00001
..(((((((((((((((((((..".ขอบพระคุณ."..)))))))))))))))))))..

* สวัสดีครับ..คนชอบขี่รถจักรยาน..ทุกท่านทั่วประเทศ หลังจากโครงการทำ 1 ใน 60 ล้านความดี ถวายในหลวง ฯ ปิดไปแล้วด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่วันที่ 7 ส.ค.49 ผมพักกายและใจมาแล้วเป็นเวลา 4 วัน

* ณ เวลานี้จึงขออนุญาตเข้ามาทำตามที่ได้คิดไว้เพื่อเป็นการยืนยันว่า ผมไม่มีวันลืมพระคุณของทุกท่านที่มีอุปการะคุณต่อโครงการทำ 1 ใน 60 ล้านความดี ถวายในหลวง ด้วยการขี่รถจักรยานไปยังจังหวัดและอำเภอต่าง ๆ เกือบรอบขอบประเทศทั้ง 4 ภาค รวม 79 วัน ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. ถึง 7 ส.ค.49 เพื่อนำประสบการณ์จริงของผมที่ขี่รถจักรยานมาแล้ว 25 ปี ไปบอกกับประชาชนว่า "ขี่รถจักรยานมีแต่ได้สิ่งดี..ไม่มีเสีย" และ "ขี่รถจักรยานแล้วได้อะไรบ้าง" เพื่อที่เมื่อประชาชนได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของรถจักรยานอย่างถ่องแท้แล้วจะได้ไปซื้อหามาไว้ใช้เป็นพาหนะเดินทางประจำวันของตนเองกันมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่ใช้รถจักรยานเอง..แก่ครอบครัว..แก่เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง..แก่ประเทศชาติ..ท้ายที่สุดแก่สิ่งแวดล้อมของโลกด้วย
By : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 02:00:04 น. ]


ความเห็นที่ 1

* ผมขออนุญาต.."ขอบพระคุณ"..และบันทึกความทรงจำที่ได้รับอุปการะคุณจากทุกท่านไว้ใน
www.thaimtb.com ดังต่อไปนี้.-

* ก่อนอื่น ขอขอบพระคุณ คุณโนบิตะ ที่จัดให้มี www.thaimtb.com ไว้ให้คนชอบขี่รถจักรยานได้ใช้สื่อสารถึงกันได้โดยสะดวก

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ.."คนชอบขี่รถจักรยาน"..ทุกท่าน ที่ศรัทธาโครงการฯ มอบเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง 79 วัน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,430.- บาท เราได้ใช้จ่ายไปเป็นจำนวน 31,130.- บาท คงเหลือเงิน 6,300.- บาท เราจะมอบให้กับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปสมทบกับโครงการต่าง ๆ ของชมรมฯ ที่เป็นประโยชน์กับเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

* เดิมที่ผมเคยบอกไว้ว่า ถ้ามีเงินเหลือจะมอบโดยเสด็จพระราชกุศลฯ นั้น ควรจะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควร ต่อเมื่อมีเงินเหลือไม่มากนักเราจึงเลือกทำดังได้กล่าวมาแล้ว ถ้ามีท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยช่วยกรุณาแจ้งให้ทราบด้วยนะครับ จะได้นำความเห็นของทุกท่านมาประกอบการพิจารณาดำเนินการใหม่ต่อไป สำหรับความเห็นของทุกท่านนั้น ขอเป็นภายในวันที่ 20 ส.ค.49 นะครับ.

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 02:19:27 น. ]


ความเห็นที่ 2

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ.."คนชอบขี่รถจักรยาน" ทุกท่านทั่วประเทศที่มีอุปการะคุณต่อโครงการฯ โดยการขี่รถจักรยานออกมาต้อนรับ..ขี่รถจักรยานออกไปส่ง..ร่วมขี่แจมใกล้บ้าง..ไกลบ้าง..ให้ที่พักอาศัยหลับนอนและข้าวปลาอาหารการกินเป็นอย่างดีด้วยความอบอุ่นและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งของทุกท่าน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายท่านจนมิอาจพิมพ์แสดงชื่อไว้ตรงนี้ได้ ต่อเมื่อใดที่ผมว่าง ผมจะพิมพ์ชื่อ,นามสกุล และที่อยู่ของทุกท่านไว้ในคอมฯของผมเพื่อกันลืมอีกทางหนึ่งแล้วอาจจะนำออกมาโชว์ให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 02:30:03 น. ]

ความเห็นที่ 3

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ.."คนชอบขี่รถจักรยาน" ทุกท่านทั่วประเทศ ที่มีอุปการะคุณด้วยการให้กำลังใจเราอยู่เสมอ จนทำให้เรามีกำลังใจเต็ม 100 ไม่เคยคิดท้อถอยกับความเหนื่อยยากและอุปสรรคใด ๆ ในระหว่างเดินทาง จนทำให้เราสามารถดำเนินโครงการฯสำเร็จลงได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ..ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท่าน พล.อ.อ.คงศักดิ์ วันทนา), ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย (ท่านสุจริต ปัจฉิมนันท์), ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยทุกท่านทั่วประเทศ ที่มีอุปการะคุณต่อโครงการฯ ด้วยการสนับสนุนให้ข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยในทุกจังหวัดและทุกอำเภอที่ผมและคณะผู้ร่วมดำเนินโครงการฯเข้าพักในแต่ละวัน ให้การต้อนรับด้วยที่พักและอาหารมื้อเย็นกับมื้อเช้า, จัดกิจกรรมร่วมโดยเชิญชวนประชาชนที่มีรถจักรยานอยู่แล้ว นำรถจักรยานออกมาขี่รณรงค์ในย่านชุมชน, เผยแผ่เอกสาร "ขี่รถจักรยานได้แต่สิ่งดี..ไม่มีเสีย" และ
"ขี่รถจักรยานแล้วได้อะไรบ้าง" ทางสื่อต่าง ๆ ของจังหวัด นอกจากนั้นแล้วในบางแห่งยังให้เงินสนับสนุนโครงการฯอีกด้วย เช่น ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร 1 พันบาท, ท่านนายกเทศมนตรีนิคมฯ อ.ปราสาท 500 บาท, ท่านนายอำเภอปราณบุรี จ.ประจวบฯ 1 พันบาท, ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 2 พันบาท เป็นต้น จนทำให้การดำเนินโครงการฯสำเร็จเสร็จสิ้นลงได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 02:55:54 น. ]


ความเห็นที่ 4

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ.."คนชอบขี่รถจักรยาน" ที่ให้การช่วยเหลือในการอัพเดทข้อมูลระหว่างการเดินทางดำเนินโครงการฯ จนทำให้ดูดีและอัพเดทวันต่อวันอยู่เสมอ โดยทางโทรศัพท์มือถือ ทุกเช้าถ้าผมไม่โทร.ไป เขาก็ต้องโทร.มา คือ คุณ "ฅนหละปูน" กับ คุณ "Tigersong", สำหรับ คุณ "สมพิศ" ช่วยเปิดกระทู้และอื่น ๆ ส่วนคุณ Pc ช่วยแก้ไขปรับปรุงสภาพของข้อความที่พิมพ์ไปแล้วให้ดูดีมากยิ่งขึ้น

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 03:05:46 น. ]

ความเห็นที่ 5

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ..ท่านผู้ทำหน้าที่สื่อมวลชนทุกแขนงทุกท่าน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ประชาชนทั่วประเทศได้ทราบ จนทำให้ได้คิดและกำลังทะยอยกันไปซื้อหารถจักรยานมาไว้ใช้เป็นพาหนะในชีวิตประจำวันกันอยู่ในขณะนี้

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ..ท่านเจ้าของบริษัทฯ, ห้างร้าน ทุกแห่งที่ให้การอุปการะคุณ ดูแลปฏิบัติบำรุงรถจักรยานของเราให้ใช้งานได้ดี จนทำให้สามารถดำเนินโครงการฯได้สำเร็จลุลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นเรียบร้อย อาทิเช่น ร้านขายและซ่อมรถจักรยาน "ไบซิเคิลแลนด์" อ.เมือง จ.ระยอง เจ้าของร้านชื่อคุณนิวัฒน์ ฯ (แก้ว)..ผู้จัดการและเป็นช่างใหญ่ชื่อคุณสมศักดิ์ ฯ ล้างรถและอัดจารบีดุมให้ใหม่และดูแลอุปกรณ์ส่วนอื่นให้อีกด้วยโดยไม่คิดเงิน โดยท่านบอกช่วยสนับสนุนโครงการฯ , ร้านขายและซ่อมรถจักรยานที่จังหวัดศรีสะเกษ ขายและเปลี่ยนยางนอกให้ในราคาต้นทุน, ร้านถลางจักรยาน 59/1 หมู่ 1 ถนนเทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เจ้าของชื่อคุณไพฑูรย์ ชัยวัฒนเมธิน ขายยางในให้ในราคาทุน เป็นต้น

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 03:43:25 น. ]


ความเห็นที่ 6

* ขอความกรุณา ทีมงานของท่านเวบมาสเตอร์ ช่วยปรับแต่งหัวเรื่องที่ "กระดานข่าว" และ "กระทู้" ให้ดูสวยงามกว่าที่เป็นอยู่ในลักษณะดังตัวอย่างข้างล่างนั้นให้เต็มอยู่ในบรรทัดเดียวกันด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง.

* ..(((((((((..".ขอบพระคุณ."..)))))))))..

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 03:50:45 น. ]


ความเห็นที่ 7

* อันดับต่อไป ขอขอบพระคุณ..ประชาชนทั่วประเทศที่คณะผู้ดำเนินโครงการฯเดินทางผ่านด้วยรถจักรยาน ที่ให้ความเป็นกันเองอย่างอบอุ่น เรียกนั่งพักผ่อน ดื่มน้ำเย็น และถามไถ่ถึงความเป็นมาของพวกเรา

* อันดับต่อไป ขอขอบใจ..สุนัขสองข้างทางที่คณะเราปั่นรถจักรยานผ่านหน้าบ้าน เพื่อดำเนินโคงการฯ ที่เห่าและวิ่งเข้ามาหาเราอยู่เสมอ ๆ ทำให้เราตื่นตัวตื่นใจในการปั่นรถจักรยานไปข้างหน้ากันมากขึ้น จนทำให้ไปถึงที่หมายได้เร็วขึ้น

* อันดับต่อไป ขอขอบคุณ..พระบรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงบัญญัติเวทมนต์คาถาไว้ให้ข้าฯใช้สวดมนต์หลายบทและท่องในระหว่างปั่นรถจักรยาน (ฆะเฎสิ..ฆะเฎสิ..กิงการะนา ฆะเฎสิ..อะหังปิตัง..ชานามิ..ชานามิ) จนทำให้ข้าฯมีชีวิตยืนยาวอยู่จนดำเนินโครงการทำ 1 ใน 60 ล้านความดี ถวายในหลวงฯ สำเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อย

From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 04:07:01 น. ]


ความเห็นที่ 8

* คงต้องขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ สมองชักตื้อแล้ว ไว้คิดได้อีกจะเข้ามา "ขอขอบพระคุณ" ต่อนะครับ
From : "ลุงเนตร" [ 12 ส.ค. 49 - 04:10:27 น. ]

ความเห็นที่ 9
สวัสดีครับลุงเนตร...เป็นปกติของผมครับที่ชอบตื่นแต่เช้าแล้วนั่งหน้าคอมฯ ติดตามข่าวของลุงและคณะตลอด ปลื้มใจกับความสำเร็จของลุงมากครับ ทำให้วงการจักรยานมีอะไรที่ดีและเป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นเยอะเลยครับทั้งในด้านการประหยัดพลังงาน ด้านสุขภาพและความสามัคคีเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน...ขอให้ลุงและคณะที่ร่วมเดินทางทุกท่านมีสุขภาพ พลานามัยสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจนะครับ....ด้วยความเคารพนับถือ
From : เสือสาละวิน/หนุ่ย [ 12 ส.ค. 49 - 04:23:03 น. ]

ความเห็นที่ 10
สวัสดีครับลุงเนตร ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จด้วยครับ ไปที่ รถไฟ อย่าลืมแวะไปคุยกับผมบ้าง นะครับ
From : สุเทพ รฟท [ 12 ส.ค. 49 - 07:28:42 น. ]

ความเห็นที่ 11
"สุดยอดเลยครับลุงเนตร"
From : kowjee [ 12 ส.ค. 49 - 09:37:27 น. ]

ความเห็นที่ 12
เยี่ยมครับนับถือ นับถือครับลุงเนตร
From : ข้าน้อยขอคารวะ [ 12 ส.ค. 49 - 11:02:30 น. ]

ความเห็นที่ 13
ครับ ลุงเนตร จะติดตามตอนต่อไปเมื่อลุงเนตรหายมึน
From : เกษม ฯ [ 12 ส.ค. 49 - 13:50:44 น. ]

ความเห็นที่ 14
ขอยินดีกับลุงเนตรด้วยครับ ที่จบโครงการปั่นจักรยานทั่วเมืองไทยด้วยความปลอดภัย
From : chak [ 12 ส.ค. 49 - 15:24:30 น. ]

ความเห็นที่ 15
ขอแสดงความยินดีกับลุงเนตรและคณะครับที่โครงการฯสำเร็จได้ด้วยดีขอให้มีความสุขทุกท่านครับ
From : NTi [ 12 ส.ค. 49 - 16:02:18 น. ]

ความเห็นที่ 16
กำลังติดตามรายงานอยู่ครับ สำหรับรายงานของคุณลุงเนตรและภาพระหว่างเดินทางจากจังหวัดพังงาสู่จังหวัดระนอง เนื่องจากขณะนี้ท่านอาจารย์สมนึกไม่สามารถเข้าสู่เว็ปไซด์ของ thaimtb.com ได้ เนื่องจากขัดข้องทางเทคนิคเมื่อครั้นที่ thaimtb.com เปลี่ยน server ตัวใหม่ กำลังรอความช่วยเหลือจากท่านผู้มีความรู้ ใครพอมีความรู้ช่วยแก้ไขให้ท่านหน่อยนะครับ ท่านจึงรายงานผ่านทางเว็ปไซด์ของผมครับ www.lungmae.com ท่านสามารถเข้าไปติดตามได้ตามนี้นะครับ

http://lungmae.com/board/index.php?action=trackip;searchip=125.25.20.19

ขอบคุณมากครับ / ขอให้คุณลุงจงโชคดีครับ

From : ลุงแม นราธิวาส [ 12 ส.ค. 49 - 19:09:38 น. ]


ความเห็นที่ 17
มีรายงานการเดินทางของคุณลุงจากจังหวัดพังงาด้วยครับ ตามนี้ครับ

http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=99140
From : ลุงแม นราธิวาส [ 12 ส.ค. 49 - 19:52:45 น. ]


ความเห็นที่ 18

เด็กๆเหล่านี้คงจะดีใจน่าดูเลยนะครับ ที่ผู้ที่เป็นเหมือนครูบาอาจารย์ของชาวจักรยาน มาช่วยจุดประกายความคิดให้พวกเค้าได้ใช้จักรยาน และกําลังจ้องมองพวกเค้าอยู่ เพื่อให้ผลของความสําเร็จในการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนรถยนต์บรรลุผลด้วยดีตลอดไป...........
From : ชายน้อย(สวนหลวง) [ 12 ส.ค. 49 - 20:25:53 น. ]

ความเห็นที่ 19

* ขอบคุณ..ทุกท่าน..ที่โพสท์เข้ามาให้รู้แจ้งประจักษ์ใจ ผมซึ้งใน "น้ำใจ" ของ "คนชอบขี่รถจักรยาน" ทุกท่านทั่วประเทศจริง ๆ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณ.

* ผมพยายามคิดหาคำที่จะนำมาใช้ตอบแทน "น้ำใจ" ของทุกท่าน ให้มาก มากไปกว่าคำ
"ขอบคุณ" แต่ก็หาไม่ได้ ในขั้นนี้ผมคิดได้เพียงว่า จะคิดและทำแต่สิ่งดี ๆ ให้เกิด
ประโยชน์กับ คนชอบขีรถจักรยาน"..กับประชาชน..และประเทศชาติ เป็นที่ตั้งสืบไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่
From : "ลุงเนตร" [ 13 ส.ค. 49 - 08:31:19 น. ]


ความเห็นที่ 20


ติดตามตลอดการเดินทางของลุงเนตร,ผู้การสมพงษ์และคณะ
สุดยอดครับ..
การรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้จักรยาน..คงบรรลุผลในเร็ววัน

From : น้าเป้า [ 13 ส.ค. 49 - 08:57:25 น. ]

ความเห็นที่ 21

* ขอบคุณมากครับ "น้าเป้า" ภาพที่ปรากฏในความเห็นที่ 20 ขอเดาเป็นที่ "เกาะลอย..ศรีราชา" ในอดีต ใคร่ขอยลภาพในปัจจุบันที่เรี่ยมเร้กว่าด้วยนะครับ..ขอบคุณ.
From : "ลุงเนตร" [ 15 ส.ค. 49 - 17:34:47 น. ]

ความเห็นที่ 22
ขอแสดงความยินดีกับลุงเนตรและคณะครับที่โครงการฯสำเร็จได้ด้วยดี และเป้นการส่งเสริมให้หันมาปั่นจักรยานเพิ่มมากขึ้น
From : ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ sanden [ 16 ส.ค. 49 - 12:15:22 น. ]

ความเห็นที่ 23

* สำหรับเงินสนับสนุนโครงการฯ ที่เหลือ 6,300.- บาท ที่ผมแจ้งไว้ว่าจะนำไปให้ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยนั้น ปรากฏว่ามีเพื่อน "คนชอบปั่นจักรยาน" หลายท่านโทร.มาทักท้วงว่า ไม่เป็นการถูกต้องตามจุดประสงค์เดิม ดังนั้น ผมจึงขอเปลี่ยนเป็นนำไปให้มูลนิธิหนึ่งใดในโอกาสอันควรต่อไป และขอหักไว้ 1,300.- บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทำแผ่น vcd ประมวลภาพ 4 ภาค เกือบรอบประเทศไทย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อันอาจมี ไว้แจกให้กับผู้มีอุปการะคุณ โปรดทราบตามนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณ.

From : "..ลุงเนตร.." [ 19 ก.ย. 49 - 12:45:50 น. ]

ความเห็นที่ 24

คนนี้สิครับ ลูกผู้ชายตัวจริง
From : เอ้พญาไทไบค์ [ 13 ก.พ. 50 - 22:35:39 น. ]


กระทู้เก่าในกระดานเดิมไม่สามารถโพสเพิ่มเติมได้อีก
ขอเชิญไปใช้งานที่ กระดานข่าวรุ่นใหม่ นะครับ