00001
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวขอความร่วมมือจากผู้รักการขี่จักรยานเสนอข้อคิดเห็น
ปัจจุบันการท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยของเราเกือบ 600,000 ล้านบาท คาดว่าในปี พ.ศ. 2551นี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเกือบ 20 ล้านคน ลำพังแต่กำลังพลของตำรวจท่องเที่ยวย่อมไม่เพียงพอต่อการให้ความสะดวกและคุ้มครองความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างทั่วถึง
ทางกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจึงขอความร่วมมือในการระดมสรรพกำลัง ที่จะนำเอาศักยภาพของภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยว การให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและคุ้มครองนักท่องเที่ยว
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวได้เล็งเห็นถึงความมีศักยภาพของผู้ที่รักการขี่จักรยาน ทั้งนี้เพื่อนำแนวคิดใหม่ที่จะใช้จักรยานมาเป็นส่วนสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคมผ่านทางสายตรวจจักรยาน อันจะเป็นการเข้าถึงประชาชนและยังเป็นการเสริมสร้างอัตลักษณ์ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวจึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รักการขี่จักรยานร่วมแสดงความคิดเห็น ในการเตรียมการที่จะก่อตั้ง "หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว" ในรูปแบบของหน่วยสายตรวจจักรยานขึ้น
โปรดกรุณาเสนอแนะและฝากข้อคิดเห็นได้ในกระทู้หมายเลขที่ 227372 หัวข้อ "สภานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ประกาศรับชุดสายตรวจจักรยาน"
ซึ่งในกระทู้ดังกล่าวจะบรรจุ รายละเอียดของโครงการ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการดำเนินโครงการและภาพตัวอย่างของเครื่องแบบคร่าวๆพอเป็นสังเขป

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ในแวดวงของการมีสันทนาการด้วยการขี่จักรยานได้ให้ความกรุณาช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐ และขอขอบพระคุณในการให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้.
ด้วยความเคารพนับถือ
กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

By : กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว [ 1 พ.ค. 51 - 08:35:47 น. ]


<<หน้าก่อน
ความเห็นที่ 31
สวัสดีครับคุณ วิศวของแผ่นดิน
ในที่สุดเสียงจากอยุธยาก็มาถึงเราอีกแรงหนึ่ง เราขอเรียนกับคุณ วิศวของแผ่นดิน ทราบว่า เราเคยเข้าไปตรวจร่วมกับตำรวจจักรยานทั้งสองนายที่สังกัดอยู่กับ สภอ.เมืองอยุธยาครับ และเรามีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ตำรวจทั้งสองเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยแต่ได้สร้างคุณอนันต์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขาทั้งสองออกตรวจตราและสามารถสร้างผลงานที่ดีในการป้องปราม กวดขันและจับกุมมาอย่างต่อเนื่อง
ผมปรารถนาอยากจะให้ให้ภาคประชาชนรวมตัวกัน แล้วประสานงานร่วมกันกับตำรวจทุกจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก่อนก็ได้ครับ ร่วมกันคิด ร่วมกันเป็นพลังหนึ่งเดียวในการร่วมกันสร้างและสานฝันโครงการ "เติมคนดีให้กับสังคมไทย" ประกาศให้เกริกไกรว่าชนชาวจักรยานนั้นมีศักยภาพขนาดไหนครับ มีอะไรที่เราจะรับใช้กับทางอยุธยาได้เรายินดีครับ ขอให้ติดต่อมา
อนึ่งเรายังมีแนวคิดว่าเมื่อมีการรับสมัครและฝึกอบรม "หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว" เกิดขึ้นจริงในกรุงเทพฯ เราอาจจะเชิญประชาชนผู้สนใจจากอยุธยามาร่วมฝึกอบรมด้วยครับ ยินดีและขอบพระคุณที่เสนอความคิดเห็นมาครับ.
From : TPD (Bangkok) [ 2 พ.ค. 51 - 11:43:59 น. ]

ความเห็นที่ 32
เป็นโครงการที่ดีมากน่าสนับสนุน
From : ชูมือ [ 27 พ.ค. 51 - 11:31:38 น. ]

ความเห็นที่ 33
ก็ยังหวั่นใจอยู่ครับที่กำลังจะเปิดโครงการหน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว พยายามคิดหาทางหนีทีไล่ ไปรวบรวมการดำเนินการของโครงการอาสาฯช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือสายตรวจจักรยานจากหลายๆจังหวัด จนขณะนี้ทำให้เรามีสองแนวทางที่กำลังจะต้องตัดสินในเริ่มดำเนินโครงการแบบไหนดีที่จะเริ่มโครงการในกรุงเทพฯ
คือ แนวทางแรก ใช้วิธีเปิดรับสมัครโดยทั่วไปจากสังคมคนรักจักรยานและคัดกรองเฉพาะท่านที่เป็นแฟนพัมธุ์แท้จริงๆ แล้วมาร่วมกันก่อตั้ง ร่วมกันคิด ร่วมกันหาหนทางที่จะทำใหหน่วยฯนี้คงอยู่และพัฒนาไปอย่างยั่งยืน แบบนี้อาจจะโตเร็ว คือ พอที่จะมีเพื่อนๆเข้ามาสมัครมีจำนวนพอสมควร แต่อาจจะวายเร็วก็ได้ เพราะเมื่อผ่านขั้นตอนการรับสมัครและฝึกอบรมไปแล้วสักพักก็จะเลิกปฏิบัติหน้าที่ทยอยเลิกรากันไป ซึ่งต้องเป็นโจทย์สำคัญที่จะตามมาว่าโครงการจะต้องเตรียมการที่จะสร้างบทบาทให้กับกลุ่มอาสาฯได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องหรือไม่
สอง ใช้กลุ่มเล็กๆที่มีอยู่ขณะนี้เพียงคนหรือสองคนเท่านั้น ปฏิบัติงานไปให้เกิดมรรคผลเป็นภาพปรากฎเสียก่อนสักระยะหนึ่ง แล้วจึงค่อยๆประชาสัมพันธ์คู่ขนานไปเพื่อเปิดรับสมาชิกใหม่ๆทีละเล็กทีละน้อย แนวทางนี้อาจจะโตช้าแต่น่าจะเจ็บตัวน้อยหน่อยครับ ไม่ต้องจัดหางบประมาณมากในการรับสมัครและฝึกอบรมและถ้าเลิกโครงการฯก็เลิกไปอย่างเงียบๆ
เรื่องการที่จะให้ตำรวจมาใช้สายตรวจจักรยานนั้น ผมได้เขียนถึงวิธีแนวทางการก่อตั้ง ข้อดีของสายตรวจจักรยานที่คัดกรองมาจากIPMBA(International police mountain Bike Association)ซึ่งอยู่ในกระทู้หมายเลข 227946(หัวข้อ ตำรวจท่องเที่ยวขอความคิดเห็นฯ) การฝึกอบรม การพัฒนาให้หน่วยสายตรวจจักรยานหรือกลุ่มอาสาฯคงอยู่ พอเป็นสังเขปในกระทู้ของตำรวจจักรยาน สภอ.เมืองอยุธยา(อยุธยาคาเฟ่)ไปแล้ว
สรุปง่ายๆว่าตำรวจโรงพักนั้นต้องมีคนรู้จริงในเรื่องจักรยานหรือเป็นนักจักรยานเสียก่อน นาย(หัวหน้าสถานีหรือผู้กำกับ)ต้องเอาด้วย ซึ่งเป็นสองปัจจัยที่สำคัญที่สุด รองลงมาก็พื้นที่จะต้องสอดรับกับการใช้สายตรวจจักรยาน
ปัจจุบันน่าดีใจที่หลายๆโรงพักหรือ หลายๆ สภอ.ได้มีตำรวจหันมาขี่จักรยานเพื่อการออกำลังกายกันมากขึ้น ผมเชื่อว่าแนวคิดการจัดตั้งสายตรวจจักรยานต้องค่อยเติบโตขึ้นอย่างแน่นอนครับ
From : TPD (Bangkok) [ 27 พ.ค. 51 - 15:20:45 น. ]

ความเห็นที่ 34
ขั้นตอนการดำเนินการโครงการ "หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว" ของผมตอนนี้คงยังไม่เปิดรับสมัครครับ เพราะบ้านเรากำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การปฏิบัติหน้าที่ของอาสาฯอาจไม่ได้รับความสะดวก
แต่ในวิกฤตก็น่าจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอ ช่วงเวลาที่เราต้องรอนี้ เราจะต้องทำงานหลายสิ่งหลายอย่างมากมาย กว่าที่จะนำเพื่อนหน่วยสนับสนุนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อาทิ
การเตรียมการเรียบเรียงคัดสรรหลักสูตรการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่จริงให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลในเรื่องพื้นที่ ข้อมูลการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลในแง่กฎหมายประมวลวิ อาญา ในเรื่องการจับกุมผู้กระทำผิดซึ่งหน้า(แต่เราไม่ให้อาสาฯจับกุมคนร้ายเด็ดขาดครับ) ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและส่งผู้ป่วยสายแพทย์ การติดต่อหาวิทยากร การประสานงานกับตำรวจในท้องที่และตำรวจท่องเที่ยว การกำหนดขอบเขตของหน้าที่ของสายตรวจ การที่จะสามารถรับแจ้งความผ่านใบแจ้งความ รวมถึงช่องทางการสื่อสารเมื่อเกดเหตุต่างๆกับนักท่องเที่ยวและจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ
อีกทั้งยังต้องประสานกับกรุงเทพมหานครในการขอวิทยากร ขอข้อมูลและอนุญาตให้หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว โดยเฉพาะสายตรวจจักรยานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในสวนสาธารณะขนาดใหญ่อีกสามสวนฯ รวมไปถึงสถานีขนส่งสายเหนือแห่งใหม่ด้วยครับ ซึ่งเมื่อถึงตรงนี้ก็ไม่พ้นอีกที่จะต้องจัดเตียมการอบรมให้กับหน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยวต้องทราบถึงกฎระเบียบของการใช้สวนสาธารณะและรายละเอียดของพื้นที่และจุดจำหน่ายบัตรโดยสารและจุดการให้บริการในสถานีขนส่งฯอีกด้วย
ในท้ายที่สุดเราต้องประสานงานกับตำรวจท้องที่คือ สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและกรุงเทพมหานครจัดหาที่ตั้งเวรอำนวยการ หรือที่พักสายตรวจของหน่วยสนบัสนุนตำรวจท่องเที่ยว หรือซุ้มประชาสัมพันธ์ และแถมอีกนิดหนึ่งครับคือ การออกแบบัตรประจำตัวหน่วยสนับสนุนที่ดูแล้วต้องมีความเป็นสากลและองอาจ และใบประกาศนียบัตรหลังจากหน่วยสนับสนุนฯได้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว
คุณบังอาจจะแปลกใจว่าทำไมเราจะต้องทำงานอย่างมากมายขนาดนี้ เพื่อเตรียมการรองรับเจ้าหน้าที่อาสาฯกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้ เราเรียนตรงๆกับคุณบังและเพื่อนๆทุกท่านว่าเราอยากจะได้หน่วยสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ เป็นคนที่มีศักยภาพที่ดี และถ้าเราไม่จัดบ้านเตรียมเมืองให้เขา เราไม่มีบทบาทที่ชัดเจนให้เขา และเราไม่มีเกียรติที่จะมอบให้เขา โครงการที่จะนำเอาภาคประชาชนเข้ามาช่วยเหลืองานของรัฐในลักษณะนี้ก็มักจะประสบกับอุปสรรคไม่เจริญพัฒนารุดหน้าอย่างที่เราเห็นๆกันอยู่ครับ
ผมขอฝากข้อคิดเห็นถึงเพื่อนอาสาฯต่างๆรวมถึงเพื่อนชาวจักรยานที่อาจจะแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมในกระทู้นี้ รวมถึงฝากไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนด้วยว่า
"ถ้าทางราชการไม่ให้การต้อนรับและให้เกียรติกับอาสาสมัครจากภาคประชาชนแล้ว อย่าหวังเลยว่าประชาชนจะขันอาสาไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยว"


From : TPD (Bangkok) [ 27 พ.ค. 51 - 15:21:54 น. ]


ความเห็นที่ 35
จะสังเกตุเห็นได้นะครับว่ากิจกรรมของชาวจักรยานเกือบทั้งหมดจะวางน้ำหนักไปที่การขี่จักรยานเป็นกลุ่ม ทั้งออกกำลังกาย การท่องเที่ยว การตกแต่งจักรยานด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงขึ้น แต่กลุ่มกิจกรรมที่จะรวมตัวขึ้นเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในขอบเขตที่เรากลุ่มเล็กๆกำลังพยายามก่อตั้งนั้น ยังไม่ได้รับความสนใจจากชนชาวจักรยานมากนัก นั่นเป็นโจทย์ที่กลุ่มคนเล็กๆอย่างพวกเราจะต้องช่วยกับเสาะหาคนที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันกับเรามารวมกลุ่ม มาร่วมกันออกความคิดเห็น และมาร่วมกันทำกิจกรรมให้มากขึ้นต่อไปครับ
ขอแสดงความคิดเห็นกับคุณโอ๊ตนนท์เรื่องแรกคือ เรื่องเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บำเพ็ญประโยชน์ เราต้องขอชื่นชมคุณโอ๊ตนนท์และกลุ่มเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่แม้ในยามที่ควรจะต้องพักผ่อนหลังจากต้องปฏิบัติภารกิจประจำมาแล้ว เรื่องโครงการหน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยวนั้น เราได้พยายามเสาะหาพื้นที่และบทบาทที่จะเอื้ออำนวยให้เป็นการเปิดช่องโอกาสในการที่จะ "เติมคนดีให้กับสังคม" มากที่สุด เช่น พื้นที่นั้นจะต้องมีบทบาทให้อาสาได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ(มิใช่เพียงยืนเฉยๆหรือเดินไปเนมา หรืออำนวยการจราจรเพียงอย่างเดียว) ใช้ช่วงเวลาที่ผู้อาสาสามารถเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ได้ โดยไม่ทำให้ต้องลำบากที่จะต้องสละเวลาอันมีค่าที่จะต้องพักผ่อนมาตรากตรำ เช่น การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเสาร์อาทิตย์ ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตอนกลางวันและอาสาสมัครสามารถเลือกช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นต้นครับ
ส่วนเรื่องที่สอง คือ การต้องคัดกรองบุคลากรเข้ามาเป็นอาสาสมัคร ข้อนี้เราก็เห็นตรงกันและเป็นอีกหนึ่งปัญหาครับ เราจึงต้องเตรียมการอย่างดีในการกำหนดคุณสมบัติและคัดกรองผู้ที่จะเข้ามาเป็นหน่วยสนับสนุนฯ อย่างที่คุณโอตนนท์เล่าให้เราฟังนั้นเป็นความจริงครับ มีอาสาสมัครบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ใช้ความเป็นอาสาฯไปปฏิบัติหน้าที่ที่เสื่อมเสียต่อหมู่คณะ จุดนี้นอกจากการคัดกรองแล้วเราจะต้องมีระเบียบ มีหลักการ มีกรอบการทำงานที่ชัดเจน มีระบบการตรวจสอบทั้งให้คุณเมื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างน่าชมเชยและเสียสละและให้โทษเมื่อมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และจะต้องมีคณะกรรมการร่วมระหว่างอาสาฯและเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นต้นสังกัดในการรองรับในการพิจารณา ตรวจสอบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
อีกประการที่เราห็นด้วยคือ เป็นที่น่าสังเกตุไหมครับว่าทำไมชนชาวจักรยานจึง น่ารัก พูดง่าย และเข้าใจกัน คงไม่ใช่เรื่องแปลกอันใดเลยครับ เพราะคนที่รักการขี่จักรยานนั้นเปรียบเสมือนการที่เป็นกลุ่มคนที่ถูกคัดกรองมาแล้ว คนที่ขี่จักรยานจะเป็นคนที่รักสุขภาพ รักครอบครัว รักผู้อื่น หลีกเลี่ยงอบายมุข รักษ์โลกและรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนคิดเป็นระบบและตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผล พื้นฐานง่ายๆประจำมโนสำนึกที่เพาะบ่มชนชาวจักรยานจนเป็นกลุ่มคนที่มีหลักการที่ดี คือ ถ้าอยากแข็งแรงและมีความสุขต้องออกกำลังกาย การออกกำลังกายที่ถูกต้องต้องศึกษาและเรียนรู้ การออกกำลังกายและท่องเที่ยวอย่างสนุกต้องมีเพื่อน การเข้าร่วมกับเพื่อนต้องมีกิจกรรม ต้องมีกติกา ต้องมีการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และต้องมีการเสียสละเพื่อกลุ่มของตน เราจึงหวังว่าโครงการ "เติมคนดีให้กับสังคมไทย" จะประสบผลได้โดยไม่ยากนักครับสำหรับชนชาวจักรยานที่น่ารัก
เรื่องสุดท้ายคือ เรื่องการจับกุมคนร้าย เรารู้สึกเป็นห่วงที่คุณโอ๊ตนนท์และเพื่อนๆเสี่ยงที่จะประสบภัยที่จะเข้าร่วมจับกุมคนร้าย ทางเรายังไม่มีนโยบายในเรื่องนี้ครับ หลักการของเราจะไม่ให้ผู้ขันอาสามาช่วยสังคมต้องได้รับบาดเจ็บ เสี่ยงภัยและได้รับความเดือดร้อนโดยเด็ดขาด การปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่ของรัฐจัดระเบียบสังคม เราจะเน้นให้อาสาฯเป็นผู้ป้องปรามก่อนที่อาชญากรรมจะเกิดเท่านั้น หรือเมื่อเกิดเหตุซึ่งหน้าเราจะวางแนวปฏิบัติให้กับอาสาฯว่าไม่มีการจับกุมอย่างเด็ดขาด(ยกเว้นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆ) การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ถูกประทุษร้ายคือ การให้ความช่วยเหลือในการประสานงานการแจ้งความ การจดจำรูปพรรณสัญฐานของคนร้าย ดังนั้นการป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขครับ จำไว้ว่าคนร้ายมักมีอาวุธและกระทำการด้วยการขาดความยั้งคิดเสมอ ได้ไม่คุ้มกับการสูญเสียครับถ้าเกิดอันตรายกับอาสาสมัครครับ
ขอเรียนกับคุณ โอตนนท์และเพื่อนๆว่าเรายังอยู่ตรงนี้กับหลักการที่เราเชื่อว่ามันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราชาวจักรยานจะได้แสดงถึงศักยภาพให้สังคมบ้านเราได้ตระหนัก ไม่ว่ากระทู้นี้จะจางหายลบเลือนไป แต่พวกเรายังอยู่ครับและเรากำลังเดินหน้าสร้างกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนี้ เพื่อก่อให้เกิดรูปธรรมต่อไป สิ่งสำคัญประการหนึ่งอยู่ตรงที่ขอให้เพื่อนๆแวะเวียนเข้ามาแสดงความคิดเห็นและเข้ามาพูดคุยกันบ้าง.

From : TPD (Bangkok) [ 27 พ.ค. 51 - 15:23:01 น. ]

ความเห็นที่ 36
ความก้าวหน้าของอาสาตำรวจท่องเที่ยวในรูปแบบของสายตรวจจักรยานของพัทยา ส่วนทางกรุงเทพฯของเราเองก็มีความก้าวหน้าของโครงการ "หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องที่ยว" ครับ
ขณะนี้เราได้ประสานการทำงานที่จะเตรียมการวางแผนการฝึกอบรมไว้แล้ว โดยกำลังกำหนดกรอบวางหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และพื้นที่ของการปฏิบัติงานของชุดสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว(Support Unit)ครับ
การอบรมจะครอบคลุมไปถึง:-
๑. วัตถุประสงค์และการดำเนินโครงการ
๒. สถานะภาพของการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
๓. จิตวิทยาการอาสาและวิธีการให้การบริการนักท่องเที่ยว
๔. ข้อมูลของพื้นที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยละเอียด เช่น จุดบริการให้กับนักท่องเที่ยวต่างๆ หมวดกลุ่มการจำหน่ายสินค้า การคมนาคมโดยรอบพื้นที่ สถานีบริการต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
๕. การปฏิบัติหน้าที่ของสายตรวจ
๖. ลักษณะของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ และพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษ
๗. การประสานงานการแจ้งข่าว การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการกรอกแบบฟอร์มการร้องทุกข์ และนำส่งผู้เสียหายจากการถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสถานพยาบาล
๘. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประสานงานกับศูนย์กู้ชีพฯและการนำส่งผู้ป่วยสู่สถานพยาบาลใกล้เคียง
๙. การใช้วิทยุสื่อสารคลื่นประชาชน
๑๐. ความรู้เบื้องต้นในเรื่องกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ลักษณะ 5 หมวด 1 ว่าด้วยเรื่องการจับกุม ตั้งแต่มาตราที่ ๗๙- มาตราที่๘๒
๑๑. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฐานความผิดในลักษณะกฎหมายอาญามาตราที่ ๗๙ อ้างถึงซึ่งราษฎรมีอำนาจจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ
๑๒. ระเบียบการใช้สวนสาธารณะและลักษณะพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืนในแต่ละช่วงวัย
๑๓. การอำนวยการจราจร
โดยอาจจะมีหัวข้อการฝึกอบรมอื่นๆเพิ่มเติมหรือลดทอนเพื่อความเหมาะสมต่อไป
ทั้งนี้เราได้ประสานงานติดต่อไปยังวิทยากรทั้งจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหนคร
ล่าสุดเราได้ประสานงานและได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะในเรื่องการฝึกอบรม เรื่องงบประมาณ เรื่องสถานที่จัดตั้งศูนย์อำนวยการ และการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สายตรวจ จากผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อโดยการประชุมร่วม ซึ่งเราถือว่าเป็นหน่วยงานที่หน่วยสนันสนุนจะต้องประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพราะเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็นผู้ที่ใจเข้าปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวในพื้นที่มากที่สุดครับ
ขณะนี้เราอยู่ในขั้นตอนกำลังเรียบเรียงเอกสารการฝึกอบรม การออกแบบใบประกาศรับสมัคร บัตรสำหรับชุดสนับสนุนฯ และประกาศนียบัตร
ส่วนสถานที่การเปิดรับสมัค สัมภาษณ์และฝึกอบรมนั้น ทางภาครัฐโดยกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวและสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อกำลังอยากจะเป็นเจ้าภาพโดยมีสถานที่พร้อมอยู่แล้ว
ส่วนในเรื่องเครื่องแบบเรากำลังปะติดปะต่อหาเจ้าภาพเพื่อให้ได้เครื่องแบบสายตรวจให้ครบ(ยกเว้นแต่เพียงจักรยาน) ซึ่งประกอบไปด้วย หมวกนิรภัย เสื้อและกางเกง เครื่องหมายตำรวจท่องเที่ยวและเครื่องหมายโล่ห์เขนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข็มขัดสนาม ซึ่งตอนนี้ บริษัท การบินไทยจำกัด(มหาชน)ได้ร่วมอนุมัติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและสนับสนุนด้านกำลังพลจากลูกเรือประจำอากาศยานแล้ว
เมื่อมีความคืบหน้าเราจะรายงานให้เพื่อนๆสายตรวจจักรยานที่พัทยาทราบต่อไปครับ.


From : TPD (Bangkok) [ 27 พ.ค. 51 - 15:23:56 น. ]


ความเห็นที่ 37
ต้องขอขอบพระคุณ คุณ ชูมือ ที่ช่วยทำให้กระทู้ของตำรวจท่องเที่ยวเรากลับฟื้นคืนมาครับ
เราจึงถือโอกาสอันดียิ่งนี้เสนอข่าวคราวความเคลื่อนไหวของโครงการ "หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว" ให้กับคุณ ชูมือและเพื่อนๆที่รักการขี่จักรยานครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจ ที่นานสักครั้งจะมีโอกาสที่ดีดี ที่ภาคประชาชนเราจะสามารถช่วยกัน "เติมคนดีให้กับสังคมไทย" ถ้าท่านมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับผู้ที่จะมีจิตอาสามาช่วยเหลือประเทศชาติในยามว่าง และที่สำคัญเป็นการช่วยเหลือผ่านทางสิ่งที่เรารักคือ การเป็นสายตรวจจักรยาน ก็สามารถถามไถ่ข้อข้องใจเข้ามาได้ครับ เรายินดีน้อมรับข้อเสนอแนะและชี้แจงในรายละเอียดของโครงการให้ทราบ.

From : TPD (Bangkok) [ 27 พ.ค. 51 - 15:31:57 น. ]

ความเห็นที่ 38
ไล่เรียงกระทู้เก่าลงมาเพิ่งจะเจอครับ ค่อยๆอ่านจากรายละเอียดแล้วชื่นชอบโครงการนี้ครับ เมื่อไหร่จะเปิดรับสมัครและผู้สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง? ช่วยขอรายละเอียดหน่อยครับ.
From : ตุ้ม เลิฟไบค์ [ 30 พ.ค. 51 - 00:22:46 น. ]

ความเห็นที่ 39
สวัสดีครับ คุณ ตุ้ม เลิฟไบค์
ขอบคุณที่สนใจโครงการของTPDและสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อของเราครับ คุณสมบัติคร่าวๆของหน่วยสนับสนุนฯยังไม่ได้กำหนดแจ้งชัดครับ เพราะยังอยู่ในขั้นตอนที่เราจะต้องประชุมปรึกษาหารือ โครงการนี้จะเริ่มเมื่อหลังจากที่ฝนซาเม็ดลงแล้ว และในขณะนี้เรากำลังร่างเอกสารคู่มือการฝึกอบรมและการปฏิบัติงานของหน่วยสนับสนุนฯอยู่ครับ พร้อมกับการประสานงานหาวิทยากร งบประมาณการฝึกอบรมและเครื่องแบบ แต่เราพอจะแจ้งคุณสมบัติคร่าวๆดังนี้ครับ
1. ชายหรือหญิง
2. อายุเริ่มต้นอยู่ในระหว่างการกำลังจะพิจารณาว่าควรจะเริ่มต้นจาก 18-20-25 ปีดี
3. ต้องมีบุคลิกดี มีร่างกายที่ส่วนสูงและน้ำหนักสมมาตร(พูดง่ายๆไม่อ้วนหรือไม่ผอมจนเกินไปครับ)
4. มีจิตอาสาหรือมีจิตสาธารณะ(อันนี้สำคัญครับ)
5. จะมีจักรยานหรือไม่มีก็ได้
6. ต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่สามารถโต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ดี(ข้อนี้ก็สำคัญมากครับ)
7. มีที่พักอาศัยอยู่ในเขตจตุจักรและเขตใกล้เคียง
8. ไม่เคยต้องโทษ(ยกเว้นโทษจากการกระทำโดยประมาทหรือความผิดขั้นลหุโทษ)
ต้องขออภัยจริงๆนี่เป็นเพียงคร่าวๆนะครับที่พอจะนึกได้ อาจจะมีลดมีเพิ่มคุณสมบัติอีก เมื่อวันที่เราจะเริ่มเปิดรับสมัครเราจะแจ้งให้ทราบแน่ชัดอีกทีหนึ่งครับ.
From : TPD (Bangkok) [ 30 พ.ค. 51 - 00:55:21 น. ]

ความเห็นที่ 40
อ้าวมีตั้งกระทู้ที่นี่ด้วยไม่ได้ตามมาดู
ว้าอย่างงี้ผมก็หมดสิทธิ์ สิเนียะ อายุ จะปาไป 28แล้ว ครับ ฮ่ะๆๆ แต่อย่างไง ไม่ได้ทำส่วนนี้ ตอนนี้ เพราะ ไม่ได้อยู่ไทย แต่ กลับไทย ก็คงไปทำจักรยานกู้ชีพ กับ อาสาสายตรวจจักรยาน ที่อยุธยาเหมือนเดิม นะแหล่ะครับ เพราะ รักงานแบบนี้อยู่แล้ว แถม ยิ่งได้ ทำงานคู่กับจักรยานแล้ว เป็นความสุข อย่างนึงของผมเช่นกัน
เรื่องภาษา เวลาผมคุยกับต่างชาติ ไม่ถึงกับเก่งมากนัก แต่สามารถ หาทางคุยจนเขาเข้าใจได้ดีครับ และ ตอนนี้ก็กำลัง ฝึกเรียน ภาษาจีน ด้วย สมัยก่อน ผมเรียน ภาษาญี่ปุ่นนิดหน่อยแล้ว ก็กะว่า กลับไทย จะไปเอาตำรา มาเรียนภาษาญี่ปุ่นต่ออีก เพราะ เพื่อนญี่ปุ่น ที่คุยกันบ่อยๆ ตอนนี้ เขาบ่นว่าผม เริ่มลืมภาษาญี่ปุ่นไปซะแล้ว ทำไงได้ ไม่ได้ใช้บ่อยก็ลืมไปเลย
สำหรับผม เวลาทำอาสา ผมจะพก PDA ไปด้วยครับ มีประโยชน์สำหรับผมพอควร สามารถ จด รายล่ะเอียด เคสต่างๆ อ่านข่าว ใช้เน็ต เป็นดิกชันนารี่ได้ด้วย ผมลง ไว้หลาย โปรแกรม แม้แต่ แผนที่ กรุงเทพ ก็ลงไว้ด้วย เพราะ มักมี นักท่องเที่ยวมาถามทาง ตอบไม่ค่อยถูก ก็ เปิดแผนที่ให้เขาดู บอกตำแหน่ง และวิธีไป เอานะครับ ถ้าเน็ต GPRS ไม่แพงมาก เปิดได้ตลอด หรือว่า อยู่ใกล้บริเวณ ที่มี ให้ เน็ต wifi free ผมก็เปิดจากกูลเกิลเอิร์ธเลย ทีเดียว และ เวลามีเคส ที่ต่างชาติ มีปัญหา ผมจะขอข้อมูลเขา อย่างน้อย ก็อีเมล เพือติดต่อ กลับ และติดตามผลว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างด้วย
มาอยู่ลาซา แทบทุกวัน คิดอยู่ว่า ถ้ากลับไปทำอาสา นี่ จะหาลูกเล่นอะไรสนุกๆ ทำดี คิดได้เรื่อยๆครับ แต่ ที่แน่ๆ ภายในสองปี ผมจะลงทุน ทำจักรยานใหม่ ทั้งคัน ให้มัน คล่องตัว กว่าแต่ก่อน และ ดีขึ้น คันเก่า ที่เคยใช้ ชักจะไม่ไหวแล้ว กลัวพังกลางทาง ซะก่อน
โครงการเป็นอย่างไร บ้างครับ เริ่มมีคนสนใจติดต่อบ้างมั๊ยครับ แล้ว ไม่ลองทำเวป เกี่ยวกับโครงการ หน่อย เหรอครับ ที่เสียดาย เวป ตำรวจจักรยาน สภ อยุธยา เปิดไม่ได้แล้ว สงสัยปิด แล้วมั๊งครับ แต่อย่างว่า ไม่มีใคร ช่วยอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เลยไม่ค่อยมีคนสนใจเข้าไปชมนะครับ
ขอติดตาม โครงการ อยู่ ที่นี่ ก่อนนะครับ เป็นอย่างไร จะมาตามชมต่อ
From : โอ๊ตนนท์ [ 30 พ.ค. 51 - 02:32:54 น. ]

ความเห็นที่ 41
สวัสดีครับ คุณโอ๊ตโนนท์ ที่เคารพรัก
และแล้วเราก็ได้พบกับคุณที่เป็นหนึ่งเดียวที่สนใจและเป็นบุคลากรที่มีค่าและที่เราอยากจะรู้จักมากท่านหนึ่ง เรื่องอายุที่จะกำหนดในการรับสมัคร"หน่วยสนับสนุนตำรวจท่องเที่ยว" นั้นเป็นอายุขั้นต้นครับ เช่น เริ่มที่18,20หรือ25ปี ถึง 60 ปีครับ ไม่ใช่กำหนดแค่ 18 ถึง 25 ปี
เสียดายที่คุณโอตนนท์มิได้พำนักอยู่ในประเทศไทย คุณเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานที่มีเกียรตินี้ครับ คุณสามารถใช้ได้แม้แต่ภาษาที่สามและยังใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยมาประกอบใช้กับงานเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยด้วย ซึ่งทางเราเองได้แต่เตรียมการไว้เพื่อใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในอนาคตครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบการบ่งชี้พิกัดผ่านดาวเทียม(GPRS) ข้อมูลต่างๆที่จะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายเครื่องสมองกลทั้งที่ประจำที่กองอำนวยการ(PC)และเครื่องสมองกลแบบพกพา(PDA)ครับ ถ้าโครงการนี้ดำเนินให้เกิดมรรคผลไปได้สักระยะ
เราอยากทราบว่าคุณโอตนนท์พำนักอยู่ที่ไหนครับ ถ้ากรุณาช่วยติดต่อเข้ามาผ่านทางกระทู้นี้ก็ได้ ข้อเสนอแนะของคุณนั้นเราเรียกได้ว่า เรานั้น "กระหาย" เลยทีเดียวครับที่เราอยากจะได้รับ
เรื่องเว๊ปไซด์นั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำอย่างแน่นอนครับ แต่เราอาจจะฝากข้อมูลเรื่องราวไว้กับเว็ปฯของตำรวจท่องเที่ยวหรือจะตั้งเว็ปของเราเอง ก็ต้องดูความเหมาะสม ต้องดูโอกาสและงบประมาณต่อไปครับ
ความเคลื่อนไหวของโครงการขณะนี้เราได้ทยอยลงในกระทู้เป็นระยะๆครับ คุณโอตนนท์และเพื่อนๆชาวจักรยานที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้งกระทู้นี้และกระทู้ของ "สภอ.เมืองพัทยาประกาศรับสมัครสายตรจจักรยาน" โดยเฉพาะกระทู้ใน สภอ.จะมีรูปของเครื่องแบบของหน่วยฯแสดงไว้ด้วยครับ
เราเสียดายที่คุณยังไม่มีโอกาสมาร่วมกับเราในช่วงการก่อตั้งโครงการนี้ แต่ในอนาคตเราเชื่อว่าคุณจะต้องเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของคนที่รักจักรยานและสามารถนำการขี่จักรยานมาช่วยเหลือพัฒนาชาติได้ร่วมกันกับเราเพราะเราจะประสานงานการปฏิบัติหน้าที่กับอาสาฯทั่วประเทศครับ
เพื่อนๆชาวจักรยานท่านอื่นๆมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะถามไถ่ข้อสงสัยอะไรก็เรียนเชิญนะครับ เรายังอยู่ที่นี่เสมอและกำลังทำงานเพื่อให้โครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เป็นที่ที่ให้ผู้ที่เสียสละตนเข้ามา ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุขและมีเกียรติพร้อมกับบทบาทที่โดดเด่นมากที่สุดครับ.


From : TPD [ 30 พ.ค. 51 - 09:23:08 น. ]กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ