00001
ปัญหาการคำนวนระวางแผนที่ทหารมาเป็นลิปดาและพิลิปดา
มีปัญหาการคำนวนระวางแผนที่และจุดพิกัดของทหารมาเป็นลิปดาและพิลิปดาครับช่วยตอบด่วนเลยนะครับขอบคุณครับ
By : วุฒิกร แก้วใจมา [ 17 เม.ย. 50 - 09:43:16 น. ]

ความเห็นที่ 1
ไม่คุ้นกับแผนที่และจุดพิกัดของทหาร (military grid system) ครับ แต่เข้าใจว่าเป็นอันเดียวกับ UTM (Universal Transverse Mercator) co-ordinate หรือ UTM grid

ปัญหาของ UTM grid คือจะต่างกันในแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับมาตรฐาน (datum) ที่ใช้ ในขณะที่การใช้เส้นรุ้ง (latitude) ซึ่งอิงกับแกนของโลก และเส้นแวง (longitude) ซึ่งอิงกับเวลามาตรฐาน GMT (UTC) เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ดังนั้นเราสามารถรู้พิกัดที่แน่นอนได้บน lat/lon grid ถ้ามีเครื่องมือวัดมาตรฐาน เช่น ใช้ sextant ( เครื่องวัดระยะทางหาเส้นรุ้งและเส้นแวงซึ่งใช้กันมานานสำหรับการเดินเรือในสมัยก่อน) วัดตำแหน่งดวงดาว และใช้นาฬิกาที่เทียบกับเวลา GMT คุณก็จะรู้ เว้นรุ้งและเส้นแวง ซึ่งก็คือพิกัดของคุณได้ ในขณะที่ UTM grid ต้องใช้การคำนวณเข้าช่วยลูกเดียว

การเปลี่ยนจาก Military Grid (UTM) เป็น lat/lon (ลิปดาและพิลิปดาที่คุณว่า) หรือกลับกัน ค่อนข้างซับซ้อน แนะให้ใช้โปรแกรม Excel ซึ่ง download ได้จากที่นี่

http://www.uwgb.edu/dutchs/UsefulData/UTMConversions1.xls


From : beeline [ 17 เม.ย. 50 - 15:38:28 น. ]


ความเห็นที่ 2

MGRS ที่ใช้กับแผนที่ทหาร เป็นระบบระบุตำแหน่ง ที่ต่อยอดมาจากระบบ Universal Transverse Mercator (UTM)

ตำแหน่งหนึ่งใดตำแหน่งหนึ่งจะระบุได้ด้วยพิกัด MGRS หนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน (คล้ายๆกับการระบุพิกัดในระบบ Geographic Coordinates ด้วยตัวเลข 2 ชุดคือ latitude และ longitude)

ส่วนที่ 1:
หมายเลขสองตัวที่ใช้ระบุ UTM โซน ตามแนวเส้นแวง (UTM Longitude Zone)
แบ่งออกเป็น 60 โซน มีหมายเลขตั้งแต่ 1 (เส้นแวงที่ 180 องศาตะวันตก) ถึง 60 แต่ละโซนจะกว้าง 6 องศา ตามแนวเส้นแวง

ส่วนที่ 2:
ตัวอักษรหนึ่งตัวที่ใช้ระบุ UTM โซน ตามแนวเส้นรุ้งของ (UTM Latitude Zone)
แต่ละโซนจะสูง 8 องศา ตามแนวเส้นรุ้ง และจะมีชื่อเป็นตัวอักษรจาก C (เส้นรุ้งที่ 80 องศาใต้) ถึง X ยกเว้นอักษร I และ O เพื่อกันไม่ให้สับสนกับตัวเลข 1 และ 0

ส่วนที่ 3:
ตัวอักษรสองตัวที่ใช้ระบุพื้นที่ขนาด 100,000 ม. x 100,000 ม. (100,000m Square Identification)
UTM โซนแต่ละโซนมีพื้นที่ 10,000 ตารางกม. ซึ่งจะระบุได้ตัวอักษรสองตัว ตัวแรกคือแนวตามนอน (row) ตัวที่สองคือแนวตามตั้ง (column)
Row ID จะเริ่มจาก A ถึง V (ยกเว้น I และ O) โดยจะซ้ำกันไปทุกๆ 2,000 กม. จากเส้นศูนย์สูตร
Column ID จะเริ่มจาก A ถึง Z (ยกเว้น I และ O)

ส่วนที่ 4 และ 5:
แนวตั้งไปด้านตะวันออก (Easting) และแนวนอนไปด้านเหนือ (Northing)
พื้นที่ 10,000 ตร.กม. ดังกล่าวถูกแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นพื้นที่ที่มีความละเอียด 10,000 ม., 1,000 ม., 100 ม., 10 ม., และ 1 ม.

Easting และ Northing จะระบุได้ด้วยตัวเลข 5 ตัว (สำหรับความละเอียดระดับ 1 ม.) โดยมีค่าเริ่มต้นอยู่ที่มุมซ้ายล่างของ UTM โซน

ยกตัวอย่างพิกัดแผนที่ทหาร (MGRS Reference) “18SUU8362601432” :

- UTM longitude zone = 18
- UTM latitude zone = S
- ID ของพท. 100,000 x 100,000 ม. = UU
- Easting = 83626 (ความละเอียด 1 ม.)
- Northing =01432 (ความละเอียด 1 ม.)

ระบบ UTM ที่ แผนที่ทหารนำไปใช้ แม้ว่าจะดูยุ่งยากในตอนแรก แต่ก็ไม่ยากนักเมื่อเข้าใจ

UTM มีข้อดีคือกำหนดจุดบนแผนที่ (ที่ support UTM) ได้ง่าย คล้ายๆกับเราอ่านเลขที่บ้านธรรมดา เพื่อนๆหลายๆคนคงคุ้นเคยกับการหาสถานที่จากแผนที่กระดาษกันโดยการค้นจากตาราง (โซน) ที่กำหนดโดยเส้นตามแนวนอนและแนวตั้ง ที่ทำไว้ในแผนที่กระดาษนั้นๆ ซึ่งก็มีหลักการคล้ายๆกันกับที่ใช้กับ UTM/MGRS ที่กล่าวมาแล้ว ในการเปรียบเทียบกัน การระบุพิกัดด้วยเส้นรุ้งและเส้นแวง จะต้องใช้ความรู้และเข้าใจได้ยากกว่านั้น

อนึ่ง ในบางประเทศ (เช่นสหรัฐอเมริกา) มีแนวโน้มจะนำ UTM มาใช้ในการระบุตำแหน่งบนแผนที่เป็นมาตรฐาน เนื่องจากความเรียบง่าย เข้าใจได้ง่ายของมัน

ตัวอย่างรูปที่แนบมาข้างบน ที่อยู่ (พิกัด) ของ ซุปเปอร์โดมในรัฐลุยเซียน่า (Louisiana) ของอเมริกาคือ 15RYP8166016816 ซึ่งจะบอกว่าอยู่ที่ grid 81660 ม. ไปทางด้านตะวันออก 016816 ม. ไปทางด้านเหนือ (grid ทั้งสองทำหน้าที่คล้ายบ้านเลขที่) ของ พื้นที่ YP (คล้ายๆอำเภอ) และ โซน 15R บนแผนที่ (คล้ายๆจังหวัด)

อนึ่งเครื่องรับจีพีเอสหลายๆรุ่นในปัจจุบัน เช่น GPSMap 60Cx/CSx สามารถที่จะเลือก Position format เป็น UTM (Universal Transverse Mercator)/UPS (Universal Polar Stereographic) ได้นอกเหนือจาก dd mm.mmmm (หรือ Geographic Coordinates format อื่นๆ) ดังนั้นอาจจะใช้ เครื่องรับจีพีเอสดังกล่าวแปลง UTM เป็น Geographic Coordinates (หรือกลับกัน) โดยการเลือก Position format กลับไปกลับมา ถ้า่มีโอกาสลองทำดู จะนำมาโพสต์ที่นี่ครับ

หวังว่าคงช่วยตอบคำถามคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ


From : beeline [ 18 เม.ย. 50 - 11:41:49 น. ]


ความเห็นที่ 3
MGRS= Military Grid Reference System

ตารางคำนวณใน คห. 1 ใช้แปลง UTMเป็น lat/lon (หรือกลับกัน) ส่วนการแปลง MGRS ยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็น่าจะใช้ UTM กล้อมแกล้มไปได้ครับ
From : beeline [ 18 เม.ย. 50 - 11:45:53 น. ]


ความเห็นที่ 4
... หรือถ้าคุณมีโปรแกรม MapSource ก็ใช้แปลงได้สะดวกดีครับ ตัวอย่างเช่นคุณรู้ว่า MGRS ของที่หนึ่งคือ 48PTA3488912248 ก็สร้าง waypoint ขึ้นมาแล้ว set properties ให้เท่ากับ 48PTA3488912248 .... อ้อ อย่าลืมเลือก Position ใน Edit/Preferences เป็น Grid = MGRS ด้วยนะครับ ส่วน Datum ก็จะตั้งตามที่ระบุไว้ในแผนที่ทหารนั้นๆ
เสร็จแล้วถ้าจะแปลงเป็น Geographic co-ordinates ที่มี format dd mm ss.s (dd = องศา, mm = ลิปดา, ss.s = ฟิลิปดา) ก็ให้ตั้ง Grid เป็น Lat/Lon hdd mm ss.s ครับ จะเห็นว่า position จะเปลี่ยนเป็น N13 40 01.5 E102 32 57.2 การแปลงกลับก็ทำย้อนวิธีนี้

เข้าใจว่าโปรแกรมอื่นๆ (เช่น OziExplorer??) ก็คงทำได้เช่นกัน
From : beeline [ 18 เม.ย. 50 - 14:41:24 น. ]


ความเห็นที่ 5
... ตัวอย่างข้างบนนี้ใช้ Datum WGS84 ครับ เป็นตำแหน่งของตลาดโรงเกลือที่อรัญประเทศ
From : beeline [ 18 เม.ย. 50 - 14:45:07 น. ]

ความเห็นที่ 6
... มานั่งคิดดูระบบ MGRS ก็เหมือนกับการใช้แว่นขยายส่องดูแผนที่กระดาษครับ
ตัวอย่างเช่นพิกัด 48PTA3488912248 ของตลาดโรงเกลือ ก็เหมือนกับการทำดังต่อไปนี้

1. หยิบแผนที่กระดาษแผ่นที่ '48P' ซึ่งคลุมพื้นที่ตั้งแต่ Longitude 102 ถึง 108 องศาตะวันออก (UTM longitude zone 48) และ Latitude 8 ถึง 16 องศาเหนือ (UTM latitude P) มาปูบนโต๊ะ

2. แบ่งซอยแผนที่ '48P' นี้ออกเป็นแผนที่แผ่นย่อยๆ แต่ละแผ่นคลุมพื้นที่ 100,000 ม. x 100,000 ม. (100 ,000 ตาราง กม.) หยิบเอาแผ่นที่มีชื่อว่า 'TA' ออกมาดู

3. แบ่งซอย แผนที่ 'TA' ออกเป็นแผ่นย่อยๆลงไปอีกตามความละเอียดที่ต้องการ เช่นถ้าต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 100 ม. x 100 ม. (10,000 ตรม.) ก็ต้องซอยออกเป็น 1,000 แผ่น (ใช้แว่นขนาดกำลังขยาย 1,000 เท่า) แต่ถ้าต้องการให้ครอบคลุมพื้นที่ขนาด 1 ตรม. ก็ต้องแบ่งซอยแผนที่ 'TA' ออกเป็นแผนที่จิ๋วๆ 100,000 แผ่น (ใช้แว่นขนาดกำลังขยาย 100,000 เท่า) พื้นที่ขนาด 1 ตรม. ในตัวอย่าง จะอยู่ที่ แผ่นที่ 34889 ทางขวา (Easting) และ 12248 ด้านบน (Northing)

แผนที่ทหารใช้ระบบนี้ เข้าใจว่าจุดประสงค์นึงเพื่อให้สะดวกในการนำแผนที่มาใช้ครับ (ระบุว่าต้องการแผ่นไหนได้ง่าย... เหมาะกับระบบ filing) แต่ไม่แน่ใจว่ากรมแผนที่ทหารของเราจะใช้ระบบตัวเลข/อักษร 15 หลัก เหมือนระบบ MGRS มาตรฐานหรือไม่ครับ

แต่ที่แน่ๆ... ผมว่าระบบนี้ใช้งานได้ง่าย ไม่สับสน โดยเฉพาะกับการใช้กับแผนที่กระดาษที่สนับสนุนระบบ UTM/MGRS ครับ
From : beeline [ 18 เม.ย. 50 - 15:59:17 น. ]


ความเห็นที่ 7
ตัวอย่างการแปลง Position Format โดยใช้ 60CSx

Position format: MGRS

Position format: UTM UPS

[URL=http://imageshack.us][IMG]http://img138.imageshack.us/img138/4120/sampleutmgy2.png[/IMG]


Position format: hddd mm ss.s

ตัวอย่างข้างบนใช้ Map Datum WGS 84
From : beeline [ 19 เม.ย. 50 - 14:26:43 น. ]


ความเห็นที่ 8


โพสต์ใหม่ครับเพราะ link รูปใน คห. 7 ไม่ได้

ตัวอย่างการแปลง Position Format โดยใช้ 60CSx

Position format: MGRS, UTM UPS, hddd mm ss.s
Map Datum: WGS 84
From : beeline [ 19 เม.ย. 50 - 14:43:35 น. ]


ความเห็นที่ 9
ต้องขอขอบคุณ คุณ beeline แทนสมาชิกคนอื่นๆ ที่เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ GPS เป็นประจำ และถือว่าเป็นคนที่รู้จริง รู้ลึก คนหนึ่ง
From : บุญช่วย [ 2 พ.ค. 50 - 10:48:17 น. ]

ความเห็นที่ 10
ได้รับความรู้จริง ๆ ครับ ผมลองโหลด คห ๑ มาลองใช้ ได้ผลดีครับ
From : อี๊ด สุราษฎร์ธานี [ 26 มิ.ย. 50 - 21:53:33 น. ]

ความเห็นที่ 11
มีโปรแกรม แปลงค่า ระบบ ได้ทั้ง mgrs,utm,latlon มาแนะนำครับ สนใจลองทดสอบดู
ftp://ftp.mentorsoftwareinc.com/public/freebies/mgrs/mgrscnvrt.exe
From : โต้ง [ 31 ก.ค. 50 - 09:17:39 น. ]

ความเห็นที่ 12
ปกติเวลาผมจะ Convert พิกัดใน Format ต่างๆ ผมจะใช้ Mapsource ครับ (เนื่องจากใน Mapsource มีระบบพิกัดที่หลากหลายและเกือบจะครบถ้วนทุกแบบในโลกนี้แล้ว) โดยใช้วิธีไปเปลี่ยนที่ Position/Grid,Datum แทน ดังนี้
1. ไปที่ Menu เลือก Edit --> Preference --> เลือก Tab "osition"
2. เลือกระบบพิกัด (Grid) และ Datum ของพิกัดตัวต้นฉบับ (เช่น ลองเลือกแบบ Lat/Long hddd.ddd เป็นต้น)
3. Mark จุด Waypoint ป้อนค่าพิกัดตามรูปแบบของพิกัดที่เราเลือกไว้ เช่น ป้อน N13.5 E100.5
4. ไปที่ Menu Preference เหมือนเดิม
5. เปลี่ยนระบบพิกัดและ Datum ตามที่เราอยากจะให้เป็น เช่น Lat/Long hddd mm.mm เป็นต้น)
6. ลองไปที่ Waypoint Properties ค่าพิกัดจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่เราตั้งไว้ใหม่ เช่น พิกัดใหม่ในที่นี่จะเป็น N13 30.0 E100 30.0
ปล.ถ้าต้องการผลลัพธ์หลายๆ จุด สามารถ Export ออกมาเป็น Text File ใช้งานภายนอกได้ครับ
From : Map [ 31 ก.ค. 50 - 12:52:20 น. ]

ความเห็นที่ 13
ผมอยากทราบว่าหากเราใช้ latitude and long titude มาคำนวณเป็นองศาลิปดา ฟิลิปดา ยังไงครับ
From : opas [ 15 ส.ค. 50 - 21:22:29 น. ]

ความเห็นที่ 14
ถึงแม้ว่าจะมีกระทู้มากมายที่พูดถึงเรื่องนี้ใน ThaiMtb แต่สำหรับเพื่อนๆที่ยังใหม่กับ GPS อาจยังเข้าใจยาก เลยขออธิบาย โดยว่ากันจากความรู้เบื้องต้นเลยนะครับ

พื้นที่บนผิวโลกแบ่งออกเป็นตารางสี่เหลี่ยมซึ่งประกอบด้วยด้านตั้ง (เส้นแวง หรือ Longitude) และด้านนอน (เส้นรุ้ง หรือ Latitude)

เส้นแวงมีจุดเริ่มต้นที่เมืองกรีนวิช (Greenwich) ประเทศอังกฤษ เส้นแวง ณ จุดนี้คือ Longitude 0 องศา หรือเรียกกันว่า Prime Meridian จาก Prime Meridian นี้ เส้นแวงจะมีค่าเป็นลบถ้านับไปทางตะวันตก และจะมีค่าเป็นบวก ถ้านับไปทางตะวันออก นั่นคือเส้นแวงจะมีค่าระหว่าง -180 (Longitude 180 องศาตะวันตก) และ +180 (Longitude 180 องศาตะวันออก) คือรวมกันจะแบ่งผิวโลกในแนวตั้งออกเป็น 360 องศา

เส้นรุ้งจะมีค่าเริ่มต้นที่เส้นศูนย์สูตร (Equator) คือเส้นรุ้ง ณ จุดนี้คือ Latitude 0 องศา จากเส้น equator นี้ เส้นรุ้งจะมีค่าเป็นลบถ้านับไปทางใต้ และจะมีค่าเป็นบวกถ้านับไปทางเหนือ นั่นคือเส้นรุ้งจะมีค่าระหว่าง -90 (Latitude 90 องศาใต้) และ +90 (Latitude 90 องศาเหนือ) คือรวมกันจะแบ่งผิวโลกในแนวนอนออกเป็น 180 องศา

เนื่องจากค่า Latitude 1 องศาและ Longitude 1 องศาเป็นระยะทางที่กว้างมาก คือ ประมาณ 110.6 กม. และ 111.3 กม. ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องซอยออกเป็นค่าที่ละเอียดกว่านั้น คือ ลิปดา (minute) และฟิลิปดา (second) โดย 1 ลิปดา = 60 องศา (degree) และ 1 ฟิลิปดา = 60 ลิปดา

ทีนี้ก็ง่ายแล้วครับ คือถ้าเรารู้ Latitude และ Longitude ก็ทราบจุดตัดของตำแหน่งหนึ่งๆ ตัวอย่างเช่น Latitude 13 องศา 43 ลิปดา 22.86 ฟิลิปดา เหนือ และ Longitude 100 องศา 31 ลิปดา 48.84 ฟิลิปดา ตะวันออก เป็นที่ตั้งของ บ.อีเอสอาร์ไอ ซึ่งอาจจะเขียนอยู่ในรูปแบบ (Location Format) ได้ต่างๆกันคือ

ใน format hddd mm ss.s : N13 43' 22.86"/E100 31' 48.84"
ใน format hddd mm.mmm : N13 43.381'/E100 31.814'
ใน format hddd.ddddd : N13.72302/E100.53023

ตามตัวอย่างข้างบน N อาจแทนด้วย + (S แทนด้วย -) E อาจแทนด้วย + (W แทนด้วย -) เช่น +13.72302/+100.53023

ถ้าเราทราบความรู้พื้นฐานที่ว่า 1 องศามี 60 ลิปดา 1 ลิปดามี 60 ฟิลิปดา จะแปลง Location format ทั้งสามข้างบนไป-มาได้ง่ายแล้วล่ะครับ

นอกจากนั้นยังมี location format ที่นิยมใช้ในการใช้งานต่างๆกันเช่น UTM, UTM UPS, MGRS เป็นต้นลองค้นกระทู้เก่าๆดูเอาครับ
From : beeline [ 17 ส.ค. 50 - 09:37:36 น. ]


ความเห็นที่ 15

รูปนี้ อาจช่วยให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
From : beeline [ 17 ส.ค. 50 - 09:39:01 น. ]

ความเห็นที่ 16
พิมพ์ผิดครับ:


... เนื่องจากค่า Latitude 1 องศาและ Longitude 1 องศาเป็นระยะทางที่กว้างมาก คือ ประมาณ 110.6 กม. และ 111.3 กม. ตามลำดับ จึงจำเป็นต้องซอยออกเป็นค่าที่ละเอียดกว่านั้น คือ ลิปดา (minute) และฟิลิปดา (second) โดย 60 ลิปดา = 1 องศา (degree) และ 60 ฟิลิปดา = 1 ลิปดา ....

From : beeline [ 17 ส.ค. 50 - 14:46:32 น. ]

ความเห็นที่ 17
ขอความรู้ด้วยครับ ค่าพิกัดใน Speed Navi มันไม่ตรงกับของ Google map นะครับไม่ทราบว่าเรา จะแปลงพิกัด จาก Google มาใส่ใน Speed Navi ได้ยังไงครับ เพราะเวลาหาตำแหน่งหาใน google ง่ายกว่า พอได้พิกัดมา ก็จะได้เอามาใส่ใน Speed Navi ได้อะครับ ถ้าใครมีวิธี รบกวนช่วยบอกด้วยครับ ส่วน ที่ให้โหลด excel ตามที่ post ไว้ด้านบน ผมใช้ไม่เป็นนะครับ งง เลย ขอบคุณล่วงหน้าครับ
From : riki [ 26 ก.ย. 50 - 16:08:50 น. ]

ความเห็นที่ 18

ในบางพื้นที่พิกัดจริงอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากพิกัดที่แสดงใน GE/GM หลายสิบเมตร เช่นตัวอย่างตามภาพ พิกัดจริง (บ้าน GE) ห่างจากตำแหน่งที่แสดงใน GE/GM ถึง 60ม. เข้าใจว่าการ calibrate แผนที่ของ GE/GM ยังไม่แม่นยำเนื่องจากมีพื้นที่กว้างมาก (ทั่วโลก) จึงดูแลไม่ทั่วถึง
From : beeline [ 26 ก.ย. 50 - 20:35:56 น. ]

ความเห็นที่ 19

สำหรับคำแนะนำของคุณโต้ง เยี่ยมครับ ผมใช้แล้วดีมาก แต่ว่าผมอยากถามต่อสักนิด ผมใช้พิกัดทางทหารโดยอ้างแผนที่ทหาร 1ต่อ 50000 เป็นส่วนใหญ่ แต่ว่าผมใช้ mio p350 ใช้กันลำบาก จึงอยากรู้ว่าพอจะมีโปรแกรมที่แปลงค่า ที่ลงในppc บ้างหรือไม่ อาจเป็นแนวของคุณโต้งก็ได้ เพราะผมเดินทางมีแผนที่ทหาร มีppc ก็จะใช้กันได้เลย แต่แผนที่ทหารมันอ้างจุดแลตลองยาก เพราะไม่มีเส้นเหมือน MGRS ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
From : อี๊ด สุราษฎร์ธานี [ 1 พ.ย. 50 - 11:21:48 น. ]

ความเห็นที่ 20

เข้าใจว่าคุณต้องการโปรแกรมไปลงบน PPC (Mio P350) เพื่อแปลงพิกัดจาก format Degree เป็น MGRS หรือกลับกัน ผมยังไม่เคยเจอโปรแกรมแปลงค่าพิกัดที่ว่า โปรแกรมแปลงค่าที่เจอจะแปลงระหว่าง Degree กับ UTM เพราะนิยมใช้ในกิจการพลเรือนมากกว่า

ในระหว่างที่ยังหาโปรแกรมไม่ได้ คุณอาจจะลอง download Mobile XT (for PPC) ลงมาใช้ ซึ่งน่าจะใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมี GPS10x หรือแผนที่ TCN เนื่องจาก Mobile XT สามารถใช้ในการแปลง location format ได้ (รวมทั้ง MGRS) โดยการสร้าง waypoint, edit พิกัด แล้วเลือก location format ที่ต้องการแปลง... แต่การใช้งานคงไม่สะดวกนัก

ถ้าต้องการโปรแกรมแปลงค่าพิกัดสำหรับ PC (ตามรูป) สามารถ download มาใช้ฟรี ได้ที่นี่

http://www.mentorsoftwareinc.com/FREEBIE/FREE0100.HTM


From : beeline [ 1 พ.ย. 50 - 17:37:43 น. ]


ความเห็นที่ 21
.. UTMConversions.xls ใน คห. 1 ใช้แปลงระหว่าง Lat/Lon กับ MGRS ได้เป็นอย่างดี แต่ run บน PPC (Excel Mobile)ได้ไม่สมบูรณ์ จะลอง modify และจะ postให้ทราบเมื่อทำเสร็จแล้วครับ

From : beeline [ 1 พ.ย. 50 - 20:42:23 น. ]

ความเห็นที่ 22
ขอขอบคุณสำหรับคำตอบครับ
From : อี๊ด สุราษฎร์ธานี [ 4 พ.ย. 50 - 09:46:29 น. ]

ความเห็นที่ 23
ผม post Excel Mobile spreadsheet ที่ใช้แปลงพิกัด MGRS/UTM/Lat-Lon บน PPC ไว้ที่นี่ครับ

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=188861
From : beeline [ 5 พ.ย. 50 - 00:45:11 น. ]


ความเห็นที่ 24
ใช้กับวินโดว์โมบาย 5 ไม่ได้ครับ ไม่ทราบว่าของผมผิดปกติหรือไม่
From : อี๊ด สุราษฎร์ธานี [ 22 ธ.ค. 50 - 15:38:03 น. ]

ความเห็นที่ 25

Excel spreadsheet ที่เคย postไว้ผมลองใช้กับ Excel Mobile (WM6) ครับ ไม่ได้ลองบน Pocket Excel ใน WM version ก่อนหน้านี้ (เพราะไม่มีเครื่องจะลองครับ ) จากนั้นผมก็ได้เขียนโปรแกรมแปลงพิกัดเล็กๆขึ้นมาซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า ได้ลองใช้บน WM5 (emulator) และ WM6 ได้ไม่มีปัญหา ลอง download มาใช้แทน spreadsheet ที่ว่าดูนะครับ

LocConv for PPC v.1.2 Beta
http://www.mediafire.com/download.php?8zxn3nfxbvg

ผมยังได้เขียน version สำหรับ PC ไว้ด้วย ซึ่ง download ได้ที่นี่

LocConv for PC v.1.3 Beta
http://www.mediafire.com/download.php?abrna3imvmh

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่นี่

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=192297From : beeline [ 22 ธ.ค. 50 - 18:04:29 น. ]กระดาน GPS ปิดปรับปรุงระบบ ขอปิดการโพสชั่วคราวครับ