00001
กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๑๙)

(เชื่อมโยงภาพมาจาก : http://www.nectec.or.th/users/htk/gr01/)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ.2551 แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่ง ส.ค.ส.พระราชทานในปีนี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดียที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัขซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.2551 แก่ปวงชนชาวไทยส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2551 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาวประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาดและเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดีย ที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัข ซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ คือ กันนิ เพศเมียนั่งบนพระเพลา ราชปาลยัม เพศเมียยืนด้านขวา จิปปิปะไร เพศผู้ นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวา และคอมไบเพศเมีย ยืนด้านซ้าย

ด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีแดง 2007 12 21 และเวลา 16:52 โดยมุมบนซ้ายมีตราสัญลักษณ์ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ใต้ลงมามีข้อความ ส.ค.ส. 2551 ส่วนมุมบนด้านขวามีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 2 แถว รวม 373 หน้าที่หน้ามีแต่รอยยิ้ม ในกรอบด้านล่าง มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 23 20 10 ธ.ค. 50 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing , D.Bramaputra , Publisher

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2551 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลา

______________________________________________________________________________

คัดลอกข้อความมาจาก
-> http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000155458
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.2551 แก่ปวงชนชาวไทย
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 ธันวาคม 2550 23:59 น.

By : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 02:46:52 น. ]

ความเห็นที่ 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ.2551 แก่ปวงชนชาวไทย ทรงเตือนสติให้คนไทยสามัคคี ทำหน้าที่ของตนเองให้ดี ช่วยกันประคับประคองบ้านเมืองให้ไปด้วยดีและเป็นปึกแผ่น ร่มเย็นเป็นสุข ไม่คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตัว ผ่อนปรนเข้าหากัน และอย่าก่อปัญหา สร้างเงื่อนไขที่จะสร้างความไม่สงบและแตกแยกในบ้านเมือง


(ชมภาพวีดีทัศน์พระราชดำรัส ฯ โปรดคลิกที่นี่)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช 2551 แก่ประชาชนชาวไทย ความว่า“ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2551 ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดี มาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน และขอขอบใจท่านเป็นอย่างมาก ในน้ำใจไมตรีที่ทุกคน ทุกฝ่าย แสดงให้เห็น ทั้งในคราวที่เจ็บป่วย และในการจัดงานวันเกิดครบ 80ปี รวมทั้งได้แสดงความวิตกห่วงใยอย่างจริงใจในการเจ็บป่วยของพี่สาวข้าพเจ้า

สถานการณ์บ้านเมืองเราแต่ปีก่อน และต่อเนื่องมาถึงปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็เป็นที่ทราบกันอยู่แก่ใจ แต่อย่างไรก็ตาม เราได้มีรัฐธรรมนูญ และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้ว นับว่าประเทศชาติของเราได้ผ่านหัวเลี้ยวสำคัญอีกขั้นหนึ่ง

จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันประคับประคองกิจการของบ้านเมือง ให้ดำเนินไปด้วยดี ให้มีความเป็นปึกแผ่นและร่มเย็นเป็นปรกติสุข ทางที่เราจะช่วยกันได้ ก็คือการทำความคิดให้ถูกตรงและแน่วแน่ ในอันที่จะยึดถือชาติบ้านเมืองเป็นที่หมาย แต่ละคนแต่ละฝ่าย จะต้องเพลาการคิดถึงประโยชน์เฉพาะตัว พยายามโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ด้วยไมตรีจิตและความเมตตากรุณา อย่าก่อปัญหาและก่อเงื่อนไข อันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยก ผู้ใดมีภาระหน้าที่อันใด ก็เร่งกระทำให้สำเร็จลุล่วงไป ให้ทันการณ์ทันเวลา ผลงานของทุกคนทุกฝ่าย จักได้ประกอบส่งเสริมกัน ให้ประเทศชาติอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยของเรา ดำรงมั่นคงอยู่ด้วยความผาสุกร่มเย็นตลอดไป

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา จงคุ้มครองรักษาให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขสบาย สุขใจ และประสบแต่สิ่งที่พึงประสงค์ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน”


คัดลอกมาจาก
-> http://manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9500000155457
“ในหลวง” พระราชทานพรปีใหม่ 2551 แก่พสกนิกรชาวไทย
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 31 ธันวาคม 2550 19:59 น.


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

นายสมพิศ เขียวแก้ว
กลุ่มรวมมิตร

From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 02:47:52 น. ]


ความเห็นที่ 2

ชาวกลุ่มรวมมิตร เข้ามาคุยกัน ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อใด .......เรื่องอะไรก็ได้ สัพเพเหระ ครับกลุ่มรวมมิตร......คุยกันสัพเพเหระ ภาคก่อนนี้

[เอก] [ทวิ] [๑] [๒] [๓] [๔] [๕] [๖] [๗] [๘] [๙] [๑๐] [๑๑] [๑๒] [๑๓] [๑๔] [๑๕] [๑๖] [๑๗] [๑๘]
From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 02:48:23 น. ]

ความเห็นที่ 3


สวัสดีปีใหม่ 2551 ครับ ชาวรวมมิตรทุกท่าน


From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 02:50:27 น. ]


ความเห็นที่ 4

พลุสวย ๆ จากประเทศต่าง ๆ ในโอกาส Countdown ต้อนรับปีใหม่ครับ


2008 New Year Fireworks, Sydney, Australia 1 of 2Sydney 2008 New Year Fireworks Part 22008 Taipei 101 Fireworks - 2008 台北101煙火秀Taipei 101 - 2008 Firework / 台北101 2008年跨年煙火Tokyo Disney Land2008 New Year Count Down Firework, IFC Tower 2 in Hong KongSilvester 2007 2008 Austria Österreich

อื่น ๆ อีกมากมาย คลิกที่นี่ ครับ

From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 04:53:13 น. ]


ความเห็นที่ 5

สวัสดีปีใหม่ 2551 แด่ ชาวกลุ่มรวมมิตร

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ทุกท่านครับ
From : ชมรมจักรยานหนองบัวลำภู [ 1 ม.ค. 51 - 09:23:57 น. ]


ความเห็นที่ 6

สวัสดีปีใหม่ครับพี่สมพิศ และเพื่อนกลุ่มรวมมิตรทุกท่าน พรใดเป็นสิ่งประเสริฐ ขอจงบังเกิดแก่พี่น้องทุกท่าน ขอให้รวย ๆ เฮง ๆ โดยถ้วนหน้านะครับ....
From : ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ [ 1 ม.ค. 51 - 09:51:31 น. ]

ความเห็นที่ 7


สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ นะคะ พี่สมพิศ พี่ออย พี่ฑูรย์และครอบครัว พี่ชู พี่อ๊อด และอีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ปีใหม่นี้ขอให้มีสุขภาพใจสุขภาพกายแข็งแรง เฮงๆ รวยๆ มีความสุขกันทุกท่านนะคะ

From : Pita [ 1 ม.ค. 51 - 10:52:17 น. ]

ความเห็นที่ 8

สวัสดีปีใหม่ชาวรวมมิตร มิตร มิตร มิตร มิตร มิตร
From : ชมรมคูคต [ 1 ม.ค. 51 - 12:57:08 น. ]

ความเห็นที่ 9

สวัสดีปีใหม่ 2008 ขอให้ชาวรวมมิตรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุขตลอดปีใหม่นี้เทอญ
From : Local Road one's [ 1 ม.ค. 51 - 13:28:57 น. ]

ความเห็นที่ 10

สวัสดีปีใหม่ครับชาว Local Road รวมทั้งชาวปากเกร็ด-สนามบินน้ำ ด้วยนะครับ .....คลองส่งน้ำของเขื่อนอะไรเอ่ย ? บุคคลในรูปที่นึกชื่อออกก็คุณนาย ปากเกร็ด คุณเอก พี่ไฝ คุณวิทย์ คุณเกษม ที่เหลือคุ้นหน้าแต่นึกชื่อไม่ออกครับ....ผมแก่ไปอีกหนึ่งปีแล้ว

สวัสดีปีใหม่ครับชาวคูคต ปทุมธานี น้าหนุ่ย พี่ชัยวัฒน์ ประธานสุชาติ รองถาวร พี่อู๊ด พี่สุนทร คุณ Voody .... ฯลฯ ..... อื่นอีกมากมาย ที่ลืมไม่ได้เลขาคนสวยคุณ 'อุ๊ค่ะ' ...... ที่คูคตมี Countdown ด้วยหรือเนี่ย

สวัสดีปีใหม่ครับคุณพิต้า เสือสระแก้ว พบกันครั้งเดียวยังจำได้สำหรับน้ำใจไมตรีมาดักรอริมถนนเชื้อเชิญเข้าไปดื่มน้ำเย็นในร้านครับ ..... ฝากสวัสดีปีใหม่คุณอุทัยด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ครับคุณตี๋เล็ก ขาแรงแห่งเมืองตาก ยังไม่เคยพบหน้ากันแต่ก็เห็นกันเกือบทุกวันใน ThaiMTB .....ปีใหม่นี้ไม่มีรางวัลให้เล่มเกมส์ Countdown เกรงใจผู้อุปถัมภ์ไม่กล้าขอเขาครับ

สวัสดีปีใหม่ครับชาวชมรมจักรยานหนองบัวลำภู ขอบคุณที่เข้ามาอวยพรทักทายกัน เคยแต่นั่งรถยนต์ไปทำงานที่หนองบัวลำภู ส่วนปั่นจักรยานคงมีโอกาสเหมาะ ๆ บ้างสักครั้ง

From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 14:38:51 น. ]


ความเห็นที่ 11

ที่เมืองไทยเราก็มีพลุสวย ๆ Contdown ต้อนรับปีใหม่ด้วยเหมือนกันFireworks at Central World 1 Jan 2008 - Fireworks at Central World 1 Jan 2008 in Bangkok, Thailand.Fireworks at Central World 1 Jan 2008 ; Part 2 - Fireworks at Central World (1 Jan 2008) In Bangkok,ThailandKhon Kaen New Year Fireworks 2008 - พลุวันปีใหม่ ปี 2551 ถ่ายที่สวนสาธารณะตรงประตูเมืองNew Year 2008 part 1 - Tha Pae Gate, Chiangmai, Thailand.


From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 14:39:31 น. ]


ความเห็นที่ 12

ขอส่งส.ค.ส. 2551
จากชาวสะตอฯ ออรังสะโตย ถึงผู้อาวุโส รวมถึงพี่ๆและน้องๆ ทุกกลุ่ม ทุกชมรมครับ สุขสวัสดี ห่างไกลโรคภัย มีความสุข ตลอดปีใหม่ นึกหวังสิ่งใด ขอจงสมปรารถนาทุกประการ
From : กลุ่มเสือออรังสะโตย(สตูล) [ 1 ม.ค. 51 - 15:46:00 น. ]

ความเห็นที่ 13

สวัสดีปีใหม่กลุ่มรวมมิตร...ทุกๆคนครับแฮะแฮะแฮะ....
From : TIGERSONG [ 1 ม.ค. 51 - 16:05:47 น. ]

ความเห็นที่ 14

ส่ ง ค ว า ม สุ ข ใ น เ ท ศ ก า ล ขึ้ น ต้ น ปี ใ ห ม่ ๒ ๕ ๕ ๑
ม า ยั ง . .
พี่ ส ม พิ ศ แ ล ะ ส ม า ชิ ก ช า ว ร ว ม มิ ต ร ฯ ล ฯ
ด้ ว ย ค น ค รั บFrom : ข้าวจี่ [ 1 ม.ค. 51 - 16:23:15 น. ]

ความเห็นที่ 15

สุขสันต์วันปีใหม่ ทุก ๆ ท่านครับ
...เมื่อเช้าไปไหว้พระที่วัดพระแก้ว ได้ไปลงนามถวายพระพร บริเวณหน้าราชพิพิธภัณฑ์ ในพระบรมมหาราชวัง ได้รับปฏิหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชทาน สำหรับความสุขปีใหม่ ไว้เป็นสิริมงคลด้วย ดีใจมาก ๆ เลย
From : เกษม ฯ [ 1 ม.ค. 51 - 16:29:00 น. ]

ความเห็นที่ 16

สวัสดีปีใหม่ พี่ๆ เพิ่อนๆ ชาวรวมมิตรทุกท่านครับ

ขอให้มีความสุข ร่ำรวย มีแรง ปั่นแซงสบายๆ ครับ
From : รักษ์ [ 1 ม.ค. 51 - 16:36:29 น. ]


ความเห็นที่ 17

....สวัสดีปีใหม่2551 ขอให้เพื่อนๆพี่ๆชาว"รวมมิตร "มีความสุขทุกๆท่านครับ
From : Rama2 cycling club [ 1 ม.ค. 51 - 19:26:39 น. ]

ความเห็นที่ 18
สวัสดีปีหนูทองขอให้เพื่อนพ้องน้องพี่มีสุขภาพแข็งแรงดีมีเงินใช้ไร้โรคามาเบียดเบียน


From : ฅนหลังอาน [ 1 ม.ค. 51 - 20:22:12 น. ]


ความเห็นที่ 19
สวัสดีปีใหม่ ชาวรวมมิตร ทุกท่านครับ

From : โอ๊ตนนท์ [ 1 ม.ค. 51 - 22:17:07 น. ]

ความเห็นที่ 20

สวัสดีปีใหม่ครับน้องโอ๊ต..... ณ SPINN CAFE IN LASA of TIBET ปีใหม่นี้เมืองไทยไม่ค่อยเย็นเลย ช่วยเร่งแอร์ที่ธิเบธให้หน่อย......ขอให้หายป่วยเร็ว ๆ เด้อ

สวัสดีปีใหม่ครับคุณฅนหลังอาน, คุณรักษ์ TOT, คุณข้าวจี่, คุณ TIGERSONG แห่งเมืองตรัง, กลุ่มเสือออรังสะโตย แห่งเมืองสตูล ขอบคุณสำหรับ ส.ค.ส. สวย ๆ ครับ ....... สักวันคงได้ไปย้อนรอย Ha long Bay ครับคุณข้าวจี่

สวัสดีปีใหม่ครับคุณระ Rama2 cycling club ฝากสวัสดีปีใหม่ถึง 'เฮียพจน์' พี่ปรีชาด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ครับพี่เกษม ฯ ผู้อาวุโสและผู้ก่อตั้งกลุ่มรวมมิตร ......ปฎิทินหลวงสวยจังครับ

From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 22:17:10 น. ]


ความเห็นที่ 21

สวัสดีปีใหม่ครับ ชาวรวมมิตร
From : เสือกรุงเก่า [ 1 ม.ค. 51 - 22:33:39 น. ]

ความเห็นที่ 22

สวัสดีปีใหม่ครับน้ามุก ชมรมจักรยานกรุงเก่า และ ชาวอาสาสมัครตำรวจสายตรวจจักรยาน สภ.อ.อยุธยา ทุกท่าน ผมไม่ได้ปั่นไปกรุงเก่านานเกือบปีแล้ว คงจะได้ไปเยือนเร็ว ๆ นี้ครับ

From : สมพิศ [ 1 ม.ค. 51 - 23:16:39 น. ]


ความเห็นที่ 23

สวัสดีปีใหม่ ชาวรวมมิตรทุกๆ ท่าน รวมทั้งทุกๆท่านที่เปิดเข้ามาคุยในห้องนั่งเล่น "สัพเพเหระ" แห่งนี้ ขอให้ทุกท่านร่ำรวยความสุข และสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังทุกประเภทค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 2 ม.ค. 51 - 00:26:01 น. ]


ความเห็นที่ 24http://www.manager.co.th/

From : สมพิศ [ 2 ม.ค. 51 - 07:10:10 น. ]

ความเห็นที่ 25
From : สมพิศ [ 2 ม.ค. 51 - 10:03:34 น. ]

ความเห็นที่ 26
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑
ชาวรวมมิตรทุกท่าน...
From : หนูเบนท์ [ 2 ม.ค. 51 - 11:13:05 น. ]

ความเห็นที่ 27

ฉันฝาก ส.ค.ส. ปีใหม่มาฝากน้าพิศ พี่สมหมาย ลุงวิเชียร พี่ฑูรย์ และเพื่อนชาวรวมมิตรทุกท่านด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 2 ม.ค. 51 - 11:43:43 น. ]

ความเห็นที่ 28
สวัสดีปีใหม่ชาวรวมมิตรทุกท่าน
ขอส่งความสุข และคำอวยพรมาให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย และร่ำรวยเงินทองตลอดปี 2551 ด้วยเทอญ

เมื่อ 29-31 ธันวาคม 2550 ไปทริปซำเหมากับกลุ่ม TCC ที่วังน้ำเขี้ยว นครราชสีมา สุดสนุกกับทางขึ้นเขา และลงเขาที่มีรถบรรทุกร่วมทางด้วย
ปั่นกันทั้งวันทั้งคืน ไม่ถึงที่หมายไม่หยุดพัก ได้ประสบการณ์หลายๆ อย่าง ไว้จะลงรูปให้ดูนะคะ
ขอตัวทำงานก่อนเด้อ
From : กะปิ [ 2 ม.ค. 51 - 12:08:09 น. ]


ความเห็นที่ 29
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑ ชาวรวมมิตร ทุก ๆ ท่าน ครับ
From : วิโรจน์ [ 2 ม.ค. 51 - 19:05:47 น. ]

ความเห็นที่ 30

สวัสดีปีใหม่ทุกๆท่านครับ

From : choo_bma [ 2 ม.ค. 51 - 21:21:42 น. ]

ความเห็นที่ 31

From : Canal Four Group [ 2 ม.ค. 51 - 21:40:38 น. ]

ความเห็นที่ 32


ภาพที่น่าประทับใจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงผูกเชือกรองพระบาทให้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ขอร่วมไว้อาลัยพระองค์ท่านครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 2 ม.ค. 51 - 21:51:03 น. ]

ความเห็นที่ 33

เพลงของคนพิการ

เพลงดอกแก้วกัลยา

เนื้อร้อง/ทำนอง โดย ประภาส ชลศรานนท์

แก้วกัลยาทรงคุณค่าเหนือจิตใจ คือดอกไม้แห่งความรักและการแบ่งปัน
องค์พระพี่นางพระราชทานเป็นมิ่งขวัญ ให้ผองผู้พิการไทยทั้งปวง

*** ดอกไม้ฟ้า แห่งกรุณา ประทานลงมาแสนชื่นใจ ดั่งดอกไม้จากเทวาลัยจากแดนสรวง
ดอกไม้ฟ้า แก้วกัลยา แทนใจทั้งปวง แทนความรักความเป็นห่วงความชื่นชม

ขาดแขนขาหรือดวงตามองไม่เห็น ใช่จะลำค็ญใช่จะทุกข์หรือตรอมตรม
ยังมีหัวใจสู้ต่อไปอย่างสุขสม คือชีวิตที่ชื่นชมโลกงดงาม

ซ้ำ ***

From : ธานินทร์๙๙ [ 2 ม.ค. 51 - 21:57:56 น. ]


ความเห็นที่ 34

น้องตั๊ก นางสาวอธิศรี สงเคราะห์ อายุ 22 ปี นักร้องสมาคมดนตรีเพื่อคนตาบอด

“หนูร้องเพลงให้กับสมาคมดนตรีคนตาบอด ตั้งแต่สมาคมเริ่มก่อตั้งเมื่อ 2 ปีที่แล้วค่ะ ครั้งแรกที่ได้ทราบว่าตัวเองจะได้ร้องเพลงนี้ก็รู้สึกปลาบปลื้มเป็นอย่างมากค่ะ เพราะทราบว่าเพลงแก้วกัลยา เป็นเพลงที่ คุณประภาส ชลศรานนท์ แต่งขึ้นเพื่อถวายแด่สมเด็จพระพี่นางฯ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และยังใช้เป็นสัญญลักษณ์ของคนพิการเป็นครั้งแรกอีกด้วย ซึ่งหนูทราบมาว่าสมเด็จพระพี่นางฯท่านทรงโปรดดนตรีมาก หนูจึงตั้งใจร้องเพลงนี้มากๆค่ะ ให้สมกับที่ได้รับเลือกมาเป็นนักร้องนำ แม้จะใช้เวลาในการซ้อมไม่นานก็ตาม ครั้งแรกที่ได้ฟังเนื้อร้องหนูขนลุกเลยค่ะ เรียกว่าประทับใจจนบอกไม่ถูก เนื้อเพลงสวย ดนตรีสวย ประกอบกันแล้วเป็นเพลงที่ไพเราะมากๆค่ะ ไม่รู้ว่าคุณประภาสแต่งขึ้นได้ยังไง โดยเฉพาะท่อนที่ร้องว่า “ดอกไม้ฟ้า แก้วกัลยา ประทานลงมาแสนชื่นใจ” ฟังแล้วดีจังค่ะ ซึ่งเนื้อหารวมๆในเพลงนั้นฟังแล้วได้กำลังใจมากๆ หนูร้องกี่รอบๆก็รู้สึกว่าชื่นใจ ก็อยากฝากให้คนไทยทุกคนโดยเฉพาะพวกคนพิเศษได้ฟังเพลงนี้นะคะ รับรองได้ว่าต้องชอบและได้กำลังใจกันทุกคนแน่นอนค่ะ”


คุณสุริยัน อริยวงศ์โสภณ ประธานกรรมการโครงการดอกแก้วกัลยา

“ดอกแก้วกัลยา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม เพื่อเป็นดอกไม้แห่งสัญญลักษณ์ของคนพิการทั่วประเทศ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ ซึ่งดอกแก้วกัลยาประดิษฐ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการในศูนย์ส่งเสริมอาชีพของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งที่มาของดอกแก้วกัลยานั้นเป็นดอกไม้ในจินตนาการ มาจากดอกไม้ 2 ชนิดด้วยกันคือ ดอกแก้ว และดอกแก้วเจ้าจอม ที่มีกลีบดอกสีฟ้าคราม ซึ่งดอกแก้วทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นดอกไม้ยืนต้นที่แข็งแรง ใบสวยงาม ออกดอกเป็นพวง ให้ความหมายเปรียบเทียบประดุจคนเราทุกคนมีน้ำใจเป็นหนึ่งเดียว เพราะฉะนั้นความหมายโดยรวมของดอกแก้วกัลยานั้นคือ ดอกไม้จากนางแก้ว ที่มีน้ำพระหฤทัยสดใส ให้แสงสว่างอบอุ่นกับมวลหมู่คนพิการในแผ่นดินไทย ดั่งน้ำพระหฤทัยจากองค์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ครับ ”

From : ธานินทร์๙๙ [ 2 ม.ค. 51 - 22:03:11 น. ]


ความเห็นที่ 35

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระพี่นางฯ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วม เวิร์คพอยท์ฯ จัดทำ คุณพระช่วย ตอนพิเศษ

จากเว็บไซต์ของมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทยครับ http://www.tddf.or.th/news49/newsApril49/news2504491.html

ประภาส ชลศรานนท์ แต่งเพลง “ดอกแก้วกัลยา” ขึ้นทูลเกล้าฯ !!!

ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดรายการเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ด้วยการจัดรายการคุณพระช่วยตอนพิเศษ นำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะแก่คนพิการ ที่ทรงพระราชทานนามดอกแก้วกัลยา เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์แก่คนพิการทั่วประเทศ และนับเป็นเกียรติประวัติที่ ประภาส ชลศรานนท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเวิร์คพอยท์ฯ ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแผ่นดิน โดยการแต่งเนื้อร้อง ทำนองเพลง “ดอกแก้วกัลยา” ขึ้นทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระพี่นางเธอ เนื่องในวโรกาสสำคัญนี้ ซึ่งเพลงดอกแก้วกัลยานี้จะได้นำไปเป็นสัญลักษณ์แห่งคนพิการต่อไปอีกด้วย

โดยทำการบันทึกตอนสำคัญที่ว่านี้ที่สตูดิโอมนตรี ซ.ลาดพร้าว 101 ซึ่ง คุณปัญญา นิรันดร์กุล และ คุณประภาส ชลศรานนท์ ควบคุมการผลิตด้วยตัวเองอย่างใกล้ชิด เป็นที่น่าปลื้มใจที่ได้รับการร่วมร้อยดวงใจจากจากหน่วยงานต่างๆ เริ่มตั้งแต่สุดยอดฉากที่ถูกเนรมิตรให้เป็นดอกแก้วกัลยาด้วยรูปแบบเส้นสายลายไทย โดย อ.ปัญญา วิจินธนสาร คณะบดีคณะจิตรกรรม ม.ศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งใครเห็นเป็นต้องตะลึงเพราะโดดเด่นสะดุดตาเกินบรรยาย รวมถึงเสื้อผ้าที่ใช้ในการแสดงก็ได้รับการอนุเคราะห์จาก อ.เผ่าทอง ทองเจือ โดยเริ่มช่วงแรกกับคุณพระเชี่ยว ที่ได้รับเกียรติจากท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย คุณณัฐพัชร์ อินทุภูติ และ คุณสุริยัน อริยวงศ์โสภณ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มาร่วมเล่าเรื่องราวความเป็นมาของดอกแก้วกัลยาอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้คนไทยได้ซาบซึ้งไปกับพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะกับคนพิการทั่วประเทศ จากนั้นในช่วงคุณพระโชว์จะได้พบกับความประทับใจที่ลืมไม่ลงกับการร่วมขับร้องเพลง “ดอกแก้วกัลยา” ที่ได้รับความร่วมมือระหว่าง สมาคมดนตรีเพื่อคนตาบอด, วงซิมโฟนี่จากกองดุริยางค์ทหารบก และ ราชภัฏสวนดุสิต ที่ส่งน้องๆพิการทางหูมาร่วมแสดงรีวิวประกอบเพลง ส่วนนักร้องนำคือ น้องตั๊ก อธิศรี สงเคราะห์ จากสมาคมดนตรีเพื่อคนตาบอด ปรากฏว่าทันทีที่เสียงเพลงกระหึ่มขึ้น ผู้ชมทั่วทั้งห้องบันทึกเทปที่พากันมาชมภาพการบันทึกเทปพิเศษนี้ต่างเงียบกริบ เพราะเสียงของน้องตั๊กนั้นกังวานใสจนขนลุกซู่ ส่วนซิมโฟนี่วงดุริยางค์ทหารบกนั้นผสมผสานเข้ากับดนตรีไทยได้อย่างเหมาะเจาะลงตัวทำเอาขนลุกซู่ โดยเฉพาะกับท่อนสำคัญที่ว่า “ดอกไม้ฟ้า แห่งกรุณา ประทานลงมาแสนชื่นใจ ดั่งดอกไม้จากเทวาลัยจากแดนสรวง....ดอกไม้ฟ้า แก้วกัลยา แทนใจทั้งดวง แทนความรักความเป็นห่วงความชื่นชม” ซึ่งกว่าจะออกมาเป็นเพลงอันไพเราะนี้หลายฝ่ายต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมงานกันอย่างดี ตั้งแต่การกลั่นกรองเนื้อร้อง ทำนอง รวมถึงการซักซ้อมระหว่างวงดนตรีกับนักร้อง เพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพื่อน้อมถวายแต่พระองค์ท่าน และทั้งหมดนี้นับเป็นภาพสุดประทับใจ ที่รับรองได้ว่าใครที่ได้ฟังจะได้สัมผัสถึงความรักจากใจที่ทุกคนมีต่อพระองค์ ซึ่งทันที่ที่เพลงจบเสียงตบมือดังสนั่นต่อเนื่อง ทำเอานักร้องนักดนตรียิ้มชื่นไปตามๆกัน นับเป็นการร่วมร้อยดวงใจครั้งยิ่งใหญ่ที่ทุกคนทำเพื่อสมเด็จพระพี่นางฯ โดยเฉพาะโต้โผใหญ่อย่างคุณประภาสนั้นเห็นจะอิ่มเอมใจเป็นพิเศษ เพราะทุกอย่างออกมาดีเยี่ยมสมกับที่ตั้งใจไว้ งานนี้ใครที่อยากได้ยินได้ฟังเพลงดอกแก้วกัลยา ที่คุณประภาสตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อทูลเกล้าสมเด็จพระพี่นางฯ ต้องติดตามชมใน รายการ “คุณพระช่วย” ตอนพิเศษ ซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารที่ 2 พ.ค.นี้ เวลา 20.30 น. ทางโมเดิร์นไนน์ ทีวี

From : ธานินทร์๙๙ [ 2 ม.ค. 51 - 22:13:47 น. ]


ความเห็นที่ 36

ขอบคุณครับพี่ธานินทร์สำหรับข้อมูลและภาพที่ประทับใจ

สวัสดีปีใหม่ครับคุณนาย ปากเกร็ด, คุณหนูเบนท์, น้องออย, น้องกะปิ, พี่วิโรจน์, คุณชู และ คุณวิท คลอง4 ตลอดจนชาว Canal Four Group ทุกท่าน

From : สมพิศ [ 2 ม.ค. 51 - 23:56:38 น. ]


ความเห็นที่ 37

เชิญชมภาพวีดีทัศน์ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครับ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (๑/๒) - จากสถานีโทรทัศน์ช่องสาม๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ (๒/๒) - จากสถานีโทรทัศน์ช่องสามแสงหนึ่งคือรุ้งงาม - ข่าวในพระราชสำนัก ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๐

แสงหนึ่งคือรุ้งงาม นิทรรศการและหนังสือเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา

From : สมพิศ [ 2 ม.ค. 51 - 23:58:43 น. ]


ความเห็นที่ 38

princess Galyani Vadhana (สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์)
6 May 1923 - 2 January 2008


         
memorial program for princess Galyani Vadhana first report ? ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 1


         
memorial program for princess Galyani Vadhana 2 ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 3


         
memorial program for princess Galyani Vadhana 4 ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 5


         
memorial program for princess Galyani Vadhana 6 ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 7


         
memorial program for princess Galyani Vadhana 8 ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 9


         
memorial program for princess Galyani Vadhana 10 ......... memorial program for princess Galyani Vadhana 11


Search มาจาก YouTube ครับ

ประวัติเพิ่มเติมจาก wikipedia ครับ


From : สมพิศ [ 3 ม.ค. 51 - 00:35:05 น. ]

ความเห็นที่ 39

เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวไทยทุกคนครับ และขอสวัสดีปีใหม่สมาชิกทุกท่านด้วยครับ
ตั้งใจไว้ว่าจะปั่นไป อช.เขาพระวิหารปีละครั้งเป็นการทดสอบร่างกายตัวเองและเอารูปมาฝากสมาชิกด้วย ปีนี้ก็ปั่นไปถึงแต่ด้วยความที่ไม่ได้ปั่นบ่อยนักเช็คเวลาแล้วช้ากว่าเดิมอยู่หลายนาทีอาจเป็นเพราะปีนี้ได้เฟืองท้าย34ฟันก็ได้ทำให้การขึ้นเขาเที่ยวนี้รอบหัวใจไม่สูงมากเหมือนก่อน ขากลับได้ปั่นทวนลมแทบแย่เหมือนกันกว่าจะถึงบ้านครับ


From : อ.ดำ [ 3 ม.ค. 51 - 09:36:56 น. ]


ความเห็นที่ 40

สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ดำ ....... จะรอดูภาพสวย ๆ บนเขาพระวิหารครับ

พูดถึงเขาพระวิหารทีไร ทำให้ผมนึกถึงชื่อนี้ทุกที

ภาษาเขมรแปลว่าอะไรครับ ?

From : สมพิศ [ 3 ม.ค. 51 - 11:39:12 น. ]


ความเห็นที่ 41
สวัสดีปีใหม่ครับ พี่ธานินทร์99 พี่สมพิศ อ.ดำและชาวรวมมิตรทุกท่าน
From : หนุ่ย 2 K [ 3 ม.ค. 51 - 11:41:59 น. ]

ความเห็นที่ 42
น้าพิศ....พรุ่งนี้มาทำงานกฟผ.อยู่หรือเปล่าค่ะ ฉันมาหาน้าพิศเอาของปีใหม่ที่ส่งไม่ได้หรอก มากินก๋วยเตี๋ยวตำลึงที่เคยพามาวันนั้น แล้วร้านเปิดอยู่เปล่า แล้วไปซื้อกางเกงสีดำตัวใหม่ที่ตลาดนัดหลังกฟผ.ยังขายอยู่ไหมค่ะ บอกหน่อยดิค่ะ
From : oiltrips [ 3 ม.ค. 51 - 12:25:38 น. ]

ความเห็นที่ 43
ลืมไปอีกข้อเดียวคือว่า ไปหาน้าพิศ เพราะว่าทางผ่านไปเอากางเกงจักรยานตัวใหม่ที่ขยายไซส์ใหม่ที่บ้านพี่ติ่ง สปีดแม็กซ์ค่ะ
From : oiltrips [ 3 ม.ค. 51 - 12:32:55 น. ]

ความเห็นที่ 44

ว่างครับน้องออย......มา 11.30 น. ก่อนเที่ยงดีที่สุด ของฝากไม่ต้องเอามาก็ได้นะ มากินข้าวด้วยกันก็แฮปปี้แล้วล่ะ

From : สมพิศ [ 3 ม.ค. 51 - 13:34:42 น. ]

ความเห็นที่ 45
สวัสดีครับ อาสมพิศ ตอนนี้ ผม ปรับ แอร์ ลงมา 26 องศา แล้วครับ เย็นสบาย มั๊ยครับ อิอิ

From : โอ๊ตนนท์ [ 3 ม.ค. 51 - 23:47:34 น. ]

ความเห็นที่ 46

สวัสดีปีใหม่ครับพี่สมพิศแล้วกลุ่มรวมมิตรครับ
From : อ๊อดบางโพ [ 4 ม.ค. 51 - 08:18:31 น. ]

ความเห็นที่ 47


...วันนี้ขอแจ้งข่าวให้น้าพิศทราบด้วยว่า วันนี้ฉันออกไปตอนเที่ยงไม่ได้ หัวหน้างานบอกว่าจะมีเลี้ยงข้าวให้เยอะ และรับโบนัสเงินพิเศษตอนเที่ยงตรงค่ะ จึงขอบอกว่าขอเลื่อนนัดใหม่ไปวันจันทร์ 7 มค.51 ได้เปล่า? เดี๋ยวไปบอกพี่ติ่งก่อนค่ะ
From : oiltrips [ 4 ม.ค. 51 - 09:37:05 น. ]

ความเห็นที่ 48

สรุปทริปซำเหมาครั้งแรก ตามอ่านและดูรูปได้ที่ http://www.thaicycling.com/messageboard.asp?mysection=show&page=1&id=2802
From : กะปิ [ 4 ม.ค. 51 - 10:31:31 น. ]


ความเห็นที่ 49

รูปวิวบนเขาผมถ่ายมารูปเดียวครับ เรื่องชื่อบ้านโดนเอาว์ ไปสอบถามลูกศิษย์มา ได้ความดังนี้ครับ โดน=เย็บ,ปะ เอาว์=เสื้อ,ผ้า ชื่อรวมคงต้องพิจารนาเอาเองว่าจะรวมเป็นความหมายอย่างไรดี ที่แน่ๆผมเคยปั่นลงจากเขามาแล้วนึกสนุกปั่นอ้อมกลับศรีสะเกษทางเส้นนั้นมาแล้วมีน้ำตกให้แวะดู 3 แห่ง ผลคือปั่นกลับไม่ถึงบ้านครับมืด+ฝนตกหนักก่อน ต้องใช้ตัวช่วยโทรเรียกเพื่อนมารับ ปีนี้ว่าจะไปปั่นแก้มือเส้นทางที่ว่านี้มีคนจะปั่นด้วยแล้ว1คน เสาร์หน้าผมอาจจะได้เข้าไปทำธุระที่กทม.จะแวะไปเยี่ยมสะพานพระรามหกด้วย คิดถึง ครู - อาจารย์ใกล้เกษียณกันหลายท่านแล้ว คิดถึงทีมคูคตทุกท่านครับพี่หนุ่ย สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับ
From : อ.ดำ [ 4 ม.ค. 51 - 13:19:29 น. ]

ความเห็นที่ 50

สวัสดีปีใหม่ครับคุณอ๊อดบางโพ และน้องกะปิ

น้องโอ๊ตนนท์หรี่แอร์ผิดหรือเปล่า มันเย็นลงกว่าเดิมนิ

ได้รับ sms และตอบไปแล้วครับน้องออย โอเคพบกันวันจันทร์มันเดย์......ตอนเช้าผมมีนัดตรวจสุขภาพประจำปี คงได้โซ้ยแข่งกะน้องออยเต็มที่

ขอบคุณครับอาจารย์ดำสำหรับคำแปล บ้านโดนเอาว์ ..... รูปผามออีแดงใช่ไหมครับ ......วันเสาร์หน้ามาแถวพระราม 6 พระราม 7 โทรมาหาบ้างนะครับ แต่มันตรงกับวันเด็กเอ๋ยเด็กน้อยพอดี จะเจอกันหรือเปล่าหนอ !!

From : สมพิศ [ 4 ม.ค. 51 - 15:33:51 น. ]


ความเห็นที่ 51

ไม่ได้ปั่นมา 2 สัปดาห์แล้ว คุณชูโทรมาหา จึงถือโอกาสขอนัดปั่นวันเสาร์นี้

06.30 น. พบกันที่สี่แยกไฟแดงบางกรวย ...... ระยะทาง 100 โล พอลดพุงได้นิดหน่อย


กรุณาสวมเสื้อสีคล้ำ ๆ หน่อยก็ดี เพราะอยู่ระหว่างไว้ทุกข์ 2-16 ม.ค. ครับ

From : สมพิศ [ 4 ม.ค. 51 - 15:36:26 น. ]


ความเห็นที่ 52


100 โล พอลดพุงได้นิดหน่อย

ออกบ้าน 6.15 กลับ 17.05 ระยะทาง 122 กม.

ระยะทางไม่เท่าไร แต่เวลาเล่นเอาผิดนัดงานอื่นเลยครับ แต่ก็สนุกดี ทริปแบบเบิร์ดๆ

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 18:51:14 น. ]


ความเห็นที่ 53


ปั่นไปได้ไม่เท่าไหร่ รถผมก็ยางแตก

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 19:03:05 น. ]

ความเห็นที่ 54


โดนลงแขก

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 19:05:25 น. ]

ความเห็นที่ 55


ระหว่างที่แขกกำลังลงกันอยู่ เรามาดูว่ายามเขาทำอะไรกัน

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 19:07:18 น. ]

ความเห็นที่ 56


สองคนนี้นึกว่าพักทานข้าวเช้า

ภาพหมดแล้วครับ มัวแต่ดูถนน เลยลืมถ่าย...แหะ...แหะ

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 19:10:04 น. ]


ความเห็นที่ 57


เก็บตก ลืมภาพ แต่ไม่ลืมความเอื้ออารีย์ของเพื่อนๆคร้าบ

From : choo_bma [ 5 ม.ค. 51 - 19:12:34 น. ]

ความเห็นที่ 58
สวัสดีปีใหม่ครับ คุณ choo_bma ขอบคุณสำหรับรูปสวย ๆ ทริปลดพุงครับ
From : วิโรจน์ [ 5 ม.ค. 51 - 20:59:54 น. ]

ความเห็นที่ 59
วันนี้ไม่มีปั่นไปไหน เอาแต่ไปช้อปปิ้งของใช้สอยที่จำเป็นที่โลตัส แล้วพาพี่กะปิไปดูความเตรียมพร้อมก่อนเอาจักรยานขึ้นที่สถานีรถบขส.สายใต้แห่งใหม่ เผื่อจะไปจอมบึงกับเจ๊จือหัดถอดล้อจักรยานทั้งคันขึ้นรถบขส.ให้เป็นด้วย ฉันส่งพี่กะปิไปสอนเจ๊จือมีแค่นี้ค่ะ

น้าพิศ...พรุ่งนี้เตรียมล้างท้องให้ว่างตั้งแต่ครึ่งวันเช้า รอรับมือเปิดศึกโซ้ยหนักับฉันได้แล้วค่ะ
From : oiltrips [ 6 ม.ค. 51 - 20:53:10 น. ]


ความเห็นที่ 60
น้าพิศ...พรุ่งนี้เตรียมล้างท้องให้ว่างตั้งแต่ครึ่งวันเช้า รอรับมือเปิดศึกโซ้ยหนักับฉันได้แล้วค่ะ

ลืมพิมพ์ทับคำผิดอีกตัวหนึ่งค่ะ

น้าพิศ...พรุ่งนี้เตรียมล้างท้องให้ว่างตั้งแต่ครึ่งวันเช้า มาเที่ยงวัน รอรับมือเปิดศึกโซ้ยหนักกับฉันได้แล้วค่ะ
From : oiltrips [ 6 ม.ค. 51 - 21:38:53 น. ]


ความเห็นที่ 61

น้องออย ...... ขอให้มารอที่จุด B หัวมุมสี่แยก ใกล้น้ำพุ (หรือตรงไปอีกนิด ข้ามถนนมารอที่ใต้ตึกฝั่งตรงข้าม) ...... มาถึงแล้วส่งสัญญาณด้วยครับ

หมายเหตุ.- จุด A คือ ป้อม รปภ. (จุดนัดพบทริปกลุ่มรวมมิตร)

From : สมพิศ [ 6 ม.ค. 51 - 22:22:25 น. ]


ความเห็นที่ 62
รับทราบแล้ว จะไม่เลี้ยวซ้ายเข้าโรงอาหาร จะรอตรงสี่แยกมุม B ก็รู้ดีค่ะ
From : oiltrips [ 7 ม.ค. 51 - 09:47:43 น. ]

ความเห็นที่ 63

...สบายดีปีใหม่ขอให้สุข
ไร้ความทุกข์ ไร้โรคภัย ไร้ปัญหา
ความสำเร็จเงินทองกองไหลมา
ทั้งการงานก้าวหน้าอย่างมั่นคง
...คิดอะไรหวังสิ่งใดขอให้ได้
ดังตั้งใจที่คิดจิตประสงค์
การงานดีมีแต่ขึ้นไม่มีลง
ความรักจงชื่นมื่นชุ่มชื่นใจ
...อำลาปี 50 ที่ผ่านพ้น
หนึ่งปีที่ดั้นด้นผ่านมาได้
ละทิ้งความเหงาเศร้าออกจากใจ
และเริ่มต้นปีใหม่ด้วยสิ่งดี
...ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตทั่ว
ดลบันดาลครอบครัวท่านสุขศรี
สุขภาพแข็งแรงโรคไม่มี
ทรัพย์ทวีโชคประเสริฐบังเกิดเทอญ...

From : Ramindra Cycling Club [ 7 ม.ค. 51 - 11:32:25 น. ]


ความเห็นที่ 64
วันนี้ไปเบิกกางเกงจักรยานขยายไซส์ใหม่ พอดีพี่ติ่งกลับมาอยู่บ้านหลังจากไปเล่นตะลุยทะเลทรา"โอเอซีส" บนสายคาราโครัม ไฮเวย์อยู่ฝั่งจีน ฉันหูผึ่งได้ยินเต็มชัด "คาราโครัม" เลยสนใจมากพี่ติ่งเล่าให้ฟังเรื่อยๆ จนลืมนัดเวลาน้าพิศร้องจ๊อกไม่ไหวทนไว้ 30 นาที โทรมาจิกเล่นฉัน "ตอนนี้อยู่กับพี่ติ่ง รอเดี๋ยว จะออกไปแล้วค่ะ" พี่ติ่งโทรสวนกัน แล้วมอบชุดจักรยานใหม่ให้ฉันเป็นของขวัญปีใหม่ แหะๆ พี่ติ่งหยิบไซส์กางเกงจักรยานได้ถูกหุ่นเซฟฉันพอดีค่ะ ฉันขอขอบคุณพี่ติ่งเป็นอย่างยิ่งสูง ขึ้นอานม้านิลปั่นตะบึ่งไปหาน้าพิศ พี่ติ่งบอกฉันว่าเมื่อไหร่มาเอาข้อมูลคาราโครัมกับปราสาทจีนกลางทะเลทรายอย่างพิศวงให้ฉันดูอัลบั้มของพี่ติ่งด้วย

_/\_ ขอขอบคุณน้าพิศ กับคุณชนินทร์มาร่วมแข่งกินมื้อเที่ยงโซ้ยได้คนละ 2 จานครึ่งจานจนเกลี้ยง อิ่มพุงกางแล้ว อร่อยดีค่ะ
From : oiltrips [ 7 ม.ค. 51 - 21:11:04 น. ]


ความเห็นที่ 65
สวัสดีปีใหม่ 2551ครับ ขอเชิญชมภาพใหว้พระ12วัด...และกรุสมบัติเขาวงพระจันทร์ได้ที่นี่ครับ http://www.nokkum.com/
From : สมหมาย ชารัตน์ [ 7 ม.ค. 51 - 22:20:55 น. ]

ความเห็นที่ 66

สวัสดีปีใหม่ครับน้าสมหมาย นาน ๆ ถึงได้ไปเยือนนกคุ้มดอทคอมสักครั้งหนึ่ง

ขอบคุณคุณเรียวที่อวยพรเข้ามา

วันนี้ (ที่ถูกแล้วต้องเป็นเมื่อวานเพราะเลยเที่ยงคืนแล้ว) คอยน้องออยจนท้องร้องจ๊อก ๆ จึงต้องส่ง SMS ไปเตือน ก็เพราะมีนัดต้องตรวจสุขภาพประจำปี ยังบ่ได้หม่ำ เลยโซ้ยเสียพุงกางเหมือนเดิม

From : สมพิศ [ 8 ม.ค. 51 - 01:39:58 น. ]


ความเห็นที่ 67

วันนี้นอนดึกอีกแล้ว นั่งทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาเกือบ 2 ปี ....... ชวนให้คิด และขำ ๆ !!!
From : สมพิศ [ 8 ม.ค. 51 - 01:40:30 น. ]


ความเห็นที่ 68
สวัสดีครับ พี่สมพิศและชาวรวมมิตรทุกท่าน
From : หนุ่ย 2 K [ 8 ม.ค. 51 - 10:20:36 น. ]

ความเห็นที่ 69
ตกลงพี่สมพิศไม่ได้ทานกับออยเหรอค่ะ
From : กะปิ [ 8 ม.ค. 51 - 15:14:35 น. ]

ความเห็นที่ 70

สวัสดีชาวรวมมิตร...
ปีใหม่ย่างเข้าสู่วันที่ 9 แล้ว...และคงจะผ่านไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรจะมาหยุดได้..โปรแกรมปีใหม่ยังไม่คลอดหรือรอคุณหมอสาสุขใหญ่..ข่าวว่าแว๊ปไปแอ่วสะวีเดนโน้นกลับมาหรือยัง...

From : หนูเบนท์ [ 9 ม.ค. 51 - 08:03:42 น. ]

ความเห็นที่ 71
มีใครรู้เรื่องสะพานแห่งใหม่ที่มีรูปร่างแปลกแหวกสถาปัตยกรรมทันสมัยล้ำยุคอนาคตข้างหน้า ได้เกิดเพิ่มขึ้นในเมืองจีน...น่าสนใจไปเที่ยวดีมั้ยค่ะ

สถาปัตยกรรมสะพานยอดเยี่ยม ที่มณฑลอันฮุย


ภาพถ่ายมุมสูงสะพานหลินเจียง

...เมื่อเร็วๆนี้ สื่อจีนรายงานว่า จีนได้มีการเปิดใช้ สะพานหลินเจียง อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้สะพานดังกล่าวถูกออกแบบโดยมีเสาขนาดใหญ่เพื่อใช้รับสายเคเบิลกลางสะพานเป็นหอคอยรูปปลาสูง 73.5 เมตร ความยาวทั้งสิ้นของสะพาน 4,335 เมตร ใช้เงินลงทุนสร้างกว่า 71 ล้านหยวน ซึ่งสะพานหลินเจียงนี้ตั้งอยู่ในเมืองอู๋หู มณฑลอันฮุย และถูกใช้เป็นทางคมนาคมระหว่างแม่น้ำชิงอี้และแม่น้ำแยงซีเกียง - ไชน่าเดลี่


การจราจรบนสะพานหลินเจียง


อีกมุมของสถาปัตยกรรมสะพานหลินเจียง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 8 มกราคม 2551

...ตอนนี้ฉันเก็บตัวทำงานหนักเคลียร์งานเอกสารก่ายกองบนโต๊ะเต็มแล้ว พยายามหาเวลาว่างมาทักทายเพื่อนๆได้ค่ะ
From : oiltrips [ 9 ม.ค. 51 - 08:31:49 น. ]


ความเห็นที่ 72
สวัสดีครับ ช่วงนี้ที่ลาซาหนาวมากๆ ติดลบ ห้าแล้วครับ ช่วง รุ่งเช้า ไม่รู้ทำไมความเย็น ไม่ไปเผื่อแผ่ ถึง ไทย บ้างก็ไม่ทราบ
วันนี้ นั้ง เปิด youtube บังเอิญเจอ สาระคดี คำสอนของพ่อ และ มี วีดีโอ ขงงน้องปาวด้วย ผมก็เพิ่งได้ชม เลย เอามาเผื่อ ใครยังไม่ได้ชมนะครับ

ช่วงนี้ ก็หายไข้แล้ว เพิ่ง จะได้ ไปออกปั่นออกกำลังกาย แบบ ทรมาน(มันหนาว) ก็ ปั่น ไม่ออกเหมือนเดิมครับ สามสิบ กว่าโล ใช้ เวลา ตั้ง ชั่วไมง กับ สี่สิบห้านาที แหนะครับ ฝีเท้าตกแล้ว แหะๆๆ ไม่รู้จะกลับไปปั่นกับกลุ่มรวมมิตร ไหว หรือเปล่า
From : โอ๊ตนนท์ [ 9 ม.ค. 51 - 23:09:53 น. ]

ความเห็นที่ 73


ไม่ค่อยได้ปั่นจักรยานเรื่องคุยก็มีน้อยครับ

อีก 4 วันอากาศเย็น ๆ ก็จะมาถึงเมืองไทยแล้วน้องโอ๊ต แต่จะเย็นแค่ไหนคุณหนูเบนท์คงได้สัมผัสก่อน ..... สะพานมันทรงประหลาดดีนะน้องออย บนเสาคงจะเป็นจุดชมวิวละมั้ง ..... น้องกะปิอ่านของผม (66) เข้าใจยาก ถ้าย้อนไปอ่านของน้องออย (64) จะเข้าใจดี แต่ก็โซ้ยจนจุก อิ..อิ ..... น้าหนุ่ยเข้ามาสวัสดีอย่างเดี๊ยะ !!

From : สมพิศ [ 10 ม.ค. 51 - 06:01:46 น. ]


ความเห็นที่ 74

ภาพถ่ายจากเครื่องบินผ่านเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มองเห็นเกาะที่ว่าเป็นประเทศ "ตูวาลู" จริงๆ ที่คุณธานินทร์๙๙ ส่งเรื่องเกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนค่ะ

วันนี้ฉันเครียดทำงานสะสมป่วยขึ้นสมองแล้ว ...........โอย........ป่วยอีกแล้วค่ะ

แม่นแล้วค่ะ น้าพิศดูออกว่า "ใช่...ตรงหน้าต่างท้องปลากระจกใสในตัวสะพานหลินเจียงเป็นที่ออฟฟิศ โรงแรม และสถานที่วิวทัศน์จริงค่ะ" ดูจากภาพนี้แล้วยังไม่เปิดเข้าไปในท้องปลาดูค่ะ

พอดีคุณธานินทร์๙๙ ส่งเรื่องประเทศตูวาลูในแผนที่โลกกำลังใกล้จะหายไปจากแผนที่ของจริง สมชื่อได้ว่าเป็นแอนตานิสในอนาคตข้างหน้าอีก 50 ปี มาบอกให้ฉันทำการบ้านเพิ่มเติมหนัก(ใจ)ขึ้นอีกแล้ว ว่างจะจะทยอยเล่าเรื่อง "ตูวาลู" ให้อ่านค่ะ
From : oiltrips [ 10 ม.ค. 51 - 19:23:03 น. ]


ความเห็นที่ 75
วันนี้เปิดเมล์ร้อนส่งมาจากหมูกะวรรณส่งให้ฉันมาแจ้งข่าวให้น้าพิศ คุณธานินทร์๙๙ และเพื่อนทุกท่านด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะ เสือออย

วรรณขออนุญาติชวนเสือออยไปดูภาพยนตร์สารคดีเรื่อง The Alps ค่ะ เป็นภาพยนตร์ที่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงเกี่ยวกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของนักปีนเขาระดับโลก สร้างด้วยเงินทุนสนับสนุนจาก โฮลซิม สวิตเซอร์แลนด์ ร่วมกับการท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ มีเว็ปไซต์รายละเอียดภาพยนตร์คือ

http://www.alpsfilm.com/en/frame.cfm

จุดมุ่งหมายในการสร้างภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้เพื่อสื่อให้เห็นคุณค่า 3 ประการคือ พละกำลัง (Strength), ความรู้ความสามารถ (Performance) และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า (Passion)

ภาพยนตร์นี้สร้างจากชีวิตจริงของ จอห์น ฮาร์ลิน ที่ 3 ค่ะ ผู้สร้าง The Alps คือ MacGillivray Freeman Films เคยมีผลงานในการสร้างภาพยนต์เรื่อง Everest ค่ะ

วรรณกะหมูได้รับเชิญให้ไปพูดคุยเล่าประสบการณ์ที่ได้ปั่นผ่านเทือกเขา Alps ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อนหนังจะฉายเป็นเวลา 25 นาทีค่ะ พร้อมทั้งคนจัดงาน (โฮซิมและบริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง)ได้มอบตั๋วฟรี 200 ที่นั่งให้วรรณกะหมูเชิญชวนให้คนรู้จักอีกทั้งแฟนคลับไปร่วมชมภาพยนตร์ด้วยค่ะ ภาพยนตร์นี้จะฉาย ณ โรงภาพยนตร์กรุงศรี IMAX สยามพารากอน ชั้น 5 ในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2551 เริ่มงานเวลา 9.30 น. และหนังจะฉายเวลา 10.30 น. ภาพยนตร์ฉายเป็นเวลา 45 นาทีค่ะ

จึงเรียนเชิญเสือออยมาร่วมงานนี้และชมภาพยนตร์ด้วยกันค่ะ ถ้าเสือออย อยากจะชวนใครๆมาร่วมด้วย เชิญมาร่วมชมได้เลยนะค่ะ

ด้วยรักและคิดถึงค่ะ
วรรณกะหมู

...ชักจะสนใจดูฟรีด้วย เดี๋ยวจะไปขอบัตรสักใบเดียวเอาด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 11 ม.ค. 51 - 10:11:52 น. ]


ความเห็นที่ 76

น่าสนใจครับ.. เสือออย.. แต่เป็นเวลาทำงาน ถ้ามีนัดสำคัญอาจจะปลีกเวลาไปลำบากหน่อย..
จะพยายามไปครับ.. จะลองชวนลูกๆไปด้วย

From : ธานินทร์๙๙ [ 11 ม.ค. 51 - 10:32:13 น. ]

ความเห็นที่ 77

ขยายสนามบินปากเซเดือนหน้ารับโบอิ้ง-แอร์บัส

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 10 มกราคม 2551 15:01 น.


ภาพจากแฟ้ม-- เครื่อง ATR72 สายการบินลาวจอดรอผู้โดยสารที่สนามบินเมืองปากเซ อีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า โบอิ้ง 737 กับ แอร์บัส A320 จะไปลงจอดได้ซึ่งจะทำให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้าไปเที่ยวมากขึ้น

คาดว่าการขยายสนามบินปากเซเฟสที่ 2 จะเริ่มได้ในเดือน ก.พ.นี้ ด้วยเงินกู้กับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากประเทศไทย ในแผนการพัฒนาให้เมืองเอกของแขวงจำปาสักเป็นศูนย์กลางการบินในภาคใต้ของประเทศ

การปรับปรุงพัฒนาสนามบินเฟสที่ 2 นี้จะทำให้เครื่องบินขนาดกลาง รวมทั้งโบอิ้ง 737 กับ แอร์บัส A320-320 สามารถขึ้นลงได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และ ทำให้ที่นั่นเป็นจุดเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกไทย ลาว เวียดนามและกัมพูชาอีกด้วย

ช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดการประกวดราคาเพื่อคัดเลือกบริษัทก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการก่อสร้างราว 20 เดือน นายวันเพ็ด จันทะพอน หัวหน้าแผนกการบินพลเรือน กรมการบินพลเรือน บอกกับสำนักข่าวสารปะเทดลาวเมื่อเร็วๆ นี้

การขยายสนมบินปากเซจะใช้งบประมาณ 320 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาลไทย ในนั้น 30% เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า

สายการบินไทยและบางกอกแอร์เวย์สได้เปิดบินไปยังเมืองปากเซเมื่อปีที่แล้ว ปัจจุบันทั้งการบินลาวและการบินเวียดนาม ต่างก็มีเที่ยวบินไปลงที่สนามบินแห่งนั้น เมื่อเครื่องบินขนาดกลางลงจอดได้ก็จะทำให้นักท่องเที่ยวที่ไปกับเครื่องบินเช่าเหมาลำสามารถไปท่องเที่ยวในภาคใต้ของลาวได้

ตามตัวเลขของ ขปล.ในปีงบประมาณ 2549-2550 ที่สิ้นสุดในเดือน เม.ย.ปี่ที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวแขวงจำปาสักกว่า 165,700 คน เพิ่มขึ้น 45% เทียบกับปีงบประมาณก่อนหน้านั้น ในนั้น 45,605 คนเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ทำรายได้ให้แขวงนี้ราว 18 ล้านดอลลาร์

ปลายทางกาท่องเที่ยวของแขวงจำปาสักยังประกอบด้วยปราสาทวัดพู ซึ่งเป็นปราสาทเขมรยุคโบราณที่สร้างก่อนปราสาทนครวัด และ ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่สองของลาว

นักท่องเที่ยวยังนิยมเดินทางไปเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่เกาะดอนเดด ดอนคอน ที่ตั้งของน้ำตกคอนพะเพงและหลี่ผี ใต้ลงไปยังมีเวิ้งน้ำสี่พันดอน "ดินแดนแห่งสี่พันเกาะ" แขวงจำปาสักยังมีน้ำตกธรรมชาติที่สวยงามอยู่หลายแห่ง รวมทั้งตาดผาส้วม ตาดโล และ "น้ำตกแฝด" ตาดฟานด้วย (คงแปลมาจากข่าวภาษาอังกฤษของสำนักข่าวสารประเทศลาว(ขปล.) จึงแปล Tad Lo เป็น ตาดโล ที่จริงคือ ตาดเลาะ - ธานินทร์๙๙)

นอกจากนั้นกาแฟจากไร่เมืองปากซอง ที่อยู่ไม่ไกลจากปากเซ ยังมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เชื่อกันว่าปีงบประมาณปัจจุบันนี้ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าแขวงจำปาสักอาจจะเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว.

เอามาให้อ่านกันครับ เพราะผมเข้าไปประสานการประมูลงาน แล้วอิตาเลียนไทยฯเป็นผู้ประมูลราคาต่ำสุด

From : ธานินทร์๙๙ [ 11 ม.ค. 51 - 12:26:36 น. ]

ความเห็นที่ 78
..... น้องกะปิอ่านของผม (66) เข้าใจยาก ถ้าย้อนไปอ่านของน้องออย (64) จะเข้าใจดี แต่ก็โซ้ยจนจุก อิ..อิ
ขอบคุณพี่สมพิศที่บอก พอดีอ่านข้ามคห.64 ไป ก็เลยงงๆ พอพี่บอกก็กลับไปอ่านอีกที ถึงเข้าใจ เด๋วนี้ไม่รู้เป็นไง ชอบอ่านตกหล่นเรื่อยเลย

เสือออยจองตั๋วด้วยนะ จะไปดูฟรีด้วยคน
From : กะปิ [ 11 ม.ค. 51 - 13:07:47 น. ]


ความเห็นที่ 79

ไปลาวกันเถอะ..ปีนี้นักท่องเที่ยวเพิ่ม 21%

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 28 ธันวาคม 2550 11:50 น.


วังเวียงปลายฝนต้นหนาว เหมือนดินแดนในฝัน วันนี้การท่องเที่ยวได้ทำให้เมืองเล็กๆที่เคยมีถนนฝุ่นตลบเมื่อ 3-4 ปีก่อน กลายเป็นปลายทางท่องเที่ยวของคนจากทั่วโลก

ผู้จัดการรายวัน-- ในช่วง 9 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2550-2551 นี้การท่องเที่ยวลาวได้ขยายตัวถึง 21% โดยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าเกือบ 1,400,000 คน สร้างรายได้กว่า 200 ล้านดอลลาร์

เป็นพิเศษคือการเติบโตของธุรกิจและบริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งโรมแรม ห้องพัก และร้านอาหาร ที่มีอัตราสูงกว่าเท่าตัว ตัวเลขทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่ในรายงานขององค์การทองเที่ยวแห่งชาติลาว ที่ "ผู้จัดการรายวัน" ได้รับในสัปดาห์นี้

รายงานดังกล่าวได้อ้างการเปิดเผยตัวเลขการท่องเที่ยวจาก นายสมพง มงคนวิไล รัฐมนตรี ประธานองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติ

ในช่วงเดือน พ.ค.-ธ.ค. 2550 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าลาวระหว่าง 1.3-1.4 ล้านคน เทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2549-2550 ที่มีเพียง 1,100,000 คน ทำให้ลาวกลายเป็น 1 ใน 3 ประเทศกลุ่มอาเซียนถัดจากกัมพูชาและไทย ที่การท่องเที่ยวมีการขยายตัวสูง

ในช่วงเดียวกันนี้ลาวมีรายได้จากการท่องเที่ยวระหว่าง 200-220 ล้านดอลลาร์ เทียบกับปีงบประมาณที่แล้วที่มีเพียง 183 ล้านดอลลาร์ และ รายได้จากการท่องเที่ยวนี้เป็นรายได้อันดับ 2 ของประเทศถัดจากการส่งออกนักท่องเที่ยวจากไทยกลุ่มนี้สนุกกับการปั่นรถจักรยานเช่าท่องเมืองเก่ามรดกโลกหลวงพระบาง ร้านตรงข้ามโรงภาพยนตร์เวียงสะหวัน ใกล้กับวัดวิซูนนะลาด (วัดพระธาตุหมากโม) เสนอค่าเช่าคันละ 1 ดอลลาร์ต่อวัน

อย่างไรก็ตามการในปีนี้ธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็วและในอัตราที่สูงมาก

บริษัทนำเที่ยวจากที่เคยมีเพียง 17 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น 106 แห่งในปีนี้ บริษัทท่องเที่ยวเหล่านี้ยังมีสาขาในต่างแขวงรวม 54 สาขาใน 14 แขวง ในนั้นมีบริษัทท่องเที่ยวของรัฐเพียง 5 แห่ง บริษัทหุ้นส่วนรัฐ-เอกชน 6 แห่ง บริษัทหุ้นส่วนรัฐกับต่างประเทศอีก 4 แห่ง

ธุรกิจที่ขยายตัวแบบก้าวกระโดดได้แก่โรงแรมจากที่เคยมีอยู่เพียง 83 แห่ง เพิ่มขึ้นเป็น193 แห่ง และบ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยวจาก 252 แห่งเป็นประมาณ 1,000 แห่ง ร้านอาหารจาก 349 แห่งเป็น 816 แห่ง

ทางการลาวกำลังเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการ การบริการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นเอกภาพ และเร่งขยายตลาดการท่องเที่ยวในต่างประเทศ กระจายรายได้จากอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ลงสู่ประชาชนระดับพื้นฐาน

เอกสารยังระบุอีกว่า องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวตั้งเป้าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติขึ้นเป็น 2,000,000 คนในปี 2553 และเป็น 2,500,000 ล้านคนในปี 2558

การขยายตัวของการท่องเที่ยวยังมีอัตราสูงในเมืองหลวงพระบาง เมืองมรดกโลกที่เป็นปลายทางท่องเที่ยวสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

รายงานอีกฉบับหนึ่งระบุว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าหลวงพระบางมากกว่า 300,000 คน เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 200,000 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วราว 40,000 คนมิตรภาพจากแดนไกล.. นักท่องเที่ยวจากยุโรปกับเด็กๆ ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนอกเมืองหลวงพระบาง (ภาพ: www.unkieherb.com )

นักท่องเที่ยวชาวไทยยังมีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 ชาวอังกฤษ อันดับ 2 ชาวเยอรมันอันดับ 3 และ นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเป็นอันดับที่ 4 นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นและเกาหลีก็มีจำนวนมากขึ้น

รายงานระบุว่าสาเหตุที่มีนักท่องเทียวจากเอเชียตะวันออกเพิ่มจำนวนขึ้นนี้ เนื่องจากปีนี้รัฐบาลลาวได้ยกเว้นวีซ่าให้พลเมืองญี่ปุ่น และมีการเพิ่มเที่ยวบินระหว่างหลวงพระบางกับเชียงใหม่-ฮานอย-เสียมราฐ รวมทั้งเที่ยวบินไป-กลับหลวงพระบาง-กรุงเทพฯ ด้วย

การเปิดเที่ยวบินฮานอย-หลวงพระบาง-เสียมราฐ ยังทำให้มีนักท่องเที่ยวจากโปแลนด์ เดินทางเข้าหลวงพระบางเป็นครั้งแรกอีกด้วย รายงานกล่าว.

ชมภาพสวยจากวังเวียง-หลวงพระบาง: http://backpacktripper.com

From : ธานินทร์๙๙ [ 11 ม.ค. 51 - 15:07:09 น. ]


ความเห็นที่ 80
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 12:01 น. ข่าวสดออนไลน์

ผู้พิชิตเอเวอเรสต์คนแรกลาโลก


เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี วัย 88 ปี

...บีบีซีรายงานวันที่ 11 ม.ค. ว่า เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี บุรุษคนแรกของโลกที่พิชิตภูเขาที่สูงที่สุดในโลก - เอเวอเรสต์ เสียชีวิตแล้วขณะอายุ 88 ปีที่นิวซีแลนด์ หลังจากอาการป่วยค่อยๆ ทรุดลง นับจากล้มฟาดพื้น ช่วงเดินทางเยือนเนปาล ตั้งแต่เมษายนปีก่อน

...นางเฮเลน คลาร์ก นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ กล่าวยกย่องว่า เซอร์เอ็ดมันด์คือบุคคลที่เป็นฮีโร่และชาวนิวซีแลนด์ต่างอาลัยกับการจากไป

...เซอร์เอ็ดมันด์ พิชิตยอดเขาเอเวเรสต์ที่ความสูง 8,850 เมตร พร้อมกับ เทนซิง นอร์เกย์ ชาวเชอร์ปาของเนปาล เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2496 เมื่อกลับลงมาเจอเพื่อนในทีมสำรวจที่แคมป์ข้างล่าง ได้กล่าวฉลองด้วยวาทะที่โด่งดังในเวลาต่อมาว่า "Well, George, we′ve knocked the bastard off." (เฮ้ย จอร์จ เราทำไอ้งานบ้านี่สำเร็จแล้วล่ะ)

...หลังความสำเร็จครั้งนั้น เซอร์เอ็ดมันด์ทุ่มเทให้กับงานสำรวจขั้วโลกใต้ และงานช่วยเหลือชนเผ่าเชอร์ปา ในเนปาล ในระยะหลัง ยังรณรงค์ต่อต้านภาวะโลกร้อน พร้อมเรียกร้องให้ยูเนสโก เพิ่มชื่อยอดเขาเอเวอเรสต์ในบัญชีรายการมรดกโลกที่อยู่ในอันตราย เพราะถูกคุกคามอย่างหนักจากภาวะโลกร้อน

จากข่าว ผจก. ออนไลน์วันนี้แจ้งข่าวว่า


เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก

...AFP – เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ชาวนิวซีแลนด์ ผู้ถ่อมตัว ซึ่งมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ในฐานะที่เป็นบุคคลแรก ที่สามารถพิชิตภูเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกได้ เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 88 ปี

...ฮิลลารี ซึ่งไปถึงจุดสูงสุดของยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ปี 1953 พร้อมกับเชอร์ปา เทนซิง นอร์เกย์ เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวาย ในโรงพยาบาลโอคแลนด์ หลังจากล้มป่วยมาระยะหนึ่ง ทางโรงพยาบาลแถลง

...“เซอร์เอ็ดบอกว่าตัวเขาเองเป็นเหมือนคนนิวซีแลนด์ทั่วไปที่มีความสามารถพอประมาณ แต่ในความเป็นจริง เขาเป็นยักษ์ใหญ่ เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ ซึ่งไม่เพียงพิชิตเอเวอเรสต์ แต่ยังใช้ชีวิตด้วยความตั้งใจ อ่อนน้อม และใจกว้างด้วย” นายกรัฐมนตรีหญิง เฮเลน คลาก กล่าวในแถลงการณ์

...นอกจากนี้ ยังมีคำกล่าวยกย่องนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก และผู้ที่โด่งดังที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งกลายเป็นวีรบุรุษ หลังจากชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ของเขา หลั่งไหลมาตลอด

...หลังจากพิชิตเอเวอเรสต์ ฮิลลารีก็เริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ในปี 1957 โดยตั้งฐานที่มั่นในแอนตาร์กติกา และนำพาหนะกลุ่มแรกเดินทางไปยังขั้วโลกใต้ด้วยเช่นกัน

...ยิ่งไปกว่านั้น ฮิลลารี ซึ่งเคยเป็นคนเลี้ยงผึ้งก่อนจะมาเป็นฮีโร่ของชาติ และของโลก ได้ใช้ชื่อเสียงของตัวเองในการช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลมากกว่าทำให้ตัวเองร่ำรวยขึ้น โดยการตั้งกองทุน หิมาลายา ทรัสต์ ในทศวรรษที่ 1960 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชาวเชอร์ปา ในเทือกเขาหิมาลัย ในการสร้างโรงเรียน และโรงพยาบาล

...ส่วนชื่อเสียงของเขาในอนุทวีป ยังทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการชั้นสูงของนิวซีแลนด์ หรือทูตประจำอินเดียในปี 1984 ด้วย

ฉันบอกว่า "ขอแสดงความเสียใจการจากไปของปู่เอ็ดมันด์ ฮิลลารี่ด้วยความเคราพนับถืออย่างสูง และยอมรับว่านักพิชิตยอดเขาคนแรกที่ชนะใจคนทั่วโลกยกย่องความกล้าหาญค่ะ"
From : oiltrips [ 11 ม.ค. 51 - 15:15:05 น. ]


ความเห็นที่ 81


วันเสาร์นี้เป็นวันเด็ก หลายคนคงจะพาเด็ก ๆ ไปเที่ยวกันอย่างมีความสุข ...... แต่ผมต้องไปโรงพยาบาลกับ ผบ. ที่หมอนัดไว้ล่วงหน้า

วันอาทิตย์คงนอนพักผ่อนอยู่กับบ้าน เพราะโดนหวัดเล่นงาน ก็คงอดปั่นทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์แหละครับ

From : สมพิศ [ 11 ม.ค. 51 - 16:20:23 น. ]


ความเห็นที่ 82
ผมว่ารัฐบาลลาวฉลาด ขาดเงินค่าวีซ่านิดหน่อยจากญีปุ่นแลกกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
น่าจะพิจารณาผ่อนผัน ประเทศอื่นๆ ที่ไม่มีปัญหาเช่นพวกใน EC, Swiss เป็นต้น
From : lotus [ 11 ม.ค. 51 - 19:45:59 น. ]

ความเห็นที่ 83
พี่สมพิศ สงสัยนอนไม่พอ คนออกกำลังกายประจำส่วนใหญ่จะไม่เป็นหวัดถ้านอนพักผ่อนพอครับ
ขอให้หายเร็วไว
From : lotus [ 11 ม.ค. 51 - 19:47:04 น. ]

ความเห็นที่ 84
สวัสดีครับพี่สมพิศ หวัดเล่นซะแล้วหรือ วันอาทิตย์ผมว่าจะไปเกาะเกร็ด ออกมาไล่หวัดซะหน่อยดีไหมครับ หายหวัดเร็ว ๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับพี่สมพิศ
From : วิโรจน์ [ 11 ม.ค. 51 - 20:57:01 น. ]

ความเห็นที่ 85

พี่วิโรจน์ ผมสนใจครับ พอจะให้รายละเอียดได้ไหม

From : choo_bma [ 11 ม.ค. 51 - 21:17:54 น. ]

ความเห็นที่ 86
ข่าวการเสียชีวิตของเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี ผมเพิ่งเห็นในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post เมื่อเช้าครับ
เห็นข่าวก็นึกถึงเสือออยเพราะเห็นพูดถึงเนปาลและเทือกเขาหิมาลัยบ่อยๆ
พอมาดูที่นี่.. อ้าว.. เสือออยรู้ก่อนตั้งแต่บ่ายวานแล้ว.. ไวจริง
From : ธานินทร์๙๙ [ 12 ม.ค. 51 - 11:11:00 น. ]

ความเห็นที่ 87

เออ...จริงสิ วันนี้ฉันซื้อนสพ.บางกอกโพสต์ 25 บาท มาอ่านภาษาอังกฤษลงข่าวท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี่ แก่กรรมลงเมื่อวานนี้ อ่านได้พอรู้เรื่องได้บ้างค่ะ

...ฝันไกลของฉันคือ ปั่นจักรยานไปดูเอเวอเรสต์ฝั่งเนปาลที่เมืองนาร์ก็อต 58 กม. จากกรุงกาฐมาณฑุ ต้องเก็บเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าตั๋วการบินไทย + ค่าตั๋วบินแจ็ตเก็ตขึ้นชมวิวเทือกเขาเอเวอเรสต์ + ทริปเดินปีนขึ้นเบสแคมป์ ABC (ที่คุณคมรัฐเคยขึ้นนอน) + ค่าจ้างไกด์ปีนเขาเผ่าเชอร์ปา คิดว่ารวมปาไปห้าหมื่นกว่าบาท อยู่ 7-10 วันค่ะ

From : oiltrips [ 12 ม.ค. 51 - 12:23:28 น. ]


ความเห็นที่ 88
เสือออย.. ที่ผมเคยแนะนำ"ศรัทธาทัวร์" ที่ถนนพระรามห้า ใกล้สะพานเกษะโกมล ลองแวะไปคุยได้ครับ ผมสามารถขออัตราพิเศษให้ได้
เขามีโรงแรมเองบนนาคาร์ก็อต ชื่อหิมาลายาชาเลต์
From : ธานินทร์๙๙ [ 13 ม.ค. 51 - 00:30:58 น. ]

ความเห็นที่ 89
ขอขอบคุณคุณธานนิทร์๙๙แนะนำที่พักหิมาลายาชาเลต์ และบ.ศรัทธาทัวร์ ให้ฉันเอาเก็บข้อมูลเอาไปคุยเรื่องค่าใช้จ่ายเท่านั้น ค่อยก่อนตกลงให้ "ศรัทธาทัวร์" เป็นผู้ออกตั๋วการบินไทย+จองตั๋วเครื่องบินชมวิว 135 USD พร้อมที่พักที่นั่น และค่าทริปตะลุยหนักๆ ถ้ามีไปปนกับพวกฝรั่งก็ได้ มีเวลาไปทำความเคราพอนุสาวรีย์ท่านเซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลารี่ในหมู่บ้านเชอร์ปาได้ค่ะ

ว่างๆ ไม่มีโอที ก็ไปติดต่อเขาเองค่ะ ถ้าฉันพอใจของ "ศรัทธาทัวร์" ก็ดี ไม่เอาบริษัททัวร์ของนารา โอมาร์ รู้ว่ามีแฟนคลับนักร้องเป็นพวกวัยรุ่นติดหนึบค่ะ
From : oiltrips [ 13 ม.ค. 51 - 10:47:36 น. ]


ความเห็นที่ 90
พอดีมีน้องยุ่ย เพื่อนร่วมทริปคินาบาลูส่งเว็บส่วนตัว ฮีไอ 5 คอม พร้อมอัลบั้มภาพถ่ายทริปเนปาลที่ยุ่ยไปเที่ยวมาเจอเอเวอเรสต์แล้ว ยุ่ยนั่งเครื่องบินไปเที่ยวพูลฮิลล์ นากาก๊อต มาให้ฉันดูเล่นค่ะ

[img"http://photos1.hi5.com/0014/322/164/kh9c63322164-02.jpg"]
ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงตะหง่าน มองเห็นใกล้มาก ยุ่ยนั่งเครื่องบินชมวิวมาแล้วค่ะ


นี่..ยอดเขาหางปลา ในเทือกเขาพูลฮิลล์ เมืองโพราคา

เรื่องนี้ ฉันจะไปขุดเรื่องของยุ่ยเอาเป็นกันว่า ไปเนปาลอีกไหมค่ะ
From : oiltrips [ 13 ม.ค. 51 - 21:54:49 น. ]


ความเห็นที่ 91
อุ๊ยตาย...ลืมพิมพ์ผิดเว้นวรรค = ตัวเดียวรูปไม่ขึ้นอ่ะ ขอแก้ใหม่ค่ะ


ยอดเขาเอเวอเรสต์ สูงตะหง่าน มองเห็นใกล้มาก ยุ่ยนั่งเครื่องบินชมวิวมาแล้วค่ะ

เอาไว้คุยกับยุ่ยเมือ่ไหร่ฉันพร้อมไปคนเดียวแน่ค่ะ
From : oiltrips [ 13 ม.ค. 51 - 22:15:36 น. ]


ความเห็นที่ 92
วันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องใช้เล่น อีไอ 5 คอม ที่ฉันเปิดใช้เว็บส่วนตัวได้แล้ว มีเพื่อนต่างชาติเข้ามาคุยทางอีเมล์เท่านั้น เรื่องแชทต้องเลือกเพื่อนที่มีรูปถ่ายตัวจริง เสียงจริงก็โอ.เคเลย มียุ่ย อายรรยง จั๊ว กะปิ และหลายคนอีกเยอะแยะค่ะ

Hi5 มิติใหม่ของการหาเพื่อน

....“พี่กุ๊กมีHi5 มั้ย”
....“ไม่มีอะ เพราะพี่ไม่ค่อยได้เล่นเน็ตเลย”
....“ไม่มีจริงอะ พี่กุ๊กนี่เชยมากๆเพราะตอนนี้ใครๆที่หนูรู้จักก็มีHi5 กันทั้งนั้นเลยอะ พี่กุ๊กไปอยู่ไหนมาเนี่ยถึงไม่มีกับเขาอะ”

...ประโยคสนทนาสั้นๆฟังแล้วจับใจความได้ว่าขณะนี้เว็บไซต์ออนไลน์ที่ติดอันดับท็อปฮิตไปทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทยด้วยขณะนี้ ต้องยกให้ Hi5 หรือ www.hi5.com ซึ่งตอนนี้ไม่มีคนอินเทรนด์คนไหนไม่รู้จัก เนื่องจากการเล่นจะง่ายแสนง่ายแล้วยังมีวิธีการเล่นที่เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่จากเพื่อนสู่เพื่อนส่งต่อกันเป็นทอดๆ เรียกได้ว่าในขณะนี้หากใครที่ไม่รู้จัก Hi5 ก็ถือว่าเชยไปเลยทีเดียว

..ถึงแม้ว่าเว็บ Hi5 จะเข้าสู่โลกออนไลน์มานานกว่า 4 ปี จากจำนวนสมาชิกทั่วโลกของ Hi5 ตอนนี้มีจำนวนกว่า 65 ล้านรายทั่วโลก และถูกแปลงเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วกว่า 9 ภาษา แต่ถึงกระนั้นความนิยมของHi5 ก็โด่งดังอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ใช้ภาษาสเปนเป็นหลักโดยเฉพาะโซนอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป และเอเชีย เพราะในตลาดภาษาอังกฤษนั้นมีมายสเปซ และเฟซบุ๊กเป็นผู้นำตลาดครองอยู่ โดยกลุ่มประเทศที่มีมัลติมีเดียของ Hi5 สูงสุด คือ สาธารณรัฐโดมินิกัน คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ เอกวาดอร์ ฮอนดูรัส รองลงมาคือ กัวเตมาลา เปรู ขณะเดียวกันรวมถึงประเทศอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ เช่น โปรตุเกส โรมาเนีย และประเทศไทย

..ในขณะที่สมาชิกในไทย มีไปแล้วกว่า1 ล้านราย จากจำนวนผู้เล่นอินเตอร์เน็ตกว่า 13.6 ล้านคนโดยมียอดลงทะเบียนสมาชิกใหม่ 8,000 คนต่อวัน ซึ่งจำนวนสมาชิกยังคงพุ่งกระฉูดอยู่เรื่อยๆ และจากการสำรวจของเอแบคโพลล์ ระบุว่า เว็บยอดฮิตที่วัยรุ่น click เข้าไปบ่อยที่สุด คือ Google.co.th 30.8% , Sanook.com 11.3%, Hotmail.com 9.9%, Kapook.com 5.9% และ Hi5.com 3.9%

..นายเบรต ฟิงเคลสไตล์ ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Hi5 ดอตคอม ได้กล่าวว่า เมืองไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนสมาชิกมาเป็นอันดับ 12 ของHi5 แต่มีอัตราการเติบโตสูงสุดเป็นอันดับ 3

..จากการสำรวจข้อมูลการเล่น Hi5 ของคนไทยพบว่า ที่มีการเล่นมากที่สุดอยู่ที่ช่วงอายุ 18-24 ปี เป็นสัดส่วนถึง 42.19% โดยสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายก็จะอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน โดยที่สัดส่วนของผู้เล่นเพศหญิงจะมากกว่าเล็กน้อย

...Hi5 คืออะไร?

..จากคำบอกเล่าของกิตตินันท์ นากทอง นักศึกษาอายุ 21 ปี เล่น Hi5 มานานถึง 3 ปี กล่าวว่า Hi5 เป็นระบบอินเตอร์เน็ตออนไลน์ที่มีการเชิญเพื่อนจากรายชื่อเพื่อนในอีเมลต่างๆสมัครเข้ามาเป็นเพื่อนของเรา โดยระบบจะทำการแอดเมล์เพื่อนให้ รูปแบบทั่วไปภายใน Hi5 จะมีทั้งการโชว์รูปภาพ เพื่อฟรีเซ็นต์ตัวเอง เราได้แสดงความเป็นตัวตนของเราอย่างภาคภูมิใจ ด้วยการสร้างและตกแต่ง Hi5 ของเราด้วย ของแต่ง Hi5 ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ , Skin , Wallpaper , ดุ๊กดิ๊ก , Cursor , ภาพเคลื่อนไหว และของแต่ง Hi5 อื่นๆ อีกมากมายมีพื้นที่ให้เขียนเรื่องราวส่วนตัวด้วย

..วิธีสมัครก็ทำได้ด้วยวิธีง่ายๆคือคลิกเข้าไปที่ www.hi5.com คลิกที่ปุ่ม Sign Up ระบบจะถามชื่อและรหัสผ่านให้ใส่ไปตามที่สมาชิกต้องการระบบจะลิงห์ข้อมูลเข้าไปในอินเตอร์เน็ตทั่วโลก หรือใครได้รับ

..อีเมลจากเพื่อนชวนไปสมัครยิ่งเร็วมากขึ้น เพราะระบบออนไลน์จะทำการหาเพื่อนให้มาเป็นสมาชิก และยังมีรายชื่อสมาชิกคนอื่นๆ อยู่ในลิสต์เพียงเรา แค่คลิกคำว่า “ Add” สมาชิกคนอื่นๆ ก็จะมาเป็นเพื่อนกับเราได้โดยอัตโนมัติ หรือถ้าเราสมัครตรงจากเว็บ Hi5 ระบบนี้ก็จะไปเชิญชวนเพื่อนๆ และคนรู้จักของเพื่อนๆ มาเป็นเพื่อนเราเหมือนกัน

..Hi5 เป็นเหมือนตู้ ปณ.อย่างหนึ่งที่วัยรุ่นใช้เขียนข้อความส่งถึงกัน และเมื่อใครได้รับข้อความจากเพื่อนก็จะส่งข้อความตอบกลับเพื่อนสลับกันไปมา

...Hi5 เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2546 ขณะนั้นยังไม่มีลูกเล่นหรือการตกแต่งที่หลากหลาย เป็นเพียงพื้นที่ว่างสำหรับโชว์รูปภาพเพียงอย่างเดียว แต่ในปีพ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา Hi5ได้รับความนิยมสูงสุด ทางเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของจึงปรับโฉมใหม่ให้ Hi5 ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มมัลติมีเดีย มีสไลด์โชว์รูป ลงคริปวีดีโอ เขียนไดอารี่ และคอมเมนท์รูปภาพเข้าไปให้วัยรุ่นเข้าไปเล่นมากขึ้น และเป็นช่องทางขายสื่อโฆษณาภายในเว็บไซต์ไปด้วยซึ่งธุรกิจนี้กำลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนหลายราย

.. “เสน่ห์ของ Hi5 นอกจากจะทำให้เรามีเพื่อนเยอะแล้วยังเป็นที่รวมเพื่อนๆ ที่ถูกใจเราด้วย และยังเป็นที่ๆเราสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวของเราเองได้อีกด้วย ดังนั้นการตกแต่งประดับประดาหน้าเว็บ Hi5 ของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจและสวยงามในสไตล์ที่เราชอบ แต่ก็เสี่ยงเหมือนกันคือ เราเอารูปภาพและข้อมูลส่วนตัวไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน อาจจะมีพวกมิจฉาชีพที่ไม่หวังดีเข้ามาโจรกรรมข้อมูลของเราได้ เพระระบบจะลิงห์เข้าอีเมลของเราได้ จึงไม่ควรใช้อีเมลที่เราเก็บข้อมูลสำคัญเอาไว้ไปสมัคร Hi5 แต่ปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเมืองนอกซะส่วนใหญ่ ” กิตตินันท์ กล่าว

ฉันว่าขี้เกียจร่างรายงานข่าวยาว ให้เปิดอ่านข่าวเต็มหน้าตรงนี้ค่ะ Hi5 มิติใหม่ของการหาเพื่อน

From : oiltrips [ 14 ม.ค. 51 - 10:58:15 น. ]


ความเห็นที่ 93

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=181310

ถึงสมาชิก ทัวริ่ง ล่องใต้ วันที่ 1-6 กพ.2551 ครับ
ข้อมูลรถทัวร์ไปชุมพร ดังนี้ ครับ

-พัชราภรณ์ ทัวร์ ออก 21:30 ถึง ประมาณ 04:00 ราคา 405 บาท ประเภท vip 2 ชั้น
-โชคอนันต์ ทัวร์ ออก 21:40 ถึง ประมาณ 04:00 ราคา 300 + ประเภท ป.1
-สุวรรณที ทัวร์ ออก 20:00 ถึง ประมาณ 03:00 ราคา 300 + ประเภท ป.1
ออก 22:00 ถึง ประมาณ 04:00-05:00 ราคา 419 ประเภท vip 2 ชั้น (ออกพร้อมกัน 2 คัน)
-บขส. ออก 21:30 ถึงประมาณ 05:00 ราคา 340 ประเภท ป.1

หาข้อมูลมาให้นะครับ แล้วจะรีบสรุป ภายในอาทิตย์นี้ครับ
From : ชนินทร์ [ 14 ม.ค. 51 - 11:21:18 น. ]


ความเห็นที่ 94
ลงทะเบียนยืนยันไปด้วย1คนครับ
แล้วจะคอยติดตามรายละเอียดต่อไป

From : B2M [ 14 ม.ค. 51 - 12:47:34 น. ]

ความเห็นที่ 95
คุณชนินทร์..ฉันว่าน่าจะใช้รถไฟสายธนบุรี-หลังสวนไปลงชุมพรพอดี ถึงตีสองยันตีห้ายังทันค่ะ

ดูตารางเดินรถไฟสายชุมพรดูที่ http://www.railway.co.th/Ticket/ChooseStation_SGo.asp

ตรุษจีนปีนี้ฉันไปเที่ยวไม่ได้ เดือนนี้ถึงมีนาคมมีงานโอทีติดหนักค่ะ
From : oiltrips [ 14 ม.ค. 51 - 13:13:29 น. ]


ความเห็นที่ 96
เอาใหม่ แก้ลิ้งค์สำเร็จรูปให้ลงปะได้ค่ะ ขออภัยด้วยคุณชนินทร์ B2M ค่ะ

ดูตารางเดินรถไฟสายชุมพรดูที่ http://www.railway.co.th/ticket/south.asp
From : oiltrips [ 14 ม.ค. 51 - 15:27:12 น. ]


ความเห็นที่ 97
สวัสดีครับคุณชนินทร์ ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ทัวริ่ง ล่องใต้ วันที่ 1-6 กพ.2551 ครับ
From : วิโรจน์ [ 14 ม.ค. 51 - 19:50:14 น. ]

ความเห็นที่ 98

ณ เวลานี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะไปได้หรือไม่ ....... แต่แนวโน้มคงแห้วครับคุณชนินทร์

From : สมพิศ [ 14 ม.ค. 51 - 22:07:57 น. ]

ความเห็นที่ 99


วันที่ 14 มกราคม 2551 - เวลา 21:59:27 น.
http://www.matichon.co.th/news_title.php?id=1168

อวสาน 'ทีไอทีวี' ใช้ช่อง 11 ยิงแก้ขัด เลิกจ้างพนง. ลือ 'ขวัญสรวง' นั่งปธ.บอร์ด

ปิด 'ทีไอทีวี' หลังเที่ยงคืน 14 ม.ค. ยิงสัญญาณช่อง 11 แทนชั่วคราว พร้อมเลิกจ้างพนักงาน  'ทิพาวดี' เสนอครม.ตั้ง 5 อรหันต์ดูแลแปลงสภาพเป็นทีวีสาธารณะ คาด 'ขวัญสรวง' นั่งเป็นประธาน อธิบดี กปส.ยันโละสัญญาผลิตรายการ-โฆษณา พนักงานบอกไม่ค้าน แต่ดักคออย่าแทรกแซง ปูดมี สนช.สายสื่อบางคนหวังหาผลประโยชน์ ผู้ผลิตรายการโวยไม่แจ้งล่วงหน้า เจ็บตัวกันระนาว

คลิกอ่าน 'แจงขั้นตอนแปลงสภาพจาก'ทีไอทีวี'เป็นทีวีสาธารณะ'

ปิด 'ทีไอทีวี' - เลิกจ้างพนักงาน

สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี จะปิดตั้งเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป หลัง พ.ร.บ.องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือทีวีสาธารณะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 14 มกราคม และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 19.30 น. เมื่อวันที่ 14 มกราคม มีคำสั่งจากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ว่า จะทำการปิดสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีตั้งเวลา 24.00 น. ของวันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไป โดยจะใช้สัญญาณเดียวกับสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ออกอากาศแทน และจะไม่มีการจ้างงานพนักงานทีไอทีวีต่อแต่อย่างใด โดยจะมีผลในเที่ยงคืนวันที่ 14 มกราคมเป็นต้นไปเช่นกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนักงานทีไอทีวีทั้งหมดซึ่งเพิ่งได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวในตอนค่ำวันที่ 14 มกราคม ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่ได้แยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้ว เพื่อจัดรายการพิเศษปิดฉากทีวีเสรี ออกอากาศ 23.00-24.00 น. ในคืนวันเดียวกัน

เสนอ ครม.ตั้ง 5 อรหันต์ดูแลชั่วคราว

นายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ นักวิชาการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.ทีวีสาธารณะ ให้สัมภาษณ์ 'มติชน' ถึงขั้นตอนการแปลงสภาพจากทีไอทีวีเป็นทีวีสาธารณะ ว่า หลังเที่ยงคืนของวันที่ 14 มกราคม สถานีทีไอทีวีจะไม่มีโฆษณาในเชิงพาณิชย์อีกต่อไป แต่หากโฆษณาในเชิงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือซีเอสอาร์ จะเข้าข่ายเงินสนับสนุนองค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

นายสมเกียรติกล่าวว่า ในช่วงหนึ่งสัปดาห์หรือช่วงเดือนแรก รายการที่นำเสนอคงเป็นเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากทีไอทีวีมาเป็นทีวีสาธารIะ ในระยะเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งคณะกรรมการชั่วคราวขึ้นมาไม่เกิน 5 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนโยบายชั่วคราวไปก่อน คาดว่าจะมีการแต่งตั้งในวันที่ 15 มกราคม

'ขวัญสรวง-นวลน้อย-อภิชาติ' ติดโผ

รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุม ครม. วันที่ 15 มกราคม คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายชั่วคราวทีไอทีวี 5 คน คือ  นายไชยา ยิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางนวลน้อย ตรีรัตน์ อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายขวัญสรวง อติโพธิ อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายอภิชาติ ทองอยู่ นักวิชาการอิสระ และ นางเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อ และคาดว่านายขวัญสรวงจะเป็นประธานกรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดการ วางนโยบาย กำหนดผังรายการ การดำเนินการเกี่ยวกับโฆษณา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายสื่อสาธารณะ โดยให้ทำหน้าที่จนกว่าสำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จะสรรหาคณะกรรมการบริหารสถานี (บอร์ด) ทีไอทีวี จำนวน 9 คน และให้บอร์ดที่ตั้งขึ้นเลือกผู้อำนวยการ (ผอ.) ทีไอทีวี เพื่อทำหน้าที่บริหารต่อไปแล้วเสร็จ จึงจะส่งมอบหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ มีข่าวลือว่า นายเทพชัย หย่อง บรรณาธิการในเครือบริษัท เนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ของสถานีโทรทัศน์สาธารณะเป็นคนแรก

ปลัด สปน.เผยเตรียมแผนปรับผังแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) กล่าวว่า สถานะของทีไอทีวีต้องเปลี่ยนไปตามกฎหมาย ส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ต้องรอคณะกรรมการทั้ง 5 คนมาพิจารณา ตอนนี้ได้เตรียมการในส่วนผังรายการแล้วในบางส่วน และคงจะปรับผังรายการให้สอดรับกฎหมายใหม่ทันที ซึ่งเตรียมการมา 1-2 เดือนแล้ว คงไม่มีปัญหาอะไร ส่วนกรณีที่พนักงานทีไอทีวีฟ้องร้องศาลปกครองอยู่นั้นคงไม่มีผลอะไร เป็นคนละเรื่องกัน ในแง่คดีก็ดำเนินการไป ในแง่การเปลี่ยนผ่านก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า เป็นห่วงหรือไม่ว่า จะมีพนักงานบางส่วนประท้วง เพราะต้องตกงาน นายจุลยุทธกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ทราบกันมานานแล้ว ทุกคนคงเข้าใจและมีการเตรียมการ และเท่าที่ทราบอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานให้พนักงานปรับรูปแบบ

เชื่อ 5 อรหันต์ทำเร็วงานไม่สะดุด

นายปราโมช รัฐวินิช อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 15 มกราคมเป็นต้นไป สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการนโยบาย 5 คน และเชื่อว่าคณะกรรมการจะทำงานโดยเร็วเพื่อไม่ให้การออกอากาศของสถานีสะดุด ทั้งนี้ อาจจะเว้นรายการปกติไปสักระยะ แล้วแต่คณะกรรมการชุดนี้จะกำหนด โดยจะนำรายการสารคดีที่มีประโยชน์ทั่วไป และสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ออกอากาศแทน แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด

'อาจจะมีการเว้นการออกอากาศรายการปกติสักระยะ แต่คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก ก็ต้องใช้คนทำงานด้านนี้ต่อไป บางคนอาจจะรับไม่ได้ แต่ก็เป็นกฎหมาย สำหรับรายการต่างๆ เราก็ได้เตรียมให้เขาไว้หมดแล้ว โดยการจ้างผลิตละครสำหรับเด็กจากกันตนา และรายการสารคดีที่ให้ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในสโคปของทีวีสาธารณะก็ได้เตรียมการไว้หมดแล้ว' นายปราโมชกล่าว

ยกเลิกสัญญาโฆษณาทั้งหมด

นายปราโมชกล่าวว่า ส่วนปัญหาเรื่องโฆษณาที่ต้องไม่มีตามกฎหมายนั้น เป็นอำนาจของคณะกรรมการทั้ง 5 คนที่จะแก้ไข ซึ่งตามกฎหมายแล้วสัญญาต่างๆ จะต้องถูกยกเลิกทั้งหมด

เมื่อถามว่า หากยกเลิกสัญญาโฆษณา จะมีฟ้องร้องจากคู่สัญญาหรือไม่ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า ไม่มีปัญหา เรื่องนี้ก็มีการเตรียมการรองรับไว้แล้ว โดยในสัญญาต่างๆ ที่ทำกับคู่สัญญา ได้ระบุว่าสัญญาจะต้องยกเลิกเมื่อกฎหมายสื่อสาธารณะมีผลบังคับใช้ไปโดยปริยาย ฉะนั้น เรื่องฟ้องร้องคงไม่มี แต่ยอมรับว่าคงส่งผลกระทบในส่วนของโฆษณาที่ออกไปแล้ว คงไม่สามารถเก็บค่าโฆษณาได้ทั้งหมด

นายปราโมชกล่าวว่า ส่วนแรงต้านจากพนักงานทีไอทีวีที่อาจออกมาเคลื่อนไหวนั้น คิดว่าทั้ง 5 คนคงไม่ทำอะไรที่เป็นการหักด้ามพร้าด้วยเข่า เรื่องนี้กฎหมายกำหนดเอาไว้แล้วว่า ทรัพย์สินของทีไอทีวีนั้นเป็นของหลวง กฎหมายก็ให้แปลงสภาพเป็นสื่อสาธารณะ เป็นของประชาชน ดังนั้น เขาจะยึดกลับไปเพื่ออะไร เพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ก็ต้องมีคำตอบตรงนี้ด้วย

พนง.ทีไอทีวีไม่ค้าน-ดักคออย่าแทรก

เมื่อเวลา 15.00 น. ที่ตึกปฏิบัติการข่าวสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี มีการแถลงข่าวชี้แจงและแสดงจุดยืนของพนักงานทีไอทีวี นำโดยนายอัชฌา สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการฝ่ายข่าว, นายฉัตรชัย ตะวันธำรงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าว, นายอลงกรณ์ เหมือนดาว บรรณาธิการบริหาร, นายจอม เพ็ชรประดับ บรรณาธิการอาวุโส และ นางสาวตวงพร อัศววิไล บรรณาธิการข่าวประจำวัน


นายอัชฌากล่าวว่า ในส่วนของพนักงานทีไอทีวีทุกคนไม่มีใครคัดค้านการเปลี่ยนเป็นสถานีโทรทัศน์สาธารณะ เพียงแต่อยากเรียกร้องอย่าให้มีการแทรกแซง กดดันหรือใช้อำนาจต่างๆ ในส่วนของเรื่องผังและรายการ ให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการผู้บริหารชั่วคราว ไม่ใช่มีการแทรกแซงและกดดันอย่างที่ผ่านมา

ส่วนเรื่องการปฏิบัติงานในเบื้องต้นนั้น นายอัชฌากล่าวว่า เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชั่วคราว ที่มีสิทธิว่าจะยกเลิกสัญญาต่างๆ หรือไม่ เพราะในส่วนของสัญญารายการโทรทัศน์หากจะแจ้งยกเลิกจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อยๆ 1 เดือน เราไม่อยากให้มีการตั้งกรอบว่าโทรทัศน์สาธารณะใหม่จะต้องเป็นอย่างไร รวมถึงเรื่องผังรายการโทรทัศน์สาธารณะที่มีการทำกันก่อนมีคณะกรรมการด้วย

ปูดมี สนช.จ้องหาผลประโยชน์

ส่วนของพนักงานนั้น นายฉัตรชัยกล่าวว่า แม้จะยังไม่ได้มีการต่อสัญญากับกรมประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยตามคำสั่งของศาลปกครอง ก็มีการตัดสินให้มีการว่าจ้างต่อโดยอัตโนมัติเนื่องจากมีการทำงานต่อเนื่องก็จะต้องโอนไปด้วย แต่จะมีการว่าจ้างต่อหรือไม่แล้วแต่คณะกรรมการชั่วคราว ซึ่งในส่วนของพนักงานก็พร้อมรับการตัดสินใจ

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่า คนในทีไอทีวีบางคนไปรับแผนบันไดสามขั้น ในการให้ทีไอทีวีกลับไปเป็นอยู่กับอำนาจเก่า นางสาวตวงพรเปิดเผยว่า เป็นขบวนการโจมตีเพื่อลดเครดิตพนักงาน ที่ผ่านมามีกระบวนการโจมตีว่าสถานีรับท่อน้ำเลี้ยงจากอำนาจเก่า ผู้บริหารฝ่ายข่าวไปตีกอล์ฟกับนักการเมือง มีการทุจริตกรณีโครงการเอเวอเรสต์ ซึ่งไม่เป็นความจริงและอยากเรียกร้องให้สื่อมวลชนมาตรวจสอบ เพราะทุกอย่างโปร่งใส และอยากให้ตรวจสอบด้วยว่าที่ผ่านมามีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สายสื่อบางคนคนพยายามล็อบบี้ และเข้ามาหาประโยชน์จากการแปลงสภาพของทีไอทีวี

เผยอาจสูญค่าโฆษณา 26 ล้าน

รายงานข่าวแจ้งว่า พนักงานทีไอทีวีต่างพร้อมที่จะปฏิบัติตาม เมื่อรัฐมนตรีเห็นชอบก็ต้องปฏิบัติตาม และหากมีผลกระทบก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากผู้จัดอาจจะไม่พอใจต่อคำสั่งดังกล่าว เพราะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า และทางทีไอทีวีก็มีสัญญาผูกพันเรื่องรายได้โฆษณากันอยู่ อย่างเช่น งานปฏิบัติการเกียรติยศ สู่ยอดเอเวอเรสต์ หรือการประกวดนางสาวไทย ที่ทำเสร็จไปแล้วนั้นก็เหลือการออกอากาศอีกไม่กี่ครั้งก็จะสามารถเก็บค่าโฆษณาได้ครบคิดเป็นเงิน 26 ล้านบาท หากภาครัฐไม่สนใจเงินจำนวนนี้ก็ไม่มีปัญหา

ผู้ถือหุ้นรายย่อยร้อง ป.ป.ช.เอาผิด

เช้าวันเดียวกัน นางรัตนาภรณ์ นามมนตรี และตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยทีไอทีวี ประมาณ 20 คน เดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นหนังสือร้องเรียนคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายปราโมช รัฐวินิจ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และนายจุลยุทธ หิรัญยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
นางรัตนาภรณ์กล่าวว่า ไม่เข้าใจว่าเอากฎหมายฉบับไหนมาจัดการทรัพย์สินทีไอทีวี เพราะที่ผ่านมาสำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ตั้งอนุญาโตตุลาการมาเพื่อให้มีการเจรจากันระหว่าง สปน.และผู้ถือหุ้น แต่กลับไม่มีการเรียกมาพูดคุยกัน จึงไม่เข้าใจว่าเอากฎหมายฉบับไหนมายึดทรัพย์ของเรา

'เราต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง เพราะผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำอะไรผิด ไม่เข้าใจว่าทำไมจึงมายึดสมบัติที่มูลค่ากว่า 600 ล้านบาทไปเป็นของตัวเอง ทำไมไม่ไปทำช่อง 11 ให้เป็นสื่อสาธารณะให้เต็มที่ หรือตั้งช่องใหม่ขึ้นมา' นางรัตนาภรณ์กล่าว และว่า ในวันที่ 15 มกราคมจะไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ยุติการตั้งคณะกรรมการชั่วคราว 5 คน

'ทีวีธันเดอร์' โวยไม่แจ้งล่วงหน้า

นายภูษิต ไล้ทอง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีธันเดอร์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีรายการโทรทัศน์ที่แพร่ภาพทางทีไอทีวี 3 รายการ คือ 'โอโน่โชว์', 'สะบัดช่อ' และ 'ละครตอนเที่ยง' บางรายการบันทึกเทปไว้ล่วงหน้า เมื่อรวมกับการงดแพร่ภาพในช่วงไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯแล้ว ทำให้มีสต๊อครายการอยู่ถึงสิ้นเดือนมีนาคม เท่าที่ทราบบริษัทอื่นๆ ก็เป็นเช่นนี้ สำหรับทีวีธันเดอร์แม้จะไม่มีการเซ็นสัญญาหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดช่วงปลายปี 2550 แต่ก็ไม่มีการแจ้งยกเลิกการทำงาน บริษัทจึงผลิตรายการเหมือนเดิม

'สถานีโทรทัศน์ทุกช่องหากจะให้เลิกทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าราว 1 เดือน แต่นี่ไม่มี เราก็ทำงานตามปกติ ดังนั้นถ้าจะให้เปลี่ยนรายการทันทีผู้จัดหลายคนก็เดือดร้อน ทั้งจากสิ่งที่ลงทุนไป กับที่เอเยนซี่โฆษณาอาจเรียกร้องค่าเสียหาย' นายภูษิตกล่าว และว่า หากยืดเวลาการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นเดือนเมษายน ทุกคนคงไม่มีปัญหา แต่ถ้ารีบร้อนอย่างนี้ทำให้ประชาชนอดสงสัยไม่ได้ว่า คุณยึดทีวีของประชาชนไปจัดสรรแบ่งเค้กกันเองหรือเปล่า

ผู้ผลิตรายการเจ็บตัวระนาว

ขณะที่นายจาฤก กัลย์จาฤก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ 'บุปผาแฟนคลับ', 'โซนนิ่ง' และ 'สู้แล้วรวย' และรับจ้างผลิตละครเรื่อง 'นะโม ฮีโร่ผู้น่ารัก' กล่าวว่า สัญญาเช่าเวลาของกันตนาหมดไปแล้วเช่นกัน แต่เมื่อไม่ได้รับแจ้งให้ยกเลิกก็ผลิตรายการไว้ล่วงหน้าราว 3 เดือน แต่เมื่อทีไอทีวีกลายเป็นทีวีสาธารณะก็ไม่ทราบว่าในส่วนของงานจะเป็นอย่างไรต่อ

'ทุกวันนี้รู้ข่าวเป็นรายวัน ช็อครายวันตลอด ต้องตามกระแสไปเรื่อย' นายจาฤกกล่าว

ด้านนายพุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์ หรือลีโอ พุฒ ผู้บริหารบริษัท ไอดี โปรเจ็ค จำกัด ผู้ผลิตรายการ 'พุฒ ต้า เร' และ 'มิวสิค ไลฟ์ ฟอร์ ยู' กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ผลิตรายการพยายามขอความชัดเจนจากภาครัฐมาตลอด แต่ไม่เคยได้ แต่จู่ๆ ก็มีประกาศออกมา ทำให้ทุกฝ่ายเสียหาย

'เจ็บตัวกันหมด เสียหายกันหมด พอถามก็ไม่บอก แต่พอบอกก็ไม่มีปี่มีขลุ่ย' นายพุฒิพงศ์กล่าว

เล็งยืดเวลาให้ผู้ผลิตรายการปรับตัว

นายไชยา ยิ้มวิไล โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หนึ่งในฐานะว่าที่คณะกรรมการบริหารชุดชั่วคราวช่วงเปลี่ยนผ่านสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี เป็นทีวีสาธารณะ ว่า ในเบื้องต้นการโฆษณาเชิงพาณิชย์จะต้องระงับไว้ก่อน ภายในสัปดาห์นี้จะมีการหารือร่วมกับคุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายปราโมช รัฐวินิจ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เพื่อหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการไม่ให้เกิดปัญหาในเชิงกฎหมายและธุรกิจ อาจจะผ่อนปรนไปก่อน 3-4 สัปดาห์ เพื่อให้ผู้ประกอบการปรับทิศทางการทำงาน

'การลงราชกิจจานุเบกษาเร็วกว่าที่คิดไว้ แต่หลังจากนี้คงต้องหารือเพื่อกำหนดทิศทางให้เป็นองค์กรสื่อสาธารณะ' นายไชยากล่าว

พนง. 400 คนไม่ได้รับคุ้มครองแรงงาน

ด้านนายสิทธิพล รัตนากร รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า หลังสถานีโทรทัศน์ทีไอทีวีเปลี่ยนเป็นทีวีสาธารณะอย่างเต็มรูปแบบ ส่งผลให้พนักงานกว่า 400 คนต้องตกงาน ในฐานะเป็นผู้ประกันตน ย่อมจะได้รับความคุ้มครองในกรณีว่างงาน ทั้งนี้จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน และหลังถูกเลิกจ้าง ควรรีบขึ้นทะเบียนหางานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ เพื่อขอรับเงินทดแทนภายใน 30 วัน ในกรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง

นายสถาพร จารุภา ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในกรณีดังกล่าวตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะยกเว้น ไม่บังคับใช้กับลูกจ้างของราชการ เนื่องจากพนักงานทีไอทีวีมีสถานภาพเป็นลูกจ้างที่อยู่ในความดูแลของกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้ระบบราชการโดยตรง เมื่อครั้งที่เปลี่ยนจากไอทีวีเป็นทีไอทีวี จึงไม่ได้อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และที่ผ่านมาทีไอทีวีก็ไม่ได้เข้ามาแจ้งหรือขอความช่วยเหลือกับ กสร. อย่างไรตาม ขณะนี้สั่งให้เจ้าหน้าที่สวัสดิการเขตพื้นที่ 2 เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด หากพนักงานร้องเรียน กสร.ก็พร้อมให้ความช่วยเหลือรายละเอียดเพิ่มเติม.-
แจงขั้นตอนแปลงสภาพจาก'ทีไอทีวี'เป็นทีวีสาธารณะ
-> http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=16736


กรมประชาฯ สั่ง TITV หยุดแพร่ภาพ ตั้งแต่ 24 น.คืนนี้
โดย ผู้จัดการออนไลน์ 14 มกราคม 2551 21:26 น.
-> http://manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9510000005509

ราชกิจจานุเบกษา พระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
-> http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/008/1.PDF


From : สมพิศ [ 14 ม.ค. 51 - 22:11:51 น. ]

ความเห็นที่ 100

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5

From : สมพิศ [ 15 ม.ค. 51 - 07:16:58 น. ]


ความเห็นที่ 101

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B5

From : สมพิศ [ 15 ม.ค. 51 - 07:28:14 น. ]


ความเห็นที่ 102
วันนี้เจอลุงนำชัยปั่นจักรยานแซงหน้าฉันถีบม้านิลไล่ไม่ทัน ลุงนำชัยควักมือเรียกให้ฉันมาดูดท้ายจักรยานหลัง แต่ติดไม่ออก รถติดแถวหางว่าว ซิกแซกไม่ได้ ฉันตะโกนว่า ฝากไว้ก่อนเมื่อไหร่จะเสียบหลังลุงนำชัยแน่นอนค่ะ

เรื่องจักรยานซิ่งกันบนถนนใหญ่ ลุงนำชัยกับฉันมาเจอกันทุกวันเช้าๆ บางทีไปสายๆ จะแซงปั่นจักรยานตะบึ่งหนีไปแล้ว ทำให้ฉันถีบจักรยานม้าเหล็กไปถึงที่ทำงานเร็วขึ้นดีค่ะ
From : oiltrips [ 15 ม.ค. 51 - 10:04:14 น. ]


ความเห็นที่ 103

วันเสาร์เข้ากทม.ไปหาเพื่อนได้ทัวร์ริ่งเฟรมเหล็กมือสองคัยย่อมๆปี42 มา1คันราคา2หมื่นนิดๆ+ค่ารวมรุ่นเทคนิคอีก1โต๊ะกว่าจะเลิกวงก็ตี3กว่าไม่ได้โทรหาพี่สมพิศเลย วันอาทิตย์ขี่กลับศก.แบบไปเรื่อยๆ 8ชม.ถึงบ้าน เลยเอารูปมาอวดครับ
From : อ.ดำ [ 15 ม.ค. 51 - 13:11:26 น. ]

ความเห็นที่ 104
วันอาทิตย์ขี่กลับศก.แบบไปเรื่อยๆ 8ชม.ถึงบ้าน ....

สวัสดีค่ะ อ.ดำ ฉันสงสัยว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ 250 ซีซี ใช่หรือเปล่า? ใช้น้ำมันไปกี่ลิตร อยากรู้ค่ะ
From : oiltrips [ 15 ม.ค. 51 - 13:29:08 น. ]


ความเห็นที่ 105
สวัสดีครับพี่สมพิศ ไม่ทราบหายหวัดหรือยังครับขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับ รอการจัด
ทริปอยู่ครับ(คิดถึงทริปของกลุ่มรวมมิตรจังเลย)
From : ธานินทร์(วัดสำโรง) [ 15 ม.ค. 51 - 13:31:55 น. ]

ความเห็นที่ 106
สวัสดีครับชาวรวมมิตรทุกท่าน....ขอเชิญเข้าไปชมภาพจักรยานทางเรียบครับ http://www.nokkum.com/
From : สมหมาย ชารัตน์ [ 15 ม.ค. 51 - 13:42:37 น. ]

ความเห็นที่ 107

สวัสดีครับ ทุก ๆ ท่าน
...น่าเสียดายไม่เจอ อ.ดำ ไม่อย่างนั้นจะเอาคันนี้ออกไปขี่เล่นกับอาจารย์ดำสักหน่อย
From : เกษม ฯ [ 15 ม.ค. 51 - 14:33:32 น. ]

ความเห็นที่ 108
รูป Time Trial สวยมากครับ.. คุณสมหมาย.. ขอบคุณที่นำมาให้ชมกัน
อ.ดำ ว่างๆต้องขอคำแนะนำหน่อยละครับ ที่ชมรมพระรามเก้ามีคนนึงขี่ฮอนด้าสปอร์ตคันใหญ่ อีกคนขี่ฮาร์ลีย์เดวิดสันคันเบ้อเร่อ อีกคนเพิ่งไปออกดูคาติมาใหม่เอี่ยม ผมเองไปด้อมๆดูฮาร์ลีย์มาสองสามรอบ ยังตัดสินใจไม่ได้ คิดว่าจะเอาประเภทครูสอย่างในรูป จะเอารถญี่ปุ่นพวกก็ยุว่าเด๊ยวก็เสียตังค์สองหนหรอก.. เอาฮาร์ลีย์ไปซะทีเดียวเล้ยยยย.... แต่แหม.. มือสองห้าหกแสนต้องคิดหนักหน่อย
From : ธานินทร์๙๙ [ 15 ม.ค. 51 - 16:26:10 น. ]

ความเห็นที่ 109

สวัสดีครับคุณoiltrips พี่เกษมฯ พี่ธานินทร์๙๙ วันนี้มีสอนถึง2ทุ่มตอนเย็นผมรดน้ำต้นไม้ข้างแผนกเห็นต้นลำโพงที่นำกิ่งมาจากบอละเวณกำลังฟื้นตัวเพราะอากาศเริ่มเย็นมาอีก หลังจากทิ้งใบหมดต้นผมคิดว่าไม่รอดแล้ว คิดถึงทริปนั้นสนุกจริงๆ เรื่องลูกชอปเปอร์คันนี้เป็นคาวาซากิรุ่น BOSS ขนาดเครื่องยนต์แค่ 175 ซีซี เองครับใช้วิ่งในเมืองไปใกล้ๆสะดวกดีครับแต่จะเอามาไว้ออกทริปไกลๆไม่เหมาะครับเล็กเกินไป เท่าที่สอบถามคนเล่นรถใหญ่เขาใช้ขนาด750ซีซีขึ้นไปครับถึงจะเกาะกลุ่มทัน ส่วนคันของผม กท-ศก ระยะทางตามเรือนไมล์530 กม.ผมมาแบบหวานเย็น 8ชม.กว่าใช้แกสโซฮอล95 ไปทั้งหมด 15.7ลิตรวัดโดยใช้วิธีเติมเต็มถังที่กท.เซ็ทไมล์ศูนย์ กลางทางแถวบุร๊รัมย์จอดพักครั้งที่3เติมไป1ครั้ง (ความจุถังแค่ 14ลิตรครับ)พอถึง ศก.ก็เติมให้เต็มอีก หารแล้วอยู่ที่33กม./ลิตรซึ่งน่าจะเป็นที่อาการผ้าครัทช์ใกล้จะหมดทำให้มีอาการครัทช์ลื่นอยู่บ้าง ที่จริงน่าจะได้อัตราที่ประหยัดกว่านี้ ทีมรถใหญ่เขาวิ่งกัน4ชม.กว่าก็ถึง ศก.ได้นั่งจิบน้ำเย็นๆกันแล้วครับวันที่ผมกลับก็มีทีมHARLEY-DAVIDSON หลายคันแล่นแซงไปแบบดูทะเบียนไม่ทัน BOSS ต้องวิ่งชิดซ้ายเลนในสุดครับมิบังอาจออกขวาแบบทีมเขา ช่วงกท.แยกสระบุรีต้องคอยมองกระจกส่องหลังบ่อยๆกลัวโดนไล่บี้ครับ ถ้าเป็นแบบในรูปของพี่เกษมฯOKเลยครับรถรุ่นนั้นจะมาขี่เทียบกับBOSS น่าจะประมานเสือหมอบกับรถพับล้อ16นิ้วละครับ พี่ธานินทร์๙๙ครับเท่าที่เคยคุยคนเล่นรถใหญ่สุดท้ายก็ต้องไปหาHARLEYมาจนได้เหมือนที่เขาว่ากันจริงๆครับเขาว่ามันขี่แล้วได้อารมณ์ชอปเปอร์แท้ๆกว่ารถอื่นครับ ส่วนตัวผมคงจบแค่BOSSนี้ก็พอเพียงแล้วละครับ แค่นี้ก็เก็บตังอยู่นานกว่าจะได้ครับ
From : อ.ดำ [ 15 ม.ค. 51 - 19:41:44 น. ]

ความเห็นที่ 110
ขอขอบคุณ อ.ดำให้ข้อมูลเรื่องบิดทัวร์ริ่งดูดี หนูเอาลิ้งค์เรื่องฝรั่งใช้มอเตอร์ไซค์ที่เหมาะสมออกทัวร์ริ่ง มีกล่องแข็งสัมภาระสวยดี มีเรื่องราวประสบการณ์ทางไกล เอามาให้ อ.ดำอ่านค่ะ

คลิ้กที่ http://www.rickmayercycle.com/photo.html


From : oiltrips [ 15 ม.ค. 51 - 20:17:08 น. ]


ความเห็นที่ 111

ฉันเคยดูหนัง "Wild Hogs" มาแล้ว มันส์ ฮา สนุกค่ะ
From : oiltrips [ 15 ม.ค. 51 - 20:19:12 น. ]

ความเห็นที่ 112

น่าเสียดายที่ไม่ได้พบกับอาจารย์ดำ โอกาสหน้ามาอีกเมื่อใดพบกันให้ได้นะครับอาจารย์

เสาร์-อาทิตย์นี้ถ้าไม่มีใครนัดมา ผมคงจะไปวัดพืชอุดมกับ Local Road ครับคุณธานินทร์

LocalRoad ชวนปั่น "ท่องสวรรค์-ชมนรก" วัดพืชอุดม ลำลูกกา อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 51
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=204518

ท่านใดอยากดูรูปสวย ๆ เชิญคลิกเข้าไปดูที่บ้านน้าสมหมาย ชารัตน์ ได้ครับ http://www.nokkum.com/ แล้วอย่าลืมโพสต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ

มีเกมส์จักรยาน Free-Wheels มาให้เล่นกันครับ ..... น่าจะสนุกนะ (เดาเอา อิ.อิ )

-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=204836From : สมพิศ [ 15 ม.ค. 51 - 21:48:00 น. ]


ความเห็นที่ 113
ลองเล่นดูแล้วครับ แต่ไปไม่รอด อิอิ แรงก็ตก เล่นเกมส์ ฝีมือก็ตก สงสัยผมเริ่มแก่แล้ว มั๊ง
ที่ไทย ยังร้อนอยู่เหรอครับ แย่ จัง แต่ผมว่าร้อนดีกว่าหนาว นะครับ ผมออกปั่นจักรยาน ไม่ค่อยได้เลย ขนาดตอนนี้ร้อนขี้น หกองศาแล้ว ก็ยัง ต้อง ยอมยกธงขาว งดออกปั่น บางวันเลยครับ
From : โอ๊ตนนท์ [ 15 ม.ค. 51 - 23:23:49 น. ]

ความเห็นที่ 114
ขอบคุณครับ.. อ.ดำ.. อย่างนี้ผมคงต้องโทรฯไปคุยกับแก๊งค์ฮาร์ลีย์ที่เคยทำความรู้จักไว้.. ลองค่อยๆหารุ่นที่ตัวไม่ใหญ่นัก.. เช่นแฟ็ตบอย.. สักคัน
From : ธานินทร์๙๙ [ 16 ม.ค. 51 - 00:11:41 น. ]

ความเห็นที่ 115

ถึงสมาชิก ล่องใต้ครับ
ข้อมูลที่พัก ที่ระนองครับ


http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=181310

From : ชนินทร์ [ 16 ม.ค. 51 - 09:03:04 น. ]


ความเห็นที่ 116

ถึงสมาชิก ล่องใต้ครับ
ข้อมูลที่พัก ที่คุระบุรีครับFrom : ชนินทร์ [ 16 ม.ค. 51 - 09:04:45 น. ]


ความเห็นที่ 117

ถึงสมาชิก ล่องใต้ครับ
ข้อมูลที่พัก ที่ท้ายเหมืองครับ
From : ชนินทร์ [ 16 ม.ค. 51 - 09:06:57 น. ]

ความเห็นที่ 118

ถึงสมาชิก ล่องใต้ครับ
ข้อมูลที่พัก ที่ภูเก็ตครับ

From : ชนินทร์ [ 16 ม.ค. 51 - 09:08:45 น. ]

ความเห็นที่ 119

อ.ดำครับ แล้ว ฮอนด้า สองคันนี้น่าเล่นไหมครับ ไม่ทราบราคาเท่าใด ถ้าฮอนด้า มันแพง ผมก็คงต้องใหช้ ดาฮ่อน ล้อยี่สิบนิ้วของผมต่อไป 555 ไปถูบ้านก่อนล่ะ
From : เกษม ฯ [ 16 ม.ค. 51 - 14:56:25 น. ]

ความเห็นที่ 120
ลุงเสมครับ Hnda ในรูปน่าจะเป็นรุ่น Gold Wing ราคาบ้านเราใหม่ๆป้ายแดงประมาณ 9 แสนถึง 1 ล้านกว่าๆครับ ผมเองใช้ Yamaha-Royal Star 1,300 CC. ซื้อจากร้าน Redbaron มา 4แสนกว่าๆเป็นรถมือสองหรือสามก็ไม่รู้ แต่ถามเขาตอนซื้อเขาบอกว่ามือ1ในเมืองไทยครับ
From : พัน [ 17 ม.ค. 51 - 14:40:31 น. ]

ความเห็นที่ 121
ตอนนี้ฉันกำลังศึกษาหาข้อมูลตีตั๋วบินไปปักกิ่งเพื่อชมการแข่งขันจักรยานเมาเทนไบค์โอลิมปิค 2008 ที่เมือง Laoshan มณฑล Shijingshan กรุง Beijing ในวันที่ 20-25 สิงหาคม 2551 ว่าจะหาวิธีสำรวจดูว่าค่าตั๋วการบินไทย+ที่พัก+ตั๋วโอลิมปิค+ค่ารถบัส และเช่าจักรยานฟรีตามที่จีนประกาศเปิดให้นักท่องเที่ยวมายืมจักรยานไปดูได้ค่ะ

ดูเว็บไซต์หลักที่ http://www.beijing2008.cn มีภาษาอังกฤษให้อ่านค่ะ

From : oiltrips [ 18 ม.ค. 51 - 12:52:34 น. ]


ความเห็นที่ 122

วันอาทิตย์นี้ ไปปั่นกับกลุ่มโลคอลโรดครับ

05.50 น. ล้อหมุนจากป้อมตำรวจ หน้า กฟผ.สะพานพระราม 7
06.00 น. ล้อหมุนจากป้ายรถเมล์ ดับเพลิงบางซ่อน
07.00 น. ล้อหมุนจาก ธ.ไทยพาณิชย์ ดอนเมือง (ทริปกลุ่ม โลคอลโรด)

LocalRoad ชวนปั่น "ท่องสวรรค์-ชมนรก" วัดพืชอุดม ลำลูกกา อาทิตย์ที่ 20 มกราคม 51
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=204518

From : สมพิศ [ 18 ม.ค. 51 - 13:34:40 น. ]


ความเห็นที่ 123
ไม่ได้ปั่นมานานแล้ว ถ้า ผบ. ไม่มีธุระ จะไปร่วมปั่น ด้วยครับ อาสมพิศ
From : เกษม ฯ [ 18 ม.ค. 51 - 14:16:54 น. ]

ความเห็นที่ 124
ไม่ได้ปั่นมานานแล้ว พรุ่งนี้เสาร์พาพี่กะปิไปลิ้มรสชาดในสนามแข่งจอมบึงครั้งแรกค่ะ น้าสมพิศ

From : oiltrips [ 18 ม.ค. 51 - 15:48:31 น. ]

ความเห็นที่ 125

From : กะปิ [ 18 ม.ค. 51 - 16:55:55 น. ]

ความเห็นที่ 126

ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย

From : สมพิศ [ 18 ม.ค. 51 - 18:11:43 น. ]

ความเห็นที่ 127
น้าสมพิศ
กว่าจะรู้ว่ามีทริปเด็ด "ท่องสวรรค์-ชมนรก" อาตมาก็ปิ๊กถึงออฟฟิชซะแล้ว....อาทิตย์ถึงวันพฤหัสที่ผ่านมามีภาระกิจที่ กทม. แบบกระดุกกระดิกไม่ได้เลยไม่มีโอกาสได้พบกับชาวจักรยาน...น่าเสียดายทริปท่องสวรรค์ฯ จริงๆ
From : หนูเบนท์ [ 18 ม.ค. 51 - 20:43:13 น. ]

ความเห็นที่ 128

อ้าว!! ชาวดอยย่องเงียบมาเมืองกรุงไม่มีเบาะแสเลย ..... เรื่องมันเป็นจะอี้จะอั้นล่ะครับคุณหนูเบนท์ ? หรือว่า .... อิ.อิFrom : สมพิศ [ 20 ม.ค. 51 - 04:50:55 น. ]


ความเห็นที่ 129
น้าสมพิศ
อ่ะอ่ะ...โทรศัพท์ไม่ได้เอาสายชาร์ตไปแบตยังเหลือ....อยู่ในห้องอบต้องปิดตลอด ไม่มีหรือว่า...อิอิ
From : หนูเบนท์ [ 20 ม.ค. 51 - 12:46:20 น. ]

ความเห็นที่ 130

สวัสดีทุกท่านครับ...

ทริปล่องใต้

ผู้ไปแน่นอนแล้ว

1.ไชยยันต์
2.B2M
3.ชนินทร์

ผู้รอตัดสินใจ 4 ท่าน ได้แก่
1. พี่สมพิศ
2. คุณนายปากเกร็ด
3. พี่ถวิล
4. คุณ TigerSmile'Hy

ชวน พี่เชาว์ อีกคน ไม่รู้ว่าสนใจรึป่าว ครับ...

ตอนนี้ พี่ B2M กำลังใส่ข้อมูล การเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ลองไปดูที่กระทู้ครับ
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=181310From : ชนินทร์ [ 21 ม.ค. 51 - 17:38:27 น. ]


ความเห็นที่ 131
ความเห็นที่ 126

ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย

From : สมพิศ [ 18 ม.ค. 51 - 18:11:43 น. ]

ก็ว่าไม่ธรรมดาอ่ะ แทบแย่เลย สนามโหดไม่ใช่เล่น ขณะนี้ยังเดี้ยงที่น่องอยู่เลยค่ะ
ส่วนเสือออยได้ที่ 4 ตามคาด แต่เห็นบ่นว่ารู้สึกหายใจลำบาก
ส่วนของตัวเองอ่ะนะ อันดับ 6 ได้กินบ๊วย อิอิอิ
From : กะปิ [ 21 ม.ค. 51 - 18:13:47 น. ]


ความเห็นที่ 132

อย่านึกว่าเป็นหมูสนามก็มิใช่ธรรมดา...ยังไว้ลายเสือดั้งเดิมติดถ้วยเหมือนเดิม แต่เล่นไม่เอาถ่านเลย เจอลุงนำชัย โปรไบค์มายืนปรมมือเชียร์ฉันให้สนุกมากขึ้นค่ะ

พรุ่งนี้พักงานเช้าครึ่งวัน ไปตามนัดดูหนังฟรีกับหมู-วรรณไว้แล้ว มีลุงเนตร ลุงเถรมาด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 21 ม.ค. 51 - 19:49:10 น. ]


ความเห็นที่ 133

...โฉมหน้าเธอนักวิ่งสาวหูหนวกกับสามีหูหนวกเหมือนกัน เธอชื่อ "จันทิรา" ลงวิ่งคว้าอันดับ 4 ฮาล์ฟมาราธอน กลุ่มอายุ 20-29 ปี เธอไม่ได้เห็นตัวฉันเป็น เดินไม่คล่องสะดุดนิดหน่อย เหมือนคนตาบอด ใช้จับมือกับฉันนิ้วจิ้มเขียนบอกว่า "ตาบอดแล้ว" เล่นเอาฉันตกใจ คาดไม่ถึงคิดว่าเธอตาบอดข้างเดียวเมื่อไหร่ ยังวิ่งได้ไม่ตรงหรอก สายตาเปลี่ยนไปเป็นตาเข เธอเล่าให้ฉันได้รับรู้ถึงความสลดใจของจันทิราเป็นอย่างอนาถใจ ที่จริงรู้จักจันทิราตอนที่เป็นตาดีทั้งสองข้าง พอถึง 3 ปีที่ผ่านมาพ่อของเธอเป็นขี้เมาเหล้าเสียชีวิตโรคพิษสุรา ส่งผลให้ฌะฮเสียใจคุมสติไม่อยู่กลายเป็นคนตาพิการทั้งสองข้างเกือบเอาไม่รอด ฉันกับพี่กะปิยังตกใจมากด้วย

ขอแสดงความยินดีจันทิราได้ถ้วยรองอันดับ 3 ติดมือทุกสนามวิ่งเหมือนเดิมค่ะ
From : oiltrips [ 21 ม.ค. 51 - 19:56:50 น. ]


ความเห็นที่ 134
แหะๆ ขอแก้ไขพิมพ์ผิดอีก "ส่งผลให้ฌะฮเสียใจคุมสติไม่อยู่กลายเป็นคนตาพิการทั้งสองข้างเกือบเอาไม่รอด ฉันกับพี่กะปิยังตกใจมากด้วย" เป็น "ส่งผลให้จันทิราเสียใจคุมสติไม่อยู่กลายเป็นคนตาพิการทั้งสองข้างเกือบเอาไม่รอด ฉันกับพี่กะปิยังตกใจมากด้วย"
From : oiltrips [ 21 ม.ค. 51 - 19:58:50 น. ]

ความเห็นที่ 135

อันดับ 6 ก็ไม่ธรรมดาแล้วน้องกะปิ ...... ส่วนผมคงต้องปิดท้ายเจ้าเก่าจ้า

From : สมพิศ [ 21 ม.ค. 51 - 22:37:17 น. ]

ความเห็นที่ 136
***สวัสดีครับพี่สมพิศ ตัดสินใจไปภูเก็ตด้วยกันหรือยังครับ
***พอเข้าไปทำรายละเอียดแล้วทริปนี้น่าจะเป็นการปั่นท่องเที่ยวสบายๆ คงได้สัมผัสชีวิตชาวทะเลมากหน่อย ฝันไว้นานแล้วเหมือนกันว่าจะไปทางใต้บ้าง ปีที่แล้วไปแต่ทางเหนือกับอีสาน ไปด้วยกันนะครับ ลาแค่3วันเอง
From : B2M [ 21 ม.ค. 51 - 23:18:52 น. ]

ความเห็นที่ 137

ขอเวลาตัดสินใจนาทีสุดท้ายครับคุณมาโนช

From : สมพิศ [ 21 ม.ค. 51 - 23:58:55 น. ]

ความเห็นที่ 138
สวัสดีครับ

เมื่อตอนเย็นหลังจากผมวางสายจากคุณสมพิศแล้วก็มีเบอร์โทรเข้ามาทันทีคือ]ลุงเนตรนั่นเอง เพิ่งจะปั่นมาถึงบ้านโป่ง ผมก็เลยไปหาแกแล้วก็คุยกันพักใหญ่ จน 20:00 ตรง ก็เริ่มสตาร์ทปั่นกันอีกครั้ง ผมเองก็ถ่ายมาหลายรูปแต่เครื่องโน๊ตบุ๊คที่ผมเล่นอยู่นี้เป็นของคุณพ่อ ยังไม่มีโปรแกรมดูรูป ยังย่อรูปไม่ได้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้ดูกันครับ ช่วงแวะพักที่บ้านโป่ง
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 22 ม.ค. 51 - 22:03:01 น. ]


ความเห็นที่ 139

* สวัสดีครับ..ชาวรวมมิตรทุกท่าน..โดยเฉพาะคุณสมพิศ ฯ ที่ผมโทรฯรบกวนอยู่บ่อย ๆ ขอบพระคุณมากครับ สำหรับการทำภาพให้ปรากฏที่กระทู้ของผม และเบอร์โทร.ของหลาน "เอ้ บ้านโป่ง"

* สวัสดี..และขอบคุณ หลาน "เอ้ บ้านโป่ง" ที่ไปคุยและถ่ายภาพให้ด้วย

* ผมเพิ่มจบทริป "ปั่นจักรยานอาบแสงตะวันและจันทร์เพ็ญ" กลับถึงบ้านเมื่อเวลา 07.09 น.นี่เอง ยังไม่นอนเลยตั้งแต่เมื่อวาน เดี๋ยวต้องนอนแล้ว

* อยู่ดีมีสุข..ด้วยการออกกำลังกายกันอยู่เป็นประจำ..ทุกท่านนะครับ.

From : ..ลุงเนตร.. [ 23 ม.ค. 51 - 08:14:11 น. ]


ความเห็นที่ 140

ยินดีบริการครับลุงเนตร คุณเอ้

From : สมพิศ [ 23 ม.ค. 51 - 08:38:42 น. ]

ความเห็นที่ 141

สวัสดีครับ.. พี่สมพิศและชาวกลุ่มรวมมิตรทุกท่าน..
ผมอยู่ที่สนามบิน"เช็คแล็ปก๊ก" บนเกาะ"แลนเทา"ของฮ่องกง กำลังรอเรือบินกลับกรุงเทพฯ
ห้องรับรองู้โดยสารชั้นธุรกิจที่นี่สะดวกเหมือนสนามบินชั้นดีทั่วไป คือมี WIFI ให้ต่อเน็ตได้ฟรีโดยไม่ต้องใช้พาสเวิร์ด
ผมมาที่นี่สองวันเจอนักการมืองไทยฟากที่กำลังตั้งรัฐบาล อยู่ที่นี่เต็มไปหมด เพราะดันไปพักโรงแรมเดียวกัน.. เขามาตั้งรัฐบาลกันที่นี่
เมื่อเช้าตื่นสายไปหาโจ๊กกิน สั่งแล้วนั่งรออยู่ "นายใหญ่"เดินหน้าเหลี่ยมเข้ามากินโจ๊กร้านเดียวกัน ที่พรรคพวกทอยกันเขาไปนั่งรออยู่ก่อนแล้ว
เดินผ่านโต๊ะผม ผมก็ทักทายตามธรรมเนียมไทย.. เขาทำท่างงๆเหมือนกัน
ท่านทั้งหลายที่เข้าไปก่อนนั้นถ้าเอ่ยชื่อแต่ละคนก็ต้องร้องอ๋อทั้งนั้น
ข่าวนี้เอาไปขายคอลัมน์ซุบซิบได้นะครับ.. ไม่คิดค่าลิขสิทธิ์

From : ธานินทร์๙๙ @ ฮ่องกง [ 23 ม.ค. 51 - 16:56:50 น. ]

ความเห็นที่ 142

ไหนเห็นว่าบินกลับไปดูฟุตบอลที่อังกฤษแล้ว เดี๋ยวเปิดคอลัมน์ซุบซิบการเมือง มีนักสืบแล้ว


From : วิทย์ [ 23 ม.ค. 51 - 18:35:04 น. ]


ความเห็นที่ 143

สวัสดีครับ
พี่สมพิศ ลุงเนตร พี่ธานินทร์ ผมเพิ่งจะกลับมาจากที่ทำงานก็ดูรูปเมื่อวานนะครับ ดีใจที่ได้พบกับลุงเนตรอีกครั้ง ก็ได้พูดคุยกันนานทีเดียว ตอนนี้ลุงเนตรก็เตรียมความพร้อมในการเดินทางอีกครั้ง
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:20:43 น. ]

ความเห็นที่ 144

โอ๊วววว..... รูปข้างบน มึนหัวไหมครับลุงเนตร
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:26:58 น. ]

ความเห็นที่ 145

กับลุงเถร ผมยังจำลุงได้แม่นครับ เมื่อ 3 ปีที่แล้วที่ผมปั่นจากเอราวัณไปน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นกัน เมื่อตอนรวมกลุ่มใหญ่ปั่นกรุงเทพเอราวัณ เมื่อ 5 ธันวาคม ยังไปร้องเพลง จุดเที่ยนชัยกันที่โน่นเลย
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:30:29 น. ]

ความเห็นที่ 146

พร้อมจะเดินทางกันต่อแล้ว น้ำ,เสบียง เต็มกระเป๋า ผมก็เชื่อนะครับ ว่าข้าวเหนียวคือพาวเวอร์บาร์จริง ๆ เวลาปั่นทางไกล
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:33:04 น. ]

ความเห็นที่ 147

กำลังจะออกตัวก็ต้องดูเวลาดีสองทุ่มเป๊ะ !
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:39:08 น. ]

ความเห็นที่ 148

ก็คงปั่นชมแสงจันทร์ ได้สัมผัสบรรยากาศอย่างที่ไม่ไปไม่รู้นะครับ พบกันโอกาสหน้าครับ สวัสดีครับ
From : เอ้ บ้านโป่ง [ 23 ม.ค. 51 - 20:46:23 น. ]

ความเห็นที่ 149


* ขอบคุณ..คุณสมพิศ ฯ มาก ๆ ครับ ที่ยินดีให้ผมรบกวน...

* ขอบคุณ..หลาน "เอ้ บ้านโป่ง" ที่แสนดี อุตส่าห์มาหาพูดคุยกับลุง..ลุง..

* ขอให้ทั้งสองท่านและครอบครัวทุกคน ตลอดถึงประชาชนคนไทยทั่วประเทศและประชาชาติทั่วโลกรวมทั้งคนไทยด้วย "จงอยู่ดีมีสุข ด้วยการออกกำลังกายกันอยู่เป็นประจำทุกคน สุขภาพดีไม่มีขาย ต้องทำเอง"

* การออกกำลังกาย เป็นการสร้างภูมิต้านทานโรค คนที่ไม่ได้ออกกำลังกายแล้วไม่เห็นเป็นอะไร สุขภาพก็ดีอยู่ แต่จงอย่าได้นิ่งนอนใจ เมื่อไร ภูมิต้านทานโรคที่มีอยู่ในตัวเหลือน้อยหรือหมด สุขภาพจะไม่ดี จะเจ็บป่วย ไม่เหมือนกับคนที่ออกกำลังกาย ภูมิต้านทานจะไม่มีหมดหรือเหลือน้อย เพราะสร้างภูมิต้านทานอยู่เป็นประจำ ถ้าร่างกายไม่แข็งแรง ก็ไม่สะดวกที่จะไปทำอะไรใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าร่างกายแข็งแรง ย่อมสะดวกที่จะทำในทุกสิ่ง.
From : ..ลุงเนตร.. [ 24 ม.ค. 51 - 12:08:52 น. ]


ความเห็นที่ 150

ขอให้สมพรครับลุงเนตร

ป่านนี้พี่ธานินทร์คงลุ้นรัฐบาลใหม่ที่เมืองไทยแล้วล่ะ

From : สมพิศ [ 24 ม.ค. 51 - 13:49:03 น. ]


ความเห็นที่ 151

นัดปั่นวันเสาร์ที่ 26 มกราคม นี้ครับ

06.10 น. ล้อหมุนจากสี่แยกไฟแดงบางกรวย
07.00 น. ล้อหมุนจากร้านดอกรัก อาหารป่า ริมถนน 345 (หัวถนนราชพฤกษ์)

ระยะทางประมาณ 170 กม. ครับ

From : สมพิศ [ 24 ม.ค. 51 - 14:10:21 น. ]


ความเห็นที่ 152


แจ้งข่าวครับ

ด้วย มารดาของคุณชู (choo_bma) ถึงแก่กรรมโดยสงบด้วยโรคชราเมื่อคืนนี้ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม ณ วัดทินกรนิมิต เมืองนนทบุรี

- รดน้ำศพเย็นนี้ และสวดพระอภิธรรม
- ฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 เวลาประมาณ 17.00 น. วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 เวลาประมาณ 09.00 น. ทำพิธีเคารพศพ และ เวลา 10.00 น. เคลื่อนศพไปฝังยังสุสาน

รายละเอียดคุณชูจะเข้ามาแจ้งให้ทราบต่อไป


ขอให้ดวงวิญญาณคุณแม่ของคุณชูสู่สุคติเถิด

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับคุณชู
แผนที่ วัดทินกรนิมิต ถนนประชาราษฎร์ เมืองนนทบุรี (เยื้องร้านแสงทอง จักรยาน)


From : สมพิศ [ 24 ม.ค. 51 - 14:35:01 น. ]


ความเห็นที่ 153
ขอแสดงความเสียใจการจากไปคุณแม่ของคุณชู (choo_bma) ด้วยค่ะ

...เออ..พอดีว่าจะกลับจากทริปพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเสร็จ ฉันถีบจักรยานมาร่วมงานเผาศพด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 24 ม.ค. 51 - 14:39:04 น. ]


ความเห็นที่ 154
ขอแสดงความเสียใจการจากไปคุณแม่ของคุณชู (choo_bma) ด้วยค่ะ
From : กะปิ [ 24 ม.ค. 51 - 15:47:24 น. ]

ความเห็นที่ 155

กลุ่มรวมมิตร ขอเชิญชวนปั่นจักรยานเชิงสำรวจเส้นทางบ้านแพน อยุธยา....วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=206849

From : สมพิศ [ 24 ม.ค. 51 - 18:55:44 น. ]

ความเห็นที่ 156
ขอแสดงความเสียใจ กับคุณชู และครอบครัว ด้วยครับ
From : เกษม ฯ [ 24 ม.ค. 51 - 19:22:29 น. ]

ความเห็นที่ 157

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของคุณชู (choo_bma) ด้วยครับ

เมื่อวานเย็นพอโพสต์ข้อความในความเห็นที่ 141 เสร็จแล้วก็ปิดเครื่อง พอดีมีหัวหน้าพรรคที่กำลังจะเข้าร่วมรัฐบาลท่านหนึ่งเดินเข้ามาในห้อง lounge เพื่อมารอขึ้นเรือบินเที่ยวเดียวกันกลับกรุงเทพฯ
ผมจึงเลียบๆเคียงๆเข้าไปใกล้แล้วทักทาย จะลองพิสูจน์ดูเล่นๆว่าเขาจะจำผมได้แค่ไหน
ผลปรากฏว่าเขาจำผมได้แม่นมาก.. ไม่ใช่แค่จำหน้าได้ แต่จำได้ด้วยว่าทำงานที่ไหน และจำรายละเอียดได้หมดว่าคราวก่อนที่เจอกันครั้งสุดท้ายนั้นคุยกันเรื่องอะไร ทั้งๆที่นานประมาณสองปีแล้ว
นักการเมืองดังๆทุกคนที่ผมเคยเจอมานั้นมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องความจำดีเหมือนกันหมด ทั้งๆที่เขาต้องเจอคนเป็นร้อยเป็นพัน ไม่รู้แยกแยะความจำได้ยังไง
เคยมีบ้างเหมือนกัน ที่ทำเป็นจำไม่ได้

พอขึ้นนั่งบนเรือบิน เห็นอีกคนนั่งอยู่ข้างหน้าผม คนดังอีสานใต้ของพรรคที่ชนะเลือกตั้ง แต่คนนี้ไม่เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัว จึงไม่ได้คุยกัน
แสดงว่ามีการนัดไปพบกันที่ฮ่องกงกันเยอะแยะจริงๆ..

From : ธานินทร์๙๙ [ 24 ม.ค. 51 - 22:10:30 น. ]


ความเห็นที่ 158


นี่แหละครับ.. ร้านขายบะหมี่และโจ๊ก "HAPPY GARDEN" ที่ผมไปกินโจ๊กเช้าวานนี้
แล้วท่านประธานสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เดินเข้าไปสมทบกับพลพรรคที่เข้าไปก่อนแล้ว

From : ธานินทร์๙๙ [ 24 ม.ค. 51 - 22:36:52 น. ]

ความเห็นที่ 159

ขอบคุณพี่สมพิศครับ

ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกำหนดการจากการฌาปนกิจศพวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 เวลาประมาณ 17.00 น.
เป็นทำพิธีเคารพศพ วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2551 เวลาประมาณ 09.00 น.
และเคลื่อนศพไปฝังยังสุสานเวลา 10.00 น.ครับ


From : choo_bma [ 25 ม.ค. 51 - 05:20:00 น. ]


ความเห็นที่ 160

ขอบคุณที่แจ้งข่าวครับคุณชู (แก้ไขแล้ว) ...... เย็นนี้จะไปร่วมฟังพระสวดครับ

พระสวดเวลาประมาณ 1 ทุ่มใช่หรือเปล่า ?

From : สมพิศ [ 25 ม.ค. 51 - 06:55:33 น. ]


ความเห็นที่ 161

7-Eleven มีไปทั่วเลยนะพี่ธานินทร์ ...... ทั่วโลกมีกี่ประเทศก็ไม่รู้ มีความเป็นมาอย่างไร ถ้าคุณเรียวเข้ามาช่วยเฉลยให้ที

From : สมพิศ [ 25 ม.ค. 51 - 07:00:24 น. ]

ความเห็นที่ 162
ขอแสดงความเสียใจ กับคุณชู และครอบครัว ด้วยครับ

From : วิโรจน์ [ 25 ม.ค. 51 - 22:06:29 น. ]

ความเห็นที่ 163

ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณแม่ของคุณชู (choo_bma) ด้วยครับ


From : วิทย์ [ 25 ม.ค. 51 - 22:37:04 น. ]


ความเห็นที่ 164
ระหว่างรอคุณเรียวเข้ามาเฉลย ผมเล่าที่ผมเคยพบเห็นมาสู่กันฟังพลางๆก่อนครับ.. พี่สมพิศ..
เมื่อประมาณ ๑๙ ปีก่อน ตอนนั้นยังไม่มีร้าน 7-Eleven ในบ้านเรา ผมไปญึ่ปุ่น พบว่าที่นั่นมีร้าน 7-Eleven ทั่วไปหมด
นึกไม่ถึงว่าอีกไม่นานหลังจากนั้นบ้านเราก็มีเต็มไปหมดเหมือนกัน
From : ธานินทร์๙๙ [ 25 ม.ค. 51 - 23:28:33 น. ]

ความเห็นที่ 165

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณชู (choo_bma) ที่คุณแม่กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านสู่สุคติเถิด


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 26 ม.ค. 51 - 09:45:17 น. ]


ความเห็นที่ 166

สวัสดีครับ เข้ามาเล่าเกี่ยวกับ7-11ครับ ยาววววว....หน่อยนะครับ

-นับย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2470 ตั้งแต่ครั้งที่บริษัท เซาท์แลนด์ ไอซ์ (เซาท์แลนด์ คอร์ปอเรชั่น) เริ่มต้นกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งที่เมืองดัลลัส มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มาจำหน่าย เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าไปพร้อมๆ กันด้วย จึงเปลี่ยนชื่อเป็น Tote’m Store และต่อมาในปี พ.ศ. 2489 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น Seven Eleven (เซเว่น อีเลฟเว่น) เพื่อรองรับการขยายกิจการนี้ และสื่อถึงเวลาที่เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 – 23.00 น. นับจากนั้นเป็นต้นมา เซเว่นอีเลฟเว่น กลายเป็นรูปแบบการค้าปลีกที่ได้รับความนิยมจนมีการขยายสาขาไปทั่วโลก ซึ่งช่วยกระตุ้นให้ธุรกิจค้าปลีกพัฒนารูปแบบไปสู่ความทันสมัย ในปัจจุบันเซเว่นอีเลฟเว่นเป็นร้านสะดวกซื้อที่มีสาขามากที่สุดทั่วโลก ตอนนี้กว่า 35,00สาขาทั่วโลก

-วันที่ 2 พฤศจิกายน 2531 เครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ก่อตั้งบริษัท ซี.พี.คอนวีเนียน-สโตร์จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)เพื่อดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อ เปิดบริการ 24 ชั่วโมงในชื่อของ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ได้ฤกษ์เปิดร้านเป็นสาขาแรกในเมืองไทยตรงหัวมุมถนนพัฒน์พงษ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532และเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 มีทุนจดทะเบียนถึง 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อยล้านบาท)

-ลูกค้ากว่า 4 ล้านคนต่อวัน และมีเครือข่ายมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย

-ปัจจุบันเปิดสาขามาแล้วกว่า4,500สาขา

-บริษัทฯใช้ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์เต็มรูปแบบ และใช้ Balance Score Card เป็นเครื่องมือ รวมถึงระบบการวัดผลด้วย KPIs

-บริษัท ซี.พี.เซเว่น อีเลฟเว่น จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีพี ออลล์จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550

-สัญลักษณ์ของ CP ALL ที่สวยงาม ซึ่งความหมายของสัญลักษณ์ใบไม้ทั้ง 3 ใบ ดังนี้
ใบไม้ตรงกลางสีน้ำเงิน หมายถึงธุรกิจหลัก มั่นคง แข็งแรง
ใบไม้ผลิใหม่สีเขียวอ่อนด้านข้าง 2 ใบ หมายถึง ธุรกิจใหม่ที่จะเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก และเปรียบเสมือนไม้ค้ำยัน มั่นคง แข็งแรง
สีน้ำเงิน เป็นสีที่บ่งบอกถึงความมั่นคง อดทน น่าเชื่อถือ และยังเปี่ยมไปด้วยพลัง
สีเขียวอ่อน เป็นสีที่บ่งบอกถึงการเจริญเติบโต งอกงาม และสิ่งใหม่ๆที่เต็มไปด้วยความสดชื่น มีชีวิตชีวา

-CP ALL ได้แตกกลุ่มธุรกิจเพื่อSupportร้าน7-11มี
1.M.A.M Heartให้บริการด้านการส่งเสริมการขาย การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และการจัดงานสำคัญๆ ในเรื่องการตลาด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 26 CP Tower ใกล้กับ บริษัทโกซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
2.Gosoft Thailand สนับสนุนเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเซเว่นอีเลฟเว่น และบริษัทฯในกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น Program ต่างๆ ที่ใช้กับที่ร้าน, DC., สำนักงาน
3.ปัญญธารา ตั้งอยู่ที่ธาราพาร์ค แจ้งวัฒนะ ให้การสนับสนุนการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างทักษะในงานให้กับพนักงานร้านในทุกระดับ
4.Retail Link ตั้งอยู่ที่ ถ.วิภาวดี บางเขน หลักสี่ กทม. ให้การสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการบำรุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ให้กับร้านสาขา
5.CP. RAM ตั้งอยู่ที่ ลาดกระบัง และ ลาดหลุมแก้ว เป็นผู้ผลิตอาหารที่หลากหลาย เช่น ขนมจีบ ซาลาเปา ข้าวกล่อง และเบเกอรี่ ส่งให้ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
6.Counter Service ตั้งอยู่ที่ อาคาร ธาราสาธร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ เป็นธุรกิจให้บริการ รับชำระค่าสินค้า และบริการหรือการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ที่สะดวกสบาย
7.Dynamic สนับสนุนเรื่องการขนส่งและกระจายสินค้า ไปให้ร้านสาขาทั่วประเทศ
8.Thai Smart Card สนับสนุนในเรื่องบัตรเงินสด เช่น บัตร 7 Value , บัตร Smart Purse
9.Suksapiwat (สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ฯ ,โรงเรียนเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ฯ)
สนับสนุนในเรื่องของการศึกษา สาขาวิชาค้าปลีก, Logistic, Food และยังให้โอกาสนักศึกษาได้ฝึกงานจริงและมีรายได้ในระหว่างเรียนด้วย
และมีธุรกิจที่อยู่ใต้ร่วมของCp.all มี 7-Catalog(จำหน่ายสินค้าผ่านหนังสือและinternet , Book smile(ร้านหนังสือในร้าน7-11) , คัดสรร(ร้านขายสินค้าเบเกอรี่ประเภทสำเร็จในร้าน7-11) , ยูริ(ร้านขายเบเกอรี่ประเภททำสดในร้าน7-11)

-มาตรการการขยายร้านสาขาจะเป็นร้านแฟรน 70 % ปัจจุบันมีร้านแฟรนไชส์ 42 % ร้านสาขา 58 % จุดเริ่มต้นของร้านแฟรนไชส์สาขาแรกเปิดเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2534 รหัสสาขา 0028 เพชรบุรี 5 (อยู่ถนนเพชรบุรีแถวๆประตูน้ำ

-7-11มีการลำเลียงสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกล่าวได้ว่า ศูนย์กระจายสินค้าของ7-11ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันเรามีศูนย์กระจายสินค้าทั้งศูนย์ใหญ่และศูนย์เล็ก ทั้งใกล้และไกลกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 10 จุด ดังนี้ โชคชัยร่วมมิตร, บางบัวทอง1,บางบัวทอง2,ลาดกระบัง, ขอนแก่น1,ขอนแก่น2,เชียงใหม่,นครสวรรค์,สุราษฎร์ธานี,หาดใหญ่

7-11 มีหลักบริหารดังนี้
-ปรัชญาองค์กร (Philosophy)
“เราปรารถนารอยยิ้มจากลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุข”
“Through our happy employees, we desire to see smiling from our customers.”
-วิสัยทัศน์ (Vision)
“เราคือผู้ให้บริการความสะดวกซื้อกับลูกค้าทุกชุมชน”
“We provide convenience for our customers in all communities.”
-พันธกิจ (Mission)
1. มุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งในการสรรหาและส่งมอบสินค้าและบริการที่ลูกค้าสะดวกซื้อต้องการ
Determine to continuously select products and services to meet customers needs.
2. สรรหาทำเลร้านสาขาที่เข้าถึงลูกค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
Select locations easily accessible to customers and covering all over the country.
3. สร้างภาวะผู้นำทุกระดับและส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการทำงานที่ดี
Create leadership in all- level staff and promote good working atmosphere.
4. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับสังคมและชุมชน
Create good relationship with society and community.
5. สร้างองค์กรคุณภาพและมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
Establish quality organization and move forward to learning organization.
6. บริหารกิจการให้มีผลตอบแทนการลงทุนที่ดีและบริหารตามหลัก
ธรรมาภิบาล
Operate the business to obtain optimized return on investment and manage under good governance principles.

-วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture)
5 Core Competencies
คุณสมบัติหลักที่พนักงานทุกคนต้องมี (Must)
• รักงาน : Achievement มีความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• รักลูกค้า : Customer ให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด
• รักคุณธรรม : Integrity มีพฤติกรรมสุจริต ซื่อสัตย์ โปร่งใส
• รักองค์กร : Organization จงรักภักดีต่อองค์กร
• รักทีมงาน : Teamwork ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

-Values
คุณค่าร่วมที่ปรารถนาอยากให้มี (Want)
• แกร่ง มีความอดทน อดกลั้น และมีทัศนคติที่ดี
• กล้า กล้าคิด พูด ทำ ในเชิงสร้างสรรค์และถูกต้อง
• สัจจะวาจา รักษาคำพูดที่ให้กับผู้อื่น
• สามัคคี ทำงานเป็นทีม เกื้อกูลกันและกัน
• มีน้ำใจ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ
• ให้ความเคารพผู้อื่น เคารพในความคิดและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
• ชื่นชมความงามแห่งชีวิต แบ่งเวลาในการทำงาน และใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม
-Leadership
ความสมบูรณ์ของภาวะผู้นำที่จำเป็นต้องมี (Need) เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน
-มี TQM (Total Quality Management) 7 ข้อ ไว้เป็นแนวทางการทำงาน
1. Market-in (Market-in, Not Product-out)
2. Next Process (Next Process is our customer)
3. P-D-C-A ( Plan - Do - Check - Action )
4. Fact & Data
5. Process Oriented (ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการทำงาน)
6. Total Commitment (ทุกคนร่วมใจ)
7. Teamwork (ทีมงานสามัคคี ภักดีองค์กร)
• มีความจริงใจ
มีจิตใจดี ไม่หลอกใช้ผู้อื่น ส่งเสริมผลงานและผลักดันให้ลูกน้องประสบความสำเร็จ
• ไม่ศักดินา
เคารพในคุณค่าของผู้อื่น ทั้งในความคิดและการกระทำ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งแยกสถาบัน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ยกตนข่มท่าน
• ใช้ปิยะวาจา
เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี ใช้วาจาสุภาพในการแสดงความเห็น ในการสอนงานและตักเตือนลูกน้อง ควรพูดด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบผู้อื่น รู้จักใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์ ชมเชยให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา หากจะตำหนิข้อผิดพลาดก็ด้วยเหตุผลเฉพาะเรื่องไม่ใช้อารมณ์ด่วนสรุปและตีตราประณาม ไม่ใช้วาจาเสียดสีและประชดประชัน
• อย่าหลงอำนาจ
ไม่ยึดติดกับอำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ ไม่หลงตนว่าเป็นใหญ่และถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว ไม่กดขี่ข่มเหงผู้น้อย ไม่สั่งงานโดยใช้น้ำเสียงแข็งกระด้าง ไม่บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้ลูกน้องเคารพนับถือด้วยพลังแห่งคุณความดี มิใช่เกรงกลัวต่ออำนาจ
• เป็นแบบอย่างที่ดี
เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประพฤติปฏิบัติตน และการทำงานอย่างเป็นทีม โดยมุ่งความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม ไม่ใช่เฉพาะในหน่วยงานที่รับผิดชอบ มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีวินัยในตัวเอง ประพฤติปฏิบัติตามหลักทำนองคลองธรรม ให้ลูกน้องนับถือได้อย่างสนิทใจ เมื่อสั่งสอนสิ่งใดก็ทำได้เช่นเดียวกัน
• มีความยุติธรรม
ตระหนักถึงความยุติธรรมอยู่เสมอ ไม่ลำเอียงเข้าข้างลูกน้องของตนหรือคนที่ใกล้ชิด ไม่หลงเชื่อคนง่าย ไม่ฟังความฝ่ายเดียว ในการประเมินผลต้องให้คุณให้โทษตามเนื้องานที่เป็นจริงมีเหตุผลสนับสนุนที่สามารถอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหรือยอมรับได้
• ให้ความเมตตา
ดูแลลูกน้องด้วยความรัก ความเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือลูกน้องด้วยความเต็มใจ และปรารถนาที่จะช่วยให้ลูกน้องทำงานอย่างมีความสุข แนะนำสั่งสอนลูกน้องด้วยความปรารถนาดี
• กล้าตัดสินใจ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของหลักการ ข้อเท็จจริง และประสบการณ์ที่สั่งสมมา รวมทั้งสร้างความเข้าใจให้ลูกน้องยอมรับเหตุผลของการตัดสินใจ ไม่รีรอลังเล เพราะกลัวการรับผิดชอบจนงานชะงักเสียหาย ต้องกล้าคิด กล้านำ กล้าทำ กล้ารับผิดชอบ
• อาทรสังคม
มองส่วนรวม ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสังคม ด้วยความรับผิดชอบ โดยการไม่ดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม ในขณะเดียวกันก็ควรช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีความสุข
• บ่มเพาะคนดี
รู้จักเลือกสรรและสร้างคนดีมีความสามารถให้กับองค์กร ช่วยลูกน้องด้วยการเป็นพี่เลี้ยง ถ่ายทอดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสอนงานให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลูกน้อง ให้เป็นกำลังสำคัญขององค์กรทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
• มีใจเปิดกว้าง
เปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกับลูกน้องและผู้ร่วมงานในทุกระดับ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ซึ่งกันและกัน ยินดีที่จะมอบอำนาจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สัมพันธ์กับความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม พร้อมทั้งยอมรับความสามารถที่อาจจะเหนือกว่าของผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ละอายที่จะขอโทษเมื่อทำผิดและแก้ไขโดยที่ไม่กลัวเสียหน้า สามารถรองรับปัญหาและอารมณ์ของลูกน้องและเปิดใจรับแนวคิดใหม่ๆของโลกFrom : Real [ 26 ม.ค. 51 - 19:52:08 น. ]


ความเห็นที่ 167

ประมวลภาพงานศพมารดาของคุณชูที่วัดทินกร นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 2551 เข้าไปดูได้ที่นี้ครับ http://www.nokkum.com/ เมื่อเข้าไปแล้วก็หาๆดูเอานะครับ!!!!
From : สมหมาย ชารัตน์ [ 26 ม.ค. 51 - 20:16:21 น. ]


ความเห็นที่ 168

ขอบคุณครับคุณเรียว

From : สมพิศ [ 27 ม.ค. 51 - 11:44:13 น. ]

ความเห็นที่ 169


ผู้ไปร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพมารดาของคุณชูเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2551

(จากซ้ายไปขวา)

1. พี่มนัส
2. คุณยุ่ง (ยุ่ง kmitnb)
3. คุณธานินทร์ (ธานินทร์ วัดสำโรง)
4. คุณจรัญ (บัว)
5. คุณชู (choo_bma)
6. คุณอ๊อด (อ๊อด วัดสักใหญ่)
7. พี่เชาว์
8. ผมเอง
9. หลานธัช (ลูกชายคุณอ๊อด)
10. คุณชนินทร์
11. น้องออย (oiltrips)
12. คุณสุทิน (แดง)
13. น้าสมหมาย ชารัตน์

น้าสมหมายลงรูปไว้ที่บ้านใหม่ของเขา "นกคุ้มดอทคอม" หลายรูป ตามกระทู้นี้ -> http://www.nokkum.com/webboard2/QAview.asp?id=331 แต่เจ้าของบ้านบอกว่า "(หมายเหตุ)ภาพเหล่านี้มีอายุนะครับ เพราะผมไม่ได้ขึ้นกระดานข่าวหลักที่มีให้ไว้สำหับสมาชิก ถ้าสนใจภาพใหนก็เซฟเก็บไว้นะครับ!!!"

ปล. รูปในความเห็นนี้ผมเซฟแล้วโพสต์ไว้ในกระทู้นี้ครับ

From : สมพิศ [ 27 ม.ค. 51 - 12:07:34 น. ]


ความเห็นที่ 170

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้าๆ ทุกๆท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย สำหรับจิตใจ น้ำใจ กำลังใจที่มีให้กันเสมอมา จนญาติๆแปลกใจว่าสิ่งเหล่านี้มาจากกลุ่มเพื่อนที่ปั่นจักรยานวันเสาร์อาทิตย์

From : choo_bma [ 27 ม.ค. 51 - 18:48:00 น. ]

ความเห็นที่ 171

อ่านหลักการบริหารงานของ 7-ELEVEn ที่คุณเรียวเล่ามาแล้วก็อดคิดไม่ได้..
คิดอยากให้บางบริษัทบางองค์กรอิ่นใช้หลักการอย่างนั้นบ้างอ่ะ

เคยมีคนถามว่าโลโก้ 7-ELEVEn ทำไมใช้ตัว n เล็ก ในขณะที่ตัวก่อนหน้านั้นเป็นตัวใหญ่หมด..
จำไม่ได้ว่าคุณเรียวเคยตอบหรือยังน่ะครับ

คุณเรียวบอกว่าสาขาแรกในเมืองไทยเปิดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2532 ..ก็เท่ากับว่ายังไม่เต็ม 19 ปี
ดีนะนี่ที่ผมจำไม่ผิด ที่เล่าไว้ในความเห็นที่ 164 ว่าเมื่อ 19 ปีก่อนนั้นยังไม่มีร้าน 7-ELEVEn ดีที่ไม่ปล่อยไก่

From : ธานินทร์๙๙ [ 27 ม.ค. 51 - 21:55:56 น. ]


ความเห็นที่ 172

ที่ผมเล่าในความเห็นที่ 141 ว่าเขาไปตั้งรัฐบาลกันที่ฮ่องกงนั้น.. เมื่อวานและวันนี้มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับเพิ่งรายงานข่าวนั้น..
แสดงว่านักข่าวอาชีพรู้ข่าวช้ากว่านักสอดแนมอย่างผมตั้งสามสี่วัน

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=18138&catid=1
ปชป.ชี้รบ.'เมดอินฮ่องกง'คึกคักระบุ'สมัคร' รู้ชะตาตัวเองอยู่ไม่นาน พผ.เชื่อมีเหตุสั่งลา
ผู้อ่าน 1296 คน วันที่ 26 มกราคม 2551 เวลา 21:39:57 น.

ปชป.ชี้ฮ่องกงคึกกว่าบ้าน'หมัก'บอก'สมัคร'รู้ชะตากรรมอยู่ไม่นาน'พผ.'เชื่อว่าที่นายกฯมีเหตุผลอยู่ไม่นานสั่งส.ส.28ม.ค.ห้ามขาดห้ามลา พปช.อ้าง ภารกิจ'สมัคร'นำปชต.คืนมารวมพรรคเป็นปึกแผ่น ยันไม่ติดใจหากพรรคร่วมแตกแถว 'เลี้ยบ'นัด27ม.ค.หาคนชงชื่อนายกฯ

ปชป.ชี้ฮ่องกงคึกกว่าบ้าน'หมัก'

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายเทพไท เสนพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการพรรค กล่าวว่า ขอเตือนพรรคร่วมว่าหากจะสนับสนุนนายสมัคร เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ควรที่จะตกลงเงื่อนไขตำแหน่งรัฐมนตรีให้เสร็จก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ไม่เช่นนั้นถ้าโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ธรรมชาติของ พปช.คงจะไม่อ่อนข้อให้ ซึ่งจะทำให้พรรคร่วมรัฐบาลเสียเปรียบได้

นายเทพไทกล่าวว่า'แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือ บ้านพักของว่าที่นายกฯในหมู่บ้านโอฬารกลับเงียบเหงา แต่กลับไปคึกคักที่เกาะฮ่องกง จึงน่าแปลกใจว่าทำไมรัฐบาลไทยจึงไปจัดตั้งกันที่เกาะฮ่องกง หรือว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลอินเตอร์เพราะเป็นรัฐบาลเมดอินฮ่องกง เพราะคนที่จัดตั้งรัฐบาลอยู่ที่นั่น'

http://www.bangkokpost.com/News/27Jan2008_news03.php
General news >> Sunday January 27, 2008

MPs rush to meet Thaksin in Hong Kong
Ex-PM said to be key to forming govt

Flights between Bangkok and Hong Kong have been particularly loaded with Thai politicians lately. They have also been flying to the same destination, a hotel where ousted prime minister Thakin Shinawatra _ the man believed to be playing a pivotal role in the forming of the coalition government under the People Power party _ has been frequenting.

Observers say key figures of the PPP and its coalition partners have been meeting the deposed prime minister over the allocation of cabinet portfolios and the voting of PPP leader Samak Sundaravej as the country's 25th prime minister tomorrow. Mr Thaksin, leader of the dissolved Thai Rak Thai, moved to Hong Kong from his base in Britain several weeks ago to make it easier for visitors to meet him.

One of the most prominent visitors was Warawuth Silpa-archa, son of Chart Thai leader Banharn, who said he went to Hong Kong with his wife for shopping and took the opportunity to meet Mr Thaksin as well. ''I did go to Hong Kong. I also bumped into a large number of PPP MPs in a hotel,'' he said.

He gave assurances on his party's behalf that Chart Thai MPs would support a person nominated for the premiership by the PPP.

Just flying back from Hong Kong was Khunying Sudarat Keyuraphan, a former Thai Rak Thai executive. She and some Bangkok politicians close to her will have dinner together this evening. A source said they will discuss ways to push some of her confidants into cabinet seats.

Puea Pandin's key figures, such as Preecha Laohapongchana and Vatchara Pannachet, were also seen boarding flights to Hong Kong, presumably to meet Mr Thaksin.

PPP spokesman Kudep Saikrajang said all the MPs will gather for a briefing at party headquarters before they leave for parliament to vote for Mr Samak as prime minister.

Mr Kudep is confident all the other coalition members would also vote in favour of Mr Samak. He denied rumours that faction members within the PPP, particularly northeastern MPs, were pressing hard for more cabinet posts.

As the pendulum has swung back in PPP's favour, which is largely made up of former Thai Rak Thai members, several military officers _ mostly former Class 10 members at the Armed Forces Academies Preparatory School _ have also been visiting Mr Thaksin.

แต่ในรายงานข่าวนี้ยังตกชื่อคนดังและคนสำคัญอีกหลายคนที่ผมเจอที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 22 - 23

From : ธานินทร์๙๙ [ 27 ม.ค. 51 - 22:13:06 น. ]


ความเห็นที่ 173

นั่นสิ !! ผมเองก็ไม่เคยสังเกตเลย

From : สมพิศ [ 27 ม.ค. 51 - 23:57:47 น. ]


ความเห็นที่ 174

สรุปทริป ปั่นจักรยานเชิงสำรวจเส้นทางบ้านแพน อยุธยา....วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2551 ครับ

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=207457


From : ชนินทร์ [ 28 ม.ค. 51 - 09:02:21 น. ]


ความเห็นที่ 175

วันนี้ฉันนึกได้อยากจะดูหนังเกี่ยวกับจักรยานนั้น เลยไปค้นหาใน Goole เจอใบปิดหนังแบบ DVD เรื่อง Beijing Bicyele ของผู้กำกับมือระดับตุ๊กตาทองจีนชื่อ Wang Xiaoshuai แต่ยังหาไม่เจอในร้านขาย DVD ใกล้บ้านฉัน เอาไว้ว่างๆ จะเดินไปดูของที่คลองถม เห็นว่าหนังเรื่องนี้น่าสนใจค่ะ

มาบอกน้าพิศ แล้วมาถามคุณธานินทร์๙๙ เคยดูหนังมาหรือเปล่าค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 13:31:24 น. ]


ความเห็นที่ 176

ยังมีอีกหนังดีๆ ของอิตาเลียน ใบปิดหนังเรื่อง The Bicycle Thief ของผู้กำกับมืออาชีพชื่อ Language Maggiorini เป็นหนังเกี่ยวกับจักรยานสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 หนังเรื่องนี้ไม่เคยเข้าฉายในเมืองไทย ต้องไปหาซื้อแผ่น DVD ในอิตาลีเอาก็สั่งซื้อผผ่านเว็บตรงนี้ได้ค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 13:43:45 น. ]

ความเห็นที่ 177
ฉันเข้าไปอ่านกระทู้ตามไปดูขนมท้าวทองกีบม้าที่บ้านแพน น่าสนใจต้องดูก่อนว่าโดดงานโอทีวันเดียวหรือเปล่าค่ะ

...เมื่อวานฉันออกไปเล่นกับเพื่อนทริป TCC พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง เจอ อ.ชาติ อดีตทีมชาติไทย และเพื่อนๆ เก่าที่จำได้ดี ฉันขี่เจ้ามดแดง 2 ซิ่งไปดูดพลังน่องของเพื่อนด้วยความเร็ว 30 กม./ชม. จนเหนื่อยออมแรงเอาไว้ขากลับไปซื้อขนมการบินไทยข้างร้านเจ๊เล้งจ่าย 63 บาท 2 กล่อง หิ้วกลับบ้าน แวะดูแลบ้านเอื้ออาทรของฉันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปิดห้องตายไว้เรียบร้อยแล้ว ถีบจักรยานกลับถึงบ้านหัวค่ำแล้ว นับการปั่นจักรยานตั้งแต่ 07.45 น. - 19.20 น. นับว่าได้เวลาออกกำลังกายมาก แต่เหนื่อยเสียพลังงานไปหมดแล้ว ได้สนุกกับเพื่อนมีมากมายจริง ฉันได้ของเล่นโมเดลขนาดจิ๋วเป็นเครื่องบินจำลองของฝากที่ระลึกจากทริปพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศติดมือกลับบ้านด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 13:58:31 น. ]


ความเห็นที่ 178
เล่นลืมตัวจนได้อีกเอาหยิบยกเรื่องที่ว่าหนังเมื่อกี้ คห.ที่ 176

The Bicycle Thief จักรยานคนจน

...สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอย่างหนักในอิตาลี นับตั้งแต่ช่วงปลายจนถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เกิดหนังประเภท "นีโอเรียลิสม์" ซึ่งสร้างความรู้สึกสมจริงหนักแน่นชนิดที่ผู้ชมยุคนั้นไม่เคยพบเห็นมาก่อน จนเกือบจะใกล้เคียงกับสารคดีหรือหนังข่าว ยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือ มีเหตุการณ์เค้าโครงแบบเรื่องแต่ง

...นีโอเรียลิสม์กลายเป็นปรากฎการณ์สำคัญยิ่งของโลกภาพยนตร์ แม้ว่าจะเสื่อมความนิยมภายในเวลาอีกไม่กี่ปีต่อมา เนื่องจากสถานการณ์ทางสังคมแปรเปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบของหนังที่เกิดขึ้นด้วย "อุบัติเหตุ" อย่างนีโอเรียลิสม์ ลดน้อยถอยลงจนหมดไป แต่อิทธิพลของงานทำนองนี้ ก็ยังคงแทรกซึมมีบทบาทโดดเด่นในหนังยุคหลัง ๆ จำนวนมาก

...The Bicycle Thief เป็นผลงานปี 1949 จากฝีมือการกำกับของวิททอริโอ เดอ สิกา และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในงานชิ้นเยี่ยมของหนังประเภทนีโอเรียลิสม์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวัดกันเฉพาะพลังในการสร้างความสะเทือนใจด้วยแล้ว ก็ต้องถือว่าเป็นหนังนีโอเรียลิสม์ที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้ชม เหนือกว่างานกลุ่มเดียวกันเรื่องอื่น ๆ ทั้งหมด

...หนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมร้าวรันทดของครอบครัวฐานะยากจนที่มีชายหนุ่มชื่ออันโทนิโอเป็นผู้นำ เขาออกตระเวณหางานทำในช่วงที่เศรษฐกิจเสื่อมทรุดถึงขีดสุด ต้องแข่งขันฝ่าฟันแย่งชิงหนักหน่วงกว่าจะมีคนยอมว่าจ้างหยิบยื่นงานให้ทำ ภายใต้ข้อแม้ว่าเขาจะต้องมีจักรยานเป็นของตนเอง

...แต่แล้วเพียงแค่เริ่มต้นทำงานวันแรก จักรยานของอันโทนิโอก็โดนขโมยไปต่อหน้าต่อตา หากไม่สามารถติดตามทวงคืนมา ย่อมหมายถึงการสูญเสียงาน และโยงใยไปถึงหายนะที่จะเกิดกับครอบครัว

...เรื่องราวหลัก ๆ ใน The Bicycle Thief คือการที่อันโทนิโอและลูกชาย ออกเดินเสาะหาจักรยานที่ถูกขโมยไปทั่วกรุงโรม วิททอริโอ เดอ สิกา ใช้เค้าโครงคร่าว ๆ เช่นนี้ สะท้อนภาพสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ออกมาได้อย่างจับใจ ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศยุค ข้าวยากหมากแพง ความขัดสนที่ชักนำให้ผู้คนก่ออาชญากรรม สภาพอับจนสิ้นไร้สูญเสียที่พึ่งพิงยึดเหนี่ยว จนต้องหันไปฝากความหวังอนาคตทั้งมวลกับการถือโชคลางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กระทั่งกลายเป็นความงมงายไปในที่สุด

...วิททอริโอ เดอ สิกาเสนอแง่มุมเหล่านี้ออกมาได้อย่างเย้ยหยันเจ็บแสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออันโทนิโอไปแจ้งตำรวจเรื่องจักรยานโดนขโมย แต่ก็โดนเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายบอกปัดผลักไสกลับมาอย่างไม่ใยดี พร้อมทั้งให้เหตุผลว่า ทุก ๆ วันมีจักรยานในกรุงโรมโดนขโมยนับร้อยนับพันคันจนกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดา

...หนังจบลงด้วยการทำร้ายจิตใจอย่างถึงที่สุด อันโทนิโอออกค้นหาจักรยาน พร้อม ๆ กับที่ความหวังค่อย ๆ มืดมอดลงทีละน้อย สุดท้ายเขาก็ตามจนเจอตัวคนขโมย แต่ก็ไม่สามารถเอาผิดหรือทวงสมบัติล้ำค่าของตนกลับคืนมา มิหนำซ้ำยังตกเป็นฝ่ายโดนห้อมล้อมรุมเล่นงานอย่างไร้เหตุผล

...ท้ายที่สุด ในสภาพหมดหวังไร้ทางออกโดยสิ้นเชิง อันโทนิโอก็ "จนตรอก" กระทั่งต้องตัดสินใจลงมือเป็น "โจรขโมยจักรยาน" เสียเอง

...ความสะเทือนใจสูงสุดอยู่ที่ฉากจบ อันโทนิโอล้มเหลวในขณะลงมือขโมยและโดนจับได้ ผู้คนรอบข้างพากันรุมประนามและเกือบจะลงมือทำร้ายด้วยความโกรธแค้น เจ้าหนูผู้เป็นลูกชายตกใจจนได้แต่วิ่งเข้าไปกอดพ่อร้องไห้ ทำให้เจ้าทรัพย์ใจอ่อนยินยอมไม่เอาความ

...หนังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยภาพ สองพ่อลูกเดินจูงมือหายในฝูงชนอย่างท้อแท้สิ้นหวัง

...นอกเหนือจากความเยี่ยมยอดของตัวเรื่องและเนื้อหาสาระแล้ว จุดเด่นที่สำคัญของ The Bicycle Thief ยังอยู่ที่วิธีการนำเสนอทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ปรุงแต่งให้เกินเลยความจริง และปราศจากการนำเอาองค์ประกอบทางศิลปะของหนังมาช่วยโน้มน้าวเร้าอารมณ์ แต่ความสะเทือนใจที่เกิดขึ้นกับผู้ชม เป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่หนังสามารถทำให้ผู้ชม "เชื่อถือ" ในทุกรายละเอียดของหนัง และเจ็บปวดรวดร้าวไปตามความน่าหดหู่เศร้าหมองของตัวเหตุการณ์

...เป็นเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่วิททอริโอ เดอ สิกา ทำให้ "โจรจักรยาน" ของเขา "ขโมยหัวใจ" ของนักดูหนังทั้งโลก

...ภาพด้านหลังของอันโทนิโอและลูกชายที่เดินจากไปอย่างผู้แพ้ ยังคงเป็นหนึ่งใน "ฉากเรียกน้ำตา" ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์

โดย นรา - ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 15 ตุลาคม 2544

....จบเล่าเรื่องสั้นด้วยไปหาซื้อแผ่นซีดีหนังในคลองถมกันดีไหมค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 14:36:39 น. ]


ความเห็นที่ 179

ยังไม่เคยดู Beijing Bicycle เลยครับน้องออย

ก็อปปี้ให้ด้วยเน้อทั้งสองเรื่องเลย อิ..อิ

From : สมพิศ [ 28 ม.ค. 51 - 16:30:29 น. ]


ความเห็นที่ 180
น้าพิศ ฉันว่ารอให้ได้ตั๋วบินไปดู MTB + BMX โอลิมปิคที่ปักกิ่งในเดือนสิงหาคม 2008 ค่อยตามหาแผ่นซีดีหนังเรื่องนี้ให้เจอได้ไม่แน่ใจค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 17:07:54 น. ]

ความเห็นที่ 181

นักแสดงหนุ่มเดินนำเรื่องชื่อนาย Lin Cui รับบทเป็นพระเอก นาย Guo Liangui

ข้อมูลทั่วไปของหนังเรื่อง "Beijing Bicycle
ผู้กำกับ Wang Xiaoshuai
ผู้แสดง Cui Lin, Li Bin, Zhou Xun (Hollywood Hong-Kong), Gao Yuanyuan, Li Shuang, Zhao Yiwei
ปีที่ออกฉาย 2001 ในประเทศ จีน/ไต้หวัน

เนื้อเรื่องย่อ

...กุ้ย (Gui) เป็นเด็กหนุ่มบ้านนอกที่เข้ามาแสวงโชคในกรุงปักกิ่ง เขาได้งานส่งเอกสารที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งจัดหาจักรยานชั้นดีให้เขาผ่อนเพื่อใช้ในการทำงานโดยหักจากส่วนแบ่งที่เขาได้จากการส่งแต่ละครั้ง กุ้ยเกือบจะได้เป็นเจ้าของจักรยานคันงามนั้นแล้วแต่ทว่าวันหนึ่งจักรยานของเขาหายไป ในเมืองที่มีคนใช้จักรยานเกือบล้านคัน การจะหาจักรยานเจอแทบจะเป็นไปไม่ได้
กุ้ยตามหาจักรยานอยู่นานจนกระทั่งในวันหนึ่งเขาก็เจอจักรยานคันนั้นโดยบังเอิญ แต่จักรยานกลับตกไปอยู่ในมือของเจี้ยน (Jian) เด็กหนุ่มในเมืองที่พ่อของเขาไม่เคยซื้อจักรยานให้เลย เจี้ยนต้องการจักรยานเพื่อเข้าสังคมกับเพื่อนคนอื่นๆรวมทั้งหญิงสาวที่เขาชอบ การแก่งแย่งจักรยานระหว่างกุ้ยกับเจี้ยนจึงได้เริ่มต้นขึ้น

ชมภาพบางส่วนจากหนังเรื่องนี้น่าสนใจ


พวกพ้อง เข้ารุมทำร้ายแย่งจักรยานมาเป็นของคน


แต่กุ้ยไม่ยอมปล่อยจักรยานที่รักตัวเองจากไปเป็นของคนอื่น ดูแล้วนายกุ้ยปล่อยโฮจริงๆ


แม้ไม่ยอมให้ใครเอาจักรยานตัวเองไป ต้องมีพะบู๊กันได้เลือดกันบ้าง


กำลังวิ่งหนีจากพวกพ้องปั่นจักรยานไล่ล่ากัน

...การแสดงอันดูเป็นธรรมชาติ ไม่ดูเสแสร้งของนักแสดงนำทั้ง 2 คนสร้างความรู้สึกร่วมในหมู่คนดูได้ไม่น้อย แม้ว่าการปูพื้นหลังของตัวละครทั้งสองจะใช้เวลานานพอควร แต่ก็ช่วยให้เราเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครในช่วงหลังได้ ในขณะเดียวกันในเรื่องก็สอดแทรกของชีวิตหลากหลายของคนในเมืองไว้อย่างน่าสนใจเป็นช่วงๆให้คนดูได้สังเกตแต่ก็ไม่ได้เบี่ยงเบนความสนใจไปจากเนื้อหาหลักแต่อย่างใด กลับช่วยส่งเสริมให้ประเด็นการดิ้นรนใช้ชีวิตของคนในเมืองดูโดดเด่นขึ้นมา

ฉันชักจะสนใจต้องไปหาในคลองถมเมื่อไหร่จะว่ากันทีหลังค่ะ
From : oiltrips [ 28 ม.ค. 51 - 17:58:24 น. ]


ความเห็นที่ 182


Virus : People's Republic of Thailand (PRT)

กำลังระบาด คืนนี้ผมโดนเข้าให้แล้ว .... แย่จัง

From : สมพิศ [ 29 ม.ค. 51 - 01:27:43 น. ]


ความเห็นที่ 183
น้าสมพิศ
ไวรัส ตระกูลไทยแลนด์ ก็มีมาให้หัวปวดเหมือนกันหรือ...มาได้ไงใครส่งมาอ่ะ..
From : หนูเบนท์ [ 29 ม.ค. 51 - 08:17:04 น. ]

ความเห็นที่ 184

สวัสดีครับคุณหนูเบนท์

"นายใหญ่" กำลังจะกลับมาสร้าง “สาธารณรัฐประชาชนไทย" (People's Republic of Thailand - PRT) หากใครไม่เห็นด้วย ในเบื้องต้นจะถูกข่มขวัญครับ ฮ่า.ฮ่า.ฮ่า

คุณหนูเบนท์สนใจรายการนี้ไหม .... ศุกร์นี้จะเดินทางแล้วครับ http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=181310

From : สมพิศ [ 29 ม.ค. 51 - 08:48:42 น. ]


ความเห็นที่ 185
ผมเพิ่งได้ทราบเรื่องหนังทั้งสองเรื่องจากเสือออยนี่แหละครับ.. ขอบคุณครับ..
อ่านแล้วก็เชื่อว่าคงเป็นหนังดีทั้งสองเรื่อง.. แต่น่าเศร้าจัง
ชื่อวิตตอริโอ เดอ สิกา นั้นสมัยก่อนผมเคยได้ยินบ่อย แม้ว่าเขาจะสร้างหนังเรื่องนั้นตั้งแต่เมื่อผมอายุได้ขวบเดียว
นี่กะว่าคืนนี้จะไปดูหนังเรี่อง American Gangster รอบพิเศษของ Bangkok Post ก่อนที่หนังจะเริ่มฉายรอบปกติวันศุกร์
From : ธานินทร์๙๙ [ 29 ม.ค. 51 - 13:45:06 น. ]

ความเห็นที่ 186
หนังจักรยานของหนุ่มจีนที่น้องออยว่า มาฉายในยูบีซีนานแล้วจ้า(ตั้งแต่ยังเป็นยูบีซี)
พี่โรจดูแล้ว

พี่สมพิศโดนข่มขวัญ แล้วเสียขวัญมั้ยคะ ฮ่า.ฮ่า.ฮ่า

From : โรจนา. [ 29 ม.ค. 51 - 16:25:57 น. ]


ความเห็นที่ 187
อ้าว..พี่โรจนาโผล่มาทักด้วยอาการป่วยหายแล้วหรือเปล่าค่ะ...บ้านฉันยังไม่เคยใช้ยูบีซีค่ะ
From : oiltrips [ 29 ม.ค. 51 - 17:00:53 น. ]

ความเห็นที่ 188
ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง กล่อมบรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ....
น้าสมพิศ
หากจะฟังเพลงต่อต้องรอพี่เกษมสำราญ เข้ามาต่อให้นะ....ปั่นวันละร้อย...ไม่พอมือชาวรวมมิตรหรอก..ออก 7 โมงบ่ายๆ ก็ถึงที่หมายแล้ว....ช่วงนี้ต้องเก็บออมวันลา เพราะต้นเดือน กุมภาพันธ์ มีโปรแกรมไปแอ่วเมืองมรดกโลกหลวงพระบาง..โดยเช่าเหมาเรือเมล์ จากเชียงของ ไปขึ้นหลวงพระบาง พักแอ่วสองคืน แล้วปั่นจักรยานกลับมาเชียงของ...From : หนูเบนท์ [ 29 ม.ค. 51 - 19:49:51 น. ]


ความเห็นที่ 189
* ปั่นสนุกและปลอดภัย..ทุกท่าน ทุกทริป นะครับ.
From : ..ลุงเนตร.. [ 29 ม.ค. 51 - 20:23:54 น. ]

ความเห็นที่ 190


ล่องใต้

ล่องใต้ไปตามเสียงเพลง กล่อมบรรเลงเป็นเพลงเร้าใจ
มนต์รักจากแคว้น..แดนถิ่น แห่งกลิ่นบุหงา..มาลัย
เมืองใต้ใครเยือนเหมือนท่องวิมาน

ล่องใต้ได้เป็นขวัญตา ท่องเที่ยวมารื่นรมย์สำราญ
งามทั้งโขดเขา..เนาไพร จับใจห้วยหนอง..คลองธาร
เกาะแก่งสถานอันวิไล

โอ้ชุมพร ขอพรที่แสนสุดดี สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีจึงสุขสดใส
นครศรีธรรมราช อยากประกาศพระธรรมเกริกไกร
กระบี่สุขสดใส ฝากหัวใจให้พี่หมายปอง

โอ้พังงา คัดอุราให้พี่งงงัน ภูเก็ตเกาะสวรรค์ วิลาวรรณหนึ่งไม่มีสอง
ระนองน้องจ๋า เหมือนน้ำตาของพี่ตกนอง เพราะต้องจากน้อง จากระนองมาทั้งน้ำตา

โอ้เมืองตรัง เหมือนจะยั้งให้พี่ติดตรึง แต่คิดถึงพัทลุงและสงขลา
สตูลปัตตานียะลาโสภีตรึงตรา โอ้..บางนรา..มีวาสนาคงมาอีกที

จากใต้จะไม่ขอเลือน เสน่ห์ติดเตือนชั่วเดือนและปี
มนต์รักปักษ์ใต้..ใจมั่น ผูกพันเสมอ..ชีวี
ตราบชั่วชีพนี้จะมิลืม

ฟังเพลงได้ที่นี่ครับ
http://www.esnips.com/doc/6c5d4a73-a085-40b9-a598-b9eaedac6728/02.-%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89-%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0-%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B8%B4/?widget=flash_blender

From : ธานินทร์๙๙ [ 30 ม.ค. 51 - 10:12:42 น. ]


ความเห็นที่ 191
วันนี้เริ่มทำการบ้านเรื่อง เมื่อเสือออยคง "บิน" ไปดูประเทศ Tuvalu ด้วย Google Earth นำมาให้ดูค่ะ

คุณธานินทร์๙๙ ฉันทำเรียงความข้อมูลมีสาระดีมาให้อ่าน แต่ว่าอย่าเข้าใจว่าฉันขึ้นเครื่องของจริงบินไปดูมาแล้วก็ไม่ได้ไป...อันมี้มิใช่ โม้ตามเพลงสมรักษ์ ฉันว่าที่จริงๆ นั่งเครื่องบิน Google Earth บินไปชมดูค่ะ
From : oiltrips [ 30 ม.ค. 51 - 12:41:29 น. ]


ความเห็นที่ 192
...สวัสดีครับ พี่ธานินทร์ ๙๙ พี่หนูเบนท์ และทุก ๆ ท่าน
...ขอบพระคุณ พี่ธานินทร์ ๙๙ สำหรับเนื้อเพลงล่องใต้ ผมจัดการ copy ใส่แฟ้มเพลงผมไว้แล้วครับ จะได้ไม่ต้องค้นหาอีก เดี๋ยวจะตามไปฟังเพลงครับ
From : เกษม ฯ [ 30 ม.ค. 51 - 12:44:13 น. ]

ความเห็นที่ 193

ก่อนอื่นวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าของเวบบอร์ดครับ
และขอเรียนมายังทุกท่านทุกชมรมว่า ใจจริงผมอยากจะไปพบปะเยี่ยมเยียนท่านถึงบ้าน ถึงเวบบอร์ดดีดีอีกมากมายที่เกี่ยวกับจักรยาน..

แต่ด้วยผมมีเวลาอันจำกัดยิ่ง จึงได้แต่เพียงเข้ามาขอว่า ท่านได้โปรดกรุณาเอื้อเฟื้อ ส่งข่าวต่อต่อกันไปครับ...

เพื่อทางจักรยานของคนไทย...ตาดำดำ ครับ...

และวันนี้ผมไปเข้าร่วมประชุมมาเรื่องโครงการณ์นี้ เสร็จกลับมา ปรากฎว่าคุณหมาฯส่งโลโก้มาให้เลือก 3-4 แบบ...

ผมเลือกไม่ถูกครับ...กรุณาช่วยพวกเราด้วย โดยคลิกไปที่นี่ครับ

จึงขอความกรุณาเข้าไปดูที่นี่ครับ...
http://www.thaicycling.com/messageboard.asp?ID=2554&mysection=show&category=&pagemain=1&maxreply=30&page=10&showtopic=yes

ขอบพระคุณทุกท่าน ทุกชมรมฯ ทุกคนครับ...

From : น้าเป็ด [ 30 ม.ค. 51 - 22:31:44 น. ]


ความเห็นที่ 194

น้าเป็ดขอให้ช่วยเลือก ผมก็ขอบอกว่าผมไม่เลือกทั้งสี่แบบเลย ด้วยเหตุผลดังนี้ครับ

นานมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสามสิบปีได้แล้วกระมัง ได้มีการ”ตื่น”ขึ้นมาเห็นว่าบรรดาป้ายชื่อห้างร้านทั้งหลายนั้น มีไม่น้อยเลยที่มีภาษาต่างด้าวเป็นใหญ่ โดยไม่มีภาษาไทยกำกับเลยบ้าง มีภาษาไทยด้วยแต่แอบตรงมุมตัวเล็กนิดเดียวบ้าง หรือมีภาษาไทยด้วยแต่อยู่ข้างใต้ของภาษาต่างด้าวบ้าง
ในตอนนั้นจึงมีการรณรงค์ และดูเหมือนจะออกเป็นกฎหมายกันมาเลย ว่าป้ายชื่อห้างร้านถ้าจะมีภาษาต่างด้าวต้องมีภาษาไทยที่ตัวไม่เล็กกว่าภาษาต่างด้าว และต้องอยู่ข้างบนของภาษาต่างด้าว
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับหลักการนั้น

แล้วมาดูแบบใบปิดทั้งสี่แบบที่ให้เลือกสิครับ

[img=”http://www.thaicycling.com/mymessageboard/webboard_admin/pic_reply/21431.gif”]

[img=”http://www.thaicycling.com/mymessageboard/webboard_admin/pic_reply/21432.gif”]

[img=”http://www.thaicycling.com/mymessageboard/webboard_admin/pic_reply/21433.gif”]

[img=”http://www.thaicycling.com/mymessageboard/webboard_admin/pic_reply/21434.gif”]

มีแต่ภาษาอังกฤษ คนไทยอ่านไม่รู้เรื่อง ฝรั่งมันเห็นมันก็จะสมเพชหัวเราะเยาะเอา ก็ไหนว่าเป็นชาติเอกราช มีภาษามีวัฒนธรรมของตนเองไงล่ะ

น้าเป็ดครับ ผมเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษแค่ไหนน้าเป็ดก็รู้ แต่ผมเลือกใช้ความเชี่ยวชาญนั้นในการทำงาน ใช้กำราบฝรั่ง เพื่อทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน ไม่ใช่ต้องเอาภาษาอังกฤษมาเป็นหลักในกิจกรรมของคนไทยเรากันเอง
จะใช้ภาษาอังกฤษผมไม่ได้ค้าน แต่ควรมีภาษาไทยเป็นใหญ่ และควรอยู่ข้างบนของภาษาอังกฤษ

น้าเป็ดจะคัดลอกความเห็นของผมนี้ไปลงไว้ในกระทู้บนเว็บบอร์ดของชมรมฯผมก็ไม่ขัดข้องครับ
From : ธานินทร์๙๙ [ 30 ม.ค. 51 - 23:59:22 น. ]


ความเห็นที่ 195From : ธานินทร์๙๙ [ 31 ม.ค. 51 - 00:04:28 น. ]


ความเห็นที่ 196
ขอบพระคุณครับพี่ธานินทร์...

เดี๋ยวผมต้องรีบยกเอาไปให้คุณหมาช่วยแก้ไขครับ
ตอนนี้เราเพิ่งจะรวมรวบความเห็นกันครับพี่ครับ
และขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านด้วยในทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับ
(วันที่ 16 มีนาคม 2551 นั้นเป็นกิจกรรมของทาง ทีซีซี ทีแรกว่าจะเป็นครั้งที่สองของรายการนี้จึงไม่ใช่ แต่จะเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมเช่นเดิมครับ)...

ขอตัวรีบเอาความเห็นของพี่ธานินทร์๙๙ไปไว้ที่ ทีซีซี ก่อนนะครับ
ไปละครับ
น้าเป็ด

From : น้าเป็ด... [ 31 ม.ค. 51 - 06:10:20 น. ]


ความเห็นที่ 197
สวัสดียามเช้า...
พี่ธานนินทร์ ๙๙ พี่เกษมฯ & น้าเป็ด
ขอบคุณสำหรับเพลง ล่องใต้..ที่หัดร้องมาตั้งแต่เด็ก..ก็เพิ่งมาร้องจบก็วันนี้..และเพิ่งทราบว่า พี่ชัยชนะ นามสกุลบุญนะโชติ...ไปเรียก"บุญยะโชติ" มาตลอด...พี่เกษมฯ วันหลังคงได้ดวลกันสักเพลงเนอะ...

น้าเป็ด
ไปเปิดกิจกรรมที่ศูนย์การค้าใหญ่ใน กทม. คงไม่ปล่อยให้ชาวจกัรยานแถวเชียงใหม่หละปูนเหงาเนอะ....วันก่อนคุณจารุกัญญา มาที่ท่าแพ...คงได้ฝากแนวคิดไว้ให้ประธานชมรมฯ ไว้บ้างแล้ว...
และไม่ลืมสนับสนุนแนวคิดที่จะรวมตัวกันปั่นเพื่อชีวิต...และเห็นด้วยกับพี่ธานินทร ๙๙ เรื่องโลโก้มานะโอกาสนี้..From : หนูเบนท์ [ 31 ม.ค. 51 - 09:15:40 น. ]


ความเห็นที่ 198
ไม่ได้เข้ากระทู้หลายวัน ตกข่าวไปอื้อเลย
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณชู (choo_bma) ด้วยครับ
From : ไชยยันต์ [ 31 ม.ค. 51 - 12:54:47 น. ]

ความเห็นที่ 199

สวัสดีครับ.. พี่เษมฯ, คุณไชยยันต์

สวัสดีครับ.. คุณหนูเบนท์.. นามสกุลของคุณชัยชนะผมก็เห็นด้วยว่าแปลกดี
เดี๋ยวนี้ใน internet หาเพลงไทยง่ายขึ้นมากจนน่าแปลกใจ ทั้งเนื้อเพลงและเสียงเพลง
เมื่อหลายเดือนก่อนผมยังจำได้ว่าหายากกว่าวันนี้ ไม่เหมือนเพลงฝรั่งที่มีทุกเพลง
แต่เมื่อหาเจอแล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องเหมือนกัน อย่างเนื้อเพลง "ล่องใต้" นั้น ผมหาเจอแล้วต้องแก้ไปหลายที่ ก่อนที่จะโพสต์มาโดยยังไม่ทันได้ฟัง แต่เมื่อคืนลองเข้าไปฟังแล้วพบว่าที่โพสต์ไว้นั้นยังมีผิดอยู่ที่นึงครับ ถ้าคุณหนูเบนท์และพี่เสมเปิดฟังก็คงจับได้ว่าผิดตรงไหน

เมื่อวานลองหาอีกเพลง โดยไม่รู้ชื่อเพลงหรือชื่อคนร้อง ใช้ค้นหาด้วยท่อนขึ้นต้น "ลืมเถิดดวงใจอย่าได้คิดเลย..." ปุ๊บ..ก็ขึ้นมาปั๊บ เป็นเพลง "ลืมเสียเถิด" ร้องไว้โดยวารุณี สุนทรีสวัสดิ์ และต่อมา พัชรา แวงวรรณ วง"โอเวชั่น" มีเต็มไปหมดทั้งเนื้อเพลงและเสียงเพลง

สวะสดีครับ.. น้าเป็ด.. เมื่อเอาความเห็นของผมไปเสนอก็ขอบคุณครับ ที่รับฟัง.. แล้วสุดท้ายจะตัดสินใจอย่างไรกันก็แล้วแต่
แต่เมื่อรับไปแล้วผมก็อยากจะเพิ่มเติมอีกนิดครับ คือคำว่า Critical Mass ที่แปลเป็นภาษาไทยว่า "มวลวิกฤต" นั้น ผมว่ามันฟังแปร่งๆ
ผมไช่นักวิชาการด้านฟิสิคส์ หรือด้านจิตวิทยามวลชน แต่คำว่า"วิกฤต" นั้น แม้ว่าในพจนานุกรมจะให้คำจำกัดความไว้หลายอย่าง แต่ในแง่การรับรู้โดยทั่วไปเรานึกถึงความเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเลวร้ายเสมอ (แม้ว่าการรับรู้ความหมายของคำว่า Critical ในภาษาอังกฤษอาจจะต่างไปก็ตาม คือเปลี่ยนไปในด้านร้ายก็ได้ ไม่ร้ายก็ได้)

แต่ในเรื่องของฟิสิคส์
หรือกรณีจิตวิทยามวลชนอย่างในกรณีของเรานี้ Critical Mass อ่านแล้วหมายถึงมวลที่มีจำนวนมากขึ้นจนทำให้เกิดการเปลี่ยนผันโดยฉับพลันและโดยสิ้นเชิงของพฤติกรรมมวลชน (โดยไม่ใช่สิ่งเลวร้าย แต่เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ำ)
ดังนั้น คำว่า Ctitical ในที่นี้เมื่อแปลเป็นภาษาไทยควรจะใช้คำที่เมื่อฟังแล้วชาวบ้านเข้าใจได้ทันที
คือแทนที่จะใช้คำว่าวิกฤต ที่ต้องไปแปลไทยเป็นไทยอีก น่าจะใช้คำว่า ผกผ้น หรือแปรผัน หรือเปลี่ยนผัน หรือแปรเปลี่ยน อะไรเทือกนั้น
ผมเห็นว่า Ctitical Mass น่าจะแปลว่า มวลแปรผัน นะครับ
อธิบายได้ว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างกระแสใหม่ในสังคมที่ปัจจุบันนิยมรถยนต์.. โดยพยายามให้เกิดมวลเป็นพลังผลักดันให้กระแสสังคม"แปรผ้น"ไปนิยมจักรยานว่าเป็นสิ่งที่เข้ากับยุคสมัยมากกว่า
ถือเสียว่าเป็นความเห็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 31 ม.ค. 51 - 14:29:05 น. ]


ความเห็นที่ 200
สวัสดีครับ ทุก ๆ ท่าน
...ขอบคุณครับพี่ธานินทร์ ๙๙ ที่ช่วยตรวจพิสูจน์อักษร ผมตามไปดูในเวปสุนทราภรณ์แล้วพี่ธานินทร์ ๙๙ ไปช่วยแก้เนื้อเพลงให้เขาด้วย เยี่ยมจริง ๆ ...สำหรับพี่หนูเบนท์เจอเมื่อไรเพลงเดียวไม่พอครับ 555
... ผมไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไร ก็ได้แต่ติดตามอ่านจากท่านผู้รู้อย่างพี่ธานินทร์ ๙๙ ให้คำอธิบาย แต่โครงการของน้าเป็ด ผมอยากตั้งชื่อภาษาไทยว่า "จักรยานต้านวิกฤตน้ำมันแพง" น้ำมันแพงเป็นวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายจริง ๆนะครับ เอ...ไม่รู้เข้าท่าหรือเปล่า 555 ไปถูบ้านก่อนล่ะ เดี่ยว ผบ.กลับมาไม่เสร็จล่ะก็อาจเกิดเมียวิกฤต (ไม่ใช่มวลวิกฤต) ละก็แย่เลย
From : เกษม ฯ [ 31 ม.ค. 51 - 14:40:25 น. ]

ความเห็นที่ 201

สวัสดีครับพี่ธานินทร์๙๙ คุณหนูเบนท์ คุณไชยยันต์ และลุงเสมฯ

ขอบพระคุณครับสำหรับทุกความเห็น โดยเฉพาะของพี่ธานินทร์๙๙ เดี๋ยวผมจะเอาไปให้คุณหมาฯที่จุฬาซอย 6...ความจริงวันนี้ผมหมดเวลาแล้ว..

แต่คิดถึงเรื่องหนึ่ง นึกขึ้นมาได้เลยรีบจ้ำอ้าวมานี่ก่อนเลย...
เด๊ยวเอางี้ก่อน ผมไปจุฬาซอย 6 ก่อน แต่จะทันวันนี้มั๊ยผมไม่แน่ใจ
ถ้าไม่ทันขอเป็นเช้ามืดพรุ่งนี้ครับ...

เรียนคุณหนูเบนท์ ที่หละปูนเหมือนบ้านหลังที่สามผมเลยครับ
เพียงแต่ผมไปเงียบเงียบเท่านั้นเอง
ปีสองปีที่แล้วผมไม่น่าซ่ามากขนาดนั้นเลยครับ
เพราะจักรยานแต๊แต๊ ครับ...

ไปละครับ
น้าเป็ด

From : น้าเป็ด... [ 31 ม.ค. 51 - 18:10:59 น. ]


ความเห็นที่ 202

สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งครับ
ผมอายุครบหกสิบไปเมื่อ ๑๑ วันก่อน ตกลงใจเลือกกิจกรรมว่าจะไม่จัดงานเลี้ยงรื่นเริงชนิดที่ให้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาแวดล้อม แต่เลือกทำประโยชน์ให้แก่ผู้ยากไร้หรือขาดแคลน หรือมีความต้องการจริงๆ (เอาไว้ปีหน้าเมื่อครบ ๖๑ อาจจะจัดเลี้ยงก็ได้ครับ)

กิจกรรมของผมประกอบด้วย:

ที่วัดบึงทองหลาง; ทำบุญซื้อโลงศพบริจาคแก่ทางวัดไว้ให้แก่ผู้ยากไร้ และซื้อกระเบื้องมุงหลังคาศาลาการเปรียญที่กำลังก่อสร้าง

ที่บ้านแบ่งบุญ; บริจาคเงินช่วยเหลือเลี้ยงดูผู้ป่วยโรคเอดส์ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

ที่วัดสุวรรณประสิทธิ์; นำภัตตาหารไปเลี้ยงเพลพระภิกษุสงฆ์ที่มาเรียนพระปริยัติธรรมเป็นจำนวนมาก ..อาหารที่เหลือทางวัดก็นำไปแบ่งปันยังบ้านแบ่งบุญที่อยู่ใกล้กัน

สัปดาห์ก่อนหน้า ไป"บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน"; ไปบริจาคเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ขอเชิญเพื่อนๆคลิกเข้าไปดูภาพและรายงานเพิ่มเติมครับ
http://www.nokkum.com/webboard1/QAview.asp?id=58

From : ธานินทร์๙๙ [ 31 ม.ค. 51 - 22:23:32 น. ]


ความเห็นที่ 203
เข้ามาอ่านครับ
ชอบแนวคิดพี่ธานินทร์๙๙มากถึงมากที่สุดเลยครับ
แต่ผมเลือกใช้ความเชี่ยวชาญนั้นในการทำงาน ใช้กำราบฝรั่ง เพื่อทันเล่ห์เหลี่ยมของมัน ไม่ใช่ต้องเอาภาษาอังกฤษมาเป็นหลักในกิจกรรมของคนไทยเรากันเอง
จะใช้ภาษาอังกฤษผมไม่ได้ค้าน แต่ควรมีภาษาไทยเป็นใหญ่ และควรอยู่ข้างบนของภาษาอังกฤษ

ผมก็คิดเช่นนั้นแต่ไม่กล้าออกความคิดเห็นหรอกครับขืนออกไปชาวบ้านเขาก็หัวเราะเยาะเอาแย่"ก็เองอ่านอังกฤษไม่เก่งนี่หว่า" อิอิ ที่จริงเมื่อก่อนผมอ่านภาษาอังกฤษเก่งนะครับ แต่บังเอิญเมื่อไม่นานมานี้ผมทำแว่นอ่านอังกฤษหายไปเสียแล้ว
From : B2M [ 31 ม.ค. 51 - 22:38:32 น. ]

ความเห็นที่ 204
ผมเจอพี่ธานินทร์ยังนึกว่าพี่ 50 กว่าหรือ 56-7 เลยครับพี่ครับ...จริงจริงนะ
ขอบพระคุณสำหรับทุกความเห็นครับ


เชิญต่อเลยครับ

ไปละ
น้าเป็ด
From : น้าเป็ด...ใส่ใจในทุกความเห็นนะ [ 1 ก.พ. 51 - 06:30:27 น. ]


ความเห็นที่ 205

เข้ามาดูกระทู้แต่ไม่ได้โพสต์ครับ ต้องรีบเร่งเคลียร์งานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงวันลาหยุดงาน .......

ค่ำนี้จะเดินทางไปจังหวัดชุมพร เพื่อปั่นเลียบทะเลอันดามันมุ่งหน้า ภูเก็ต ครับ

From : สมพิศ [ 1 ก.พ. 51 - 09:03:04 น. ]


ความเห็นที่ 206

น้าสมพิศ
ล่องใต้คราวนี้ คงเพลิดเพลินอย่างเพลงรื่นเริงทัศนาจร พักผ่อนให้สุขใจ....ขอให้สนุกกับการเดินทาง และปิ๊กบ้านปลอดภัยทุกคน

พี่เกษมฯ
เสร็จงานบ้านแล้วคงแอบไปซ้อมร้องเพลงเช่นเคย...เด๋วออกทริปเจอยายนุ้ย จะได้มีเพลงใหม่ๆ มาร้องให้ฟังได้....รู้แล้วเนอะว่าจะขอเพลงเก่าเพลงใหม่ได้จากพี่ธานินทร์๙๙

น้าเป็ด
วันหลังแวะมาหละปูนอย่าลืมเอิ้นเน้อ..ขอเอาใจช่วยให้กิจกรรมที่ทำสำเร็จ มีนักปั่นร่วมกิจกรรมเยอะๆ และต่อเนื่อง เพื่อชาวเรา ชาวบ้าน และชาวโลก..From : หนูเบนท์ [ 1 ก.พ. 51 - 10:21:33 น. ]


ความเห็นที่ 207
....

ครับ คุณหนูเบนท์..

เชิญต่อครับ

From : น้าเป็ด ไปละ [ 1 ก.พ. 51 - 14:17:08 น. ]


ความเห็นที่ 208
ขอแสดงความเห็นเกี่ยวกับ Critical Mass หน่อยครับ
ผมเข้าใจว่า Critical Mass หมายถึงการที่มีคนหมู่มากมาร่วมกิจกรรมกัน และทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไป เช่น การขี่จักรยานคนเดียวในเกรุงเทพจะอันตรายมาก ขี่ 2 คน ก็ยังอันตรายอยู่ แต่ถ้าขี่สัก 20 คนนี่ ก็เป็น Critical Mass แล้วจะปลอดภัยขึ้น
แปลเป็นไทยยังไงดี แปลตรงตัวคงไม่เข้าท่า มวลวิกฤติ มวลผกผัน .....
ผมแปลว่า จักรยานปลอดภัย จักรยานยิ้ม หรืออะไรนี่แหละ เพื่อสื่อถึงประเด็นที่ขี่กันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัย ไม่เครียดในการขี่ ........


From : ไชยยันต์ [ 1 ก.พ. 51 - 16:17:22 น. ]


ความเห็นที่ 209

สวัสดีครับคุณไชยยันต์ ปล่อยให้ผมพิมพ์เองเมื่อไหร่ รู้มั๊ยผมต้องพิมพ์ตัว ย ตัวเดียวแน่นอน...
ครั้งสุดท้ายหลังจากวันปั่นทางไกลจากนราฯมา บางกอก วันนั้นแล้ว

ผมจำไม่ได้อีกเลยว่าได้เคยไปปั่นจักรยานร่วมกันอีกที่ไหน..
คุณไชยยันต์รบกวนช่วยเตือนความจำผมหน่อย...

ขอบพระคุณมากสำหรับความเห็นครับ
เชิญท่านต่อไปครับ...
เชิญครับ..


From : น้าเป็ด ไปละ [ 1 ก.พ. 51 - 16:57:25 น. ]


ความเห็นที่ 210

จริงด้วยสิครับ.. คุณไชยยันต์.. แปลตรงตัวคงไม่เข้าท่า มวลวิกฤติ มวลผกผัน .....

ท่านผู้กำกับหนูเบนท์ครับ.. นี่แม่บ้านเพิ่งโทรศัพท์มาชวนผมไปร้องเพลงที่"นาทอง" เลยนะเนี่ย

ขอบคุณครับ.. คุณมาโนช.. ปั่นให้สนุกครับ.. พี่สมพิศด้วย.. ช่วงนี้ผมหยุดงานยากจริง
สวัสดีครับ.. น้าเป็ด

เชิญทุกท่านเข้าไปที่ http://www.nokkum.com/ ไปพูดคุยเป็นเพื่อนคุณสมหมายบ้างนะครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 1 ก.พ. 51 - 17:39:40 น. ]


ความเห็นที่ 211

สวัสดีค่ะ พี่ธานินทร์๙๙,น้าเป็ด,พี่หนูเบนท์,ลุงเกษม ฯ และทุกๆท่าน

ไปส่งทีมทัวร์ริ่ง ระนอง,พังงา,ภูเก็ต มาค่ะที่แยกไฟแดงบางกรวย - ขนส่งสายใต้ใหม่

19.30 น. คุณชนินทร์ ผู้นำทริปมารอลูกทัวร์ ในภาพเป็นบรรยากาศขณะรอลูกทัวร์ที่กำลังทะยอยกันมา


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 22:32:07 น. ]


ความเห็นที่ 212

ขณะรอสมาชิกร่วมทัวร์ท่านอื่น บางคนก็ปรับแต่งความถนัดของเบาะรถถีบให้เข้ากับขนาดตนเอง


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 22:37:35 น. ]


ความเห็นที่ 213

คุณนาย มีพาวเวอร์ บาร์ BANANA ไปมอบให้เป็นพลังงานเสริม เมื่อยามต้องไต่ขึ้นควน (เนิน) แล้วจะรู้ว่าหนุกแค่ใหนFrom : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 22:43:32 น. ]


ความเห็นที่ 214

ทริปนี้เดิมมีสมาชิกร่วมปั่น 8 ท่าน มีติดภาระกิจกระทันหัน 1 ท่าน จึงเหลือร่วมปั่นฮาเฮ 7 ท่านค่ะ ในภาพมี
พี่B2M
คุณนาย (ไปส่ง)
พี่สมพิศ
คุณชนินทร์
พี่ไชยยันต์
คุณแต๋ว
คุณม้อย
ส่วนพี่ถวิลมาดักรอที่วงเวียน (ขออภัยคุณนายไม่สันทัดสถานที่ค่ะ)
และผู้ปกครองคุณสุธีรัชต์ เป็นผู้บันทึกภาพในช่วงนี้ค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:00:11 น. ]


ความเห็นที่ 215

ขออึกภาพค่ะ คุณม้อยจะบอกว่าพร้อมลุย ตะลุยบุกขึ้นควน (เนิน) แห่งขุนเขาจังหวัดระนองเมืองฝน 8 แดด 4 คุณนายก็พร้อมค่ะ แหะ แหะ พร้อมส่งสมาชิกไปลุยยยย


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:06:19 น. ]


ความเห็นที่ 216

ภาพนี้คุณนายเป็นผู้บันทึกค่ะ ขณะปิดท้ายด้วยการควบเจ้าตั๊กแตน อาจจะมองแล้วดูเบลอ แต่คุณนายว่าได้สีแสงแบบเบลอๆดีค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:09:51 น. ]


ความเห็นที่ 217

ช่วงนี้ผู้นำทัวร์เป็นผู้ปิดท้ายขบวนการปั่น


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:11:58 น. ]


ความเห็นที่ 218

หัวลากโดยคนปิดท้ายพี่สมพิศค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:14:19 น. ]


ความเห็นที่ 219

ถึงจุดนัดที่ 2 ขณะหยุดรอสมาชิกร่วมปั่นอีกท่าน พี่ถวิลค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:16:51 น. ]


ความเห็นที่ 220

ชะเง้อ มองหา


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:19:41 น. ]


ความเห็นที่ 221

มาแล้ว พี่ถวิล นั่นเอง


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:21:34 น. ]


ความเห็นที่ 222

ภาพสุดท้ายแล้วที่ได้บันทึกไว้ พี่B2M ปิดท้ายในช่วงนี้ค่ะ คุณนายร่วมขบวนไปจนถึงบขส.สายใต้ใหม่แล้วขอตัวกลับมาก่อนค่ะ ส่วนการปั่นทริปทัวร์ฮาเฮนั้น สนุกสนานกันอย่างไรคงต้องรอผู้นำทัวร์กลับจากการปั่นแล้วมาเล่าเองแล้วค่ะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 1 ก.พ. 51 - 23:26:17 น. ]


ความเห็นที่ 223
สวัสดีคุณนาย ...
คิดว่าจะตามไปด้วยซะอีก ไงกลายเป็นไปส่ง
ว้าว....เจ้ม่อยขาแรงจิงๆๆ ระวังนะ จะเดี้ยงบ่ฮู้
อยากไปด้วยจัง .....ขอให้สนุกและปลอดภัยนะคะ
From : กะปิ [ 2 ก.พ. 51 - 20:01:04 น. ]

ความเห็นที่ 224
สวัสดีวันเกิดย้อนหลังพี่ธานินทร์99 ครับ ขอให้แข็งแรงสุขภาพดีตลอดไป

Critical mass ก็หลายท่านให้ความเห็นตรงกัน พลังมวลชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าจะทางดี ร้าย หรือ กลางๆ ) ได้

ผมขอเสนอ
"พลังจักรยานเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส"
"พลังจักรยานช่วยชาติ"
"น้ำมันแพงไม่ง้อ ปั่นสองล้อไปทำงาน"
และอื่นๆ ที่สื่อความหมายตรงๆ
From : lotus [ 2 ก.พ. 51 - 23:55:25 น. ]


ความเห็นที่ 225

สวัสดีครับทุกท่าน คุณนายปากเกร็ด คุณกะปิ คุณlotus อันเป็นที่รักยิ่งของทุกทุกคน...
ผมกำลังจะขึ้นกระทู้ใหม่ หลังจากนัดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นกัน...

ขอเรียนเชิญพี่ธานินทร์๙๙ พี่วิเชียร พี่สมพิศ พี่โลตัส คุณนายปากเกร็ด คุณไชยยันต์ ลุงเสมฯ และทุกท่าน....ผมต้องขออนุญาตก้อปมาทั้งหมดเลยทีเดียว เนื่องจากว่าถ้าพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง มันจะช้ามากครับ ขอเริ่มครับ...

ความคิดเห็นที่ 118

สวัสดีครับ พบกันใหม่วันจันทร์ที่ 4กุมภาพันธ์2551

ทุกวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันสิ้นสุดการครบรอบการโคจรของน้าซัน ที่ใช้เวลาเดินทางทั้งสิ้น 365 วันกับอีกเศษ 1 ส่วน 4 (ประมาณ)

พอครบสี่ปีที ตามปฏิทินแบบที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้ต้องเอาเศษมาเพิ่มเป็น 1 วันเสียครั้งหนึ่ง ทำให้ทุกทุกสี่ปี เดือนกุมภาพันธ์ จะมีจำนวนวันเป็น 29 วัน ปีนั้นจึงมี 366 วันไปด้วยครับ...(ยาวกว่านี้เดี๋ยวจะกลายเป็นตำราไปแหละนะ)....

4 กุมภาพันธ์2445 หรือ เมื่อ 106 ปี ที่ผ่านมา ไทยเปิดโรงงานผลิตเหรียญกษาปณ์ใช้เอง

4กุมภาพันธ์ 2491 พิมพ์ไทยพาดหัวข่าวเรื่องซีอุย มนุษญ์กินคน...(อันนี้เอามาบันทึกเก็บไว้ให้อ่านเฉยเฉย)....

และ 4 กุมภาพันธ์ 2551 วันนี้ ผมจะขออนุญาตโทรศัพท์เรียนเชิญท่านที่เคารพ มาพบปะสังสรรค์คุยกันเรื่อง...Critical Mass จักรยานทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน

เป็นโครงการณ์ของเรื่องชักชวนทุกท่านทุกชมรมฯทุกคนที่ใช้จักรยานกันอยู่แล้วในทุกกระดานข่าวของทุกเวบ....

มาเป็นผู้นำในการใช้จักรยานไปทำงานเดือนละ 1 วัน ในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน....และก่อนจะกลับบ้านขอมานัดเจอกันที่สยามดิสคับเวอรี่ เพื่อเป็นการปั่นจักรยานกันเดือนละครั้ง ตั้งแต่เวลา 19.00 น(ล้อหมุน) ใช้เวลา 1ชั่วโมง - 1 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนจะแยกย้ายกลับบ้าน...

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นผมจึงขออนุญาตเรียนเชิญไปยังท่านทางโทรศัพท์เท่าที่ผมมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไปยังท่านได้ในเบื้องต้น...

ส่วนท่านใดที่ปรากฎชื่ออยู่ในรายชื่อนี้แต่ผมไม่ได้โทรศัพท์ไปยังท่าน ขอความกรุณาท่านติดต่อเข้ามาที่กระดานข่าวนั้นนั้น หรือโทรฯกลับไปที่น้าเป็ด ผู้ขันอาสามาช่วยเรื่องนี้ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง...

ส่วนการนัดคุยกันนั้น ขอเอาเป็นวันขึ้นปีใหม่ของพระอาทิตย์(เป็นวันสมมุติ ของเรื่องการค้นพบของจักรวาลและฯลฯ) คือวันที่ 5 กุมพาพันธ์ 2551 มาเป็นครั้งแรกของการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้...

สถานที่นัดคือ ห้างฯโลตัสสาขาอยู่ตรงสามแยกเตาปูน ใกล้สะพานสูง ข้ามคลองเปรมประชากรข้างข้างบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด วงเล็บ มหาชน

ห้องประชุมคือฟู้ดเซ็นเตอร์ ขั้นสองของห้างฯ
เวลา 18.30 น. ใครถึงก่อนช่วยจองโต๊ะด้วยนะครับ

ผมขอตัวไปร่างหนังสือดังกล่าวก่อน โดยจะสั้นที่สุด ประมาณ 1 หน้ากระดาษ เอ 4 ของดับเบิ้ล เอ

สุดท้ายนี้ขอรบกวนพี่พี่ ฝากติดต่อถึงพี่พี่ที่พระรามเก้า พระรามสี่ พระรามห้า ด้วยครับผม
เรียนมาด้วยความเคารพรักอย่างยิ่ง

ขอบพระคุณครับ
น้าเป็ด(ตาดำดำ ตัวดำดำ )...From : น้าเป็ด...ไปละ [ 4 ก.พ. 51 - 07:08:03 น. ]


ความเห็นที่ 226

ขอบคุณครับ.. อ.โลฯ, สวัสดีครับ.. คุณนาย ปากเกร็ด,
สวัสดีครับ.. น้าเป็ด.. รับทราบการนัดหมายครับ.. ยังไม่แน่ใจว่าจะสะดวกไปร่วมหารือได้หรือเปล่า.. ถ้าสะดวกจะไปครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 12:24:11 น. ]

ความเห็นที่ 227
สวัสดีครับทุก ๆ ท่าน
...ขอบคุณ คุณนายปากเกล็ด เอ๊ยไม่ใช่ซี ต้องคุณนายปากเกร็ด ที่นำภาพมาลงให้ชมกัน
...พรุ่งนี้ สถานที่ประชุมของน้าเป็ด ใกล้ ๆ บ้านผมเลย ผมอาจไปช้าหน่อย เพราะพรุ่งนี้ตอนเย็นต้องติดสอยห้อยตาม ผบ. ไปซื้อของเตรียมไหว้เจ้าตรุษจีน หากขืนไม่ไปด้วยอาจเกิดเมียวิกฤต ก่อนมวลวิกฤต ฮือ ๆ
From : เกษม ฯ [ 4 ก.พ. 51 - 14:06:38 น. ]

ความเห็นที่ 228
พรุ่งนี้มีนัดประชุม Critical Mass โลตัสบางซื่อใกล้ที่ทำงานฉันไม่ไกลนัก ดูเวลาก่อนค่อยไปนั่งฟังสังเกตการณ์เฉยๆก็ได้ ฉันยินดีร่วมด้วยค่ะ...แตว่าจำเบอร์มือถือน้าเป็ดอันเดิมไม่แม่น จำแต่มีตัวเลขขึ้นที่ 081 หรือ 087 ไหนกันแน่ค่ะ
From : oiltrips [ 4 ก.พ. 51 - 14:23:08 น. ]

ความเห็นที่ 229
"ปั่นสองล้อ บ่องัอน้ำมัน ต้านโลกร้อน"

ล่องใต้ไปกันแล้ว...ด้วยพลังขาของตัวเอง...ได้ไป ได้เที่ยว ได้เพื่อน ได้ออกกำลังกาย...ติดตามชมเริ่มต้นการเดินทาง ฝีมือคุณนายปากเกร็ด..ไม่เบาเลยเนอะ..

พี่ธานินทร์๙๙
มีนัดร้องเพลงที่นาทอง...รายการนี้ฝากแม่บ้านร้องเพลง พรวันเกิด ของสุเทพฯ ให้พี่ธานินทร์ด้วยเน้อ...สุขสันต์วันเกิดจ้า..

From : หนูเบนท์ [ 4 ก.พ. 51 - 14:24:37 น. ]


ความเห็นที่ 230

สวัสดีครับ.. คุณหนูเบนท์.. พักหลังนี้ผมมเรื่องบังเอิญบ่อยยังกับละครน้ำเน่า
เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนได้เสือหมอบคลาสสิกสุดสวยมาคันหนึ่งแบบมีเบื้องหลังสลับซับซ้อนที่เต็มไปด้วยความบังเอิญแบบไม่น่าเชื่อ
พอวันเสาร์ที่ผ่านมา ผมคุยกับพรรคพวกที่กรุงเทพฯว่าอยากหามอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆแบบรถครูสเซอร์ (ช็อปเปอร์) มาขี่สักคัน
อันที่จริงตั้งแต่เรียนจบมาเกือบสี่สิบปีผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องเป็นราวเลย อยากขี่แต่ก็ไม่เคยศึกษาว่ามีรถแบบไหนกันบ้างที่เขาขี่กัน แล้วก็ไม่เคยได้ขี่
เคยแต่ไปเจอแก๊งค์ฮาร์ลีย์ตอนไปเที่ยวต่างจังหวัด เข้าไปลูบคลำพูดคุยเขาก็ชวนใหซื้อ แล้วแวะไปด้อมดูรถที่ร้านที่อาร์ซีเอ แค่ลองนั่งดูก็รู้สึกมีปัญหาช่วงขา เหยียดไปเหยียบแป้นไม่ถนัด คือขาเราสั้นไป แล้วก็ไม่ได้ลองขี่
ครั้นพอถึงคืนวันเสาร์ไปที่หาดแหลมแม่พิมพ์ ตอนจะกลับแวะเข้าห้องน้ำตรงข้ามร้าน"ตังเก" ออกมาจะขึ้นรถ มีรถมอเตอร์ไซค์สีดำสวยมากมาหยุดตรงหน้า ก้มลงไปดูที่ถังน้ำมัน ปรากฏว่าเป็น Honda Shadow (ที่ผมไม่เคยรู้จัก เคยรู้จักแต่ Rebel กับ Steed) เจ้าของก็อัธยาศัยดี ผมบอกว่าอยากได้อย่างนี้สักคันอ่ะ เขาบอกว่าลองเอาไปขี่ดูสิ ว่าจะชอบหรือเปล่า ผมบอกว่าไว้ใจผมหรือ? (ในใจก็นึกว่าไม่รู้จักันสักหน่อย ไว้ใจเราได้ไงหว่า) ผมไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาสี่สิบปีไม่กลัวผมเอาไปล้มคว่ำคะมำหงายหรือ คันใหญ่หมึมาอย่างนี้?.. เขาบอกว่าบังคับง่าย ไม่ล้มหรอก
โอ้โฮ พอออกรถ.. มันนิ่มขี่ง่ายจริงๆ เสียงเครื่องยนต์ก็นิ่งหนัก.. ช่วงขาช่วงตัวก็เหมาะเจาะ ไม่มีปัญหาเรื่องขนาดเลย.. บังคับง่ายไม่มีปัญหาเหมือนที่กลัวตัวใหญ่ของมันเลย.. ยิ่งอยากได้เข้าไปใหญ่..
พอกลับมาส่งคืนเจ้าของ เขาเสนอขาย.. ดูสิ เพิ่งพูดตอนบ่าย ว่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆสวยๆ พอตอนกลางคืนก็บังเอิญมีมาสนองให้ถึงตัวโดยไม่ต้องวิ่งไปหาเลย
คุยกันไปคุยกันมาถึงนึกออกว่าที่แท้ก็เคยเจอกันหนสองหน เขาเป็นเจ้าของร้านดำน้ำ และผมเคยออกไปดำทะเลลึกกับเขา

รูปข้างบนนี้ไม่ใช่คันที่ว่านะครับ เป็นรูปที่ไปคัดลอกมา เดี่ยวมีเวลาจะโพสต์รูปคันที่ว่าให้ดู
ผมยังไม่ตัดสินใจซื้อหรอก.. เล่าให้ฟังในฐานะที่ทราบว่าคุณหนูเบนท์ขี่ช็อปเปอร์อยู่ เผื่อจะมีอะไรแนะนำ

From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 16:39:30 น. ]


ความเห็นที่ 231


ลืมโพสต์.. รูป Honda Shadow

From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 16:41:37 น. ]

ความเห็นที่ 232
ผลจากการประชุมเป็นยังไงบ้าง ฝากช่วยมารายงานผลด้วยนะครับจะคอยมาติดตามครับ
From : eak 0818256xxx [ 4 ก.พ. 51 - 16:50:53 น. ]

ความเห็นที่ 233
ขอบพระคุณทุกท่านครับ และโปรดกรุณารับระเบียบวาระการประชุมครับ...

ระเบียบวาระการประชุม


1.ขอความเห็นเรื่องCritical Mass เหมาะสมที่จะใช้ชื่อเพื่อความเข้าใจเป็นภาษาไทยอย่างไร หรือ ไม่...
2.ขอความเห็นเรื่องสถานที่ เวลา เส้นทางที่ใช้ในการปั่นจักรยาน
3.ขอความเห็นเรื่องชมรมฯที่จะเข้ามาช่วยดูแลแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการ
4.อื่นอื่น...


18.30 น. เริ่มประชุม
วาระที่ 1 Critical Mass อธิบายเรื่องจักรยานวันศุกร์ หลักการสั้น สั้น
รับฟังความเห็นเรื่องชื่อโครงการเป็นภาษาไทย หากมีหลายความเห็นให้ใช้เสียงข้างมาก
จนกว่าจะเหลือเพียงคำ หรือ วลี หรือ ประโยคเดียว
วาระที่ 2 กำหนดเรื่องวันเวลาและสถานที่เพื่อนัดกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือน มีนาคม 2551 (ครั้งที่ 2) และ
เส้นทาง
วาระที่ 3 ขอความร่วมมือให้ทางชมรมฯต่างต่างเป็นผู้ชี้แจง ไปแจ้งให้สมาชิกของแต่ละชมรมฯทราบ พร้อมทั้ง
ขอให้เป็นผู้นำในการใช้จักรยานขับขี่ไปทำงานในตอนเช้า และในตอนเย็นมารวมตัวกันตามวาระ 2
วาระที่ 4 อื่นอื่น....

20.30 น .ปิดประชุม


เพื่อให้การประชุมปรึกษาหารือกันอยู่ในกรอบนี้ก่อนดังนั้นมีท่านผู้ใดจะเสนอ เรื่องอื่นเข้าที่ประชุมครับ

เชิญครับ
ขอบพระคุณครับ


From : น้าเป็ด [ 4 ก.พ. 51 - 18:16:52 น. ]


ความเห็นที่ 234

สวัสดีค่ะทุกท่านที่เข้ามาชมบ้านหลังนี้

มารายงานว่าทริปทัวร์ฮาเฮ เฮฮา ผจญบุกควนเมืองฝน 8 แดด 4 คนปิดท้ายก็ยังคงห้อยต่องแต๋งอยู่ข้างท้ายเหมือนเดิม และขณะนี้สลบไสลอยู่ที่ชายหาดท้ายเหมือง ห่างจากบ้านโคกกลอยประมาณ 20 กม. อิ อิ ปั่ น ม่ า ย ไ ห ว เ พ ร า ะ อุ้ ม บ า ต ร ติ ด ตั ว ไ ป ด้ ว ย พรุ่งนี้ จะเข้าภูเก็ตปั่นรอบๆเมือง เมืองเล็กๆ ปะเด๋วก็รู้สึกกกกเมื่อต้องไต่ควนเส้นรอบเกาะ


From : คุณนาย ปากเกร็ด [ 4 ก.พ. 51 - 22:44:46 น. ]


ความเห็นที่ 235


ขออนุญาตต่อเลยครับ.. Honda Shadow เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา

From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 22:58:06 น. ]

ความเห็นที่ 236

แล้วเมื่อบ่ายวานแวะไปลองขี่อีกหน

ลิ้งค์รูปจากในเว็บไซต์มาเทียบกับคันข้างบนที่ถ่ายเองจริงๆ


From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 23:04:20 น. ]


ความเห็นที่ 237


มองอีกด้านหนึ่ง

From : ธานินทร์๙๙ [ 4 ก.พ. 51 - 23:08:06 น. ]

ความเห็นที่ 238
โห..พี่ธานินทร์๙๙ เอามาให้ดูงี้ ผมน้ำลายยืดครับ อยากกิน...เอ้ยยยย อยากได้ แหะแหะ...

มีรายงานต่อจากวานนี้ครับพี่ครับ..


สวัสดีครับทุกท่าน...
เห็นไอค่อนต่างต่างของคุณหมาฯส่งเข้ามาแล้ว พอจะได้เรื่องละครับว่าอย่างน้อยมีแซนแฟรนฯเขาทำมาตั้ง 16 ปีแล้ว เพราะว่าเห็นวันครบรอบ10 ปี เมื่อ 2002 แต่ที่เมืองไทย ทีซีซี โดยอาจารย์ธงชัยนั้นเริ่มเมื่อปีเอา 17 ลบ 2551 นู่นละครับ ปี 2534 หรือ 1991 โน่นแหนะ...

คุณบุโรทั่งครับขนาดอยู่ต่างจังหวัดยังได้กรุณาแสดงความเห็นเข้ามา ขอขอบพระคุณครับ...วานนี้มีเฮียพ้งโทรฯมาจากพิษณุโลกถึงผมเหมือนกัน....แสดงความเห็นทางโทรฯคุยกัน และยังบอกว่า 29 กพ.51 อาจจะมาด้วย ถ้ามีเงื่อนไขเรื่องงานของเฮียพ้งลงตัว...จะได้ไม่เสียงานที่เป็นเรื่องของการทำมาหากิน...ขอบคุณครับ...

แต่ผมบอกเฮียพ้งไปแล้วว่า ผมเป็นผู้อาสาช่วยกันให้เราทุกคนมีงานทำกันเฉยเฉย ผมไม่ได้เป็นหัวหน้าอะไรนะครับ..งานนี้ให้ทุกคนเป็นเจ้าของงาน...

ไปที่ความเห็นของลุงเนตรครับ..
เชิญครับ


โดย..น้าเป็ด.. [วันที่: 5/2/2008 - เวลา:6:24:32 น. ....IP: 58.8.1.39 ....: #21705]

ความคิดเห็นที่ 355


การบริหารคน บริหารเวลา มาพร้อมกันกับเรื่องการบริหารความคิดครับ ลุงเนตร...แต่ผมเพิ่มที่หลักสูตรไม่ได้สอนผมมาเรื่องหนึ่งเข้าไปว่า..

Critical Mass เป็นการมาบริหารน้ำใจครับ แหะแหะ แบบไทยไทย ของผม...

ก่อนอื่นผมขอขอบพระคุณลุงเนตรและทุกคนที่ร่วมแสดงความเห็นเข้ามามากมาย และเป็นความเห็นที่ผมต้องกลับมาอ่านทบทวนอยู่บ่อยครั้ง...และนำไปเป็นแผนงานในอนาคตกาล...นั่นเป็นเรื่องดีครับ..เพราะว่า....

ผมมีแผนสำหรับวันนี้ สำหรับวันพรุ่งนี้ สำหรับเดือนนี้ สำหรับปีนี้....ตลอดไปเรื่อย....อย่างนี้เป็นต้น...

ดังนั้นความเห็นของท่านที่เสนอเข้ามาผมจะนำมาแบ่งเป็นสี่ประเภทในแต่ละวันกล่าวคือ...

1.สำคัญและเร่งด่วน
2.สำคัญไม่เร่งด่วน
3.ด่วนไม่สำคัญ
4.ไม่สำคัญไม่เร่งด่วน

ดังนั้นผมจะบอกว่า....อย่างเช่นความเห็นของลุงเนตรนั้น ผมให้เป็นสำคัญแต่ไม่ด่วน จึงขอเอาเข้าเป็นหมวด 4 ของการประชุม คือเรื่อง อื่นอื่น...

แต่ขณะเดียวกัน เรื่องเรื่องทุกเรื่องมันกลับไปกลับมาได้ ไอ้ที่สำคัญวันนี้ พอผ่านไปสักพักจะเปลี่ยนไปเป็นไม่สำคัญก็ได้ ขึ้นอยู่กับกาลเวลา หรือ สถานการณ์ครับ...อ๊ะ...เข้ามาเรื่องการประชุมวันนี้ครับ..


ผมขอต่อนะครับ


โดย..น้าเป็ด [วันที่: 5/2/2008 - เวลา:6:35:33 น. ....IP: 58.8.1.39 ....: #21706]

ความคิดเห็นที่ 356

พอเริ่มมีแต่ละท่านมาพร้อมกันแล้ว ผมจะบอกว่าเราจะคุยกันก่อน เรื่องรับทานอาหารเย็นนั้นขอให้เป็นก่อนหรือหลังประชุมครับ

เวลาที่ใช้ประชุมมี 120 นาที มี 3 หัวข้อหลัก 1 2 3 ที่เป็นระเบียบวาระการประชุม...เรื่อง อื่นอื่น ถ้าเวลาไม่พอยกไปต่อคราวหน้า...

ถ้ามีผู้เข้าร่วมประชุมกันมาก ก็จะต้องมีการอภิปรายกันมากขึ้น เวลาอาจจะเพิ่มอีกตามสมควร...

เมื่อเป็นดังนั้นให้เอาความสำคัญและเร่งด่วน คือข้อที่ 1 ให้จบก่อน
ยกข้อต่อไปคุยกันคราวหน้า...ดังนี้เป็นต้น...

อาจจะเป็นได้ว่า ถึงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือเชิยประชุมแล้วครับ...เพราะเราทันสมัย มีเน็ทใช้กัน มีจดหมายร้อนแล้ว ยังมีโทรศัพท์มือถืออีก...เราต้องทันสมัยครับ...

ขอบพระคุณทุกท่านครับ...ส่วนรายละเอียดนั้นผมมีอยู่หลายกระบิ ค่อยค่อยมาคุยกันที่นี่ครับ...

วันนี้ได้เรื่องยังไงแล้ว จะนำมาขึ้นกระทู้ใหม่ เพื่อใช้เป็นเรื่อง Critical Mass อย่างเป็นทางการ...

อยากเห็นทุกวันศุกร์สุดท้ายของทุกเดือนมีคนขี่จักรยานไปทำงานกันทั่วบ้านทั่วเมือง...ใสเสื้อมีสัญญลักษข์เดียวกัน สักเดือนละครั้งจังเลย...คุณทรงศักดิ์ว่าไงครับ

ขอบพระคุณครับ
เชิญครับFrom : น้าเป็ด [ 5 ก.พ. 51 - 07:03:24 น. ]


ความเห็นที่ 239

Steed : หนูเบนท์

พี่ธานินทร์๙๙
เหมาะเลยที่จะมีมอเตอร์โชค์ไว้ใช้สักคัน เมื่อก่อนว่างๆ ก็ยกเอาร่มใส่หลังรถออกไปบินเล่นออกกำลังและคลายเครียด เด๋วนี่มีจักรยานเป็นเครื่องออกกำลัง แต่ยังมีซ๊อปเปอร์ Steed ขนาด 400 ซีซี ไว้ยามว่างที่อยากไปไกลๆ กับกลุ่มนักบิดบ้าง...


From : หนูเบนท์ [ 5 ก.พ. 51 - 09:21:48 น. ]


ความเห็นที่ 240

แหละนี่เป็นอีกคัน ขนาด 90 ซีซี
ที่ตกทอดมา มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ยังซิ่งได้เน้อ...


From : หนูเบนท์ [ 5 ก.พ. 51 - 09:24:53 น. ]


ความเห็นที่ 241
เอ๊ะ...คุณธานินทร์๙๙ ฉันดูมอเตอร์ไซค์ช้อปเปอร์บ้านคุณหนูเบนท์มีสองคันนั้น...ฉันคุ้นๆๆ ก็จำได้ว่าเคยมาบ้านครั้งหนึ่งแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์จอดในบ้านด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 5 ก.พ. 51 - 09:29:46 น. ]

ความเห็นที่ 242

เก็บตกจากงาน "รามาธิบดีรวมพลังไทย รักษ์หัวใจ ต้านภัยมะเร็ง" ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว ไปกับพี่กะปิมาเจอสูตรทำ "แกงเขียวหวานไก่ไร้กะทิ" ที่ไม่มีหัวกะทิประกอบใช้ เอามาทำการครัวที่บ้านฉันดูเพื่อลดโรคโคเลสเตอเรลเบาลงหน่อยค่ะ
From : oiltrips [ 5 ก.พ. 51 - 10:12:04 น. ]

ความเห็นที่ 243

ขอนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมดเพื่อเข้าที่ประชุมสาระที่ 1 จากหลายท่านดังนี้ครับ...

ผมเห็นว่า Ctitical Mass น่าจะแปลว่า มวลแปรผัน นะครับ
อธิบายได้ว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นความพยายามที่จะสร้างกระแสใหม่ในสังคมที่ปัจจุบันนิยมรถยนต์.. โดยพยายามให้เกิดมวลเป็นพลังผลักดันให้กระแสสังคม"แปรผ้น"ไปนิยมจักรยานว่าเป็นสิ่งที่เข้ากับยุคสมัยมากกว่า
ถือเสียว่าเป็นความเห็นหนึ่งก็แล้วกันนะครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 31 ม.ค. 51 - 14:29:05 น. ]

ผมอยากตั้งชื่อภาษาไทยว่า "จักรยานต้านวิกฤตน้ำมันแพง" น้ำมันแพงเป็นวิกฤตที่เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวร้ายจริง ๆนะครับ เอ...ไม่รู้เข้าท่าหรือเปล่า 555 ไปถูบ้านก่อนล่ะ เดี่ยว ผบ.กลับมาไม่เสร็จล่ะก็อาจเกิดเมียวิกฤต (ไม่ใช่มวลวิกฤต) ละก็แย่เลย
From : เกษม ฯ [ 31 ม.ค. 51 - 14:40:25 น. ]
ผมแปลว่า จักรยานปลอดภัย จักรยานยิ้ม หรืออะไรนี่แหละ เพื่อสื่อถึงประเด็นที่ขี่กันเป็นกลุ่มเพื่อความปลอดภัย ไม่เครียดในการขี่ ........

From : ไชยยันต์ [ 1 ก.พ. 51 - 16:17:22 น. ]
จริงด้วยสิครับ.. คุณไชยยันต์.. แปลตรงตัวคงไม่เข้าท่า มวลวิกฤติ มวลผกผัน .....
From : ธานินทร์๙๙ [ 1 ก.พ. 51 - 17:39:40 น. ]
Critical mass ก็หลายท่านให้ความเห็นตรงกัน พลังมวลชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าจะทางดี ร้าย หรือ กลางๆ ) ได้
ผมขอเสนอ
"พลังจักรยานเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส"
"พลังจักรยานช่วยชาติ"
"น้ำมันแพงไม่ง้อ ปั่นสองล้อไปทำงาน"
และอื่นๆ ที่สื่อความหมายตรงๆ
From : lotus [ 2 ก.พ. 51 - 23:55:25 น. ]
ปั่นสองล้อ บ่องัอน้ำมัน ต้านโลกร้อน"
From : หนูเบนท์ [ 4 ก.พ. 51 - 14:24:37 น. ]


ขอบพระคุณครับ
เชิญครับ
From : น้าเป็ด... [ 5 ก.พ. 51 - 15:22:48 น. ]


ความเห็นที่ 244

ขออนุญาตสรุปสั้นสั้นก่อนเป็นลำดับแรกเอาพอรู้เรื่องครับ รายละเอียดจะตามมาในวันจันทร์ครับ

1.ชื่ออังกฤษใช้คำว่า Critical Mass
2.ชื่อภาษาไทยใช้คำว่า ปั่น(รูปจักรยานมีคนนั่งขี่)กันเถอะเรา

ขอบพระคุณครับ
น้าเป็ดซึ่งต่อไปถ้าเป็นเรื่องนี้จะใช้ชื่อว่า นายประสาน ครับ
From : นายประสาน [ 5 ก.พ. 51 - 22:56:10 น. ]


ความเห็นที่ 245

ปั่น(รูปจักรยานมีคนนั่งขี่)กันเถอะเรา

สวัสดีจากเวียงจันทน์ครับ
(น้าเป็ดใช้ตัวหนังสือดำ พออยู่บนพื้นสึน้ำตาลเข้มแล้วมองไม่เห็นเลย)

From : ธานินทร์๙๙ ณ เวียงจันทน์ [ 6 ก.พ. 51 - 11:13:09 น. ]


ความเห็นที่ 246
ครัย.. เสือออย.. ผมยังไม่มีโอกาสไปบ้านคุนหนูเบนท์เลยครับ
คันที่ว่า 90 ซีซีนั้นเป็นสมัยที่ผมเรียนอยู่ขอนแก่นเลยครับ.. คุณหนูเนท์
From : ธานินทร์๙๙ @ เวียงจันทน์ [ 6 ก.พ. 51 - 21:38:24 น. ]

ความเห็นที่ 247


เปิดทริป ชุมพร-ภูเก็ต ตั้งแต่ค่ำวันศุกร์ที่ 1 กลับมาถึงบ้านเช้ามืดวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2551 คิดถึงกระทู้มาก แต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้เพราะ ThaiMTB ล่มเนื่องจากปัญหา Server

วันนี้เข้าได้เมื่อเวลา 13:14:00 น. ตามกระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=209725 แต่ก็มาแวบ ๆ แล้วก็หายไปอีก

มาอีกทีคราวนี้คงสมบูรณ์เหมือนเดิม

คำนวณเวลาแล้ว ThaiMTB ล่มไป 85 ชั่วโมง 49 นาที 54 วินาที ..... นานที่สุดตั้งแต่ตั้งเว็บไซต์มาFrom : สมพิศ [ 10 ก.พ. 51 - 18:39:58 น. ]


ความเห็นที่ 248

ขอบคุณคุณนาย ปากเกร็ด ที่ไปส่ง, มอบเพาเวอร์บานาน่า และรายงานข่าวความเคลื่อนไหวครับ

ยินดีกับพี่ธานินทร์กับ Honda Shadow ด้วยครับ

From : สมพิศ [ 10 ก.พ. 51 - 19:22:15 น. ]


ความเห็นที่ 249

สวัสดีและขอบคุณครับ.. พี่สมพิศ.. ยินดีด้วยกับทริปชุมพร-ภูเก็ต
ส่วนฮอนด้าชาโดว์นั้นยังไม่ตัดสินใจซื้อดอกครับ โดนค้านจากเพื่อนที่ขอคำปรึกษา
รายหนึ่งเป็นคนที่เคยขี่บิ๊กไบค์มาอย่างช่ำชองโชกโชนเองเลย แต่เลิกขี่แล้ว บอกว่ามันอันตราย และเอาน้องๆซ้อนท้ายไหนจะมิดชิดเหมือนเอานั่งในรถยนต์
อีกรายบอกว่ามีแล้วก็เป็นภาระต้องหาเวลาขี่มัน แค่หาเวลาขี่จักรยานก็ยังไม่ได้เต็มที่ ซื้อมาแล้วไม่ค่อยได้ขี่มันก็จะโทรม
สรุปแล้วถ้าผมอยู่ต่างจังหวัดอย่างท่านผู้กำกับละก้อคงซื้อละครับ หรือเกษียณอายุแล้ว แต่ถ้ายังทำงานอยู่กรุงเทพฯอย่างนี้หาเวลาขี่จักรยานดีกว่า

เสือออยได้ปฏิทินลาวจากคุณเรียวแล้วใช่ไหม? และที่ผมส่งแบบตั้งโต๊ะของ NTPC ไปให้
นี่ผมได้แบบแขวนผนังมาอีก มีของบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ETL ของ Lao Telecom และของเบียร์ลาว ถ้าเสือออยมีของเบียร์ลาวแล้วผมจะส่งของ Lao Telecom ไปให้ ช่วยตอบด้วยนะครับ

From : ธานินทร์๙๙ [ 10 ก.พ. 51 - 21:25:26 น. ]


ความเห็นที่ 250
ใช่..ของพี่เรียวส่งปฏิทินลาวไม่ได้เป็นรูปนางแบบสาวสวยที่ฉันคิดเช่นนี้ ดันกลายเป็นรูปหน้าโรงพิมพ์ชื่อดังแห่งเดียวในกรุงเวียงจันทน์(อยู่หลังประตูชัยที่ฉันรู้จักดีค่ะ)....ฉันอยากได้ของเบยลาวเพราะรูปภาพสวยมาก...คุณธานนิทร์๙๙ส่งของ ETL ก็ได้เอาไปแขวนไว้ห้องนอน ขอขอบคุณค่ะ

...วันนี้ไม่ได้ออกปั่นเลย ไปดูงาน ICT สยามพารากอนแล้วแวะพันธุ์ทิพย์ประตูน้ำ เลือกของ CP แบรนด์ใหม่ๆ ใช้งานหนักเหมือนของพี่สมหมาย พอดีฉันไปเจอบูธงานของ Thaiflighคอม เลยสนใจขอรายละเอียดข้อมูลโหลดเว็บสมาชิกนักบินขับเครื่องบินลำลองของจริง สมเหมือนนักบินกำลังขับไอพ่นพุ่งปรึ๊ดๆๆ ฉันทำตาโตโอ้ๆๆ น่าสนใจ เลยไปขอข้อมูลจากคนทำมาให้แล้ว แต่ต้องรอหน่อยจนกว่าได้เครื่องคอมพ์ใหม่ที่มีวิ่งแรงกว่านี้...นี่แหละฝันฉันอยากเป็นนักบินคอมพิวเตอร์ค่ะ
From : oiltrips [ 10 ก.พ. 51 - 21:58:56 น. ]


ความเห็นที่ 251
คืนนี้ได้คุยกับโอ๊ตนนท์ทาง MSN ที่เกาะฮ่องกง บ้านแม่ก้อง จูเนียร์ ซึ่งได้มีพูดเรื่องสนามบินสุวรรณภูมิไม่จบหรอกค่ะ คุณธานินทร์๙๙เคยได้ยินว่าสนามบินแห่งใหม่ที่ใหญ่ โออ่ามากที่เวียตนาม ก้องบอกว่า สวยมาก..ฉันยังไม่ได้ไปดูของจริงค่ะ

oiltrips :
ก้องกลับเมื่อไหร่ล่ะ วันนี้ใกล้สิ้นตรุษจีนแล้วน่ะ
โอ๊ตนนท์ :
พรุ่งนี้ ดึกเลยหล่ะ
โอ๊ตนนท์ :
ก้องบอกว่า สนามบินเวียดนาม ใหม่ทำเสร็จแล้ว ใหญ่มากๆ สวยมากๆ
โอ๊ตนนท์ :
แต่ด้านการบริการยังห่วยเหมือนเดิม
โอ๊ตนนท์ :
ก้องบอกว่า สุวรรณภูมิ ที่ไทย ยังไง ยังสู้เวียดนามได้แน่นอน
oiltrips :
จริงสิ
oiltrips :
เคยได้อ่านข่าวมาแล้วว่าเวียดนามก้าวหน้าเร็วขึ้น เป็นคู่แข่งไทยได้สบายมาก
โอ๊ตนนท์ :
แต่ ยังยากครับพี่ออย ด้านบริการยังสู้ไทยเราไม่ได้หรอก
oiltrips :
เฮ่ยๆ ทำไมเปิดรูปได้เล็กนิดเดียวเว้ย ไม่ใช่รูปใหญ่
โอ๊ตนนท์ :
รูปข้างบนเป็น ตอนที่เขามาถ่ายทำรายการทีวี ของจีน ที่ร้านสปินน์
oiltrips :
เหรอ
oiltrips :
ส่งไฟล์มาทางจีเมล์ที่ออยด้วย
oiltrips :
จะได้ทำกระทู้ใหม่ให้
oiltrips :
อย่าลืมส่งรูปพร้อมนสพ.ที่ให้ดูเมื่อวานไง
oiltrips :
ออยจะเตรียมเขียนบลทให้น้าสมพิศหายคิดถึงน่ะ
โอ๊ตนนท์ :
รูปพร้อมหนังสือพิมพ์มันอยู่ที่ก้องนะสิ ไม่รู้เก็บไว้ที่ไหน
oiltrips :
รีบจัดการสอยก้องให้อยู่หมัดเพื่อบอกว่าออยอยากได้น่ะ

...น้าพิศค่ะ...ร้านสปินน์ของก้องกับโอ๊ตกำลังดังพลุแตก ขนาดมีลงนสพ.จีน ฮ่องกง และรายการทีวีของจีนมาสัมภาษณ์ร้านก้อง ฉันส่ง "ยุ่ย" เพื่อนสาวของฉันมีกำหนดการเดินทางไปธิเบตตามหาโอ๊ตนนท์ตามคำสั่งบัญชาฉันฝาก SD Card 2 G นำถือไปให้โอ๊ตโหลดหนังที่ฉันอยากได้ดูเรื่องปักกิ่งไบซิเคิ้ลเต็มๆ ยุ่ยส่งเมล์มาบอกว่าตกลงรับสัญญาเอาของฝากให้โอ๊ตนนท์ที่กรุงลาซา ซึ่งยุ่ยจะเดินทางไปเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ
From : oiltrips [ 10 ก.พ. 51 - 22:20:41 น. ]


ความเห็นที่ 252


ไม่อยู่หลายวันได้ค้นหา (search) ชื่อตัวเองว่าจะมีกระทู้ไหนกล่าวถึงตัวเราบ้าง ปรากฏว่าเจอชื่อ "สมพิศ" ตั้งกระทู้อยู่ 2 กระทู้
- http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=209677
- http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=209681

กรณีเป็นการใช้ชื่อซ้ำกันเหมือนกับพี่ธานินทร์ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว แต่ยังดีที่เขาเป็นผู้หญิง ผมได้โทรศัพท์พูดคุยกันแล้วทราบว่ามีนิวาสถานอยู่แถว ๆ สนามบินสุวรรณภูมิ เขาก็รู้ว่ามีชื่อ "สมพิศ" อยู่ในเวบนี้ แต่หากเขาใช้ชื่ออื่นเกรงว่าจะสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการจะสื่อสารด้วยไม่ได้จึงจำต้องใช้ชื่อของเขาจริง ๆ

เล่าให้ฟังเฉย ๆ ครับ

From : สมพิศ [ 11 ก.พ. 51 - 07:27:42 น. ]


ความเห็นที่ 253
เรียนพี่ธานินทร์๙๙ พี่สมพิศ พี่โลตัส คุณไชยยันต์ คุณหนูเบนท์ และทุกท่านครับ..
ขออนุญาตเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ส่วนหนังสือที่จะนำส่งเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องสมบูรณ์ขอเวลาอีกสักเล็กน้อยครับผม...

กรุณาเข้าไปที่กระทู้นี้ครับ
http://www.thaicycling.com/messageboard.asp?ID=3044&mysection=show&category=&pagemain=1&maxreply=30

ขอบพระคุณครับ

From : นายประสาน (นปส) [ 11 ก.พ. 51 - 11:53:14 น. ]


ความเห็นที่ 254

มีผู้ทักท้วงแล้วนะครับ ที่เขียนพ.ศ.ผิด
ผมอยากแนะนำว่า ภาษาอังกฤษควรเพิ่มเติมข้อความเป็น
JOIN US TO CREATE BANGKOK CRITICAL MASS
ถ้ายาวเกินกว่าจะอยู่ในบรรทัดเดียวก็ทำเป็นสองบรรทัด แต่อย่าให้ตัวใหญ่จนข่มภาษาไทย
และวันที่ ที่ใช้เลขไทยและใช้พ.ศ.นั้นควรย้ายไปมุมล่างซ้าย แล้วใส่วันที่ที่เป็นเลขฝรั่งและใช้ปีค.ศ.ที่มุมล่างขวา
From : ธานินทร์๙๙ [ 11 ก.พ. 51 - 12:18:12 น. ]

ความเห็นที่ 255

แล้วผมจะส่งปฏิทินที่ต้องการไปให้ครับ.. เสือออย..

พี่สมพิศยังจำได้.. กรณีของผมนั้นเกิดขึ้นตอนที่ผมยังเป็นหน้าใหม่ของเว็บไซต์ thaimtb.com
เข้าใจว่าคุณธานินทร์อีกท่านนั้นคงจะเคยเข้ามาก่อน แต่ตอนที่ผมเริ่มเข้ามาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ นั้นแกอาจจะห่างช่วงไป ผมจึงไม่เห็นใครใช้ชื่อ "ธานินทร์" อยู่ก่อน
พอเจอซ้ำกัน ผมก็เติม ๙๙ ต่อท้าย ส่วนคุณธานินทร์ท่านนั้นก็เติม B&T ต่อท้าย แล้วก็ได้รู้จักคุ้นเคยกัน

From : ธานินทร์๙๙ [ 11 ก.พ. 51 - 12:28:24 น. ]


ความเห็นที่ 256

* รับทราบครับ.
From : ..ลุงเนตร.. [ 11 ก.พ. 51 - 13:50:24 น. ]

ความเห็นที่ 257
รับทราบครับ
From : eak 0818256xxx [ 11 ก.พ. 51 - 16:19:53 น. ]

ความเห็นที่ 258

แจ้งข่าวถึงน้องออยครับ


ความเห็นที่ 301

ขออนุญาต จขกท.ครับ ขอส่งข่าวถึงเสือออยครับ ผมทำมือถือตกหายที่แม่สอดครับ เลยไม่มีที่อยู่คุณออย ตอนนี้กำลังทำเรื่องขอใ้ช้ซิมใหม่เบอร์เดิมอยู่ ช่วยส่งที่อยู่ไปที่เบอร์ 08-9860-2154 อีกครั้งด่วนครับ จะส่งของตามที่ต้องการไปครับ ขอบคุณครับ...

From : ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ [ 11 ก.พ. 51 - 16:08:50 น. ]

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=202719&st=301
From : สมพิศ [ 11 ก.พ. 51 - 16:30:09 น. ]

ความเห็นที่ 259


สรุปทริป กลุ่มรวมมิตรทัวร์ริ่งล่องใต้ เส้นทาง ชุมพร-ระนอง-คุระบุรี-ท้ายเหมือง-ภูเก็ต ระยะทางกว่า 500 กม. วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2551
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=209955

From : สมพิศ [ 11 ก.พ. 51 - 16:35:45 น. ]


ความเห็นที่ 260

ฮือๆ ทำของหายอ่ะ....แล้วตัดระบบซิมการ์ดเสร็จหรือยังค่ะ

ขอขอบคุณน้าพิศ ฉันยังไม่ได้เข้าอ่านค่ะ มัวไปเก็บข้อมูลนักปั่นเนปาลมาถึงกรุงเทพ เคยพูดถึง "ปันการ์ ชาห์" ที่เคยลงเมื่อ 4 กย. 2549 เดี๋ยวจะไปบอกตี๋เล็กค่ะ
From : oiltrips [ 11 ก.พ. 51 - 17:05:05 น. ]


ความเห็นที่ 261

เมื่อวานตอนเย็นเวบมีปัญหาอีก แต่พอระบบกลับคืนมาก็ปรากฏว่าข้อมูลที่โพสต์กันไว้เมื่อวันที่ 10 - 11 ก.พ. (ความเห็นที่ 245 - 260) หายไปไม่กลับคืนมาด้วย เวบมาสเตอร์ได้กรุณากู้คืน (backup) กลับมาแล้ว แต่ความเห็นที่โพสต์กันไว้เมื่อเช้านี้ 3 ความเห็นถูกกลบทับตามคาดครับ


From : สมพิศ [ 12 ก.พ. 51 - 15:07:54 น. ]


ความเห็นที่ 262
อ้าว...ทำข้อความเมือ่เช้าวันนี้ก็หายไปอีกแล้ว ฉันต้องเขียนใหม่อีกรอบนึงให้คุณธานินทร์๙๙ น้าพิศอ่านด้วยค่ะ

ฉันได้รับนัดหมายพบนักปั่นเนปาลตัวจริง "พุชคาร์ ชาห์" มาคุยกันเรื่องเส้นทางไปสู่เนปาลที่ฉันคาดหวังเอาไว้เมื่อไหร่มีลุยคนเดียวชัวร์....เลยไปขอประสานกับน้าวีระพันธ์ เดลินิวส์ แล้วต่อสายถึงคุณธานินทร์๙๙เพื่อประสานติดต่อคุณพุชคาร์ ชาห์ทางมือถือได้รับตกลงนัดกินข้าวกับฉันมีในวันพฤหัสบดีนี้ มีใครสนไปร่วมด้วยก็ได้ค่ะ

ฉันได้ทำกระทู้ใหม่ขึ้นที่ [url="http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210218นักปั่นรอบโลกเพื่อสันติภาพชาวเนปาล "พุชคาร์ ชาห์" มาถึงเมืองไทยแล้วค่ะ"]

ขอขอบคุณคุณธานินทร์๙๙ ที่ประสานงานเข้าถึงคุณพุชคาร์ ชาห์ได้เป็นเรื่องจริงค่ะ
From : oiltrips [ 12 ก.พ. 51 - 15:31:55 น. ]


ความเห็นที่ 263

เอ่ะ....ลืมกดพิมพ์ผิดท้ายลิ้งค์ จึงแก้เขียนลิ้งค์ใหม่ทับท้ายอีกค่ะ

ฉันได้ทำกระทู้ใหม่ขึ้นที่ นักปั่นรอบโลกเพื่อสันติภาพชาวเนปาล "พุชคาร์ ชาห์" มาถึงเมืองไทยแล้วค่ะ"


From : oiltrips [ 12 ก.พ. 51 - 15:34:44 น. ]


ความเห็นที่ 264

สวัสดีครับ.. เสือออย.. เขาบอกว่าวันที่นัดจะใส่เสื้อสีชมพูตัวที่เห็นในรูปนี่แหละครับ จะได้เป็นที่สังเกตง่าย
คุยกับเขา ขอข้อมูลเขา ต้อนรับเขาตามควรตามประสาเจ้าบ้านที่ดี เลือกคบส่วนดีของเขา..
ผมตั้งใจจะไปด้วยนะครับ ต้องพยายามปลีกเวลาเหมือนกัน พอดีวันพฤหัสฯมีแขกจากพม่าด้วย
อยากเชิญเพื่อนๆที่สะดวกไปเป็นเพื่อนนะครับ เผื่อผมไปไม่ได้หรือไปสายจะได้มีใครเป็นเพื่อนเสือออย ช่วยเป็นล่ามสนทนา

ตามเว็บไซต์ต่างๆมีกล่าวถึงเขาในทางไม่ดีเหมือนกัน ทำนองเดียวกันกับคุณครูของไทยเราที่เกษียณแล้วคนหนึ่งเลย
กล่าวหาว่าเป็นของปลอม ไม่ได้ปั่นจักรยานจริง แค่ปั่นโชว์แล้วแอบเดินทางโดยเรือบิน แล้วปั่นจักรยานโชว์เมื่อถึงเมืองต่างๆ..ให้เป็นข่าว
เดินทางไม่ต่อเนื่อง อ้างว่าจะปั่นไปเรื่อยๆจนรอบโลกแล้วจึงกลับเนปาล แต่ที่จริงเดี๋ยวๆก็แว้บกลับไป
ทำให้คนที่บริจาคเงินช่วยเหลือเสียความรู้สึก.. อะไรทำนองนั้น.. เรื่องอย่างนี้ฟังดูคุ้นๆ

แต่การพบกับเขาคงมีประโยชน์ในแง่ข้อมูลที่เสือออยต้องการเกี่ยวกับการปั่นจักรยานในเนปาล เพราะอย่างน้อยเขาก็ปั่นจักรยานในเนปาล และคุ้นกับพื้นที่
อย่างที่ว่าไว้นั่นแหละครับ เลือกคบในส่วนดีของเขา

From : ธานินทร์๙๙ [ 12 ก.พ. 51 - 16:07:31 น. ]


ความเห็นที่ 265

มีข่าวจากหนังสือพิมพ์"ข่าวสด"วันนี้ มาฝากครับ

เปิดเส้นทางสายใหม่ ขอนแก่นไปลาว

ขอนแก่น - นายอรรถ ศรีสำรวล ขนส่งจังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนามในสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เส้นทางที่ 5 ระหว่างขอนแก่น-นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่าง 2 ประเทศ และเพื่อสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน คาดว่าจะประสบผลสำเร็จด้วยดีเหมือนกับเส้นทางอื่นที่มีการเปิดมาแล้ว 4 จุด ทั้งนี้กำหนดให้ 2 ประเทศจัดรถปรับอากาศมาตรฐาน 45 ที่นั่ง ฝ่ายละ 2 คัน ให้บริการ 2 เที่ยวต่อวัน มีต้นทางและปลายทางที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 และสถานีขนส่งผู้โดยสารตลาดเช้านครหลวงเวียงจันทน์ โดยไม่มีจุดจอดระหว่างทาง ทั้งนี้จะเปิดเดินรถได้ในวันที่ 14 ก.พ.เป็นเที่ยวแรก ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดนก่อนซื้อตั๋วโดยสาร

ขนส่งจังหวัดขอนแก่น กล่าวอีกว่า ตารางเดินรถระหว่างประเทศเส้นทางขอนแก่นไปเวียงจันทน์ และเวียงจันทน์-ขอนแก่น ใช้เวลาเดินรถช่วงเดียวกัน คือ เที่ยวแรกเวลา 08.15 น.ใช้ระยะเวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง เที่ยวที่ 2 เวลา 14.15 น.ใช้ระยะเวลาเท่ากัน สำหรับค่าโดยสาร 180 บาท หรือ 50,000 กีบต่อเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 2 โทร. 043-239-910, 043-237-300 กองประชาสัมพันธ์ บริษัทขนส่ง 02-936-2996 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

From : ธานินทร์๙๙ [ 12 ก.พ. 51 - 16:12:18 น. ]


ความเห็นที่ 266
รับทราบแล้ว คุณธานินทร์๙๙ ฉันเตรียมเขียนร่ายพูดอังกฤษแทนปากเปล่าไว้ก่อน จะได้อ่านรู้เรื่องอย่าง่าย ฉันมองดูเขาในแง่งดีเพื่อเอาข้อมูลเที่ยวเนปาลในเส้นทางไม่เป็นที่ลำบากของฉันค่ะ

ฉันไม่กลัวเรื่องสื่อสารผิดพลาด ต้องใช้สมองคิดพูด-เขียนสั้นที่จำแม่นง่ายเหมือนเรียนป.4 ถ้าไม่มีเพื่อนล่ามมาด้วยค่ะ
From : oiltrips [ 12 ก.พ. 51 - 16:32:19 น. ]


ความเห็นที่ 267
ขอบคุณลุงเนตรที่ไปสกิดให้ผมเข้ามาที่กระทู้นี้อีกครั้งด้วยว่าพี่ธานินทร์มีความเห็นเพิ่มเติม
ขอบพระคุณครับFrom : นปส(น้าเป็ด) [ 12 ก.พ. 51 - 19:37:03 น. ]


ความเห็นที่ 268
วันนี้ฉันเพิ่งเสร็จจากถีบจักรยานจากวัดโสมนัสวิหาร หลังจากร่วมงานพระราชทานพระเพลิงศพพันโทต่อพงษ์ นักต่อสู้เพื่อสังคมคนพิการ ฉันได้เห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงนั่งประทับหน้าอยู่ เสด็จพระราชดำเนินกลับวังไปแล้ว ฉันได้หนังสือดีมีสาระมากมาย 2 เล่ม ซีดี 1 ชุด นับเป็นของที่ระลึกอย่างดีมีราคาสูงด้วยเงินบริจาคจากรัฐ องค์กรคนพิการ และองค์กรคนพิการจากต่างประเทศ รอให้ฉันอ่านหนังสือดีจบก่อนหยิบยกเรื่องน่าสนใจจะบอกค่ะ
From : oiltrips [ 12 ก.พ. 51 - 21:27:46 น. ]

ความเห็นที่ 269

http://www.songhunting.com/listen-1164192.html

วันนี้มีเวบไซต์มาฝากครับ เหมาะสำหรับคอเพลงทุกท่าน คงตั้งฉายาได้ว่าเป็นนักล่ารื่นรมย์ประมาณนั้น เพราะใช้สำหรับค้นหาเพลง มาฟัง หรือ ดาวน์โหลดเก็บไว้ก็ได้

-> http://www.songhunting.com/

From : สมพิศ [ 12 ก.พ. 51 - 21:44:28 น. ]

ความเห็นที่ 270

ส่งข่าวถึงน้าเป็ด : นายประสาน (นปส) ครับ

คุณ bK-1 ได้มาตั้งกระทู้ .....
JOIN US TO CREATE BANGKOK CRITICAL MASS
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210369

..... ผมเห็นว่าปี พ.ศ. ยังคงผิดอยู่ครับ คือ ๒๙.๐๒.๑๕๕๑

หากประสงค์จะขอให้ช่วยแก้ไขให้ถูกต้อง กรุณาโพสต์รูปที่แก้ไขถูกต้องแล้วลงในกระทู้นี้ แล้วผมจะลิงค์รูปที่โพสต์นี้นำไปเปลี่ยนแทนที่ให้ได้ครับ

หรือจะไปโพสต์ชี้แจงแก้ไขโดยตรงเลยก็ได้From : สมพิศ [ 13 ก.พ. 51 - 10:23:18 น. ]


ความเห็นที่ 271
ขอบพระคุณครับพี่สมพิศ...
ผมไปบางปะกงครับตอนนี้เรียนมาเพื่อบอกว่ารับทราบจากพี่ก่อน
เดี๋ยวเย็นนี้จะรีบประสานครับพี่ครับ

สวัสดีครับ
น้าเป็ด
From : นายประสานครับ [ 13 ก.พ. 51 - 10:50:16 น. ]


ความเห็นที่ 272

เมื่อวันตรุษจีนนั้น ฉันเดินไปช้อปปิ้งของใช้ลดราคาถูกสุดๆ ในตั้งฮั่วเส็งหลังบ้านฉัน บังเอิญไปสะดุดตาสนใจเตาพกพาขนาดเล็กสำหรับแค้มปิ้งมีขนาด 10คูณ12นิ้ว น้ำหนักเบาแค่กิโลเดียว ใช้แก็สกระป๋องใส่ข้างในมีฝาปิด ระบบตัดแก็สรั่วได้ รุ่นมินิ G ผลิตของใหม่ 16 พย. 50 จากเวียตนาม ปกติราคาขายเต็ม 990 บาท ลดซื้อมา 690 บาท คนขายสอนวิธีใช้เปิดเตากับเอากระป๋องใส่เข้าหัวเตาให้มิดชิดและปลอดภัย หิ้วสะดวกใส่กระเป๋าท้ายจักรยานได้สบายค่ะ

ของชอบสำหรับฉันชอบออกไปปิกนิคในยามว่างวันหยุดสบายคนเดียวทำกับข้าวกลางป่าเองค่ะ
From : oiltrips [ 13 ก.พ. 51 - 11:57:32 น. ]


ความเห็นที่ 273
มาส่งให้พี่สมพิศครับ
คุณหมาฯแก้ไขแล้วพอจะไปได้มั๊ยครับ แบบนี้..


ขอบพระคุณครับ
นายประสานครับ
From : นปส [ 13 ก.พ. 51 - 12:34:01 น. ]


ความเห็นที่ 274

ทำผิดครับ
From : นปส [ 13 ก.พ. 51 - 12:35:54 น. ]


ความเห็นที่ 275

ผิดอีกครับ ถือว่าผมมาเรียนรู้การโพสรูปนะครับ อย่าเพิ่งรำคาญครับ

คงจะใช้ได้แล้วนะครับ


ตอบ.......เข้าไปแอบแก้ไขโดยไม่ได้บอกกล่าวเจ้าของกระทู้แล้วครับ....... สมพิศ

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210369

From : นปส [ 13 ก.พ. 51 - 12:39:27 น. ]

ความเห็นที่ 276

น้าเป็ด.. ถ้ายังแก้ทัน อยากจะแนะนำอีกนิดครับ
คือว่าคำหลักนั้นคือ BANGKOK CRITICAL MASS ต้องเด่น
ส่วน JOIN US TO CREATE นั้นเป็นข้อความรองที่นำไปสู่คำหลัก
ดังนั้น JOIN US TO CREATE ควรจะใช้ตัวอักษรเล็กกว่า บางกว่า โดยไม่ต้องเต็มความกว้างของบรรทัด จะได้ไม่ไปเด่นข่ม BANGKOK CRITICAL MASS

From : ธานินทร์๙๙ [ 13 ก.พ. 51 - 14:31:57 น. ]

ความเห็นที่ 277
ครับพี่ธานินทร์ เดี๋ยวผมจะรับไปส่งต่อคุณหมาฯครับพี่
ขอบคุณครับ
From : นปส [ 13 ก.พ. 51 - 15:10:28 น. ]

ความเห็นที่ 278

ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆทุกท่านที่เป็นห่วง และมีCaseนี้มาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ครับ
+ + กรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุ(ซางหัก) + +
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210576

From : Real [ 13 ก.พ. 51 - 20:21:40 น. ]

ความเห็นที่ 279

ขอบคุณครับคุณเรียวที่รายงานสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุให้ทราบ

ผมเปิดกระทู้ใหม่ต้อนรับวันวาเลนไทน์ไว้แล้วครับ

กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๒๐)
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210646

From : สมพิศ [ 14 ก.พ. 51 - 02:19:06 น. ]


ความเห็นที่ 280
ความเห็นลำดับที่ 42

เย็นวันศุกร์ที่ 29 ก.พ. 51 JOIN US TO CREATE BANGKOK CRITICAL MASS

เรียนมายังทุกท่านว่าเรามีการเปลี่ยนชื่อโครงการเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสมครับ..

เพื่อกระตุ้นภาครัฐให้มาสนใจสร้างทางจักรยาน
เพื่อชักชวนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานในชิวิตประจำวัน
เพื้อเป็นทางเลือก รัฐจึงต้องสร้างทางจักรยานให้ผู้สัญจรที่ใช้จักรยาน เป็นการเฉพาะ ลดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ขับขี่รถยนต์ประมาทชนคนขับขี่จักรยาน


เพื่อคนไทยตาดำดำ เราต้องออกมาปั่นจักรยาน มารวมพลกันเดือนละครั้ง ทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือนหลังเลิกงาน

ผมลองสุ่มถามไปทางโทรฯ โดยเปิดหน้าเหลือง หรือ เบอร์มือถือ ถามว่า เวลาที่สมควร ส่วนมากให้วันทำงาน และเอาเวลาหลังเลิกงานครับ เป็นการลดความขัดแย้งจากผู้ใช้รถยนต์ และให้เขาหันกลับมาเป็นส่วนร่วมกันกับเรา หันมาใช้จักรยาน...

เห็นความสำคัญว่า เวลานี้ต้องประหยัด ต้องสู้กับราคาค่าครองชีพ..

ผมเชื่อว่าถ้ามีคนออกมาใช้จักรยานกันมากแล้ว วันนั้นใครมาปกครองบ้านเมืองไม่ทำทางจักรยานให้ใช้ คงจะอยู่ลำบาก..

เราไม่ใช่ประเทศร่ำรวย ไม่ได้มีสินค้าที่จะได้กำไรสูงต้นทุนต่ำ ไม่มีสินค้าไฮเทค ไม่ใช่เศรษฐี...ไม่มีน้ำมัน

คนที่ใช้รถยนต์อยู่ทุกวันนี้ เงินในกระเป๋าลดลงทุกวัน ลดลงทุกครั้งที่ราคาน้ำมันขึ้น...

น้ำมันขึ้นราคา แก๊ส LPG ที่ใช้ในครัวเรือน ที่ใช้กันในรถยนต์ก็ต้องขึ้นราคาตาม เพราะมันมาจากการผลิตน้ำมัน จากการกลั่นน้ำมัน และเมื่อไม่พอก็ต้องนำเข้า ...

เมื่อน้ำมันขึ้นราคา ประชาชนจะไปอยู่สบายสุขกายได้อย่างไร รัฐต้องมีปัญหามากมาย...

แต่ถ้าลดการใช้รถยนต์ลงได้สักครึ่งหนึ่ง สักหนึ่งในสี่ ทางมันจะโล่ง แล้วเอามาสักช่องหนึ่งนิดเดียวเอง มาทำทางจักรยาน...

อย่างนี้ไม่น่าทำมากกว่าหรือ...
ขอบพระคุณครับ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
วันนั้นจะเป็นวันของผู้ใช้จักรยาน
สวัสดีครับ
โดย : นปส ครับ [ 14 ก.พ. 51 08:19:39 น. ] [ IP:58.8.4.238


ฝากข่าวด้วยนะครับพี่พี่ทุกท่าน
ขอบพระคุณครับ

From : นปส [ 14 ก.พ. 51 - 08:11:48 น. ]


ความเห็นที่ 281
จาก..
ความเห็นที่ 276

คุณหมารับเรื่องแล้วครับ กำลังแก้ไขครับพี่ธานินทร์๙๙...
เรียนมาเพื่อทราบครับ

ขอบคุณครับ
จากเพื่อนร่วมทาง


From : คนรักจักรยาน [ 14 ก.พ. 51 - 21:23:59 น. ]


ความเห็นที่ 282
JOIN US TO CREATE BANGKOK CRITICAL MASS

,มัย เป็นภาษาอังกฤษ ยาวววด้วย โอ๊ะ..โอยยย ...งงด้วย...ไม่เข้าใจ

From : ตัวแทนภาคประชาชน [ 15 ก.พ. 51 - 09:47:58 น. ]


ความเห็นที่ 283
เรียนทุกท่านครับ...

จาก http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=211044
ขออนุญาตส่งข่าวมายังกลุ่มรวมมิตรครับ....เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการ

"มาปั่นจักรยานกันเถอะเรา" วันศุกร์ 18.30 น. นัดเจอกันที่หน้าห้าง สยามดิสคัฟเวอรี่
เมื่อวานผมได้รับจดหมายร้อนเรื่อง ทีซีซี นัดประชุมเรื่อง ที่ผมเสนอโครงการ ปั่นกันเถอะเรา หรือ ชื่อเต็มว่า มาปั่นจักรยานกันเถอะเรา จากกรณีศึกษาตัวอย่างจาก Critical Mass จึงคิดยืมชื่อมากับยืมหลักการใหญ่ใหญ่ 3-4 ข้อ ดังที่เราเสนอเข้าไปที่กระดานข่าวหลักของทีซีซี นี้

http://www.thaicycling.com/messageboard.asp?ID=3044&mysection=show&category=&pagemain=1&maxreply=30

หรือลองค้นหาดูจากกระทู้อื่น ในชื่อใกล้เคียงกันส่วนรายละเอียดของบ้านเราก็เป็นแบบบ้านเรา ไทยคิดไทยทำ เพื่อเป็นโครงการที่ต้องการชักชวนให้คนในเมืองหันมาใช้จักรยานกันในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น... โดยกำหนดว่า

1.ปั่นจักรยานกันทุกวันศุกร์ สุดท้ายของทุกเดือน อันนี้เนื่องจากว่า ผมลองสุ่มตัวอย่างไปเกือบร้อยความเห็นและหลายร้อยรายที่เป็นคนใช้จักรยาน โดยใช้คำถามที่ให้เป็นการเลือก ได้ความว่า วันเสาร์ – อาทิตย์ เป็นวันครอบครัว วันรวมรุ่นสังสรรค์เพื่อนฝูง วันที่มักจะเป็นวันทำธุระสำคัญ ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ จัดแต่งต้นไม้...ฯลฯ

วันที่ให้มาปั่นจักรยานเพื่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องนั้น กว่า 60 ส่วนในร้อยส่วน ให้เป็นวันศุกร์ ...และยังสังเกตเห็นอีกว่าในกระดานข่าวของที่นี้ มุมชวนปั่นนั้น มีมากกว่าสิบเจ้าที่เป็นคืนวันศุกร์ รวมทั้ง Bike Night ก็เป็นการรวมกันในวันศุกร์ ทุกศุกร์ตอนนี้มีให้เห็นมากมาย แต่ขอว่าศุกร์สุดท้ายของทุกเดือน ไปรวมน้ำใจกันสักครั้งครับ

2 . ทำไมต้องเป็นเวลาหลังเลิกงาน แบบเดียวกัน ผมสุ่มตัวอย่างจากคนใช้รถยนต์ เป็นตัวตั้ง คนขับรถยนต์จะได้เมตตาเราในเย็นวันวันศุกร์ เพราะว่า กว่า 63 ส่วนในร้อยส่วน เห็นว่าถ้าจะมีคนมาปั่นจักรยานในขณะที่เขากำลังจะไปส่งลูกไปโรงเรียนในตอนเช้า....ขณะที่นักเรียนกำลังจะไปสอบ คนกำลังไปทำงาน ธนาคารกำลังจะเปิด ธุรกิจกำลังจะเริ่ม... ถ้ามีจักรยานออกมาทีเต็มไปหมด ในตอนเช้าเช้าหรือธุรกิจกำลังเร่งรีบ อันนี้เขาไม่เห็นด้วย...

แต่กลับบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอยากให้มีการเริ่ม ในตอนเย็นหลังเลิกงานวันศุกร์ และในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าน้ำมันมันราคาแพง ไม่แน่ อาจจะหันมาขี่จักรยานด้วย....อย่างน้อยมาขับขี่จักรยานไปทำงานกันสักเดือนละครั้ง …ก็นับว่าคุ้มค่าแล้ว

ผมวางเวลาหลังเลิกงานเอาไว้ครั้งแรกว่าเป็นเวลา 16.30 น. กะว่าหลังธนาคารปิดแล้วสัก 1 ชั่วโมง น่าจะดี...แต่คุณหมาฯ และคุณทรงศักดิ์ ให้มาสองอย่าง....คุณหมาว่า 19.00 น. คือสักทุ่มหนึ่ง...คุณทรงศักดิ์ว่า 18.30 – 19.00 นะน้าเป็ด...ผมจึงตัดสินใจไปบอกกล่าวกันที่วันไปนั่งสุมหัวชนความคิดกันที่ห้างโลตัส สามแยกเตาปูนว่า 19.00 น. ก็แล้วกัน

แต่วันนั้นที่จำได้มีคุณOiltrips เขียนโพยใส่มือมาว่า 18.00 น. ดีกว่า...และเมื่อกลับมาที่ในกระดานข่าว มีการโพสการนัดหมายกันบ้างแล้ว เพราะว่าได้ประกาสเรื่องนี้ไปแล้ว ดังนั้น คงถือเป็นอย่างนั้นไปเลย ...นี่สำหรับครั้งแรก

และเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2551 ไปเข้าร่วมประชุมมาที่ชมรมฯ จุฬาซอย 6 ได้สรุปเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งให้ทาง กรรมการที่ชมรมฯทราบขั้นตอนของการทำงาน...เสร็จแล้วจึงอธิบายเป็นขั้นตอนการวางแผนงานให้ที่ประชุมกรรมการ ทีซีซี ทราบที่มาที่ไป ว่าทำไมออกมาเป็นอย่างที่ผมเล่ามาข้างต้น...

3.โครงการนี้ เพื่อนที่มานั่งระดมความคิดที่โลตัสคืนนั้นฝากผมมาในประเด็นที่ว่า ต่างคนต่างคิดมาก็จริง แต่สุดท้ายมาคิดตรงกันว่า เอาตามต้นคิดของ Critical Mass มาแล้ว ก็เอามาให้ครบเลยอีกข้อ คือไม่ต้องมีใครเป็นผู้นำ จะได้ไปบอกข่าวให้ทุกชมรมฯทุกกลุ่มได้เข้าใจ จะได้มีแต่ละชมรมฯมาร่วมมือกันอย่างเสมอหน้าเสมอไหล่กัน ต่างคนต่างมาโดยไม่ต้องเอาชื่อมาแสดงก็ดีครับ เพราะโดยธรรมดาใครเป็นใครในวงการนี้ เราต่างก็ทราบกันดีอยู่แล้ว โดยพฤตินัย อย่างเช่นผมไปกับลุงกุล พอไปที่ปากน้ำ ก็ยังแนะนำไปให้ทุกคนทราบว่า น้าเป็ดทีซีซี อย่างนี้เป็นต้น ทั้งทั้งที่ผมเป็นอดีตกรรมการคนหนึ่งเท่านั้น...ดังนั้นเองมาถึงวันนี้ ผมยังไม่ได้ส่งจดหมายเชิญไปที่ไหนเลย เนื่องจากว่าต้องการให้ทุกอย่างเรียบร้อยตรงนี้เสียก่อน...

วันนี้เรียบร้อยครับ ขอบคุณอาพิชิต ประธานชมรมฯ ที่เข้าใจในโครงการนี้ และจะได้ไปทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไปยังชมรมฯอื่นอื่นอีกต่อไป ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกใน ทีซี ซี หรือ ใครก็ตาม สามารถไปแจ้งข่าวนี้ได้เลยเช่นเดียวกัน...
4.ในขั้นต้นนี้ โครงการนี้ จะย้ายสถานที่นัดพบกันในวันศุกร์แบบ ไม่ประจำที่ไปก่อน แต่เน้นให้เป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือน เช่นเดิม ส่วนเวลา 18.30 น นั้นดีแล้ว 19.00 น ล้อหมุน หากท่านใดสะดวกในช่วงไหนท่านสามารถเข้ามาร่วมทางเลย โดยไม่ต้องไปตั้งต้นในจุดนัดพบให้ยุ่งยากก็ได้ .

5.ทุกครั้งจะมีการประสานงานข่าวกันต่อเนื่องตลอดไปครับ หากมีอะไรเพิ่มเติม จะเข้ามารายงานต่อไป...

ครั้งที่ 1 นัดกันวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
หน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่
เวลา 18.30 น
แล้วมาเจอกันนะครับ...สานฝันนักปั่นทุกคน
รายละเอียดและเส้นทาง

http://www.thaicycling.com/messageboard.asp?ID=3044&mysection=show&category=&pagemain=1&maxreply=30

เชิญทุกท่านนะครับFrom : น้าประสาน การติดต่อ [ 16 ก.พ. 51 - 06:46:33 น. ]


ความเห็นที่ 284
กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๑๙)
ตามไปขุดหามาเจอ ภาค ๑๙ ส่วนภาค ๒๐ หายไปแล้ว...คงรอจนกว่าน้าสมพิศ จะมาเปิดกระทู้ใหม่..คุยกันสัพเพเหระ...ต่อไป..From : หนูเบนท์ [ 12 มี.ค. 51 - 08:12:48 น. ]


ความเห็นที่ 285
คริ..คริ...กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๑๙)
โผล่ไปโชว์ที่ห้องนั่งเล่นแล้ว....คริ..คริ...เสือออยมีข่าวฉลองวันเกิดเอิ้นได้แล้วเน้อ...ภาค ๒๐ มีอะไรในนั้นจำๆ แล้วเอามาเล่าใหม่เน้อ...
From : หนูเบนท์ [ 12 มี.ค. 51 - 08:17:43 น. ]

ความเห็นที่ 286
อ่ะอ่ะ...ขุดภาค ๑๙ ได้แล้วถึงสาวไปหา ภาค ๒๐ โผล่มาแว๊วๆ แล้ว...น่าจะกลับมาได้...คริคริ..
From : หนูเบนท์ [ 12 มี.ค. 51 - 08:24:07 น. ]

ความเห็นที่ 287

สวัสดีครับคุณหนูเบนท์ ขอบคุณที่เอากระทู้นี้ขึ้นมาโชว์ครับ ..... แต่ผมว่ามันดูแปลก ๆ นะครับ สีพื้นมันผิดเพี้ยนไปนะ

From : สมพิศ [ 12 มี.ค. 51 - 08:29:12 น. ]

ความเห็นที่ 288
น้าสมพิศ
ส่วน ภาค ๒๐ ยังไม่โขว์ที่ห้องนั่งเล่น...จะเข้าไปแอ่วหาต้องคลิกที่ ความเห็น 279
กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๒๐)
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=210646
From : สมพิศ [ 14 ก.พ. 51 - 02:19:06 น. ]

From : หนูเบนท์ [ 12 มี.ค. 51 - 08:36:52 น. ]

ความเห็นที่ 289
พี่หนูเบนท์ ขุดกระทู้รวมมิตรภาค20 ขึ้นมาได้ แต่โพสต์ส่งไม่ได้อ่ะนะ
ได้แต่อ่านๆๆๆ
ส่วนข่าวของเสือออยฉลองวันเกิดเสาร์นี้จะไปสำรวจเส้นทางกะเสือออยจ้า
From : กะปิ [ 12 มี.ค. 51 - 11:11:06 น. ]

ความเห็นที่ 290
เราเล่นกระทู้นี้ก่อนครับ อีก 3 สัปดาห์ก็ไปแอ่วเหนือแล้ว ลาเรียบร้อย อนุมัต เรียบร้อย กะขึ้นดอยอินทนนนท์ และ ผ้าห่มปกด้วย ใครจะไปบ้าง
From : lotus [ 12 มี.ค. 51 - 20:09:37 น. ]

ความเห็นที่ 291
อาจารย์โล
เริ่มนับถอยหลัง...ขึ้นเหนือเมื่อหายหนาวแล้ว...ลองนับดูหนึ่งคุณลูนแอ่นมิสเตอร์ อุ๊ค่ะแอ่นเฟรน น้าฑูรย์แอ่นมาดาม หมูแอ่นตุ้ม และที่ไม่มีแอ่นก็น้าสมพิศ พี่วิโรจน์ และใครอีกนะกระทู้ล่มอัพเดทไปถึงไหนแล้ว...

กะปิ
เตรียมท้องไว้รับเลี้ยงวันเกิดเสือออยแล้วนะ...ฝากบอกสุขสันต์วันมา ณ โอกาสนี้..From : หนูเบนท์ [ 13 มี.ค. 51 - 09:04:02 น. ]


ความเห็นที่ 292
สวัสดีครับพี่หนูเบนท์ เจ้าบ้านผู้อารีย์ และอีกหลายๆท่าน กระทู้ล่ม นับถอยหลัง...ขึ้นเหนือเมื่อหายหนาวแล้ว...ก็เลยเลยหยุดนับไปชั่วขณะหนึ่ง สงสัยจะกลัวหกล้ม..อิอิ..ต้องขอโทษพี่สมพิศและอีกหลายท่านที่เมื่อเสาร์ที่แล้วว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปด้วย เลยใช้ชีวิตอยู่ในสวนทั้งสองวันเลย ไม่ได้ซ้อมปั่น ตอนไปเหนือคงต้องพาจักรยานเดินเคียงคู่กันขึ้นเขาแน่ๆ หวานแหววจริงๆ..อือื ฝากสุขสันต์วันเกิดเสือออยก่อนนะ วันจริงถ้าธุระเสร็จเร็วจะตามไปนะครับ..
From : ฑูรย์ บางสีทอง [ 13 มี.ค. 51 - 10:55:46 น. ]

ความเห็นที่ 293


น้าพิศ....เมื่อไหร่อยากได้กระทู้ตอนที่ 21 เปิดเข้าบ้านรวมมิตร...ฉันมีงานเขียนรอโพสต์เต็มที่อยู่หลายเรื่องค่ะ
From : oiltrips [ 13 มี.ค. 51 - 12:02:05 น. ]

ความเห็นที่ 294

สวัดดีค่ะ พี่หนูเบนท์ นับถอยหลังด้วยค่ะ กำหนดของตั๋วรถไฟ จะถึง เช้าวันเสาร์ ที่ 29 มีค. เวลาตามกำหนด 05.30 น. แต่ถึงจริงๆ คง 06.30 น. พี่ไม่ต้องรีบมารับก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูแอ่นด์เฟรน (พี่หม่วย) ไปปั่นฯ เที่ยวกันก่อน (เที่ยวไปกับอาหารเช้า) ก่อนได้ค่ะ...ไม่ต้องห่วงค่ะ555
โห้....อาจารย์โล ไปปั่นฯ ขึ้นดอยอินทนนท์ กะผ้าห่มปก หร๋อค่ะ...เดี๋ยวส่งกำลังใจไปช่วยเชียร์...(เนื่องจากหนูความสามารถไม่ถึง)...ไหนจะต้องเดินเคียงคู่ เป็นเพื่อน พี่ป้อม กับพี่ฑูรย์ แหง๋ๆๆๆ อีก...เพื่อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว
สุขสันต์ วันเกิดจ๊ะออย ขอให้มีความสุขกับชีวิตที่เลือกได้ และสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
From : อุ๊ค่ะ [ 13 มี.ค. 51 - 14:13:26 น. ]

ความเห็นที่ 295
สวัสดีครับ หนูเบนท์ พี่สมพิศ พี่ฑูรย์ คุณป้อม เสือออย น้องอุ๊ กะปิ กระทู้ล่มเลยไม่ได้นับถอยหลังเหมือนกัน แต่ที่แน่ ๆ ใครจะไปตั้งแต่ 25 มีค. บ้าง ไปรถตู้อนุเคราะห์โดยคุณลูน ผมจองหนึ่งที่แล้วครับ กะว่าจะไปปั่นเล่น ๆ ที่เชียงใหม่ก่อนแบบที่หนูเบท์ว่าละครับ จะขอไปก่อนนอนก่อน แบบว่าคืนลองไฟ ใช่ละเปล่าก็ไม่รู้ แล้วเจอครับ

From : วิโรจน์ [ 13 มี.ค. 51 - 15:08:24 น. ]

ความเห็นที่ 296
คุณอุ๊ค่ะ....บนรถไฟสายเชียงใหม่ระวังตัวเรือดตามข่าว ยังใช้โบกี้เดิม เจอ'เรือด'อีก [13 มี.ค. 51] เตรียมเอาสเปร่ยไล่ตัวเรือดให้ด้วยค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับอวยพรวันเกิดฉันยังไม่ถึง 2 อาทิตย์ข้างหน้าค่ะ
From : oiltrips [ 13 มี.ค. 51 - 15:20:20 น. ]


ความเห็นที่ 297
วันเสาร์ก็ปั่นกลับเพื่อนแหละครับ วันอาทิตย์ถ้ามีโปรแกรมก็ไปกับเพื่อนๆ ส่วนวันจันทร์และอังคาร คงไปส่วนตัว ดอยผ้าห่มปก + ดอยอินทนนท์ครับ แล้วคืนวันอังคารก็ขับรถกลับเลยครับ
ลาทั้งที่ ก็ต้องปั่นให้มันๆ หนักๆ หน่อยครับ
From : lotus [ 13 มี.ค. 51 - 18:58:16 น. ]

ความเห็นที่ 298
อ้อกะเย็นวันศุกร์ก็คงไปยึดเส้นที่ดอยสุเทพก่อนเลยครับ ขับรถมาทั้งวันเหมื่อยแข้งขาแล้ว
From : lotus [ 13 มี.ค. 51 - 18:59:42 น. ]

ความเห็นที่ 299

กระทู้ ภาค 20 คุยกันแล้วจะขาดพยานหลักฐาน (ข้อมูลหายเมื่อ backup ข้อมูล) จึงมาขัดตาทัพในกระนี้ไปพลางก่อน บัดนี้ .......

เปิดกระทู้ใหม่แล้ว ...... เชิญเลยครับ

กลุ่มรวมมิตร.....คุยกันสัพเพเหระ (ภาค ๒๑)
-> http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=216903

From : สมพิศ [ 13 มี.ค. 51 - 22:24:28 น. ]


ความเห็นที่ 300

เรียนทุกท่าน
CMBKK ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551
นัดเจอกันที่ สถานีจอดแล้วจร MRT ลาดพร้าว
เวลา 18.30 น ครับ

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=00026

ไปพบกันคุยกันและปั่นจักรยานกันนะครับ


From : น้าประสาน ฯ [ 14 มี.ค. 51 - 04:29:59 น. ]กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ