00001
ถามเรื่องจดสิทธิบัตรหน่อยครับ


จะขอสอบถามเรื่องจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาหน่อยครับ ว่าจะสามารถจะดสิทธิบัตรได้ที่ไหนครับ
By : ตาโจ [ 28 เม.ย. 50 - 18:10:44 น. ]


ความเห็นที่ 1
ถ้าจดทะเบียนสมรส จดได้ที่ อำเภอ..
แต่จด สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา ต้องรอ คห. 2 มาตอบ..
From : ช่วยได้แค่นี้ [ 28 เม.ย. 50 - 18:18:36 น. ]

ความเห็นที่ 2
ที่ศาลากลางจังหวัดครับ....ที่สำนักสิทธิบัตร สอบถามประชาสัมพันธ์ที่ศาลากลางเลย...
1.การยื่นขอจดทะเบียนจะต้องมีเอกสาร ดังนี้ คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร ต้องประกอบด้วย - แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก - รายละเอียดการประดิษฐ์ - ข้อถือสิทธิ - บทสรุปการประดิษฐ์ - รูปเขียน (ถ้ามี) - เอกสารอื่นๆ - หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล) - หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ประดิษฐ์) - หนังสือมอบอำนาจ - ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) - สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ประดิษฐ์ คำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต้องประกอบด้วย - แบบพิมพ์คำขอ แบบสบ/สผ/อสป/001-ก - คำพรรณนาแบบผลิตภัณฑ์ (ถ้ามี) - ข้อถือสิทธิ - รูปเขียน - เอกสารอื่นๆ - หนังสือรับรองสิทธิเกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตร (กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคล) - หนังสือโอนสิทธิ (กรณีที่ผู้ขอไม่ได้เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์) - หนังสือมอบอำนาจ - ต้นฉบับหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) - สัญญาการว่าจ้าง/เอกสารแสดงการเป็นนายจ้างของผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยนำไป2ชุด ตัวจริงกรมจะเก็บไว้ส่วนสำเนากรมจะให้เลขที่คำขอและคืนท่านมา ค่าใช้จ่ายสำหรับการยื่นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 500 บาท สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 250 บาท อนุสิทธิบัตร 250 บาท ระยะเวลาที่ใช้โดยประมาณสำหรับสิทธิบัตร 2-3ปี อนุสิทธิบัตร 1ปี ทั้งขี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการประดิษฐ์ของผู้ยื่นด้วยว่ามีความชัดเจนเพียงใด 2. ดโตวอย่างและคำแนะนำ โดยคลิกที่สิทธิบัตรที่อยู่ซ้ายมือของwww.ipthailand.org ได้ 3. ขนาดไม่จำเป็นต้องระบุเพราะโดรงสร้างเดียวกันไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ถือว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่ถ้าเป็นองศาควรที่จะระบุเพราะองศาแต่ละองศาให้ผลที่แตกต่างกัน รบกวนดูตัวอย่างจากเว็บได้โดยเข้าไปตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรตามขั้นตอน 1. ป้อน http://www.ipic.moc.go.th/ หน้าจอจะแสดง IPIC Home Page 2. หากต้องการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรของสำนักสิทธิบัตรไทย ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 คลิกที่ Searching ที่หน้าจอของ IPIC Home Page ตาม ข้อ 1 จะแสดงหน้าจอ Search Patent หลังจากนั้น 2.2 หากจะตรวจค้นโดยใช้ภาษาอังกฤษ ให้คลิกที่ Searching (by English) หรือ คลิกที่ Searching (by Thai) เมื่อจะตรวจค้นโดยใช้ภาษาไทย (หากไม่ทราบว่าจะต้องตรวจค้นอย่างไรได้บ้าง ให้คลิกที่ User Guide ที่ปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอ Search Patent ก็จะทราบถึงวิธีในการตรวจค้นเอกสารสิทธิบัตรดังกล่าว) 2.3 หากเลือกคลิก Searching (by Thai) จะแสดงหน้าจอของการค้นหาสิทธิบัตรภาษาไทย ให้เลือกรายการตรวจค้น,ตัวดำเนินการและป้อนอักษรที่เป็นคำที่ใช้ในการตรวจค้น (หากเลือก Searching (by English) จะแสดงหน้าจอของการค้นหาสิทธิบัตรภาษาอังกฤษ ซึ่งมีวิธีการตรวจค้นเช่นเดียวกัน ต่างกันที่หน้าจอจะปรากฏเป็นภาอังกฤษ) 2.4 จากนั้นคลิก ทำการตรวจค้น จะปรากฎผลของการตรวจค้น (Hit List) 2.5 ต้องการให้แสดงรายละเอียดส่วนใดของเอกสารที่ปรากฏในผลของการตรวจค้น (Hit List) เช่น ต้องการให้แสดงเนื้อหาของการประกาศโฆษณา ให้คลิกที่ เลขที่ประกาศโฆษณาของคำขอที่ต้องการ ก็จะแสดงผลดังกล่าว เป็นต้น
From : โก้ไอ้หนุ่มผมยาว [ 28 เม.ย. 50 - 18:50:47 น. ]

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณครับ คุณโก้
From : ตาโจ [ 28 เม.ย. 50 - 19:39:20 น. ]

ความเห็นที่ 4
กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ

http://www.ipthailand.org/dip/index.php
From : ผมเอง [ 28 เม.ย. 50 - 22:33:24 น. ]


ความเห็นที่ 5
จะจดทะเบียนสมรสกับโช๊คซะแล่ว..

From : M - H [ 29 เม.ย. 50 - 01:04:01 น. ]

ความเห็นที่ 6
อย่าลืมใช้สำนวนให้ถูกต้องด้วยนะครับ
การเขียนก็ควรทำให้ถูกต้องตามหลักการที่สุด ไม่งั้นจะไม่ยอมให้ผ่านง่ายๆ
อีกอย่างควรศึกษาลักษณะสิทธิบัตรที่คล้ายๆกับที่เราจะเขียนเอาไว้ด้วยก็จะดี
อีกอย่างที่สำคัญมากๆ เรื่องข้อถือสิทธิ ถ้าเขียนไม่ดี ภาษาไม่ชัดเจน ถึงได้สิทธิบัตรมาก็อาจจะไม่ช่วยให้มีการคุ้มครองในส่วนที่เราต้องการ
ขอแนะนำอีกนิดนะครับ ครั้งแรกๆของการเขียนควรเข้าไปที่กระทรวงพาณิชย์เลยจะดีกว่า
และสุดท้าย ตัวอย่างที่มีให้ดูในเวปมันไม่ค่อยเคลียนะครับ(น่าจะไม่ถูกต้อง 100%)
ตัวอย่างที่ดีที่สุดคือ สิทธิบัตรขิงอเมริกาครับ เขามีสำนักงานรับจดสิทธิบัตรโดยเฉพาะ(มืออาชีพ) ลำดับการเขียน สำนวนจึงไม่ค่อยเพี้ยน
แนะนำให้เข้าไปที่เวป toryod.com (หรือค้นหาคำว่า ต่อยอด ก็ได้) จะมีลิงค์ต่อไปยังที่ต่างๆเกี่ยวกับสิทธิบัตร

เท่านี้นะครับ คงพอหาข้อมูลต่อไปอีกได้
From : อ.ช่าง [ 29 เม.ย. 50 - 03:36:09 น. ]


ความเห็นที่ 7
ถ้าจำไม่ผิด สำหรับคนที่เขียนแบบเทคนิคไม่เป้น จะลำบากพอสมควรนะครับ และรู้สึกว่าจะมีการว่าจ้างให้มีคนมาดำเนินการทางด้านการยื่นแบบได้ อันนี้ต้องติดต่อหาที่ปรึกษากันอีก่ครั้ง เสียเงินครับ

และจำได้ว่า "งานออกแบบใดที่ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะชน โดยมีบันทึกหลักฐานข้อมูลการเผยแพร่ สามารถใช้ยืนยันเป็นเจ้าของความคิได้" สิทธิคุ้มครองไม่เท่าสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา แต่สามารถนำมาเป้นหลักฐานสู้คดีได้ในกรณีที่พบผู้ละเมิดแม้จะไม่ได้เตือนเอาใว้ก่อน

เช่น Thesis ของนิสิต/นักศึกษา การออกแบบที่จัดนิทรรศการอย่างเ้นทางการมีบันทึกและบัญชีการแสดงงานต่อสาธารณะ สามารถคุ้มครองแนวคิดได้เมื่อพบว่าแนวคิดของตนถูกนำไปใช้ งานออกแบบที่เอามาออกทีวี

แต่.... จุดอ่อนอย่างร้ายแรงของการถือสิทธินี้(เรียกว่าอะไรน้าา ผมจำไม่ได้จริงๆ) คือ จะเรียกร้องได้ต้องเป้นการ"ลอกเลียนแบบ" คือถ้ามีคนหัวใสดัดแปลงของเราหน่อยเดียวก็จบครับ ไม่สามารถสู้ได้แล้ว (นี่คือดาบสองคมของการจัดนิทรรศการผลงานออกแบบของนิสิต/นักศึกษาบ้านเรา เป้นแหล่งช็อปปิ้งอย่างดีของนายทุนหัวใส เอาผลงานไปพัฒนาต่อเอาดื้อๆ ไม่จ้างไม่ซื้อ)

เผื่อว่ามึนกับการจดสิทธิบัตร จะได้มีทางออกปกป้องความคิดของ จขกท. ได้ครับ
From : giro di MN [ 29 เม.ย. 50 - 06:44:33 น. ]


ความเห็นที่ 8
จะโกอินเตอร์แล้วหรอครับ

เคยอ่านดูมาตั้งนานแล้ว มีสะดุดอยู่ตัวนึงไม่รู้ว่าตีความผิดหรือเปล่า

"งาน/สินค้า นั้น ๆ ต้องไม่มีการวางขายก่อนการจดสิทธิบัตร" ตรงนี้แหล่ะ งงมาก ๆ คุ้มครองหลังก็ลำบาก

แล้วอีกเรื่องที่เคยไปอ่านเจอจากนิตยสารคือ 3rd อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่การทำปลอม แต่เป็นการผลิตออกมาจากโรงงานที่รับจ้างผลิต แต่ผลิตออกมาเกิน ตีแบรนด์แท้ แล้ววางขายในราคาถูกกว่า ราคาตลาด ทำให้ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสียหาย ส่วนมากเกิดขึ้นใน จีน/ไต้หวัน .... ดูง่าย ๆ จาก มือถือบางยี่ห้อ ก๊อป เด่ะเลย body ปุ๋ม แต่ใส้ในและ Firmware ดีกว่าด้วยซ้ำ
From : DNA- [ 29 เม.ย. 50 - 13:00:00 น. ]


ความเห็นที่ 9
สิทธิบัตร สามารถแบ่งย่อย ๆ ได้ สองประเภท คือ สิทธิบัตร - จดช้าแต่คุ้มครองนาน และอนุสิทธิบัตร - จดเร็วแต่คุ้มครองส้ันกว่า เหมาะสำหรับนวตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว การจดสิทธิบัตรในประเทศ ให้จดผ่านตัวแทนสิทธิบัตร ที่ออกโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา นวตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรต้องไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน หากสนใจสามารถติดต่อได้ที่
From : superbintellect@gmail.com [ 1 พ.ค. 50 - 14:16:08 น. ]

ความเห็นที่ 10
อยากจะเอารถนอน(คุณสบาย)ไปจดเหมือนกัน แต่ดูขั้นตอนแล้ว ยุ่งยากพอสมควรเลยครับ
From : เป้ง [ 1 พ.ค. 50 - 22:40:55 น. ]

ความเห็นที่ 11
ผมมีงานสิทธิบัตร อยากได้คนช่วยเขียนคำขอเยอะมาก ติดต่อด่วน 081 8485511 คุณต้อม หลัง11:00 ลองคุยกันดูนะครับ
From : คุณต้อม [ 20 เม.ย. 51 - 22:42:10 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ