00001
กลอน และภาพสวยๆ
เชิญมาดูภาพสวยๆ กลอนเพราะๆกันนะครับ
By : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:10:40 น. ]

ความเห็นที่ 1

กลอนเพราะๆครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:13:33 น. ]

ความเห็นที่ 2

เป็นกลอน บทความดีๆครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:14:20 น. ]

ความเห็นที่ 3

.....

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:14:49 น. ]

ความเห็นที่ 4

.....
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:15:19 น. ]

ความเห็นที่ 5

บทความ สอนใจ นะครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:16:02 น. ]

ความเห็นที่ 6

..
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:16:32 น. ]

ความเห็นที่ 7

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:16:56 น. ]

ความเห็นที่ 8

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:17:23 น. ]

ความเห็นที่ 9

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:17:51 น. ]

ความเห็นที่ 10

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:18:23 น. ]

ความเห็นที่ 11

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:18:48 น. ]

ความเห็นที่ 12

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:19:12 น. ]

ความเห็นที่ 13

...
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:19:45 น. ]

ความเห็นที่ 14
ต่อไปนี้จะให้ดูภาพการ์ตูน และกราฟฟิคต่างๆนะครับ

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:20:21 น. ]

ความเห็นที่ 15

เทวดา อียอร์
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:21:57 น. ]

ความเห็นที่ 16

little mermade
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:22:35 น. ]

ความเห็นที่ 17

tweety
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:23:24 น. ]

ความเห็นที่ 18

play boy
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:23:57 น. ]

ความเห็นที่ 19

pooh
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:24:36 น. ]

ความเห็นที่ 20

minny mouse
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:25:12 น. ]

ความเห็นที่ 21

อากาศร้อนๆ ทานไอศครีมดีกว่าครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:26:17 น. ]

ความเห็นที่ 22

กระจกวิเศษบอกข้าเถิด .. ใครเก่งเลิศในปฐพี
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:27:54 น. ]

ความเห็นที่ 23

สวยนะครับ ภาพนี้
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:29:01 น. ]

ความเห็นที่ 24
ต่อไปเป็นภาพดาราจีน-เกาหลีบ้างนะครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:30:01 น. ]

ความเห็นที่ 25

เริ่มจากคนแรก ซองเฮเคียวครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:30:52 น. ]

ความเห็นที่ 26

lui yi fei
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:35:42 น. ]

ความเห็นที่ 27

อีกรูปครับ ผมชอบคนนี้
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:36:26 น. ]

ความเห็นที่ 28

แถมอีกรูปครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:37:32 น. ]

ความเห็นที่ 29

หลินซินหยูครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:38:48 น. ]

ความเห็นที่ 30
ชอบภาพใครเป็นพิเศษ โพสกันเข้ามานะครับ จะเอามาให้อีก
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:39:38 น. ]

ความเห็นที่ 31
กลอน ครับ กลอน.....
เอา array มาเก็บความรัก
เอา buffer มาพักใจไว้
เอา struct มาใส่ความห่วงใย
แล้ว save เก็บไว้ในหัวใจเธอ
complie ความปรารถนาดี
ที่ execute ไว้เสมอ
ยามใดที่ interrupt แล้วพบเจอ
อยากจะ copy หน้าเธอไว้ทุกมุม
ls ดูความจริงใจ
ftp ความคิดถึงไปทั่วกลุ่ม
declare ความห่วงหาให้ครอบคลุม
แล้ว click ปุ่มเพื่อส่งความหวังดี
del ความบาดหมางของสองใจ
network เชื่อมใยใจที่ล้นปรี่
ให้ ram เก็บความรู้สึกที่มี
ใช้ pointer ชี้สายสัมพันธ์
เก็บค่าความสุขลง file
แล้ว move ย้ายค่าความโศกศัลย์
ทิ้งไปใน bin โดยพลัน
เหลือ quota ไว้แค่ฉันกะเธอ


From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:41:08 น. ]


ความเห็นที่ 32
สุ ท ร ภู่ ค รู ก วี ขี่ แ ส ม ท
แ บ ง ค์ ว ง แ ค ร ช ขี่ m i o เ ท่ นั ก ห น า
เ ส ก โ ล โ ซ ขี่ นู โ ว ต า ม ห ลั ง ม า
ส่ ว น ตั ว ฆ่ า ปั่ น ร ถ ถี บ ไ ป จี บ ไ ป จี บ เ ท อ

...กลอน ขำ ขำ ครับ...

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:42:11 น. ]


ความเห็นที่ 33
ต อ น เ ธ อ ห น้ า แ ด ง สี เ ห มื อ น แ ม ล ง เ ต่ า ท อ ง
ต อ น เ ธ อ เ ศ ร้ า ห ม อ ง สี เ ห มื อ น น้ำ ค ล อ ง แ ส น แ ส บ

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:43:41 น. ]

ความเห็นที่ 34
อ ะ ต อ ม คิ ด ถึ ง
โ ม เ ล กุ ล ห่ ว ง ใ ย
ส า ร ป ร ะ ก อ บ ข อ ง หั ว ใ จ
เ ป็ น ส า ร ล ะ ล า ย คิ ด ถึ ง เ ธ อ

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:44:26 น. ]

ความเห็นที่ 35
คำคม (ข้อคิด) ที่หลวงปู่หลวง กตปุญฺโญ จะพูดสอนอยู่เป็นประจำ


• บาปเปรียบเหมือนไฟ บุญเปรียบเหมือนน้ำ น้ำเอาไปอาบเวลาไหนก็เย็นเวลานั้น ไฟไปจับเวลาไหนก็ร้อนเวลานั้น

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:45:16 น. ]


ความเห็นที่ 36
• พระพุทธเจ้าเข้านิพพานไปแล้ว สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบเก้าพระองค์ แต่พวกเราก็ยังไปไม่ได้ ไม่รู้ไปหลงอยู่ที่ไหน
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:45:46 น. ]

ความเห็นที่ 37
ต่อไป เป็นเรื่องน่ารู้ที่เราไม่เคยรู้ครับ

น้ำหนักวิญญาณ
เชื่อหรือไม่คะว่าวิญญาณของพวกเราก็มีน้ำหนักด้วยเหมือนกัน นักวิทยาศาสตร์ทดลองชั่งน้ำหนักของวิญญาณโดยชั่งน้ำหนักของคนในขณะที่มีชีวิตอยู่เปรียบเทียบกับน้ำหนักหลังจากเสียชีวิตทันที พบว่าน้ำหนักหายไป 21 กรัม จึงสรุปว่าดวงวิญญาณของพวกเรามีน้ำหนัก 21 กรัมด้วย

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:47:05 น. ]


ความเห็นที่ 38
กระเพาะแข็งแกร่ง
ในกระเพาะอาหารของเรามีน้ำย่อยที่มีฤทธิ์เป็นกรดสูงมาก จนสามารถละลายสังกะสีได้ แต่กรดเหล่านี้ไม่สามารถละลายผนังกระเพาะของเราได้ เนื่องจากทุกนาทีเซลล์ผนังกระเพาะเก่า 5000 เซลล์ จะถูกเซลล์ใหม่แทนที่และเปลี่ยนเป็นเซลล์ใหม่ทั้งหมดทุกๆ 3 วัน

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:47:35 น. ]

ความเห็นที่ 39
ตาที่สาม
เชื่อหรือไม่ว่ามนุษย์มีสามตา ตาที่สามนี้ก็คือต่อมไพเนียลซึ่งอยู่ด้านหลังของกะโหลกศีรษะ ภายในต่อมมีสารเคมีที่มีชื่อว่าเซโรโตนินอยู่เป็นจำนวนมาก เชื่อกันว่า สารชนิดนี้ช่วยส่งผลให้มนุษย์มีการคิดอย่างสมเหตุสมผล นักวิทยาศาสตร์จึงเปรียบต่อมนี้ว่าเป็นตาที่สามของมนุษย์

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:48:11 น. ]

ความเห็นที่ 40
หัวใจที่รัก
ในช่วงชีวิตของมนุษย์นั้น หัวใจจะสูบฉีดโลหิตประมาณ 500 ล้านลิตรและเต้น 2,000 ล้านครั้ง ดังนั้น ใน 1 วัน หัวใจจะสูบฉีดโลหิตมากกว่า 13,500 ลิตร และเต้น 100,000 ครั้ง แต่ละวันหัวใจจึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้พลังงานมากพอ เชื่อหรือไม่ว่าพลังงานที่ได้นี้สามารถยกรถยนต์ได้สูงถึง 15 เมตรเลยทีเดียว

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:48:44 น. ]

ความเห็นที่ 41
ต่อไปคือ ข้อความที่ฟังดูอาจจะตลก แต่มันอาจจะเป็นเรื่องจริง ไม่เชื่อคุณลองอ่านดู

ถ้าคุณไปกินต้มยำกุ้งในร้านอาหารไทยในยุโรป คุณต้องบอกด้วยว่า
“ผมเป็นคนไทย” ไม่งั้นคุณจะได้แกงจืดใส่กุ้ง 2 ตัว

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:50:25 น. ]


ความเห็นที่ 42
ของขวัญอันประเสริฐที่พระเจ้าประทานให้แก่นักศึกษาทั้งหลาย คือ เครื่องถ่ายเอกสาร

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:52:08 น. ]

ความเห็นที่ 43
เวลานางเอกกำลังวิ่งหนีฆาตกรที่กำลังตามฆ่า จะต้องหกล้ม 1 ครั้งแล้วคลานไปอีก 2 เมตร ก่อนจะลุกขึ้นวิ่งอีกครั้ง

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:52:49 น. ]

ความเห็นที่ 44
คนเราพยายามแปลบททำนาย ของนอสตราดามุส ให้ใกล้เคียงกับคำว่า "โลกแตก"มากที่สุด

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:53:37 น. ]

ความเห็นที่ 45
ฝรั่งบางคนข้ามน้ำข้ามทะเลมา พันธุ์ทิพย์ เพื่อซื้อ software ที่ถูกที่สุดในโลก

From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 7 ต.ค. 50 - 19:54:30 น. ]

ความเห็นที่ 46
ดีครับมีข้อคิดดีๆ โพสเรื่อยๆนะครับ
From : ตู่นตู๊น [ 8 ต.ค. 50 - 09:50:55 น. ]

ความเห็นที่ 47
เขาเรียก "คำคม" นะครับ ไม่ใช่กลอน
From : แมวโพง [ 8 ต.ค. 50 - 11:00:50 น. ]

ความเห็นที่ 48
ตอนแรกผมจะเอาพวกกลอนลงครับ แต่ว่าหาไม่เจอ เลยเอาคำคมลงก่อนครับ
From : เสือ(เกือบ)สบาย [ 8 ต.ค. 50 - 11:11:07 น. ]

ความเห็นที่ 49

หารูปสวยๆมาลงอีกนะค่ะ..
From : ชอบ.. [ 8 ต.ค. 50 - 20:15:22 น. ]

ความเห็นที่ 50
ไม่มีใครเข้ามาเลย อิอิ
From : แง้ๆ [ 17 ต.ค. 50 - 19:33:01 น. ]

ความเห็นที่ 51
ไอ้ควาย
From : คนสวย [ 4 ก.พ. 51 - 13:09:18 น. ]

ความเห็นที่ 52
udogjfhgjfhgjfghfjh
From : jglfghfjghfjkhgkfdh [ 22 มิ.ย. 51 - 16:27:54 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ