127
ครับพี่เรียว พบกันทริปหน้าครับ
From : olympia [ 19 พ.ย. 48 - 17:49:56 น. ]

ความเห็นที่ 128
จาก คห.102
ผมจะไม่ทำให้พี่สมพิศผิดหวังนะครับสำหรับปลาแดดเดียวทอดจาก.. ร้านคุณกุ้งสิงห์บุรี... แต่ผมเอาไปให้ลองชิมกันได้ตามกำลังของจักรยานที่จะขนไปได้นะครับ..ก็อยากปั่นจักรยานมากกกครับ.
From : โหน่ง ชมรมฯแม่ลาสิงห์บุรี [ 19 พ.ย. 48 - 18:44:33 น. ]

ความเห็นที่ 129
ขอบคุณน้องเรียวที่เข้าไปบอกเรื่องสภาพอากาศค่ะ ขอให้ทุกท่านอิ่มบุญกันถ้วนหน้าและเดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะ
From : BJ [ 19 พ.ย. 48 - 18:48:10 น. ]

ความเห็นที่ 130
เห็นด้วยครับคุณเรียว ฟ้าย่อมเปิดทางให้ผู้ทำดี พรุ่งนี้พบกันครับ
From : น้องหนึ่ง [ 19 พ.ย. 48 - 19:42:23 น. ]

ความเห็นที่ 131


ขอโทษน้าก้องด้วยที่ลงแผนที่ให้ช้า เพราะวันนี้พาลูกชายไปสอบกลับมาแล้วเพิ่งเข้าเน็ทครับ คราวหลังโทร.ดีกว่าครับเพราะบางครั้งจะไม่ได้เข้ามาทุกกระทู้ครับ และแผนที่ที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่

ขอโทษคุณเรียวเจ้าของกระทู้ด้วยครับ ที่ลงแผนที่ผิดวัตถุประสงค์ของทริป ถ้าจะมีใครหลงปั่นไปถึงวัดศีรษะทองก็ต้องให้น้าก้องตามไปกลับมาเองนะ

ขอบคุณคุณโหน่งมากครับที่จะนำปลาแดดเดียวทอดจาก.. ร้านคุณกุ้งสิงห์บุรี มาให้ชิมเหมือนเดิม แต่ระยะ 2-3 วันมานี้ "ฟัน" ไม่ดีครับ คือว่ามันอักเสบ ปวดมากจนเป็นไข้ เพดานบวมโป่ง แต่อาการดีขึ้นมากแล้วคิดว่าอาทิตย์พรุ่งนี้คงจะไปไหว

พรุ่งนี้พบกันทุกท่านครับ

From : สมพิศ [ 19 พ.ย. 48 - 19:48:38 น. ]


ความเห็นที่ 132
พรุ่งนี้พบกันทุกท่านครับ
From : เรียว [ 19 พ.ย. 48 - 23:30:26 น. ]

ความเห็นที่ 133
แล้วเจอกัน ยังทำงานไม่เสร็จ คงนอนได้ 4 ชม อย่าว่ากันถ้าเห็นพักก็เอนหลังทันที 55 5
From : lotus [ 20 พ.ย. 48 - 00:11:47 น. ]

ความเห็นที่ 134
Good morning guys....R U ready?.....Let's go....
See all you then ka...
From : ลูน [ 20 พ.ย. 48 - 06:08:35 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ