00001
หม่อมเจ้าชายใน ราชสกุล จักรพันธ์ มีใครบ้างครับ เป็นโอรสของใครครับ
จักรพันธุ์ - สืบสายจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์
เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระองค์ที่ ๓ ใน สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๙ เป็นพระราชอนุชาร่วมพระครรโภทรในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงอภิเษกสมรสกับ หม่อมราชวงศ์หญิงสว่าง จักรพันธุ์ (ศิริวงศ์) มีพระโอรส-ธิดา ๕ พระองค์ คือ

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร กรมหมื่นอนุพงศ์จักรพรรดิ (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๗๕ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมในรัชกาลที่ ๕)
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงอรพัทธ์ประไพ (พ.ศ. ๒๔๒๓-๒๔๗๓) พระชายาในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงสุทธวิลัยลักขณา (พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๕๑๔)
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์(พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๗๘ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมในรัชกาลที่ ๖)
-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงประภาวสิทธิ์นฤมล (พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๕๐๖) พระชายาในกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
....
ทรงมีพระโอรส-ธิดา กับหม่อม ดังนี้

หม่อมทับทิม จักรพันธุ์ (ธิดาหลวงเรืองศักดิ์สาคร (เผือก ณ มหาไชย)) ๒ พระองค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธพิศิษฐพงศ์ (พ.ศ. ๒๔๒๐-๒๔๓๒)
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงทรงศศิคุณ (พ.ศ. ๒๔๒๒-๒๔๓๘)

หม่อมเอม จักรพันธุ์ ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช (พ.ศ. ๒๔๒๑-๒๔๕๕)

หม่อมพลัด จักรพันธุ์ ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมาลิศเสาวรส (พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๕๑๔)

หม่อมเลื่อม จักรพันธุ์ ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบรรจงมารยาตร (พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๖๑)

หม่อมเผื่อน จักรพันธุ์ ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงบุบผชาติชลา (พ.ศ. ๒๔๒๘-๒๔๔๘)

หม่อมหลวงผาด จักรพันธุ์ (ธิดาหม่อมราชวงศ์สุหร่าย ปาลกะวงศ์) ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ (พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๙๐) เษกสมรสกับ หม่อมหลวงเลื่อน สุทัศน์

หม่อมราชวงศ์ปุ้ย จักรพันธุ์ (ธิดาหม่อมเจ้าจุ้ย ไพฑูรย์) ๑ องค์ คือ
-พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยะบุตร (พ.ศ. ๒๔๓๓-๒๔๖๔) เษกสมรสกับหม่อม ๒ คน

....................

ศาสตราจารย์พิเศษ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ หรือ ท่านจักร ทรงมีพระนามเดิมว่า หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ประสูติที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 ทรงเป็นโอรสใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตนจาตุรนต์ อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รัชกาลที่๘ พระโอรสใน กรมพระจักรพรรดิพงศ์ กับ หม่อมจำรัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา

ทรงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 3 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2465 จากนั้นก็ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยทหารรุ่นเดียวกับ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อยู่ระยะหนึ่งแต่มิได้ทรงศึกษาจนจบ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ให้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา และประเทศฟิลิปปินส์ ทรงสำเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตรเมื่อปี พ.ศ. 2479

หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ สมรสกับหม่อมวิภา ธิดาของพลโทหลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)


By : 001 [ 14 ก.ย. 50 - 04:35:07 น. ]


ความเห็นที่ 1
.....ลงผิดที่หรือเปล่านี่ผมรู้จักแต่ คุณการุณ เก่งระดมยิง(คนรุ่นเก่าๆก็น่าจะจำท่านผู้นี้ได้) แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับพลโทหลวงกาจสงคราม (เทียน เก่งระดมยิง)
From : Adler [ 14 ก.ย. 50 - 13:24:42 น. ]

ความเห็นที่ 2
ลองไปถามคลอเดีย จักรพันธ์ดู.....
From : ปวดหัว [ 14 ก.ย. 50 - 14:52:53 น. ]

ความเห็นที่ 3

/
From : / [ 15 ก.ย. 50 - 01:11:20 น. ]

ความเห็นที่ 4

ไอ้ลิ้มนี่มันเป็นเจ้ากับเขาด้วยเรอะ
From : สงสัย [ 15 ก.ย. 50 - 01:18:04 น. ]


ความเห็นที่ 5
หุๆๆขำมั่กความเห็นที่สาม หุๆ!!หนี้สินเพียบคนในรูปหัวเกรียนๆขำๆ
From : เนวิน [ 15 ก.ย. 50 - 23:32:33 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ