00001
ภาพไรเนี่ย จาก ม.ศิลปากร

ภาพ "ภิกษุสันดานกา" ของนายอนุพงษ์ จันทร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการประกวดผลงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53 ประจำปี 2550 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ซึ่งจะมีการนำไปจัดแสดงในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2551
By : ศิษย์อาจารย์ศิลป์ [ 4 ต.ค. 50 - 09:44:29 น. ]

    ,     หน้าถัดไป>>
ความเห็นที่ 1

ภาพลูกกรอกชายหญิงที่กำลังมีเพศสัมพันธ์ที่อยู่ในย่ามของพระในภาพภิกษุสันดานกา
From : คิดได้ไง [ 4 ต.ค. 50 - 09:46:14 น. ]

ความเห็นที่ 2

นี่ก็ได้รางวัลเหรียญทอง
From : ศิษย์อาจารย์ศิลป์ [ 4 ต.ค. 50 - 09:47:39 น. ]

ความเห็นที่ 3

นี่รอยสักเป็นรูปกบกำลังผสมพันธ์..................?
From : ศิษย์อาจารย์ศิลป์ [ 4 ต.ค. 50 - 09:50:19 น. ]

ความเห็นที่ 4
สะท้อนมุมมองสังคมที่มีต่อพระสงฆ์ครับ.... ผมชอบครับ....
From : ...3 จุด [ 4 ต.ค. 50 - 10:00:42 น. ]

ความเห็นที่ 5
ถูกที่วาดแล้วนิครับ
From : อ๊อด [ 4 ต.ค. 50 - 10:18:20 น. ]

ความเห็นที่ 6
แยกให้ออก แล้วจะเห็นความหมาย

เราให้ความสำคัญกับผ้าเหลืองมากกว่าคนที่ห่มหรือเปล่า
From : tora [ 4 ต.ค. 50 - 10:18:37 น. ]


ความเห็นที่ 7
กระจกวิเศษ ที่หลายคนไม่อยากมอง เพราะกลัวที่จะเห็นรูปลักษณ์ภายในของตัวเอง
From : กระจกเงา [ 4 ต.ค. 50 - 10:20:50 น. ]

ความเห็นที่ 8
งดงามครับ
From : voodoo [ 4 ต.ค. 50 - 10:21:33 น. ]

ความเห็นที่ 9
งดงามในแง่ศิลปะในความรู้สึกของผม
สะท้อนสังคมบางมุม ได้ลึกซึ้งและสะใจในความรู้สึกของผม

ภาพนี้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์ของสังคมไทยไปอีกนาน

หากเป็นเชิงฟุตบอล ถือว่าเสียบสะกัดความเหลวแหลกของมารศาสนาได้หนักหน่วงดีครับ
เป็นการแสดงออกที่แจ่มชัด ไม่เป็นการเข้าข้างหลัง ไม่ฟาล์วและไม่โดนใบเหลืองครับ
หากผมเป็นกรรมการ

แต่ชาวผ้าเหลืองก็มีสิทธิ มีเสียง.. โห่..ได้ครับ
From : บตส. [ 4 ต.ค. 50 - 10:21:57 น. ]


ความเห็นที่ 10
สันดานกาเต็มเมือง ลูกหลานไทยเปลี่ยนศาสนาดีกว่า
From : 4 จุด [ 4 ต.ค. 50 - 10:26:17 น. ]

ความเห็นที่ 11
ยังไงผมก็ว่าไม่เหมาะสมอยู่ดี ผ้าเหลืองเป็นสัญลักษณ์ของสงฆ์ ซึ่งเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า มันเป็นศิลปะก็จริงอยู่ คนไทยอาจจะเข้าใจ แต่ถ้าชาวต่างชาติเห็นล่ะ เราไม่ได้ตามไปอธิบายให้เค้าฟังนี่ครับ บางเรื่องก็ต้องแยกกันบ้าง ทีฝรั่งเอาพระไปวางตกแต่งตามพื้นบ้านบ้างตามห้องน้ำบ้าง เอาไปเป็นฉากหนังบ้าง เอาไปเป็นฉากถ่ายนู๊ดบ้าง เค้าก็บอกว่ามันเป็นศิลปะ เรายังไปโวยวายเค้าเลยนี่เราเป็นกันเองซ้ำยังยกยออีก ภาพลักษณ์ของศาสนาอาจะเปลี่ยนไปได้น่ะครับ
From : a_bug [ 4 ต.ค. 50 - 10:29:48 น. ]

ความเห็นที่ 12
บทวิเคราะห์.....

ภาพ "ภิกษุสันดานกา" ชนะเลิศอันดับ 1
ในงานนิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 53

ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

************************

จากเหตุการณ์...ภาพ "ภิกษุสันดานกา"

ที่วาดโดย...นายอนุพงษ์ จันทร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทองประเภทจิตรกรรม แต่ภาพดังกล่าวดูแล้วไม่เหมาะสม นั้น

วิเคราะห์ได้หลายแง่มุมมอง......

๑. หากว่า...นายอนุพงษ์ จันทร เป็นพุทธศาสนิกชนสะท้อนให้เห็นถึง ความมืดทางความคิด...
จิตใจที่ได้รับความกระทบกดดันมาตั้งแต่เเด็ก ๆ ในด้านจิตวิทยาพัฒนาการกล่าวคือยังมีวุฒิภาวะยังไม่เติบโตเต็มที่ในหน้าที่ชาวพุทธ ที่ไม่รู้ว่า สิ่งใดควร สิ่งใดไม่ควร ในการรักษาปกป้อง คุ้มครอง พระพุทธศาสนาอันเป็นที่รัก ของตนเอง

๒. สะท้อนให้เห็นด้านมืดของสังคมไทยพุทธเองว่า...แม้เป็นชาวพุทธตั้งแต่เกิด แต่ก็ไม่มีความความรู้ความเข้าใจ ในหลักสัจธรรม สารัตถธรรมที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา...จึงมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ในการแสดงออก ที่ขาดการพิจารณา ไตร่ตรองให้ดีก่อน จึงลงมือทำลงไป

"นิสมฺม กรณํ เสยฺโย...ใคร่ควรก่อนแล้วจึงทำ ประเสริฐกว่า"

๓. การที่...คณะกรรมการตัดสินให้รางวัลภาพวาดของนายอนุพงษ์ จันทร ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรม แสดงถึง...ความมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ของคณะกรรมการ ที่ยุยงส่งเสริมให้...นายอนุพงษ์ จันทร ฮึกเหิม หลงใหล ในอัตตาที่เต็มด้วย
อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ของตนเองยิ่ง ๆ ขึ้น อาจหาญกล้าและพร้อมที่จะวาดภาพจิตรกรรมใด ๆ ก็ได้ในอนาคตตามความคิดด้านลบ ด้านมืดของตน ออกมาสู่สังคม อย่างไม่รับผิดชอบว่า ภาพดังกล่าวจะหมิ่น จ้วงจาบ กระทบกระเทือนศรัทธา พุทธศาสนิกชน หรือ ศาสนิกอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

๔. สะท้อนให้พุทธศาสนิกชน ตระหนักและเห็นถึงภัยอันร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นต่อพระรัตนตรัยคือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ต่อไปในอนาคต จึงจำเป็นที่รัฐ ต้องมีพระราชบัญญัติ รักษาคุ้มครอง ปกป้อง การกระทำการใด ๆ ที่เป็นการหมิ่น เหยียดหยามสัญลักษณ์ของพระรัตนตรัย

๕. น่าสงสงสารสำหรับ...นายอนุพงษ์ จันทร ที่มีแต่ศิลป์(Arts) แต่ไร้ศาสตร์แห่งความรู้
(Science of Knowledge) ในหลักธรรมะทางพระพุทธศาสนา จับได้แค่เปือกกระพี้ภาพลักษณ์ที่ตนเองอุปาทานยึดติดอยู่ ในใจ แล้วเก็บกดแสดงออกมาในเชิงก้าวร้าวเสียดสีสังคมสงฆ์ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในรัตนตรัยที่พึ่งทางจิตใจจึงเป็นการทำลายความศรัทธาเลื่อมใสของชาว พุทธโดยตรง (สงฺเฆ ปสาโท ยสฺสตฺถิ) เป็นการก่อกุศลกรรมทั้งทางกาย วาจา และทางใจ กดให้ตนเองตกต่ำลงไปจากความเป็นมนุษย์(ผู้มีจิตใจสูง) ที่ควรผลิตงานศิลปะที่สร้างสรรค์ จรรโลง ส่งเสริมให้พุทธศาสนานิกชน เพิ่มพูนศรัทธาปสาทะพระรัตนตรัยมากกว่า...ผลิตผลงานที่เป็นไป
เพื่อ การทำลายเช่นนี้ ซึ่งมีแต่เสื่อมเสียถึงวงศ์ตระกูลบรรพบุรุษที่อุตส่าห์ประกาศตนเองว่านับถือพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยในจิตใจ


*****************

From : โหสิ [ 4 ต.ค. 50 - 10:40:18 น. ]


ความเห็นที่ 13
อย่างที่กระทู้ข้างบนกล่าวถึง" ศิลปินเก็บกดแสดงออกมาในเชิงก้าวร้าวเสียดสีสังคม" นี้ละคะงานศิลปะ งานที่แสดงออกถึงอารมณ์ของศิลปิน ถ้าศิลปินยึดแต่ถูก ผิด เราคงไม่มีโอกาศเห็น ภาพเหล่านี้ และมีความรู้สึกต่างๆที่ตามมา ทั้งชอบ และไม่ชอบ
เชื่อว่าคนที่เข้าใจถึงศิลปะ และ ศาสนา ย่อมเข้าใจและยอมรับได้

From : นางฟ้า [ 4 ต.ค. 50 - 10:58:57 น. ]

ความเห็นที่ 14

ศิษย์อาจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้สร้างสรรค์
From : ตัวจริง [ 4 ต.ค. 50 - 11:04:43 น. ]

ความเห็นที่ 15

ดังไปทั่วโลก (ทางวิชชาอะ)
From : ตัวจริง [ 4 ต.ค. 50 - 11:06:21 น. ]

ความเห็นที่ 16
ชอบครับศิลปินต้องสะท้อนสังคมอย่างนี้แหละ
From : เสือเจ้าถิ่น [ 4 ต.ค. 50 - 11:22:07 น. ]

ความเห็นที่ 17

ผมชอบที่จะเห็นหลายๆด้านนะครับ การที่ให้เห็นแต่ด้านที่ดีอย่างเดียวก็จะไม่เข้าใจในการเปรียบ

เทียบ บ้านเราชอบปิดบังกัน..ห้ามซะจนเด็กอยากรู้อยากเห็นและก็ไปหาไปทำกันแบบผิดๆน่ะครับ

มีอย่างนี้น่าจะดีแล้ว..แต่ให้ดีขึ้นผู้ใหญ่ต้องสั่งสอนบอกกล่าวให้รู้ถึงความเป็นมาครับ

From : p/s [ 4 ต.ค. 50 - 11:33:56 น. ]


ความเห็นที่ 18
ศิลปะไม่มีถูก ผิด มีหลายมุมมอง เช่นเพลงก็มีหลายแนวชอบฟังแบบไหนก็เลือกเสพแบบนั้น
มองให้เป็นกลางใจท่านจะสบายครับ
From : อีกคนที่รักศิลปะ [ 4 ต.ค. 50 - 12:27:18 น. ]

ความเห็นที่ 19
ชอบรูปนี้มากครับครับ. พระไม่ดีก็มีเยอะเหมือนกัน ทุกวันนี้ยังไม่ค่อยอยากจะไหว้พระบางรูปเลย(โดยเฉพาะที่วัดแถวบ้าน) เคยถามตัวเองว่าทำไมถึงไม่อยากไหวพระภิกษุ(บางรูป) และได้คำตอบอยู่ในใจอยู่แล้ว ตรงกับที่ผู้วาดตั้งใจสื่อออกมาเลยครับ
From : โต้ง [ 4 ต.ค. 50 - 12:36:59 น. ]

ความเห็นที่ 20
เห็นภาพนี้มาหลายวันแล้ว เป็นการสื่อด้วยศิลปะที่แหลมคมครับ ชอบเหมือนกัน....ส่วนตัวคิดว่าท้องแท้ย่อมทนทานต่อการพิสูจน์ครับ....เชื่อในแก่นของพระพุทธศาสนา...
From : ตี๋เล็ก-เด็กรังสีฯ [ 4 ต.ค. 50 - 12:49:38 น. ]

ความเห็นที่ 21
ผมก็ชอบครับ เผื่ออะไรๆ มันจะดีขึ้น
From : เป้ง [ 4 ต.ค. 50 - 13:17:54 น. ]

ความเห็นที่ 22
ความเห็นที่ 12

คิดเอง หรือไปตัดเอาบทวิเคราะห์ของใครมาครับ.....น่าสนใจดีครับ อย่ามองอะไรกันแต่ด้านเดียว อยากให้มองกันหลายๆด้านนะครับ
From : หมี ทะเล [ 4 ต.ค. 50 - 13:27:29 น. ]


ความเห็นที่ 23
พระสงค์ก็เป็นผู้ศึกษาธรรมะแบบเต็มตัวกว่าชาวบ้าน
และจะได้ช่วยเผยแผ่หลักคำสอนต่อไป
ส่วนรูปใดจะเข้าถึงธรรมะของพระพุทธองค์แค่ไหนนั้น
แล้วแต่ปัญญาของแต่ละท่าน อาจจะถึงอรหันต์ หรือสึกไปก่อนก็ได้
ขอให้เข้าใจธรรมะเถิด แล้วจะมองภาพเขียนเหล่านี้ออก
ตามฝาผนังโบสถ์ในหลายๆวัดก็มีภาพแนวนี้เยอะครับ
แต่ไม่วิจิตรเท่านี้หรอกน้ะ ภาพชุดนี้งามมากๆเลย
From : ดล [ 4 ต.ค. 50 - 13:39:49 น. ]

ความเห็นที่ 24
งดงาม และกินใจ สื่อมาได้ตรงใจดีเหลือเกิน ขอบคุณศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานชิ้นนี้มาให้ได้ชม
From : เมียเสือ tik [ 4 ต.ค. 50 - 14:45:35 น. ]

ความเห็นที่ 25
ชอบงานของคุณอนุพงษ์ครับ สะท้อนภาพความจริงในสังคมพระสงฆ์บ้านเราได้เป็นอย่างดีเลย แต่ว่าเจ้าของกระทู้เป็นศิษย์อาจารย์ศิลปจริงๆหรือครับ? ถ้าเป็นลูกศิษย์ท่านจริง คุณน่าจะเคยเห็นงานเก่าๆในลักษณะนี้ที่คุณอนุพงษ์เคยเขียนมาก่อนหน้าที่จะได้รับรางวัลอีกหลายชิ้น ขอสรุปว่าตามขบวนแห่กันอีกเช่นเคย คือว่าถ้าภาพนี้มันไม่ได้รางวัลก็ไม่มีใครมาสนใจประท้วง คุณเจ้าของกระทู้ก้คงจะไม่มาโพสต์กระทู้ที่นี่ใช่ไหมครับ?
แต่พอเห็นงานที่วัดร่องขุ่นของคุณเฉลิมชัยแล้วขอบอกว่าไม่ชอบ ไม่ได้บอกว่าไม่สวยนะครับ ความรู้สึกมันรกรุงรังไม่นิ่งสงบ นี่เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับ การเสพงานศิลปะมันขื้นอยู่กับความประทับใจของแต่ละบุคลอยู่แล้วไม่มีใครผิดใครถูกครับ
From : เฟรมร้าว เศร้าจัง [ 4 ต.ค. 50 - 14:52:55 น. ]

ความเห็นที่ 26
ผมคิดเหมือนความเห็นที่ 12 ครับ
From : anuwat_nu 081-0452112 [ 4 ต.ค. 50 - 15:01:28 น. ]

ความเห็นที่ 27
ความเห็นที่ 22
ความเห็นที่ 12
คิดเอง หรือไปตัดเอาบทวิเคราะห์ของใครมาครับ.....น่าสนใจดีครับ อย่ามองอะไรกันแต่ด้านเดียว อยากให้มองกันหลายๆด้านนะครับ
From : หมี ทะเล [ 4 ต.ค. 50 - 13:27:29 น. ]
-----------
เห็นด้วยครับ
พระสันดานกามีจริง ศิลปินไม่ได้มองในแง่ร้ายเกินไปหรอกครับ
หากไม่มีคนคอยติติง อีกหน่อยกามันคงแพร่พันธุ์ เต็มเมือง
From : ผีเฝ้ากระดาน [ 4 ต.ค. 50 - 15:19:35 น. ]

ความเห็นที่ 28
สะท้อนมุมมองสังคมที่มีต่อพระสงฆ์ครับ.... ผมชอบครับ....
From : เพื่อนฝากบอกมา [ 4 ต.ค. 50 - 15:19:46 น. ]

ความเห็นที่ 29
สงสัยว่าทางบ้านคงโดนสงฆ์สันดานกาปู้ยี่ปู้ยำแล้วไม่รับผิดชอบจึงได้ถ่ายทอดความรู้สึกได้สมจริง.........นี่ละบาปเจอบาปปล่อยให้คนจัญไรไปห่มเหลืองเลยโดนทายาทชาวพุทธเช็คบิลกระเทือนทั้งวงการ
From : ฝนตกขี้หมูใหล [ 4 ต.ค. 50 - 15:38:28 น. ]

ความเห็นที่ 30
วัตถุนิยมกำลังครองเมืองครับ อาศัยผ้าเหลืองหากินนะครับ มีไม่น้อยนะครับเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว พวกพ้องจากผ้าเหลือง แก่นของศาสนาคืออะไร ตอนนี้พระหลาย ๆ วัดสอนหรือเปล่า
เป็นอันว่าเดี๋ยวเอารูป จตุครามชนะเลิศก็ได้ครับ
From : เมธี [ 4 ต.ค. 50 - 15:42:19 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ