00001
Wang iQue 3600 Tips and Tricks

web moderator

.

สารบัญความรู้ด้านจีพีเอส

Garmin nuvi 310 Review
Garmin GPSmap 60Cx/CSx Review (Part I), GPSmap 60Cx/CSx Review (Part II - Thai OS)
Garmin iQue M4 Review
Garmin iQue M3 Review (Part 1), Garmin iQue M3 Review (Part 2)
Garmin iQue M5 Review
Garmin iQue 3600 Tips & Tricks , Garmin iQue 3600 (Thai Edition) Review, Garmin GPS 10 for Palm OS Review
Garmin GPS 10 : FAQs & Support
Garmin StreetPilot c320 Review
Garmin iQue 3600a for Sky Pilot
Garmin GPS 60 & GPSmap 60 Review
Garmin GPS10 Review
Garmin Quest Review & Support
Garmin GPSmap 60CS Review, Garmin GPSmap 60CS THAI
Garmin cfQue 1620 Review & Support
Garmin eTrex Vista C Preview

40 เส้นทางสุขใจเที่ยวทั่วไทย
Thailand City Select Episode 3
Thailand City Select v 6.6 Review & Feedback
Thailand City Select v 6.5 Review & Feedback

สำหรับผู้เริ่มสนใจจีพีเอสที่เพิ่งเปิดเข้ามาอ่าน อาจจะรู้สึกว่าเรากำลังคุยกันด้วยภาษาต่างดาว ใช้ศัพท์แสงที่มนุษย์มนาเค้าไม่ใช้กัน เพื่อป้องกันไม่ให้เพื่อนใหม่ๆต้องมึนงงซึ่งอาจนำมาสู่ความท้อแท้ก่อนพ้นปากอ่าวไปเสียก่อน ผมขอแนะนำให้เริ่มอ่านจาก Garmin Quest Review แล้วต่อด้วย Garmin iQue M5 Review เลยนะครับ ทั้งสองรีวิวนี้ จะทำให้ท่านได้เห็นภาพกว้างๆของประโยชน์ที่เราได้รับจากเครื่องรับจีพีเอสอย่างรวดเร็วและกระชับที่สุด จากนั้นหากนึกสนใจในสิ่งที่ลึกกว่าพื้นผิว ให้ไล่อ่านตั้งแต่ภาคหนึ่งลงมาจนถึงปัจจุบันเลยนะครับ โดย Bookmark สารบัญความรู้ด้านจีพีเอส ไว้เป็นลายแทงในการเข้าสู่ภาคต่างๆ ... แล้วท่านจะทึ่งและหลงไหลในจีพีเอสเหมือนพวกเราครับ

By : Wang    [ 5 ก.ค. 47 - 11:09:49 น. ]

<<หน้าก่อน     ,     หน้าถัดไป>>
ความเห็นที่ 61
ถ้าหากมีข้อสงสัยในการใช้ ก็ลองถามมาได้ครับ จะพยายามหาคำตอบมาให้


From : noom4u [ 23 ส.ค. 47 - 00:01:39 น. ]


ความเห็นที่ 62
อยากทราบมีใครทดลองเปลี่ยนชนิดยานพาหนะ เป็นอย่างอื่นๆ ในหน้า Calculate Routers for
บ้างไหมครับ มีนัยสำคัญ อะไรไหม เพราะผมตั้งไว้เป็น Car/motorcycle
บางครั้งเครื่องพาผมข้ามสะพานสำหรับมอเตอร์ไซด์ ซึ่งรถยนต์ไปไม่ได้
ลองเปลี่ยนเป็น Truck ก็ก็ยังพาไปสะพานดังกล่าวเหมือนเดิมครับ

From : งง [ 23 ส.ค. 47 - 16:40:44 น. ]

ความเห็นที่ 64
การ set ค่าต่างๆใน Que Preference

ใน Que Preference มีหัวข้อในการ set ทั้งหมด 8 หัวข้อได้แก่
1. GPS
2. Guidance
3. Location
4. Maps
5. Que Button
6. Routing
7. Tracks
8. Units

1. GPS
ในหมวด GPS ใช้ตั้งการ เปิด-ปิด WAAS และ Battery Saver
- WAAS : Wide Area Augmentation System (อ่านว่าแวซ) เป็นระบบภาคพื้นดินที่ช่วยเพิ่มค่าความถูกต้องให้กับเครื่องรับ GPS ใช้ได้เฉพาะที่อเมริกาเท่านั้น ฉะนั้นถ้าใช้ในบ้านเรา ก็ไม่มีความจำเป็นต้องเปิดใช้ ระบบ WAAS ประกอบไปด้วยสถานีภาคพื้นดิน 25 สถานี โดยจะมีสถานีหลักอยู่ด้านตะวันตก และด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือฝั่งละสถานี ระบบ WAAS นั้นช่วยให้การคำนวณพิกัด มีความผิดพลาดอยู่ในระดับ ไม่เกิน 3 เมตรเท่านั้น อ่านเรื่อง WAAS เพิ่มเติมที่นี่ครับ www.garmin.com/aboutGPS/waas.html
- Battery Saver ใช้ลดความถี่ในการรับสัญญาณ GPS เพื่อประหยัด Battery

หมายเหตุ ไม่สามารถ ใช้งาน WAAS ได้พร้อมกับ Battery Saver นะครับ เพราะ WAAS ต้องใช้การรับความถี่ที่สูง

2. Guidance ใช้ตั้งค่าเกี่ยวกับการแนะนำเส้นทาง ประกอบไปด้วย 4 ส่วนได้แก่
2.1 Off-Route Recalcution ใช้ตั้งลักษณะการคำนวนเส้นทางใหม่ เลือกตั้งค่าได้ 4 แบบ
- Prompted เมื่อออกนอกเส้นทาง จะมี dialog พร้อมกับเสียงขึ้นมาถามว่า ต้องการจะให้ iQue คำนวณเส้นทางให้ใหม่หรือไม่
- Automatic – Announced เมื่อออกนอกเส้นทางจะมีเสียงแจ้ง และคำนวณเส้นทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติ
- Automatic – Silent เมื่อออกนอกเส้นทางจะคำนวณเส้นทางให้ใหม่โดยอัตโนมัติ โดยไม่มีเสียงบอกแต่อย่างใด
- Off ไม่ให้ iQue คำนวณเส้นทางใหม่ เมื่อออกนอกเส้นทาง
2.2 Turn Preview เลือกตั้งได้ 4 แบบ ได้แก่
- Off เพื่อปิด Turn Preview
- Held Que Button Only เมื่อถึงทางเลี้ยวและอยากดู Turn Preview ต้องกดปุ่ม Que Button (ปุ่มขวาสุด) ค้างไว้ Turn Preview จึงจะปรากฏขึ้นมา
- Automatic Only เมื่อถึงทางเลี้ยว Turn Preview จะปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
- Both เมื่อต้องการใช้ทั้งแบบ Held Que Button และแบบ Automatic
2.3 Voice Prompt เลือกได้ 3 แบบ ได้แก่
- Guidance and Status เพื่อให้ iQue มีเสียง Navigate ขณะเดินทาง
- Route Guidance (อันนี้ผมไม่ทราบว่าต่างกับ Guidance and Status อย่างไร ’ )
- Held Que Button Only เมื่อต้องการจะฟังเสียง Navigate จะต้องกดปุ่ม Que Button ค้าง เพื่อฟัง
2.4 Attention Tone ใช้ตั้งเพื่อ ปิด-เปิด “เสียงติ๊งต่อง” ที่จะดังก่อนเสียง Navigate

3. Location ประกอบไปด้วย 2 ส่วน
3.1 Location Format ใช้ตั้งค่าหน่วย Latitude Longitude ตั้งได้หลายหลากรูปแบบมากๆ ขอละไว้นะครับ
3.2 Map Datum ใช้ตั้งค่า Map Projection
(ในส่วนของ Location Format และ Map Datum นี้ ผมไม่มีความรู้มากนัก ขอไม่กล่าวถึงนะครับ)

4. Maps ในการตั้งค่า Preference ทั้งหมดนั้น หมวด Maps นี้ ถือได้ว่ามีความซับซ้อนมากที่สุดเลยครับ จะว่าด้วยเรื่องการแสดงผลของ object ต่างๆของแผนที่ มีทั้งหมด 10 หัวข้อได้แก่
4.1 General
&#61623; Detail เป็นส่วนสำคัญที่สุด มีให้เลือกตั้งค่า 5 ระดับจาก min ไปถึง max การตั้งระดับของ Detail นั้น จะสัมพันธ์กับการแสดงผลของ Object ต่างๆ ที่ตั้ง Maximum Zoom แบบ Auto (จะอธิบายต่อไป)
&#61623; Colors ตั้งให้แผนที่แสดง เป็นแบบกลางวัน กลางคืน หรือ เปลี่ยนอัตโนมัติ ตามการขึ้นลงของพระอาทิตย์
&#61623; Show Location
- At GPS Location ให้ตำแหน่งปัจจุบัน (รูปสามเหลี่ยม) อยู่บนตำแหน่งที่แท้จริง ที่ iQue รับสัญญาณได้
- On Roads ให้แสดงตำแหน่งปัจจุบันไปอยู่บนถนนที่อยู่ใกล้ที่สุด
กรณีที่ใช้สัญจรทางถนน แนะนำให้เลือกแบบ On Roads แต่ถ้าใช้ในกิจกรรมอื่นเช่น ล่องเรือในแม่น้ำ หรือเดินป่า ควรใช้แบบ At GPS Location เพราะไม่เช่นนั้น แทนที่ตำแหน่งเราจะอยู่ในแม่น้ำ ก็จะกลายเป็นว่าตำแหน่งถูก shift ไปอยู่บนถนนที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งผิดจากความเป็นจริง
&#61623; Orientation
- North Up ให้แผนที่ อยู่ในลักษณะทั่วไป คือทิศเหนืออยู่ด้านบนของจอตลอดเวลา
- Track Up ให้แผนที่ปรับตามการเดินรถ เพื่อให้เครื่องหมายสามเหลี่ยม อยู่ในทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนของจอตลอดเวลา

ก่อนจะกล่าวถึงหัวข้อ 4.2 – 4.8 จะขออธิบายคำต่อไปนี้ก่อนครับ
Text Size : เป็นการตั้งขนาด Font ของ Object ต่างๆ ที่แสดงบนแผนที่ครับ สามารถเลือกได้ 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง ใหญ่ หรือไม่ให้แสดงตัวอักษรของ Object นั้นๆเลยก็ได้ครับ

Maximum Zoom : เป็นการตั้งค่าระดับการซูมไกลที่สุด ที่จะยังมองเห็น Object นั้นๆ ซึ่งปกติจะถูกตั้งไว้ที่ Auto การมองเห็น Object ที่ตั้งค่าแบบ Auto ยังขึ้นอยู่กับระดับของ Detail ที่อยู่ใน General หัวข้อ 4.1 ข้างต้นด้วย
ยกตัวอย่างเช่น
ทางหลวง (Freeways) ที่ตั้งค่า Maximum Zoom แบบ Auto ถ้าตั้งระดับ Detail ไว้ที่ Max (ระดับ 5) เราจะยังมองเห็นทางหลวงอยู่ จนกว่าจะซูมออกมาเลยระดับ 20km จึงจะไม่เห็นทางหลวง แต่ถ้าตั้งระดับ Detail ไว้ที่ระดับกลาง (ระดับ 3) เราจะมองเห็นทางหลวงจนถึงระดับ 5km
Object ต่างๆนั้น จะมีระดับ Maximum Zoom แบบ Auto แตกต่างกันไป นอกจากนั้น เรายังสามารถตั้งระดับ Maximum Zoom ของ Object ต่างๆได้เองตามใจชอบ ตั้งแต่ระดับ 30m จนถึงระดับ 1200km แต่ก็จะได้ไม่เกินจากระดับ Auto Maximum Zoom ของ Object นั้นๆ จากตัวอย่างข้างต้นที่ Detail ระดับ 3 ถึงแม้เราจะเปลี่ยนระดับ Maximum Zoom ของ Freeways จาก Auto ไปเป็น 12km เมื่อถึงการซูมจริงๆ เราก็จะเห็น Freeways ถึงแค่ระดับ 5km เท่านั้น แต่ถ้าเราตั้งที่ 3km เราก็จะเห็น Freeway จนถึงระดับ 3km ตามที่เราตั้งครับ

นอกจากนั้น เรายังปิดการแสดง Object นั้นๆได้ โดยตั้ง Maximum Zoom ให้เป็นแบบ Off สำหรับผมเองก็ปิดการแสดง Object บางอย่างเลย เช่น ทางขึ้นลงทางด่วนต่างๆ (Exits)

การตั้งค่า ระดับ Detail ค่าระดับ Maximum Zoom ให้เหมาะสมนั้น จะช่วยให้การ render แผนที่ทำได้เร็วขึ้นตามการใช้งานระดับต่างๆ ผมเองมักจะใช้ Detail ในระดับ 3 หรือ 4 เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลมากเกินไป รวมถึงปิดการแสดงผลของ Object บางอย่าง

4.2 Lines เป็นการตั้งค่า Object ในหมวดเส้นทาง ประกอบไปด้วย
- Freeways
- Highways
- Local Roads
- Local Road Names
- Railroads
จะมีพิเศษในส่วนของ Freeways, Highways และ Local Roads ที่ไม่สามารถตั้งขนาด Text Size ได้ครับ จะเป็นพวกป้าย Label สี่เหลี่ยม ที่แสดงหมายเลขทางหลวง ในส่วนอื่นๆก็ตั้งได้ตามปกติครับ

4.3 Points ประกอบไปด้วย
- Waypoints
- Active Route Pts (อันนี้ผมไม่ทราบว่าคืออะไร)
- Points of Interest
- Geograghic Pts (อันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าคืออะไร)
- Exits (ทางขึ้นลงทางด่วน และด่านเก็บเงิน)

ในหมวดของ Point นี้ ที่น่าสนใจคือการตั้งค่า Maximum Zoom ของ Points of Interest (POI) ครับ
ปกติ POI จะถูกแบ่งเป็นหมวดหมู่มากมาย แต่ที่พิเศษกว่ากลุ่มอื่น คือ POI ในกลุ่มของ Manmade Places (เช่น อาคารต่างๆ, Condo, Apartment เป็นต้น) ซึ่งจะมีระดับ Maximum Zoom สูงกว่า POI กลุ่มอื่นๆ อธิบายง่ายๆก็คือว่า เมื่อเราซูมเข้าไปเราจะเห็น POI ในกลุ่มของ Manmade Places ก่อน POI กลุ่มอื่นๆ เสมอ

และยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนค่า Maximum Zoom ของ POI จาก Auto ไปเป็นระดับใดๆก็ตาม จะไม่มีผลกับ POI ในกลุ่มของ Manmade Places เลย รวมไปถึงการตั้ง แบบ Off ก็ไม่มีผลเช่นกัน กล่าวคือ เราไม่สามารถปิดการแสดงผลของ POI กลุ่ม Manmade Places ได้เลย
4.4 Areas ในส่วนนี้ จะเกี่ยวกับ Object ที่เป็น Polygon ประกอบไปด้วย
- Rivers/Lakes ได้แก่ คลอง แม่น้ำ ทะเลสาบ
- Parks ได้แก่ สวนสาธารณะ อุทยาน ฯลฯ
- Metro Areas (ไม่ทราบครับ)
- Land Cover (ไม่ทราบเช่นกันครับ)
- Other เช่น บริเวณสนามบิน

4.5 Cities ในส่วนนี้ ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงผลของ จังหวัด และ อำเภอ ต่างๆ
4.6 Marine สำหรับตั้งค่า iQue ที่ลงแผนที่เดินเรือ (Bluechart )
4.7 Topo สำหรับตั้งค่า iQue ที่ลงแผนที่ภูมิศาสตร์
4.8 Navigation
- Heading Line เป็นเส้นที่ชี้ออกจากรูปสามเหลี่ยมตำแหน่งปัจจุบัน เพื่อให้เห็นทิศทางการเดินรถได้ชัดเจนขึ้น สามารถตั้งให้ปิดหรือเปิดได้

ในส่วนนี้ เรายังตั้งค่า Maximum Zoom ของ
- Course Line เป็นแถบสีชมพูแนะนำเส้นทาง ที่ปรากฏขึ้นเมื่อเราสั่ง Route
- Bearing Line (ไม่ทราบครับ)
- Track Log สำหรับผม ผมปิดการแสดงส่วนนี้ เพราะไม่ต้องการให้มีเส้นประของ Track Log ปรากฏบนแผนที่ แต่ Track Log ก็ยังถูกบันทึกตามปกติครับ
- Saved Tracks
4.9 Misc ใช้เปิดปิดการทำงานของ
- Auto Zoom
- Accuracy Circle (ส่วนนี้ผมไม่ใช้ครับ ผมว่าเกะกะ)
- Basemap
- Detailed Map
- Lat/Lon Grid และ Grid Labels ปกติจะถูกตั้งไว้ที่ Auto คือให้แสดงเส้น Lat/Lon เฉพาะในบริเวณที่ไม่มีแผนที่ใดๆ ลงไว้ เช่น กรณีที่เราไม่ได้ลง Basemap เมื่อเราซูมออกมาไกลๆ บริเวณอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไทย ก็จะเห็นเป็นเส้น Lat/Lon
4.10 Detailed Map ใช้เปิดปิด Detailed Map แยกเป็นส่วนๆ

5. Que Button ตั้งการทำงานของปุ่ม Que Button (ปุ่มขวาสุด)
6. Routing
&#61623; Route Preference ตั้งได้ 3 แบบ
- Faster Time ให้ iQue แนะนำเส้นทาง โดยนำความเร็วเฉลี่ยของถนนต่างๆ มาคำนวนเส้นทางที่คาดว่าจะใช้เวลาน้อยที่สุด
- Shorter Distance ให้ iQue แนะนำเส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด
- Off Road iQue จะสร้าง Route ไปยังจุดหมายปลายทาง แบบเป็นเส้นตรง โดยไม่สนใจถนนที่มี
&#61623; Calculate Routes for เพื่อเลือกชนิดของยานพาหนะที่ใช้สำหรับคำนวณเส้นทาง
&#61623; Avoid จุดที่ให้ iQue หลีกเลี่ยงเมื่อคำนวณเส้นทาง เช่น ถ้าไม่ต้องการขึ้นทางด่วน ก็ติ๊กถูก หน้า Highways

7. Tracks
&#61623; Recording ตั้งได้ 3 แบบ
- Wrap When Full เมื่อพื้นที่เก็บ Track log เต็ม ให้ลบ Track log ที่เก่าสุดออกไป
- Stop When Full เมื่อพื้นที่เก็บ Track log เต็ม ให้หยุดการบันทึก Track log
- Off ปิดการบันทึก Track log
&#61623; Interval ปรับความถี่ในการเก็บ Track Point เลือกได้ 5 ระดับ

8. Unit ใช้ตั้งค่าหน่วยวัดต่างๆ เช่น ความสูง ความเร็ว ฯลฯ


ช่วงหลังๆเขียนสั้นหน่อย เพราะว่าเริ่มง่วงแล้วครับ ^__^
ผมมีที่ทำเป็นไฟล์ word ด้วย คลิ๊กที่แฟ้มไฟไหม้เลยครับ
From : noom4u [ 29 ส.ค. 47 - 03:04:35 น. ]


ความเห็นที่ 65
ที่ผมเขียนไว้ข้างบนดูค่อนข้างอ่านยากนะครับ
ยังไงโหลดไฟล์ word จากแฟ้มไฟไหม้ไปดีกว่า
From : noom4u [ 29 ส.ค. 47 - 03:13:58 น. ]

ความเห็นที่ 66
ไม่ทราบมีวิธีประหยัดไฟ เจ้า IQue3600 อย่างไรบ้าง
ปัจจุบันใช้วิธีลด contrast ก็พอถูไถไป...หรือมี external power supply อย่างไหนที่ใช้ได้

อีกเรื่องครับ
Saved track สามารถ save ได้เท่าไรครับ ตอนนี้ของผมเต็มแล้ว อาศัย ลบเก่า เอาใหม่

ขอบคุณล่วงหน้า
From : บุญเวช [ 30 ส.ค. 47 - 06:03:24 น. ]


ความเห็นที่ 67
ผมไปซื้อแจ็คขนาดเดียวกับที่เสียบชาร์จไฟ มีขายที่คลองถมครับ มาต่อกับถ่าน NiMh 1.2 V. 2100ma 4 ก้อน อนุกรมกันได้ 4.8 V.(iQue ใช้ 5V.)แล้วเสียบเป็นแบตกระสือใช้ได้ดีและนานทีเดียวครับ ข้อควรระวังอย่างยิ่งคือการต่อขั้วครับ + - ต้องถูกถ้าผิดพังสถานเดียวครับ
From : ตากบ [ 30 ส.ค. 47 - 13:05:31 น. ]

ความเห็นที่ 68
เมื่อวันอาทิตย์ ผมได้ซื้อ iQue3600 ขับกลับก็ใช้ได้เลยนะ

เท่าที่ลองใช้ดูนะ แผนที่ละเอียดดีมาก แต่เสียดายนิดหนึ่งคือยังไม่เป็นภาษาไทย แต่ก็โอเค ไม่ผิดหวังแน่นอน ถ้าใช้ไปซักพักจะจับจุดได้

อ้อรุ่นนี้มี แผนที่ อเมริกาด้วย ซึ่งตรงกับความต้องการผมพอดีว่า จะต้องไป อเมริกาแถวๆ Boston (ใกล้ๆ newyork)ไป 1 เดือน ผมก็จะไปทำการทดสอบ เจ้า iQue ตัวเนี้ย ที่นั้นนะ แล้วจะ เอามา post ให้ดู ใครอยากให้ผมทดสอบอะไรที่นั้น ก็แนะนำมาได้เลยนะ ที่ email veer01@asianet.co.th ถ้าผมมีโอกาส ก็จะลองดูนะ.... ยังไงก็คอยดู Road Test ของผมได้นะครับ...มีความคิดเห็นอย่างไร แนะนำมาได้เลยครับ
From : ตี้ [ 31 ส.ค. 47 - 00:56:41 น. ]


ความเห็นที่ 69
ขอบคุณครับคุณตี้ คุณตี้ลองดูระบบ WAAS ให้ด้วย Accuracy ได้เท่าไรครับ

สำหรับทุกๆท่านที่ซื้อเครื่องกับผม ผมมีบริการสอนวิธีใช้งาน นำเครื่องมารับสัญญาณก่อนจ่ายเงิน ติดตั้งเครื่องบนรถ รับรองว่าหาที่ไหนไม่ได้แน่นอน ติดขัดปัญหาใด สงสัยจุดไหน ติดต่อผมได้ครับ
From : เดช(VRX) [ 1 ก.ย. 47 - 11:44:39 น. ]


ความเห็นที่ 70
ขอบคุณ คห.67 คุณตากบ ครับ
เดี๋ยวว่างจะลองต่อดู
From : บุญเวช [ 2 ก.ย. 47 - 07:44:22 น. ]

ความเห็นที่ 71
ขอถามคุณ คห.67 คุณตากบ เพิ่มเติมครับ
การต่อทางที่แจ็ค สาย+ - ต่อไงครับ
รูในเป็น+ รอบนอกเป็น- หรือเปล่าครับ
หรือผู้รู้ช่วยยืนยันด้วยครับ

From : อยากลองบ้าง [ 13 ก.ย. 47 - 02:16:54 น. ]

ความเห็นที่ 72
ยืนยันแกนใน INNER เป็น + รอบนอก OUTTER เป็น - ครับ ง่าย ๆ สังเกตุที่ชุดจ่ายไฟที่แถมมาให้ตัวที่เสียบเต้าเสียบไฟบ้านครับ จับหงายขึ้นมาบริเวณโคนสายจะเห็นคุณสมบัติของมันอยู่ครับ
From : ตากบ [ 13 ก.ย. 47 - 13:22:25 น. ]

ความเห็นที่ 73
ผมถอย iQue 3600 มาแล้วครับ ถูกใจมากๆ เลย แต่ผมมีข้อสงสัยว่า ผมได้ไปซื้อ SD Card 256MB มาเพิ่ม แต่ผมไม่สามารถก็อปปี้ไฟล์แผนที่ใน SD Card 128MB เพื่อจะไปไว้ในการ์ดใหม่ได้ (ใช้ Card Reader ต่อกับคอมพิวเตอร์) คอมฯ ฟ้องว่าไฟล์ invalid ครับ แสดงว่าทาง ESRI Thai เค้าล็อกไฟล์ไว้หรือเปล่า (อย่างนี้ผมก็ดูหนังฟังเพลงไม่ได้สิครับ แรม 128MB ที่ให้มาใส่แผนที่แล้วเหลือไม่กี่สิบเม็กเอง)

หรือจะมีวิธีย้ายไฟล์แผนที่จากการ์ดเดิมไปการ์ดใหม่ได้หรือเปล่าครับ

ขอบคุณครับ
From : ไปโลด [ 22 ก.ย. 47 - 23:08:09 น. ]


ความเห็นที่ 74
จาก คห.73 คอมฯ ฟ้องว่า

Error Copying File or Folder

Cannot copy gampsupp: The file or directory is corrupted and unreadable.

รบกวนผู้รู้ทั้งหลายด้วยครับ ช่วยด้วยค้าบ...บ
From : ไปโลด [ 22 ก.ย. 47 - 23:27:48 น. ]


ความเห็นที่ 75
เย้ ... ก็อปปี้ได้แล้วครับ แต่ต้องพลิกแพลงกันหน่อย ผมใช้โปรแกรม SyncWizard บนพีซีดูดมาไว้ในพีซี แล้วค่อยก็อปปี้ไปลง SD Card 256MB ผ่านฉลุย
กะว่าจะลองทดสอบดูสักพักว่าจะมีปัญหาหรือเปล่า
From : ไปโลด [ 23 ก.ย. 47 - 16:14:49 น. ]

ความเห็นที่ 76
เหงาจังเลย ชาว iQue3600 หายไปไหนกันหมด ขอเสียงหน่อย
From : ไปโลด [ 2 ต.ค. 47 - 23:11:43 น. ]

ความเห็นที่ 77
ผมยังอยู่แถวนี้แหละครับ เรียกใช้ได้

^__^

From : noom4u [ 3 ต.ค. 47 - 02:01:50 น. ]


ความเห็นที่ 78
ขอความอนุเคราะชาว Ique3600 ช่วยรายงานการใช้ในเขต กทมด้วยครับ
ว่าจะเข้า กทม วัน2วันนี้ครับ
มีจุดใหนต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ จำพวก Oneway ,Busเลน ,ทางขึ้นลงทางด่วน..
และมีจุดใหนที่น่าสนใจ หรืออาหารอร่อยๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ

From : Mr.Garmin#49 [ 3 ต.ค. 47 - 21:28:57 น. ]

ความเห็นที่ 79
มี Trick เล็กน้อยเกี่ยวกับ iQue มาฝากครับ

ปกติเมื่อเราทำ Auto Routing จะมีเสียงป้าแหม่มคอยแนะนำเส้นทางให้เราตลอด
แต่ก็ยังมีเสียงป้าแหม่มที่เรามักไม่ค่อยได้ยินกันขณะทำ Routing ปกติ
วิธีที่จะฟังนั้น ต้องกดปุ่ม Que Botton (ปุ่มขวาสุด) ค้างไว้จึงจะได้ยินเสียง ดังนี้ ครับ

กดตอนปิดการรับสัญญาณ GPS จะได้ยินว่า
"GPS is off"

กดขณะเปิดรับสัญญาณ จะได้ยินว่า
"searching for satelites"

เมื่อล็อคสัญญาณได้ โดยที่ยังไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหน เมื่อกดค้างจะได้ยินว่า
"ready to navigate" (ผมว่าเท่ห์ดีนะ ประมาณว่าพร้อมนำทางแล้วค่ะ )

เมื่อรับสัญญาณได้ และขับรถไปโดยไม่ได้ทำ Auto Routing เมื่อกดค้างจะได้ยินว่า
"driving north, south, west...." (แล้วแต่ว่ากำลังไปทิศไหน)

นอกจากนั้น ที่พบอีกอันก็คือ หากเรา set ค่า preference ของ Off -Route Recalculation
ให้เป็นแบบ "rompted" เมื่อเราออกนอกเส้นทาง จะมี dialog ขึ้นมาถาม พร้อมเสียงป้าแหม่มว่า
"Recalculate?" (เสียงสูงประมาณว่า จะให้คำนวนใหม่มั๊ยค่ะ?)

ยังมีอีกหลายเสียงที่ซ่อนอยู่ ผมยังหาวิธีฟังไม่เจอ เช่น
"Incompatible audio version"
"At the end of the road"
"Battery Power Low" (อันนี้คิดว่า กดตอนแบ๊ตใกล้หมด แต่ก็ยังไม่ได้ลองครับ)
"external power lost"
"kilometers per hour"

ถ้าใครเจอเพิ่มเติม อย่าลืมมาแบ่งปันกันมั่งนะครับ

สำหรับผู้ที่ทราบอยู่แล้ว ต้องขออภัยนะครับ


From : noom4u [ 4 ต.ค. 47 - 15:43:24 น. ]


ความเห็นที่ 80
เพิ่งได้มาครับ ยังงง อยู่เลย อ่านที่นี่ก็เลยช่วยได้เยอะครับ ว่าแต่บางทีผมกำหนดจุดจากบ้านไปกรุงเทพจากสุพรรณ ซึ่งมันควรจะนำทางจากสุพรรณวิ่งไปเส้น 340 ตรงถึงกรุงเทพ แต่มันดันพาอ้อมไปอ่างทองมั่ง อยุธยามั่ง ไม่ทราบอันนี้ควรจะทำไงดีครับ เห็นว่ามีการคำนวณให้หลายเส้นทางทำไงครับ แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะใช้ทางใหนดี(หมายถึงเวลาไปต่างถิ่นนะครับ) ขอบคุณครับ
From : สุพรรณแมน [ 4 ต.ค. 47 - 20:18:58 น. ]

ความเห็นที่ 81
มีปัญหากับแผนที่สิงคโปร์ (johorbahru.img) ครับ เอาไปไว้ใน garmin folder บน card แล้ว rename เป็น gmapsupp.img แล้ว soft reset แล้ว เห็นแค่กรอบสี่เหลี่ยมครับ
From : TooNGZ [ 4 ต.ค. 47 - 22:52:24 น. ]

ความเห็นที่ 82
แผนที่สิงคโปร์ใช้ได้แล้วครับโดยคุณ noom4u กรุณา compile ให้ใหม่ ก็ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ


From : TooNGZ [ 5 ต.ค. 47 - 00:37:24 น. ]


ความเห็นที่ 83
วิธีแก้ปัญหา Graffiti ตอบสนองช้า และผิดพลาดบ่อย สำหรับ iQue3600 ครับ
เพื่อนๆหลายๆคนคงจะรู้สึกเหมือนผม ถึงการตอบสนองที่ช้าและผิดพลาดบ่อย สำหรับการเขียน Graffiti ใน iQue3600
สำหรับทางออกในเรื่องนี้ ก็พอมีทางแก้ครับ แต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการเขียนจาก Graffiti2 ไปเป็นแบบ Graffiti1

วิธีการก็คือให้ดาวโหลดไฟล์จากเว็บนี้ครับ
http://zansstuff.com/palm.html
link สำหรับโหลด
http://zansstuff.com/programs/graffiti1.zip

สำหรับวิธีการติดตั้งไฟล์นั้น มีอยู่ใน Zip ไฟล์ที่โหลดมาครับ ผมขอสรุปให้ฟังง่ายๆ แล้วกันนะครับ
ก่อนอื่นให้ติดตั้งไฟล์ Graffiti_Library.PRC และ Graffiti_Library_enUS.PRC
ลงในการ์ด (*อย่าลงใน ram โดยตรง) จากนั้น move ไฟล์ดังกล่าว เข้าไปใน ram
โดยใช้โปรแกรมพวก File Manager อย่าง Mcfileจากนั้น soft reset ซักครั้งก็ใช้งานได้แล้วครับ

ผมได้ลองทดสอบการเขียนแล้วปรากฏว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยครับ เขียนได้เร็วพอๆกับปาล์มรุ่นอื่นๆที่ผมเคยใช้มา
และทดสอบการเขียนกับภาษาไทย ก็ใช้ได้ดีเช่นกันครับ ปัจจุบันภาษาไทยใน iQue ผมใช้ ThaiG ซึ่งเดิมที
การเขียนไทยผมต้องเรียกคีย์บอร์ดขึ้นมา และเขียนภาษาไทยในช่อง G Writing แต่เมื่อปรับมาเป็น Graffiti1
นอกจากจะเขียนเร็วขึ้นแล้ว ผมยังสามารถเขียนภาษาไทยใน Graffiti Area ปกติได้เลยด้วยครับ

ผมพยายามติดตั้งโปรแกรมอีกตัวหนึ่งคือ CrossingOver เพื่อให้สามารถเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ได้
โดยเขียนระหว่างเส้นแบ่งตัวอักษรกับตัวเลข โหลดจากเว็บนี้ครับ www.freewarepalm.com/utilities/crossingover.shtml
แต่ปรากฏว่าใช้แล้วเครื่อง Hang ในส่วนนี้ถ้ามีทางออกแล้ว ผมจะมาเพิ่มเติมให้ภายหลังครับ

^__^

From : noom4u [ 8 ต.ค. 47 - 14:23:09 น. ]


ความเห็นที่ 84

เอารูปวิธีใช้เสา garmin บนเครื่องบินมาฝากครับFrom : TooNGZ [ 8 ต.ค. 47 - 23:27:47 น. ]


ความเห็นที่ 85

ใช้เสา garmin รัดหนังสะติ๊กกับขาติดกระจกที่มาด้วยกันครับ ไปสิงคโปร์รับสัญญานได้ 6-10 ดวงตลอดทาง แถม 3-4 ดวงนี่สัญญานขึ้นเต็มตลอดFrom : TooNGZ [ 8 ต.ค. 47 - 23:48:03 น. ]


ความเห็นที่ 86

First Flight with iQue 3600

หลังจากได้เครื่องมาลองใช้บนรถอยู่ 4-5 วัน ก็ได้มีโอกาสไปทดลองใช้บนเครื่องบินในการเดินทางไปสิงคโปร์ ได้รับการติวเข้มจาก G2 และ G3 และแผนที่สิงคโปร์จาก G3 แต่แผนที่ชุดแรกประสพปัญหาไม่แสดงรายละเอียด G3 ก็ได้หาทางแกขให้ใหม่จนใช้ได้ก่อนการเดินทางไม่กี่ชั่วโมง ผมออกจากบ้านไปสนามบินตั้งแต่ตีห้า เพื่อไปเช็คอินสำหรับไฟลท์แรกในเวลา 7:40 และเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานเนื่องจากผมเดินทางแบบเช้าไปเย็นกลับ ไม่ได้เข้าพักในโรงแรมซึ่งผมจะไม่มีที่ให้ charge ไฟอีกเลยผมจึงพยายามไม่เปิดใช้เครื่องโดยไม่จำเป็น เพื่อจะได้มีพลังงานสำหรับใช้งานเจ้า iQue บนเครื่องบิน และการเดินทางในสิงคโปร์ เรื่องการใช้งานในเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯนี่คิดว่าไม่มีหวัง ดังนั้นการใช้งาน pda ทั่วไปจึงยังคงเป็นหน้าที่ของ clie nz90 คู่ใจตัวเดิมนั่นเอง

หลังจากได้ที่นั่งริมหน้าต่างโดยการจัดการของเลขากิตติมศักดิ์ ผมก็จัดแจงติดตั้งเสาอากาศกับ
กระจกหน้าต่างเครื่องบินอย่างสวยงาม โชคดีที่ผมเอาเสานอกและขาของ garmin ซึ่งมีจุ๊บสำหรับดูดติดกับกระจกเตรียมไปด้วยหลังจากเสียบเสานอกเข้ากับเจ้า iQue เครื่องก็เปิด ผมตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่อง lock สัญญาณดาวเทียมเรียบร้อย clear track เก่าออก (ตามคำแนะนำของ G2) ปิดไฟหน้าจอ ปิดฝาแล้วใส่ซองเก็บลงกระเป๋า backpack เพื่อจะได้ไม่ต้องคอยตอบคำถามแอร์โฮสเตทหรือสจ๊วต (ตามคำแนะนำของ G3) ซึ่งอาจเกิดข้อสงสัยว่าไอ้หมอนี่มันจะเล่นอะไร(ของมัน) ผมรอจนกระทั่งเครื่องเริ่ม taxi ออก runway พนักงานเดินตรวจความเรียบร้อยแล้วไปนั่งที่ตามที่กัปตันสั่ง จึงแอบเอาเครื่องออกมาเปิดฝาดูให้แน่ใจอีกครั้งว่าทำงานเป็นปกติดี แล้วก็ต้องรีบเก็บเพราะคนนั่งข้างเริ่มทำตาเขียว จนเครื่องบินได้ระดับผมจึงหยิบออกมาเปิดดูการทำงานของเครื่องอย่างเต็มๆ ไม่น่าเชื่อว่าการใช้เสานอกแล้วติดไว้กับกระจกหน้าต่างของเครื่องบินนี่เจ้า iQue สามารถ lock สัญญาณดาวเทียมได้ถึง 8-9 ดวง ซึ่ง 4 ดวงนี่สัญญาณเลยขีดสูงสุด ส่วนที่เหลือสัญญาณเกินครึ่ง และในบางช่วงยังได้สัญญาณเพิ่มขึ้นมาอีกดวงสองดวง ทำให้ผมเลิกคิดที่จะแอบเอาเสานอกไปติดไว้บนหลังคาเครื่องบิน หุ หุ ...
ไม่รู้ว่า iQue User คนอื่นเป็นเหมือนผมหรือไม่ คือเวลาเครื่อง lock สัญญาณได้เยอะๆ เต็มๆ นี่ แหม มันดูสวยงามน่าตื่นต้นเสียนี่กระไร อะแฮ่ม...

ผมไม่ค่อยอยากเปิด gps map ขึ้นมาดูสักเท่าไหร่ เพราะว่าหลังจากเครื่อง taxi ขึ้นไปสุดrunway แล้วหันหัวกลับทำความเร็วเพื่อ take-off แล้วก็มุ่งหน้าออกอ่าวไทย บน gps map จึงมีแต่รูปลูกศรสามเหลี่ยมบนพื้นสีน้ำเงินที่ดูเหมือนไม่เคลื่อนไหว อีกอย่างผมคิดว่าการ redraw map ตลอดเวลานั้น น่าจะทำให้เครื่องใช้พลังงานมากกว่าเปิดหน้า gps location เอาไว้ เพราะถ้าไปถึงสิงคโปร์แล้ว iQue ของผมไม่มีถ่าน มันก็คงเหมือนถือก้อนหินขนาดย่อมๆเที่ยวไปทั่วเกาะสิงคโปร์แน่ๆเลย แถมทิ้งก็ไม่ได้เสียด้วย ผมลองออกมาที่ launcher แล้วพยายามปิดเครื่อง แต่เครื่องจะเปิดขึ้นมาใหม่เอง นั่นคงเป็นเพราะการต่อเสาอากาศภายนอกเอาไว้นั่นเองที่ทำให้เครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลา

เครื่องบินใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 27 นาทีก็ถึงสนามบินชางอี ประเทศสิงคโปร์ กับระยะทาง 1487 km ความเร็วเฉลี่ย 606 kph ซึ่งข้อมูลนี้ได้จากการดู track ที่ save เอาไว้ น่าเสียดายที่ผมไม่ได้จด log รายละเอียดในหน้า 3d gps location เอาไว้อ้างอิง เผื่อว่าอาจจะมีประโยชน์กับ iQue user ท่านอื่น

ผมเริ่มเห็นอนาคตในการใช้งาน iQue ในสิงคโปร์ชัดเจนเมื่อ battery indicator บอกว่ายังมี
พลังงานเหลืออยู่อีกเกือบครึ่ง หลังจากผ่าน custom ออกมาแล้วก็ขึ้น sky train ไปต่อ mrt ลงที่ city hall เพื่อที่จะเดินไป funan ตามที่มีเพื่อนในบอร์ดแนะนำ

ผมใช้ iQue ไม่ค่อยสะดวกนักเนื่องจาก mrt นั้นเป็นรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็เลยได้แต่เอาออกมา lock ดาวเทียมเพื่อ save track เป็นจุดๆไปเท่าที่พอจะทำได้ ประกอบกับแผนที่สิงคโปร์ที่ได้มานั้นส่วนใหญ่มีแต่ข้อมูลถนน หลังจากอาหารกลางวันใน food junction ซึ่งค่อนข้างจะหาอาหารถูกปากยากสักนิดเนื่องจากไม่ค่อยมั่นใจกับการกินไก่ เนื้อก็ไม่กิน แถมก๋วยเตี๋ยวที่ผมเคยกินในสิงคโปร์หาอร่อยยากมาก สุดท้ายก็ได้ข้าวราดหน้าหมูทอดราดด้วยซอสเปรี้ยว(มาก)พริกไทยดำ หลังจากอาหารกลางวันผมออกมายืนหาสัญญาณดาวเทียมเพื่อใช้แผนที่สิงคโปร์ที่ได้มาจาก G2 เพื่อจะเดินไป funan ยังไม่ทันจะ lock สัญญาณได้ก็มีสาวน้อยชาวสิงคโปร์มาช่วยบอกทางเสียก่อน...

ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ผมก็เดินมาถึง funan หลังจากเช็คราคา ipod ให้ G1 ผมเดินเล่นดูของไปมาอยู่เกือบชั่วโมงครึ่ง ข้าวของส่วนใหญ่ราคาแพงกว่าบ้านเราเล็กน้อยยกเว้นของบางอย่างที่เอามา sale และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ น่าจะเป็นเพราะว่าค่าเงินสิงคโปร์นั้นแข็งกว่าบ้านเรา หลังจากที่ไม่มีอะไรน่าสนใจอีกแล้วที่ funan ผมก็เดินไป the esplanade
( http://www.esplanade.com/ )
ซึ่งเป็นโรงมหรสพแห่งใหม่หน้าอ่าวสิงคโปร์เยื้องกับสิงโตพ่นน้ำสัญญลักษณ์ของเกาะนี้ พวกเรา(สถาปนิกไทย)เรียกกันเล่นๆว่า bath tub center ก็เพราะรูปทรงอาคารเหมือนเอาอ่างอาบน้ำ 2 ใบมาคว่ำแล้วทำมุมกัน 45 องศา อย่างไรก็ตามผมแอบอิจฉาชาวสิงคโปร์อยู่เล็กๆที่มีอาคารแบบนี้ไว้ใช้งาน (ถึงแม้หน้าตาออกจะแปลกๆนิดนึง) ที่นี่มีร้านรวงอยู่เล็กน้อย มีร้านอาหารสวยๆหลายร้าน ผมถือโอกาสเข้าไปนั่งพักกินไอศครีม haggendaze คนละ 2 scoop ตอนเดินเข้าไปในร้านสายตาก็สอดส่ายหาปลั๊กไฟไปด้วย (รู้ใช่ไหมว่าผมคิดอะไรอยู่ อิ อิ) โชคดีที่โต๊ะชิดผนังตรงกลางมีสิ่งที่เจ้า iQue ของผมต้องการ หลังจาก order ไอศครีมไปแล้วผมก็จัดแจงเอา charger และ adapter ปลั๊กออกมาเสียบโดยไม่ให้เอิกเกริกจนเกินไปนัก ใช้เวลาประมาณ 45 นาทีกับไอศครีม 2 คน 4 scoop เกือบ 500 บาท iQue ของผมก็มีไฟเต็มแล้ว (ออกจะแพงไปสักนิดแต่ได้ charge iQue ไปด้วยก็ ok) หลังจากนั้นผมก็เดินเที่ยวถ่ายรูปโดยรอบอาคารจนพอใจแล้วก็นั่ง mrt ไปเดินเล่นต่อที่ orchard road ไปหาของเล่นมาฝากลูกเพื่อนที่ toys r us ทานอาหารเย็นแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับไปสนามบินเพื่อ checkin รอขึ้นเครื่องกลับ

ระหว่างรอขึ้นเครื่องก็เอาเจ้า nz90 ออกมาฆ่าเวลาด้วยการทดสอบ wireless lan ที่สนามบินเสีย
หน่อย แล้วก็ไมผิดหวังครับ มีสัญญานจริงๆ เมื่อเปิด netfornt ขึ้นมาก็มีหน้าต่างให้ log in พร้อมทั้งข้อความบอกให้เลือก network ของโทรศัพท์มือถือเป็น starhub แล้วโทรเข้าศูนย์ก็จะได้ user name และ password ส่งมาให้ทาง sms สามารถใช้งานได้ทันที

flight กลับกรุงเทพฯนั้นน่าแปลกที่สัญญานดาวเทียมน้อยกว่าตอนมาจากกรุงเทพ คือมี 6-8 ดวง สัญญานเต็ม 3 ดวง ที่เหลือได้ถึง 50% ผมก็ยังคงปิดไฟหน้าจอเหมือนเดิมแต่อาศัยไฟอ่านหนังสือในการสังเกตการณ์ข้อมูลต่างๆบนเครื่อง ซึ่งคราวนี้ผมไม่ลืมที่จะจด log มาด้วย เครื่องบินเริ่มลดระดับแถวๆศรีราชา ถึงสนามบินกรุงเทพประมาณ 00:30

3d gps location
speed 784-833 kph เฉลี่ย 826.7 kmh
elevation 11643 - 11651
accuracy 9.62-10.1m

CETUS GPS
speed 806.0 kmh
course 325.2
altitude 11637
avg speed 820.1 kmh
max speed 827.5 kmh

min alt 11629
max alt 11644

ผมได้ save track เก็บไว้ทั้ง BKK-SG และ SG-BKK คงจะได้เอามาแบ่งกันดู

ค่อนข้างยาวไปหน่อยครับ เดี๋ยวขอตัวไปจัดกระเป๋า เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมี Flight with Garmin#2 อีก

คราวนี้ไปเชียงราย คงได้ "มาเล่าสู่กันฟัง" อีกครับ


อิ อิ ...

From : TooNGZ [ 9 ต.ค. 47 - 00:58:55 น. ]


Wang
ความเห็นที่ 87 [ 9 ต.ค. 47 - 11:58:56 น. ]

web moderator


คห 86 … เขียนปูมการเดินทางไปกับจีพีเอสคู่ใจได้สนุกเชียวครับ ... เวลาจะใช้จีพีเอสบนเครื่องบิน ผมว่าน่าจะขออนุญาต Flight Crew/Attendant สักหน่อยก็ดีนะครับ มิฉะนั้น หากหน้าตาเราเหมือนตะวันออกกลางด้วยแล้ว อาจเจอ Air Marshal สกรัมก็ได้นะครับ ... แล้วเขียนเข้ามาอีกนะครับ จะรออ่าน เหมือนได้ไปเที่ยวด้วยเลยครับ

ขอขอบคุณคุณ noom4u ด้วยครับ สำหรับข้อมูลเด็ดๆที่ป้อนเข้ามาตลอด ถึงผมจะไม่ได้ใช้ iQue แต่ก็เข้ามาแอบอ่านตลอดนะครับ เนื่องจากหลักการส่วนใหญ่ ประยุกต์ใช้กับรุ่นอื่นได้ดีอีกด้วย

From : Wang    [ 9 ต.ค. 47 - 11:58:56 น. ]


ความเห็นที่ 88
ขอเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ด้วยครับ ผม Athlons ครับ
ผมจะหาแผนที่สิงคโปร์ได้ที่ไหนครับ
ขอบคุณครับ
From : Athlons [ 17 ต.ค. 47 - 13:14:37 น. ]

ความเห็นที่ 89
ลืมบอก email charanpong@yahoo.com
เมื่อได้ไฟล์แผนที่แล้วจะใช้โปรแกรมอะไรโอนเข้าไปในเครื่องครับ
From : Athlons [ 17 ต.ค. 47 - 15:23:36 น. ]

ความเห็นที่ 90
ใครก็ได้ตอบคำถามผมหน่อยครับ และเราจะรู้ได้ไงว่า ตำแหน่ง Longitude และ Latitude มันใกล้เคียงความเป็นจริง มีหมุดไหนที่เทียบตำแหน่งให้หรือเปล่าครับ เพราะผมลองเทียบกับหมุดของแผนที่จากกรมแผนที่ทหารมันคลาดเคลื่อนตั้ง 300 กว่าเมตรทั้งรุ้งและแวงเลยครับ ส่วน Elavation ยังใกล้เคียง ใครรู้ช่วยตอบทีครับ
charanpong@yahoo.com
From : Athlons [ 20 ต.ค. 47 - 23:53:50 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ