00001
สรุป..การติดตาม..ผลการกัดเซาะชายฝั่ง..จากบ้านในถุ้ง..ถึง...คลองเราะ..อ.ท่าศาลา.. จ.นครศรีธรรมราช(ล่าสุด)
หลังจาก..โดนมรสุม..รุนแรงตั้งแต่ปลายปี 49 มาถึงปลายเดือน มค. 50 ..ได้มีโอกาสพานักศึกษาวิชาธรณีสัณฐานชายฝั่ง...ออกไปสำรวจเพิ่มเติมอีกครั้งวันที่ 20 มค.50 ..บริเวณตั้งแต่บ้านในถุ้ง..ขึ้นไปจนถึง คลองเราะ.. อ.ท่าศาลา.. จ.นครศร๊ธรรมราช.. พบว่ามีการกัดเซาะเพิ่มเข้ามาอีก 3-5 เมตร.. ดูข้อมูลเดิมจาก..
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=124073
http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=123084
By : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 17:46:34 น. ]

ความเห็นที่ 1

เริ่มต้นจาก.. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...อ.ท่าศาลา..จ.นครศร๊ธรรมราช
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 17:50:41 น. ]

ความเห็นที่ 2

น.ศ..หลักสูตรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและทะเล.ชั้นปีท่..2
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 17:53:01 น. ]

ความเห็นที่ 3

โอ้โห...นี่..อะไร..นี่ไม่เคยเห็นมาก่อน
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 17:59:43 น. ]

ความเห็นที่ 4

อ๋อ..หมุดหลัก..แสดง..แนวชายฝั่ง..พื้นที่ในความรับผิดชอบ..ของ..กรมพานิชย์นาวี.. บริเวณชายหาดบ้านในถุ้ง
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:03:03 น. ]

ความเห็นที่ 5

แม้แต่เชื่อนหิน..ก็ยังทานไม่อยู่..หรือ..ครับ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:05:02 น. ]

ความเห็นที่ 6

บันทึกข้อมูล..การกัดเซาะ..ด้วยความตั้งใจ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:06:53 น. ]

ความเห็นที่ 7

เขื่อนหิน..จะป้องกันการกัดเซาะ..ได้นานเท่าไร..ครับ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:08:43 น. ]

ความเห็นที่ 8

หิน...ที่นำมาสร้างเป็นเขื่อน..เป็นหินอะไร..ครับ..นศ..ศึกษาด้วยความสนใจ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:10:59 น. ]

ความเห็นที่ 9

ถกปัญหา...ด้วยความสนใจ..และจริงจัง...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:12:46 น. ]

ความเห็นที่ 10
รากต้นมะพร้าว..ยังไม่สามารถทน..ต่อแรงคลื่นได้..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:17:04 น. ]

ความเห็นที่ 11

โอ้โห..ตัวหนู..สูง..กว่าแนวกัดเซาะ...นิดเดียว
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:21:00 น. ]

ความเห็นที่ 12

เหลืออยู่แค่นี้..หรือครับ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:22:17 น. ]

ความเห็นที่ 13

กำลังศึกษา...ว่า...ทำไมราต้นไม่พร้าวไม่สามารถทนต่อการกัดเซาะได้..จะหาอะไร..มาทดแทนดี...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:24:55 น. ]

ความเห็นที่ 14

นำทะเลกัดเซาะ..เข้ามาใกล้..กับ..หมุดหลักฐาน..ของ..กรมอุกทกศาสตร์..ที่บ้านในถุ้ง.แล้ว..สงสัยคงไม่รอด..จากปีนี้แน่...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:28:33 น. ]

ความเห็นที่ 15

หนู..อาสา..จะเฝ้าหมุดนี้เอง..ค่ะ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:29:56 น. ]

ความเห็นที่ 16

รายงานผลการศึกษา...ให้ทางบ้านทราบ...ครับ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:31:53 น. ]

ความเห็นที่ 17

ทราย..ถุกคลื่นดัน..เข้าไปใกล้บ้านแล้ว...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:33:45 น. ]

ความเห็นที่ 18

ปรึกษาหารือ..อย่างเคร่งเครียด..ว่าจะหาวิธีการ...ป้องกัน..การกัดเซาะอย่างไร..เราจะช่วยชาวบ้านแถวนี้ได้อย่างไง...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:36:31 น. ]

ความเห็นที่ 19

ฟัง..แมะ..พูดถึง...สมัยก่อน..ด้วยความสนใจ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:39:00 น. ]

ความเห็นที่ 20
สมัยก่อนชายหาดอยู่ตรงโน้น..บ้านก็อยู่ตรงนู้น...เดินจนเหนื่อย..ปัจจุบันไม่เหลือแล้ว..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:41:13 น. ]

ความเห็นที่ 21

ผู้สูงอายุทั้งสอง..ยังมองทะเล...ด้วยความไม่ไว้ใจ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:43:32 น. ]

ความเห็นที่ 22

ทราย..ถูกดัน..มาใกล้บ้าน..สูงเกบระดับพื้นบ้านแมะ..หลังสุดท้าย...แล้ว..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:46:46 น. ]

ความเห็นที่ 23

นี้..เป็นเขื่อนไม้..ผสมหินทิ้ง..ภูมปัญญาของชาวบ้าน..ที่พยายามจะรักษา..แผ่นดินผืนสุดท้าย..ที่มีอยู่..ไม่ทรายว่าจะทนอยู่...ได้อีกนานเท่าไร..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:50:31 น. ]

ความเห็นที่ 24

หนู..ขอช่วยดึงเชือก..ไม่ให้เขื่อนพัง..ด้วยคน..ค่ะ
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:52:39 น. ]

ความเห็นที่ 25
ดีจังครับ คนคอนมีกิจกรรมดีดีอย่างนี้ผม ก็คน คอนเเต่มาเรียน กทม. เอ้อ
From : บ้านนาแล [ 20 ม.ค. 50 - 18:54:06 น. ]

ความเห็นที่ 26

เขื่อนหินขนาดใหญ่...สองฟาก..ของคลองท่าศาลา...เพื่อป้องกันการทับถม...บริเวณปากแม่นำ..ให้เรือประมง..เข้า..ออก...ได้ตลอดทั้งปี...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:56:04 น. ]

ความเห็นที่ 27

ผลกระทบ..จากเขื่อนปากคลองท่าศาลา..ทำให้เกิดการกัดเซาะ...ทางด้านใต้ของเขื่อน...บริเวณหาดซันไรส์...อย่างรุนแรง...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 18:58:33 น. ]

ความเห็นที่ 28
พวกเรา..มาถึงคลองเราะแล้ว...เย่...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:00:25 น. ]

ความเห็นที่ 29

พวกเรา...มาถึงคลองเราะแล้ว..ถ่ายรูปด้วยกันหน่อย..เย่...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:02:34 น. ]

ความเห็นที่ 30

โอ้โห..ที่นี่รุนแรง..ยิ่งกว่าบ้านในถุ้ง..อีก..หลายเท่า..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:04:45 น. ]

ความเห็นที่ 31

ต้นมะพร้าว..และต้นสน...ถุกกัดเซาะ..ลงมา..หลายแถว...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:06:54 น. ]

ความเห็นที่ 32

ใกล้..สิ่งปลูกสร้าง..แนวชายฝั่ง..เข้ามาทุกที่...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:08:40 น. ]

ความเห็นที่ 33

ใกล้..กับโบสถ์..วัดบ้านเราะ...เข้ามาทุกที...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:10:32 น. ]

ความเห็นที่ 34

เพิ่งล้ม..ลงมา..เมื่อไม่นานมานี้...เพราะสีเขียว..ของหญ้า..ย้งอยู่...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:12:44 น. ]

ความเห็นที่ 35

ความสูงของตลิ่ง..เกือบเท่าผมแล้ว..ครับ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:15:44 น. ]

ความเห็นที่ 36

ช่วยหนู..ขึ้นด้วย..ค่ะ..ลงได้..แต่ขึ้นไม่ได้..ค่ะ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:17:57 น. ]

ความเห็นที่ 37

น่าเศร้าจริงๆ..ธรรมชาติ..ทำไมโหดร้ายอย่างนี้....ฮือๆ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:19:59 น. ]

ความเห็นที่ 38

พวกเราสามคน..สัญญา..จะปกป้องวัดนี้..ไม่ให้โดนกัดเซาะ..เป้นอันขาด...ครับอาจารย์..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:22:19 น. ]

ความเห็นที่ 39

พวกผม..ก็จะไม่ยอม...ให้การกัดเซาะ..เลยตรงนี้...เป็นอันขาด..ครับ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:24:18 น. ]

ความเห็นที่ 40

พวกผม...ก็จะปกป้องแผ่นดิน...ของเรา..อย่างเต็มที่..ครับ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:26:33 น. ]

ความเห็นที่ 41

พระภูมิ..เจ้าที่...ช่วยคุ้มครอง..แผ่นดินเรา..ด้วยเถอะ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:32:53 น. ]

ความเห็นที่ 42

ทราย..ถูกคลื่นดันขึ้นมา...กลบต้นมะพร้าวกว่าครึ่ง..... ซุ้มอาหารเหลือแค่หลังคา...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:35:09 น. ]

ความเห็นที่ 43

หลังจากศึกษา..การกัดเซาะชายฝั่ง...จนเหนือยแล้ว...ขอพักทาน..ข้าวเหนียวส้มตำ..ร้านเจ้าใหม...เชิงสะพานคลองเราะ...ให้หายเหนื่อนหน่อย..ครับ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:38:38 น. ]

ความเห็นที่ 44

ขอร้องเพลง...ซัก 10 เพลง..นะครับ...
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:40:08 น. ]

ความเห็นที่ 45
ขากลับเข้า..มวล....พี่ครับ...ขออาศัย...เกาะมอร์เตอร์ไซด์..พี่หน่อย..ครับ ...หมดแรงแล้ว..ครับ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:43:30 น. ]

ความเห็นที่ 46
เกาะ..กลับหอ...ด้วยคน..ครับ..
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:45:16 น. ]

ความเห็นที่ 47

ภาพถ่ายจากดาวเทียม...แสดงเส้นทาง..การศึกษาการกัดเซาะชายฝั่ง..จากบ้านในถุ้ง..ถึง..คลองเราะ..ระยะทางประมาณ10 กม....
From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:47:37 น. ]

ความเห็นที่ 48
ธรรมชาติพิบัติภัยรวมถึงธรณีพิบัติภัยต่างๆ เช่น ภาวะโลกร้อนที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้ รวมถึง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ดินถล่ม มีความถี่ และความรุนแรงและสร้างความเสียหาย ให้กับมวลมนุษยชาติ เพิ่มมากขึ้น อย่างน่าตกใจ ส่วนสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนที่ถูกกล่าวขานคือปฎิกิริยาเรือนกระจก แต่มีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์ไม่ได้กล่าวถึง ความร้อนที่มาจากใต้พิภพที่เรียกว่าชั้น Mantle ซึ่งประกอบไปด้วยหินหลอมละลายที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศา เซลเซียส มีความหนาเกือบ 3,000 กิโลเมตร และมีความดันมหาศาล พยายามที่จะแทรกตัวขึ้นมาสู่เปลือกผิวโลกทุกนาที ขณะที่เปลือกผิวโลก มีความหนาเฉลี่ยเพียง 30 กิโลเมตร และอุณหภูมิ ประมาณ 35 องศา เซลเซียส ความร้อนภายใต้เปลือกโลก ที่แผ่กระจายขึ้นมาสู่ผิวโลก ในอดีตได้ถูกความชุ่มชื้นบริเวณผิวโลกจากต้นไม้ที่ดูดซับความร้อนเอาไว้ แต่ปัจจุบันจากการตัดต้นไม้ทำลายป่า อย่างมากมายมหาศาล ทำให้ไม่เหลือความชุ่มชื้นที่จะคอยดูดซับความร้อนจากชั้น Mantle อีกเลย ทำให้การแผ่กระจายความร้อนขึ้นมาได้เพิ่มมากขึ้น เสมือนเรานั่งอยู่บนเตาย่าง น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งถ้าเราไม่ช่วยกันแก้ไข
ส่วนเปลือกโลกที่มีความบอบบางที่เรียกว่าวงแหวนไฟ(Ring of fire) โดยรอบมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นโซนที่ตั้งของภูเขาไฟที่ยังครุกรุ่นอยู่ เช่น ในอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เอควาดอร์(อเมริกาใต้) ทำให้หินหลอมละลายดันตัวขึ้นมาทำให้เกิดภูเขาไฟระเบิดนำทั้งหินหลอมละลายที่ร้อนจัดขึ้นสู่เปลือกผิวโลก นี่เป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ความร้อนในบรรยากาศ และบริเวณผิวโลกสูงขึ้นในปัจจุบัน ยิ่งกว่าปฎิกิริยาเรือนกระจกอีก ขณะเดียวกันเมื่อฝนตกหนัก เกิดดินถล่ม น้ำท่วมหนัก รวมถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างรุนแรง ทุกจังหวัดทางภาคใต้ ดังที่เห็นในขณะนี้ ตามมาสร้างความเสียหายให้กับชีวิตและทรัพย์สิน อย่างประเมินค่าไม่ได้ ดังที่เกิดขึ้นทั่วโลกและที่บ้านเราขณะนี้
อีกสาเหตุที่อาจจะเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดแผ่นดินไหวถี่มากขึ้นคือการเสียสมดุลของความดันภายใต้เปลือกผิวโลก เนื่องจาการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในระดับความลึก 3-5 กิโลเมตร ในปริมาณกว่า 80 ล้านบาเรลต่อวัน(ทำเป็นลิตรคูณด้วย 160 ) ทั่วโลก ทำให้สมดุลของความดันใต้ดินเสียไปอย่างมหาศาล การปรับตัวของความดันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ซึ่งเต็มไปด้วยรอยแตกและรอยแยก เป็นสาเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยและมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน อย่างน่าเป็นห่วงยิ่ง ถ้าพวกเรายังใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไร้ขอบเขคุจำกัดอย่างทุกวันนี้ โลกเราคงจะถึงจุดจบอีกไม่นานนี้
Please save our nature and our world .........

From : อาจารย์ เสือ [ 20 ม.ค. 50 - 19:54:17 น. ]

ความเห็นที่ 49
คนรุ่นหลัง ๆ ต่อจากนี้ เดือดร้อนแน่ครับ ขนาดวันนี้ ยังขนาดนี้ แล้ววันหน้า ไม่อยากวาดภาพเลยครับ ว่าจะรุนแรงกว่านี้อีกมาก
From : mountaib cat [ 20 ม.ค. 50 - 22:29:42 น. ]

ความเห็นที่ 50
ไม่รู้อะไรเลยสักอย่างครับ ขอบคุณมากที่เก็บภาพสวย ๆ พร้อมข้อมูลทางวิชาการ

มันก็บอกยากนะครับ สำหรับกระแสน้ำ

วันหนึ่งที่ตรงนี้ที่มันกัดแซะ อาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนก็ได้นะครับ

ทรายทับถมๆๆๆ จนกลายเป็นแผ่นดิน วันหนึ่งมันพัดกลับลงไปสู่ทะเล

และสักวันหนึ่งมันก็หอบกลับคืนมา แล้ววันดีคืนดีมันก็หอบลงสู่ทะเลอีก

เฮ้อ
From : คนมีตังค์น้อย [ 21 ม.ค. 50 - 05:31:50 น. ]


ความเห็นที่ 51
ขอบคุณอาจารย์เสือมากครับที่นำข้อมูลดี ๆ มาให้ตระหนักกัน
From : เสือjoyce [ 21 ม.ค. 50 - 10:02:33 น. ]

ความเห็นที่ 52
ไม่ทราบว่า "โกงกาง"ช่วยได้บ้างหรือเปล่าคะ หากมีโครงการช่วยเหลืออย่างไร แจ้งให้ทราบบ้างนะคะ เพราะคือบ้านของเรา (ควรช่วยอย่างเร่งด่วน)
From : Ntt. [ 22 ม.ค. 50 - 12:28:54 น. ]

ความเห็นที่ 53
เมื่อไหร่จะถึง มวล. จ๊ะเนี่ย ...ไม่อยากคิดเลย..
From : aya [ 22 ม.ค. 50 - 14:18:31 น. ]

ความเห็นที่ 54
เสียดายไม่ทราบล่วงหน้าอยากไปฟังอาจารย์พูดเรื่องนี้เหมือนกัน
From : เสือหมอ..ขาเดี้ยง [ 24 ม.ค. 50 - 09:37:26 น. ]

ความเห็นที่ 55

ต่อไปพวกคงไม่ได้มานั่งตรงนี้อีกแล้วอีกหน่อยคงกลายเป็นทะเล
From : โอเปิ้ล [ 29 ม.ค. 50 - 10:24:22 น. ]

ความเห็นที่ 56
จากรูปกิจกรรมที่ได้รับชมนั้นก็น่าตกใจอย่างยิ่ง ว่าในขณะนี้โลกของเรากำลังเกิดเหตุการบางอย่างที่เราไม่สามารถรู้ได้ ไม่สามารถคุบคุมมันได้ ทำได้แค่คาดการและระวังตัวเท่านั้น
การที่มองปัญหาเหล่านี้ว่าเป็นสาเหตุมาจากโลกร้อน แล้วปัญหาโลกร้อนมาจากไหน มาจากการใช้ทรัพยากร และได้ผลิตภัณฑ์มาเป็นก๊าซต่างๆ เช่น คาร์บอน ซัลเฟอร์ ออกซิเจน ไฮโดรเจน ที่ทำให้เกิดโลกร้อน แสดงว่าปัญหาโลกร้อนมาจากมนุษย์ มนุษย์มาจากไหน มากธรรมชาติ แสดงว่าปัญหาทุกอย่างที่มีสาเหตุมาจากมนุษย์ล้วนแล้วแต่ธรรมชาติกำหนดเอาไว้แล้ว เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมันได้ ทำได้แค่ยอมรับมัน และขอให้เราเลิกโทษตัวเองกันเสียทีที่ว่าเป็นตัวการทำเกิดปัญหาต่าง นั้นไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้อง
From : เดียร์ .สวล.มทษ [ 10 พ.ย. 50 - 15:51:16 น. ]

ความเห็นที่ 57
ดูแล้วน่าจะมีการศึกษาวิเคราะห์จริง แป็นปัญหาที่ต้องมีการแก้ไข อยากได้ข้อมูลในการทำวิทยานิพนธ์ ไม่ทราบว่าข้อมูลจะสะดวกมั๊ย ไม่ทราบว่าอาจารย์เสือจบทางด้านภูมิศาสตร์ หรือเปล่า พอที่จะมรการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแสดงความคิดเห็นหรือเปล่า มีหลายอย่างที่ต้องการข้อมูลอนุเคราะห์
From : แอ๊ด [ 9 ม.ค. 51 - 18:23:48 น. ]

ความเห็นที่ 58
หวัดดีคะ พอดีดิฉันอยากได้ข้อมูลเกี่ยวการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณนี้เพื่อนำไปทำวิทยานิพนธ์ และเป็นการต่อยอดข้อมูล จึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูล มาที่ addgeo@hotmail.com
ขอบพระคุณอย่างสูง
From : addgeo@hotmail.com [ 22 มี.ค. 51 - 13:37:29 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ